Archív Knižnica 2011

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2011

obalka 11-12 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

Silvia Stasselová / 65 rokov Spolku slovenských knihovníkov (1946 – 2011) 3 

DOKUMENTY IFLA
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 3. časť 14
Manifest IFLA o štatistike knižníc 29 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v roku 2010 31 

RIADENIE
Jozef Dzivák, Andrej Kožuch, Oliver Ardo, Ivana Poláková / Sekcia Integrované konzervačné a digitalizačné centrum a Informačné a komunikačné technológie SNK 45

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy, 2. časť 50 
Ivana Poláková / Kolokvium bibliografov tentoraz v „Meste ježkov“ 56 

OCHRANA DOKUMENTOV

Vladimír Bukovský, Zuzana Ticháková, Katarína Kianicová, Mária Trnková / Svetelné pomery v okolí a v budove Slovenskej národnej knižnice 57 
Danka Valovičová, Mária Trnková / Pripravenosť na mimoriadne udalosti a odstraňovanie ich následkov 60 
Katarína Kianicová / Konferencia konzervátorov a reštaurátorov, Opava 2011 63 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / 13. zasadnutie Národnej komisie pre služby 65 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Stretnutia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov na Slovensku a v Čechách 67 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Tomasz Trancygier, Gabriela Žibritová / Dejiny knižnej kultúry sú tak trochu droga… Rozhovor s doc. PhDr. Gabrielou Žibritovou, PhD., … 69
Eva Augustínová / Vedecká konferencia o Jánovi Jesseniovi 75 
Peter Cabadaj / Lekár umierajúceho času. Ján Jessenius v umeleckej reflexii 77 
Tomasz Trancygier / Cezhraničné presahy súčasnej knižnej kultúry (alebo oneskorené poohliadnutie sa za Polnočným susedom) 79 
Stanislava Knapčoková / Knihy o kraji a regióne 82 
Anna Hučalová / Encyklopedický slovník kresťanského Východu 84

ARCHÍV
Eva Pástorová / K vzájomným kontaktom slovenských a moravských študentov v období národného obrodenia v liste z Brna Ústavu reči a literatúry českoslovanskej v Bratislave 85 
Žaneta Horváthová / Osobný fond Jozefa Stašku v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 86 

BIOGRAFISTIKA
Milan Šišmiš / O životoch svätých a zmysle písania biografií (z hľadiska filozofie jogy) 89 
Katarína Pekařová / Jakub Fischer (1861 – 1920) 94 
Jana Cabadajová / Zabudnutá rodina Fornetovcov 98 
Augustín Maťovčík / Medzi Novým Sadom a Pešťbudínom. Šafárikova spolupráca s Kollárom
a Hamuljakom v 20. rokoch 19. storočia
101 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Povesti v obrazoch Miroslava Vladára 103 
Igor Válek / Kukučínovi v Chorvátsku 106 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 107


KNIŽNICA 10/2011

obalka 10 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Silvia Stasselová / Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 2. časť 3 

RIADENIE
Eva Augustínová, Klára Komorová, Peter Sabov / Sekcia dejín knižnej kultúry Slovenskej národnej knižnice 23 

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články Slovenskej republiky. Súčasný stav, problémy a perspektívy, 1. časť 28

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Jozef Vančo / Za výpožičným pultom Slovenskej národnej knižnice 39
Janka Dropková / Univerzálna študovňa v Slovenskej národnej knižnici 41 

ŠTATISTIKA
Mária Červíková, Mária Gašparová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2010 42 

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Terminologické reminiscencie 44 

ZO ZAHRANIČIA
Małgorzata Grabowska-Popow / Digitálne knižnice v Poľsku. Vedecká knižnica Inštitútu morského rybolovu v Gdyni a jej miesto v elektronickej realite 48 

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 3. časť 52 
Peter Sabov / Torzo osobnej knižnice biskupa Juraja Richvaldského 59 
Igor Zmeták / ORA ET ARS 2011, sprístupnenie historickej knižnice, Hyperborea – tri zaujímavé projekty v Trenčianskom kraji 61 

ARCHÍV
Mariana Hatalová / Kúpeľné mestá Slovenska na starých pohľadniciach 63 
Mária Valová / Obrazová galéria z fondu Ľudovíta Štúra v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 69 

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Vzkriesený Michal Miloslav Hodža… 76
Augustín Maťovčík / Tvorba biografií 85
Mária Rapošová / Kniha o Vojtechovi Stašíkovi 86
Katarína Pekařová / Biografický slovník botanikov na Slovensku 87

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Pôvabnice Turca v literárnom múzeu 88 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 91


KNIŽNICA 9/2011

obalka 09 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Úvod k novému prepracovanému vydaniu Smernice IFLA pre služby verejných knižníc 3
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 1. časť 4

ŠTÚDIE
Pavol Rankov / Elektronické knihy a literárna kultúra 18

RIADENIE
Darina Janovská, Ľubica Galuščáková, Alžbeta Martinická / Sekcia služieb Slovenskej národnej knižnice 21

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICI
Helena Gajdušková, Marie Pokorná / Dobrovolnictví a dobrovolníci v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 29
Alena Fremrová /Dobrovolnictví a Městská knihovna Soběslav 31
Blanka Tauberová
/ Dobrovolnictví v sedlčanské knihovně 32
Dagmar Bahnerová / Dobrovolnictví dá vašemu životu nový rozměr 33
Naďa Rollová / Dobrovolníci v knihovně 34

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Peter Kučerka / Nástroje marketingu so zameraním na sociálne médiá 35
Monika Pavlacová, Darina Drusová / Rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností v prostredí školskej knižnice 38
Juliana Zajacová / Kniha je náš kompas 40

ODBORNÉ PODUJATIA
Denisa Krajčírová / Konferencia PATLIB 2011 v Haagu 42

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 44

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 2. časť 49

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milada Písková / Slovenští spoluautoři Ottova slovníku naučného 53
Jozef Beňovský / K šťastiu sa ide cez druhých. Hodnotenie 7. ročníka súťaže Hodžova esej 56

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Osobný fond Imricha Kružliaka v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 59
Jozef Kočiš / Olúpenie oravských plátenníkov gréckymi pirátmi v Egejskom mori v roku 1827 62

NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Štefan Drug (1931 – 2011) 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 66


KNIŽNICA 7-8/2011

obalka 07-08 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Manažment profesijných knihovníckych združení a knižničných asociácií vo svete. Úvod k smerniciam Sekcie IFLA pre manažment knižničných asociácií 3
Smernica pre organizačnú štruktúru knihovníckych združení a knižničných asociácií 5
Smernica pre rozvoj stratégií a postupov knihovníckych združení a knižničných asociácií 7
Smernica pre programy a služby knihovníckych združení a knižničných asociácií 9

VZDELÁVANIE
Helena Ondriašová / Systémy vysokoškolského vzdelávania knihovníkov a informačných pracovníkov v európskych krajinách 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Piata medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 22
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2010 a využiteľnosť rozvojového projektu ministerstva školstva SR Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v rokoch 2006 – 2009 24
Radmila Indráková / Služby Národní pedagogické knihovny Komenského Praha učitelům a studentům učitelství, projekty na podporu čtenářské gramotnost 35 
Lucia Jelčová / Sú knižnice pre médiá vôbec atraktívne? 38
Romana Cichá / Podpora čtení a čtenářské gramotnosti na základní škole 43
Anna Kromková / Školská knižnica Knihuľkovo v Základnej škole v Spišskej Starej Vsi ako miesto tvorivých stretnutí a rozvoja čitateľskej gramotnosti 45

ELEKTRONIZÁCIA
Ivana Poláková / Elektronická knižnica slovenských memoránd, prosbopisov a žiadostí 48

VÝROČIA
70. výročie vzniku Spolkovej slovenskej národnej knižnice 
Peter Cabadaj / Jozef G. Cincík a myšlienka Slovenskej národnej knižnice 50
Štefan Hanakovič / Od Bibliotéky Matice slovenskej k Slovenskej národnej knižnici (1919 – 1941) 52
Pavol Parenička / Anton Augustín Baník a vznik Slovenskej národnej knižnice 59
Miloš Kovačka / Július Barč-Ivan a Slovenská národná knižnica 62
Augustín Maťovčík / František Hrušovský o Slovenskej národnej knižnici 66

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Kurucová, Bronislava Svobodová, Katarína Pekařová / Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov 69
Stanislav Šišulák / Astronomické články v Trnavských kalendároch na sklonku 17. storočia 74
Helena Saktorová / XIV. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 78
Klára Komorová / Vydavateľské a tlačiarenské signety 80
Radoslav Ragač / Klenoty knižnej kultúry 81
Agáta Klimeková / Výberová bibliografia rómskej literatúry a literatúry o Rómoch 1989 – 2009 82

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Tri kultúrne podujatia 84
Mária Rapošová / Jubileum martinského amfiteátra 86

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Vincent Šikula 87
Anna Šourková / Magdaléna Lipscherová 90
Pavol Parenička / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2010 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Štefan Hanakovič osemdesiatnikom 94
Mišo A. Kováč / Pripomenutia Jarmily Burgetovej 96

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 99

 


KNIŽNICA 6/2011

obalka 06 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernice IFLA/UNESCO pre rozvoj, 4. časť 3 

RIADENIE
Peter Cabadaj, Magdaléna Brincková, Jozef Beňovský, Pavol Parenička, Eva Geršiová / Sekcia Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK 10

PODUJATIA
Silvia Stasselová / 36. ročník medzinárodného informatického sympózia INFOS 2011 v jubilejnom roku 65. výročia Spolku slovenských knihovníkov 16
Silvia Stasselová / Návšteva prezidentky Americkej asociácie knižníc na Slovensku alebo viete, že najvplyvnejšiu knihovnícku asociáciu na svete riadi prezidentka
s rodinnými koreňmi na Slovensku?
24
Tomasz Trancygier / O virtualizácii knižníc medzinárodne 33

KATALOGIZÁCIA
Mária Okálová / Arabské mená v knižničnom katalógu 37

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 1. časť 41

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 – 2010), 3. časť 45

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jonásová / Literárny salón – spôsob literárnej komunikácie na Slovensku v 17. – 19. storočí, 3. časť 49
Bronislava Svobodová, Katarína Pekařová / Knižné kalendáre I 56
Helena Saktorová / Monografia o knižnici Zachariáša Mošovského 61
Igor Zmeták / Tvar ducha 63

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Rok Martina Kukučína 65

VÝROČIA
Mišo A. Kováč / Odkaz memorandového zhromaždenia 71

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / K osemdesiatke Petra Libu 78
Miriam Poriezová / K jubileu Želmíry Geškovej 80
Ivana Poláková / Kratučké objatie (Rozhovor s Miroslavom Tumom pri príležitosti jeho 80. narodenín) 80

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 83


KNIŽNICA 5/2011

obalka 05 2011.jpg

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, 3. časť 3

RIADENIE
Jarmila Majerová, Erika Poloncová, Oľga Báreková, Ľudmila Rohoňová,
Vladimír Bukovský, Dagmar Sabová, Anna Kucianová
/ Sekcia fondov Slovenskej národnej knižnice (Bibliotéka) 12

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICI
Štefan Kolivoško / O dobrovoľníctve 18
Mária Balkóciová
/ Dobrovoľnícka práca a knižnice 20
Štefan Hanakovič
/ Človek ako rozhodujúci činiteľ budovania knižnice a poskytovania jej služieb 24
Katarzyna Ostrowska-Palyga
/ Právne základy dobrovoľníctva v poľských knižniciach 31
Miriam Rajterová
/ Dobrovoľníci vo verejných knižniciach Veľkej Británie 32
Vladimíra Buchtová
/Dobrovolnictví v knihovně aneb Knihovna v akci 34

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Katworkovali sme... 36

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 - 2010), 2. časť 37
Edita Mäčková, Anna Horičková / História naživo (Týždeň slovenských knižníc 2011 v SNK) 41
Daniela Ovádeková, Lenka Škutová, Miriam Moráveková
/ Noc s Andersenom v Turčianskej knižnici 43
Silvia Myšiaková
/ Jubilantka z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Literárny salón - spôsob literárnej komunikácie v 17. - 19. storočí, 2. časť 45
Klára Komorová, Helena Saktorová
/ Prezentácia najnovších publikácií Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave 48
Alena Prokopová
/ Problematika kultúrnych dejín v časopise Kultúrne dejiny 50

ARCHÍV
Ivana Weissová / Banská Štiavnica - najstaršie banské mesto na Slovensku na vybraných pohľadniciach a fotografiách Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 52

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / K odchodu Štefana Krivuša 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 4/2011

obalka 04 2011.jpg

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, 2. časť 3

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Denisa Krajčírová, Alžbeta Martinická / Partneri knižníc pri poskytovaní informačných služieb s osobitným zameraním na Slovenskú národnú knižnicu 13

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Prezentácia knižnično-informačných systémov pre školských knihovníkov 17

Z KNIŽNÍC
Tomasz Trancygier / Vzácna návšteva v Slovenskej národnej knižnici 18
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 – 2010), 1. časť 20

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / 350. výročí vzniku Přírodovědné vědecké společnosti Royal Society v Londýně 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Literárny salón – spôsob literárnej komunikácie v 17. – 19. storočí, 1. časť 28
Ivona Kollárová / Veľká teologická knižnica medzi mýtom a poznaním 32
Klára Komorová / Turzovské knižnice 36
Miroslava Domová / Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie 38
Peter Kubica / Súťaž Kniha roka – silný marketingový nástroj 40

REZENZIE
Štefan Hanakovič / Postavenie knižnice v spoločenskej komunikácii 42
Beáta Murinová / O slovenskej syntaxi 43

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Cestu ku Kukučínovi sme nestratili 44
Jozef Beňovský / Výstava Dary zeme v literárnom múzeu 46

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / „Rozprával deťom o lese a prírode“ (K 90. výročiu narodenia spisovateľa Ruda Morica) 48
Peter Cabadaj / Ponáranie sa do tajomných hlbín seba samého 52
Erika Poloncová / Prezentácia Biografického lexikónu Slovenska v Košiciach 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 3/2011

obalka 03 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj (1. časť) 3

AUDIOKNIHY PRE ZNEVÝHODNENÝCH
Miroslava Sládeková / Audioknihy v službách zdravotne znevýhodnených 13
Norbert Végh / Audioknihy a Digitálna knižnica Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 15

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová / Prehľad histórie výroby papiera a hodnotenie knižných dokumentov 18

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / Významná knihovna v Latinské Americe 25
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 28

Z KNIŽNÍC
Božena Blaháčová / Chráňme múdro, smelo, svoj rozum a telo, alebo na vlastné oči 32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Saktorová / List tlačiara Daniela Schultza o venovaní knihy palatínovi Jurajovi Turzovi 33
Augustín Maťovčík / Publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov na Slovensku v 19. storočí 35

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Viliam Ries v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 37

BIOGRAFISTIKA
Margita Ďurovčíková / Ľudmila Podjavorinská 43
Dana Lacková
/ Dominik Skutecký – umelec európskeho významu 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Pocta Björnsonovi na Slovensku (K výstave SNK pri príležitosti 100. výročia smrti nositeľa Nobelovej ceny) 48

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 54

 


KNIŽNICA 2/2011

obalka 02 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

RIADENIE
Dušan Katuščák / Organizačná zmena v Slovenskej národnej knižnici 3

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák, Martin Katuščák / Základná koncepcia národného projektu Digitálna knižnica 6

DOKUMENTY IFLA
Súbor nástrojov pre obhajovanie záujmov školskej knižnice 11
Smernica IFLA pre osvedčené postupy pri poskytovaní medziknižničných výpožičných služieb a doručovaní dokumentov 13
Smernica IFLA pre ďalší profesionálny rozvoj: princípy a osvedčené postupy 15

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc v roku 2010 17

KOMUNIKÁCIA V KNIŽNICI
Małgorzata Pietrzak / Čitateľ a klient v dnešnej knižnici. Úloha argumentácie 20

Z KNIŽNÍC
Ľudovít Petraško / Šanca amatérom 24

HISTORICKÉ FONDY
Ľubomír Jankovič / Historické exlibrisy 16. – 19. storočia so vzťahmi k Slovensku v zbierkach Rakúskej národnej knižnice vo Viedni 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku 3 35
Ivica Hajdučeková / Filozofia Ibn Gabirola v básni Koruna kráľovstva 42

ARCHÍV
Mária Valová / Odsúdený k večitej žízni – Ján Smrek na fotografiách v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 44

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / „Jazyk je aj mlčanie“ (Spomienka na Jozefa Mistríka) 52

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský, Adriana Brázdová / Rekonštruovaný rodný dom Jána Kollára v Mošovciach sprístupnený verejnosti 57
Mišo A. Kováč / Pripomínanie sa literárnych múzeí 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 1/2011

obalka 01 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Smernica pre služby detských knižníc 3
Smernica IFLA pre knižničné služby pre mládež 6
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu 11
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu na internete 12
Vyhlásenie IFLA o internete a službách detských knižníc 13

ŠTÚDIE
Helena Ondriašová / Identifikácia knižníc a knihovníkov v prostredí internetu (2. časť) 14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Rozvojový projekt Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ 2006 – 2009 21

DIGITALIZÁCIA
Vincenc Streit / Digitalizace knihoven – moderní trend 36

AUDIOKNIHY
Marcus Rahm / eBibo – Virtuálna knižnica Mestských knižníc v Drážďanoch 42
Marie Dočkalová / Zvukové knihy a audioknihy v České republice 45
Vít Richter / Právní rámec pro půjčování zvukových dokumentů v knihovnách České republiky 48
Jarmila Majerová / Terminológia v oblasti elektronických dokumentov – úvahy aj o typológii 51
Karol Achberger / Audioknihy – knihy súčasnosti a budúcnosti 54
Helena Pangrácová / Audioknihy – fenomén dneška? Výsledky prieskumu o audioknihách 58
Závery a odporúčania zo seminára „Audioknihy v knižniciach“ 61

Z PODUJATÍ A KNIŽNÍC
Martina Bajzíková / Ako publikovať vo svetových odborných časopisoch 63
Katarína Kianicová / O odbornej ochrane zbierkových predmetov 64
Marcela Kubovová / Takto to robíme my… 66
Daniela Ovádeková / Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 67
Halina Matras / Poľsko-slovenská debata o dialógu 69

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / K dejinám historických knižníc v Trenčíne – od historickej knižnice na Skalke po Ora et ars 71
Alica Krištofová / Typografické a pečiatkové exlibrisy vo fonde knižnice Trenčianskeho múzea 72

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Cabadaj / Dvadsať rokov slobodného sprístupňovania exilovej literatúry na Slovensku (1990 – 2010) 76
Angela Škovierová / Dejiny knižnej kultúry v Púchove 80
Gabriela Žibritová / Renesancia a kniha 83

BIOGRAFISTIKA
Dana Lacková / Pavol Socháň a jeho pôsobenie v Martine 85
Augustín Maťovčík / Nový zväzok Biografického lexikónu Slovenska 89

JUBILEUM

Eva Frimmová / Kamila Fircáková a jej životné jubileum 90
Kamila Fircáková a výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku 91
Mišo A. Kováč / Osem decénií (k)rokov Juraja Chovana 92
Oľga Doktorova / Naša jubilantka PhDr. Oľga Lauková, PhD. 93

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Za Ladislavom Ťažkým 94

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 95

Archív Knižnica 2010

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

 

KNIŽNICA 11-12/2010

obalka 11-12 2010

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Manifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcie 3
Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice 4
Smernica IFLA/UNESCO k Manifestu IFLA o internete 15
Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode 19
Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní 20

ŠTÚDIA
Helena Ondriašová / Identifikácia knižníc a knihovníkov v prostredí internetu (1. časť) 22

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Komunitná knižnica IV. 29
Darina Kráľová / Obecné knižnice a ich komunita 30
Katarína Soukupová / Drogovo závislí v komunite  35
Benjamína Jakubáčová / Komunitné aktivity Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 36
Klára Kernerová / „Už vím, co budu číst“ (Projekt pre českú komunitu v Košiciach) 38
Vlasta Kollárová / Prezentácie kníh autorov levického regiónu 40
Marta Skalková / Klub bylinkárov pri Knižnici P. O. Hviezdoslava 42

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dagmar Sabová / Problematika kompletizácie slovacikálneho konzervačného fondu vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 43

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Denisa Krajčírová, Iveta Ollerová / Facebook ako súčasť služieb knižnice 45

Z KNIŽNÍC
Eva Šulajová, Helena Mlejová / 110 rokov Mestskej knižnice v Bratislave 47
Štefan Hanakovič / Jubilujúca knižnica Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého spomínala 50
Janka Vargová / 50 rokov s knihou – Zemplínska knižnica v Trebišove 51
Gabriela Hamranová / Békešská Čaba v Slovenskej národnej knižnici – dvakrát 52

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Zakladanie a budovanie školských knižníc na Slovensku (2. časť)  54
Ivana Labudová, Helena Saktorová
/ Po stopách historických knižníc – cesta s nádychom nostalgie  60

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku (2. časť)  63
Gabriela Žibritová, Jana Skladaná / Zlatý prameň… ešte raz  68
Augustín Maťovčík / Problémy a úskalia dejín knižnej kultúry (Príspevok do diskusie) 72

OCHRANA DOKUMENTOV
Martin Maršala / Konferencia konzervátorov – reštaurátorov (Uherské Hradiště 2010) 76

ARCHÍV
Mária Valová / Vyberáme z menej známych archívnych fondov (Zabudnutá spisovateľka Jozefína Marečková alias Puella Classica) 78
Martina Skachová / Zo zachovanej korešpondencie Zlatka Klátika 83

BIOGRAFISTIKA
Jozef Beňovský / Ján Kostra 87
Miloš Kovačka / Tribute to Björnson (Pocta Björnsonovi) 92
Augustín Maťovčík / Dátum narodenia Ľudovíta Štúra 94
Pavol Parenička / Výstava o L. N. Tolstom v Moskve 96
Zaujímavé ženy
Anna Šourková / Maliarka Anna Kičová 99

JUBILEUM
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka sedemdesiatročný 100

DO VAŠEJ POZONOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 103

 


KNIŽNICA 10/2010

obalka 10 2010 

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA
Alžbeta Martinická / Informačno-vedecké centrum v Slovenskej národnej knižnici 3

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Namiesto úvodu k Manifestu IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici 6
Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici. Multikultúrna knižnica - brána ku kultúrne
rozmanitej spoločnosti vo vzájomnom dialógu
7
Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby 9
Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe 15
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode 16
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a trvalo udržateľnom rozvoji 17

BIBLIOGRAFIA
Darina Kráľová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 18

OCHRANA DOKUMENTOV
Mária Valová / Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií 21

HISTORICKÉ FONDY
Vincenc Streit / Na cestě k vhodné registraci hostorických fondů knihoven 23

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Zakladanie a budovanie škoslkých knižníc na Slovensku (1. časť) 28

Z KNIŽNÍC
Benjamína Jakubáčová / Boli sme pri tom! 34
Ewa Andrysiak
/ Návšteva knihovníkov Pedagogickej knižnice Alfonsa Parczewského z Kalisze v Slovenskej národnej knižnici 36

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku (1. časť) 38
Vlasta Okoličányová
/ Objav autografov a dedikácií nemeckých humanistov Philippa Melanchthona a Victorina Strigela v Univerzitnej knižnici v Bratislave 43
Augustín Maťovčík
/ Štúrovské bádania literárnej historicky a slovakistky Zdenky Sojkovej 47

ROZHOVOR
Tomasz Trancygier / Rozhovor s významným poľským knihovedcom Krzysztofom Migoniom 52

BIOGRATISTKA
Pavol Parenička /Alexander Rudnay 55
Jana Kuzmíková
/ František Švantner 58
Miloš Kovačka
/ Ondrej Plachý 61

ARCHÍV
Ivana Weissová / Drevené kostoly na fotografiách a pohľadniciach Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 71


KNIŽNICA 9/2010

obalka 09 2010

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v štatistike (Porovnanie jednotlivých typov knižníc za rok 2009 a ich vývoj od roku 2000) 3

PODPORA ČÍTANIA
Silvia Stasselová / Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na Slovensku – Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006 – 2010 24

DOKUMENTY IFLA
Manifest IFLA / UNESCO o verejných knižniciach 41
Dodatok k Manifestu IFLA / UNESCO o verejných knižniciach (Desať spôsobov, ako dosiahnuť, aby verejná knižnica fungovala 42
Manifest IFLA / UNESCO o školských knižniciach 43
Manifest IFLA o internete 44

BIBLIOGRAFIA
Ivana Poláková / Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku za rok 2009 46

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Stav autorského práva v současné Evropě s přihlédnutím k aktuální situaci v Německu 55

OCHRANA DOKUMENTOV
Martina Bajzíková, Mária Trnková / „Zíde z očí, zíde z mysle?“ 58

Z KNIŽNÍC
Zuzana Mjartanová / Krajská knižnica v Žiline a jej kroky medzi ľudí 61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Ručné exlibrisy a historický kontext kamaldulského prekladu Biblie 63
Ivona Kollárová / Témy na jedno použitie alebo niekoľko zlých správ Ad: Lebo na Slovensku je to tak… 66

JUBILEUM
Na nostalgicko-pocitovej vlne (Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Ladislavom Lajčiakom) 68
Miloš Kovačka / Prázdninový list Ladislavovi I. Lajčiakovi 71

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Adriana Brázdová / Mária Rázusová-Martáková v zbierkach Slovenského národného literárneho múzea SNK v Martine 72

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


KNIŽNICA 8/2010

obalka 08 2010

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike v číslach 3

ŠTATISTIKA
Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2009 10

ZO ZAHRANIČIA
Eva Kodrič-Dačić / Knižničný systém v Slovinsku: minulosť a prítomnosť 13
Halina Rusińska-Giertych / Pedagogické knižnice v Poľsku 17

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivona Kollárová / Reštaurovanie v tieni pyramíd… (Rozhovor s Alexandrou Šamkovou o stáži v Universdad nacional autonóma de México) 21
Martina Bajzíková / Testovanie účinnosti procesu SoBu masovej deacidifikácie I 24

PROFESIA
Ľubica Korgová / Etické aspekty vzťahu knihovníkov k profesii a používateľom 29

Z KNIŽNÍC
Božena Blaháčová / Čiliakovu knihu krstili lupienkami z čerešní 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Rukopisná pohrebná báseň z roku 1753 34
Jozef Beňovský /Hodžova esej 2010 (Hodnotenie 6. ročníka súťaže) 39

RECENZIE

Anna Diačiková / Informačné zdroje v odbornej literatúre 42
Alena Prokopová / Zaujímavý katalóg z výstavy o renesancii 43
Mišo A. Kováč / Dve o blízkych 46

BIOGRAFISTIKA
Jana Kuzmíková / Ivan Horváth 49
Augustín Maťovčík / Jubileum literáta a mecéna kultúry (K 55. výročiu narodenia Mariána Grígeľa st.) 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 7/2010

obalka 07 2010 

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Iveta Ollerová / Vzdialený prístup k informáciám ako nástroj Web 2.0 aplikovaný do knižníc 2.0 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2009 6

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Správa o činnosti pracovnej skupiny pre komunitné aktivity knižníc 16

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Herbár Alice G. Masarykovej 21

FONDY
Danica Országhová / Periodiká Slovákov žijúcich v zahraničí vo fonde Slovenskej národnej knižnice v Martine 25

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / K dejinám historických knižníc v Trenčíne - od šľachtickej knižnice po kolégium 26
Vincenc Streit
/O historických knihovnách a o jejich fondech 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Autografy nemeckých humanistov Philippa Melanchthona a Victorina Strigela v Univerzitnej knižnici v Bratislave 32
Angela Škovierová
/ Slávnostný seminár Prínos Imricha Kotvana v oblasti kultúrnej histórie37
Miloš Šípka
/ Ťažký v neľahkých osídlach personalistov 38

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 40

BIOGRAFISTIKA
Pavol Rankov / Blog v kontexte žánrov autobiografickej literatúry 44
Ľudmila Ďuranová
/ Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana 47

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 49
Alena Špániková
/ Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác 51


KNIŽNICA 6/2010

obalka 06 2010

 

Obsah

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2009 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Výpožičky v KIS VIRTUA s osobitným zameraním na Slovenskú národnú knižnicu 28

ČÍTANIE
Helena Mlejová / Je čítanie v dnešnej dobe moderné? 37
Sonhild Menzel / Vstup zakázaný pre chlapcov? (Nové smery v podpore čítania, orientovaného na pohlavie čitateľov) 38
Gabriela Futová / Aktivity na podporu čítania vo verejných knižniciach na Slovensku 42
Rozália Cenigová / Podpora čitateľských aktivít v školských knižniciach na Slovensku 45
Elżbieta Jamróz-Stolarska, Monika Jaremków / Čítanie – čítanosť – čitateľ 49

Z KNIŽNÍC
Darina Kráľová / Zvládanie stresu pri práci s používateľmi 53
Nadežda Mičáková / Krstilo sa abecedou 54

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / „… lebo na Slovensku je to tak“ 57
Iveta Bónová / Z histórie východoslovenských periodík 59

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Jozef Kohúth 61

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Za Jurajom Paškom 64

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67

 


KNIŽNICA 5/2010

obalka 05 2010 

 

Obsah

 

ŠTÚDIE
Adriana Gersová / Spolupráca materských centier s knižnicami 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / 5. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 9

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (3. časť) 12

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 21
Vincenc Streit / Aktuální otázky pro knihovny (Mezinárodní knihovnická konference pro evropské knihovny ve Vídni) 26

KNIŽNÁ KULTÚRA
Miloš Kovačka / Výnimočný bádateľ dejín knižnej kultúry na Slovensku 29
Augustín Maťovčík / Knižnica historika Pavla Floreka 32

RECENZIE
Štefan Hanakovič / Spoľahlivé hľadanie budúcnosti predpokladá poznanie minulosti 35
Eva Augustínová / Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 37
Miloš Šípka / Dejiny mesta v pamätníkoch 39

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Martin Kukučín 40
Alena Táborecká / Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53 43
Ivana Poláková / Biografické štúdie na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice 44

JUBILEÁ
Pavol Parenička / Život a dielo Michala Kováča v kontexte 80. výročia jeho narodenia 47

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Výstava Jozef Cíger Hronský deťom – Včas zažíhajte v dušiach detí svetielka 51

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 4/2010

obalka 04 2010

 

Obsah

 

Vyhlásenie Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov k odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice 3

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (3. časť) 4

AUTORSKÉ PRÁVO
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí 11

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Ohliadnutie za bibliografickými metodickými podujatiami v roku 2009 14

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (2. časť) 17

HISTORICKÉ FONDY
Vincenc Streit / Problematika historických fondů stále aktuální 23

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský, Daniela Švehlová, Katarína Kianicová, Martin Maršala / Starnutie farebnej fotografie (1. časť: Vplyv teploty a vlhkosti) 26

Z KNIŽNÍC
Ivana Poláková / 180-ročná jubilantka – Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky- Belopotockého 35
Ivana Poláková / Iľja Čičvák v Turčianskej knižnici 37

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / O Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči 46
Alena Prokopová, Eva Augustínová / Európska knižnica pre dejiny knižnej kultúry v Národnej Széchényiho knižnici 51
Eva Trúchla / Dejiny trnavského kníhtlačiarstva 53
Igor Zmeták / Studia Bibliographica Posoniensia 2009 54

RECENZIE
Klára Kernerová / O čítaní mládeže 55
Eva Augustínová / Humor je soľou života 57

BIOGRAFISTIKA
Writters of Slovakia - Spisovatelia Slovenska
Margita Ďurovčíková / Zuzka Zguriška 58
Zaujímavé ženy
Alena Táborecká / Matylda Pálfyová 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 2-3/2010

obalka 02-03 2010

 

Obsah

 

ODKAZ NA PERGAMENE

Alena Maková / Odkaz na pergamene – seminár, výstava a workshop 3
Alena Maková, Ľubomír Jankovič, Magdaléna Brincková / Projekt Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov 6
Magdaléna Brincková / Východiská a stratégia spracovania pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 12
Ľubomír Jankovič / Pergamenové, kódexové a listinné dedičstvo vo fondoch a zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 16
Eva Veselovská / Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov z Archívu literatúry a umenia SNK 28
Juraj Šedivý / Písmo na pergamene napísaných, celistvo alebo fragmentárne zachovaných textov v Archíve literatúry a umenia SNK 39
Ľubomír Jankovič / Výtvarné aspekty a umelecko-historická hodnota pergamenových kódexov a listín v Archíve literatúry a umenia SNK 52
Radomír Slovík / Historická výroba pergamenu 59
Alena Maková / Stratégia a vyhodnotenie prieskumu pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 63
Magda Součková / Mikroskopické metody stanovení stupně poškození pergamenu 69
Jana Želinská / Analýza pigmentov z pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 73
Lucia Kraková, Katarína Chovanová, Alexandra Šimonovičová, Domenico Pangallo / Analýza pergamenu: štúdium kontaminujúcich mikroorganizmov a molekulárna identifikácia jeho pôvodu 76
Alena Maková
/ Vlastnosti pergamenu po aplikácii hydrolyzovaného kolagénu (Možnosti použitia Geprocolu pri konzervovaní pergamenu) 83
Ivan Kuka / Meranie priehľadnosti pergamenových dokumentov 87
Benjamin Bartl / Ukládání pergamenových listin v Národním archivu v Praze v minulosti a v současné době 91
Veronika Lettrichová, Alena Maková
/ Prieskum a reštaurovanie pamiatky Horae Canonicae 98

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (2. časť) 104

BIBLIOGRAFIA
Mišo A. Kováč, Miloš Kovačka / Konferencia o živote a diele Michala Fedora 112

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Alexander Matuška 115
Pavol Parenička / Stanislav Mečiar 118

JUBILEÁ
Tomasz Trancygier / K jubileu prof. Soni Makulovej 121
Peter Cabadaj / Významné životné jubileum spisovateľa Milana Ferka 123

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 127


KNIŽNICA 1/2010

obalka 01 2010

 

Obsah

 

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (1. časť) 3

RIADENIE KNIŽNÍC
Mária Balkóciová / Benchmarking verejných knižníc na Slovensku 11

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (2. časť) 16

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Semináre hudobných knihovníkov a zasadnutia národných skupín IAML Slovenska, Čiech a Moravy 18

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (1. časť) 21

ZO ZAHRANIČIA
Tomasz Trancygier / Medzinárodná konferencia o finančných aspektoch knižničných a informačných služieb 25
Vincenc Streit
/ Historie a současnost grónskych knihoven 30

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice jubiluje (2000 – 2009) 36
Darina Kráľová / Súčasná slovenská literatúra 38
Darina Kráľová / Výsledky grantového programu Ministerstva kultúry SR v praxi 40
Anna Gašparovičová / Lužickosrbská poézia na Slovensku 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Alica Krištofová / Judaiká v knižnici Trenčianskeho múzea 44
Angela Škovierová / Seminár Dejiny knižnej kultúry Novohradu 46

RECENZIE
Mária Rapošová / 100 rokov ochotníckeho divadla v Hubovej 50

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Anton Augustín Baník 51

JUBILEÁ
Peter Cabadaj / Jubilujúci najstarší slovenský spisovateľ 55

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Žaneta Horváthová / Zrod exilovej Rady slobodného Československa v USA v korešpondencii Jozefa Lettricha a Fedora Hodžu 57
Augustín Maťovčík
/ Vzácny dokument o Oravskej Jasenici 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library