Archív Knižnica 2007

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2007

obalka 11 12 2007

Obsah


DOKUMENTY
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 3

ŠTÚDIE
Beáta Sedláčková / Data mining a jeho uplatnění při poznávaní knihovnických jevů a zákonitostí 21

KRÍZA ČÍTANIA
Etela Farkašová / Poznávacie a etické funkcie literatúry 23
Ladislav Šimon / Úvahy o čítaní alebo Kto dnes číta, čo a prečo? 27
Jana Amrichová, Štefan Kolivoško / 1 000 dobrých kníh 36
Gabriela Futová / Harry Potter – bestseller v detskej literatúre 38
Nagy Attila / Svetový kongres o čítaní v Budapešti 40

BIBLIOGRAFIA
Smernice pre národné bibliografie v digitálnom veku 43

Z KNIŽNÍC
Tomasz Trancygier / Nekonvenčné stretnutie v Univerzitnej knižnici 45
Zuzana Babicová, Eva Matušovičová / Univerzitná knižnica UPJŠ a jej premeny v čase 48
Zlata Houšková / Romaňi kereka 50

Alena Maková / Projekt vzájomnej spolupráce pre oblasť konzervovania fotografií 53

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Vznik a osudy prvej Slovenskej národnej knižnice 54
Peter Sabov
/ Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách 62 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Slovensko a jeho život literárny Jozefa Miloslava Hurbana 64
Zdeněk Uhlíř / Codex gigas a jeho význam 66
Pavol Rankov / Krásna literatúra u nás: tvorba – vydávanie – čítanie 67
Klára Komorová, Helena Saktorová / Orbis Helveticorum 69

Z PODUJATÍ ROKU 2007
Jozef Beňovský / Povesti z Turca 71

BIOGRAFISTIKA
Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Štefan Krčméry 73
Vladimír Petrík / Andrej Plávka 76
Zaujímavé ženy
Dana Lacková / Pola Negri 78
Jozef Beňovský
/ Rozlúčka s básnikom Milanom Krausom 80

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Andreja Sládkoviča v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 81
Jarmila Gráfová / Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí 87

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky knižných vydavateľstiev 90


KNIŽNICA 10/2007

obalka 10 2007

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v číslach v roku 2006 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Európsky sprievodca kompetenciami v odbore knižničných a informačných služieb 19

DIGITALIZÁCIA
Martin Katuščák / Digitálna knižnica 2007 25
Vincenc Streit / Otevíraní bran k digitalizaci 28

BIBLIOGRAFIA
Mária Okálová / Výzvy pre národné bibliografie v digitálnom veku z pohľadu IFLA 30
Anna Kucianová / Česko-moravsko-slovenská bibliografická spolupráca 2007 34

HISTORICKÝ VÝSKUM
Augustín Maťovčík / Bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle názorov Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára 37

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Weissová, Alena Maková, Mária Valová, Veronika Lettrichová / Fotografické zbierky, ich ochrana a možnosti identifikácie v Slovenskej národnej knižnici 41

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Pavol Parenička / Jozef Kozáček 50
Zaujímavé ženy
Alena Táborecká, Anna Šourková
/ Dve ženy prezidenta – Magda Husáková-Lokvencová, Viera Husáková 53
Ľudmila Ďuranová
/ Medzinárodná vedecká konferencia Osobnosti v zrkadle dejín 57

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Jána Frátrika v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 9/2007

obalka 09 2007

Obsah

 

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 3

DIGITALIZÁCIA
Magdaléna Brincková / Digitalizovaná podoba rukopisov a fotodokumentov Ľudovíta Štúra 11

KRÍZA ČÍTANIA
Tomasz Trancygier / O kríze čítania po tretíkrát 14

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková  / Vydavateľsko-nakladateľské aspekty knižnej kultúry na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 16

HISTORICKÉ KNIŽNÉ FONDY
Peter Sabov / Osobná knižnica františkána Konráda Švestku 20
Mariana Hatalová
/ Využitie unikátnych prírodných materiálov na výzdobu historických pohľadníc 22

OCHRANA DOKUMENTOV
Katarína Kianicová / Čiernobiela fotografia a jej ochrana pod lupou 24
Daniela Švehlová, Martina Bajzíková
/ Odborné stretnutia s kolegami z Jagelovskej knižnice 27
Danka Valovičová, Jana Cabadajová
/ Reštaurovanie Biblie 29

ZO ZAHRANIČIA
Renata Sowada / 1. európsky kongres školských knižníc vo Welsi v Hornom Rakúsku 32
Ivana Poláková, Anna Kucianová
/ Knihovny současnosti 2007 33
Danuše Lošťáková
 / Knihovna a architektura - vnitřní prostředí knihovny 34

ROZHOVOR
Klára Kernerová / Čitateľ ako druh ešte nevyhynul 36

RECENZIE
Gabriela Žibritová / Na margo zborníka Studia Bibliographica Posoniensia I 38
Vincenc Streit
/ Přínosná publikace 39

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Júliusa Barča-Ivana v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 41

PODUJAIA
Helena Saktorová / Pocta Godrovcom v Stredných Plachtinciach 47
Jozef Beňovský
/ Krajina ako hodnota 49

OSOBNOSTI
Miloš Kovačka / Nezávislá knižnica Hany Ponickej v Podrečanoch alebo slovenská spisovateľka buduje pamäť svojej doby 51

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


KNIŽNICA 8/2007

obalka 08 2007

Obsah

 

TEÓRIA A VÝSKUM
Mirosław Górny / Potrebuje ešte knihovníctvo knižničnú vedu? 3

METODIKA - RIADENIE
Vincenc Streit / Autorské právo v knihovnách 6

ODBORNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Činnosť lekárskych knižníc v SR v roku 2006 9

Z KNIŽNÍC
Janka Némethyová, Danica Zendulková / Aby knihy nestáli opustené na polici... 16

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Stredoveké kartúzy v rodine kartuziánskej rehole 19
Judit Ecsedy
/ Tlačené správy o bratislavských súdoch v roku 1674 - 1675 a ich typografické súvislosti 25
Ivana Poláková, Emil Rišian / Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2006 31

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Archeológia knižného reštaurovania 35

BIBLIOGRAFIA
Tatiana Klimková / 5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež 38

BIOGRAFISTIKA
Eva Malková / Viliam Pauliny-Tóth 40
Scarlett Ďurná
/ Anton Bielek 45

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Hany Gregorovej v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 48

PODUJATIA
Pavol Parenička, Ivana Poláková / Oslavy 190. výročia narodenia Andreja Radlinského 52

RECENZIE
Helena Saktorová / Tlače 16. storočia v Rakúskej národnej knižnici 55
Miloš Kovačka
  / Encyklopédia knihy 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59

 


KNIŽNICA 7/2007

obalka 07 07

Obsah

 

DIGITÁLNE REFERENČNÉ SLUŽBY
Tomáš David / Digitálne referenčné služby ako nová progresívna služba knižníc 3
Zuzana Halienová / Služba Spýtajte sa knižnice na Slovensku 7
Gorazd Vodeb
/ Gorazd Vodeb / Služba Spýtajte sa knihovníka v Národnej a univerzitnej knižnici Slovinska 10
Josef Hrdlička / Ptejte se knihovny – k vývoji a stavu služby 11
Martin Kvítek /Infopult – brána vědění otevřená 13
Darina Janovská / Digitálne referenčné služby v Slovenskej národnej knižnici 18
Dagmar Kleinová / Systém elektronickej komunikácie a elektronických referenčných služieb v Univerzitnej knižnici v Bratislave 24
Eva Matušovičová, Daniela Džuganová / Referenčné služby – vaše otázky, naše odpovede 30
Mária Harachová, Alica Lengyelová, Iveta Molnárová / Elektronická referenčná služba: Čo chcem vedieť o EÚ? 31
Darina Janovská / Logo služby Spýtajte sa knižnice 34

ELEKTRONIZÁCIA
Adrian Orawski / Bezplatné elektronické publikácie v školských a akademických knižniciach 35

KATALOGIZÁCIA
Maria Inés Cordeiro, Gerhard J. A. Riesthuis / Nový systém redakčnej podpory pre databázu Medzinárodného desatinného triedenia 39

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Metodické semináre Národného bibliografického ústavu SNK 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľudmila Ďuranová / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2006 45
Miloš Kovačka / Šir ha-širim Pieseň piesní/Veľpieseň – Veľpieseň/Pieseň piesní 46

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Košický literárny maratón 51

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Literárna historička, prekladateľka a učiteľka Želmíra Zuriaňová 52

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni v Archíve literatúry a umenia SNK 54

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / J. C. Hronský na dolnom Liptove 57

RECENZIE
Andrej Riško / Široké okno knižnice 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62

PODUJATIA

Adriana Brázdová /Jubilejný 10. ročník literárnej súťaže Paulinyho Turiec 50

 


KNIŽNICA 6/2007

obalka 06 07

Obsah

 

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2006 3

OCHRANA FONDOV
Martina Cedzová / Ochrana minulosti pre budúcnosť 8

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová, Petronela Bulková / Výročné školské správy na Slovensku a v zahraničí 12

Z KNIŽNÍC
Július Valach / Knižnica Štátneho archívu v Banskej Bystrici 20
Helena Ondriašová
/ Knižnica Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 21
Zuzana Sejková / Podduklianska knižnica na XXX. krosnianskych trhoch euroregionálnych 22
Klára Kernerová / Nebeské knihy 24

ZO ZAHRANIČIA
Renata Sowada / Podoba súčasného knihovníctva 25
Irena Mierzwová / Osobnosti těšínskeho Slezska 26

ARCHÍV
Mária Valová / Royovci v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 28

BIOGRAFISTIKA
Slovenské rody
Zdenko Ďuriška / Rod Hrušovských a Nové Mesto nad Váhom 34
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Speváčka a hudobná pedagogička Darina Žuravlevová 40
Viera Sedláková / Za dlhoročným kolegom PaedDr. Emanuelom Muntágom 42

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Augustín Maťovčík jubiluje 43

PODUJATIA
Soňa Žabková / Literárne randevú v Banskej Bystrici 46
Ivana Danková / Klára Jarunková – Slovenský talizman 50

Z VEDECKÝCH PRACOVÍSK
Vojtech Čelko / Česko-slovenská, slovensko-česká komisia historikov a jej Historická ročenka 51

RECENZIE
Katarína Pekařová / Bibliografia o Univerzitnej knižnici v Bratislave 54
Petronela Bulková / Studia bibliographica Posoniensia 54
Klára Komorová / Z Bardejova do Prešporku 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


KNIŽNICA 5/2007

obalka 05 2007

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Balkóciová, Katarína Šušoliaková / Návrh štandardov pre verejné knižnice Slovenska 3
Jan Klerk / Moderné štandardy v holandských verejných knižniciach 14
Cas Smithuijsen / Financovanie verejných knižníc v Holandsku 16
Vít Richter / Standard veřejných knihovnických a informačních služeb veřejných knihoven v České republice 19
Marie Šedá / Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji 22

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 25

DIGITALIZÁCIA
Ivona Kollárová / Digitalizácia historických zbierok v Ústrednej knižnici SAV 31

Z KNIŽNÍC
Dagmar Nováková / Mestská knižnica v Piešťanoch 35
Božena Blaháčová / Oslavy Dní detskej knihy v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 36

ZO ZAHRANIČIA
Danuše Lošťáková / Trendy vývoje evropských knihoven 38
Halina Rusińska-Giertych / Úlohy školských knižníc v Poľsku 43

ARCHÍV
Marcela Füleová / Rukopisná pozostalosť Heleny Križanovej-Brindzovej 49
Jana Borguľová / Obrazový archív Mikuláša Kováča vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 54

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Pavol Parenička / Jozef Miloslav Hurban 58
Významní rodáci z Párnice
Peter Cabadaj / Ľudmila Rampáková 61
Zaujímavé ženy
Anna Šourková / Návrat odídených 63

PODUJATIA
Eva Kalnická / Autori a ich svety v Slovenskom národnom literárnom múzeu SNK 64

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pohreb a prvé pamätníky Jána Kollára 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67


KNIŽNICA 4/2007

obalka 04 2007

Obsah

 

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 3 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Balkóciová / O štandardoch pre verejné knižnice 6 

ELEKTRONIZÁCIA
Jaroslav Šušol / Využívanie elektronických informačných zdrojov absolventmi vysokoškolského štúdia 10 
Bronislava Svobodová, Danica Zendulková / Nové online databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave 18 

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA
Timotea Vrábľova / Motivácia znevýhodnených skupín čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania 22
Milada Šudíková
/ Čítajme a poznávajme spolu – kolektívne podujatia v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice v Bratislave 25 
Jitka Tichá
/ Práce s handicapovanými 30

 

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Spolku slovenských knihovníkov v oblasti bibliografie za rok 2006 32

Z KNIŽNÍC
Materiálne svedectvo – dve výstavy reprezentujúce slovanské a baltské zbierky Newyorskej verejnej knižnice 35 
Slovanské, východoeurópske, baltské a euroázijské pramene v Slovanskom a baltskom oddelení Newyorskej verejnej knižnice 36 
Rozália Cenigová / Činnosť školských knižníc v roku 2006 na stredných školách v Bratislave 37 
Božena Jurečková / Čo môže starosta obce urobiť pre rast obecnej knižnice 44 

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Dana Lacková / Terézia Vansová 46 
Augustín Maťovčík
/ Andrej Melicherčík 48 
Scarlett Ďurná / 165. výročie nedožitých narodenín významného prírodovedca MUDr. Karola Brančíka 50 
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Mária Böhmová, rod. Dziaková – grande dame slovenského národného života 52 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Ľubomír Kianička / Múza Marína 55 
Mária Rapošová / Príbeh Tomáša Chovana v spracovaní spisovateľa Rudolfa Dobiáša 56 

RECENZIE
Gabriela Hamranová / Nemecká slovakistika znovu podnetná 58 
Ondrej Riško
/ Rankov, Pavol: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy 59
Mária Rapošová
/ Môj dobrý pastier 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI 
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63 

 


KNIŽNICA 2-3/2007

obalka 02 03 2007

Obsah

 

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH

Iveta Kilárová / Verejné knižnice v štatistických údajoch a výsledkoch výskumov o mieste knižníc v systéme miestnej kultúry 3
Mária Balkóciová, Katarína Šušoliaková / Organizačné a finančné podmienky činnosti regionálnych knižníc 18
Eva Ďurišová, Juraj Šebesta / Bratislavské verejné knižnice za posledné desaťročie 29
Milan Gonda / Naša snaha formovať knižnice ako komunitné centrá 35
Zuzana Ježková / Komunitní knihovna – příležitost pro knihovnu i obec 39
Elena Sakálová / Čítanie a rodina 44
Daniela Wimmerová / Knihovna roku 51
Daniela Wimmerová / Co venkovské knihovny umějí a mohou 53
Klára Kernerová / Netradičné aktivity v knižnici 54
Iveta Hurná / Prečo Prešov číta rád? 58
Ivana Šipošová / Ako to robíme my v Ľubovnianskej knižnici 59
Zuzana Liptáková / Verejné podujatia – možnosť zviditeľnenia knižníc 61
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 65

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Petronela Bulková / K problematike knižnej distribúcie a propagácie literatúry 69
Helena Balášková / Zhotovenie faksimile úvodného fólia z Pantheologie z roku 1477 73
Ivan Chalupecký / Neznáma levočská tlač zo 17. storočia 75

 

ARCHÍV

Emília Očková / Lea Mrázová v Archíve literatúry a umenia SNK 77
Žaneta Horváthová / Rukopisná pozostalosť Zuzky Zgurišky 82

 

BIOGRAFISTIKA

Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Dobroslav Chrobák 87
Pavol Parenička / Jozef Horák 89
Augustín Maťovčík / Pestrá paleta Edity Ambrušovej 91
Dana Lacková / Svojím umením šírila radosť 93
Augustín Maťovčík / K 100. výročiu narodenia literárneho historika a kritika Ernesta Žatka-Bora 94
Gabriela Žibritová / Spomienka na Dr. Jozefa Špetka 95

 

JUBILEÁ

Juraj Kuniak / Ľubomír Feldek 70 97

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 99
Ohlasy a polemiky 100

 


KNIŽNICA 1/2007

obalka 01 2007

Obsah

 

Slovo na úvod 3

 

ŠTÚDIE

Erik Kriššák / Knihovníctvo: Návrat do minulosti? 4

 

DIGITALIZÁCIA

Manifest digitálnych knižníc 7
Marta Weissová / Moderné digitálne služby v knižniciach 16

 

VÝROČIE SKN V LEVOČI

Tomasz Trancygier / Jubilejné podujatie v levočskej knižnici pre nevidiacich 17
Ladislav Lapšanský / Tri cesty spoznávania minulosti 18
Ľudmila Hrehorčáková / Periodická slepecká tlač na Slovensku 19
Štefánia Petreková / Slepecká tlač v 21. storočí 24
Ján Meluch / Vývoj slepeckej tlače na Slovensku 27 

 

ŠTANDARDIZÁCIA

Renata Piotrowska / Štandardy informačných zručností žiakov a študentov 30

 

BIBLIOGRAFIA

Deklarácia 11. slovenskej bibliografickej konferencie 34 

 

Z KNIŽNÍC

Helena Saktorová / Medzinárodná konferencia o mieste intelektuálov v mestskom prostredí 40
Marta Weissová / 55 rokov činnosti Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (1951 – 2006) 42

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Martina Cedzová / XIII. seminár reštaurátorov a historikov (Třeboň 3. – 6. október 2006, ČR) 44
Klára Komorová / Slovensko a Slováci v zbierkach Jagelovskej Univerzity od najstarších čias do roku 1918 45
Ivona Kollárová / Catalogus Manuscriptorum Matthiae Belii 47

 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO

Jozef Beňovský / Kritika a literárno-múzejná tvorba 48
Ľubomír Kianička / Seminár literárnych múzejníkov v Martine a Kremnici 50
Mária Rapošová / Prezentovanie Jána Okáľa (Príspevok z celoslovenského seminára v roku 2006) 51

 

BIOGRAFISTIKA

Augustín Maťovčík / Na 155. výročie smrti Jána Kollára 54
Augustín Maťovčík / Ján Kollár a slovanská vzájomnosť 55
Božena Sobolová / Ján Frátrik – básnik, prekladateľ, pedagóg, človek 56
Peter Cabadaj / Žena s veľkou charizmou (Venované životnému jubileu Agneši Gundovej-Jergovej) 57
Jozef Lipták / Za profesorom Štefanom Kimličkom 58
Miloš Kovačka / Za Ľudmilou Strohnerovou, rod. Fízeľovou 59

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62
Ohlasy a polemiky 64

 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library