Výskumné úlohy SNK

Slovenská národná knižnica, ako akreditované vedecko-výskumné pracovisko, rieši resp. sa podieľa na riešení vedecko-výskumných úloh z oblasti bibliografie či výskumu knižnej kultúry a ďalších oblastí súvisiacich s výskumom a ochranou písomného kultúrneho dedičstva. 

SNK sa v roku 2023 zaoberala riešením týchto vedeckovýskumných úloh:

* Inkunábuly vo fonde SNK – súpis prvotlačí uchovávaných vo fondoch SNK a bibliograficky spracovaných vo formáte MARC 21 podľa katalogizačných pravidiel RDA. V roku 2023 sa ukončilo bibliografické spracovanie, celkovo je spracovaných 767 prvotlačí. Edičná realizácia je naplánovaná na rok 2025;


* Tlače 16. storočia z františkánskych knižníc vo fondoch SNK – výstupom je bibliografia tlačí vybraného fondu, ktoré sú spracované v systéme Virtua vo formáte MARC 21 podľa katalogizačných pravidiel RDA. Úloha je ukončená, katalóg vyšiel knižne v decembri 2023;


* Príležitostné tlače slovenských študentov na nemeckých univerzitách zachovaných v nemeckých knižniciach (autorské slovaciká) – zahŕňa výskum príležitostných tlačí, ktoré obsahujú gratulačné básne dedikované absolventom univerzity pri príležitosti ukončenia štúdia a promócie, ako aj gratulačné, svadobné a pohrebné básne dedikované absolventom nemeckých univerzít, ktorí sa zapísali do kultúrnych dejín Slovenska. Predpokladaná edičná realizácia je v roku 2025;


* Výskum k dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku – mapovanie dejín knižnej grafiky podáva prehľad o vývoji tohto typu výtvarného umenia u nás. Výskum sa zameriava na poznanie výtvarných aspektov knihy a ich pôvodcov a jeho výsledkom bude monografia o knižnej grafike 18. storočia. Predpokladaná edičná realizácia je v roku 2026;


* Biografický lexikón Slovenska, zv. VIII. a zv. IX. – ôsmy zväzok bude obsahovať písmená R – Sn a pravdepodobne 1 908 hesiel zo všetkých oblastí spoločenského života od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Vo výskumnej úlohe sa pokračovalo záverečnou redakciou hesiel a zadaním rukopisu na lektorovanie. Výstupom bude tlačená podoba Biografického lexikónu Slovenska, zv. VIII. ako neoddeliteľná súčasť už vydaných prvých siedmich zväzkov tohto diela. Súčasne sa začalo pracovať na Biografickom lexikóne Slovenska, zv. IX., ktorý bude obsahovať heslá osobností s priezviskami začínajúcimi písmenami So – Š (cca 1 300 hesiel). Výstupom tejto výskumnej úlohy v roku 2023 bol heslár, na základe ktorého začali zadávať tvorbu hesiel jednotlivým autorom;


* Výskum života a diela členov rodu Mudroňovcov – cieľom bolo pripomenúť život a dielo dvoch významných právnikov a organizátorov národného života Pavla a Michala Mudroňovcov a aj ďalších menej známych členov tohto rodu. Výstupom úlohy bol odborný seminár Mudroňovci v slovenskej kultúre (viac v podkapitole Výstavy a podujatia SNK) a príspevky z neho budú zaradené do zborníka Biografické štúdie 47;


* Príprava a redakcia Súpisu erbových listín – projekt vzniká v spolupráci so Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou. Dielo sprístupní slovenskej i medzinárodnej verejnosti súborné informácie o obsahu a uložení erbových listín z územia Slovenska. Bude slúžiť ako pomôcka bádateľom v oblasti genealógie, heraldiky, biografistiky atď., pričom posunie výskumy v týchto oblastiach na Slovensku ďalej. V roku 2023 sa v redakcii pokračovalo tak, aby dielo vyšlo v nasledujúcich rokoch.


* Výskum života a diela výtvarných umelcov Turca – výskumná úloha zameraná na výskum života a diela niektorých vybraných známych aj menej známych výtvarných umelcov v regióne Turca. V prvej polovici 20. storočia sa odohral proces formovania modernej podoby slovenského výtvarného umenia, ktorý bol úzko spojený s Turcom. Umelecké pôsobenie výtvarných umelcov bolo často spojené s miestnymi spolkami a inštitúciami, mnohí z nich sa však venovali aj iným činnostiam. Doposiaľ nevyšla žiadna ucelená syntetická publikácia venujúca sa tejto téme, a tak aj táto výskumná úloha prispeje k vyplneniu „bielych miest“ našej histórie. Jej výstupom bola vedecká konferencia Výtvarní umelci Turca v 1. polovici 20. stor. (Viac v podkapitole Výstavy a podujatia SNK.) Príspevky z konferencie budú zaradené do zborníka Biografické štúdie 47.

 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library