Archív Knižnica 2008

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2008

obalka 11 12 2008

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v štatistických údajoch v roku 2007 3

ODBORNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike 2007 v číslach 18
Marta Weissová / Sú lekárske knižnice potrebné? 22

ELEKTRONIZÁCIA
Peter Kolesár / Výmenné siete ako zdroj informácií na internete 26

KNIŽNICE A SENIORI
Marta Skalková / Seniori v knižniciach Slovenskej republiky 31
Helena Gajdušková / Senioři v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 34
Renata AleksandrowiczPostoje poľských seniorov ku knihám a knižniciam 39 
Karen Kase-McLaren, Nancy Blanda, Heidi Jung, Cathy Carstens / Verejná knižnica mesta Gates 46

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO

Anna Kucianová / Možnosti uplatnenia IAML v činnosti a koordinácii hudobného knihovníctva 53

Z KNIŽNÍC
Judita Kopáčiková / Staromestská knižnica v Bratislave 1958 – 2008 57
Jana Vargová / Živá kniha sa dá čítať bez čítania 62
Katarína Vandlíková / Hodina deťom aj v knižnici 63

ODBORNÉ PODUJATIA
Tomasz Trancygier / O knižničnom benchmarkingu medzinárodne 65
Anna Kucianová / Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008 67

OCHRANA DOKUMENTOV
Martina Bajzíková / Trvanlivosť papiera a písomností 69

ĽAHKÝM PEROM
Štefan Kolivoško / Druhá strana koňa 73

KNIŽNÁ KULTÚRA

Agáta Klimeková / Katolícka náboženská literatúra vydaná v prvej polovici 18. storočia na území dnešného Slovenska 75

RECENZIE
Helena Saktorová / Katalóg tlačí 16. storočia z fondu Jagelovskej knižnice v Krakove 84
Ľudovít Petraško / Pozdrav zo Zemplína 85

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Ján Smrek 86 
Margita Ďurovčíková / Hana Gregorová 90
Miloš Kovačka / Od Slavošoviec po Rožňavu 94

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Ľubica Moncmanová / Na dejinnej ceste (List Mikuláša Gaceka Tidovi Jozefovi Gašparovi) 99

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 102


KNIŽNICA 10/2008

obalka 10 2008
Obsah

 

KONCEPCIE, ANALÝZY
Jacek Wojciechowski / Obrat k lepšiemu 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v štatistike za rok 2007 6

ŠTANDARDIZÁCIA
Aida Slavic, Maria Ines Cordeiro, Gerhard Riesthuis / Pripravované a realizované zmeny v manažmente Medzinárodného desatinného triedenia 17

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Medzinárodný seminár Spoločenstva českých knihárov a Meister der Einbandkunst 23

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Čitateľské určenie a charakter literatúry vydávanej na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 26
Gabriela Žibritová
/ „Dejiny knižnej kultúry ma sprevádzajú celý život…“ – pri príležitosti životného jubilea hovoríme s profesorkou Evou Mârza-Seleckou 30

RECENZIE
Andrej Riško / Médiá a nevidiaci 35
Vincenc Streit
/ Pomocná paže knihovníkům 36

BIOGRAFISTIKA
Martina Božeková / Ernest Zavarský – poznaný aj nepoznaný 38

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Zomrel Pavel Hrúz 42

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / Nebudem úplne stratený (145. výročie narodenia a 90. výročie úmrtia Izidora Žiaka Somolického) 46

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Martina Skachová / Slovenské reminiscencie dvoch exulantov 49

PODUJATIA
Veronika Šikulová / Kde bolo, tam bolo... 25
Eva Priadková /
Nezabudnuteľná akcia v Novohradskej knižnici v Lučenci 34
Iveta Gallová / Umelec, umenie a fotografie 52

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55
V budúcom čísle nájdete

 


KNIŽNICA 9/2008

obalka 09 2008
Obsah

 

EURO A KNIŽNICE
Zita Mušutová / Zavedenie eura v knižniciach 3

VEREJNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Seminár o komunitných knižniciach 6
Helena Gužalová / Mestská knižnica v Šuranoch a jej komunitná činnosť 8
Závery a odporúčania z odborného seminára Komunitná knižnica 10

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Harmonizácia štandardov pre pamäťové inštitúcie 11

BIBLIOGRAFIA
Mária Okálová, Viera Matejčíková / Historické rodinné tlačiarne na Slovensku z pohľadu menných autorít (prístupových výrazov) 15

SÚKROMNÉ KNIŽNICE
Vincenc Streit / Knihovna jako svědectví své doby 21

Z KNIŽNÍC
Eva Mikšiková / Rekonštrukcia Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Problémy a perspektívy výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku alebo robme veci lepšie 26
Agáta Klimeková / ABDOS 2008 29
Agáta Klimeková / Uhorskí študenti slovenského pôvodu na univerzite v Marburgu v 17. – 19. storočí 31
Ľubomír Jankovič / Pamätník písomníctva Moravy v Rajhrade 34

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 38

RECENZIE
Andrej Riško / Knižničná encyklopédia 43
Ľudmila Mazalová / Jarmočné a púťové tlače stále aktuálne 44
Mišo A. Kováč / Hry a divadlo v knižnici 45

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský 48
Augustín Maťovčík / Hviezdoslavove pobyty v kúpeľoch 52

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Alena Táborecká / Slovenské devy S. H. Vajanskému 55

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Tisícročie slovenčiny 58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59
V budúcom čísle nájdete

 


KNIŽNICA 8/2008

obalka 08 2008

Obsah 

 

EURO A KNIŽNICE
Jana Gabrielová, Darina Janovská / Zavedenie eura v knižniciach Slovenskej republiky 3

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Creative Commons - nový klíč k řešení autorskoprávní problematiky v současnosti 5

VEREJNÉ REGIONÁLNE KNIŽNICE
Anna Kucianová / Nové trendy bibliografickej práce regionálnych knižníc 10
Iveta Kilárová
/ Činnosť regionálnych knižníc v minulom období s osobitným zameraním na Kysuckú knižnicu v Čadci 13
Scarlett Ďurná
  / Kysucká knižnica v Čadci a práca s regionálnymi knižničnými dokumentmi 18
Viera Baničová
/ Komunitné činnosti v Považskej knižnici 20
Božena Sobolová
/Z edičnej činnosti Žilinskej knižnice 21
Benjamín Jakubáčová
/ Knižný happening v Trnave 22

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2007 24
Rozália Cenigová
/ Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl - závery 2. medzinárodnej konferencie 29
Jana Nejezchlebová
/ Informační výchova ve veřejných a školních knihovnách 30

RIADENIE KNIŽNíC
Krystyna Wanik /Mobing v knižniciach a ako proti nemu bojovať 36
Boris Procházka
/ 30. výročie svetového kongresu IFLA na Štrbskom plese 40

Z KNIŽNÍC
Táňa Mikitová / Dni detskej knihy 2008 44

KNIŽNÁ KULTÚRA

Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2007 45
Viera Sedláková
/ Piesne Slovákov z Bulharska 49
Ľubomír Jankovič
/ Edícia prameňov k cirkevným dejinám Nitry 50
Oľga Tokolyová
/ Svedectvo o živote Rómov 51

UDALOSTI
Augustín Maťovčík / Pamätná izba Martina Hamuljaka 54
Ľubica Moncmanová
/ Medzinárodná vedecká konferencia o Martinovi Rázusovi 56
Milan Šišmiš
/ Dar Slovenskej národnej knižnici 57

BIOGRAFISTIKA

Pavol Parenička / Ferko Urbánek 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63
V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 6-7/2008

obalka 06 07 2008

Obsah 

 

PROGRAM KNIHASk 
Svetozár Katuščák, Dušan Katuščák, Dušan Bakoš, Jozef Šima, Andrea Urlandová / Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku 4
Katarína Vizárová, Svetozár Katuščák, Milena Reháková, Dušan Katuščák / Rast kvalifikácie a potenciál rastu zamestnanosti v oblasti rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, výskumu a priemyslu na Slovensku po roku 2003 podporovaný konzorciom KnihaSK 9
Dušan Bakoš, Svetozár Katuščák, Ivan Hudec, Michal Čeppan, Milena Reháková / Nový študijný program STU: Ochrana materiálov a objektov dedičstva. I. etapa rozvoja VŠ európskeho vzdelávania Conservation Science na Slovensku 14
Radovan Tiňo, Miroslav Fikar, Vladimír Burčík / Komunikačné nástroje a informačný systém projektu KnihaSK 16
Ivan Štelmák, Alojz Hudec, Andrea Urlandová, Svetozár Katuščák / Program KnihaSK ako impulz na záchranu ďalších nepapierových materiálových nosičov kultúrneho dedičstva SR 20
Vladimír Bukovský, Mária Trnková, Mariana Krakovská, Martina Bajzíková, Ivan Kuka / Metodika vytvárania rozhraní technologických kategórií hodnotenia knižných dokumentov 23
Vladimír Bukovský, Jozef Hanus, Mária Trnková / Kvantifikácia hmotnostných prúdov a objemov kníh a archívnych dokumentov SR na konzervovanie a reštaurovanie 31
Štefan Šutý, Martina Kišová / Deformácie papiera – krútenie a zvlnenie 35
Vladimír Bukovský, Martin Maršala, Martina Bajzíková / Vplyv rozpúšťadiel na rozmery modelového knižného bloku 38
František Kačík, Danica Kačíková / Charakterizácia degradácie celulózy 43
Michal Jablonský, Martina Bajzíková, Silvia Holúbková, Vladimír Bukovský, Jozef Hanus, Svetozár Katuščák / Porovnávacie hodnotenie účinnosti a kvality deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií 47
Juraj Ladomerský, Michal Jablonský, Silvia Holúbková, Dušan Katuščák, Svetozár Katuščák / Potenciál globálneho otepľovania a udržateľnosť freónov, hydrofluóruhľovodíkov a hydrochlórofluórovaných uhľovodíkov ako technologickej bázy na deacidifikáciu kyslých kníh a archívnych dokumentov 51

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydavateľská produkcia kníhtlačiarní pôsobiacich v 18. storočí na území dnešného Slovenska v celouhorskom kontexte 55
Klára Komorová / Ex Bibliotheca Corviniana 60 

BIOGRAFISTIKA
Scarlett Ďurná / Herec Ondrej Jariabek ako ho nepoznáme 62 

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Terézie Vansovej v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 66 

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Na osemdesiatku Cyrila Krausa 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75
V budúcom čísle nájdete

 


KNIŽNICA 5/2008

obalka 05 2008

Obsah 

 

ELEKTRONIZÁCIA
Maria Miller, Elżbieta Mroczek / Profil používateľa a ďalšie prvky Web 2.0 v digitálnych knižniciach 3

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2006 (3. časť) 8

KULTÚRNE DEDIČSTVO
Ľubomír Jankovič / Digitálna edícia Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta, a realizácia programu Pamäť sveta UNESCO v SR 18
Ivona Kollárová
/ O jednom projekte výstavy a o poučení z neho 30

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Zlatý prameň… konečne na Slovensku 34

PODUJATIA
Darina Janovská / Kniha v 21. storočí 36

Angela Stahovcová / Lekári historických tlačí v nových priestoroch 37

OCHRANA DOKUMENTOV
Mária Trnková, Branislav Bielik / Ručné dolievanie papierovou suspenziou na vákuovom kline 39
Martin Maršala, Daniela Švehlová
/ Metodiky hodnotenia parametrov pre masovú konzerváciu dokumentov 44

ZO ZAHRANIČIA
Halina Matras, Milan Gonda / Máme veľa spoločného 45

RECENZIE
Katarína Pekařová / O nových personálnych bibliografiách 47

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Slovenský Sokrates z Terchovej (Adam František Kollár) 49
Zaujímavé ženy
Dana Lacková / Zaslúžilá umelkyňa Oľga Krýslová 51

JUBILEÁ
Štefan Hanakovič / Sedemdesiatnik Blažej Belák neoddychuje ani pod vrcholom 54

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Svetozára Hurbana Vajanského v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenskýchknižných vydavateľstiev 63
Ohlasy a pripomienky 64
V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 4/2008

obalka 04 2008

Obsah

 

INFORMAČNÁ VÝCHOVA
Elena Sakálová / Informačná gramotnosť detí 3
Daniela Džuganová / Informačná výchova versus informačné vzdelávanie na vysokých školách 10
Iveta Kilárová / Informačná výchova používateľov z pohľadu knihovníkov 14

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE
Ute Krauß-Leichertová / Vzdelávanie knihovníkov sa mení 26
Jaroslav Šušol, Milan Regec / Tvorba interaktívnych učebných textov z predmetu Informačné systémy 28
Jacek Wojciechowski / Destabilizácia stavovského povedomia 36

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2006 (2. časť) 39

PODUJATIA
Mirka Grešková, Peter Weisenbacher / Nová paradigma využívania a spracovania informácií 48
Peter Cabadaj / Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach 50
Katarína Laluhová / Centrum vedecko-technických informácií SR na prahu tretieho tisícročia 51

RECENZIE
Katarína Pekařová / O manažovaní a rozvoji školských knižníc 54

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / O problémoch a dejinách knižnej kultúry 56
Klára Komorová / Zborník k jubileu Gabriely Žibritovej 59
Klára Komorová / Studia Biblica Slovaca 2006 61
Helena Saktorová / Drobné tlače v pozornosti poľských bádateľov 62

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / K stému výročiu narodenia básnika Thea H. Florina 64
Peter Liba / Hanusovo myslenie o biografii 66

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Muzeologické myslenie Andreja Kmeťa vo vzťahu k literárnemu múzeu 69
Mária Rapošová /Život bez domova (Výstava z argentínskej pozostalosti J. C. Hronského) 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75
Ohlasy a pripomienky 76

 


KNIŽNICA 3/2008

obalka 03 2008

Obsah

 

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE
Jaroslav Šušol / Znalosť cudzích jazykov ako faktor informačného správania 3
Jozef Lipták / Skúsenosti s kurzom informačných technológií a internetu pre seniorov v rámci programu eLiLL 9
Anna Kucianová / Problémy s technikami citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 14

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2006 (1. časť) 19

ZO ZAHRANIČIA
Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru Sekcie MLAS IFLA 31
Ulrike Lang / Úloha nemeckých knihovníckych združení a ich možnosti vplyvu na nemecké knihovníctvo 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Zdenka Sojková / Začátek dlouhé cesty 37
Augustín Maťovčík / K prvým ohlasom A. S. Puškina a dekabristov na Slovensku 40
Jozef M. Rydlo / Memoárová kniha kardinála Casaroliho 43

ARCHÍV
Vincenc Streit / Svědectví na dopisním papíře 45

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Výstava o Jánovi Okáľovi 50

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Vladimír Petrík / Milan Pišút 52
Zaujímavé ženy
Dana Lacková / Grafička a ilustrátorka Viera Gergeľová 55

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Literárny Kežmarok a spolok Mor ho! 58

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Na sedemdesiatku Ivana Kadlečíka 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


KNIŽNICA 2/2008

obalka 02 2008

Obsah

 

RIADENIE
Eva Marvanová / Knihovna 2.0: model služeb 3

ELEKTRONIZÁCIA
Ivana Poláková / Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice na Kysuciach! 10

SPRACOVANIE DOKUMENTOV
Anna Kucianová / Medzinárodné desatinné triedenie v Slovenskej republike 14
Anna Peťová / Katalogizácia alias bane v knižnici, NUKAT a iné… 16

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v akademických knižniciach SR v roku 2006 21
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v štátnych vedeckých knižniciach SR v roku 2006 23

VZDELÁVANIE
Danica Zendulková / Projekt Európsky knihovník v CVTI SR 29

PRÁCA S ČITATEĽOM
Jarmila Burgetová / Čtenářství, jeho význam a podpora – Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu 30
Soňa Žabková / Seminár Nezábudka 32

Z KNIŽNÍC 
Rozália Cenigová / Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 39

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Ľubica Lokajová / Historická knižná väzba 17. storočia v Zayovskej knižnici. 2. časť 41
Ivona Kollárová / Uhorská knižnica v Halle a Wittenbergu – fragment stredoeurópskej knižnej kultúry 43
Pavol Miklovič / František Xaverský Eder: Opis provincie Moxitov v Peruánskom kráľovstve 44
Mária Rapošová / Cithara sanctorum v kultúrnych dejinách Slovenska 46
Mišo A. Kováč / Dvestoročnica slovenskej vysokoškolskej základne – Kňazského seminára v Banskej Bystrici 49

ROZHOVOR
Klára Kernerová / Kronikár svojho kraja 51
Klára Kernerová / Slovo o Jánovi Patarákovi 52

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska 
Pavol Parenička / Andrej Kmeť 53
Ľubomír Jankovič / Spomienka na pani docentku Lehotskú 57
Mišo A. Kováč / Pocta Petrovi Škrabákovi 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


KNIŽNICA 1/2008

obalka 01 2008

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák / Príspevok k formovaniu Stratégie digitalizácie na Slovensku 3

ELEKTRONIZÁCIA
Milan Rakús, Jaroslav Sivák, Alena Špániková / Knižnično-informačný systém tretej generácie 11

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Vznik a osudy prvej Slovenskej národnej knižnice (2. časť) 19
Alica Krištofová
/ Knižnica šľachtickej rodiny Sizzo Noris z Adamovských Kochanoviec 23

OCHRANA DOKUMENTOV
Katarína Kianicová / Čiernobiela fotografia a jej ochrana pod lupou (2. časť) 26

Z KNIŽNÍC
Jana Amrichová / V spoločnosti verných priateľov 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubica Lokajová / Historická knižná väzba 17. storočia v Zayovskej knižnici (1. časť) 31
Igor Zmeták / Problematika historických knižničných fondov – Olomouc 2007 34
Ivona Kollárová
/ Vychádza druhý ročník zborníka Studia Bibliographica Posoniensia 36
Petronela Bulková / Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia 37
Katarína Pekařová / Od histórie k súčasnosti cez bibliografie 39
Helena Saktorová, Klára Komorová / Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici 41

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Harry Potter z hlediska autorského práva 43

RECENZIE
Ivona Kollárová / Stredoveká písomná kultúra Bratislavskej kapituly 46
Andrej Riško / Zborník Knihovny současnosti 2007 47
Spomienka na Michala Botyanszkého 60

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Magdaléna Mintálová / Jedáleň rodiny Jesenských 49

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pocta Jánovi Kollárovi 53
Žaneta Horváthová / Milan Hodža 55

JUBILEÁ
Vladimír Bukovský / Ján Padúch 80-ročný 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

May 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 05 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Pozývame Vás na diskusiu s Ivetou Radičovou a Danielom Šmihulom pri príležitosti výročia [...]
Dátum :  09 05 2024
10
Dátum :  10 05 2024
11
Dátum :  11 05 2024
12
13
14
Dátum :  14 05 2024
15
Aká bola Natália Oldenburgová? Šľachtičná Natália Oldenburgová (1854 - 1937) nemala vždy [...]
Dátum :  15 05 2024
17
Dátum :  17 05 2024
18
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  18 05 2024
19
21
Dátum :  21 05 2024
22
Dátum :  22 05 2024
23
Dátum :  23 05 2024
24
Dátum :  24 05 2024
25
Viac informácií v tlačovej správe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 05 2024
26
27
28
Dátum :  28 05 2024
29
Dátum :  29 05 2024
30
Dátum :  30 05 2024
31
Po stopách Natálie Oldenburgovej Brodziansky kaštieľ so svojim priľahlým parkom sa už roky [...]
Dátum :  31 05 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library