Informačná výchova používateľov a exkurzie v SNK

 

Používateľom SNK ponúkame: Exkurziu v SNK, Online katalóg v praxi a Pomoc študentom pri písaní školských prác.

Exkurzia

V rámci exkurzie ponúkame výklad zameraný na poslanie Slovenskej národnej knižnice, stručný prehľad jej histórie, poskytovaných služieb a prehliadku priestorov, v ktorých sú služby používateľom poskytované.

Termín exkurzie je potrebné dohodnúť vopred.

V prípade záujmu verejnosti o exkurziu prosím vyplňte žiadanku na exkurziu - platí pre podujatia, ktoré sa uskutočňujú pravidelne prvý utorok v mesiaci. 

 

Online katalóg v praxi

Cieľom informačnej výchovy je naučiť používateľov vyhľadávať v online katalógu Slovenskej národnej knižnice a ďalších zdrojoch informácií tak, aby potrebnú informáciu našli rýchlo a jednoducho.

Informačná výchova „Online katalóg v praxi“ je určená najmä študentom, ale aj všetkým záujemcom o zorientovanie sa v používaní knižničného Online katalógu.

Termín informačnej výchovy je potrebné dohodnúť vopred. 

Kontakt:

Tel: +421 43/ 2451 482
Tel: +421 43/ 2451 467
Tel: +421 43/ 2451 445

email: barbora.dadikova@snk.sk

 

Informačné vzdelávanie

Slovenská národná knižnica vytvorila v roku 2023 projekt na podporu mediálnej gramotnosti. Našim cieľom je prostredníctvom rôznych aktivít, s využitím metód neformálneho vzdelávania, podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu, šíriť osvetu a prispieť tak k rozvoju kompetencií verejnosti v týchto oblastiach. V rámci tohto projektu Slovenská národná knižnica už zrealizovala nasledovné aktivity:

• vzdelávacie podujatia určené pre študentov stredných škôl a seniorov z Univerzity tretieho veku – prečítať si o nich môžete v článku V. Čepčányovej a L. Kytkovej v čísle 2/2023 časopisu Knižnica
• séria podcastov: rozhovor s Kristínou Blažekovou, s Vladimírom Šnídlom, s Jurajom Valkom a s Luciou Kytkovou
• Metodika na prácu s informáciami pre knihovníkov (bude zverejnená na webovej stránke SNK)

 

Základné pojmy mediálnej gramotnosti

Prvým a veľmi dôležitým pojmom sú dezinformácie, ktoré sa pokúsila Rada Európy v Správe o poruchách informácií (2017) charakterizovať ako „informácie, ktoré sú nepravdivé (falošné) a úmyselne vytvorené so zámerom poškodiť osobe, sociálnej skupine, organizácii alebo krajine; ...rovnako ide o nepravdivé (falošné) informácie, ktoré sú vedome šírené, aby spôsobili škodu“ (Kačinová, 2019, s.12). Na základe tejto charakteristiky môžeme uviesť základné znaky dezinformácií:
· zavádzajúci, klamný až manipulatívny charakter,
· šírenie nepravdivosti (úplnej alebo čiastočnej),
· úmysel, ako uškodiť v hospodárskej, politickej alebo bezpečnostnej oblasti.
Pojem hoax môžeme definovať ako falošnú správu, mystifikáciu, žart, podvod, klamstvo, ktoré ľudia vydávajú za pravdivý fakt, a ten musíme vedieť odlíšiť od obyčajných fám. Hoax (poplašnú správu) môžeme odlíšiť od ostatných dezinformácií pomocou jednoduchých bodov, ktoré obsahujú:
· „Prosím zdieľajte ……“ – snaha šíriť hoax medzi čo najväčším počtom ľudí,
· „… inak sa im niečo stane!!!“ – snaha vyvolať čo najväčší nátlak na ľudí,
· „… inak sa niečo stane šteniatkam, deťom, mačiatkam…!!!“ – snaha vyvolať u ľudí strach/ súcit,
· „… toto musia vedieť všetci!!!“ – väčšinou snaha vyvolať u ľudí senzáciu, v tomto prípade ide o šírenie rady, ktorá je pre ľudí nevhodná.
Cieľom hoaxov je častokrát snaha o vyvolanie strachu, beznádeje, manipulovať s názormi ľudí, alebo šíriť falošné rady a názory. Ďalším cieľom hoaxov je urobiť si z ľudí srandu a nachytať ich. Hneď ako vám začne byť niečo podozrivé na Instagrame, Tik-Toku, Facebooku či v e- maile, môžete si informácie overiť na hoax.sk, kde nájdete zoznam aktuálnych zachytených hoaxov.
Ďalším podobným pojmom sú fake news, čiže falošné správy, ktoré definuje Kačinová ako „typy informácií, ktoré sú verifikovateľne nepravdivé, a to v ich celku alebo sčasti, sú vyrábané vedome ako falošné a následne úmyselne šírené, disponujúc autentickým informatívnym vzhľadom, ktorý má vzbudiť dojem, že ide o seriózne správy. Ich úmyslom je oklamať, manipulovať alebo zneužiť svojich príjemcov obyčajne na ekonomické alebo politické účely“ (Kačinová, 2019, s. 18). Konšpiračné teórie sa dotýkajú rôznych oblastí nášho života. Je veľmi dôležité vedieť, ako ich môžeme odlíšiť od hoaxov, dezinformácií a fake news. Ako uvádza Panczová, konšpiračné teórie môžeme definovať ako „nepodložené, neoverené, resp. oficiálne neakceptované informácie, ktoré varujú pred nebezpečným sprisahaním. V súvislosti s významnými historickými udalosťami vyzdvihujú úlohu sprisahania (resp. sprisahaní) a neveria oficiálnym zdôvodneniam“ (Panczová, 2017, s.14).

Použité zdroje
KAČINOVÁ, Viera. 2019. Fenomém „fake news“, hoaxov a konšpiračných teórií v kontexte mediálnej výchovy. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2019. 157 s. ISBN 978-80-572-0019-2.
PANCZOVÁ, Zuzana – TAKÁČOVÁ, Judita. 2017 Konšpiračné teórie: témy historické kontexty a argumentačné stratégie. Bratislava : Veda 2017. 155 s. ISBN 978-80-224-1546-0.

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

April 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  30 04 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library