Katalógy regionálnych, vedeckých, akademických knižníc

REGIONÁLNE KNIŽNICE

Kontakty na knižnice v jednotlivých samosprávnych krajoch a ich online katalógy nájdete aj v Adresári knižníc 

VEDECKÉ KNIŽNICE

 • Univerzitná knižnica, Bratislava / webkatalóg
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica / webkatalóg
 • Štátna vedecká knižnica, Košice / webkatalóg
 • Štátna vedecká knižnica, Prešov / webkatalóg
 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava / webkatalóg
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava / webkatalóg
 • Slovenská lekárska knižnica / web, katalóg

AKADEMICKÉ KNIŽNICE

 • Akadémia Policajného zboru, Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave / web, katalóg 
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici, Akademická knižnica / web, katalóg 
 • Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika / webkatalóg
 • Akademická knižnica Paneurópskej vyskokej školy / web, katalóg
 • Akademická knižnica Univerzity Komenského / web, katalóg
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava / web, katalóg
 • Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave / webkatalóg
 • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen / web, katalóg
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra / webkatalóg
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzitná knižnica / web, katalóg
 • Slovenská technická univerzita, Virtuálna knižnica / webkatalóg
 • Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín / webkatalóg
 • Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne / web, katalóg
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica / webkatalóg
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica / web, katalóg
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Knižnica Vysokej školy manažmentu / webkatalóg
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko / web, katalóg
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ústredná knižnica / webkatalóg
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / webkatalóg
 • Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica / webkatalóg

INÉ KATALÓGY KNIŽNÍC

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK