Archív Knižnica 2021

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2021 

Kniznica 4 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 6.53 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

DIGITALIZÁCIA
Szabolcs Dancs, Rita RadóDesigning a Rights Clearance Documentation Tool (RCDT) in the Framework of EODOPEN Project (pdf, 586.38 KB)  6

KNIŽNICA A KOMUNIKÁCIA
Lucia ŠkripcováSociálne média a používateľ knižnice v roku 2021v roku 2021 (pdf, 1.49 MB)  14
Dagmar Krajňaková 
Knižnično-informačný systém Tritius a jeho využitie (pdf, 463.68 KB)  20
Eva Mydlíková 
Ten, kto koná dobro (dobrovoľníctvo v knižniciach) (pdf, 502.88 KB)  24

DETSKÝ ČITATEĽ
Dominika PetákováDávajme deťom čítať kvalitnú literatúru (pdf, 511.15 KB)  28

E-KNIHY
Lenka Hanzlíková, Aneta Nejezchlebová, Vojtěch VojtíšekE-knihovna Městské knihovny v Praze v několika kapitolách (pdf, 1.77 MB)  33

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (15. medzinárodná konferencia, september 2021) (pdf, 823.3 KB)  41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mária ValováFotografické a rukopisné pamiatky zo zbierky Janka Matúšku (pdf, 4.5 MB)  52
Eva Pástovová 
Najkrajšie pohľadnice v korešpondencii Literárneho archívu SNK (pdf, 5.06 MB)  60

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajHovorili mu aj slovenský Voltaire (dve jubileá Jána Chalupku) (pdf, 2.21 MB)  69

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyZveľaďujeme knižničné priestory: nová knižná oáza uprostred mesta (pdf, 1008.85 KB)  75

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNa vlnách Zaha Hadid: Knižnica a vzdelávacie centrum (pdf, 653.64 KB)  79
Renáta Šmidová / 
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 404.83 KB)  85

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Milan Lasica (pdf, 3.89 MB)  89
Peter Cabadaj 
Za Rajmundom Laurom (pdf, 96.67 KB)  93

Knižnica 03/2021 

Kniznica 3 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.14 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)
 

VÝSKUM
Annamária Brijaková / Informačná a digitálna gramotnosť učiteľov (pdf, 345.21 KB)  6

DETSKÝ ČITATEĽ
Veronika LaufkováPráce s ilustrací u dětí předškolního věku jako podpora porozumění předčítanému textu (pdf, 352.37 KB)  15
Beáta Ráczová
/ Čítanie s porozumením a dôvody jeho rozvíjania (pdf, 195.99 KB)  25
Viera Ristvejová a Michaela Dúcsová 
Motivačné aktivity s detským čitateľom (pdf, 450.34 KB)  30

PRIESKUM
Božena Sobolová a Jaroslava RácováKnihovník a metodik v mestskej a obecnej knižnici (dotazníkový prieskum) (pdf, 269.49 KB)  39

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália CenigováCeloslovenské odborné online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici (pdf, 237.29 KB)  47

RECENZIE
Klára KomorováEsterhasiana Biblioteca (pdf, 1.09 MB)  52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milena LenderováČetnářky v minulosti: několik postřehů (pdf, 337.51 KB)  57
Vlasta Okoličányová
/ Carionova Kronika sveta ako „bestseller“ protestantskej historiografie 16. storočia (pdf, 1.28 MB)  68
Marián Kamenčík
/ „Zlaté vnučky moje!“ Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s hlohovskými žiačkami (k 100. výročiu úmrtia básnika) (pdf, 1.36 MB)  79

Z KNIŽNÍC
Michal TkáčikSlovenská autorita pre Braillovo písmo (pdf, 198.25 KB)  87

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Nedožitá osemdesiatka Pavla Hrúza (reminiscencia na originálneho spisovateľa) (pdf, 391.95 KB)  90

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Henrieta ŽažováEdičná činnosť ústavu dejín Trnavskej univerzity v roku 2020 (pdf, 330.33 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováCentrálna knižnica v Calgary ako ľudský úľ (pdf, 330.62 KB)  100
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo zahraničných knižníc (pdf, 245.55 KB)  104

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajZomrel Viliam Turčány (pdf, 680.14 KB)  108

 

 

Knižnica 02/2021

Kniznica 2 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 7.91 MB)

(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Mirka Pastierová / Aktuálne trendy vyhľadávania informácií (pdf, 322.33 KB)  6
Katarína Jašová / Zdieľanie znalostí (nielen)v knižniciachv knižniciach (pdf, 759.58 KB)  13
Lenka Džimová
Alternatívne metriky ako novénástroje na hodnotenie vedy (pdf, 252.87 KB)  29
Katarína Matušková 
Interná komunikácia a jej dopad na používateľov knižnično-informačných služieb (pdf, 327.72 KB)  35
Juraj Valko 
Fake news je toxická potrava pre našu myseľ (rozhovor) (pdf, 392.8 KB)  40

RECENZIE
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 349.4 KB)  50

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Čitateľské aktivity školských knižníc v roku 2020 (pdf, 672.24 KB)  61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Beránková – Marta Botiková / Zo života popol. Karol Jaroň – česko-slovenský vydavateľ, typograf, bibliofil a organizátor (pdf, 2.04 MB) 73
Eva Pástorová
 / Prekladová slovensko-maďarská a maďarsko-slovenská tvorba v Literárnom archíve SNK po roku 1918 (pdf, 1.5 MB)  86
Eva Barnišinová 
Tiché knihy (pdf, 507.87 KB)  94

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Ivana Poláková Knižničné publikácie z produkcie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vydané v roku 2020 (pdf, 254.79 KB)  99

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Na trase Humenné – Praha – Tel Aviv. Prozaik Ladislav Grosman (pdf, 404.73 KB)  104
Peter Cabadaj Rudo Moric. Mal na zreteli najmladších čitateľov (pdf, 460.95 KB)  109

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina Obušeková / Helsinská knižnica Oodi – óda na vzdelávanie (pdf, 336.6 KB)  114
Renáta Šmidová / Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 295.82 KB)  118

 

Knižnica 01/2021

 Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3,65 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ
Pavol RankovInformačná gramotnosť, sociálne siete a pandémia (pdf, 1.1 MB)  6
Pavol RankovInformačné správanie a informačná gramotnosť mladej generácie v čase pandémie (výsledky výskumu) (pdf, 178.05 KB)  12

WEBARCHÍV
Marie Haškovcová – Andrea Prokopová / Možnosti zpřístupňování dat z webových archivů. Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů (pdf, 842.83 KB)  22

KNIŽNICE A KULTÚRNY PRIEMYSEL
Alena Valjašková – Katarína Jašová / Možnosti budúcich trendov smerovania knižníc z pohľadu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (pdf, 213 KB)  28

SLUŽBY
Alžbeta MartinickáBezbariérovosť v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Malá zmena správnym smeromsprávnym smerom (pdf, 746.99 KB) 39

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dana Chalupeková Vyobrazenia sv. Augustína v starých tlačiach vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 2.37 MB)  43
Monika Danková – Mária Bôbová
Zakázané knihy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (pdf, 493.02 KB)  49

RECENZIE
Alexandra BallováRecenzia zborníka Z dejín národnej kultúry Slovenska I. (pdf, 135.19 KB)  56
Alexandra Ballová 
Recenzia zborníka Liber – verbum – monumentumque II. (Konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách) (pdf, 135.19 KB)  57
Miriam Ambrúžová PoriezováRecenzia druhého zväzku edície Spisovatelé království Českého Díl II.: C – D (pdf, 62.24 KB)  59

KNIŽNÁ KULTÚRA
Martina Baťková / Možnosti financovania knižných publikácií (pdf, 663.21 KB)  60
Marek Rímsky Časopis Sv. Adalbert (Vojtech) (pdf, 958.01 KB)  66
Mária Pitáková / Literárna tvorba Oľgy Textorisovej (130 rokov od jej narodenia) (pdf, 312.88 KB)  75

BIOGRAFISTIKA
Peter CabadajNedožitá osemdesiatka Vlada Bednára (pdf, 3.33 MB)  82
Peter Cabadaj 
Pred 50 rokmi zomrel Mikuláš Gacek (pdf, 2.47 MB)  87

PROJEKTY
Slávka Pitoňáková Chronológia dejín knižníc od počiatkov do roku 2020 (pdf, 265.85 KB)  93

VEREJNÉ KNIŽNICE
Soňa ŠókyNový Creativ club vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (pdf, 297 KB)  96

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNová Alexandrijská knižnica (pdf, 810.94 KB)  99
Renáta Šmidová
Zaujímavosti zo svetových knižníc (pdf, 945.56 KB)  106

Archív Knižnica 2022

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Knižnica 04/2022

Kniznica 04 2022 obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 18.34 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ROZHOVOR
Ján MarekOsobnosť Knižnice. Agáta Klimeková (pdf, 1.04 MB)  6

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vojtěch ŠíchaE-ilustrace – online databáze české knižní ilustrace raného novověku (pdf, 672.29 KB)  16
Stanislava Knapčoková
Trnavský nástenný kalendár (k dejinám ilustrácie 18. storočia na Slovensku (pdf, 5.42 MB)  23
Radovan Slovík
/ NUSK – databáze slepotiskové výzdoby knižních vazeb (pdf, 429.56 KB)  33
Martin Baloga 
Kovové prvky knižných väzieb proveniencie spišských kartuziánov (pdf, 497.03 KB)  38

ŠTÚDIA
Marián Grupač, Eva Augustínová, Slavka PitoňákováKomunitný život, záujmovo-kultúrna a osvetová činnosť v obci Oščadnica v 20. storočí. Spolková činnosť (pdf, 240.95 KB)  47
Nikola Šipošová, Vítězslav Knotek, Jitka Neoralová, Tomáš Imrich, Petra VávrováDegradace plastových vazebních prvků knih v novodobém knihovním fondu Národní knihovny České republiky (pdf, 2.27 MB)  58

VZDELÁVANIE A VÝSKUM
Zuzana Kopecká / Neformálne vzdelávanie v knižnici (pdf, 735.98 KB)  67

OCHRANA DOKUMENTOV
Martina Bajzíková, Ján KoniarPísomné visegrádske dedičstvo – ochrana pre budúcnosť (pdf, 1.44 MB)  73

ODBORNÉ PODUJATIA
Rozália CenigováŠkolské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 16. medzinárodná konferencia, september 2022 (pdf, 859.91 KB )  77

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / K 150. výročiu narodenia Matúša Jankolu (pdf, 159.23 KB)  90
Augustín Maťovčík 
Z korešpondencie Ivana Kadlečíka (pdf, 186.96 KB)  94
Peter Cabadaj 
Päťdesiat rokov od úmrtia Zory Jesenskej (pdf, 1003.74 KB)  101

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováKnižnica Univerzity v Aberdeene (pdf, 377.21 KB)  107

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajPred 70 rokmi vznikol Slovenský ústav v Clevelande (pdf, 988.61 KB)  112

 

Knižnica 03/2022

Kniznica 03 2022 obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 6.54 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ŠTÚDIA
Prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhDSúčasná povesť a detský čitateľ (pdf, 3.11 MB)  6

VÝSKUM
Mgr. Zuzana Struháriková, PhD.Vplyv motivácie a sociálneho zázemia na čitateľské návyky detí (pdf, 328.03 KB)  14

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mgr. Ingrid VargováŽenské hnutia a prvý ženský časopis v Československu (pdf, 593.06 KB)  23
PhDr. Marek Rímsky
Nepovšimnutý list v Nórskej národnej knižnici (pdf, 660.38 KB)  30

LITERÁRNY ARCHÍV
Mgr. Eva PástorováŠkolská dochádzka žiakov základných škôl koncom 19. storočia a jej problémy (pdf, 544.1 KB)  37
Mgr. Mária Valová
Básnik Janko Kráľ na fotografiách v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 977.18 KB)  41

BIBLIOGRAFIA

Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Ľudmila ŠimkováVladimír Mináč – personálna bibliografia za roky 1997 – 2022 (pdf, 256.66 KB)  50

ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Juraj ValkoO premenách a perspektívach knihy. Odborný seminár Tlib 2022 (pdf, 557.77 KB)  59
PhDr. Marek Rímsky
„Dvojica v súkoliach vedy.“ Konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia manželov Potemrovcov (pdf, 425.49 KB)  67

KNIŽNICE
Mgr. Dana ChalupekováPrepoštská knižnica rádu augustiniánov Novom Meste nad Váhom (pdf, 261.43 KB)  72

EDIČNÁ ČINNOSŤ
Mgr. Martina Feniková ČarnogurskáEdičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v roku 2021 (pdf, 431.08 KB)  76

BIOGRAFISTIKA
Mgr. Peter Cabadaj /  Pred 100 rokmi sa narodil Albert Marenčin (pdf, 570.3 KB)  80
Mgr. Peter Cabadaj
Diaľka nevzďaľuje, diaľka spája (pdf, 376.39 KB)  85

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
PaedDr. Darina Obušeková, PhDBeinecke Rare Book & Manuscript Library – žriedlo literatúry minulosti, prítomnosti a budúcnosti (pdf, 386.95 KB)  89

PRIPOMÍNAME SI...
Mgr. Peter Cabadaj / Slovenský príbeh Charty 77. (Načrt - nutie témy a jej literárnych súvislostí) (pdf, 415.92 KB)  94

 

Knižnica 02/2022

obalka Kniznica 02 2022
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 5.03 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ŠTÚDIA
Mgr. Marta Špániová, PhD / Translačná funkcia ilustračnej grafiky 17. storočia (pdf, 4.15 MB)  6
Prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD Leporelo ako prvá kniha v živote dieťaťa (súčasné tendencie v leporelovej tvorbe) (pdf, 1.32 MB)  21

KNIŽNICA A KOMUNIKÁCIA
Mgr. Jana Skalicová Ako byť dobrým detským knihovníkom (pdf, 764.06 KB)  32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mgr. Katarína Jašová, PhD. Doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc. / Príbeh dvoch rovnakých, a predsa rozdielnych inkunábul (pdf, 4.51 MB)  40
Mgr. Mária Pitáková, PhD. Tvorba Jána Balka (pdf, 4.24 MB)  52
Prof. Dr. Sc. Phil. Ludwig Richter Súčasná slovenská próza v nemeckých prekladoch. Prehľad recepčných snáh (pdf, 262.72 KB)  59

RECENZIE
Mgr. Peter CabadajHodnotná aj inšpiratívna kniha povestí (pdf, 457.61 KB)  67
Doc. PhDr. Gabriela Žibritová, PhD.Dizertačné tlače ako významná súčasť kultúrneho dedičstva (pdf, 1.51 MB)  79

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
Mgr. Zuzana Kopecká, PhD / Knižnica ako priestor celoživotného vzdelávania (pdf, 748.77 KB)  84

BIOGRAFISTIKA
Mgr. Peter Cabadaj / Neprávom zabudnutý tvorca. 50 rokov od úmrtia Petra Balghu (pdf, 457.61 KB)  88
PhDr. Marek Rímsky / Storočnica bibliografa a historika Michala Potemru (pdf, 1.69 MB)  92

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
PaedDr. Darina Obušeková, PhD. / Katarská národná knižnica. Púštny diamant Qatar National Library (pdf, 914.42 KB)  92

 

Knižnica 01/2022 

 

Kniznica 1 obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 6.53 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

VÝSKUM
Mgr. Matej Somr, Mgr. Dominika OrlováZnalostný manažment a kultúrny a kreatívny priemysel (pdf, 1020.76 KB)  6

KNIŽNICA A KOMUNIKÁCIA
Mgr. Nikola Kianicová, Mgr. Jana Skalicová Skúsenosti SNK s organizovaním podujatí prostredníctvom aplikácie Zoom (pdf, 914.39 KB)  17
Mgr. Jakub Zábojník
Možnosti knižníc v oblasti podpory zdravia (pdf, 514.41 KB)  26

RECENZIE
Prof. Jacek WojciechowskiZo zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 2.24 MB)  34

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Daniela SochorováMôžu knihy na mieru zmeniť postoj k čítaniu? (pdf, 288.66 KB)  45

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Mgr. Rozália CenigováČitateľské aktivity školských knižníc v roku 2021v roku 2021 (pdf, 2.63 MB)  51

kNIŽNÁ KULTÚRA
Mgr. Dana ChalupekováNajpôsobivejšie historické knižnice na Slovensku (pdf, 1.25 MB)  63
Mgr. Monika Danková, PhD. 
Zbierka Historických knižničných dokumentov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (pdf, 3.76 MB)  74

BIOGRAFISTIKA
Mgr. Peter CabadajMenej známa tvár básnika Karola Strmeňa (pdf, 686.42 KB)  80

doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.Vladimír Petrík ako autor biografi cko-literárnych hesiel a príspevkov (pdf, 392.8 KB)  84

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
PaedDr. Darina Obušeková, PhD.Fosterov mozog Berlína. Free University's Philology Library (pdf, 1.52 MB)  87

PRIPOMÍNAME SI...
Mgr. Peter CabadajZomrel Juraj Chovan-Rehák (pdf, 376.39 KB)  94
Mgr. Peter CabadajVšestranný bibliograf Michal Lacko (pdf, 498.38 KB)  97

Archív Knižnica 2023

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Knižnica 4/2023

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf, 15.35 MB)
(
Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ŠTÚDIE
Danica Zendulková / Slovenská veda rečou čísel. Prípadová štúdia (pdf, 223.93 KB)  6

OSOBNOSTI
Elena Sakálová, Milada Svetková / Prínos PhDr. Marty Matthaeidesovej, PhD. pre knižničnú a informačnú vedu (pdf, 2.53 MB)  14
Ivana Poláková 
/ Fraňo Štefunko – od drevorezbárskeho učňa až po univerzitného profesora (pdf, 2.48 MB)  24

INOVÁCIE V KNIŽNICIACH 
Iveta Babjaková / Ako četujú knihovníčky? (pdf, 399.51 KB)  32
Ľudmila Hrdináková / Mediálna výchova v knižnici alebo: „Ak neodošleš túto správu ďalej, zje ťa modrý slon“ (pdf, 1.46 MB)  37
Zuzana PracharováÚloha knižníc v súčasnosti (pdf, 1.25 MB)  42
Michal Tkáčik
 / Krošňu nahradili digitálne technológie a my stále zveľaďujeme Hrebendov odkaz (pdf, 221.47 KB)  49
Zuzana Struháriková 
Počiatky redizajnu webového sídla Slovenskej národnej knižnice (pdf, 1013.8 KB)  55

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Emanuel Orban / Komparácia knihovníckych portálov so zameraním na kultúrne dedičstvo SR a ČR (pdf, 716.86 KB) 65
Adam Čuchor Knižnica ako zdroj relevantných informácií (pdf, 999.3 KB) 74

BIBLIOGRAFIA
Augustín Maťovčík, Ľudmila Šimková / Jaroslav Hašek na Slovensku. Personálna bibliografia 1981 – 2020 (pdf, 958.53 KB)  80

KNIŽNÁ KULTÚRA
Stanislava Knapčoková / The Rime of the Ancient Mariner / Pieseň starého námorníka (pdf, 4.69 MB)  94

Mária Pitáková Gabriel Szeghy: Šľachta Abovskej stolice v novoveku (pdf, 461.27 KB)  100
Mária Zacharová 
Knižnica Spolku svätého Vojtecha (pdf, 347.2 KB)  103

PRIPOMÍNAME SI...
Pavol RankovProf. Jaroslav Šušol má 60 rokov (pdf, 110.65 KB)  106
Ivana Sakálová, Milada SvetkováSpomíname na Martu Matthaeidesovú (pdf, 186 KB)  107

TLAČOVÁ SPRÁVA
Silvia StasselováSlávnostné menovanie generálnej riaditeľky UKB do celosvetového riadiaceho výboru IFLA (pdf, 369.8 KB)  108

 

Knižnica 3/2023

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf, 12.29 MB)

(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ROZHOVOR
Zuzana Struháriková / Jela Steinerová: Rýchle zmeny v informačnej vede si vyžadujú tvorivý prístup (pdf, 408.91 KB)  6

INOVÁCIE V KNIŽNICIACH
Nikola Kianicová, Jana Skalicová / Skúsenosti pracovníkov Knižničného inštitútu SNK s inováciami pri realizovaní vzdelávacích podujatí (pdf, 532.48 KB)  12
Slávka Polgárová
/ Bibliomat – bezkontaktná knižnica 21. storočia (pdf, 880.26 KB)  20
Zuzana Struháriková
Bibliosféry 2023. Knižnice reagujú na požiadavky digitálnej revolúcie (pdf, 916.33 KB)  27

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ján Botík / Vendula V. Hingarová: Česká a slovenská periodika v Argentině (pdf, 211.82 KB)  31

BIOGRAFISTIKA
Marián Kamenčík / „Tenkrát, když jsem se tam narodil...“ Vladislavove literárne návštevy Slovenska (pdf, 211.82 KB) 34
Mária Pitáková Literárna tvorba Viery Markovičovej-Zátureckej (pdf, 1.46 MB) 42

DEJINY KNIŽNEJ KULÚRY
Peter Cabadaj / Odraz cyrilo-metodskej misie v slovenskej umeleckej literatúre (pdf, 2.19 MB)  49

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2022 (pdf, 344.96 KB)  63

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina Obušeková / Knižnica Trinity College v Dubline (pdf, 784.77 KB)  72

PRIPOMÍNAME SI...
Roland Valko / Život a dielo Miša Kováča-Adamova (pdf, 3.55 MB)  77
Augustín Maťovčík 
Janko Alexy o Martine a martinských umelcoch. K 130. výročiu narodenia umelca (pdf, 5.04 MB)  82

TLAČOVÁ SPÁVA
Silvia StasselováMedzinárodný úspech najstaršej vedeckej knižnice na Slovensku (pdf, 242.86 KB)  87
Zuzana Struháriková
/ Vážne i nevážne. Pripomíname si 30 rokov samostatnosti Slovenska (pdf, 705.33 KB)  89

 

Knižnica 2/2023

Kniznica obalka
(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.66 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
Veronika Čepčányová, Lucia Kytková / Dezinformácie, fake news a hoaxy (pdf, 1.54 MB)  6

BIBLIOGRAFIA
Kristína Šteiningerová, Peter Jahnátek / Výstavba Slovenskej národnej knižnice na Hostihore. Tematická bibliografia (pdf, 2.12 MB)  12

PROFESIA KNIHOVNÍK
Adam Čuchor / Práca začínajúceho knihovníka nie je len o čítaní kníh (pdf, 985.08 KB)  19

LITERÁRNY ARCHÍV
Eva Pástorová / Elena Maróthy Šoltésová a jej boj proti alkoholizmu (pdf, 486.85 KB)  25

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Dve výročia básnika a knihovníka Eugena Vesnina (pdf, 799.01 KB)  30
Peter Cabadaj / Impresie, vône a chute Mariána Grupača. Medailón jubilujúceho básnika a spisovateľa (pdf, 526.11 KB)  36

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Čitateľské aktivity školských knižníc v roku 2022 (pdf, 1.02 MB)  41

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina Obušeková / Akademická knižnica Univerzity umení v Tokiu (pdf, 341.65 KB)  57

PRIPOMÍNAME SI...
Monika Danková / Blanka Snopková – osobnosť slovenskej knihovníckej vedy (pdf, 429.38 KB)  61
Peter Cabadaj 
Veľký bard malého národa. Pred 140 rokmi zomrel Samo Chalupka (pdf, 474.03 KB)  68

 

Knižnica 1/2023

2023 04 05 Kniznica 2023 01 obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 8.57 MB)
(Online verzia časopisu Knižnica vo verzii Flipbook)

ROZHOVOR

Ján MarekOsobnosť Knižnice. Zuzana Prachárová (pdf, 587.72 KB)  6

DETSKÝ ČITATEĽ
Ľudmila Hrdináková, Františka Nováková / Rozvoj morálneho uvažovania dieťaťa pomocou literárneho naratívu (pdf, 414.31 KB)  13

ŠTÚDIA
Marián Grupač, Eva Augustínová, Slavka PitoňákováKomunitný život, záujmovo-kultúrna a osvetová činnosť v obci Oščadnica v 20. storočí. Knižnice (pdf, 170.36 KB)  26

INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ
Emanuel Orban / Internetová bezpečnosť na Slovensku (pdf, 679.64 KB)  30

DETSKÝ ČITATEĽ
Renáta Taligová / Detský čitateľ a jeho špecifiká (pdf, 397.04 KB)  41
Eva Pršová
 / (Ne)Čítanie detí a vzťah k literatúre ako celospoločenský problém (pdf, 250.83 KB)  46
Ľudmila Hrdináková 
/ Rozbehy počiatočného čitateľstva (pdf, 479.61 KB)  51
Barbora Krajč Zamišková 
Bábka – pomocník pri čítaní (pdf, 539.17 KB)  65

ODBORNÉ PODUJATIA
Ivana Poláková / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov v Hradci Králové (pdf, 951.21 KB)  69

BIOGRAFISTIKA
Ľubica Hroncová / Jozef Miloslav Hurban – romanticko-satirické vnímanie meštianskej spoločnostispoločnosti (pdf, 190.54 KB)  74

Peter Cabadaj K 20. výročiu úmrtia Júliusa Satinského (pdf, 543.96 KB)  80
Pavol Máťuš 
Jazykovedné dielo Antona Bernoláka (pdf, 2 MB)  87
Kristína Tomanová 
Od Silvestra do Troch kráľov. Novela J. M. Hurbana (pdf, 958.55 KB)  94

ZAHRANIČNÉ KNIŽNICE
Darina ObušekováNárodná knižnica Grécka (pdf, 722.6 KB)  99

PRIPOMÍNAME SI...
Peter CabadajPred 230 rokmi vzniklo Slovenské učené tovarišstvoučené tovarišstvo (pdf, 511.24 KB)  104

 

 

Archív Knižnica 2015

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 4/2015

Obalka Kniznica 

DIGITALIZÁCIA
Katarína Mažáriová / Slovenská národná knižnica úspešne ukončila projekt digitalizácie  3

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Rok Ľudovíta Štúra v Slovenskej národnej knižnici (Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, 17. september 2015)  6
Peter Liba / Dejinné pôsobenie Ľudovíta Štúra 7
Vladimír Petrík / Testament alebo politický triler? 8
Marína Čarnogurská / Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov" v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov 11
Ludwig Richter / Ľudovít Štúr v nemeckých encyklopédiách a slovníkoch 13
Mišo A. Kováč / Štúrovské múzeá a expozície 17
Gabriela Žibritová / Ľudovít Štúr a školy, knihy, knižnice 20
Mária Valová / Ľudovít Štúr a Hradec Králové 27
Augustín Maťovčík / „Taký tvor sa zriedka rodí..." (Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka) 31

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc SR. Výsledky prieskumu 35

SLUŽBY
Darina Janovská / Služby Slovenskej národnej knižnice v kontexte služieb národných knižníc 45
Darina Janovská / 17. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Slovenskej pedagogickej knižnici 50
Nikola Kianicová / Elektronické knihy v SNK a v knižniciach na verejných a štátnych vysokých školách na Slovensku 52

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (4. časť). Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie 56

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby V  61

ZO ZAHRANIČIA
Michaela Jotovová / Projekt Americké knižnice 2014   63
Alžbeta Martinická / Openbare Bibliotheek Amsterdam 68

Z KNIŽNÍC
Naďa Mičáková / Prázdninové programy v Podduklianskej knižnici 71

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová, Dominika Radičová / Detské časopisy vydávané na Slovensku v rokoch 1919 – 1938   73
Monika Kapráliková / Per aspera ad astram. Komorná knižnica Jána Smreka 81
Agáta Klimeková / Zrod a cesty knihy. Medzinárodná konferencia, máj 2015   89
Marek Rímsky / O čom si písali dve protikladné osobnosti slovenskej vedy 91
Anna Hučalová / Vychádza nejako veľa kníh 93

ARCHÍV
Mária Valová / Básnik Pavol Horov v zbierkach Literárneho archívu SNK  95

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Najväčšou hodnotou mu bola rodina a literárna tvorba 102
Peter Cabadaj / Svetloslav Veigl a Slovenská katolícka moderna 113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Podujatia na počesť Františka Hečka 116

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka jubiluje 117

 

Knižnica 3/2015

Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová, Daniela Gondová / Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť 3

SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Medzinárodná spolupráca knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4. Úspešné príklady z histórie a zo súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 11
Oľga Doktorová / Bratislavský hrad hostil 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. Začalo sa druhé kolo stretnutí 21

ROZHOVOR
Katarína Krištofová, Katarína Mažáriová / Práca doma prináša medzinárodné úspechy 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Marketingová stratégia Slovenskej národnej knižnice na podporu využívania elektronických informačných zdrojov 27
Zuzana Prachárová / Nové eBooky v Slovenskej národnej knižnici 31

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 9. medzinárodná konferencia – máj 2015  33
Rozália Cenigová / Integrácia školských knižníc a verejných knižníc. Prvé skúsenosti 40

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (3. časť). Metódy detekcie a identifikácie mikrobiologickej kontaminácie 45
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby citlivé na rozpúšťadlo alkohol (2. časť) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Kníhkupecké povolania na európskom knižnom trhu 15. storočia 54
Helena Saktorová / Nové doplnky k turzovským knižniciam 63
Alica Krištofová / Posesorské záznamy v starých tlačiach v knižnici Trenčianskeho múzea 67
Marta Špániová / Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz 70
Ľudmila Ďuranová / Osobnosti metropoly východného Slovenska 72
Anna Šourková / Monografia o významnom slovenskom architektovi 73
Igor Válek / O krajanoch (nielen) pre krajanov 74

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ivana Stodolu v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 76

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Jozef Šafárik a jeho knihovnícke názory (K 220. výročiu narodenia dejateľa) 83
Peter Cabadaj / Rúbal perom, písal mečom (Pred 110 rokmi sa narodil Rudolf Dilong) 86
Mišo A. Kováč / 100. výročie narodenia Juraja Pašku, správcu Matice slovenskej ako národnej knižnice 88
Milan Gonda, Peter Cabadaj / Odišiel mladý (Spomienka na historika, básnika a publicistu Petra Maťovčíka pri príležitosti jeho nedožitých 50. narodenín) 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K sedemdesiatke básnika a kolegu Ladislava Lajčiaka 93

 

Knižnica 02/2015

Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová / Úvodné slovo k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 3
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 4
VZDELÁVANIE
Zlata Houšková / Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR aneb Otázky (zatím) bez odpovědí 11
SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Pätnásť rokov národnej licencie elektronických informačných zdrojov 15
OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (2. časť). Prejavy mikrobiologickej degradácie knižničných a archívnych materiálov 20
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby na poťahu a predsádke citlivé na rozpúšťadlo alkohol 22
DEJINY KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Podnety na spracovanie dejín Slovenskej národnej knižnice po jej poštátnení 27
KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry o druhej svetovej vojne 32
Kolektív / Tractatus Cometographicus... (Žilina 1681) v dimenziách dobového Uhorska 35
Gabriela Žibritová / Úvod 35
Farkas Gábor Farkas / Pozorovania kométy z roku 1680 v Karpatskej kotline – dokumenty a záznamy 36
Gabriela Žibritová / Žilinská tlačiareň a Tractatus Cometographicus... 39
Jana Skladaná / Jazyková analýza pamiatky Tractatus Cometographicus... z roku 1681 42
Ladislav Druga / Tractatus Cometographicus... – pohľad astronóma 43
Gabriela Žibritová / Záver 44
Daniela Nazadová, Matej Maruniak / Theologia scripta 8 – kniha františkánov 45
Milan Ševčík / Zbierka exlibrisov Borisa Bálenta v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave 49
Augustín Maťovčík / 180. výročie literárneho almanachu Zora 54
Augustín Maťovčík / Prezentácia nových publikácií o Ľudovítovi Štúrovi 56
BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Ctiboh Zoch (1815 – 1865). 200. výročie narodenia významného príslušníka štúrovskej generácie 58
Augustín Maťovčík / Dvojnásobné jubileum Michala Chrásteka (1825 – 1900)   63
Peter Cabadaj / „Prvný ke kňihám slováckim led lámal..." (260. výročie narodenia Jozefa Ignáca Bajzu) 65
Dana Lacková / Slovenský spev mu bol jedným z najkrajších. Pripomíname si 10. výročie úmrtia operného speváka Ladislava Pudiša 68
LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (2. časť) 70
Mišo A. Kováč / Bábky a ich knižní kamaráti. Bábkové divadlo v múzeu a knižnici 79
JUBILEÁ
Jaroslav Rezník / Vždy s nesmiernym zaujatím. Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca 81
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Ešte k jubileu Pavla Rankova 84
NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Zomrel literárny vedec Michal Gáfrik 88

 

Knižnica 01/2015

Obalka Kniznica 

RÓMSKA KULTÚRA V KNIŽNICI
Roman Čonka / Rómska kultúra v digitálnej podobe. Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3
Roman Čonka / Erika Godlová: Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju budúcnosť 6
Erika Godlová / Barbora Botošová: Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja do fraku 8

KNIHOVNÍCKE INŠTITÚCIE
Vít Richter, Bedřiška Štěpánová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven 11

OCHRANA FONDOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov. Mikroorganizmy v prostredí knižníc a archívov (1. časť) 20

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2014 23

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby IV 28

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium bibliografov 2014 30

ROZHOVOR
Gabriela Žibritová / Verejná knižnica – oáza pokoja v mediálnom hluku. Rozhovor o minulosti aj budúcnosti knižníc s PhDr. Klárou Kernerovou, bývalou riaditeľkou Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 32

Z KNIŽNÍC
Emília Kudlová, Nadežda Mičáková / Dvadsať rokov práce so študentmi v rámci Hodín bibliografie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Projekt výskumu prvotlačí z umenovedných hľadísk 42
Mária Pitáková / Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Vedecká konferencia v Oponiciach, 23. – 24. október 2014   52
Augustín Maťovčík / Príspevok k životopisu Vševlada Jozefa Gajdoša. Prednesené na vedeckej konferencii v Oponiciach 53
Dalibor Mikuláš / Slovenská emigrácia a slovenské lexikografické anglistické práce v Severnej Amerike 57
Gabriela Žibritová / Vzácne slovaciká na dosah... (Slovaciká v českom antikvariáte) 61

ARCHÍV
Mária Valová / Osobnosť Štefana Krčméryho vo svete fotografie. Z obrazových zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 62
Mária Slošiarová / Čo Slovák – to človek alebo Karol Salva – človek – učiteľ 67
Peter Vítek / Osudy Jána Kristiána Flitnera a jeho súkromnej knižnice 73

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak a štúrovci. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 76
Peter Mišák / Janko Jesenský (1874 – 1945) 78
Pavol Parenička / Tomáš Winkler (75-ročný) 81
Augustín Maťovčík / Spisovatelia Slovenska. Biografické príspevky o slovenských spisovateľoch a dejateľoch v časopise Knižnica (v rokoch 2005 – 2013)  84

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa. Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (1. časť) 86

 

Archív Knižnica 2000

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 2/2000

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT

Peter Cabadaj / Významný deň Slovenskej národnej knižnice  75

 

LEGISLATÍVA
Dušan Katuščák / Knižničný zákon a knižničný systém Slovenskej republiky (pokrač. z č. 1)       76
Jaroslav Šušol
/ Výpožičné služby knižníc v elektronickom prostredí - technológie a legislatíva    82

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Andrea Doktorová / Úlohy verejných knižníc na Slovensku  90

 

ZO ZAHRANIČIA
Darina Janovská /17. zasadnutie komisie pre služby pri Národnej knižnici Českej republiky  97
ŠVK Ústí nad Labem   98
Jaroslav Šušol
/ Medzinárodné sympózium o informačnej vede ISI 2000    100

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Heraldické pamiatky knižnej kultúry so vzťahmi k Slovensku   104

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Kucianová / Bilinguálny slovensko-anglický MRF UDC na CDROM-e    107

 

ELEKTRONIZÁCIA
Slavomíra Kňažická / Od Výmenného formátu k UNIMARCU v Krajskej štátnej knižnici Karola Kmeťku v Nitre   110
Danica Zendulková
/ JAVAISIS: vytváranie báz pod CDS/ISIS cez internet     112

 

ARCHÍV
Jarmila Gráfová /Zbierky Archívu literatúry a umenia      118

 

BIOGRAFISTIKA
Anna Šourková /Lexikón slovenských žien   121

 

KALEIDOSKOP
Gabriela Hamranová, Darina Janovská /Zo zahraničnej literatúry   122
Z domova a zo sveta    124
Najlepšie referenčné webovské stránky s bezplatným prístupom   125

 

OSOBNOSTI
PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. /K jubileu bibliografa a literárneho historika Dr. Miloša Kovačku, CSc.    126

 

PODUJATIA
PhDr. Anna Kucianová /Caslin 2000   128
Metodické semináre SNK    129
PhDr. Marta Ehnová
/ Firemná knižnica   131

 

RECENZIE
Druhá kniha o Čaplovičiáne  134

 

Z EDIČNÝCH TITULOV
Z vydaní knižníc    135

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 7. 2000 - 15. 10 2000


 

KNIŽNICA 1/2000

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT
Peter Cabadaj / Novodobá história slovenského knihovníctva 5
Peter Sabov / Slovenská republika má ďalšiu samostatnú národnú inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu 6
Miloš Kovačka / Slovo na uvítanie Slovenskej národnej knižnice 7
Daniela Gondová / Pozdravný list Slovenskej asociácie knižníc 8
Dušan Lechner / Pozdravný list Univerzitnej knižnice v Bratislave 9

 

LEGISLATÍVA
Dušan Katuščák / Knižničný zákon a knižničný systém Slovenskej republiky 10
Jarmila Majerová / Komentár k novele zákona o povinnom výtlačku 16

 

KOOPERÁCIA
Igor Prokop / Národné knižnice v 21. storočí - od informácií k znalostiam 20

 

ZO ZAHRANIČIA
Rastislav Steranka / Najlepšou verejnou knižnicou v Európe je Regionálna knižnica v Karvinej 24
Elektronická medziknižničná výpožičná služba 26

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Jana Cabadajová / Analýza knižnice Pavla Križka 27

 

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Bibliografické kontinuum 2000 29

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Súbory autorít predmetových hesiel 36

 

ELEKTRONIZÁCIA
Štefan Kimlička / Vplyv internetu na štruktúru a funkcie knižnično-informačných systémov 41
Danica Zendulková / CDS/ISIS pre MS DOS alebo WinISIS? 47

 

LITERÁRNE MÚZEUM
Augustín Maťovčík / Expozícia P. O. Hviezdoslava sprístupnená 52

 

OSOBNOSTI
Pavol Parenička / Za Bellom Pollom (1917 - 2000) 53
Karol Klička / Odišla Wanda Frontczakowa (1927 - 1999) 54

 

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Prvé dve akcie SNK 56
Daniela Gondová / Akademické knižnice sa stretli v Žiline (26.- 28. 6. 2000) 57
Lýdia Žáčiková / Špeciálne technické dokumenty, normy, patenty 59
Ľudmila Mazalová / 29. zasadanie ABDOS-u (Berlín, 29. 5.-1. 6. 2000) 61

 

RECENZIE
Marta Fórišová / Bohemikálna tlač vo fonde ŠVK v Košiciach 63
Augustín Maťovčík / BIO-Bibliografické aktivity Oravskej knižnice 64
Soňa Budinská / Matematická kultúra nielen pre študentov 65

 

Z EDIČNÝCH TITULOV
Z matičných knižných vydaní 66

 

PRÍLOHY
Zákon č. 182 z 12. mája 2000 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
Zákon č. 183 z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 02 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 02 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 02 2024
4
5
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 02 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 02 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 02 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 02 2024
11
12
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 02 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 02 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 02 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 02 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 02 2024
18
19
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 02 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 02 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 02 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 02 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 02 2024
25
26
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 02 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 02 2024
29
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 02 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library