Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Život na šlachtickom dvore v 16. a 17. storočí
  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Archív Knižnica 2019

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2019 
Kniznica 2019 04 obalka

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. Vplyv komunikačných modalít na jednotlivca a spoločnosť. 1. časť (pdf, 402.15 KB)  3

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Tvorba autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK a v katalógu Slovenská knižnica (pdf, 1.1 MB)  14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 13. medzinárodná konferencia, máj 2019 (pdf, 114.31 KB)  24

SLUŽBY
Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 3. časť (pdf, 976.4 KB)  31

ODBORNÉ PODUJATIA
Juraj Valko / CASLIN (pdf, 70.78 KB)  39

AKTUALITY
Darina Janovská / 150. výročie pohľadnice a Postcrossing (pdf, 477.94 KB ) 42
Emília Lačná / Knižnica roka 2018. Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu (pdf, 113.07 KB)  46

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 564.99 KB) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Cabadaj / Krátke rozprávanie o zakázanej literatúre (1948 - 1989) 30. výročie pádu komunistického režimu (pdf, 78.27 KB) 57
Mária Pitáková 
/ Detská literatúra Martina Hranka (pdf, 78.27 KB)  60
Klára Komorová 
/ Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia (pdf, 154.65 KB)  64
Eva Augustínová 
/ Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku (pdf, 176.29 KB)  66

ARCHÍV
Ivana Weissová / Kúpele Slovenska na pohľadniciach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 538.42 KB)  68
Eva Pástorová / Odievanie v Martine v polovici 18. storočia. Na príklade archívneho dokumentu z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 146.4 KB)  76

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Tvorca jedinečných vrchárskych próz. Sto rokov od narodenia Pavla Hrtusa Jurinu (pdf, 206.89 KB)  78
Zuzana Stančíková 
/ Jašíkové zbrane neboli slepé, slovom triafal presne. Osobné hľadanie človeka preložil do literárnej reči (pdf, 317.47 KB)  81
Peter Cabadaj
 / Viliam Ján Gruska (1936 - 2019) (pdf, 112.74 KB)  85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Zuzana Stančíková, Mária Rapošová / Živý aj mŕtvy Kukučín precestoval kus sveta. Jeden Kukučín "cestuje" i v kozme (rozhovor) (pdf, 502.22 KB)  88

 

Knižnica 03/2019 
2019 3 obalka Kniznica 

EUROPEANA
Juraj ValkoSlováci v prvej svetovej vojne. Čo ponúka Europeana 1914 – 1918. 2. časť  3

ŠTÚDIE
Lucia Lichnerová, Lenka Džimová / Fundraising a slovenské knižnice 11

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice SR v štatistických údajoch. Súčasný stav a vývoj od roku 2000  21

SLUŽBY
Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 2. časť  35
Katarína Matušková / Služby študentom so špecifickými potrebami. Spolupráca Poradenského centra a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku  41
Juraj Valko / Knižnica bez bariér. 21. zasadnutie Národnej komisie pre služby  44

VEDECKÉ KNIŽNICE
Eleonóra Blašková / Podoby knižnice. Výstavné aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach  50

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Život a smrť Františka Nádašdyho v tlačiach dobového Uhorska  57
Lenka Mihová / Stredoveký rukopisný súpis kníh Bratislavskej kapitulskej knižnice z roku 1425  64
Daniela Škulová / Vzdelanie – liek proti nevedomosti. Konferencia o dejinách knižnej kultúry a vzdelávaní, máj 2019  68

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Miloš Kovačka / Neutiekla, uvidela ma, ako padám, chcela mi pomôcť… Pri 150. výročí založenia Živeny  71

ARCHÍV
Mária Valová / Zora Jesenská v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Pri príležitosti 110. výročia narodenia tabuizovanej prekladateľky, spisovateľky a redaktorky  76
Eva Pástorová
/ Deň otvorených dverí v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice  82

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Alexandra Lukáčová / Z Brodzian do Petrohradu a späť (transfer ideí a pamiatok)  88
Adriana Brázdová /
Museologica literaria 2019  97

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Miloš Kovačka vo večnosti (30. 10. 1940 – 6. 8. 2019)  100

 

 

Knižnica 02/2019 
2019 2 obalka Kniznica

EUROPEANA
Juraj Valko / Slováci v prvej svetovej vojne. Čo ponúka Europeana 1914 – 1918. 1. časť  3 

SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Rešeršné a referenčné služby v Slovenskej národnej knižnici  15
Veronika Uhríková / Referenčné služby v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici  18
Ivana Frkáňová /
Súborné katalógy na Slovensku a v Čechách  24
Nikola Kianicová /
Zahraničné súborné katalógy  30
Darina Janovská /
Súborné katalógy frankofónnych krajín. 1. časť  36

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2018. Medzinárodný mesiac školských knižníc  45

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry  53

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Mňačkova próza v nemčine. Prehľad recepčných snáh  61

RECENZIE
Anna Hučalová / Literárny život a knižná kultúra v období prvej republiky  76
Gabriela Žibritová / Naša kométa letí do sveta…Tlače o kométach v 17. storočí v Uhorsku  81

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Keď zomrela, mnohí stratili svoje svedomie. 110 rokov od narodenia Zory Jesenskej  84
Peter Cabadaj / 30 rokov od úmrtia Dominika Tatarku. Poodhalenie menej známej témy  87
Augustín Maťovčík, Iveta Balková / Denníky ako zrkadlo osobnosti   91
Gabriela Žibritová / Ešte raz k storočnici Jozefa Telgárskeho   96
Augustín Maťovčík / Národný biografický ústav SNK v rokoch 1969 – 2019  97
Alena Táborecká / Lexikografické projekty Národného biografického ústavu SNK  99

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Vkladná knižka Martina Kukučína. Predstavenie unikátnej literárnomúzejnej pamiatky na konferencii v Banskej Bystrici  102

 

Knižnica 01/2019 

2019 1 obalka Kniznica

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Jane Andresoo / The Hundred-Year-Old National Library’s Speech to Future Generations  3  

PODPORA ČÍTANIA 
Dávid Baranko, Ľudmila Hrdináková / Čítanie a videohry. Spoluhráči, alebo protivníci  7  

VZDELÁVANIE 
Lucia Lichnerová, Ľudmila Hrdináková / Výzvy a bariéry vzdelávania v odbore knižnično-informačné štúdiá  21

BIBLIOGRAFIA
Adriana Shearman / Vedecká komunikácia, bibliografické údaje a ich využitie v bibliometrii  34 

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Národná licencia elektronických informačných zdrojov na Slovensku  47
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v databázach spoločnosti Gale  49

AKTUALITY
Andrea Doktorová / Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019  55
Emília Lačná / Súťaž Knižnica roka  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová, Katarína Deverová, Gabriela Žibritová / Zásnuby Františka Nádašdyho a Alžbety Bátoriovej ako spoločenská a literárna udalosť 16. storočia  59 
Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej  61

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Žiadna krivda nezostane utajená. Venované 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka  67
Helena Saktorová / Spomíname na knihovníka a spisovateľa Jozefa Telgárskeho. 100. výročie narodenia  71 
Peter Cabadaj / Svet práce znamenal pre neho život. 170. výročie narodenia Ľ. V. Riznera  74
Ingrid Guzmická / 100. výročie narodenia Jána Albrechta  77

JUBILEÁ
Pavel Matejovič / Romantik bez ilúzií. K osemdesiatinám Rudolfa Chmela  81 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Bjørnstjerne Bjørnson, hviezda zo severu  84

 

 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

September 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 09 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  02 09 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  03 09 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 09 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 09 2020
6
7
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 09 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  09 09 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  10 09 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 09 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 09 2020
13
14
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 09 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Martin, Slovenská republika
SNK
Slovenská národná knižnica 
Vás pozýva na podujatie  KEĎ SLOVá OSTRIA [...]
Dátum :  16 09 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  17 09 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 09 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 09 2020
20
21
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 09 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  23 09 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  24 09 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany Vás pozýva [...]
Dátum :  25 09 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 09 2020
27
28
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 09 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  30 09 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo