Archív Knižnica 2019

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2019 
Kniznica obalka

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. Vplyv komunikačných modalít na jednotlivca a spoločnosť. 1. časť (pdf, 402.15 KB)  3

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Tvorba autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK a v katalógu Slovenská knižnica (pdf, 1.1 MB)  14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 13. medzinárodná konferencia, máj 2019 (pdf, 114.31 KB)  24

SLUŽBY
Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 3. časť (pdf, 976.4 KB)  31

ODBORNÉ PODUJATIA
Juraj Valko / CASLIN (pdf, 70.78 KB)  39

AKTUALITY
Darina Janovská / 150. výročie pohľadnice a Postcrossing (pdf, 477.94 KB ) 42
Emília Lačná / Knižnica roka 2018. Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu (pdf, 113.07 KB)  46

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 564.99 KB) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Cabadaj / Krátke rozprávanie o zakázanej literatúre (1948 - 1989) 30. výročie pádu komunistického režimu (pdf, 78.27 KB) 57
Mária Pitáková 
/ Detská literatúra Martina Hranka (pdf, 78.27 KB)  60
Klára Komorová 
/ Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia (pdf, 154.65 KB)  64
Eva Augustínová 
/ Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku (pdf, 176.29 KB)  66

ARCHÍV
Ivana Weissová / Kúpele Slovenska na pohľadniciach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 538.42 KB)  68
Eva Pástorová / Odievanie v Martine v polovici 18. storočia. Na príklade archívneho dokumentu z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (pdf, 146.4 KB)  76

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Tvorca jedinečných vrchárskych próz. Sto rokov od narodenia Pavla Hrtusa Jurinu (pdf, 206.89 KB)  78
Zuzana Stančíková 
/ Jašíkové zbrane neboli slepé, slovom triafal presne. Osobné hľadanie človeka preložil do literárnej reči (pdf, 317.47 KB)  81
Peter Cabadaj
 / Viliam Ján Gruska (1936 - 2019) (pdf, 112.74 KB)  85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Zuzana Stančíková, Mária Rapošová / Živý aj mŕtvy Kukučín precestoval kus sveta. Jeden Kukučín "cestuje" i v kozme (rozhovor) (pdf, 502.22 KB)  88

 

Knižnica 03/2019 
obalka Kniznica 

EUROPEANA
Juraj ValkoSlováci v prvej svetovej vojne. Čo ponúka Europeana 1914 – 1918. 2. časť (pdf, 513.42 KB)  3

ŠTÚDIE
Lucia Lichnerová, Lenka Džimová / Fundraising a slovenské knižnice (pdf, 122.49 KB) 11

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice SR v štatistických údajoch. Súčasný stav a vývoj od roku 2000 (pdf, 190.75 KB)  21

SLUŽBY
Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 2. časť (pdf, 614.56 KB)  35
Katarína Matušková / Služby študentom so špecifickými potrebami. Spolupráca Poradenského centra a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (pdf, 259.69 KB)  41
Juraj Valko / Knižnica bez bariér. 21. zasadnutie Národnej komisie pre služby (pdf, 135.85 KB)  44

VEDECKÉ KNIŽNICE
Eleonóra Blašková / Podoby knižnice. Výstavné aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (pdf, 2.82 MB)  50

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Život a smrť Františka Nádašdyho v tlačiach dobového Uhorska (pdf, 269.03 KB)  57
Lenka Mihová / Stredoveký rukopisný súpis kníh Bratislavskej kapitulskej knižnice z roku 1425 (pdf, 270.28 KB)  64
Daniela Škulová / Vzdelanie – liek proti nevedomosti. Konferencia o dejinách knižnej kultúry a vzdelávaní, máj 2019 (pdf, 139.95 KB)  68

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Miloš Kovačka / Neutiekla, uvidela ma, ako padám, chcela mi pomôcť… Pri 150. výročí založenia Živeny (pdf, 245.17 KB)  71

ARCHÍV
Mária Valová / Zora Jesenská v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Pri príležitosti 110. výročia narodenia tabuizovanej prekladateľky, spisovateľky a redaktorky (pdf, 623.88 KB)  76
Eva Pástorová
/ Deň otvorených dverí v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 562.56 KB)  82

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Alexandra Lukáčová / Z Brodzian do Petrohradu a späť (transfer ideí a pamiatok) (pdf, 372.52 KB)  88
Adriana Brázdová /
Museologica literaria 2019 (pdf, 88.25 KB)  97

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Miloš Kovačka vo večnosti (30. 10. 1940 – 6. 8. 2019) (pdf, 80.06 KB)  100

 

 

Knižnica 02/2019 
obalka Kniznica

EUROPEANA
Juraj Valko / Slováci v prvej svetovej vojne. Čo ponúka Europeana 1914 – 1918. 1. časť (pdf, 1.23 MB)  3 

SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Rešeršné a referenčné služby v Slovenskej národnej knižnici (pdf, 78.32 KB)  15
Veronika Uhríková / Referenčné služby v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (pdf, 168.5 KB)  18
Ivana Frkáňová /
Súborné katalógy na Slovensku a v Čechách (pdf, 1.07 MB)  24
Nikola Kianicová /
Zahraničné súborné katalógy (pdf, 870.42 KB)  30
Darina Janovská /
Súborné katalógy frankofónnych krajín. 1. časť (pdf, 1.03 MB)  36

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2018. Medzinárodný mesiac školských knižníc (pdf, 127 KB)  45

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf, 292.9 KB)  53

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Mňačkova próza v nemčine. Prehľad recepčných snáh (pdf, 451.31 KB)  61

RECENZIE
Anna Hučalová / Literárny život a knižná kultúra v období prvej republiky (pdf, 747.14 KB)  76
Gabriela Žibritová / Naša kométa letí do sveta…Tlače o kométach v 17. storočí v Uhorsku (pdf, 356.37 KB)  81

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Keď zomrela, mnohí stratili svoje svedomie. 110 rokov od narodenia Zory Jesenskej (pdf, 100.36 KB)  84
Peter Cabadaj / 30 rokov od úmrtia Dominika Tatarku. Poodhalenie menej známej témy (pdf, 92.47 KB)  87
Augustín Maťovčík, Iveta Balková / Denníky ako zrkadlo osobnosti (pdf, 279.99 KB)   91
Gabriela Žibritová / Ešte raz k storočnici Jozefa Telgárskeho (pdf, 56.9 KB)  96
Augustín Maťovčík / Národný biografický ústav SNK v rokoch 1969 – 2019 (pdf, 70.32 KB)  97
Alena Táborecká / Lexikografické projekty Národného biografického ústavu SNK (pdf, 124.66 KB)  99

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Vkladná knižka Martina Kukučína. Predstavenie unikátnej literárnomúzejnej pamiatky na konferencii v Banskej Bystrici (pdf, 608.56 KB)  102

 

Knižnica 01/2019 

obalka Kniznica

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Jane Andresoo / The Hundred-Year-Old National Library’s Speech to Future Generations (pdf, 264.42 KB)  3  

PODPORA ČÍTANIA 
Dávid Baranko, Ľudmila Hrdináková / Čítanie a videohry. Spoluhráči, alebo protivníci (pdf, 274.46 KB)  7  

VZDELÁVANIE 
Lucia Lichnerová, Ľudmila Hrdináková / Výzvy a bariéry vzdelávania v odbore knižnično-informačné štúdiá (pdf, 137.7 KB)  21

BIBLIOGRAFIA
Adriana Shearman / Vedecká komunikácia, bibliografické údaje a ich využitie v bibliometrii (pdf, 419.11 KB)  34 

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Národná licencia elektronických informačných zdrojov na Slovensku (pdf, 76.13 KB)  47
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v databázach spoločnosti Gale (pdf, 718.89 KB)  49

AKTUALITY
Andrea Doktorová / Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 (pdf, 73.48 KB)  55
Emília Lačná / Súťaž Knižnica roka  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová, Katarína Deverová, Gabriela Žibritová / Zásnuby Františka Nádašdyho a Alžbety Bátoriovej ako spoločenská a literárna udalosť 16. storočia (pdf, 523.48 KB)  59 
Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej (pdf, 87.81 KB)  61

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Žiadna krivda nezostane utajená. Venované 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka (pdf, 286.99 KB)  67

Helena Saktorová / Spomíname na knihovníka a spisovateľa Jozefa Telgárskeho. 100. výročie narodenia (pdf, 296 KB)  71 
Peter Cabadaj / Svet práce znamenal pre neho život. 170. výročie narodenia Ľ. V. Riznera (pdf, 210 KB)  74
Ingrid Guzmická / 100. výročie narodenia Jána Albrechta (pdf, 164.49 KB)  77

JUBILEÁ
Pavel Matejovič / Romantik bez ilúzií. K osemdesiatinám Rudolfa Chmela (pdf, 451.32 KB)  81 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Bjørnstjerne Bjørnson, hviezda zo severu (pdf, 169.68 KB)  84

 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library