Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Život na šlachtickom dvore v 16. a 17. storočí
  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Archív Knižnica 2013

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2013

Obalka 11-12 2013

Obálka na stiahnutie (pdf) 

 

Obsah

 

Riadenie

Libuše Foberová / Metodika tvorby marketingové koncepce pro prostředí veřejných knihoven

 

Architektúra knižníc

Janine Schmidt / Otváranie knižníc: dizajn knižnice z hľadiska marketingu

Silvia Stasselová / Budovy a interiéry knižníc ako efektívny marketingový nástroj. Úspešný príklad zo Slovenska – novostavba Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Vzdelávanie

Iveta Kilárová / Analýza požiadaviek knižničného systému SR na vzdelávacie služby Slovenskej národnej knižnice

 

Služby

Ľudmila Očipková / Druhé desaťročie bibliobusu

 

Ochrana dokumentov

Mária Trnková, Natália Pastorková, Vladimír Bukovský / Prieskum historických knižných fondov z hľadiska ochrany dokumentov

Danka Valovičová / Missale Pragense. Záchrana vzácneho dokumentu

 

Špeciálne knižnice

Marek Rímsky / Knižnica Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach

 

Dejiny knihovníctva

Paul Ladewig / Knižničný katechizmus

 

Medzinárodná spoluprávca

Zuzana Mjartanová / Informácie bez hraníc. O projekte, ktorý hľadal a nachádzal spojenia

 

Z knižníc

Vlasta Kunovská / V pokore s básňou. Dvadsaťročná inventúra v poetickom Kruhu

Nadežda Mičáková / Jeseň s knihou

 

Knižná kultúra

Gabriela Žibritová / Kto bol M. Balthazar Fischer? Súvislosti s Katechizmom z roku 1612

Milada Písková / Bibliotheca Antiqua 2013

Katarína Pekařová / Széchényiho súčasníci o založení knižnice

Oľga Tökölyová / Mám na to svoj názor

 

Rozhovor

Rozprávame sa s Mišom A. Kováčom

 

Biografistika

Augustín Maťovčík / Dvojité jubileum bibliofila. K 235. výročiu narodenia a 160. výročiu úmrtia Vavrinca Čaploviča

Alena Táborecká / Martin Hatalla. 110 rokov od úmrtia významného jazykovedca

Peter Mišák / Ján Čajak. Ľudský rozmer spisovateľa – spisovateľský rozmer človeka (Zamyslenie pri 150. výročí narodenia)

Peter Cabadaj / Žarnov, ktorý nielen zobúdzal, ale aj drvil (Venované 110. výročiu narodenia básnika Andreja Žarnova)

Peter Cabadaj / Renomovaný knihovník, plodný básnik (Venované výročiam Ignáca Zelenku alias Eugena Vesnina)

Marek Rímsky / Eduard Krajňák. Zabudnutý národovec

Mišo A. Kováč / Spomíname na Jána Halienu

 

Literárne múzejníctvo

Jozef Beňovský / Výstava o Božene Němcovej mieri do Prahy

Tomasz Trancygier / Pocta pamiatke velikánov slovenskej kultúry

Augustín Maťovčík / Pamätná tabuľa Miloslavovi Okálovi v rodných Slovanoch

 


KNIŽNICA 10/2013

obalka 10 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

Generálna riaditeľka SNK v Martine zvolená za predsedníčku Ústrednej knižničnej rady  3

 

Architektúra knižníc

Hellen Niegaard / Znovuobjavenie knižnice ako fyzického priestoru: knižnice v novom kontexte 4

Silvia Stasselová / Renesancia knižníc ako fyzického miesta v 21. storočí. Príklad zo zahraničnej praxe – moderné knižnice v Singapure 11

 

Bibliografia

Ľudmila Rohoňová / Katalóg Slovenská knižnica (Správa o súčasnom stave)   21

 

Zo zahraničia

Ružica Vinčak / Knižnica ako predstaviteľ menšinovej kultúry v Chorvátsku. Význam spolupráce v pätnásťročnej činnosti Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku  30

Peter Cabadaj / Jubileum najvýznamnejšej slovenskej inštitúcie v zahraničí. Pred 50 rokmi bol založený Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme  32

 

Knižná kultúra

Eva AugustínováZákladný výskum historických knižničných dokumentov a fondov. Ukončenie 1 z aktivít projektu Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva  35

Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v druhej polovici 19. storočia  37

Gabriela Žibritová / „Knih se jen tak nezbavíme“    45

Mišo A. Kováč / Rezníkove i naše Túry do literatúry  46

Peter Oravec / Realizácia štátneho daru Slovenskej republiky pápežovi Jánovi Pavlovi II. z roku 2003 v Slovenskej národnej knižnici 48

 

Výstavné projekty

Pavol Parenička / Matica v národe / národ v Matici. Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice  50

Peter Cabadaj / Pozoruhodný výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice. Na počesť výročí slávneho knihovníka Adama Františka Kollára  51

 

Archív

Eva Pástorová / Rod Koričanských z Necpál     54

Mária Valová, Peter Oravec / Nové poznatky o portrétoch Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. Zo zbierok Literárneho archívu SNK v Martine   56

 

Biografistika

Jana Cabadajová / Pružinský farár Štefan Závodník a jeho knižnica  60

Alena Lopušná / Daniel Lehocký  62

 


KNIŽNICA 9/2013

obalka 09 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)


Obsah

 

Riadenie

Libuše Foberová / Využití marketingových technik v knihovnách   3

 

Architektúra knižníc

Santi Romero / Rekonštrukcie historických budov   8

Silvia Stasselová / Verejné knižnice v historických budovách. Hlavné výhody v 21. storočí – postrehy z teórie a praxe   12

 

Z knižníc

Ivana Jančulová / Čitateľská súťaž v knižniciach Žilinského samosprávneho kraja   19

 

Zo zahraničia

Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry   21

 

Knižná kultúra

Marta Špániová / Príležitostné tlače 17. storočia z produkcie protestantského typografa Gottfrieda Gründera v Bratislave   27

Helena Saktorová / Medzinárodná konferencia Orbis Helveticorum v Zürichu   38

Nora Malinovská / Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí    40

Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2012   41

Jozef Beňovský / Hodžova esej 2013   43

 

Výročia

Mišo A. Kováč / Jubilujúca Matica slovenská a Slovenská národná knižnica   48

Mária Rapošová /Výstava o histórii Matice slovenskej pri 150. výročí jej vzniku   51

 

Biografistika

Marta Špániová, Lucia Lichnerová / 100 rokov od narodenia Štefana Pasiara – historika knihovníctva, výchovy a vzdelávania dospelých, pedagóga, kultúrneho a osvetového pracovníka   53

Dušan Lechner / Tibor Trgiňa jubiluje   64

 

Literárne múzejníctvo

Jozef Beňovský / Literárne inšpirácie. Nad výstavou Jána Prostredného v Literárnom múzeu SNK   66

Adriana Brázdová / Spomienkové oslavy k 220. výročiu narodenia Jána Kollára   67

 


KNIŽNICA 7-8/2013

obalka 07-8 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC 

Hellen Niegaard / Stavebný pozemok a lokalita pre výstavbu budovy knižnice 4

Silvia StasselováIdeálne umiestnenie budovy knižnice v rámci univerzitného areálu. Dva úspešné projekty zo zahraničnej praxe 7

 

OCHRANA DOKUMENTOV

Katarína Kianicová / Farebná fotografia v pamäťových a fondových inštitúciách 14

 

KNIŽNICE A SENIORI

Emília Antolíková / Aktívne starnutie a knižnice. Úspešný projekt Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 19

Emília Antolíková / V knižniciach spoločne so seniormi a s deťmi 23

Danka Petrufová / Tréning pamäti ako aktivizačný program pre seniorov v prostredí knižníc 23

Zdeňka Adlerová / Knihovny jsou nejlepší hřiště pro hrátky s pamětí 24

Norbert Végh / Seniori a digitálna knižnica 25

 

KNIŽNÁ KULTÚRA 

Lenka Frankovičová / Dotlač ako vydavateľský fenomén na príklade jazykových slovacík  vydaných v rokoch 1901 – 1918 27

Gabriela Hamranová / Cena Ondreja Štefanka udelená po piaty raz. V znamení konferencie „Dolnozemskí Slováci – hranice určenia“  34

 

VÝROČIA

Štefan Hanakovič / Genetické korene jubilujúcej Matice slovenskej a metamorfózy jej mnohostrannej 150-ročnej činnosti  36


RECENZIE

Marek Rímsky / Kam kráča informačná veda alebo o knihách a informáciách inak 49

Viera Sedláková / Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru 51

Alena Táborecká / Slovenské vyznamenania a odznaky 1938 – 1945 53

 

BIOGRAFISTIKA  

Augustín Maťovčík / Ľudovít Vladimír Rizner 54

Pavol Parenička /Ján Marták (časový a nadčasový). 110 rokov od narodenia 57

Mária Rapošová / Pietna spomienka na Gorazda Zvonického  60

Augustín Maťovčík / Biografické diela vydané v roku 2012  62

 

ZAUJÍMAVÉ ŽENY

Ľudmila Ďuranová / Detská kardiologička a prozaička Margita Schwalbová 66

ARCHÍV 

Mária Valová / Ľudovít Vladimír Rizner na fotografiách v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 68

JUBILEÁ
 

Petronela Bulková, Gabriela Žibritová / K životnému jubileu Kataríny Závadovej 73

Marek Rímsky / Jubileum profesora Uličného 75

 KNIŽNICA 6/2013

obalka 06 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Dagmar Kleinová / Práva a povinnosti čitateľov/používateľov knižníc v knižničných poriadkoch slovenských knižníc 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová /Medzinárodná konferencia o školských knižniciach. Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 8

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Marie-Françoise Bisbrouck / Na čo sa zamerať pri inšpiratívnych návštevách budov knižníc (kontrolný zoznam) 23

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Hučalová, Stanislava Knapčoková / Slovensko (po)čítajte s nami. Svet knihy v Prahe 27
Peter Krajčír, Alena Prokopová / Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc 30

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Peter Cabadaj / Cyrilo-metodské inšpirácie v slovenskej umeleckej literatúre. (Pred 1150 rokmi k nám prišli solúnski bratia) 32
Augustín Maťovčík / Pocta vierozvestom 37 Augustín Maťovčík / Prvá prezentácia veľbásne Proglas v Terchovej 39

BIOGRAFISTIKA

Mišo A. Kováč / Alojz Kuruc – priekopník knižničnej metodológie 41
Alena Lopušná / Samuel Tešedík ml. 44 Peter Mišák / Ten motýľ predsa vzlietol. K nedožitému jubileu poetky Margity Dobrovičovej 47

ZAUJÍMAVÉ ŽENY
Ľudmila Ďuranová / Hela Volanská 51

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Prezentácia Dominika Tatarku v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice 53

JUBILEÁ
Kolektív / Pozdrav k jubileu Ľubice Kriškovej 58

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Odišiel Peter Maruniak 59KNIŽNICA 5/2013

obalka 05 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


DIGITALIZÁCIA
Krystyna Michniewicz-Wanik / Úlohy knihovníkov pri šírení etiky digitálnej kultúry 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Cecilia Kugler / Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 2. časť 7
Silvia Stasselová / Aká veľká pozornosť je venovaná interiérom a nábytkovému vybaveniu knižníc v zahraničí? 13

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Teoreticko-odborné a organizačné aktivity Borisa Bálenta s vyústením do zostavovania terminologického slovníka knihovedy 22

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 – 1673). 3. časť 28
Stanislava Knapčoková / Päť storočí knižnej ilustrácie 34

AKTUALITY
Darina Janovská / Najkrajšie knihy Slovenska 2012 36
Ľubica Moncmanová / Výsledky celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 38

ARCHÍV
Ivana Weissová / Virtuálna prechádzka po najkrajších zrúcaninách slovenských hradov 41

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Spomienka na rozsievača perál. (Pripomíname si 100. výročie narodenia Gorazda Zvonického) 47
Jana Šebestová / Symbol slobody v neslobode. K storočnici Dominika Tatarku 50
Zdenko Ďuriška / Stretnutie s rozprávkou 54
Mišo A. Kováč / Keď sa básnik venuje knižnej kultúre. K 75. narodeninám Blažeja Beláka 55

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Objavený historický časopis 59

ZO ZAHRANIČIA
Ľubica Bartalská / Americkí Slováci, ktorým učarovalo knihovníctvo 67KNIŽNICA 4/2013

obalka 04 2013 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Vladimír Karen / Objevte discovery! 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Cecilia Kugler / Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 1. časť 9
Silvia Stasselová / Aký je súčasný stav interiérového a nábytkového vybavenia v slovenských knižniciach? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 13

ROZHOVOR
Tomasz Trancygier / Rozhovor so slovenskou sinologičkou Marinou Čarnogurskou 21

Z KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Tvorivá úcta k cyrilo-metodskému odkazu v Slovenskej národnej knižnici 26
Mária Rapošová / Týždeň slovenských knižníc v Literárnom múzeu SNK 29
Alena Sochuľáková / Týždeň slovenských knižníc v Turčianskej knižnici 30
Nadežda Mičáková / Noc s Andersenom plná dobrodružstiev a zážitkov 31
Daniela Ovádeková / Prečo čítať deťom? 33

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej literatúry 34
Andrej Agricola / IX. fórum knihovníkov Sliezskeho vojvodstva 39
Gabriela Hamranová / Slováci v Chorvátsku a ich obraz vo vydavateľskej oblasti 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Chronogramy 42
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 – 1673). 2. časť 46
Alica Krištofová / Diela Adama Františka Kollára v Knižnici Trenčianskeho múzea 55
Katarína Deverová / Dejiny knižnej kultúry v Košiciach 57

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazová galéria Kristy Bendovej v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 58

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Intelektuál sa nesmie bezvýhradne stotožniť s mocou. (Pred 100 rokmi sa narodil Eduard Goldstücker) 65
Alena Lopušná / Štefan Rokos 66


KNIŽNICA 3/2013

obalka 03 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

Obsah

 

RIADENIE
Vít Richter / Benchmarking knihoven – jak porovnávat výkony knihoven 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Marie-Françoise Bisbrouck / Usporiadanie vnútorných služobných priestorov 16
Silvia Stasselová / Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc z hľadiska pracovníkov knižníc? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 21

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Peter Haľko, Zuzana Karnišová / Pätnásťročie Prešovskej univerzity v Prešove v pôsobení jej akademickej knižnice 27

VZDELÁVANIE
Ján Šimko / Komunikácia ako základný prvok knižničných služieb 33

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Reštaurovanie Stanov Matice slovenskej 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v prvej polovici 19. storočia 37
Marta Špániová / Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. storočia. Nemeckí evanjelici z Vroclavu a ich pôsobenie v Bratislave. Kníhtlačiar Gottfried Gründer. 1. časť 43
Ewa Repucho / Miesto knižnej grafiky a typografie v súčasnej knihovede 51

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Taký bol Dominik Tatarka… Venované 100. výročiu spisovateľovho narodenia 53
Augustín Maťovčík / K 250. výročiu narodenia bernolákovca Jura Palkoviča 56
Augustín Maťovčík / Pocta bibliografovi a knihovníkovi Štefanovi Ďurovčíkovi 58

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Jozef Kútnik-Šmálov v netradičnej soche 60

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Historik v čase. Štefan Baranovič sedemdesiatpäťročný 63
Peter Mišák / Jubileum Ľubomíra Kianičku 64

 KNIŽNICA 2/2013

obalka 02 2013

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Pavol Rankov / Elektronická literatúra: teória, tvorba, percepcia 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Cudzí štátny príslušník ako čitateľ Slovenskej národnej knižnice 6
Alžbeta Martinická / Efektívne rešerše v EBSCO databázach 9

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Karen Latimer / Používatelia a verejný priestor. Čo treba zohľadniť pri navrhovaní knižničných priestorov 11
Silvia Stasselová / Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc z hľadiska používateľov? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 18

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Peter Klinec / Komunitne – ako inak? 24
Emília Antolíková / Komunitná knižnica VI. Správa z projektu 25
Oľga Doktorová / Knižnica v procese skvalitnenia života seniorov a ich začlenenie do procesu celoživotného vzdelávania 29
Ľudmila Jászayová / Okresná knižnica Dávida Gutgesela a komunity. Turistika v knižnici spája generácie 31

RIADENIE
Zdzisław Gębołyś / O knižničnom katechizme 33

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2012 37

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Rukopis Jozefa Miloslava Hurbana v Ústrednej knižnici SAV 41
Gabriela Žibritová / Podnetné dielo o knižnej kultúre 17. storočia 42
Helena Saktorová / Staré maďarské tlače z rokov 1656 – 1670 45

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Zbožňovaný pevec hymny slovanstva. K dvestoročnici Sama Tomášika – biografický portrét 47
Peter Mišák / Fraňo Kráľ. Zamyslenie k 110. výročiu narodenia 50
Milada Písková / Vzpomínka na prof. Jiřího Cejpka 53
Augustín Maťovčík / Národný biografický ústav SNK v roku 2012 54
Alena Táborecká / Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad 56
Igor Válek / Kniha o človeku literatúry a tvorivosti 57

ZAUJÍMAVÉ ŽENY
Alena Lopušná / Mária Terézia Brunswicková 58

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
Gabriela Hamranová / Slováci v zahraničí v roku 2012 v znamení jubileí a vyznamenaní 61
Gabriela Hamranová / Dvadsaťročné dejiny Slovákov v Chorvátsku v zrkadle spolkovej činnosti 63KNIŽNICA 1/2013

obalka 01 2013
Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

KNIHOVNÍCKE ZDRUŽENIA
Daniela Gondová, Daniela Džuganová / 20 rokov Slovenskej asociácie knižníc (1992 – 2012) 3

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Anders C. Dahlgren / Prieskum priestorových potrieb knižnice 11
Silvia Stasselová / Je súčasná kapacita priestorov a budov slovenských knižníc dostatočná? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – poťahový materiál plátno a predsádka 20

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Stretnutia hudobných knihovníkov, pracovníkov archívov, múzeí a dokumentačných centier 24

ZO ZAHRANIČIA
Zdzisław Gębołyś / Celosvetová bibliografia ISBN a ISMN 27
Gabriela Hamranová / Vízia Rakúskej národnej knižnice do roku 2025 29
Zuzana Kopčanová / Od patentov k futbalu. Konferencia PATLIB 2012 očami knihovníka a futbalového fanúšika 30

Z KNIŽNÍC
Silvia Myšiaková / Hornonitrianska knižnica v Prievidzi oslávila významné jubileum 32
Eva Matušovičová / U našich južných susedov. Poznatky z pobytu v maďarských knižniciach 35
Petra Adamcová / Piešťanské informačné centrum a Mestská knižnica 38
Miriam Moráveková / Spisovatelia z celého Slovenska prichádzajú do Turčianskej knižnice 39

KNIŽNÁ KULTÚRA
Kvetoslava Rešetová, Alena Prelovská / Renomované vydavateľstvá verzus hodnotenie výstupov publikačnej činnosti 41
Katarína Pekařová / Zdravotná osveta v starších slovenských kalendároch (do konca 18. storočia) 44
Petronela Bulková / Bibliotheca Antiqua. Olomouc, 6. – 7. 11. 2012 49
Gabriela Žibritová / K storočnici Borisa Bálenta (1912 – 1994) 51

BIOGRAFISTIKA
Igor Válek / Byť aspoň na chvíľu opäť dieťaťom Pripomíname si 90. výročie narodenia Kristy Bendovej 54
Pavol Parenička / Imrich Sedlák 56
Mária Rapošová / Dvojité výročie Jozefa Kútnika-Šmálova 60

ROK ANTONA BERNOLÁKA
Peter Cabadaj / Prvá slovenská spoločnosť (220. výročie vzniku Slovenského učeného tovarišstva) 61
Augustín Maťovčík / Pocta Antonovi Bernolákovi 63

SLOVENSKÉ RODY
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov z Dolného Jasena od najstarších čias do konca 16. storočia (vo svetle archívnych prameňov) 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75

 

Archív Knižnica 2012

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2012


obalka 11 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


KONCEPCIE
Katarína Krištofová / Koncepcia ďalšieho rozvoja Slovenskej národnej knižnice 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v roku 2011 10

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC
Andrew McDonald / Top desať charakteristík kvalitného knižničného priestoru 16
Silvia Stasselová / V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí? Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 23

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Emil Rišian, Ivana Poláková / Súčasný stav a perspektívy KIS3G a KIS MaSK v súvislosti s plnením strategických úloh rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 32

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu 36

VZDELÁVANIE
Maja Wojciechowska / Riadenie rozvoja odborných kompetencií pracovníkov knižníc v Poľsku 40
Alena Prokopová / Nové médiá vo vzdelávaní a v profesionálnom raste knihovníkov 46

ODBORNÉ PODUJATIA
Mária Budzová / PATLIB 2012 Manchester 48
Renata Sowada / Fórum knihovníkov Sliezskeho vojvodstva 2012 51

Z KNIŽNÍC
Silvia Myšiaková / Pár postrehov z 5. ročníka súťažnej prehliadky podujatí pre deti z Prievidze 52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Kníhtlačiarska a vydavateľská činnosť J. P. Royera v Bratislave v prvej polovici 18. storočia vo svetle kráľovských nariadení a cenzúry 55
Katarína Pekařová / Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry 60
Tomasz Trancygier / Pozoruhodná monografia o školských knižniciach 63
Stanislava Knapčoková / Periodizácia globalizácie podľa Stearnsa 65
Anna Hučalová / Francúzsko-český kontextový slovník 66
Igor Válek / Vzácny dar. Védy v Slovenskej národnej knižnici 67

ROZHOVOR
Štefan Kuzma, Igor Válek / So zlom sa neradno zahrávať (So Štefanom Kuzmom o ľudskosti i memente v jeho literatúre) 69

VÝROČIA

Peter Cabadaj / Slovenský spolok Detvan v Prahe (130. výročie vzniku spolku) 72
Ľubica Bartalská / K 60. výročiu Slovenského ústavu v americkom Clevelande 75

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografická tvorba Pavla Socháňa v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 78

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Jur Ribay – 200 85
Pavol Parenička / Štefan Marko Daxner 90
Ľudmila Ďuranová / Spomienka na Antona Bernoláka 95
Mišo A. Kováč / Biografický portrét Vladimíra Predmerského 96

JUBILEÁ
Peter Mišák / Dlhá cesta Romana Kaliského 98
Tibor Trgiňa / Šesťdesiatnik Dušan Lechner 99

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 101
Mišo A. Kováč / Odpoveď rodine Štefana Krivuša 103KNIŽNICA 10/2012

obalka 10 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENT IFLA
Silvia Stasselová / Úvod k slovenskému prekladu Etického kódexu IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 3
Silvia Stasselová / Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 4
Silvia Stasselová / Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov. Oficiálna skrátená verzia Etického kódexu IFLA 7

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Ľubica Galuščáková / Využívanie online katalógov v medziknižničnej výpožičnej službe 9
Darina Janovská / Elektronická kniha - nová výzva pre knižnice 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Modelová knižnica a jej využitie 16

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 21

KNIŽNÁ KULTÚRA
Alica Krištofová / Knihy dedikované a týkajúce sa Ilešháziovcov v Knižnici Trenčianskeho múzea 27
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov od najstarších čias do konca 16. storočia 30
Dominika Klegová / Slovenská literatúra v Rumunsku 39
Štefan Bellák / Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice. Zborník príspevkov 41
Mišo A. Kováč / Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Prameň aj pre knihovníka 42

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Písomná pozostalosť Jozefa Máteja v Archíve literatúry a umenia SNK 45

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Grigar / JUDr. Boris Bálent (1912 – 1994) 50
Ľudmila Rohoňová / Blízky i vzdialený Pavol Strauss. Biobibliografická skica 53
Peter Cabadaj / Osud mu viac času nedožičil. (Venované 70. výročiu smrti prozaika Jána Červeňa) 58
Augustín Maťovčík / Nedožité 90. narodeniny Vladimíra Mináča (Spomienka v Klenovci, rodnej obci spisovateľa) 60

JUBILEUM
Pavol Parenička / Najstarší matičiar a knižničný pracovník jubiluje. PhDr. Viliam Sokolík 85-ročný 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 66

OHLASY
Reakcia na nekrológ 68


 

KNIŽNICA 9/2012

obalka 09 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o povinných deponátoch 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2011 4

RIADENIE
Tomasz Trancygier / Debata o knižničnom survivale 31
Silvia Stasselová / Hodnota knižníc v období hospodárskej recesie a význam merania návratnosti investícií do knižníc. Inšpirácia zo zahraničných knižníc 35

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Medziknižničná výpožičná služba v KIS VIRTUA na príklade Slovenskej národnej knižnice 44
Darina JanovskáOdborný seminár o medziknižničnej výpožičnej službe v knižniciach s KIS VIRTUA 51

BIBLIOGRAFIA
Petra Poláčková / Periodiká regiónu Kysúc. Regionálna a lokálna tlač na Kysuciach do roku 1989, 2. časť 53

KNIŽNÁ KULTÚRA
Mária Červíková, Mária Gašparová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2011 57
Jozef Beňovský / Hodžova esej 2012 59
Augustín Maťovčík / Svätyňa osvety a vzdelanosti 62
Igor Zmeták / Francúzske tlače v zámockej knižnici v Kroměříži 64

ARCHÍV
Mária Valová / Vzácne fotografické techniky v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK. Dagerotypy, ferotypy a panotypy 65

BIOGRAFISTIKA
Peter Liba / Sugestívna osobnosť. Nad 100. výročím narodenia Pavla Straussa (30. 8. 1911 – 3. 6. 1994) 71
Vladimír Petrík / Jeden z generácie. Ctibor Štítnický (1922 – 2002) 72
Pavol Parenička / Autobiografická spoveď par excellence. Päťdesiat rokov (Imra Sedláka) v slovenskom národnom živote 74
Ivana Poláková / Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre 75

NEKROLÓG
Ľubica Bartalská / Mecén slovenskej kultúry v Amerike, vydavateľ Ladislav Bolchazy na večnosti 77

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 79


 

KNIŽNICA 7-8/2012

obalka 07 2012 

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah


DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k Ženevskej deklarácii o budúcnosti Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 3
Silvia Stasselová / Uchovávanie pamäti sveta naveky: spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o archivovaní a uchovávaní digitálnych informácií 5
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k správe internetu 6

VÝSKUM
Pavol Rankov / Ako čítajú text na obrazovke dvadsiatnici a ako ich rodičia 7

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2011 10

LEKÁRSKE KNIŽNICE
Marta Weissová / Výsledky činnosti lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení za rok 2011 23
Lenka Mihová / Renesancia jednej lekárskej knižnice 28

BIBLIOGRAFIA
Petra Poláčková / Periodiká regiónu Kysúc. Regionálna a lokálna tlač na Kysuciach do roku 1989, 1. časť 30

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 37

ĽAHKÝM PEROM
Alžbeta Rohoňová / Som na sieti, alebo Postmoderná komunikácia našej generácie 43
Denisa Gdovinová / „Vidiecka“ knižnica 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s Eszter Kovács 46
Petronela Bulková / Halle – kníhkupecké a vydavateľské relácie v európskom priestore v 18. storočí. Inšpiratívne podujatie z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry 48
Peter Krajčír / Krátko k dejinám baníctva na Slovensku 51

ARCHÍV
Ivana Weissová / Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska na vybraných pohľadniciach a fotografiách Archívu literatúry a umenia SNK 54
Miroslava Trnovská / Zlata Dônčová v Archíve literatúry a umenia SNK 63

BIOGRAFISTIKA
Augustín MaťovčíkAnton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny 66
Miloš Kovačka / Janko Kalinčiak. Pri 190. výročí narodenia 69
Viliam Marčok / Vladimír Mináč (čo dnes s jeho životom a dielom?) 75
Mária Rapošová / Prehľad o živote a diele Martina Števčeka 77
Pavol Parenička / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana 81

JUBILEÁ
Milan Gonda / Eugen Mešša jubiluje 85
Peter Mišák / Poslanie zbližovať. K nedávnemu životnému jubileu básnika Sergeja Makaru 86

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87


 

KNIŽNICA 6/2012

obalka 06 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej a odbornej literatúre a výskumnej dokumentácii 3

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák / Ciele a európsky kontext projektu Slovenskej národnej knižnice Digitálna knižnica a digitálny archív 5
Martin Konvit / Digitálne knihy z pohľadu práva 9

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Marquita Harnett / Úzkosť v knižnici, 2. časť 14
Miroslav Tuma, Ivana Poláková / Knižnice v optike záujmu seniorov 15

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Mária Budzová / Seminár o ochrane práv duševného vlastníctva (so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov) 20

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články Slovenskej republiky, 2. časť 22

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Katarína Šušoliaková / Krajská knižnica v Žiline a jej cezhraničná spolupráca 27
Klára Kernerová / Historický región – ústredný motív cezhraničnej spolupráce. Cezhraničná spolupráca knižníc Košice – Miškovec 32

Z KNIŽNÍC
Ľudmila Čelková / Pozoruhodný projekt 36

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marián Kamenčík / Príležitostná báseň o hlohovskom richtárovi možno dielom Pavla Vajaja 37
Miroslava Domová / Zaujímavé publikácie z Univerzitnej knižnice v Bratislave 43
Ivana Poláková / Zborník o Fedorovi Ruppeldtovi 47
Katarína Pekařová / Biografický slovník lekárov na Slovensku do roku 2000 48

ARCHÍV
Eva Pástorová / Fedor Jesenský st. a jeho rukopisná pozostalosť vo fonde Živena v Archíve literatúry a umenia SNK 50

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Martin Števček 52
Katarína Pekařová / Hugo Schmid (1852 – 1912) 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


 

KNIŽNICA 5/2012

obalka 05 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o pôvodných, tradičných znalostiach 3

LEGISLATÍVA 
Jarmila Majerová / Povinný deponát netlačených (elektronických) publikácií 4 

RIADENIE
Krystyna Michniewicz-Wanik / Bariéry a nedostatky organizácie ako brzdy profesionálneho rastu zamestnancov 6 
Iveta Kilárová / Benchmarking v slovenských knižniciach. Informácia z celoslovenského seminára 10 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 
Marquita Harnett
/ Úzkosť v knižnici, 1. časť 12
Darina Janovská
/ Pracovná porada o výpožičných službách v KIS VIRTUA 15

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Zora Nagyová / Cezhraničná spolupráca v Novohradskej knižnici 17
Alžbeta Littvová
/ Cezhraničná spolupráca v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 18
Svatava Sukopová
/ Přeshraniční spolupráce naší knihovny – úspěchy – bariéry – šance a perspektivy 21 

Z KNIŽNÍC 
Ľudmila Katová / Už viem, kam mám ísť 24
Mišo A. Kováč / Knižničné divadlo v Slovenskej národnej knižnici 26 

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Gabriela Žibritová / O marketingovej komunikácii na konci 17. storočia, Košice 1691 27
Milan Gonda / Literárna tvorba v regiónoch – horúci, alebo studený zemiak? 32
Agáta Klimeková / Edičná činnosť Bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 34
Alena Táborecká / Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov 39
Darina Janovská / Knihárka z Bergeracu 40

BIOGRAFISTIKA 
Pavol Parenička / Daniel Gabriel Lichard 41
Miloš Kovačka / Osobnosť Ľudmily Podjavorinskej. K 140. výročiu narodenia (26. 4. 1872 – 2. 3. 1951) 45
Ľudmila Ďuranová / Lexikón slovenských žien (doplnky – tretia časť) 50 

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Za Filipom Lašutom – fotodokumentaristom kultúrnych hodnôt 53
Silvia Myšiaková a kolektív / Odišiel Ondrej Čiliak 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


 

KNIŽNICA 4/2012

obalka 04 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe – interpretácia postoja a stratégie IFLA 3

ČÍTANIE
Ľudmila Hrdináková / Výskum čítania mládeže v Slovenskej republike 6

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Čitateľ knižnice a požiadavky pri jeho registrácii 23

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články Slovenskej republiky, 1. časť 28

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc v roku 2011 33

Z DEJÍN KNIŽNÍC
Augustín Maťovčík / 70. výročie návratu staromatičných zbierok z Maďarska 36
Helena Saktorová / Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 38
Alena Prokopová / Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 39

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Faktografické verše Pavla Vajaja 41
Klára Kernerová / Moje čitateľské zážitky (s francúzskou literatúrou) 46
Ľudovít Petraško / Tvorba ako koníček 48

ARCHÍV
Mária Valová / Spomienka na Hanu Ponickú. Obrazová galéria vo fondoch Archívu literatúry a umenia SNK 49

BIOGRAFISTIKA
Igor Válek / Orol Janko Kráľ. K 190. výročiu narodenia romantika 55
Vladimír Petrík / K nedožitej deväťdesiatke Kláry Jarunkovej 58

GENEALÓGIA
Milan Šišmiš / Genealógia a heraldika – stav a perspektívy 59

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Jaroslav Rezník – viacrozmerný literárny tvorca jubiluje 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 3/2012

obalka 03 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Kľúčové otázky pri navrhovaní budov knižníc. Ako začať s plánovaním projektu 3

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Peter Steranka / Informačno-komunikačné technológie v kontexte kolaborácie. 1. časť 8

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice. 55 rokov metodickej činnosti Slovenskej pedagogickej knižnice 13

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICIACH
Vincenc Streit / Ohlédnutí za rokem dobrovolnictví. Dobrovolníci – jejich význam a funkce v knihovnách České republiky 17
Valéria Magáčová / O dobrovoľníctve v knižnici 21

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský, Peter Mačák, Katarína Kianicová / Vplyv stavebných skiel na prechádzajúce slnečné svetlo na budove Slovenskej národnej knižnice 24
Anna Boďová, Beáta Vojteková / Reštaurovanie kníh z fondu Alice Masarykovej 27

Z MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ
Anna Peťová, Oľga Báreková / Zaujalo nás… Postrehy z medzinárodnej konferencie 29
Martina Haršányiová / Medzinárodná konferencia o informačnej ekológii 30

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Rendez-vous s francúzskou literatúrou 32
Daniela Ovádeková, Alexandra Kršková / Z projektov Turčianskej knižnice v Martine 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lenka Frankovičová / Vydávanie slovenských učebníc na pozadí maďarizácie (1901 – 1918) 35
Miloš Kovačka / Juraj Tranovský – 420 / Cithara sanctorum – 215 41
Gabriela Hamranová / (Ne)známy svet švajčiarskej knihy v priestore strednej Európy 43
Miroslava Domová / Knihopisný slovník 46
Gabriela Žibritová
/ Spomienka na Dr. Evu Šefčákovú 48

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Dokumenty Konštantína Čulena v rukopisnom fonde Slovenskej ligy v Amerike v Archíve literatúry a umenia SNK 49

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Ľudo Ondrejov (50 rokov od úmrtia spisovateľa) 53

JUBILEÁ
Peter Mišák / Tri podoby času. (Krátke) zamyslenie nad tvorbou jubilujúceho Antona Hykischa 56
Mišo A. Kováč / Vladimír Štefko jubiluje 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


 

KNIŽNICA 2/2012

obalka 02 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Smernica IFLA pre knižničné služby v multikultúrnych komunitách. Súhrn 3

KNIŽNICE A SENIORI
Emília Antolíková / Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 6

 

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy. 4. časť 10
Anna Kucianová / 12. slovenská bibliografická konferencia 16

 

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Katalogizačný workshop 2011    20
Peter Slančík
/ Globálna sieť pre spoluprácu knižníc. WorldCat  21

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 22
Zuzana Kopčanová / Cesta Amerikou ako cesta poznania. Postrehy, poznatky a informácie z cesty po USA 27

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Čitateľ – môj nepriateľ? Je náš čitateľ náš pán? 30
Iveta Salíniová, Miriam Moráveková, Lenka Škutová / Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 31

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydavateľská produkcia exulantských tlačiarní v Púchove a Žiline v prvej polovici 18. storočia 33
Helena Saktorová / Vzácny posesorský a dedikačný záznam 38
Beáta Murinová / Nové prístupy k vyučovaniu – zvyšovanie efektivity didaktických postupov 41

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Rukopisný fond Slovenskej ligy v Amerike v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 42
Mišo A. Kováč / Divadelný ústav päťdesiatročný 44
Jozef Kočiš / Peter Szapáry mladší a beg Hamza 46

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Samo Chalupka 48
Dana Lacková / Božena Němcová. 150 rokov od úmrtia 53

NEKROLÓG
Jozef Beňovský / Za Magdalénou Mintálovou 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59

 


 

KNIŽNICA 1/2012

obalka 01 2012

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Manifest IFLA/UNESCO o digitálnych knižniciach 3

RIADENIE
Jana Gabrielová, Milan Novák, Ladislav Remenár, Adrián Ambruš / Sekcia ekonomiky Slovenskej národnej knižnice 5

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Marcela Katuščáková / Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska 10

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2010 15
Marta Weissová / Lekárske knižnice Slovenskej republiky v číslach 40

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy. 3. časť 47

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Moderná knižnica používa RFID 61

TERMINOLÓGIA
Andrej Chudý / Obhajoba pojmu „zdieľanie“ 63

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / České a slovenské vzťahy v staršej knižnej tvorbe 64
Helena Saktorová / Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí 66
Petronela Bulková, Miriam Poriezová / Problematika historických a vzácnych knižných fondů – Olomouc 2011 69
Peter Cabadaj / Vyšiel knižný katalóg Slovenskej národnej knižnice 71
Igor Válek / Potkany sa nemenia. S Jozefom Banášom nielen o jeho najnovšej knihe 72

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Jonáš Záborský 75
Augustín Maťovčík /Dokumentácia o básnikovi Ivanovi Kraskovi (vo fonde Národného biografického ústavu SNK) 79

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 83

Archív Knižnica 2011

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2011

obalka 11-12 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

Silvia Stasselová / 65 rokov Spolku slovenských knihovníkov (1946 – 2011) 3 

DOKUMENTY IFLA
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 3. časť 14
Manifest IFLA o štatistike knižníc 29 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v roku 2010 31 

RIADENIE
Jozef Dzivák, Andrej Kožuch, Oliver Ardo, Ivana Poláková / Sekcia Integrované konzervačné a digitalizačné centrum a Informačné a komunikačné technológie SNK 45

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy, 2. časť 50 
Ivana Poláková / Kolokvium bibliografov tentoraz v „Meste ježkov“ 56 

OCHRANA DOKUMENTOV

Vladimír Bukovský, Zuzana Ticháková, Katarína Kianicová, Mária Trnková / Svetelné pomery v okolí a v budove Slovenskej národnej knižnice 57 
Danka Valovičová, Mária Trnková / Pripravenosť na mimoriadne udalosti a odstraňovanie ich následkov 60 
Katarína Kianicová / Konferencia konzervátorov a reštaurátorov, Opava 2011 63 

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / 13. zasadnutie Národnej komisie pre služby 65 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Stretnutia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov na Slovensku a v Čechách 67 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Tomasz Trancygier, Gabriela Žibritová / Dejiny knižnej kultúry sú tak trochu droga… Rozhovor s doc. PhDr. Gabrielou Žibritovou, PhD., … 69
Eva Augustínová / Vedecká konferencia o Jánovi Jesseniovi 75 
Peter Cabadaj / Lekár umierajúceho času. Ján Jessenius v umeleckej reflexii 77 
Tomasz Trancygier / Cezhraničné presahy súčasnej knižnej kultúry (alebo oneskorené poohliadnutie sa za Polnočným susedom) 79 
Stanislava Knapčoková / Knihy o kraji a regióne 82 
Anna Hučalová / Encyklopedický slovník kresťanského Východu 84

ARCHÍV
Eva Pástorová / K vzájomným kontaktom slovenských a moravských študentov v období národného obrodenia v liste z Brna Ústavu reči a literatúry českoslovanskej v Bratislave 85 
Žaneta Horváthová / Osobný fond Jozefa Stašku v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 86 

BIOGRAFISTIKA
Milan Šišmiš / O životoch svätých a zmysle písania biografií (z hľadiska filozofie jogy) 89 
Katarína Pekařová / Jakub Fischer (1861 – 1920) 94 
Jana Cabadajová / Zabudnutá rodina Fornetovcov 98 
Augustín Maťovčík / Medzi Novým Sadom a Pešťbudínom. Šafárikova spolupráca s Kollárom
a Hamuljakom v 20. rokoch 19. storočia
101 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Povesti v obrazoch Miroslava Vladára 103 
Igor Válek / Kukučínovi v Chorvátsku 106 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 107


KNIŽNICA 10/2011

obalka 10 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Silvia Stasselová / Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 2. časť 3 

RIADENIE
Eva Augustínová, Klára Komorová, Peter Sabov / Sekcia dejín knižnej kultúry Slovenskej národnej knižnice 23 

BIBLIOGRAFIA
Ľudmila Rohoňová / Súborný katalóg Články Slovenskej republiky. Súčasný stav, problémy a perspektívy, 1. časť 28

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Jozef Vančo / Za výpožičným pultom Slovenskej národnej knižnice 39
Janka Dropková / Univerzálna študovňa v Slovenskej národnej knižnici 41 

ŠTATISTIKA
Mária Červíková, Mária Gašparová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2010 42 

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Terminologické reminiscencie 44 

ZO ZAHRANIČIA
Małgorzata Grabowska-Popow / Digitálne knižnice v Poľsku. Vedecká knižnica Inštitútu morského rybolovu v Gdyni a jej miesto v elektronickej realite 48 

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 3. časť 52 
Peter Sabov / Torzo osobnej knižnice biskupa Juraja Richvaldského 59 
Igor Zmeták / ORA ET ARS 2011, sprístupnenie historickej knižnice, Hyperborea – tri zaujímavé projekty v Trenčianskom kraji 61 

ARCHÍV
Mariana Hatalová / Kúpeľné mestá Slovenska na starých pohľadniciach 63 
Mária Valová / Obrazová galéria z fondu Ľudovíta Štúra v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 69 

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Vzkriesený Michal Miloslav Hodža… 76
Augustín Maťovčík / Tvorba biografií 85
Mária Rapošová / Kniha o Vojtechovi Stašíkovi 86
Katarína Pekařová / Biografický slovník botanikov na Slovensku 87

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Pôvabnice Turca v literárnom múzeu 88 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 91


KNIŽNICA 9/2011

obalka 09 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Úvod k novému prepracovanému vydaniu Smernice IFLA pre služby verejných knižníc 3
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc. Druhé, úplne prepracované vydanie, 1. časť 4

ŠTÚDIE
Pavol Rankov / Elektronické knihy a literárna kultúra 18

RIADENIE
Darina Janovská, Ľubica Galuščáková, Alžbeta Martinická / Sekcia služieb Slovenskej národnej knižnice 21

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICI
Helena Gajdušková, Marie Pokorná / Dobrovolnictví a dobrovolníci v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 29
Alena Fremrová /Dobrovolnictví a Městská knihovna Soběslav 31
Blanka Tauberová
/ Dobrovolnictví v sedlčanské knihovně 32
Dagmar Bahnerová / Dobrovolnictví dá vašemu životu nový rozměr 33
Naďa Rollová / Dobrovolníci v knihovně 34

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Peter Kučerka / Nástroje marketingu so zameraním na sociálne médiá 35
Monika Pavlacová, Darina Drusová / Rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností v prostredí školskej knižnice 38
Juliana Zajacová / Kniha je náš kompas 40

ODBORNÉ PODUJATIA
Denisa Krajčírová / Konferencia PATLIB 2011 v Haagu 42

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 44

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 2. časť 49

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milada Písková / Slovenští spoluautoři Ottova slovníku naučného 53
Jozef Beňovský / K šťastiu sa ide cez druhých. Hodnotenie 7. ročníka súťaže Hodžova esej 56

ARCHÍV
Žaneta Horváthová / Osobný fond Imricha Kružliaka v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 59
Jozef Kočiš / Olúpenie oravských plátenníkov gréckymi pirátmi v Egejskom mori v roku 1827 62

NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Štefan Drug (1931 – 2011) 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 66


KNIŽNICA 7-8/2011

obalka 07-08 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Manažment profesijných knihovníckych združení a knižničných asociácií vo svete. Úvod k smerniciam Sekcie IFLA pre manažment knižničných asociácií 3
Smernica pre organizačnú štruktúru knihovníckych združení a knižničných asociácií 5
Smernica pre rozvoj stratégií a postupov knihovníckych združení a knižničných asociácií 7
Smernica pre programy a služby knihovníckych združení a knižničných asociácií 9

VZDELÁVANIE
Helena Ondriašová / Systémy vysokoškolského vzdelávania knihovníkov a informačných pracovníkov v európskych krajinách 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Piata medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl 22
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2010 a využiteľnosť rozvojového projektu ministerstva školstva SR Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v rokoch 2006 – 2009 24
Radmila Indráková / Služby Národní pedagogické knihovny Komenského Praha učitelům a studentům učitelství, projekty na podporu čtenářské gramotnost 35 
Lucia Jelčová / Sú knižnice pre médiá vôbec atraktívne? 38
Romana Cichá / Podpora čtení a čtenářské gramotnosti na základní škole 43
Anna Kromková / Školská knižnica Knihuľkovo v Základnej škole v Spišskej Starej Vsi ako miesto tvorivých stretnutí a rozvoja čitateľskej gramotnosti 45

ELEKTRONIZÁCIA
Ivana Poláková / Elektronická knižnica slovenských memoránd, prosbopisov a žiadostí 48

VÝROČIA
70. výročie vzniku Spolkovej slovenskej národnej knižnice 
Peter Cabadaj / Jozef G. Cincík a myšlienka Slovenskej národnej knižnice 50
Štefan Hanakovič / Od Bibliotéky Matice slovenskej k Slovenskej národnej knižnici (1919 – 1941) 52
Pavol Parenička / Anton Augustín Baník a vznik Slovenskej národnej knižnice 59
Miloš Kovačka / Július Barč-Ivan a Slovenská národná knižnica 62
Augustín Maťovčík / František Hrušovský o Slovenskej národnej knižnici 66

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Kurucová, Bronislava Svobodová, Katarína Pekařová / Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov 69
Stanislav Šišulák / Astronomické články v Trnavských kalendároch na sklonku 17. storočia 74
Helena Saktorová / XIV. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 78
Klára Komorová / Vydavateľské a tlačiarenské signety 80
Radoslav Ragač / Klenoty knižnej kultúry 81
Agáta Klimeková / Výberová bibliografia rómskej literatúry a literatúry o Rómoch 1989 – 2009 82

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Tri kultúrne podujatia 84
Mária Rapošová / Jubileum martinského amfiteátra 86

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Vincent Šikula 87
Anna Šourková / Magdaléna Lipscherová 90
Pavol Parenička / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2010 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Štefan Hanakovič osemdesiatnikom 94
Mišo A. Kováč / Pripomenutia Jarmily Burgetovej 96

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 99

 


KNIŽNICA 6/2011

obalka 06 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernice IFLA/UNESCO pre rozvoj, 4. časť 3 

RIADENIE
Peter Cabadaj, Magdaléna Brincková, Jozef Beňovský, Pavol Parenička, Eva Geršiová / Sekcia Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK 10

PODUJATIA
Silvia Stasselová / 36. ročník medzinárodného informatického sympózia INFOS 2011 v jubilejnom roku 65. výročia Spolku slovenských knihovníkov 16
Silvia Stasselová / Návšteva prezidentky Americkej asociácie knižníc na Slovensku alebo viete, že najvplyvnejšiu knihovnícku asociáciu na svete riadi prezidentka
s rodinnými koreňmi na Slovensku?
24
Tomasz Trancygier / O virtualizácii knižníc medzinárodne 33

KATALOGIZÁCIA
Mária Okálová / Arabské mená v knižničnom katalógu 37

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Obnovenie činnosti Matice slovenskej a jej knižnice po roku 1919, 1. časť 41

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 – 2010), 3. časť 45

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jonásová / Literárny salón – spôsob literárnej komunikácie na Slovensku v 17. – 19. storočí, 3. časť 49
Bronislava Svobodová, Katarína Pekařová / Knižné kalendáre I 56
Helena Saktorová / Monografia o knižnici Zachariáša Mošovského 61
Igor Zmeták / Tvar ducha 63

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Rok Martina Kukučína 65

VÝROČIA
Mišo A. Kováč / Odkaz memorandového zhromaždenia 71

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / K osemdesiatke Petra Libu 78
Miriam Poriezová / K jubileu Želmíry Geškovej 80
Ivana Poláková / Kratučké objatie (Rozhovor s Miroslavom Tumom pri príležitosti jeho 80. narodenín) 80

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 83


KNIŽNICA 5/2011

obalka 05 2011.jpg

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, 3. časť 3

RIADENIE
Jarmila Majerová, Erika Poloncová, Oľga Báreková, Ľudmila Rohoňová,
Vladimír Bukovský, Dagmar Sabová, Anna Kucianová
/ Sekcia fondov Slovenskej národnej knižnice (Bibliotéka) 12

DOBROVOĽNÍCTVO V KNIŽNICI
Štefan Kolivoško / O dobrovoľníctve 18
Mária Balkóciová
/ Dobrovoľnícka práca a knižnice 20
Štefan Hanakovič
/ Človek ako rozhodujúci činiteľ budovania knižnice a poskytovania jej služieb 24
Katarzyna Ostrowska-Palyga
/ Právne základy dobrovoľníctva v poľských knižniciach 31
Miriam Rajterová
/ Dobrovoľníci vo verejných knižniciach Veľkej Británie 32
Vladimíra Buchtová
/Dobrovolnictví v knihovně aneb Knihovna v akci 34

KATALOGIZÁCIA
Anna Peťová / Katworkovali sme... 36

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 - 2010), 2. časť 37
Edita Mäčková, Anna Horičková / História naživo (Týždeň slovenských knižníc 2011 v SNK) 41
Daniela Ovádeková, Lenka Škutová, Miriam Moráveková
/ Noc s Andersenom v Turčianskej knižnici 43
Silvia Myšiaková
/ Jubilantka z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Literárny salón - spôsob literárnej komunikácie v 17. - 19. storočí, 2. časť 45
Klára Komorová, Helena Saktorová
/ Prezentácia najnovších publikácií Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave 48
Alena Prokopová
/ Problematika kultúrnych dejín v časopise Kultúrne dejiny 50

ARCHÍV
Ivana Weissová / Banská Štiavnica - najstaršie banské mesto na Slovensku na vybraných pohľadniciach a fotografiách Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 52

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / K odchodu Štefana Krivuša 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 4/2011

obalka 04 2011.jpg

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA 

Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj, 2. časť 3

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Denisa Krajčírová, Alžbeta Martinická / Partneri knižníc pri poskytovaní informačných služieb s osobitným zameraním na Slovenskú národnú knižnicu 13

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Prezentácia knižnično-informačných systémov pre školských knihovníkov 17

Z KNIŽNÍC
Tomasz Trancygier / Vzácna návšteva v Slovenskej národnej knižnici 18
Milan Gonda / Desaťročie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (2001 – 2010), 1. časť 20

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / 350. výročí vzniku Přírodovědné vědecké společnosti Royal Society v Londýně 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Literárny salón – spôsob literárnej komunikácie v 17. – 19. storočí, 1. časť 28
Ivona Kollárová / Veľká teologická knižnica medzi mýtom a poznaním 32
Klára Komorová / Turzovské knižnice 36
Miroslava Domová / Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie 38
Peter Kubica / Súťaž Kniha roka – silný marketingový nástroj 40

REZENZIE
Štefan Hanakovič / Postavenie knižnice v spoločenskej komunikácii 42
Beáta Murinová / O slovenskej syntaxi 43

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Cestu ku Kukučínovi sme nestratili 44
Jozef Beňovský / Výstava Dary zeme v literárnom múzeu 46

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / „Rozprával deťom o lese a prírode“ (K 90. výročiu narodenia spisovateľa Ruda Morica) 48
Peter Cabadaj / Ponáranie sa do tajomných hlbín seba samého 52
Erika Poloncová / Prezentácia Biografického lexikónu Slovenska v Košiciach 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 3/2011

obalka 03 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj (1. časť) 3

AUDIOKNIHY PRE ZNEVÝHODNENÝCH
Miroslava Sládeková / Audioknihy v službách zdravotne znevýhodnených 13
Norbert Végh / Audioknihy a Digitálna knižnica Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 15

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Beniačová / Prehľad histórie výroby papiera a hodnotenie knižných dokumentov 18

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / Významná knihovna v Latinské Americe 25
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 28

Z KNIŽNÍC
Božena Blaháčová / Chráňme múdro, smelo, svoj rozum a telo, alebo na vlastné oči 32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Helena Saktorová / List tlačiara Daniela Schultza o venovaní knihy palatínovi Jurajovi Turzovi 33
Augustín Maťovčík / Publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov na Slovensku v 19. storočí 35

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Viliam Ries v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 37

BIOGRAFISTIKA
Margita Ďurovčíková / Ľudmila Podjavorinská 43
Dana Lacková
/ Dominik Skutecký – umelec európskeho významu 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský / Pocta Björnsonovi na Slovensku (K výstave SNK pri príležitosti 100. výročia smrti nositeľa Nobelovej ceny) 48

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 54

 


KNIŽNICA 2/2011

obalka 02 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

RIADENIE
Dušan Katuščák / Organizačná zmena v Slovenskej národnej knižnici 3

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák, Martin Katuščák / Základná koncepcia národného projektu Digitálna knižnica 6

DOKUMENTY IFLA
Súbor nástrojov pre obhajovanie záujmov školskej knižnice 11
Smernica IFLA pre osvedčené postupy pri poskytovaní medziknižničných výpožičných služieb a doručovaní dokumentov 13
Smernica IFLA pre ďalší profesionálny rozvoj: princípy a osvedčené postupy 15

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc v roku 2010 17

KOMUNIKÁCIA V KNIŽNICI
Małgorzata Pietrzak / Čitateľ a klient v dnešnej knižnici. Úloha argumentácie 20

Z KNIŽNÍC
Ľudovít Petraško / Šanca amatérom 24

HISTORICKÉ FONDY
Ľubomír Jankovič / Historické exlibrisy 16. – 19. storočia so vzťahmi k Slovensku v zbierkach Rakúskej národnej knižnice vo Viedni 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku 3 35
Ivica Hajdučeková / Filozofia Ibn Gabirola v básni Koruna kráľovstva 42

ARCHÍV
Mária Valová / Odsúdený k večitej žízni – Ján Smrek na fotografiách v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 44

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / „Jazyk je aj mlčanie“ (Spomienka na Jozefa Mistríka) 52

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jozef Beňovský, Adriana Brázdová / Rekonštruovaný rodný dom Jána Kollára v Mošovciach sprístupnený verejnosti 57
Mišo A. Kováč / Pripomínanie sa literárnych múzeí 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 1/2011

obalka 01 2011

Obálka na stiahnutie (pdf)

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Smernica pre služby detských knižníc 3
Smernica IFLA pre knižničné služby pre mládež 6
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu 11
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu na internete 12
Vyhlásenie IFLA o internete a službách detských knižníc 13

ŠTÚDIE
Helena Ondriašová / Identifikácia knižníc a knihovníkov v prostredí internetu (2. časť) 14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Rozvojový projekt Ministerstva školstva SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ 2006 – 2009 21

DIGITALIZÁCIA
Vincenc Streit / Digitalizace knihoven – moderní trend 36

AUDIOKNIHY
Marcus Rahm / eBibo – Virtuálna knižnica Mestských knižníc v Drážďanoch 42
Marie Dočkalová / Zvukové knihy a audioknihy v České republice 45
Vít Richter / Právní rámec pro půjčování zvukových dokumentů v knihovnách České republiky 48
Jarmila Majerová / Terminológia v oblasti elektronických dokumentov – úvahy aj o typológii 51
Karol Achberger / Audioknihy – knihy súčasnosti a budúcnosti 54
Helena Pangrácová / Audioknihy – fenomén dneška? Výsledky prieskumu o audioknihách 58
Závery a odporúčania zo seminára „Audioknihy v knižniciach“ 61

Z PODUJATÍ A KNIŽNÍC
Martina Bajzíková / Ako publikovať vo svetových odborných časopisoch 63
Katarína Kianicová / O odbornej ochrane zbierkových predmetov 64
Marcela Kubovová / Takto to robíme my… 66
Daniela Ovádeková / Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 67
Halina Matras / Poľsko-slovenská debata o dialógu 69

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / K dejinám historických knižníc v Trenčíne – od historickej knižnice na Skalke po Ora et ars 71
Alica Krištofová / Typografické a pečiatkové exlibrisy vo fonde knižnice Trenčianskeho múzea 72

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Cabadaj / Dvadsať rokov slobodného sprístupňovania exilovej literatúry na Slovensku (1990 – 2010) 76
Angela Škovierová / Dejiny knižnej kultúry v Púchove 80
Gabriela Žibritová / Renesancia a kniha 83

BIOGRAFISTIKA
Dana Lacková / Pavol Socháň a jeho pôsobenie v Martine 85
Augustín Maťovčík / Nový zväzok Biografického lexikónu Slovenska 89

JUBILEUM

Eva Frimmová / Kamila Fircáková a jej životné jubileum 90
Kamila Fircáková a výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku 91
Mišo A. Kováč / Osem decénií (k)rokov Juraja Chovana 92
Oľga Doktorova / Naša jubilantka PhDr. Oľga Lauková, PhD. 93

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Za Ladislavom Ťažkým 94

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 95

Archív Knižnica 2010

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

 

KNIŽNICA 11-12/2010

obalka 11-12 2010

 

Obsah

 

DOKUMENTY IFLA
Manifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcie 3
Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice 4
Smernica IFLA/UNESCO k Manifestu IFLA o internete 15
Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode 19
Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní 20

ŠTÚDIA
Helena Ondriašová / Identifikácia knižníc a knihovníkov v prostredí internetu (1. časť) 22

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Komunitná knižnica IV. 29
Darina Kráľová / Obecné knižnice a ich komunita 30
Katarína Soukupová / Drogovo závislí v komunite  35
Benjamína Jakubáčová / Komunitné aktivity Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 36
Klára Kernerová / „Už vím, co budu číst“ (Projekt pre českú komunitu v Košiciach) 38
Vlasta Kollárová / Prezentácie kníh autorov levického regiónu 40
Marta Skalková / Klub bylinkárov pri Knižnici P. O. Hviezdoslava 42

KNIŽNIČNÉ FONDY
Dagmar Sabová / Problematika kompletizácie slovacikálneho konzervačného fondu vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 43

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Denisa Krajčírová, Iveta Ollerová / Facebook ako súčasť služieb knižnice 45

Z KNIŽNÍC
Eva Šulajová, Helena Mlejová / 110 rokov Mestskej knižnice v Bratislave 47
Štefan Hanakovič / Jubilujúca knižnica Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého spomínala 50
Janka Vargová / 50 rokov s knihou – Zemplínska knižnica v Trebišove 51
Gabriela Hamranová / Békešská Čaba v Slovenskej národnej knižnici – dvakrát 52

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Zakladanie a budovanie školských knižníc na Slovensku (2. časť)  54
Ivana Labudová, Helena Saktorová
/ Po stopách historických knižníc – cesta s nádychom nostalgie  60

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku (2. časť)  63
Gabriela Žibritová, Jana Skladaná / Zlatý prameň… ešte raz  68
Augustín Maťovčík / Problémy a úskalia dejín knižnej kultúry (Príspevok do diskusie) 72

OCHRANA DOKUMENTOV
Martin Maršala / Konferencia konzervátorov – reštaurátorov (Uherské Hradiště 2010) 76

ARCHÍV
Mária Valová / Vyberáme z menej známych archívnych fondov (Zabudnutá spisovateľka Jozefína Marečková alias Puella Classica) 78
Martina Skachová / Zo zachovanej korešpondencie Zlatka Klátika 83

BIOGRAFISTIKA
Jozef Beňovský / Ján Kostra 87
Miloš Kovačka / Tribute to Björnson (Pocta Björnsonovi) 92
Augustín Maťovčík / Dátum narodenia Ľudovíta Štúra 94
Pavol Parenička / Výstava o L. N. Tolstom v Moskve 96
Zaujímavé ženy
Anna Šourková / Maliarka Anna Kičová 99

JUBILEUM
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka sedemdesiatročný 100

DO VAŠEJ POZONOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 103

 


KNIŽNICA 10/2010

obalka 10 2010 

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA
Alžbeta Martinická / Informačno-vedecké centrum v Slovenskej národnej knižnici 3

DOKUMENTY IFLA
Silvia Stasselová / Namiesto úvodu k Manifestu IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici 6
Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici. Multikultúrna knižnica - brána ku kultúrne
rozmanitej spoločnosti vo vzájomnom dialógu
7
Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby 9
Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe 15
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode 16
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a trvalo udržateľnom rozvoji 17

BIBLIOGRAFIA
Darina Kráľová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 18

OCHRANA DOKUMENTOV
Mária Valová / Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií 21

HISTORICKÉ FONDY
Vincenc Streit / Na cestě k vhodné registraci hostorických fondů knihoven 23

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Zakladanie a budovanie škoslkých knižníc na Slovensku (1. časť) 28

Z KNIŽNÍC
Benjamína Jakubáčová / Boli sme pri tom! 34
Ewa Andrysiak
/ Návšteva knihovníkov Pedagogickej knižnice Alfonsa Parczewského z Kalisze v Slovenskej národnej knižnici 36

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová / Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku (1. časť) 38
Vlasta Okoličányová
/ Objav autografov a dedikácií nemeckých humanistov Philippa Melanchthona a Victorina Strigela v Univerzitnej knižnici v Bratislave 43
Augustín Maťovčík
/ Štúrovské bádania literárnej historicky a slovakistky Zdenky Sojkovej 47

ROZHOVOR
Tomasz Trancygier / Rozhovor s významným poľským knihovedcom Krzysztofom Migoniom 52

BIOGRATISTKA
Pavol Parenička /Alexander Rudnay 55
Jana Kuzmíková
/ František Švantner 58
Miloš Kovačka
/ Ondrej Plachý 61

ARCHÍV
Ivana Weissová / Drevené kostoly na fotografiách a pohľadniciach Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 71


KNIŽNICA 9/2010

obalka 09 2010

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v štatistike (Porovnanie jednotlivých typov knižníc za rok 2009 a ich vývoj od roku 2000) 3

PODPORA ČÍTANIA
Silvia Stasselová / Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na Slovensku – Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006 – 2010 24

DOKUMENTY IFLA
Manifest IFLA / UNESCO o verejných knižniciach 41
Dodatok k Manifestu IFLA / UNESCO o verejných knižniciach (Desať spôsobov, ako dosiahnuť, aby verejná knižnica fungovala 42
Manifest IFLA / UNESCO o školských knižniciach 43
Manifest IFLA o internete 44

BIBLIOGRAFIA
Ivana Poláková / Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku za rok 2009 46

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Stav autorského práva v současné Evropě s přihlédnutím k aktuální situaci v Německu 55

OCHRANA DOKUMENTOV
Martina Bajzíková, Mária Trnková / „Zíde z očí, zíde z mysle?“ 58

Z KNIŽNÍC
Zuzana Mjartanová / Krajská knižnica v Žiline a jej kroky medzi ľudí 61

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Ručné exlibrisy a historický kontext kamaldulského prekladu Biblie 63
Ivona Kollárová / Témy na jedno použitie alebo niekoľko zlých správ Ad: Lebo na Slovensku je to tak… 66

JUBILEUM
Na nostalgicko-pocitovej vlne (Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Ladislavom Lajčiakom) 68
Miloš Kovačka / Prázdninový list Ladislavovi I. Lajčiakovi 71

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Adriana Brázdová / Mária Rázusová-Martáková v zbierkach Slovenského národného literárneho múzea SNK v Martine 72

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


KNIŽNICA 8/2010

obalka 08 2010

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike v číslach 3

ŠTATISTIKA
Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2009 10

ZO ZAHRANIČIA
Eva Kodrič-Dačić / Knižničný systém v Slovinsku: minulosť a prítomnosť 13
Halina Rusińska-Giertych / Pedagogické knižnice v Poľsku 17

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivona Kollárová / Reštaurovanie v tieni pyramíd… (Rozhovor s Alexandrou Šamkovou o stáži v Universdad nacional autonóma de México) 21
Martina Bajzíková / Testovanie účinnosti procesu SoBu masovej deacidifikácie I 24

PROFESIA
Ľubica Korgová / Etické aspekty vzťahu knihovníkov k profesii a používateľom 29

Z KNIŽNÍC
Božena Blaháčová / Čiliakovu knihu krstili lupienkami z čerešní 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Rukopisná pohrebná báseň z roku 1753 34
Jozef Beňovský /Hodžova esej 2010 (Hodnotenie 6. ročníka súťaže) 39

RECENZIE

Anna Diačiková / Informačné zdroje v odbornej literatúre 42
Alena Prokopová / Zaujímavý katalóg z výstavy o renesancii 43
Mišo A. Kováč / Dve o blízkych 46

BIOGRAFISTIKA
Jana Kuzmíková / Ivan Horváth 49
Augustín Maťovčík / Jubileum literáta a mecéna kultúry (K 55. výročiu narodenia Mariána Grígeľa st.) 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 7/2010

obalka 07 2010 

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Iveta Ollerová / Vzdialený prístup k informáciám ako nástroj Web 2.0 aplikovaný do knižníc 2.0 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2009 6

KOMUNITNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Správa o činnosti pracovnej skupiny pre komunitné aktivity knižníc 16

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Herbár Alice G. Masarykovej 21

FONDY
Danica Országhová / Periodiká Slovákov žijúcich v zahraničí vo fonde Slovenskej národnej knižnice v Martine 25

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / K dejinám historických knižníc v Trenčíne - od šľachtickej knižnice po kolégium 26
Vincenc Streit
/O historických knihovnách a o jejich fondech 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Autografy nemeckých humanistov Philippa Melanchthona a Victorina Strigela v Univerzitnej knižnici v Bratislave 32
Angela Škovierová
/ Slávnostný seminár Prínos Imricha Kotvana v oblasti kultúrnej histórie37
Miloš Šípka
/ Ťažký v neľahkých osídlach personalistov 38

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 40

BIOGRAFISTIKA
Pavol Rankov / Blog v kontexte žánrov autobiografickej literatúry 44
Ľudmila Ďuranová
/ Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana 47

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 49
Alena Špániková
/ Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác 51


KNIŽNICA 6/2010

obalka 06 2010

 

Obsah

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2009 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Výpožičky v KIS VIRTUA s osobitným zameraním na Slovenskú národnú knižnicu 28

ČÍTANIE
Helena Mlejová / Je čítanie v dnešnej dobe moderné? 37
Sonhild Menzel / Vstup zakázaný pre chlapcov? (Nové smery v podpore čítania, orientovaného na pohlavie čitateľov) 38
Gabriela Futová / Aktivity na podporu čítania vo verejných knižniciach na Slovensku 42
Rozália Cenigová / Podpora čitateľských aktivít v školských knižniciach na Slovensku 45
Elżbieta Jamróz-Stolarska, Monika Jaremków / Čítanie – čítanosť – čitateľ 49

Z KNIŽNÍC
Darina Kráľová / Zvládanie stresu pri práci s používateľmi 53
Nadežda Mičáková / Krstilo sa abecedou 54

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / „… lebo na Slovensku je to tak“ 57
Iveta Bónová / Z histórie východoslovenských periodík 59

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Jozef Kohúth 61

NEKROLÓG
Mišo A. Kováč / Za Jurajom Paškom 64

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67

 


KNIŽNICA 5/2010

obalka 05 2010 

 

Obsah

 

ŠTÚDIE
Adriana Gersová / Spolupráca materských centier s knižnicami 3

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / 5. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 9

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (3. časť) 12

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 21
Vincenc Streit / Aktuální otázky pro knihovny (Mezinárodní knihovnická konference pro evropské knihovny ve Vídni) 26

KNIŽNÁ KULTÚRA
Miloš Kovačka / Výnimočný bádateľ dejín knižnej kultúry na Slovensku 29
Augustín Maťovčík / Knižnica historika Pavla Floreka 32

RECENZIE
Štefan Hanakovič / Spoľahlivé hľadanie budúcnosti predpokladá poznanie minulosti 35
Eva Augustínová / Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 37
Miloš Šípka / Dejiny mesta v pamätníkoch 39

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Martin Kukučín 40
Alena Táborecká / Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53 43
Ivana Poláková / Biografické štúdie na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice 44

JUBILEÁ
Pavol Parenička / Život a dielo Michala Kováča v kontexte 80. výročia jeho narodenia 47

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Výstava Jozef Cíger Hronský deťom – Včas zažíhajte v dušiach detí svetielka 51

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 4/2010

obalka 04 2010

 

Obsah

 

Vyhlásenie Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov k odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice 3

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (3. časť) 4

AUTORSKÉ PRÁVO
Silvia Stasselová / Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí 11

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Ohliadnutie za bibliografickými metodickými podujatiami v roku 2009 14

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (2. časť) 17

HISTORICKÉ FONDY
Vincenc Streit / Problematika historických fondů stále aktuální 23

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský, Daniela Švehlová, Katarína Kianicová, Martin Maršala / Starnutie farebnej fotografie (1. časť: Vplyv teploty a vlhkosti) 26

Z KNIŽNÍC
Ivana Poláková / 180-ročná jubilantka – Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky- Belopotockého 35
Ivana Poláková / Iľja Čičvák v Turčianskej knižnici 37

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / O Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči 46
Alena Prokopová, Eva Augustínová / Európska knižnica pre dejiny knižnej kultúry v Národnej Széchényiho knižnici 51
Eva Trúchla / Dejiny trnavského kníhtlačiarstva 53
Igor Zmeták / Studia Bibliographica Posoniensia 2009 54

RECENZIE
Klára Kernerová / O čítaní mládeže 55
Eva Augustínová / Humor je soľou života 57

BIOGRAFISTIKA
Writters of Slovakia - Spisovatelia Slovenska
Margita Ďurovčíková / Zuzka Zguriška 58
Zaujímavé ženy
Alena Táborecká / Matylda Pálfyová 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 2-3/2010

obalka 02-03 2010

 

Obsah

 

ODKAZ NA PERGAMENE

Alena Maková / Odkaz na pergamene – seminár, výstava a workshop 3
Alena Maková, Ľubomír Jankovič, Magdaléna Brincková / Projekt Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov 6
Magdaléna Brincková / Východiská a stratégia spracovania pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 12
Ľubomír Jankovič / Pergamenové, kódexové a listinné dedičstvo vo fondoch a zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 16
Eva Veselovská / Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov z Archívu literatúry a umenia SNK 28
Juraj Šedivý / Písmo na pergamene napísaných, celistvo alebo fragmentárne zachovaných textov v Archíve literatúry a umenia SNK 39
Ľubomír Jankovič / Výtvarné aspekty a umelecko-historická hodnota pergamenových kódexov a listín v Archíve literatúry a umenia SNK 52
Radomír Slovík / Historická výroba pergamenu 59
Alena Maková / Stratégia a vyhodnotenie prieskumu pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 63
Magda Součková / Mikroskopické metody stanovení stupně poškození pergamenu 69
Jana Želinská / Analýza pigmentov z pergamenových dokumentov v Archíve literatúry a umenia SNK 73
Lucia Kraková, Katarína Chovanová, Alexandra Šimonovičová, Domenico Pangallo / Analýza pergamenu: štúdium kontaminujúcich mikroorganizmov a molekulárna identifikácia jeho pôvodu 76
Alena Maková
/ Vlastnosti pergamenu po aplikácii hydrolyzovaného kolagénu (Možnosti použitia Geprocolu pri konzervovaní pergamenu) 83
Ivan Kuka / Meranie priehľadnosti pergamenových dokumentov 87
Benjamin Bartl / Ukládání pergamenových listin v Národním archivu v Praze v minulosti a v současné době 91
Veronika Lettrichová, Alena Maková
/ Prieskum a reštaurovanie pamiatky Horae Canonicae 98

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (2. časť) 104

BIBLIOGRAFIA
Mišo A. Kováč, Miloš Kovačka / Konferencia o živote a diele Michala Fedora 112

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Alexander Matuška 115
Pavol Parenička / Stanislav Mečiar 118

JUBILEÁ
Tomasz Trancygier / K jubileu prof. Soni Makulovej 121
Peter Cabadaj / Významné životné jubileum spisovateľa Milana Ferka 123

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 127


KNIŽNICA 1/2010

obalka 01 2010

 

Obsah

 

KNIHOVNÍCKA ETIKA
Zdzisław Gębołyś / Kódexy knihovníckej etiky vo svete (1. časť) 3

RIADENIE KNIŽNÍC
Mária Balkóciová / Benchmarking verejných knižníc na Slovensku 11

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ 14

OCHRANA DOKUMENTOV
Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (2. časť) 16

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Semináre hudobných knihovníkov a zasadnutia národných skupín IAML Slovenska, Čiech a Moravy 18

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / História budovania ľudových, školských a spolkových knižníc na Slovensku (1. časť) 21

ZO ZAHRANIČIA
Tomasz Trancygier / Medzinárodná konferencia o finančných aspektoch knižničných a informačných služieb 25
Vincenc Streit
/ Historie a současnost grónskych knihoven 30

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice jubiluje (2000 – 2009) 36
Darina Kráľová / Súčasná slovenská literatúra 38
Darina Kráľová / Výsledky grantového programu Ministerstva kultúry SR v praxi 40
Anna Gašparovičová / Lužickosrbská poézia na Slovensku 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Alica Krištofová / Judaiká v knižnici Trenčianskeho múzea 44
Angela Škovierová / Seminár Dejiny knižnej kultúry Novohradu 46

RECENZIE
Mária Rapošová / 100 rokov ochotníckeho divadla v Hubovej 50

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Anton Augustín Baník 51

JUBILEÁ
Peter Cabadaj / Jubilujúci najstarší slovenský spisovateľ 55

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Žaneta Horváthová / Zrod exilovej Rady slobodného Československa v USA v korešpondencii Jozefa Lettricha a Fedora Hodžu 57
Augustín Maťovčík
/ Vzácny dokument o Oravskej Jasenici 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

September 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 09 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  02 09 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  03 09 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 09 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 09 2020
6
7
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 09 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  09 09 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  10 09 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 09 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 09 2020
13
14
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 09 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Martin, Slovenská republika
SNK
Slovenská národná knižnica 
Vás pozýva na podujatie  KEĎ SLOVá OSTRIA [...]
Dátum :  16 09 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  17 09 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 09 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 09 2020
20
21
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 09 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  23 09 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  24 09 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany Vás pozýva [...]
Dátum :  25 09 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 09 2020
27
28
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 09 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  30 09 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo