Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Život na šlachtickom dvore v 16. a 17. storočí
  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Archív Knižnica 2005

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 12/2005

 

Obsah

 

O ČÍTANÍ
Pavol Rankov / Problematika a problémy čítania krásnej literatúry na Slovensku v súčasnosti    3
Mária Pešeková / Sociologicko – psychologické príčiny ústupu čítania beletrie pred elektronickými médiami   9
Miloš Kovačka / Čítanie ako azyl - Čítanie ako étos    13
Mária Ramháb - Rózsa Mária Bariczne / Veľká kniha – Maďarsko 2005    19
Bogumiła Staniów / Perspektívy a problémy čítania krásnej literatúry na začiatku 21. storočia (na základe skúseností poľských verejných knižníc)    21
Eva Fazekasová / Súčasné problémy techniky čítania najmladšej generácie    26
Margita Milistenferová / Čítanie detí a mládeže v Knižnici pre mládež mesta Košice    30
Milan Gonda / Čítanie nezahynie    33
Dorota Kopasová / Dieťa a motivácia k čítaniu z hľadiska zdokonaľovania kvality jeho života    35
Štefan Hanakovič / Kniha (ne)má perspektívu?    37

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Prístupnejšie viacjazyčné katalógy    41

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2004. 1.časť Bratislavský a Trnavský kraj    46

Z KNIŽNÍC
Dana Kochová / Práce s dětským čtenářem   49
Veronika Chorvatovičová / Čím tie deti potešíme, čo tak pre ne pripravíme    51

 

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia - Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Ľudovít Štúr   54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev   56

ARCHÍV
Zakladacia listina Slovenskej národnej knižnice z 9. júla 1938  58


KNIŽNICA 11/2005

 

Obsah 

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Marie Balíková / Viacjazyčný predmetový prístup do katalógov národných knižníc (MSAC). Spolupráca Českej republiky so Slovenskom, Slovinskom, Chorvátskom, Macedónskom, Litvou, a Lotyšskom 3
Eeva Murtomaa / Sú dáta záznamov vo formáte MARC použiteľné pre model FRBR? Funkčné požiadavky pre bibliografické záznamy 9

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica 3. časť 12
Eva Maláčková / Spoločná česko-slovenská digitálna knižnica 20
Monika Kratochvílová / Změna paradigmatu knihoven a seminář Proměna knihovny v komunitní centrum 21
Branislava Gajdošová / Nemecká študovňa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 23
Marcela Feriančeková / Knižničný Vševedko 24
Milan Gonda / Slovensko-slovenské partnerstvo 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Sabov / Významné tlače z dielne Alda Manutia 26
Lívia Fábryová / Život a smrť v knihe 28
Klára Komorová – Helena Saktorová / Švajčiarska kniha v stredoeurópskom priestore v 16. – 18. storočí 30
Milan Šišmiš / Erbové listiny 31
Augustín Maťovčík / Almanach Zora 32
Klára Komorová / Vernisáž výstavy Modrá krv, tlačiarenská čerň – šľachtická knižnica 1500 – 1800 35

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Anna Lacková-Zora. Zo zbierok ALU SNK v Martine 36
Ivana Weissová / Jozef Gregor-Tajovský. Obrazový archív v ALU SNK v Martine 42
Mária Valová / Emil Boleslav Lukáč. Obrazový archív v ALU SNK v Martine 48

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 52
Mišo A. Kováč / Tvorca bibliograficko-informačných systémov. K jubileu M. Kovačku 55


KNIŽNICA 10/2005

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÉ VÝSKUMY
Milada Šudíková / Budúcnosť verejných knižníc 3
Marta Matthaeidesová / Od rizika vylúčenia k právu na začlenenie Problematika prieskumu prístupu k informáciám a využívaniu knižničných služieb zrakovo postihnutými používateľmi 13
Ľubica Mojská / Prieskum zrakovo postihnutých používateľov knižníc 19

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Aktivity pracovnej skupiny FRANAR 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Metóda fingerprintu 29
Augustín Maťovčík / Distribúcia tlačí v období nášho národného obrodenia 34
Alena Benešová / Dejiny knižnej väzby 35
Klára Komorová / Hungarikálna zbierka Franckeschen Stiftungen v Halle 37
Klára Komorová / Z histórie jezuitskej univerzitnej knižnice v Trnave 38

PODUJATIA
Milan Šišmiš / Slovenskú národnú knižnicu navštívil veľvyslanec Indickej republiky 39
Danica Zendulková / II. svetový kongres používateľov CDS/ISIS 40
Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 2005 42
Vít Richter / Týden knihoven 2005 skončil 43
Tomasz Trancygier / Seminár o kríze čítania 44

ROZHOVOR
Iveta Kilárová – Tomasz Trancygier / Perspektíva Odboru pre knižničnú sústavu SNK v Martine 46

GENEALÓGIA
Darina Janovská / Kniha o rodostrome a jeho výtvarnom stvárnení 48

BIOGRAFISTIKA
People for Europe – Ľudia pre Európu
Peter Cabadaj / Matej Bel 51
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Prvá ordinovaná žena v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 54
Ľudmila Ďuranová / Klavírna virtuózka a hudobná pedagogička Zita Strnadová 55
Anna Šourková / Slovenský slávik 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 58


KNIŽNICA 9/2005

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Čo nového v oblasti Autorít (IFLA, Oslo, 2005) 3

ELEKTRONIZÁCIA
Elektronická knižnica Milana Hodžu v Slovenskej národnej knižnici
Miloš Kovačka / Ku koncepcii Elektronickej knižnice Milana Hodžu 5
Oliver Ardo – Martin Katuščák / Technologické zabezpečenie Elektronickej knižnice Milana Hodžu (prvá etapa) 12
Daniela Birová / Infolib nie je konkurencia 13

KNIHOVNÍCKA PROFESIA
Gražyna Bilska / Spokojnosť knihovníkov s povolaním 15
Vít Richter / Věková, vzdelanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven v České republice 21

ČÍTANIE 2005
Pavol Rankov / Informačné správanie detských používateľov knižníc 30

Z KNIŽNÍC
Soňa Budinská / Počítačová učebňa pre telesne postihnutých a sociálne slabých v Mestskej knižnici v Piešťanoch 33
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica. 1. Knižnica F. Mitteranda 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Kurucová / Vydávanie vedeckej prírodovednej literatúry na území Slovenska v rokoch 1790 – 1800 42
Marcela Domenová / Historické knižné fondy a nové katalógy z ŠVK Prešov 45
Branislav Bielik / Šitie kníh skobkami 46

BIOGRAFISTIKA
Metodika spracúvania biografických diel
Pavol Parenička / Biografická dokumentácia ako základ tvorby biografických diel 47
Zdenko Ďuriška / O jednej knihárskej dielni a rodine 50
Augustín Maťovčík / Spisovateľove osudové „sváry s dobou“. (K 20. výročiu úmrtia Jána Bodenka) 53

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 8/2005

 

Obsah

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriel Szeghy / Slovenská transkripcia uhorských rodových mien a priezvisk? 3
Lucia Lichnerová
/ Metóda fingerprintu ako nástroj na identifikáciu starých tlačí 6
Michaela Mikušová / Vydávanie a distribúcia štúrovských tlačí 10
Petronela Bulková / Ilustrácie vo vybraných dielach Juraja Fándlyho 14

RECENZIE
Helena Saktorová / Príspevok k dejinám typografie v Uhorsku 19
Helena Saktorová
/ Korešpondencia Alexeja Turzu 20
Ľubica Bartalská
/ Stodvadsať rokov slovenskej tlače v Amerike 21
Marta Weissová / Infomedlib jubiluje 24

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Dni Milana Hodžu 2005 26
Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2004 27

Z KNIŽNÍC
Anna Kucianová / Slovenská národná skupina IAML. Správa o činnosti v roku 2003 a 2004 29
Klára Kernerová
/ O čítaní a babičkách 30
Silvia Myšiaková
/ Ocenenie 15-ročnej činnosti Oddelenia odbornej literatúry Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 33
Margita Milistenferová
/ Týždeň detskej knihy 35
Veronika Chorvatovičová
/ Prichádzame z rozprávky 36
Krídla Ivana Laučíka 39
Milan Gonda / Fundovaný nečitateľ 39
Darina Kráľová
/ Obecné knižnice v Trnavskom kraji v súčasnosti 41

ARCHÍV
Ivana Weissová / Martin Kukučín 42
Mária Valová / Maša Haľamová 47

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Redaktorka a televízna publicistka Tatiana Syneková 52
Ľudmila Ďuranová / Hudobná redaktorka Viera Režuchová 52
People for Europe – Ľudia pre Európu 
Augustín Maťovčík / Ján Kollár 53


KNIŽNICA 7/2005

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Helena Pangrácová - Rozália Cenigová / Stav školských knižníc v rokoch 2001 - 2004 3
Marta Weissová
/ Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2004 7

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Mária Trnková / Deacidifikácia papiera. 2. časť: Deacidifikácia v nevodnom kvapalnom prostredí. 14
Branislav Bielik / 9. medzinárodný seminár Spoločnosti českých knihárov 18

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Harmonizácia vo vecnom spracovaní 19
Anna Peťová / Zápis geografických názvov v UNIMARC a MARC 21 21

KNIŽNÁ KULTÚRA
Emil Rišian - Ivana Poláková / Vydavateľstvá, knižnice, knižná kultúra 23
Imrich Nagy
/ Dejiny knižnej kultúry pre budúcich historikov 27
Ivona Kollárová
/ Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Modre 29
Helena Saktorová
/ Turzovské tlače v Jagelovskej knižnici v Krakove 34

RECENZIE
Miloš Kovačka / Veršované povesti z Turca 37
Igor Zmeták / "Da Vinciho kód" - úspešná historická fabulácia 38

ARCHÍV
Eva Pástorová / Nevyčerpateľný zdroj poznania minulosti. Pavol Jozef Šafárik v Archíve literatúry a umenia SNK 40
Jarmila Gráfová
/ Exilové rukopisné dokumenty v Archíve literatúry a umenia SNK 41
Magdaléna Brincková - Ivana Weissová
/ Žena tak či onak nekaždodenná. Archív Márie Rázusovej-Martákovej vo fondoch ALU SNK. 2. časť: Rukopisný archív 44

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Divadelná výstava a literárne múzeá, archívy a knižnice 47
Mišo A. Kováč
/ Regenerácia expozície P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 49

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Mág slovenského slova. 100. výročie narodenia Rudolfa Dilonga 52
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Uhorská kráľovná Mária 54
Alena Táborecká / Barbora Celjská 55

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Ladislav Lajčiak šesťdesiatročný 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58

FEJTÓN
Štefan Kolivoško / O čítaní 60


KNIŽNICA 5-6/2005

 

Obsah

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Digitálne nosiče informácií a ich ochrana 3
Vladimír Bukovský - Mária Trnková - Jozef Hanus / Deacifikácia papiera 1. časť: Deacidifikácia vo vodnom a plynnom prostredí 6

DIGITALIZÁCIA
Ľubica Jedličková / Projekt tvorby, uchovávania a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov na SPU v Nitre 12

KNIŽNÁ KULTÚRA
Angela Škovierová / Drobné tlače niekoľkých neznámych slovenských osobností v predbielohorských Čechách 16
Anna Veselská
/ Knižnica Johanna Heinricha Bisterfelda 18
Tomasz Trancygier
/ Dejiny knižných značiek na Slovensku 20
Ľubomír Jankovič o knižných značkách  21

METODIKA
Záväzné stanovisko 1/2005 z 1. mája 2005 vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 23
Alžbeta Martinická / Poradie prvkov záznamu v Master Reference File (MRF) 25
Anna Kucianová
/ Metodika vypĺňania formulára série D. záverečné a kvalifikačné práce vo formáte MARC 21 28
Anna Kucianová
/ Metodika vypĺňania formulára série D. záverečné a kvalifikačné práce vo formáte UNIMARC 38

Z KNIŽNÍC
Nadežda Mičáková / Fotografiou rozdáva krásu 44
Klára Kernerová
/ Knižnica na ulici 45
Anna Horičková - Edita Mäčková / Týždeň slovenských knižníc v SNK 47

ARCHÍV
Július Valach / Archívy a archivári vo fondoch Štátneho archívu v Banskej Bystrici 48
Emília Očková / Fraňo Kráľ v Archíve literatúry a umenia SNK 51

BIBLIOGRAFIE
Ľubica Moncmanová / Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafárika 2. diel. 55
Daniel Dian
/ Z diela Jána Pavla II. 56

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / People for Europe - Ľudia pre Európu Pavol Jozef Šafárik 58
Ladislav Lajčiak
/ Vivat Bešeňovský 60
Pamiatke Michala Fedora 63
Miloš Kovačka
/ Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí 63
Peter Liba
/ Z nepísaných záznamov 64
Mišo A. Kováč / Tvorca spoločenstiev 64
Lukáš Kráľ
/ Prvý medzi rovnými 66
Tatiana Šárová
/ Obdivuhodný šéf 67
Štefan Hanakovič / Dozrievanie s priateľmi 67
Augustín Maťovčík
/ Duchovné putá a priateľstvá 69
Stanislav Rakús
/ Mať vysoké ciele a ideály 70

PODUJATIA
Mária Meleková / Obzretie sa za seminárom Marketing a public relations elektronických informačných služieb 71
Mária Rapošová
/ Nevšedný kultúrny zážitok 72

JUBILEÁ
Klára Komorová / Július Valach - životné jubileum 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 74
Augustín Maťovčík
/ Poetická tvorba Pavla Janíka 76


KNIŽNICA 4/2005

 

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Milan M. Konvit / Architektúry pre digitálne riadenie autorských práv 3
Erik Kriššák
/ Možnosti typologizácie beletrie na internete 9

Z KNIŽNÍC
Tibor Trgiňa / Univerzitná knižnica v Bratislave v nových priestoroch 14
Darina Janovská
/ Možnosti stážovania vo Francúzsku 19
Darina Janovská
/ Verejná informačná knižnica v Národnom centre kultúry a umenia G. Pompidou v Paríži 20
Pavla Kánská - Soňa Budinská
/ Ústredná knižnica Filozofickej fakulty MU v Brne 26
Anna Horičková / Problémy retrospektívneho doplňovania knižničných fondov v SNK 29

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Vecná katalogizácia v MARC 21 31

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová - Ivana Poláková / Koordinácia bibliografickej činnosti 38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Veselská / Slovenské tlače 18. storočia vo vzťahu k národnostnému zloženiu obyvateľov na území dnešného Slovenska 41
Igor Zmeták / Historické astronomické tlače a hvezdári v Trenčianskom kraji 45

RECENZIE
Iveta Kilárová / Etnologická gramotnosť knihovníka 47
Andrej Riško / Jazyk predmetových hesiel 49
Mišo A. Kováč
/ Básnik Ján Motulko po čase-nečase 51

ARCHÍV
Magdaléna Brincková - Ivana Weissová / Žena tak alebo onak nekaždodenná. Archív Márie Rázusovej-Martákovej vo fondoch ALU SNK 53

PODUJATIA
Ján Figeľ / Európa ako spoločenstvo kultúr 56
Tomasz Trancygier / INFOS 2005 57
Darina Janovská
/ Hlavné mesto knihy 58

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Mišo Kováč Adamov v máji 2005 jubiluje: 75 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62
Augustín Maťovčík
/ Malý panteón vedy a techniky 64


KNIŽNICA 3/2005

 

Obsah

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Vplyv mikroorganizmov na zbierkové fondy a človeka v knižniciach a archívoch 3
Alena Maková
/ Poškodenie archívnych a knižničných dokumentov vplyvom mikroorganizmov 4
Peter Ferianc – Domenico Pangallo
/ Faktory ovplyvňujúce rast a rozmnožovanie mikroorganizmov v uzatvorených priestoroch 10
Miroslava Machariková – Magdaléna Lisalová / Detekcia kontaminácie – dôkaz prítomnosti mikroskopických húb, odbery, kultivácia, identifikácia 13
Ľubica Perďochová
/ Detekcia kontaminácie 17
Magdaléna Lisalová – Miroslava Machariková
/ Riziko pôsobenia mikroskopických húb v archívoch a knižniciach na zdravie človeka 19
Jozef Hanus – Emília Hanusová
/ Využitie etylénoxidu pri eliminácii mikrobiologickej kontaminácie archívnych a knižničných fondov 22
Mária Štefkovičová / Kontrola účinnosti sterilizácie a dekontaminácie 29
Ivan Galamboš / Mikroorganizmy v praxi reštaurátora 31
Zuzana Kapišinská / Reštaurovanie pastelu Paul I. – Kaiser von Russland 34
Alena Maková
/ Praktické skúsenosti s konzervovaním kontaminovaného materiálu 37
Jana Kubíková
/ Legislatíva pri práci s mikroorganizmami a kontaminovaným materiálom 42

METODIKA
Ľudmila Rohoňová / Polia 01X-09X a Identifikačné čísla a kódy vo formáte MARC 21 44

ZO ZAHRANIČIA
Klára Kernerová / Francúzske impresie 52

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Publicistka Zuzana Bukovská 56
Mišo A. Kováč / Fotografista Filip Lašut 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58
Augustín Maťovčík
/ Vševlad Jozef Gajdoš – V tichu kláštorov a knižníc 60


KNIŽNICA 2/2005

 

Obsah

 

AUTORSKÉ PRÁVO
Ján Kováčik / K niektorým otázkam autorského práva a knižníc 3

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Gašparová / Predmetové heslo typu autor/názov diela vo formáte MARC 21 13
Alžbeta Martinická
/ Poradie prvkov záznamu v Medzinárodnom desatinnom triedení 17

VEREJNÉ KNIŽNICE
Jaroslav Novotný / Veřejné knihovny ve veřejném sektoru 20

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / Bohemiká a moraviká 16. storočia v slovenských knižniciach 28
Ivona Kollárová
/ Časť knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici od roku 2004 "historickým knižničným fondom" 32
Klára Komorová - Helena Saktorová / Knižná kultúra Trnavy a okolia 33
Anton Tyrol
/ Vatikánsky kódex gr. 1209, B/03 35

PRÁCA S ČITATEĽOM
Pavol Rankov / Skúsili sme to inak 40
Štefan Kolivoško
/ Prečo odchádzajú? 41

RECENZIE
Jozef Králik / Lexikón pre každého 44
Andrej Riško
/ Ako koordinovať profily doplňovania knižničných fondov 44

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Margity Figuli vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Eva Geršiová / Natália Oldenburgová - neter Alexandra Sergejeviča Puškina 50
Mária Rapošová
/ Alexyho genius loci 51

PODUJATIA
Angela Škovierová / Františkánsky duch v hudbe, literatúre a umení 53
Anna Kucianová
/ Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2004 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 57
Augustín Maťovčík /
Básnická skladba Proglas 59


KNIŽNICA 1/2005

 

Obsah

 

AUTORSKÉ PRÁVO
Tarja Koskinen-Olsson / Všeobecná informácia o Smernici 2001/29/EC o zosúladení určitých aspektov autorských a príbuzných práv v informačnej spoločnosti a jej implementácia v členských štátoch Európskej únie 3
John-Willy Rudolph / Význam zastupovania a poverenia udeleného nositeľmi práv organizácii rozmnožovacích práv (OPR) v oblasti reprografie 9

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová – Mária Gašparová / Názvové údaje vo formáte MARC 21 s aplikáciou Anglo-amerických katalogizačných pravidiel (AACR 2). 2. časť. Pole 245 Údaje o názve 17
Darina Mazuchová / Zmeny MDT v triede 36 – Sociálna starostlivosť 22
Emil Rišian – Ivana Poláková / Príprava jednotného elektronického formulára pre štatistické zisťovanie v rezorte kultúry 25

KNIŽNÁ KULTÚRA

Miloš Kovačka / Falzum v bibliografii 29
Peter Sabov / Rekonštrukcie historických knižníc v podmienkach Slovenskej národnej knižnice v Martine 33
Eva Augustínová / Literatúra cestopisného charakteru vydaná na území Slovenska v 18. storočí 35
Adriana Matejková / Cestopisné črty v diele Eduarda Lopéza a Johanna Huga 38
Agáta Klimeková / Tristoročné jubileum kníhtlačiarskej činnosti v Kežmarku 42
Milan Gonda / Zrekonštruovaná Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 45
Anna Gašparovičová / Medzinárodný literárny festival Jána Smreka v Pezinku 46

ARCHÍV
Karin Šišmišová / Čitateľský denník Fedora Ruppeldta. Z archívnych zbierok SNK 47

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Hudobnícka rodina Žaškovských na Orave 50
Augustín Maťovčík / Andrej Žaškovský (1794 – 1866) 51
Peter Cabadaj / František Žaškovský (1819 – 1887) 51
Pavol Parenička / Andrej Žaškovský ml.(1824 – 1882) 53
Pavol Parenička / Jozef Žaškovský 53
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Spisovateľka, publicistka a horolezkyňa Vlasta Štáflová (rod. Košková) 54
Ľudmila Ďuranová / Poetka, výtvarníčka a prekladateľka Zuzana Vašková 55
Gabriela Hamranová / Slováci v Maďarsku a ich vedecká činnosť 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z knižnej produkcie Slovensko-českého klubu v Prahe 58

Archív Knižnica 2006

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2006

 

Obsah

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA 

Soňa Žabková / Knižnice v ústrety znevýhodneným používateľom 3
Gabriela Škorvanková / Klasifikácia porúch znevýhodnených návštevníkov knižníc 6
Monika Lichá, Marcela Löflerová, Dagmar Turková / Knihovní služby pro zrakově postižené v České republice 8
Norbert Végh / Informačné služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči za posledné desaťročie 10
Daniela Bonková / Práca so zrakovo znevýhodneným používateľom v Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči 12
Ľudmila Bokníková / Interpersonálna komunikácia knihovníka so zrakovo postihnutými používateľmi 14
Jitka Banzetová / Zkušenosti s využitím grantových programů pro znevýhodnené 18
Katarína Jancurová / Ako môže knihovník spolupracovať v procese integrácie znevýhodnených skupín detí 20
Soňa Žabková / Priestor pre všetkých. Projekt pre hendikepovaných návštevníkov Štátnej vedeckej knižnici – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici 22
Dana Remišová / Knižničné služby pre mentálne znevýhodnených používateľov vo verejných knižniciach v zahraničí 29
Marta Matthaeidesová / Znevýhodnený používateľ a knižnica 34
Jana Vejsadová / „Báječná léta s Úsvitem“. Aktivační program pro mentálne postižené 39

Z KNIŽNÍC
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2005. 3. časť Západné Slovensko 43
Štefan Kolivoško / Poplatky z druhého brehu 46
Emília Antolíková / Dni detskej knihy 2006 49

PODUJATIA
Tomasz Trancygier / Medzinárodná konferencia o využívaní informácií v informačnej spoločnosti 52
Kamila Fircáková / Ján Čaplovič 1904 – 1976: život, dielo, človek 56
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006 58
Martina Božeková / Hudobná ikonografia na Slovensku 60
Augustín Maťovčík / Medzinárodná konferencia o zbojníctve v Krakove a v Tatranskej Bukovine 62
Anna Kucianová / 11. bibliografická konferencia 63

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Ivana Krasku vo fondoch ALU SNK v Martine 67

BIOGRAFISTIKA
Writters of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Ambro Pietor – redaktor, novinár, publicista, národný pracovník, organizátor a funkcionár kultúrnych spolkov 74
Peter Cabadaj / Básnik v premenách času 76
Augustín Maťovčík / Oravský zbojník Matej Klinovský 78

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 82

 


KNIŽNICA 10/2006

 

Obsah

 

VZDELÁVANIE
Michaela Mokrošová / Stredoškolské a bakalárske študijné programy odboru Knižnično-informačné štúdiá a Obsahy pracovných činností vo funkcii knihovník 3

MEDZIKNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Aktuálne problémy medziknižničných výpožičných služieb 11
Daiva Kundeliene – Reda Senovaitiene / Medziknižničné služby v Litve 17
Milota Torňošová / Medziknižničná výpožičná služba v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 20
Valér Romok / Elektronická žiadanka v každej knižnici? Ukážka jednotnej žiadanky 24
Valér Romok / Evidencia medziknižničnej výpožičnej služby. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 24
Judita Samuelisová – Eva Matušovičová / Medziknižničné služby – zázraky na počkanie 25
Petra Keřková – Ludmila Kohoutová – Jan Matějovič / Elektronické dodávání dokumentů MVS v Národní knihovně v Praze 27
Katarína Marušiaková / EDO – Systém elektronického dodávania dokumentov v Univerzitnej knižnici v Bratislave 29
Katarína Marušiaková – Zuzana Vavrincová – Jela Baloghová / Medzinárodné medziknižničné vypožičné služby v roku 2005 v SR. Štatistické prehľady a aktuálne trendy 31
Darina Janovská / Predstavujeme novú jednotnú žiadanku MVS v systéme Virtua 34
Darina Janovská / Medziknižničné výpožičné služby v systéme Virtua 37

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Modrá krv, tlačiarenská čerň knižne 39 

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2005. 2. časť Stredné Slovensko 45
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v štátnych vedeckých knižniciach SR v roku 2005 51

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Soňa Žabková / Nové bábkarské akvizície zo zbierok ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 57
Mária Rapošová / Jubilejný akvarel Jaroslava Vodrážku 60

RECENZIE
Anna Kucianová / Významné publikácie v oblasti hudby 61
Viera Sedláková / Juraj Dolnozemský prichádza s novou básnickou zbierkou 62

ARCHÍV
Martina Skachová / Fond Jaroslava Vodrážku (1894 – 1984) v zbierkach ALU SNK 63
Jarmila Gráfová / História prvej budovy Matice slovenskej vo svetle archívnych dokumentov 65

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Jubilejný rok Ľudovíta Štúra 68
Ľudmila Šimková / Jubilejný rok Ľudovíta Štúra v slovenskej tlači 2005 – 2006 70
Zaujímavé ženy v našej histórii
Dana Lacková / Sochárka Mária Bartuszová 72
Dana Lacková / Zaslúžilá umelkyňa Ružena Kustrová-Pichlerová 73

OSOBNOSTI
Pocta Jozefovi Bžochovi (k 80. narodeninám). Priateľské rozpamätávanie 74
Ján Sabol / Pocta k jubileu prof. PhDr. Edmundovi Hlebovi, CSc. 77
Dagmar Sabová / Profesor Stojan Denčev – najväčšia autorita bulharského knihovníctva v súčasnosti 78
Anna Kucianová / Štefan Ďurovčík 79
Pavol Rankov / Za Rudolfom Lesňákom 81

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 82

 


KNIŽNICA 9/2006

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA

Jela Steinerová / Informačná gramotnosť vo svetle trendov práce s informáciami 3

VEREJNÉ KNIŽNICE
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v číslach v roku 2005 9
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2005. 1. časť Východné Slovensko 28

OCHRANA DOKUMENTOV
Dusan C. Stulik / Záchrana fotografií pomocou prenosného analytického laboratória Getty konzervačného inštitútu. Prvé tri roky budovania 33

ŠTANDARDIZÁCIA
VIAF -Virtual International Authority File -Virtuálny medzinárodný súbor autorít. Previazanie súborov autorít Nemeckej knižnice a Kongresovej knižnice 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Štúrovci a knižnice 49
Elena Saktorová / Medzinárodná výstava Modrá krv, tlačiarenská čerň v Martine 53

ZO ZAHRANIČIA

Wiesław A. Wójcik / Ústredná horská knižnica Poľskej turisticko-vlastivednej spoločnosti v Krakove 56

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Soňa Žabková / Tradície bábkarstva na Slovensku. Z výskumu ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 60

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Svetozár Hurban Vajanský 70
Zaujímavé ženy v našej histórii
Dana Lacková / Rezbárka Terézia Šimonová 72

OSOBNOSTI
Ľuba Rusnáková / Prvá profesionálna riaditeľka Okresnej ľudovej knižnice v Poprade má deväťdesiat rokov 73
Irena Bohatová / Spomienka na Štefana Ďurovčíka 74

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


KNIŽNICA 8/2006

 

Obsah

 

VYSKUMY ČÍTANIA
Pavol Rankov / Informačná explózia – informačný stres – informačné správanie (výsledky výskumu na Slovensku roku 2006) 3

 

KRÍZA ČÍTANIA 2
Klára Kernerová / Seminár o kríze čítania 2 8
Ľubica Bekéniová / Kniha – najlepší priateľ človeka či nenávidená povinnosť? 10
Dagmar Čtvrtníčková / Čítanie povinnosťou? 12
Bogumiła Staniów
/ Návrh koncepcie vzdelávania knihovníkov v oblasti krásnej literatúry 14
Rozsa Villányi / Možnosti biblioterapie pri výchove čitateľa 18
Klára Kernerová / Nonstop čítanie – nová forma? 21
Katarína Šmigová / Číta naša mládež rada? 24
Štefan Kolivoško / Vražední bibliomani 25
Daniel Lohr / Knihy – knižnice a U. S. Steel 30

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Transliterácia cyriliky, resp. azbuky do latinky 31
Jarmila Majerová
/ Národná agentúra ISBN v Slovenskej republike 36

VEREJNÉ KNIŽNICE
Milan Gonda / Tichá spomienka na regionálne kultúrne centrá 39
Ivan Hudec – Milan Gonda / Bývalý minister kultúry sa rozpamätáva 42

VEDECKÉ KNIŽNICE
Ľudmila Čelková / Polstoročná cesta knižnično-informačnej siete SAV 44
Darina Janovská / Aplikácie bezkontaktnej čipovej karty ako preukazu študenta a zamestnanca vysokej školy 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Botanika a zoológia v systéme prírodovedeckých disciplín na Slovensku v 18. storočí 52
Eva Augustínová / Vydávanie lekárskej a zdravotníckej literatúry v 18. storočí na Slovensku 55
Igor Zmeták / Vydavatelia v 18. storočí a Magnus decus 57
Gabriela Žibritová / Na margo výstavy Modrá krv – tlačiarenská čerň 58

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Klinika papiera – významný krok k záchrane novodobých dokumentov v Poľsku 60

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Samuel Cambel 65
Miloš Kovačka / Jur Hronec v dejinách slovenskej kultúry 67

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Boženy Slančíkovej-Timravy vo fondoch ALU SNK 77

PODUJATIA
Oľga Tökölyová / Khamoro 2006 83
Mária Rapošová / Výstava Michala Hudáka v Martine 84

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87

 


KNIŽNICA 6-7/2006

 

Obsah

 

KNIŽNICE V UČIACEJ SA SPOLOČNOSTI
Dagmar Kokavcová / Znalostný manažment a jeho miesto v súčasnej etape rozvoja spoločnosti postavenej na vedomostiach 3
Daniela Džuganová / Knižnično-informačný pracovník v zrkadle učiacej (sa) organizácie 6
Štefánia Petercová / Spoločenské postavenie a imidž knižnično-informačného pracovníka 12
Marián Kika / Psychologické aspekty v práci knižnično-informačného pracovníka 14
Mária Seková / Osobnostný manažment ako súčasť profesijného rastu zamestnanca 18
Oľga Lauková / Špecifiká manažmentu knižnično-informačnej inštitúcie 21

ODBORNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2005 23

VEREJNÉ KNIŽNICE
Jan Wołosz / Čo sa udialo v poľských verejných knižniciach po zmene spoločensko-politického zriadenia? 29

ŠTANDARDIZÁCIA
Pavol Parenička / Ešte raz o prepisovaní priezvisk historických rodov (nielen uhorských) 35

METODIKA
Iveta Kilárová / Problémy pri spracovaní štatistických výkazov a nový spôsob vyplňovania výkazov cez internet 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Emil Rišian, Ivana Poláková / Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2005 44
Agáta Klimeková / Vydávanie diel fyzikálneho charakteru na Slovensku v 18. storočí 49
Klára Komorová / Dejiny knihy a dejiny knižnej kultúry 53
Helena Saktorová / Raritné tlače z knižnice A. A. Baníka 55
Miroslav Bogdaň / Kniha, ktorá hýbala dejinami 57
Eva Pástorová / Fond Živena (Klenoty našej minulosti) 59

Z KNIŽNÍC
Adriana Brázdová / Súťaž „Janko Hraško ešte žije…“ v SNLM SNK 61

ARCHÍV
Július Valach / Z bohatstva základných fondov v štátnom archíve v Banskej Bystrici 63

BIOGRAFISTIKA
Miloš Kovačka / Významné životné jubileum profesora Petra Libu 66
Mária Rapošová / Ján Okáľ v Žiline 69

PODUJATIA
Jozef Beňovský / Pocta Štúrovi a jeho generácii 71
Augustín Maťovčík / Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo 73
Jozef Beňovský / Druhý ročník Hodžovej eseje 74

RECENZIE
Augustín Maťovčík / Slováci poľskými očami 76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky knižných vydavateľstiev 78  

 


KNIŽNICA 5/2006

 

Obsah

 

VÝSKUM
Joanna Biel / (Typo)grafická vizualizácia literárnych textov 3

ELEKTRONIZÁCIA
Katarína Pekařová, Danica Zendulková / Výročné školské správy – bibliografia online 13

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydávanie odbornej a vedeckej literatúry na Slovensku v 18. storočí 18
Agáta Klimeková / Vydávanie geografickej literatúry na Slovensku v 18. storočí 18
Augustín Maťovčík / Zbojníci lúpili aj knihy 21
Milan Gonda / Knihovníctvo životnou potrebou 26

Z KNIŽNÍC
Jozef Pavelka / Predstavuje sa Vám Miestna knižnica Petržalka 27
Jana Eliašová / Služby Žilinskej knižnice pre znevýhodnených občanov Žilinského kraja 30
Eva Náprstková / Naše skúsenosti s ochranou osobných údajov 31
Soňa Žabková / Vzdelávanie knihovníkov 34
Darina Janovská / Prevencia kriminality v kultúrno-osvetovej činnosti 36
„Knižnice v znalostnej spoločnosti“ 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Vyšehradskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka 37

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia - spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Karol Kuzmány 40
Pavol Parenička / Životné osudy Ladislava Nádašiho-Jégého 42
Ivana Weissová / Obrazový archív Jozefa Cígera Hronského v zbierkach ALU SNK v Martine 45
Augustín Maťovčík / Maliarsky unikát J. C. Hronského 50

JUBILEÁ
Peter Cabadaj / 65-ročný jubilant Pavel Hrúz 51
Augustín Maťovčík / Pocta Petrovi Cabadajovi 55

RECENZIE
Gabriela Hamranová / Ako nás vidia iní a ako sa vnímame my: obraz slovenskej kultúry a literatúry (Slowakische Kultur und Literatur im Selbst- und Fremdverständnis) 57
Angela Škovierová / Múza Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica 58
Anna Šourková / Zaujímavá publikácia o maliarovi z Vojvodiny (Čáni, Ladislav – Valentík, Vladimír: Karol Miloslav Lehotský) 59
Igor Zmeták / „Pán prsteňov“ – etika a mýtus v postmodernej kultúre 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62

 


KNIŽNICA 3-4/2006

 

Obsah

 

POUŽÍVATELIA 
Anna Čabrunová / K metodologickým problémom výskumu informačného správania   3
Mária Balkóciová / Používateľ verejnej knižnice – cieľová kategória knižnično-informačných procesov   13

VEREJNÉ KNIŽNICE
Iveta Kilárová /Knižnice Slovenskej republiky v číslach v roku 2004     17
Milan Gonda / Prognózy, vízie, programy, koncepcie, plány a my    26
Iveta Kilárová / Informácia o porade riaditeľov a metodikov knižníc Slovenskej republiky     31
Barbora Hořavová – Jitka Štefková / Knihovny a jejich role v integraci imigrantů        32
Milan Rakús / Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici         34
Monika Illenčíková / Knižnica je môj kamarát          39
Marta Weissová / Činnosť a aktivity OZ MEDLIB      40
Tomasz Trancygier /Fórum sliezskych knihovníkov   41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ewa Repucho / Poľské knižnice ako vydavatelia bibliofilskej literatúry    44
Mišo A. Kováč / Duchovný i dejinný príspevok v obsiahnutí     48
Igor Zmeták / Decretum Gratiani a prepozitúra v Novom Meste nad Váhom    52
Augustín Maťovčík / Úcta k odkazu otcov        53
Peter Oravec / Objav štetca zo 17. storočia v knižných doskách    54

BIOGRAFISTIKA
Mária Valová / Obrazový archív Pavla Országha Hviezdoslava vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice     56
Ľudmila Ďuranová / Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička   63
Anna Šourková
/ Zvonolejárka Anna Mária Christelliová    64
Ľudmila Ďuranová / Onkologička Marta Grófová    64
Alena Táborecká / Anna Doležalová-Vlčková – popredná slovenská sinologička     65
Mišo A. Kováč /Recenzia na Petra Cabadaja    66
Augustín Maťovčík / Pocta poľskému slovakistovi Jackovi Kolbuszewskému     69
Zlatica Pytlová / Jubilujúca Kamila Fircáková       71
Miloš Kovačka / Rozlúčili sme sa s Mgr. Helenou Midriakovou    73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev    75


KNIŽNICA 2/2006

 

Obsah

 

PRÁCA S ČITATEĽOM
Eva Souralová / Recepce psaného textu jedinci se sluchovým postižením 3
Barbara Janczak / Biblioterapia – teória a prax 7
Vlasta Kollárová / Čítam, čítaš, čítame. Projekt čítania detí v Leviciach 10

VEREJNÉ KNIŽNICE
Gražyna Bilska / Verejné knihovníctvo v Poľsku 12
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach Slovenskej republiky v roku 2004. 3. časť. 14

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica. Služby používateľom 21
Darina Janovská / Jean-Noël Jeanneney – prezident Francúzskej národnej knižnice 28
Soňa Žabková / Úspechy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2005 28
Iveta Hurná / História knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove 30

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Výrobno-distribučné aspekty knižnej kultúry – knihárske cechy na Slovensku v 1. polovici 18. storočia 32
Peter Sabov / Po stopách knižnice Dušana Makovického 35
Klára Komorová / Bratislavské tlače do roku 1900 38
Krídla Ivana Laučíka. Literárna súťaž 39

RECENZIE
Augustín Maťovčík / Polstoročie Literárneho fondu 40

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ľudmily Podjavorinskej v zbierkach ALU Slovenskej národnej knižnice v Martine 42

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Peter Cabadaj / Výstavné projekty Slovenskej národnej knižnice (V oblasti výstavníctva sa SNK má čím pochváliť) 47
Anna Oláhová / Knižná tvorba Martina Benku 52
Soňa Žabková / Dom plných literárnych a hudobných múz v Banskej Bystrici 54
Mišo A. Kováč / Štúrovské expozície na Slovensku 55
Semináre o Jánovi Okáľovi 58

SPOMÍNAME
Štefan Hanakovič / Prof. PhDr. Jiří Cejpek 59
Kamila Fircáková / 50 rokov od tragickej smrti bibliografov Univerzitnej knižnice v Bratislave 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63


KNIŽNICA 1/2006

 

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Dynamický akčný plán na koordináciu digitalizácie kultúrneho a vedeckého obsahu EÚ 3

PRÁCA S ČITATEĽOM
Jana Holubcová / Práca s deťmi po novom 6
Gabriela Škorvanková / Knižnica ako resocializačný faktor detí a mládeže so špeciálnymi potrebami 7
Brigita Dürgő / Práca s rómskymi deťmi zo sociálne hendikepovaných rodín 11
Anetta Némethová / Čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ 15
Mária Tarišková / Herňa pre postihnuté deti v Tekovskej knižnici v Leviciach 17

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach Slovenskej republiky v roku 2004 (2. časť) 19
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2005 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Branislav Bielik – Peter Oravec / Reštaurovanie knižnej značky Ludwig Rosenthal 27
Klára Komorová – Helena Saktorová / Vzácne rukopisné pamiatky 29

RECENZIE
Andrej Riško / Jazykový obraz sveta 30
Andrej Riško / Ruská národná knižnica 31

Z KNIŽNÍC
Jana Eliašová / Pri Žilinskej knižnici otvorili Literárny parčík 32
Hana Hanáčková – Miroslava Čápová / Noc s Andersenom v Knižnici Bedřicha Beneša Buchlovana v Uherskom Hradišti 33
Iveta Hurná / Festival Prešov číta rád 35
Jana Eliašová / Žilinská knižnica deťom 37
Tibor Kočík – Klára Kernerová / Letmý pohľad na Literárne Košice 38

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Metodika zostavovania biografických diel. Kalendáriá života a tvorby spisovateľov a dejateľov 41
Augustín Maťovčík / Jozef Cíger Hronský 45
Ján Okáľ (Venované nedožitému 90. výročiu narodenia spisovateľa)
Pavol Parenička / Pútnik a literát dvoch svetov 48
Peter Cabadaj / Literárne dielo Jána Okáľa 50
Mária Rapošová / Výrečná nevýrečnosť 53

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 54

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Otvorený list k šesťdesiatke doc. PhDr. Dušanovi Katuščákovi, PhD. 56

KNIHOVNÍCKI BAKALÁRI
Milan Gonda / Týždeň v tichom dome 62


Archív Knižnica 2007

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2007

obalka 11 12 2007

Obsah


DOKUMENTY
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 3

ŠTÚDIE
Beáta Sedláčková / Data mining a jeho uplatnění při poznávaní knihovnických jevů a zákonitostí 21

KRÍZA ČÍTANIA
Etela Farkašová / Poznávacie a etické funkcie literatúry 23
Ladislav Šimon / Úvahy o čítaní alebo Kto dnes číta, čo a prečo? 27
Jana Amrichová, Štefan Kolivoško / 1 000 dobrých kníh 36
Gabriela Futová / Harry Potter – bestseller v detskej literatúre 38
Nagy Attila / Svetový kongres o čítaní v Budapešti 40

BIBLIOGRAFIA
Smernice pre národné bibliografie v digitálnom veku 43

Z KNIŽNÍC
Tomasz Trancygier / Nekonvenčné stretnutie v Univerzitnej knižnici 45
Zuzana Babicová, Eva Matušovičová / Univerzitná knižnica UPJŠ a jej premeny v čase 48
Zlata Houšková / Romaňi kereka 50

Alena Maková / Projekt vzájomnej spolupráce pre oblasť konzervovania fotografií 53

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Vznik a osudy prvej Slovenskej národnej knižnice 54
Peter Sabov
/ Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách 62 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Slovensko a jeho život literárny Jozefa Miloslava Hurbana 64
Zdeněk Uhlíř / Codex gigas a jeho význam 66
Pavol Rankov / Krásna literatúra u nás: tvorba – vydávanie – čítanie 67
Klára Komorová, Helena Saktorová / Orbis Helveticorum 69

Z PODUJATÍ ROKU 2007
Jozef Beňovský / Povesti z Turca 71

BIOGRAFISTIKA
Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Štefan Krčméry 73
Vladimír Petrík / Andrej Plávka 76
Zaujímavé ženy
Dana Lacková / Pola Negri 78
Jozef Beňovský
/ Rozlúčka s básnikom Milanom Krausom 80

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Andreja Sládkoviča v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 81
Jarmila Gráfová / Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí 87

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky knižných vydavateľstiev 90


KNIŽNICA 10/2007

obalka 10 2007

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižnice Slovenskej republiky v číslach v roku 2006 3

KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Darina Janovská / Európsky sprievodca kompetenciami v odbore knižničných a informačných služieb 19

DIGITALIZÁCIA
Martin Katuščák / Digitálna knižnica 2007 25
Vincenc Streit / Otevíraní bran k digitalizaci 28

BIBLIOGRAFIA
Mária Okálová / Výzvy pre národné bibliografie v digitálnom veku z pohľadu IFLA 30
Anna Kucianová / Česko-moravsko-slovenská bibliografická spolupráca 2007 34

HISTORICKÝ VÝSKUM
Augustín Maťovčík / Bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle názorov Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára 37

OCHRANA DOKUMENTOV
Ivana Weissová, Alena Maková, Mária Valová, Veronika Lettrichová / Fotografické zbierky, ich ochrana a možnosti identifikácie v Slovenskej národnej knižnici 41

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Pavol Parenička / Jozef Kozáček 50
Zaujímavé ženy
Alena Táborecká, Anna Šourková
/ Dve ženy prezidenta – Magda Husáková-Lokvencová, Viera Husáková 53
Ľudmila Ďuranová
/ Medzinárodná vedecká konferencia Osobnosti v zrkadle dejín 57

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Jána Frátrika v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 9/2007

obalka 09 2007

Obsah

 

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 3

DIGITALIZÁCIA
Magdaléna Brincková / Digitalizovaná podoba rukopisov a fotodokumentov Ľudovíta Štúra 11

KRÍZA ČÍTANIA
Tomasz Trancygier / O kríze čítania po tretíkrát 14

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková  / Vydavateľsko-nakladateľské aspekty knižnej kultúry na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 16

HISTORICKÉ KNIŽNÉ FONDY
Peter Sabov / Osobná knižnica františkána Konráda Švestku 20
Mariana Hatalová
/ Využitie unikátnych prírodných materiálov na výzdobu historických pohľadníc 22

OCHRANA DOKUMENTOV
Katarína Kianicová / Čiernobiela fotografia a jej ochrana pod lupou 24
Daniela Švehlová, Martina Bajzíková
/ Odborné stretnutia s kolegami z Jagelovskej knižnice 27
Danka Valovičová, Jana Cabadajová
/ Reštaurovanie Biblie 29

ZO ZAHRANIČIA
Renata Sowada / 1. európsky kongres školských knižníc vo Welsi v Hornom Rakúsku 32
Ivana Poláková, Anna Kucianová
/ Knihovny současnosti 2007 33
Danuše Lošťáková
 / Knihovna a architektura - vnitřní prostředí knihovny 34

ROZHOVOR
Klára Kernerová / Čitateľ ako druh ešte nevyhynul 36

RECENZIE
Gabriela Žibritová / Na margo zborníka Studia Bibliographica Posoniensia I 38
Vincenc Streit
/ Přínosná publikace 39

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Júliusa Barča-Ivana v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 41

PODUJAIA
Helena Saktorová / Pocta Godrovcom v Stredných Plachtinciach 47
Jozef Beňovský
/ Krajina ako hodnota 49

OSOBNOSTI
Miloš Kovačka / Nezávislá knižnica Hany Ponickej v Podrečanoch alebo slovenská spisovateľka buduje pamäť svojej doby 51

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


KNIŽNICA 8/2007

obalka 08 2007

Obsah

 

TEÓRIA A VÝSKUM
Mirosław Górny / Potrebuje ešte knihovníctvo knižničnú vedu? 3

METODIKA - RIADENIE
Vincenc Streit / Autorské právo v knihovnách 6

ODBORNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Činnosť lekárskych knižníc v SR v roku 2006 9

Z KNIŽNÍC
Janka Némethyová, Danica Zendulková / Aby knihy nestáli opustené na polici... 16

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Stredoveké kartúzy v rodine kartuziánskej rehole 19
Judit Ecsedy
/ Tlačené správy o bratislavských súdoch v roku 1674 - 1675 a ich typografické súvislosti 25
Ivana Poláková, Emil Rišian / Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2006 31

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Archeológia knižného reštaurovania 35

BIBLIOGRAFIA
Tatiana Klimková / 5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež 38

BIOGRAFISTIKA
Eva Malková / Viliam Pauliny-Tóth 40
Scarlett Ďurná
/ Anton Bielek 45

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Hany Gregorovej v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 48

PODUJATIA
Pavol Parenička, Ivana Poláková / Oslavy 190. výročia narodenia Andreja Radlinského 52

RECENZIE
Helena Saktorová / Tlače 16. storočia v Rakúskej národnej knižnici 55
Miloš Kovačka
  / Encyklopédia knihy 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59

 


KNIŽNICA 7/2007

obalka 07 07

Obsah

 

DIGITÁLNE REFERENČNÉ SLUŽBY
Tomáš David / Digitálne referenčné služby ako nová progresívna služba knižníc 3
Zuzana Halienová / Služba Spýtajte sa knižnice na Slovensku 7
Gorazd Vodeb
/ Gorazd Vodeb / Služba Spýtajte sa knihovníka v Národnej a univerzitnej knižnici Slovinska 10
Josef Hrdlička / Ptejte se knihovny – k vývoji a stavu služby 11
Martin Kvítek /Infopult – brána vědění otevřená 13
Darina Janovská / Digitálne referenčné služby v Slovenskej národnej knižnici 18
Dagmar Kleinová / Systém elektronickej komunikácie a elektronických referenčných služieb v Univerzitnej knižnici v Bratislave 24
Eva Matušovičová, Daniela Džuganová / Referenčné služby – vaše otázky, naše odpovede 30
Mária Harachová, Alica Lengyelová, Iveta Molnárová / Elektronická referenčná služba: Čo chcem vedieť o EÚ? 31
Darina Janovská / Logo služby Spýtajte sa knižnice 34

ELEKTRONIZÁCIA
Adrian Orawski / Bezplatné elektronické publikácie v školských a akademických knižniciach 35

KATALOGIZÁCIA
Maria Inés Cordeiro, Gerhard J. A. Riesthuis / Nový systém redakčnej podpory pre databázu Medzinárodného desatinného triedenia 39

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Metodické semináre Národného bibliografického ústavu SNK 42

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľudmila Ďuranová / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2006 45
Miloš Kovačka / Šir ha-širim Pieseň piesní/Veľpieseň – Veľpieseň/Pieseň piesní 46

Z KNIŽNÍC
Klára Kernerová / Košický literárny maratón 51

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Literárna historička, prekladateľka a učiteľka Želmíra Zuriaňová 52

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni v Archíve literatúry a umenia SNK 54

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / J. C. Hronský na dolnom Liptove 57

RECENZIE
Andrej Riško / Široké okno knižnice 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62

PODUJATIA

Adriana Brázdová /Jubilejný 10. ročník literárnej súťaže Paulinyho Turiec 50

 


KNIŽNICA 6/2007

obalka 06 07

Obsah

 

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2006 3

OCHRANA FONDOV
Martina Cedzová / Ochrana minulosti pre budúcnosť 8

KNIŽNÁ KULTÚRA
Katarína Pekařová, Petronela Bulková / Výročné školské správy na Slovensku a v zahraničí 12

Z KNIŽNÍC
Július Valach / Knižnica Štátneho archívu v Banskej Bystrici 20
Helena Ondriašová
/ Knižnica Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 21
Zuzana Sejková / Podduklianska knižnica na XXX. krosnianskych trhoch euroregionálnych 22
Klára Kernerová / Nebeské knihy 24

ZO ZAHRANIČIA
Renata Sowada / Podoba súčasného knihovníctva 25
Irena Mierzwová / Osobnosti těšínskeho Slezska 26

ARCHÍV
Mária Valová / Royovci v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 28

BIOGRAFISTIKA
Slovenské rody
Zdenko Ďuriška / Rod Hrušovských a Nové Mesto nad Váhom 34
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Speváčka a hudobná pedagogička Darina Žuravlevová 40
Viera Sedláková / Za dlhoročným kolegom PaedDr. Emanuelom Muntágom 42

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Augustín Maťovčík jubiluje 43

PODUJATIA
Soňa Žabková / Literárne randevú v Banskej Bystrici 46
Ivana Danková / Klára Jarunková – Slovenský talizman 50

Z VEDECKÝCH PRACOVÍSK
Vojtech Čelko / Česko-slovenská, slovensko-česká komisia historikov a jej Historická ročenka 51

RECENZIE
Katarína Pekařová / Bibliografia o Univerzitnej knižnici v Bratislave 54
Petronela Bulková / Studia bibliographica Posoniensia 54
Klára Komorová / Z Bardejova do Prešporku 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


KNIŽNICA 5/2007

obalka 05 2007

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Balkóciová, Katarína Šušoliaková / Návrh štandardov pre verejné knižnice Slovenska 3
Jan Klerk / Moderné štandardy v holandských verejných knižniciach 14
Cas Smithuijsen / Financovanie verejných knižníc v Holandsku 16
Vít Richter / Standard veřejných knihovnických a informačních služeb veřejných knihoven v České republice 19
Marie Šedá / Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji 22

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 25

DIGITALIZÁCIA
Ivona Kollárová / Digitalizácia historických zbierok v Ústrednej knižnici SAV 31

Z KNIŽNÍC
Dagmar Nováková / Mestská knižnica v Piešťanoch 35
Božena Blaháčová / Oslavy Dní detskej knihy v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 36

ZO ZAHRANIČIA
Danuše Lošťáková / Trendy vývoje evropských knihoven 38
Halina Rusińska-Giertych / Úlohy školských knižníc v Poľsku 43

ARCHÍV
Marcela Füleová / Rukopisná pozostalosť Heleny Križanovej-Brindzovej 49
Jana Borguľová / Obrazový archív Mikuláša Kováča vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 54

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Pavol Parenička / Jozef Miloslav Hurban 58
Významní rodáci z Párnice
Peter Cabadaj / Ľudmila Rampáková 61
Zaujímavé ženy
Anna Šourková / Návrat odídených 63

PODUJATIA
Eva Kalnická / Autori a ich svety v Slovenskom národnom literárnom múzeu SNK 64

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pohreb a prvé pamätníky Jána Kollára 65

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67


KNIŽNICA 4/2007

obalka 04 2007

Obsah

 

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 3 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Balkóciová / O štandardoch pre verejné knižnice 6 

ELEKTRONIZÁCIA
Jaroslav Šušol / Využívanie elektronických informačných zdrojov absolventmi vysokoškolského štúdia 10 
Bronislava Svobodová, Danica Zendulková / Nové online databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave 18 

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA
Timotea Vrábľova / Motivácia znevýhodnených skupín čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania 22
Milada Šudíková
/ Čítajme a poznávajme spolu – kolektívne podujatia v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice v Bratislave 25 
Jitka Tichá
/ Práce s handicapovanými 30

 

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti Spolku slovenských knihovníkov v oblasti bibliografie za rok 2006 32

Z KNIŽNÍC
Materiálne svedectvo – dve výstavy reprezentujúce slovanské a baltské zbierky Newyorskej verejnej knižnice 35 
Slovanské, východoeurópske, baltské a euroázijské pramene v Slovanskom a baltskom oddelení Newyorskej verejnej knižnice 36 
Rozália Cenigová / Činnosť školských knižníc v roku 2006 na stredných školách v Bratislave 37 
Božena Jurečková / Čo môže starosta obce urobiť pre rast obecnej knižnice 44 

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Dana Lacková / Terézia Vansová 46 
Augustín Maťovčík
/ Andrej Melicherčík 48 
Scarlett Ďurná / 165. výročie nedožitých narodenín významného prírodovedca MUDr. Karola Brančíka 50 
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Mária Böhmová, rod. Dziaková – grande dame slovenského národného života 52 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Ľubomír Kianička / Múza Marína 55 
Mária Rapošová / Príbeh Tomáša Chovana v spracovaní spisovateľa Rudolfa Dobiáša 56 

RECENZIE
Gabriela Hamranová / Nemecká slovakistika znovu podnetná 58 
Ondrej Riško
/ Rankov, Pavol: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy 59
Mária Rapošová
/ Môj dobrý pastier 62

DO VAŠEJ POZORNOSTI 
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63 

 


KNIŽNICA 2-3/2007

obalka 02 03 2007

Obsah

 

KNIŽNICE V KOMUNITÁCH

Iveta Kilárová / Verejné knižnice v štatistických údajoch a výsledkoch výskumov o mieste knižníc v systéme miestnej kultúry 3
Mária Balkóciová, Katarína Šušoliaková / Organizačné a finančné podmienky činnosti regionálnych knižníc 18
Eva Ďurišová, Juraj Šebesta / Bratislavské verejné knižnice za posledné desaťročie 29
Milan Gonda / Naša snaha formovať knižnice ako komunitné centrá 35
Zuzana Ježková / Komunitní knihovna – příležitost pro knihovnu i obec 39
Elena Sakálová / Čítanie a rodina 44
Daniela Wimmerová / Knihovna roku 51
Daniela Wimmerová / Co venkovské knihovny umějí a mohou 53
Klára Kernerová / Netradičné aktivity v knižnici 54
Iveta Hurná / Prečo Prešov číta rád? 58
Ivana Šipošová / Ako to robíme my v Ľubovnianskej knižnici 59
Zuzana Liptáková / Verejné podujatia – možnosť zviditeľnenia knižníc 61
Iveta Kilárová / Ponímanie komunitných aktivít vo verejných knižniciach SR 65

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Petronela Bulková / K problematike knižnej distribúcie a propagácie literatúry 69
Helena Balášková / Zhotovenie faksimile úvodného fólia z Pantheologie z roku 1477 73
Ivan Chalupecký / Neznáma levočská tlač zo 17. storočia 75

 

ARCHÍV

Emília Očková / Lea Mrázová v Archíve literatúry a umenia SNK 77
Žaneta Horváthová / Rukopisná pozostalosť Zuzky Zgurišky 82

 

BIOGRAFISTIKA

Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Dobroslav Chrobák 87
Pavol Parenička / Jozef Horák 89
Augustín Maťovčík / Pestrá paleta Edity Ambrušovej 91
Dana Lacková / Svojím umením šírila radosť 93
Augustín Maťovčík / K 100. výročiu narodenia literárneho historika a kritika Ernesta Žatka-Bora 94
Gabriela Žibritová / Spomienka na Dr. Jozefa Špetka 95

 

JUBILEÁ

Juraj Kuniak / Ľubomír Feldek 70 97

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 99
Ohlasy a polemiky 100

 


KNIŽNICA 1/2007

obalka 01 2007

Obsah

 

Slovo na úvod 3

 

ŠTÚDIE

Erik Kriššák / Knihovníctvo: Návrat do minulosti? 4

 

DIGITALIZÁCIA

Manifest digitálnych knižníc 7
Marta Weissová / Moderné digitálne služby v knižniciach 16

 

VÝROČIE SKN V LEVOČI

Tomasz Trancygier / Jubilejné podujatie v levočskej knižnici pre nevidiacich 17
Ladislav Lapšanský / Tri cesty spoznávania minulosti 18
Ľudmila Hrehorčáková / Periodická slepecká tlač na Slovensku 19
Štefánia Petreková / Slepecká tlač v 21. storočí 24
Ján Meluch / Vývoj slepeckej tlače na Slovensku 27 

 

ŠTANDARDIZÁCIA

Renata Piotrowska / Štandardy informačných zručností žiakov a študentov 30

 

BIBLIOGRAFIA

Deklarácia 11. slovenskej bibliografickej konferencie 34 

 

Z KNIŽNÍC

Helena Saktorová / Medzinárodná konferencia o mieste intelektuálov v mestskom prostredí 40
Marta Weissová / 55 rokov činnosti Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (1951 – 2006) 42

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Martina Cedzová / XIII. seminár reštaurátorov a historikov (Třeboň 3. – 6. október 2006, ČR) 44
Klára Komorová / Slovensko a Slováci v zbierkach Jagelovskej Univerzity od najstarších čias do roku 1918 45
Ivona Kollárová / Catalogus Manuscriptorum Matthiae Belii 47

 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO

Jozef Beňovský / Kritika a literárno-múzejná tvorba 48
Ľubomír Kianička / Seminár literárnych múzejníkov v Martine a Kremnici 50
Mária Rapošová / Prezentovanie Jána Okáľa (Príspevok z celoslovenského seminára v roku 2006) 51

 

BIOGRAFISTIKA

Augustín Maťovčík / Na 155. výročie smrti Jána Kollára 54
Augustín Maťovčík / Ján Kollár a slovanská vzájomnosť 55
Božena Sobolová / Ján Frátrik – básnik, prekladateľ, pedagóg, človek 56
Peter Cabadaj / Žena s veľkou charizmou (Venované životnému jubileu Agneši Gundovej-Jergovej) 57
Jozef Lipták / Za profesorom Štefanom Kimličkom 58
Miloš Kovačka / Za Ľudmilou Strohnerovou, rod. Fízeľovou 59

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62
Ohlasy a polemiky 64

 

 

Archív Knižnica 2008

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2008

obalka 11 12 2008

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Verejné knižnice v štatistických údajoch v roku 2007 3

ODBORNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike 2007 v číslach 18
Marta Weissová / Sú lekárske knižnice potrebné? 22

ELEKTRONIZÁCIA
Peter Kolesár / Výmenné siete ako zdroj informácií na internete 26

KNIŽNICE A SENIORI
Marta Skalková / Seniori v knižniciach Slovenskej republiky 31
Helena Gajdušková / Senioři v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně 34
Renata AleksandrowiczPostoje poľských seniorov ku knihám a knižniciam 39 
Karen Kase-McLaren, Nancy Blanda, Heidi Jung, Cathy Carstens / Verejná knižnica mesta Gates 46

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO

Anna Kucianová / Možnosti uplatnenia IAML v činnosti a koordinácii hudobného knihovníctva 53

Z KNIŽNÍC
Judita Kopáčiková / Staromestská knižnica v Bratislave 1958 – 2008 57
Jana Vargová / Živá kniha sa dá čítať bez čítania 62
Katarína Vandlíková / Hodina deťom aj v knižnici 63

ODBORNÉ PODUJATIA
Tomasz Trancygier / O knižničnom benchmarkingu medzinárodne 65
Anna Kucianová / Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008 67

OCHRANA DOKUMENTOV
Martina Bajzíková / Trvanlivosť papiera a písomností 69

ĽAHKÝM PEROM
Štefan Kolivoško / Druhá strana koňa 73

KNIŽNÁ KULTÚRA

Agáta Klimeková / Katolícka náboženská literatúra vydaná v prvej polovici 18. storočia na území dnešného Slovenska 75

RECENZIE
Helena Saktorová / Katalóg tlačí 16. storočia z fondu Jagelovskej knižnice v Krakove 84
Ľudovít Petraško / Pozdrav zo Zemplína 85

BIOGRAFISTIKA
Vladimír Petrík / Ján Smrek 86 
Margita Ďurovčíková / Hana Gregorová 90
Miloš Kovačka / Od Slavošoviec po Rožňavu 94

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Ľubica Moncmanová / Na dejinnej ceste (List Mikuláša Gaceka Tidovi Jozefovi Gašparovi) 99

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 102


KNIŽNICA 10/2008

obalka 10 2008
Obsah

 

KONCEPCIE, ANALÝZY
Jacek Wojciechowski / Obrat k lepšiemu 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Knižničný systém Slovenskej republiky v štatistike za rok 2007 6

ŠTANDARDIZÁCIA
Aida Slavic, Maria Ines Cordeiro, Gerhard Riesthuis / Pripravované a realizované zmeny v manažmente Medzinárodného desatinného triedenia 17

OCHRANA DOKUMENTOV
Peter Oravec / Medzinárodný seminár Spoločenstva českých knihárov a Meister der Einbandkunst 23

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Čitateľské určenie a charakter literatúry vydávanej na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 26
Gabriela Žibritová
/ „Dejiny knižnej kultúry ma sprevádzajú celý život…“ – pri príležitosti životného jubilea hovoríme s profesorkou Evou Mârza-Seleckou 30

RECENZIE
Andrej Riško / Médiá a nevidiaci 35
Vincenc Streit
/ Pomocná paže knihovníkům 36

BIOGRAFISTIKA
Martina Božeková / Ernest Zavarský – poznaný aj nepoznaný 38

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Zomrel Pavel Hrúz 42

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / Nebudem úplne stratený (145. výročie narodenia a 90. výročie úmrtia Izidora Žiaka Somolického) 46

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Martina Skachová / Slovenské reminiscencie dvoch exulantov 49

PODUJATIA
Veronika Šikulová / Kde bolo, tam bolo... 25
Eva Priadková /
Nezabudnuteľná akcia v Novohradskej knižnici v Lučenci 34
Iveta Gallová / Umelec, umenie a fotografie 52

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55
V budúcom čísle nájdete

 


KNIŽNICA 9/2008

obalka 09 2008
Obsah

 

EURO A KNIŽNICE
Zita Mušutová / Zavedenie eura v knižniciach 3

VEREJNÉ KNIŽNICE
Emília Antolíková / Seminár o komunitných knižniciach 6
Helena Gužalová / Mestská knižnica v Šuranoch a jej komunitná činnosť 8
Závery a odporúčania z odborného seminára Komunitná knižnica 10

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Harmonizácia štandardov pre pamäťové inštitúcie 11

BIBLIOGRAFIA
Mária Okálová, Viera Matejčíková / Historické rodinné tlačiarne na Slovensku z pohľadu menných autorít (prístupových výrazov) 15

SÚKROMNÉ KNIŽNICE
Vincenc Streit / Knihovna jako svědectví své doby 21

Z KNIŽNÍC
Eva Mikšiková / Rekonštrukcia Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Problémy a perspektívy výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku alebo robme veci lepšie 26
Agáta Klimeková / ABDOS 2008 29
Agáta Klimeková / Uhorskí študenti slovenského pôvodu na univerzite v Marburgu v 17. – 19. storočí 31
Ľubomír Jankovič / Pamätník písomníctva Moravy v Rajhrade 34

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 38

RECENZIE
Andrej Riško / Knižničná encyklopédia 43
Ľudmila Mazalová / Jarmočné a púťové tlače stále aktuálne 44
Mišo A. Kováč / Hry a divadlo v knižnici 45

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský 48
Augustín Maťovčík / Hviezdoslavove pobyty v kúpeľoch 52

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Alena Táborecká / Slovenské devy S. H. Vajanskému 55

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Tisícročie slovenčiny 58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59
V budúcom čísle nájdete

 


KNIŽNICA 8/2008

obalka 08 2008

Obsah 

 

EURO A KNIŽNICE
Jana Gabrielová, Darina Janovská / Zavedenie eura v knižniciach Slovenskej republiky 3

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Creative Commons - nový klíč k řešení autorskoprávní problematiky v současnosti 5

VEREJNÉ REGIONÁLNE KNIŽNICE
Anna Kucianová / Nové trendy bibliografickej práce regionálnych knižníc 10
Iveta Kilárová
/ Činnosť regionálnych knižníc v minulom období s osobitným zameraním na Kysuckú knižnicu v Čadci 13
Scarlett Ďurná
  / Kysucká knižnica v Čadci a práca s regionálnymi knižničnými dokumentmi 18
Viera Baničová
/ Komunitné činnosti v Považskej knižnici 20
Božena Sobolová
/Z edičnej činnosti Žilinskej knižnice 21
Benjamín Jakubáčová
/ Knižný happening v Trnave 22

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2007 24
Rozália Cenigová
/ Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl - závery 2. medzinárodnej konferencie 29
Jana Nejezchlebová
/ Informační výchova ve veřejných a školních knihovnách 30

RIADENIE KNIŽNíC
Krystyna Wanik /Mobing v knižniciach a ako proti nemu bojovať 36
Boris Procházka
/ 30. výročie svetového kongresu IFLA na Štrbskom plese 40

Z KNIŽNÍC
Táňa Mikitová / Dni detskej knihy 2008 44

KNIŽNÁ KULTÚRA

Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2007 45
Viera Sedláková
/ Piesne Slovákov z Bulharska 49
Ľubomír Jankovič
/ Edícia prameňov k cirkevným dejinám Nitry 50
Oľga Tokolyová
/ Svedectvo o živote Rómov 51

UDALOSTI
Augustín Maťovčík / Pamätná izba Martina Hamuljaka 54
Ľubica Moncmanová
/ Medzinárodná vedecká konferencia o Martinovi Rázusovi 56
Milan Šišmiš
/ Dar Slovenskej národnej knižnici 57

BIOGRAFISTIKA

Pavol Parenička / Ferko Urbánek 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63
V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 6-7/2008

obalka 06 07 2008

Obsah 

 

PROGRAM KNIHASk 
Svetozár Katuščák, Dušan Katuščák, Dušan Bakoš, Jozef Šima, Andrea Urlandová / Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku 4
Katarína Vizárová, Svetozár Katuščák, Milena Reháková, Dušan Katuščák / Rast kvalifikácie a potenciál rastu zamestnanosti v oblasti rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, výskumu a priemyslu na Slovensku po roku 2003 podporovaný konzorciom KnihaSK 9
Dušan Bakoš, Svetozár Katuščák, Ivan Hudec, Michal Čeppan, Milena Reháková / Nový študijný program STU: Ochrana materiálov a objektov dedičstva. I. etapa rozvoja VŠ európskeho vzdelávania Conservation Science na Slovensku 14
Radovan Tiňo, Miroslav Fikar, Vladimír Burčík / Komunikačné nástroje a informačný systém projektu KnihaSK 16
Ivan Štelmák, Alojz Hudec, Andrea Urlandová, Svetozár Katuščák / Program KnihaSK ako impulz na záchranu ďalších nepapierových materiálových nosičov kultúrneho dedičstva SR 20
Vladimír Bukovský, Mária Trnková, Mariana Krakovská, Martina Bajzíková, Ivan Kuka / Metodika vytvárania rozhraní technologických kategórií hodnotenia knižných dokumentov 23
Vladimír Bukovský, Jozef Hanus, Mária Trnková / Kvantifikácia hmotnostných prúdov a objemov kníh a archívnych dokumentov SR na konzervovanie a reštaurovanie 31
Štefan Šutý, Martina Kišová / Deformácie papiera – krútenie a zvlnenie 35
Vladimír Bukovský, Martin Maršala, Martina Bajzíková / Vplyv rozpúšťadiel na rozmery modelového knižného bloku 38
František Kačík, Danica Kačíková / Charakterizácia degradácie celulózy 43
Michal Jablonský, Martina Bajzíková, Silvia Holúbková, Vladimír Bukovský, Jozef Hanus, Svetozár Katuščák / Porovnávacie hodnotenie účinnosti a kvality deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií 47
Juraj Ladomerský, Michal Jablonský, Silvia Holúbková, Dušan Katuščák, Svetozár Katuščák / Potenciál globálneho otepľovania a udržateľnosť freónov, hydrofluóruhľovodíkov a hydrochlórofluórovaných uhľovodíkov ako technologickej bázy na deacidifikáciu kyslých kníh a archívnych dokumentov 51

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Vydavateľská produkcia kníhtlačiarní pôsobiacich v 18. storočí na území dnešného Slovenska v celouhorskom kontexte 55
Klára Komorová / Ex Bibliotheca Corviniana 60 

BIOGRAFISTIKA
Scarlett Ďurná / Herec Ondrej Jariabek ako ho nepoznáme 62 

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Terézie Vansovej v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 66 

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Na osemdesiatku Cyrila Krausa 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75
V budúcom čísle nájdete

 


KNIŽNICA 5/2008

obalka 05 2008

Obsah 

 

ELEKTRONIZÁCIA
Maria Miller, Elżbieta Mroczek / Profil používateľa a ďalšie prvky Web 2.0 v digitálnych knižniciach 3

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2006 (3. časť) 8

KULTÚRNE DEDIČSTVO
Ľubomír Jankovič / Digitálna edícia Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta, a realizácia programu Pamäť sveta UNESCO v SR 18
Ivona Kollárová
/ O jednom projekte výstavy a o poučení z neho 30

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Zlatý prameň… konečne na Slovensku 34

PODUJATIA
Darina Janovská / Kniha v 21. storočí 36

Angela Stahovcová / Lekári historických tlačí v nových priestoroch 37

OCHRANA DOKUMENTOV
Mária Trnková, Branislav Bielik / Ručné dolievanie papierovou suspenziou na vákuovom kline 39
Martin Maršala, Daniela Švehlová
/ Metodiky hodnotenia parametrov pre masovú konzerváciu dokumentov 44

ZO ZAHRANIČIA
Halina Matras, Milan Gonda / Máme veľa spoločného 45

RECENZIE
Katarína Pekařová / O nových personálnych bibliografiách 47

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Slovenský Sokrates z Terchovej (Adam František Kollár) 49
Zaujímavé ženy
Dana Lacková / Zaslúžilá umelkyňa Oľga Krýslová 51

JUBILEÁ
Štefan Hanakovič / Sedemdesiatnik Blažej Belák neoddychuje ani pod vrcholom 54

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Svetozára Hurbana Vajanského v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK v Martine 58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenskýchknižných vydavateľstiev 63
Ohlasy a pripomienky 64
V budúcom čísle nájdete


KNIŽNICA 4/2008

obalka 04 2008

Obsah

 

INFORMAČNÁ VÝCHOVA
Elena Sakálová / Informačná gramotnosť detí 3
Daniela Džuganová / Informačná výchova versus informačné vzdelávanie na vysokých školách 10
Iveta Kilárová / Informačná výchova používateľov z pohľadu knihovníkov 14

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE
Ute Krauß-Leichertová / Vzdelávanie knihovníkov sa mení 26
Jaroslav Šušol, Milan Regec / Tvorba interaktívnych učebných textov z predmetu Informačné systémy 28
Jacek Wojciechowski / Destabilizácia stavovského povedomia 36

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2006 (2. časť) 39

PODUJATIA
Mirka Grešková, Peter Weisenbacher / Nová paradigma využívania a spracovania informácií 48
Peter Cabadaj / Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach 50
Katarína Laluhová / Centrum vedecko-technických informácií SR na prahu tretieho tisícročia 51

RECENZIE
Katarína Pekařová / O manažovaní a rozvoji školských knižníc 54

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / O problémoch a dejinách knižnej kultúry 56
Klára Komorová / Zborník k jubileu Gabriely Žibritovej 59
Klára Komorová / Studia Biblica Slovaca 2006 61
Helena Saktorová / Drobné tlače v pozornosti poľských bádateľov 62

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / K stému výročiu narodenia básnika Thea H. Florina 64
Peter Liba / Hanusovo myslenie o biografii 66

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Muzeologické myslenie Andreja Kmeťa vo vzťahu k literárnemu múzeu 69
Mária Rapošová /Život bez domova (Výstava z argentínskej pozostalosti J. C. Hronského) 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75
Ohlasy a pripomienky 76

 


KNIŽNICA 3/2008

obalka 03 2008

Obsah

 

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE
Jaroslav Šušol / Znalosť cudzích jazykov ako faktor informačného správania 3
Jozef Lipták / Skúsenosti s kurzom informačných technológií a internetu pre seniorov v rámci programu eLiLL 9
Anna Kucianová / Problémy s technikami citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 14

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2006 (1. časť) 19

ZO ZAHRANIČIA
Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru Sekcie MLAS IFLA 31
Ulrike Lang / Úloha nemeckých knihovníckych združení a ich možnosti vplyvu na nemecké knihovníctvo 33

KNIŽNÁ KULTÚRA
Zdenka Sojková / Začátek dlouhé cesty 37
Augustín Maťovčík / K prvým ohlasom A. S. Puškina a dekabristov na Slovensku 40
Jozef M. Rydlo / Memoárová kniha kardinála Casaroliho 43

ARCHÍV
Vincenc Streit / Svědectví na dopisním papíře 45

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Výstava o Jánovi Okáľovi 50

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska
Vladimír Petrík / Milan Pišút 52
Zaujímavé ženy
Dana Lacková / Grafička a ilustrátorka Viera Gergeľová 55

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Literárny Kežmarok a spolok Mor ho! 58

JUBILEÁ
Augustín Maťovčík / Na sedemdesiatku Ivana Kadlečíka 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


KNIŽNICA 2/2008

obalka 02 2008

Obsah

 

RIADENIE
Eva Marvanová / Knihovna 2.0: model služeb 3

ELEKTRONIZÁCIA
Ivana Poláková / Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice na Kysuciach! 10

SPRACOVANIE DOKUMENTOV
Anna Kucianová / Medzinárodné desatinné triedenie v Slovenskej republike 14
Anna Peťová / Katalogizácia alias bane v knižnici, NUKAT a iné… 16

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v akademických knižniciach SR v roku 2006 21
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v štátnych vedeckých knižniciach SR v roku 2006 23

VZDELÁVANIE
Danica Zendulková / Projekt Európsky knihovník v CVTI SR 29

PRÁCA S ČITATEĽOM
Jarmila Burgetová / Čtenářství, jeho význam a podpora – Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu 30
Soňa Žabková / Seminár Nezábudka 32

Z KNIŽNÍC 
Rozália Cenigová / Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 39

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Ľubica Lokajová / Historická knižná väzba 17. storočia v Zayovskej knižnici. 2. časť 41
Ivona Kollárová / Uhorská knižnica v Halle a Wittenbergu – fragment stredoeurópskej knižnej kultúry 43
Pavol Miklovič / František Xaverský Eder: Opis provincie Moxitov v Peruánskom kráľovstve 44
Mária Rapošová / Cithara sanctorum v kultúrnych dejinách Slovenska 46
Mišo A. Kováč / Dvestoročnica slovenskej vysokoškolskej základne – Kňazského seminára v Banskej Bystrici 49

ROZHOVOR
Klára Kernerová / Kronikár svojho kraja 51
Klára Kernerová / Slovo o Jánovi Patarákovi 52

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia – Spisovatelia Slovenska 
Pavol Parenička / Andrej Kmeť 53
Ľubomír Jankovič / Spomienka na pani docentku Lehotskú 57
Mišo A. Kováč / Pocta Petrovi Škrabákovi 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


KNIŽNICA 1/2008

obalka 01 2008

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Dušan Katuščák / Príspevok k formovaniu Stratégie digitalizácie na Slovensku 3

ELEKTRONIZÁCIA
Milan Rakús, Jaroslav Sivák, Alena Špániková / Knižnično-informačný systém tretej generácie 11

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Vznik a osudy prvej Slovenskej národnej knižnice (2. časť) 19
Alica Krištofová
/ Knižnica šľachtickej rodiny Sizzo Noris z Adamovských Kochanoviec 23

OCHRANA DOKUMENTOV
Katarína Kianicová / Čiernobiela fotografia a jej ochrana pod lupou (2. časť) 26

Z KNIŽNÍC
Jana Amrichová / V spoločnosti verných priateľov 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubica Lokajová / Historická knižná väzba 17. storočia v Zayovskej knižnici (1. časť) 31
Igor Zmeták / Problematika historických knižničných fondov – Olomouc 2007 34
Ivona Kollárová
/ Vychádza druhý ročník zborníka Studia Bibliographica Posoniensia 36
Petronela Bulková / Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia 37
Katarína Pekařová / Od histórie k súčasnosti cez bibliografie 39
Helena Saktorová, Klára Komorová / Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici 41

AUTORSKÉ PRÁVO
Vincenc Streit / Harry Potter z hlediska autorského práva 43

RECENZIE
Ivona Kollárová / Stredoveká písomná kultúra Bratislavskej kapituly 46
Andrej Riško / Zborník Knihovny současnosti 2007 47
Spomienka na Michala Botyanszkého 60

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Magdaléna Mintálová / Jedáleň rodiny Jesenských 49

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pocta Jánovi Kollárovi 53
Žaneta Horváthová / Milan Hodža 55

JUBILEÁ
Vladimír Bukovský / Ján Padúch 80-ročný 61

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62

 

Archív Knižnica 2009

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2009

obalka 11 12 2009

Obsah

 

INFORMAČNÉ SLUŽBY

Darina Janovská / Portál a jeho využitie v službách knižnice  3

Jindřiška Pospíšilová / Portály informačních zdrojů a knihovnických služeb v ČR (budované knihovnami) 7

Andrea Dohovičová / Portál pre obecné knižnice  11

Danica Zendulková / Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – súčasnosť a budúcnosť  13

Simona Hudecová / Portál Ústrednej knižnice SAV a centralizované vyhľadávanie elektronických informačných zdrojov  17

Veronika Sláviková / Portály pre oblasť cestovného ruchu  19

 

VÝROČIA KNIŽNÍC

Tibor Trgiňa, Silvia Stasselová / 90 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave 22

Ľubica Horáková / 40 rokov Knižnice a študijno-informačného strediska na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 26

Marta Weissová / Súkromná knižnica v Nových Zámkoch jubiluje 29

 

PROGNÓZY

Renata Sowada / Budúcnosť knižníc – knižnice budúcnosti 30

 

OCHRANA DOKUMENTOV

Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (1. časť) 33

 

BIBLIOGRAFIA

Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (3. časť) 35

Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 2009 45

 

Z KNIŽNÍC

Klára Kernerová / Časopis Knihovník – tridsaťročný jubilant 47

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Agáta Klimeková / Svetská literatúra vo vydavateľskom programe kníhtlačiarní na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 48

Anna Jónásová / Zoznam kníh v testamente Balázsa Teöreöka z roku 1604 55

Helena Saktorová / Vzácny prírastok turzovskej knižnice vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 59

Gabriela Žibritová / Časopis Knihy a dějiny opäť na odbornej scéne 60

Angela Škovierová / Celoslovenská vedecká konferencia Poeta Laureatus Ioannes Bocatius (1569 – 1621) 61

Vincenc Streit / Ve znamení Lincolna 63

 

BIOGRAFISTIKA

Pavol Parenička / Andrej Mráz 67

Mária Rapošová / Rok Jozefa Cígera Hronského 71

Martina Božeková / Eugen Suchoň. Výberová personálna bibliografia 74

Martin Fajmon / Zborník z vedeckej konferencie o Martinovi Rázusovi 75

 

ARCHÍV

Mária Valová / Elena Maróthy-Šoltésová v Archíve literatúry a umenia SNK 76

Žaneta Horváthová / Jozef Lettrich v Archíve literatúry a umenia SNK 83

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87

 

 

 


 

KNIŽNICA 10/2009

obalka 10 2009

Obsah

 

MLÁDEŽ A ČÍTANIE
Klára Kernerová / Svieti čítaniu červená? 3
Zlata Houšková / Aktivity k podpoře čtení v České republice z pohledu knihoven 6
Ladislav Gorej / Adolescenti v knižnici 12

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Ľudmila Homolová / 55 rokov Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 15

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (2. časť) 19

SLUŽBY
Darina Janovská / Národná komisia pre služby – nástroj pre rozvoj knižnično-informačných služieb 31

OCHRANA DOKUMENTOV

Martin Maršala, Ivan Kuka, Vladimír Bukovský, Daniela Švehlová / Najdôležitejšie parametre hodnotenia stálosti papierových dokumentov 35

SPRÁVY, REPORTÁŽE
Klára Kernerová / Konferencia Knihovny současnosti 2009 39
Martin Fajmon / Vedecká konferencia Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Kodikologický výskum Kamaldulskej Biblie 42

RECENZIE
Vincenc Streit / Média a jejich význam v životě 51

BIOGRAFISTIKA
Anna Fischerová-Šebestová / Margita Figuli 54
Mária Rapošová
/ Rodom Moravan, dielom Slovák (K storočnici Františka Kudláča) 58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 9/2009

obalka 09 2009

Obsah

 

ŠTÚDIE
Renáta Korbová / Komunikačná politika knižnice (Efektívna komunikácia – základná profesionálna zručnosť knihovníka) 3

INFORMAČNÉ ZDROJE
Eva Matušovičová / Elektronické informačné zdroje v prostredí jednej univerzity 7

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (1. časť) 14
Anna Peťová /Medzinárodné desatinné triedenie 25

ŠPECIÁLNE KNIŽNICE
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike v číslach 27

OCHRANA DOKUMENTOV
Dagmar Sabová / Problémy s ochranou starých a vzácnych tlačí v hlavnom depozite Slovenskej národnej knižnice 33
Mária Valová / Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií 35

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové – moderné centrum knižničných a informačných služieb 38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľudovít Petraško / Nakladateľ v rozviedke (Nezvyčajné osudy publicistu Juraja Gajdoša Brezu) 41

SPRÁVY, REPORTÁŽE
Michal Lorenz / Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci 43

RECENZIE
Ludmila Mazalová / Zobrazenie ženy v jarmočných a púťových tlačiach po novom 45
Beáta Murinová / Dlhoočakávané dielo v oblasti katolíckej teológie na Slovensku 46
Anna Kromková / Užitočná pomôcka pre školských knihovníkov 47

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Bohuslav Tablic 48

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Ľubica Moncmanová / Martin Rázus o sebe a o svojom literárnom diele 52

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


 

KNIŽNICA 8/2009

obalka 08 2009

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Ondřej Fabián / Technologie SFX a konkrétní zkušenosti s její implementací 3

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v štátnych vedeckých knižniciach SR za rok 2008 9

ŠTATISTIKA
Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 18

ODBORNÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / Historická knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave 22

OSOBNÉ KNIŽNICE
Augustín Maťovčík / Snahy o navrátenie matičných kníh a materiálov z knižnice Jozefa G. Cincíka 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Miloš Kovačka / Slovenská knižná kultúra je pojem hodný chvály (Slovo o knižnej kultúre) 27
Ľubomír Jankovič / České literárne rukopisy a jazykové pamiatky v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 31

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 38

RECENZIE
Lucia Lichnerová / Kniha 2008 44
Andrej Riško / Poslovia božieho slova 47
Miloš Šípka / Personálna bibliografia Zlaty Solivajsovej 48

BIOGRAFISTIKA
Scarlett Ďurná / Štefan A. Brezány 49
Agáta Klimeková, Eva Augustínová, Klára Komorová /Peter Madáč – 280. výročie narodenia 52
Boris Banáry / Portrét muzikológa a hudobného pedagóga Tibora Sedlického 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


 

Knižnica 7/2009

obalka 07 2009

Obsah

 

Digitalizácia
Vincenc Streit / Stezka digitálního práva  3


Školské knižnice
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2008  7

 

Dejiny knižníc

Štefan Hanakovič / Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Bola Bibliotéka Matice slovenskej aj slovenskou národnou knižnicou? 2. časť)  15

Boris Procházka / Experimentálna novostavba Okresnej knižnice v Čadci  20

 
Z knižníc
Milan Gonda / Dokumentovanie a prezentácia súčasného literárneho života regiónu Orava   22

 
Zo zahraničia
Magdalena Karciarz, Renata Piotrowska / Universum písomníctva v ére elektronickej komunikácie  25

 
Knižná kultúra
Agáta Klimeková / ABDOS 2009   30

Tibor Trgiňa / Bašagićova zbierka sa predstavila v Ríme a Teheráne  35

Klára Komorová / Memorialis – historický spis slovenských stolíc  39

Helena Saktorová / Cithara sanctorum 1636 – 2006 41

Biografistika
Augustín Maťovčík40. výročie založenia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice  44

Pavol Parenička / Štefan Moyzes (Moyses)   48

Miloš Kovačka / Storočnica Júliusa Barča-Ivana    51

Pavol Parenička, Peter Cabadaj, Ivana PolákováMária Jančová (O spomienkovom podujatí pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky)   54

Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana         57

 
Archív
Mária Slošiarová / Z listov o jednej nenapísanej alebo nezvestnej dráme Júliusa Barča-Ivana           61

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev         65

Alena Špániková / Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác        67

Jana Poláková / Poézia členov Literárneho klubu OMEGA  21
Karin Šišmišová
/ Archívy v krízových situáciách  43

 

 


 

KNIŽNICA 6/2009

obalka 06 2009

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM

Dušan Katuščák, Emília Lačná / Štatistika použitia diel vypožičaním v knižničnom systéme Slovenskej republiky 3 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Národná licencia databáz EBSCO na Slovensku po 10 rokoch 7 

BIBLIOGRAFIA
Milan Jurčo / A predsa vzlietla z popola (K zrodu bibliografického endemitu v ekotone Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici) 11 

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Bola Bibliotéka Matice slovenskej aj slovenskou národnou knižnicou?, 1. časť) 16
Augustín Maťovčík / Vavrinec Čaplovič a jeho bibliotéka (K 170. výročiu darovania knižnice Orave r. 1839 22 
Vincenc Streit / Maják pro cesty veřejných knihoven  (Zákon o veřejných knihovnách obecných vznikl již před 90 lety) 23 

Z KNIŽNÍC 
Halina Matras / Poľovačka na nositeľku Nobelovej ceny 30
Veronika Báthoryová, Vlasta Korchanová / Povstaňte, prichádza Kráľovná čitateľov z knižničného kráľovsta 32 

PODUJATIA
Mária Rapošová / Deň Jozefa G. Cincíka (Seminár a otvorenie výstavy) 34
Klára Komorová / Vzácny konvolút z fondu Slovenskej národnej knižnice 36
Ondřej Koupil / Edice Pietas benedictina 41 

RECENZIE
Emília Očková / Slovenský Perikles 46
Darina Janovská / Dejiny čítania ako osobné vyznanie autora 49
Štefan Eliáš / Monografia o oltári sv. Alžbety v košickom Dóme 50

BIOGRAFISTIKA
Eva Pástorová / Zora Jesenská 52
Peter Cabadaj / Európer Dominik Tatarka 56
Mária Rapošová / „Styk s ním bol mi vždy požehnaním“ (Priateľstvo Jozefa Cincíka s Jánom Okáľom) 58

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Jozef Beňovský šesťdesiatročný 64
Kolektív / Naša kolegyňa Mgr. Jarmila Majerová jubiluje… 66

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67


 

KNIŽNICA 4-5/2009

obalka 04 05 2009

Obsah 

 

Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations Sections v Bratislave 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc 9

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / 4. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 36

OCHRANA DOKUMENTOV
Jana Križanová / Rodinný album typu carte-de-visite (Nedeštruktívny výskum fotografií metódou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie a infračervenej spektrometrie a ich reštaurovanie, 2. časť) 38

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová Švajčiarske vydania v najstarších knižniciach na území Slovenska (Levoča, Bardejov) 49
Klára Komorová / Hrôzostrašné priznania v tlačenej podobe 55

RECENZIE
Darina Janovská / Knihovnícke etické kódexy vo svete 57
Igor Zmeták / „Luk & lyra“ 58
Anna Kucianová / Bibliografia významnej osobnosti 59

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Ján Hollý 61
Anna Šourková / Úspešná fotografka Anna Matzová 65

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / 55. výročie založenia Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 67

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Martina Skachová / Piliere jej života. List Márie Rázusovej Martákovej Zlatkovi Klátikovi 70

PODUJATIA
Mišo A. Kováč, Augustín Maťovčík / Spomienkové oslavy pri 130. výročí narodenia dramatika Jozefa Hollého 74
Mišo A. Kováč / Slávnosti obnoveného Národného domu a 65. výročia Slovenského komorného divadla 76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 78

 


 

KNIŽNICA 3/2009

obalka 03 2009

Obsah

 

Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations v Univerzitnej knižnici v Bratislave v dňoch 12. – 14. februára 2009 (Úvodný príhovor) 3

VÝSKUM
Pavol Rankov / Vzťah dospelých a dospievajúcich čitateľov literatúry k iným druhom umenia 4

PROFESIA
Helena Ondriašová / Knihovník a jeho učiteľská identita 7

Z KNIŽNÍC
Renáta Korbová / Komunikačná klíma v oddelení literatúry pre deti a mládež 12

DEJINY KNIŽNÍC
Augustín Maťovčík / Anton Augustín Baník – tvorca koncepcie Slovenskej národnej knižnice 18
Vincenc Streit / Historie knihovny Thomase Jeffersona a její obnova 21

OCHRANA DOKUMENTOV
Jana Križanová / Rodinný album typu carte-de-visite (Reštaurovanie albumu, 1. časť) 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Príležitostné tlače – obľúbený vydavateľský žáner v prvej polovici 18. storočia 31
Daniela Paulďurová / Ilustrácia vydaní rozprávkových diel Pavla Dobšinského 36
Klára Komorová, Helena Saktorová / K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc 46

RECENZIE
Mária Balkóciová / Finančné prostriedky v knižnici 49

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Renesančná osobnosť (Storočnica narodenia Jozefa G. Cincíka) 52
Juraj Kuniak / Hrozno sa premenilo na víno (Za Milanom Rúfusom) 57

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Janka Alexyho v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj /Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67

 


 

KNIŽNICA 2/2009

obalka 02 2009

Obsah

 

Peter Cabadaj / Zomrel básnik slovenskej ľudskosti (Venované pamiatke Milana Rúfusa) 3

PROFESIA
Helena Ondriašová / Identita a vzdelávanie knihovníkov v informačnej a znalostnej spoločnosti 5

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Práva školských knižníc v Slovenskej republike 9

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková, Ľubomír Jankovič / Projekt Pergameny v Slovenskej národnej knižnici 11
Martina Bajzíková
/ Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008 15

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Seminár hudobných knihovníkov 17
Boris Banáry
/ Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v mnografii Karola Medňanského 18

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / Historie, struktura a funkce knihoven na Maltě 20
Malgorzata Grabowska-Popow
/ Vedecká knižnica Inštitútu morského rybolovu v Poľsku 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Katechizmy, učebnice a školské vydania z prvej polovice 18. storočia z územia Slovenska 27
Klára Komorová
  / Jesseniov Traktát o krvi 33
Igor Zmeták
/ Historické knižničné fondy 2008 - trendy z konferencií v Olomouci a v Prahe 37
Vojtech Čelko
/ Cesty slovenskej knihy v Galérii Klementínum v Prahe 38
Augustín Maťovčík
/ Etela Farkašová: Fragmenty 40

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Országh Hviezdoslav 42

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / Ohlas Williama Rittera v súdobej tlači a dokumentoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Základne inštitucionalizovaného literárneho múzejníctva 51
Mária Rapošová
/ Podujatia k storočnici Ľudovíta Nováka 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58

 


 

KNIŽNICA 1/2009

obalka 01 2009

Obsah

 

VÝSKUM
Pavol Rankov / Slovensko a paradigmatické zmeny v komunikácii súvisiace s elektronizáciou 3

OCHRANA DOKUMENTOV
Dušan Katuščák, Vladimír Bukovský, Svetozár Katuščák, Peter Sabov, Martina Bajzíková, Mária Trnková, Katarína Krištofová, Martin Katuščák / Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska 7

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Problematika stagnujúcich verejných knižníc v SR 15

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografické aktivity 2008 18
Ivana Poláková / Spracovanie ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2007 – podľa typu titulu – detské knihy 20

ODBORNÉ PODUJATIA
Vincenc Streit / 97. Bibliothekartag v Mannheimu 23
Alena Maková, Ľubomír Jankovič / Medzinárodný seminár a workshop o konzervovaní a reštaurovaní pergamenu 26
Tomasz Trancygier / V Dolnom Kubíne rokovali nielen o poľskej detskej literatúre 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Evanjelická náboženská literatúra vydaná na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 31
Peter Sabov / Portrétne exlibrisy významných osobností vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 36
Jacek Wojciechovski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 39

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Pred 90 rokmi sa narodil Ladislav Mňačko 44
Augustín Maťovčík / Biograficko-literárne portréty dejateľov obce Liesek – Duchovní dejatelia obce Liesek 46
Pavol Parenička / Umelecko-literárne osobnosti obce Liesek 48
Peter Cabadaj / Stotožniť sa so svojím osudom 51
Viera Sedláková / Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch 53

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Fraňa Štefunku v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 56
Mariana Hatalová / Záhadný nápis z roku 1452 64

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Dana Lacková / Zomrel s túžbou po domove 66

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Magdaléna Mintálová / Podoby slovenských dejateľov na minciach a medailách 69

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

September 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 09 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  02 09 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  03 09 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 09 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 09 2020
6
7
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 09 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  09 09 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  10 09 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 09 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 09 2020
13
14
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 09 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Martin, Slovenská republika
SNK
Slovenská národná knižnica 
Vás pozýva na podujatie  KEĎ SLOVá OSTRIA [...]
Dátum :  16 09 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  17 09 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 09 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 09 2020
20
21
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 09 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  23 09 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  24 09 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  25 09 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 09 2020
27
28
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 09 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  30 09 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo