Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Archív Knižnica 2020

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 02/2020 
2020 Kniznica 2 obalka 

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.09 MB) 

Úvodné slovo (pdf, 238.08 KB)  3

VÝSKUM
Marta Dušková, Jaroslav Šušol / Využívanie konferenčných zborníkov pri publikovaní vo vede. Medzinárodný komparatívny výskum (pdf, 119.39 KB)  4 

MARKETING KNIŽNÍC
Zuzana Žiaková / Instagram a jeho využitie v knižniciach (pdf, 2.85 MB)  14 

BIBLIOGRAFIA
Szabina Ilácsa / Implementation of RDA in Hungary (pdf, 910.69 KB)  19
Ivava Jančulová / Knižnica a regionálne kultúrne špecifiká. Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline (pdf, 53 KB)  25 

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kuciánová / Pramene slovenskej hudby. 9. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Prešov 2019 (pdf, 68.5 KB)  26

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2019 (pdf, 108.25 KB)  28 

Z KNIŽNÍC
Slavomíra Peťovská / 100 rokov knižnice v Topolčanoch (1920 - 2020) (pdf, 884.93 KB)  36
Kamila Prextová / Knižnica pre mládež mesta Košice a pestrosť jej aktivít (pdf, 1.79 MB)  39

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski Prehľad zahraničnej odbornej literatúry (pdf,3.1 MB)  43

KNIŽNÁ KULTÚRA 
Eva Barnišinová / Ženská tlač na Slovensku. Vydávanie v minulosti a súčastnosti (pdf, 2.18 MB)  53
Marek Rímsky
/ Pátranie po diele Eduarda Krajňáka (pdf, 84.94 KB)  58
Marián Andričík / Preklad ako zápas o priestor (Niekoľko poznámok k prekladaniu Miltonovho Strateného raja) (pdf, 57.62 KB)  62
Anna Hučalová
 / "Na okraji, v centre." Knižný veľtrh Live Paris 2019 (pdf, 71.51 KB)  64

BIOGRAFISTIKA 
Pavel Matejovič / Životná skúsenosť ako výzva. K storočnici Petra Karvaša (pdf, 923.43 KB)  68
Lydie Romanská
/ Jak vidím Boženu Němcovú. 200. výroční narození spisovatelky (pdf, 280.28 KB)  71
Peter Cabadaj 
/ Pripomenuli sme si. Nedožitá deväťdesiatka spisovateľa Milana Ferka (pdf, 103.62 KB)  74

JUBILEÁ
Pavol PareničkaMišo Kováč Adamov 90-ročný. Nestor slovenskej kultúry (pdf, 282.13 KB)  78
Blažej Belák / Dramatická tvorba M. A. Kováča (pdf, 91.78 KB)  80

NEKROLÓG
Eva Pástorová / Za Viliamom Mruškovičom (1940 - 2020) (pdf, 311.69 KB)  86

 

 

Knižnica 01/2020 
Kniznica 2020 01 obalka

(po kliknutí na obálku sa zobrazí pdf 3.05 MB)

ŠTÚDIE
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková, Filip Majdán / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. 2. časť. Román verzus film (pdf, 146.59 KB)  3

DIGITALIZÁCIA
Juraj Valko / Portál obchodne nedostupných diel. Sprístupňovanie kultúrnych objektov na digitálnom jednotnom trhu (pdf, 120.89 KB)  13
Eva Maláčková, Natália Petranská Rolková / Portál digitálnych parlamentných knižníc krajín V4 a Rakúska (pdf, 407.15 KB) 18

BIBLIOGRAFIA
Szabolcs Dancs / Let the Sunshine In, and Let the Data Out! A Revolution of Library Standards, Copyright (And Access Policies?) (pdf, 531.84 KB)  22
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2019 (pdf, 272.48 KB)  28

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Ponuka e-kníh zdarma na internete. Možnosti pre verejné knižnice (pdf, 151.91 KB)  31

DEJINY KNIHOVNÍCTVA
Zuzana Prachárová / 100 rokov prvého zákona o verejných knižniciach (pdf, 57.66 KB)  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Karvašova dramatická a prozaická tvorba v nemčine. Prehľad recepčných snáh (pdf, 199.97 KB)  38
Klára Komorová / Tlače 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave (pdf, 129.09 KB)  55
Mária Červíková, Viera Petrovičová / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2018 (pdf, 112.45 KB)  57

ARCHÍV
Mária Valová / Fotografické a múzejné pamiatky na Andreja Sládkoviča (pdf, 273.31 KB)  61
Eva Pástorová
/ Collectanea Martina Laučeka v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice (pdf, 304.75 KB)  65

BIOGRAFISTIKA 
Peter Cabadaj / Storočnica narodenia Vincenta Hložníka. Významne ovplyvnil aj knižnú kultúru a umenie (pdf, 180.91 KB)  68

JUBILEÁ 
Peter Cabadaj / Reč ako bohaté žriedlo radosti. Osemdesiatka Petra Jaroša (pdf, 52.81 KB)  70

NEKROLÓG
Peter Cabadaj / Za Júliusom Paštekom (1924 – 2019) (pdf, 51.74 KB)  72
Peter Cabadaj /
Zomrel Stano Dusík (1946 – 2019) (pdf, 51.91 KB)  73

 

Archív Knižnica 2015

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 4/2015

2015 04 Obalka kniznica 

DIGITALIZÁCIA
Katarína Mažáriová / Slovenská národná knižnica úspešne ukončila projekt digitalizácie  3

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Rok Ľudovíta Štúra v Slovenskej národnej knižnici (Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, 17. september 2015)  6
Peter Liba / Dejinné pôsobenie Ľudovíta Štúra 7
Vladimír Petrík / Testament alebo politický triler? 8
Marína Čarnogurská / Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov" v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov 11
Ludwig Richter / Ľudovít Štúr v nemeckých encyklopédiách a slovníkoch 13
Mišo A. Kováč / Štúrovské múzeá a expozície 17
Gabriela Žibritová / Ľudovít Štúr a školy, knihy, knižnice 20
Mária Valová / Ľudovít Štúr a Hradec Králové 27
Augustín Maťovčík / „Taký tvor sa zriedka rodí..." (Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka) 31

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc SR. Výsledky prieskumu 35

SLUŽBY
Darina Janovská / Služby Slovenskej národnej knižnice v kontexte služieb národných knižníc 45
Darina Janovská / 17. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Slovenskej pedagogickej knižnici 50
Nikola Kianicová / Elektronické knihy v SNK a v knižniciach na verejných a štátnych vysokých školách na Slovensku 52

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (4. časť). Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie 56

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby V  61

ZO ZAHRANIČIA
Michaela Jotovová / Projekt Americké knižnice 2014   63
Alžbeta Martinická / Openbare Bibliotheek Amsterdam 68

Z KNIŽNÍC
Naďa Mičáková / Prázdninové programy v Podduklianskej knižnici 71

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová, Dominika Radičová / Detské časopisy vydávané na Slovensku v rokoch 1919 – 1938   73
Monika Kapráliková / Per aspera ad astram. Komorná knižnica Jána Smreka 81
Agáta Klimeková / Zrod a cesty knihy. Medzinárodná konferencia, máj 2015   89
Marek Rímsky / O čom si písali dve protikladné osobnosti slovenskej vedy 91
Anna Hučalová / Vychádza nejako veľa kníh 93

ARCHÍV
Mária Valová / Básnik Pavol Horov v zbierkach Literárneho archívu SNK  95

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Najväčšou hodnotou mu bola rodina a literárna tvorba 102
Peter Cabadaj / Svetloslav Veigl a Slovenská katolícka moderna 113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Podujatia na počesť Františka Hečka 116

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka jubiluje 117

 

Knižnica 3/2015

2015 03 Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová, Daniela Gondová / Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť 3

SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Medzinárodná spolupráca knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4. Úspešné príklady z histórie a zo súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 11
Oľga Doktorová / Bratislavský hrad hostil 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. Začalo sa druhé kolo stretnutí 21

ROZHOVOR
Katarína Krištofová, Katarína Mažáriová / Práca doma prináša medzinárodné úspechy 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Marketingová stratégia Slovenskej národnej knižnice na podporu využívania elektronických informačných zdrojov 27
Zuzana Prachárová / Nové eBooky v Slovenskej národnej knižnici 31

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 9. medzinárodná konferencia – máj 2015  33
Rozália Cenigová / Integrácia školských knižníc a verejných knižníc. Prvé skúsenosti 40

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (3. časť). Metódy detekcie a identifikácie mikrobiologickej kontaminácie 45
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby citlivé na rozpúšťadlo alkohol (2. časť) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Kníhkupecké povolania na európskom knižnom trhu 15. storočia 54
Helena Saktorová / Nové doplnky k turzovským knižniciam 63
Alica Krištofová / Posesorské záznamy v starých tlačiach v knižnici Trenčianskeho múzea 67
Marta Špániová / Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz 70
Ľudmila Ďuranová / Osobnosti metropoly východného Slovenska 72
Anna Šourková / Monografia o významnom slovenskom architektovi 73
Igor Válek / O krajanoch (nielen) pre krajanov 74

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ivana Stodolu v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 76

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Jozef Šafárik a jeho knihovnícke názory (K 220. výročiu narodenia dejateľa) 83
Peter Cabadaj / Rúbal perom, písal mečom (Pred 110 rokmi sa narodil Rudolf Dilong) 86
Mišo A. Kováč / 100. výročie narodenia Juraja Pašku, správcu Matice slovenskej ako národnej knižnice 88
Milan Gonda, Peter Cabadaj / Odišiel mladý (Spomienka na historika, básnika a publicistu Petra Maťovčíka pri príležitosti jeho nedožitých 50. narodenín) 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K sedemdesiatke básnika a kolegu Ladislava Lajčiaka 93

 

Knižnica 02/2015

2015 02 Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová / Úvodné slovo k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 3
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 4
VZDELÁVANIE
Zlata Houšková / Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR aneb Otázky (zatím) bez odpovědí 11
SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Pätnásť rokov národnej licencie elektronických informačných zdrojov 15
OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (2. časť). Prejavy mikrobiologickej degradácie knižničných a archívnych materiálov 20
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby na poťahu a predsádke citlivé na rozpúšťadlo alkohol 22
DEJINY KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Podnety na spracovanie dejín Slovenskej národnej knižnice po jej poštátnení 27
KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry o druhej svetovej vojne 32
Kolektív / Tractatus Cometographicus... (Žilina 1681) v dimenziách dobového Uhorska 35
Gabriela Žibritová / Úvod 35
Farkas Gábor Farkas / Pozorovania kométy z roku 1680 v Karpatskej kotline – dokumenty a záznamy 36
Gabriela Žibritová / Žilinská tlačiareň a Tractatus Cometographicus... 39
Jana Skladaná / Jazyková analýza pamiatky Tractatus Cometographicus... z roku 1681 42
Ladislav Druga / Tractatus Cometographicus... – pohľad astronóma 43
Gabriela Žibritová / Záver 44
Daniela Nazadová, Matej Maruniak / Theologia scripta 8 – kniha františkánov 45
Milan Ševčík / Zbierka exlibrisov Borisa Bálenta v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave 49
Augustín Maťovčík / 180. výročie literárneho almanachu Zora 54
Augustín Maťovčík / Prezentácia nových publikácií o Ľudovítovi Štúrovi 56
BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Ctiboh Zoch (1815 – 1865). 200. výročie narodenia významného príslušníka štúrovskej generácie 58
Augustín Maťovčík / Dvojnásobné jubileum Michala Chrásteka (1825 – 1900)   63
Peter Cabadaj / „Prvný ke kňihám slováckim led lámal..." (260. výročie narodenia Jozefa Ignáca Bajzu) 65
Dana Lacková / Slovenský spev mu bol jedným z najkrajších. Pripomíname si 10. výročie úmrtia operného speváka Ladislava Pudiša 68
LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (2. časť) 70
Mišo A. Kováč / Bábky a ich knižní kamaráti. Bábkové divadlo v múzeu a knižnici 79
JUBILEÁ
Jaroslav Rezník / Vždy s nesmiernym zaujatím. Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca 81
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Ešte k jubileu Pavla Rankova 84
NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Zomrel literárny vedec Michal Gáfrik 88

 

Knižnica 01/2015

2015 01 Obalka Kniznica 

RÓMSKA KULTÚRA V KNIŽNICI
Roman Čonka / Rómska kultúra v digitálnej podobe. Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3
Roman Čonka / Erika Godlová: Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju budúcnosť 6
Erika Godlová / Barbora Botošová: Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja do fraku 8

KNIHOVNÍCKE INŠTITÚCIE
Vít Richter, Bedřiška Štěpánová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven 11

OCHRANA FONDOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov. Mikroorganizmy v prostredí knižníc a archívov (1. časť) 20

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2014 23

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby IV 28

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium bibliografov 2014 30

ROZHOVOR
Gabriela Žibritová / Verejná knižnica – oáza pokoja v mediálnom hluku. Rozhovor o minulosti aj budúcnosti knižníc s PhDr. Klárou Kernerovou, bývalou riaditeľkou Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 32

Z KNIŽNÍC
Emília Kudlová, Nadežda Mičáková / Dvadsať rokov práce so študentmi v rámci Hodín bibliografie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Projekt výskumu prvotlačí z umenovedných hľadísk 42
Mária Pitáková / Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Vedecká konferencia v Oponiciach, 23. – 24. október 2014   52
Augustín Maťovčík / Príspevok k životopisu Vševlada Jozefa Gajdoša. Prednesené na vedeckej konferencii v Oponiciach 53
Dalibor Mikuláš / Slovenská emigrácia a slovenské lexikografické anglistické práce v Severnej Amerike 57
Gabriela Žibritová / Vzácne slovaciká na dosah... (Slovaciká v českom antikvariáte) 61

ARCHÍV
Mária Valová / Osobnosť Štefana Krčméryho vo svete fotografie. Z obrazových zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 62
Mária Slošiarová / Čo Slovák – to človek alebo Karol Salva – človek – učiteľ 67
Peter Vítek / Osudy Jána Kristiána Flitnera a jeho súkromnej knižnice 73

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak a štúrovci. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 76
Peter Mišák / Janko Jesenský (1874 – 1945) 78
Pavol Parenička / Tomáš Winkler (75-ročný) 81
Augustín Maťovčík / Spisovatelia Slovenska. Biografické príspevky o slovenských spisovateľoch a dejateľoch v časopise Knižnica (v rokoch 2005 – 2013)  84

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa. Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (1. časť) 86

 

Biografické štúdie 1 - 20

Archív vydaní zborníka Biografické štúdie z rokov 1970 - 1993, vydania zborníka od roku 1994 nájdete TU

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 20 (1993)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1993. ISSN 1338-0354. 156 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH


Úvod    5

I. ŠTÚDIE A MATERIÁLY

Augustín Maťovčík: Tvorba Slovenského biografického slovníka   7
Mišo A. Kováč: Biografia a sociografia       13
Jozefína Ballová: Obsah, štruktúra a štýl hesiel SBS      20
Jozef Novák: Prepisovanie priezvisk historických rodov    25
Jozef Špetko: Slovenský biografický výskum a zahraniční Slováci    29
Pavel Horváth:Faktografia v heslách historických osobností v SBS   32
Alexander Šimkovič: Heslá slovenských spisovateľov v SBS    38
Jozef Bžoch: Biografické heslá z oblasti umenia v SBS    43
Ondrej Pöss: Heslá z oblasti prírodných vied v SBS    47
Milan Petráš: Osobnosti z dejín technických vied a hospodárstva v SBS   52
Emil Kačala: Pramene k tvorbe hesiel osobností z oblasti hospodárstva   56
Pavol Parenička: Regionálny výskum a jeho odraz v SBS    59
Dušan Katuščák: Personálne bibliografie v SBS    63
Margita Ďurovčíková: Dokumentácia Biografického ústavu MS ako základný prameň tvorby a redakcie hesiel SBS    69
Zdenko Ďuriška: Genealogické údaje v SBS     73
Milan Šišmiš ml.: Genealogický výskum na Slovensku     77
Pavol Parenička: Obrazové prílohy v SBS   83
Milan Strhan: Problémy encyklopedickej tvorby s osobitným zreteľom na SBS     85
Vladimír Petrík: Ocenenie tvorcom Slovenského biografického slovníka   88

II. BIO-BIBLIOGRAFIA

Pavel Horváth: Potomstvo jednej bernolákovskej rodiny zo Slanice    93
Iacob  Mrza:    Michal Tertina (1750-1808)     117
Peter Maťovčík: Súpis príspevkov v Biografických štúdiách, zv. 1-20    125

Iveta Balková: Pracovníci Biografického ústavu Matice slovenskej 1969-1992   142

Resumé                147
Menný register      149


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 19 (1992)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1992. ISSN 1338-0354. 252 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod      5

I. Štúdie a materiály (Vedecký seminár o J. C. Hronskom)

Pozdravy (Ladislav Ťažký, Jaroslav Rezník)     9
Ján Števček: Ako chápaf Hronského dnes    12
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu J.C. Hronského   19
Mária Bátorová: O románe Pisár Gráč   36
Vladimír Petrík: Pohľad na povstanie "z druhého brehu"   46
Jozef M. Rydlo: J. C. Hronský a jeho román Svet na Trasovisku   52
Július Noge: Osudovosť vo vojnových poviedkach J. C. Hronského   72
Oľga Sabolová: K typológii postáv v poviedke J.C. Hronského Osud Matúša Čupaja Čierneho   77
Gerald J. Sabo: Predavač talizmanov Liberius Gaiusa Andreas Búr Majster    81
Viera Žemberová: J. C. Hronský v kritickej a literárnovednej reflexii   93
Norma L. Rudinská: Prijatie Hronského Jozefa Maka v Severnej Amerike   97
Ján Kopal: Hronského koncepcia literatúry pre mládež   108
Tomáš Winkler: Jozef Cíger Hronský a Matica slovenská   114
Michal Eliáš: Matičná delegácia na čele s J.C. Hronským v Amerike    118
Dušan Katuščák: Organizačná a podnikateľská aktivita J.C. Hronského      127
Augustín Nádaský: Miesto J.C. Hronského v Slovenskom gymnáziu pri Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme     139
Štefan Polakovič: Jozef Cíger Hronský v spomienkach    142
Ján E. Bor: Osobnosť na výške doby    148
Terézia Kaššayová: Rukopisná pozostalosť J.C. Hronského v Matici slovenskej  153

II. Bio-bibliografia

Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia J.C. Hronského    161
Jozef Špetko: Slovenská zahraničná literatúra     204

Obsah v anglickom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku
Obsah v talianskom jazyku

 

Resumé v nemeckom jazyku
Resumé v anglickom jazyku
Resumé v talianskom jazyku


Menný register    241

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 18 (1991)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1991. ISSN 1338-0354. 170 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod  5

I. ŠTÚDIE

Ján Tibenský: Historické pozadie pokusu o vytvorenie celouhorského vedeckého centra na východnom Slovensku v prvej polovici 18. storočia   9
Helena Saktorová: Životné osudy a národnokultúrna aktivita Michala Godru   30
Belo Polia: Život a dielo archeológa a etnografa Antona Intibusa      88
Augustín Maťovčík: Literárne dielo Jána Krstiteľa Tombora     111

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Vlado Uhlár: Príspevok k poznaniu života a diela Ruda Uhlára       141
Walter Kuzmany: Cesta Andreja Kuzmányho za zistením šlachtictva      152
Resumé  163
Menný register   165


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 17 (1990)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1990. ISSN 1338-0354. 169 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    5

ŠTÚDIE. MATERIÁLY

Margita Figuli: Herakles na rázcestí  (Zo  spomienok)   9
Augustín Maťovčík: Osobnosť Antona Augustína Baníka vo svetle autorských dedikácií   23
Pavel Parenička: Príspevok k životu a dielu Petra Kellnera-Záboja Hostinského   58
Milan Šišmiš: Príspevok ku genealógii rodiny Bobokovcov z  Dežeríc     86

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Slavko Churý: Niektoré dokumenty o Samuelovi Zachejovi so zreteľom k Bulharsku   109
Danica Gábrišová - Rudolf Chmel: Vladimír Petrík šesťdesiatročný    119
 
Menný register  161


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 16 (1990)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1990. ISSN 1338-0354. 168 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod (zostavovateľ)    5
Prejav predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča na slávnostnom zasadaní Výboru Matice slovenskej 14. 8. 1988     7

I.  VEDECKÁ KONFERENCIA O MATICI SLOVENSKEJ

Karol Rosenbaum: Matica slovenská v dejinách nášho národa    15
Dušan Katuščak: Hlavné úlohy vedecko-technického rozvoja a moderné formy dokumentácie slovenskej národnej kultúry   25
Miroslav Bielik: Nová etapa a perspektívy Slovenskej národnej knižnice    35
Peter Maruniak: Matica slovenská a slovenské knihovníctvo   42
Miloš Kovačka: Bibliografická práca Matice slovenskej    53
Michal Eliáš: Matica slovenská a literárne archívnictvo   61
Juraj Chovan: Matica slovenská a literárne múzejníctvo   69
Augustín  Maťovčík: Tvorivé výsledky a perspektívy Biografického oddelenia Matice slovenskej   75
Ladislav Lajčiak: Kultúrno-výchovná činnosť Matice slovenskej   81
Helena Bančáková: Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch   83
Ondrej Karkuš: Odbor pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej   90

DISKUSNÉ PRÍSPEVKY

 

Eugen Mešša: Spolupráca Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s Maticou slovenskou   107
Marta Fratričová: Spolupráca Univerzitnej knižnice a Matice slovenskej   111
Jiŕí Vacek: Styky Statní knihovny ČSR s Matici slovenskou   115
Terézia Kaššayová: Súčasné a perspektívne úlohy Archívu literárnych rukopisov  118
(Karol Rosenbaum) (Záverečné slová )   122

II.

 

Peter Maťovčík: Symboly Matice slovenskej   129
Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia Vladimíra Mináča (1978-1986)    153

Resumé (rušitna)   167
Resumé (nemčina)  168


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 15 (1988)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1988. ISSN 1338-0354. 185 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    5

I. ŠTÚDIE

Oto Kolárik: Nové údaje a pripomienky k životopisu a určeniu hrobu J. A. Komenského   9
Mária Vyvíjalová: Michal Kuníč -autor národných obrán    37

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Vendelín Jankovič: Uriel Majthényi (cca 1480—1546)   127
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu Jána Miloslava Geromettu   134
Helena Saktorová: Neznámy príspevok Michala Godru o Slovákoch   154
Matilda Hayeková: Slovenský matematik spred 200 rokov  174
Slavko Churý: Zbierka písomností rozličnej proveniencie v Štátnom oblastnom archíve v Bytči   177
 
Resumé   184

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 14 (1987)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1987. ISSN 1338-0354. 235 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod      5 

I. Štúdie, biografie, materiály


František Štraus: Biografické kalendárium Jonáša Záhorského     9
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu a literárnemu dielu Jána Krstiteľa Tombora    100
Helena Saktorová: Biobibliografia Michala Godru    153
Jozef Ambruš: Z okruhu Jána Kollára I.     172

II. Správy, recenzie, jubileá


Štefan Valentovič: Záverečná správa o Slovenskom biografickom slovníku   179
Vladimír Mináč: Augustín Maťovčík - päťdesiatročný     193
Súpis publikovaných príspevkov A. Maťovčíka (Peter M.)    194
Jozef Kuzmík: Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi (G. Kollárik)   212
Jozef  Kuzmík: Pripomienky autora    218
Vojtech Šarluška: Slovenský biografický slovník, I. zväzok A-D    221

Resumé v ruskom a nemeckom jazyku   225
Menný register  227

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 13 (1986)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1986. ISSN 1338-0354. 186 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

 

I. ŠTÚDIE

Augustín Maťovčík: Kalendárium života a tvorby Pavla Országha-Hviezdoslava    9
Autobiografické a memoárové listy Pavla Országha-Hviezdoslava    102
Augustín Maťovčík: Dokumenty o advokátskej Činnosti Pavla Országha-Hviezdoslava  v Námestove   129
Štefan Jančo: Hviezdoslav a oravskí pláteníci    131
Miloš Kovačka: Personálna bibliografia Pavla Országha-Hviezdoslava  136

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Vlado Uhlár: Juraj Bartaky a Eduard Skorpil - neznámi ľudovýchovní pracovníci    149
Helena Saktorová: Národnokultúrne iniciatívy Michala Godru v matičných rokoch   158
Margita Ďurovčíková: Rozhovor ako žáner a prameň bibliografickej literatúry    164
Resumé   179
Menný  register        181


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 12 (1985)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1985. ISSN 1338-0354. 126 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    7

I. ŠTÚDIE

Augustín Maťovčík: Kniha v živote a tvorbe Jána Hollého  9
Ján Hučko: Ľudovít Štúr    51
Juraj Chovan: Jozef Božetech Klemens - známy i neznámy    64

II. PRAMENE, MATERIÁLY, PERSONÁLIE

Rudo Brtáň: Vlastný životopis Viliama Paulinyho-Tótha    77
Marta Tkáčová: Príspevok k životopisu Gustáva Dérera    89
Ján V. Ormis: Zo starého Uhorska    93
Vlasta Ulrichová: Biografické kalendárium Eleny Maróthy-Šoltésovej   97
Jozefína Ballová: Personálna bibliografia Ľudmily Škultétyovej-Pikulovej  102
Viliam Mruškovič: Štefan Krivuš - šesťdesiatročný   115

Resumé 118
Menný register   119
 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 11 (1984)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1984. ISSN 1338-0354. 222 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

I. ŠTÚDIE

Miloslav Okál: Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera   7
Anton Vantuch: Ján Sambucus    44
Mária Bokesová-Uherová: Ján Jessenius   49
Ján Tibenský: David Fröhlich    56
Ľubomír Viliam Prikryl: Juraj Buchholtz ml.    63
Ján Tibenský: Daniel Fischer      66
Ľubomír Viliam Prikryl: Ján Lipský    76
Milan Petráš: Matúš Pankl      82
Miloš Jurkovič: Pavel Adámi   88
  

II. PRÍSPEVKY  K ŽIVOTOPISOM, MATERIÁLY, PERSONÁLNE BIO-BIBLIOGRAFIE

Augustín Maťovčík: Biobiblíografia Jána Hollého   95
Boris Banáry: K životopisu Jána Kadavého    118
Ján V. Ormis: Albert Škarvan v Bátovciach a počas prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918    131
Jozef Ambruš: Štefan Hamuljak    150 
Augustín Maťovčík: Popredný slovenský editor a biograf (k 70. narodeninám Jozefa Ambruša)   154
Augustín Maťovčík: Desať ročníkov biografických štúdií (1970—1981)   173
Juraj Chovan: Jubileum literárneho historika a archívnika (k päťdesiatke Michala Eliáša)   187
Štefan Valentovič: Slovenský biografický slovník  193
 
Resumé   211
Menný register    215
 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 10 (1981)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1981. ISSN 1338-0354. 144 s. Zost. J. Noge.

OBSAH

Úvod 5

I. ŠTÚDIE A PRÍSPEVKY

Július Noge: Žánrová dynamika diela Vladimíra Mináča   9
František Miko: Vývinová polemika a syntéza v štýle Vladimíra Mináča      19
Albín Bagin: Významová koncepcia Mináčovej trilógie Generácia    35
Vladimír Petrík:  Mináčove novely Na rozhraní   45
Ján Števček: Literatúra faktu v Mináčovom ideovo-estetickom systéme    52
Pavol Števček: Medzi literatúrou a publicistikou   57
Rudolf Chmel: Esej Vladimíra Mináča a vedomie historicity    65
Stanislav Šmatlák: Kritickosť ako princíp i metóda tvorby   72
Jozef Bžoch: Mináč ako kritik slovenskej poézie   80
Ján  Štibraný: Mináčovo symposion   85
Ondrej Marušiak: Autori a diela veľkých prelomov   91
Vladimír Forst: Dílo Vladimíra Mináče v českém prostředí   98
Ludwig Richter: Mináčovo dielo v NDR   104

II. BIOBIBLIOGRAFIA

Personálna bibliografia (spracovali Augustín Maťovčík a Jozefína Ballová)    111
Biografické  kalendárium (spracoval Augustín Maťovčík)    139

Menný register 143


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 9 (1980)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1980. ISSN 1338-0354. 164 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

 5

I. VEDECKÝ  SEMINÁR  O  ĽUDOVI  ONDREJOVOVI

Ján Števček: Skica k tvorbe Ľuda Ondrejova    9
Stanislav Rakús: K druhovému synkretizmu v Ondrejovovej próze    17
Ján Poliak: Ľudo Ondrejov a literatúra pre mládež    23
Ján Bodenek: Ľudo Ondrejov a Martin   34
Štefánia Mistríková: Moje spomienky na Ľuda Ondrejova    41
Augustín Maťovčík: Život a dielo Ľuda Ondrejova v dátach  46
Prílohy: Všedný životopis, Ako som začal písať, Ako som písal Zbojnícku mladosť    65

II. VEDECKÝ  SEMINÁR  O  DOBROSLAVOVI  CHROBÁKOVI

Otvárací prejav Štefana Krivuša, správcu Matice slovenskej    77 
Úvodné slovo Jána Števčeka    79

REFERÁTY - I. časť
Milan Pišút: Osobnosť v spomienke a v zrkadle literárneho vývinu         81
Augustín Maťovčík: K vnútornej biografii Dobroslava Chrobáka              85
Diskusia - I. časť: B. Choma, E. Pauliny, M. Pišút, A. Bagin, J. Števček    89

REFERÁTY -  II. časť
Ján Števček: Detail a horizont Chrobákovho diela   97
Albín Bagin: Chrobákov čas a priestor                  102
Ladislav Lapšanský: Literárny kontext diela Dobroslava Chrobáka    107
Valér Mikula: Tematická štruktúra Chrobákových próz  114
Diskusia -  II. časť: M. Kováč, B. Choma, M. Pišút, J. Števček, A. Bagin, M. Pišút, B. Choma, J. Števček   121

REFERÁTY -  III. časť
Eugen Pauliny: Jazyk Dobroslava Chrobáka   131
Ján Sabol: Chrobákova lyrická, poetická a parodická hovorovosť   137

Diskusia - III. časť: M. Darovec, B. Belák, A. Bagin, J. Sabol, V. Mikula, E. Pauliny, M. Pišút, J. Štibraný, P. Kováčová  145
Záverečné slovo Jána Števčeka  157

Menný register 161

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 8 (1978)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1978. ISSN 1338-0354. 280 s. Zost. S. Rakús.

OBSAH


Vladimír Mináč: Slovo na úvod     5
Oskár Čepan: Paradoxy Jonáša Záborského    11
Cyril Kraus: Záborského poézia v dobovom literárnom kontexte   22
Viliam Turčány: Nad veršom Jonáša Záborského     35
Pavol Petrus: Prozaická tvorba Jonáša Záborského  49
Viera Žemberová: K historickej próze Jonáša Záborského  60
Ján Jurčo: Dva dni v Chujave - výraz národno-osvetových tendencií tretej štvrtiny 19. storočia   65
Edmund Hleba: Paralely a kontrasty ženských postáv v Záborského próze    74
Ján Stevček: Racionalizmus, kontrast, náhoda    78
Albín Bagin: Záborský modernista    83
Stanislav Rakús: Humor a satira v Záborského diele    89
Zoltán Rampák: Jednota a rozmanitosti v dramatickej tvorbe Jonáša Záborského    98
Dionýz Ďurišin: Ruské súvislosti Lžedimitrijád Jonáša Záborského        118
Richard Marsina: Jonáš Záborský a jeho Dejiny kráľovstva uhorského  132
Ján Dekan: Konfrontácia originálu Záborského hry Bátoryčka so Zborovjanovou úpravou      145
Rudolf Chmel: Jonáš Záborský - literárny kritik a teoretik    155
Ladislav Tajták: K niektorým otázkam slovenskej historiografie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia a historické práce Jonáša Záborského    166
Kristína Mihóková: Jonáš Záborský ako novinár    187
Ladislav Bartko: Záborského názory na spisovnú slovenčinu       209
Mária Kračunová: Jonáš Záborský a východoslovenské nárečie   222
Antonín Boháč: Jonáš Záborský a český literární kontext            245
Vladimír Forst: Jonáš Záborský v české literární historii             254
Ervín Lazar: Jonáš Záborský a východné Slovensko                   259
Michal Eliáš: Jonáš Záborský a Matica slovenská                       264

Menný register  275


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 7 (1978)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1978. ISSN 1338-0354. 395 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

I.

Ján Hučko: Ctiboh Zoch   (Úvod)   7
Ivan Chalupecký: Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina   109
Oto Kollárik: Laurenc Benedikt Nudožerský    131
Katarína Habovštiaková: Anton Bernolák       149
Mate Šimundić: Slovák Bohuslav Sulek, vynikajúci chorvátsky prírodovedec a lexikograf 19. storočia     167

II.

Bratislavský exodus (J. Ambruš)                      181
Filozof a pedagóg Pavol Hečko (M. Novacka)    189
Životopis Mateja Hrebendu (M. Ďurovčíková)    226
Tomáš Slavomil Hroš, Janko Tombor, Juraj Gogolák Irievič (J. Ambruš)    239
Jozef Danielak (E. Kačala)   246
Jolana Cirbusová: Môj život  (K. Jaroščáková)   256
K životopisu Vilmy Jahodovej (J. V. Ormis)       277
Jozef Pozdech (L. Pikulová)    283

III.

Projekt Slovenského biografického slovníka (Š. Valentovič)   289
Základná štruktúra biografického hesla    310
Biografické heslá v Encyklopédii Slovenska (J. Grajciar)    316
Z nových kníh sovietskej biografistiky (Ľ. Pikulová)          321
Biografické materiály v Palkovičovom Týdenníku (V. Štětková)         326
Nekrológy v slovenských periodikách 1970-1974 (M. Ďurovčíková)    351

Resumé v ruskom jazyku  
Resumé v nemeckom jazyku
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemecom jazyku

Menný register  383


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 6 (1976)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1976. ISSN 1338-0354. 213 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

 

Úvod (Vladimír Mináč)   5

I. REFERÁTY A ŠTÚDIE

Karol Rosenbaum: Odkaz Jána Kollára       11
Stanislav Šmatlák: Poézia Jána Kollára       20
Milan Pišút: Kollár a český kultúrny život    29
Ján Tibenský: Úloha Jána Kollára v slovenskom národnom obrodení a hnutí   35
Július Dolanský: Kollár a Slované     51
Cyril Kraus: Kollár a štúrovci           61
Ján Pivoluska: Význam a miesto slovanskej myšlienky v SNP   73
Alexander Matuška: Kollár tak isto a inak   87
Viliam Turčány: Petrarca a Kollár     90
Michal Eliáš: Problémy Kollárovej biografie     103

II. DISKUSIA

Ján Kollár ako mravná osobnosť (D. Okáli)    143
Medzi našimi literatúrami (V. Forst)              146
Dielo Jána Kollára a medziliterárny kontext  (D. Ďurišin) 154
Jan Kollár jako argument pro Máchu a romantismus (M. Otruba)    158
Ján Kollár a rozprávky  (V. Gašparíková)       163
Ohlas Jana Kollára u moravských archeologů  (J. Skutil) 173

III.

Bibliografia Jána Kollára, 1953-1973 (M. Ďurovčíková)  175

Menný register  207
 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 5 (1974)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1974. ISSN 1338-0354. 365 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

I. REFERÁTY

Úvodom   5
Valér Peťko: K literárnej koncepcii Štefana Krčméryho    9
Alexander Matuška: Krčméry kritik   25
Ján Števček: Krčméry estetik    62
Albín Bagin: Poézia Štefana Krčméryho   71
Július Pašteka: Štefan Krčméry medzi domovom a svetom   85
Rudo Brtáň: Krčméry ako prekladateľ    107
Július Noge: Štefan Krčméry ako kritik poprevratovej prózy 113
Michal Eliáš: Krčméry a Matica slovenská         118
Cyril Kraus: Krčméryho koncepcia balady         124
František Miko: Sila kontextu a sila objektu u Krčméryho    133
Vladimír Forst: Štefan Krčméry a česká literatúra       139
Jozef Minárik: Krčméry a staršia slovenská literatúra  143
Mária E. Kopálová: Štefan Krčméry a slovenská literatúra pre mládež po roku 1918   157
Viera Gašparíková: Štefan Krčméry a ľudová slovesnosť  162
Jozef Melicher: Interpret ľudovej slovesnosti   172
Emanuel Muntág: Štefan Krčméry a hudba      177

II. SPOMIENKY

Ján Halaša: Spomienka na Štefana Krčméryho              185
Viera Mihalová: Zo spomienok na brata                        190
Ján Hrušovský: Spomienky na Štefana Krčméryho         192
István Csukás: Z mladosti Štefana Krčméryho               194
Ivan Stodola: Rozpomienky na Štefana Krčméryho        203
Jaroslav Vodrážka: So Štefanom Krčmérym                  207
Ján V. Ormis: Rozpomínám sa na Štefana Krčméryho    209
Andrej Kostolný: Chvíľky so Štefanom Krčmérym           224
Ján Petrík: Zo spomienok na Štefana Krčméryho            233
Dušan Šulc: Moje stretnutia so Štefanom Krčmérym      238
Jela Krčméry-Vrteľová: Otec         240
Ivan Krčméry: Postava z obrazu    243

III. BIOGRAFICKÉ KALENDÁRIUM ŠTEFANA KRČMÉRYHO   (Ľudmila Pikulová)   252
IV. PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA ŠTEFANA KRČMÉRYHO     (Spracoval Andrej Halaša)  310

 

Resumé v ruskom jazyku
Resumé v nemeckom jazyku

Menný register    355
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 4 (1973)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1973. ISSN 1338-0354. 108 s. Zost. Š. Valentovič.

OBSAH

Úvod   5

I.

Ján Martiš: Život a dielo Štefana Závodníka               11
Tekla Holéniová: Náčrt života Štefana Krčméryho       38
Marianna Prídavková-Mináriková: Samo Czambel       54
Eva Kostolná: Janko Cádra a Wiliam Ritter      67

II.

Michal Eliáš: Príspevok k životopisu Alberta Škarvana   77
J. Poliak: Spomienky Sidónie Sakalovej          96
Jozef Gašparík: Vlastný životopis                 118
Ľ. Pikulová: Albert Škarvan o tragédii Dušana Makovického   132

III.

I. Fried: Historický  prehľad a problémy maďarských biografických lexikónov    143
M. Eliáš: Významná publikácia         152
Ľ. Pikulová: Biografické slovníky typu Who ’s who   157
M. Ďurovčíková: Záslužná práca       162
M. Kovačka: Biografia v umeleckej literatúre      166

Resumé v ruskom jazyku       170
Resumé v nemeckom jazyku  171
Menný index (E. Kačala)        172
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 3 (1972)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1972. ISSN 1338-0354. 115 s. Zost. M. Eliáš.

OBSAH

Úvodné  slovo   5 

Referáty a koreferáty


Elena Várossová: Fenomén osobnosti v dejinách      9
Augustín Maťovčík: Stav, problémy a úlohy biografického výskumu na Slovensku    19
Peter Liba: Personálne bibliografie a biografický výskum     31
M. A. Adamov: Osobnosť a inštitúcia    41
Michal Eliáš: Rukopisná literárna pozostalosť ako prameň výskumu osobnosti     49
R. J.: Prezentácia osobnosti v expozíciách     53
Mária Hrochová: Bibliografia dejín vied a techniky na Slovensku      57
Dezider Kormúth: Stav a úlohy slovenskej pseudonymografie         61

Diskusia

Norbert Duka Zólyomi: Biografické bádanie na Slovensku do roku 1920      65
Ján Tibenský: Ku koncepcii slovenskej biografie         69
Pavol Petrus: Biografia a jej literárnovedný kontext    73
Ján Hudák: Problémy výberu osobností      77
Marián Váross: Úlohy biografického bádania vo výtvarnom umení      79
M. S.:  Informácia o Encyklopédii Slovenska    81
Margita Ďurovčíková: Dokumentácia v Biografickom ústave MS      83

Závery zo seminára   86

Prílohy

Xénia Kosteniczová: Kalendáriá života a tvorby spisovateľov       87
Walther Hubatsch: Biografia a autobiografia - problém  prameňa a spracovania    97
Záverečné poznámky zo zasadnutia "metodologie" na XIII. medzinárodnom kongrese historikov v Moskve k téme: Biografia a autobiografia dňa 18. augusta 1970    105 

Resumé v ruskom jazyku
Resumé v nemeckom jazyku
Obsah v ruskom jazyku
Obsah v nemeckom jazyku

Menný register  111


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 2 (1971)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1971. ISSN 1338-0354. 211 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod  (Augustín Maťovčík)     5

I   ŠTÚDIE

Ivan Vávra: Poznámky k životopisu Jana Sylvána        9
István Fried: Príspevok k poznaniu Jána Kollára a jeho pešťbudínskych spolupracovníkov    25
Vševlad J. Gajdoš: Slovenský rodoľub Móric Alster (Náčrt jeho života a činnosti)       42
Ján V. Ormis: Okienko cez staré pohľadnice    64

II PERSONÁLIE

Michal Eliáš: Vojak v poli aneb vypsani pripadnosti Jána Ignathy  (Slovenský cestopis z prelomu 18. a 19. storočia)       89
Gabriel Horváth: Na akú chorobu trpel básnik Ján Hollý        97
Augustín Maťovčík,  Gertruda Režná, Viera Podmajerska: Bio-bibliografia Jozefa Cígra Hronského      101
Eva Kostolná: Bio-bibliografická dokumentácia Jána Bédera       121
Margita Ďurovčíková: Životopisné dotazníky a dotazníkové akcie v Matici slovenskej       126

III  PRAMENE A DOKUMENTY

Eugen  Klementis: Príspevok k životopisu Pavla Všudyslava Ollíka       141
Augustín Maťovčík: Rozpomienky Michala Godru                              145
Ján Poliak: Ľudmila Podjavorinská o sebe                                        158


IV  REFERÁTY, RECENZIE, SPISY

Zo sovietskej biografickej literatúry (Ľ. Pikulová, J. Ballová)              165
Jurij Mann: Žáne veľkých možností (Voprosy literatury 1959, č. 9)    170
Úvod do biografie (Michal Potemra)                                               175
Koncepcia Biografického ústavu Matice slovenskej (A. Maťovčík, M. Durovčíková, K. Matheiselová)          182
Biografický ústav Matice slovenskej v rokoch 1969-1970  (A. M.)                 191
Zásady pre úpravu rukopisu a odkazy na  literatúru                                  193

Resumé v ruskom jazyku              195
Resumé v nemeckom jazyku         196
Menný index                               197


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 1 (1970)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1970. ISSN 1338-0354. 156 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na začiatok   (A. Maťovčík)             5
Ivan Kusý:  Úvodné slovo na konferencii    7

ŠTÚDIE

Augustín Maťovčík: Martin Hamuljak (Základné črty literárno-organizačného diela a pramene národnej koncepcie)    9
Juraj Chovan: Martin Hamuljak a vývin spisovnej slovenčiny     17
Richard Pražák: Ke vztahu druhé bernolákovské generace a české jungmannovské inteligence za národního obrození      25
Mária Vyvíjalová: Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej           53
László Sziklay: Mnohojazyčnosť Pešťbudína a jej odraz v literatúre     69
István Fried: Úloha almanachov vo východoeurópskych  literatúrach v období  národného obrodenia     75
Cyril Kraus:  "Spolok zorový"  a štúrovská literatúra    80
Július Noge: Umelecká próza v almanachu Zora         89
Katarína Habovštiaková: Almanach Zora z jazykovedného hľadiska                              95
Jozef Ambruš: Vzťah Jána Hollého k Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej      107
Štefan Drozd: Michal Rešetka a Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej             114
Milan Čechvala:  Michal Godra a jeho účasť v almanachu Zora    120
Ján Tibenský: Záverečné slovo         132

PRÍLOHY

Martin Hamuljak: Vznik Spolku pešťbudínskych pestovateľov slovenskej literatúry (Ján Považan)     137
Prejav na hrobe Martina Hamuljaka pri 110. výročí smrti  27. marca  1969 (Juraj  Chovan)             144
Prejav pri Hamuliakovom hrobe na námestovskom cintoríne 12. mája 1969 (Ivan Kusý)                  145

Resumé v ruskom jazyku         147
Resumé v nemeckom jazyku    149
Menný  index    151

Biografické štúdie 21 -

Archív vydaní zborníka Biografické štúdie od roku 1994, vydania zborníka z rokov 1970 - 1993 nájdete TU 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 37 (2014, pdf)

- pre stiahnutie zborníka kliknite na názov

Martin: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2014. ISSN 0067-8724. Zost. Z. Ďuriška.


OBSAH

 

Predhovor ... 5

I PRÍSPEVKY Z ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PODUJATÍ
SEMINÁR O ĽUDOVÍTOVI VLADIMÍROVI RIZNEROVI
Ďuriška, Zdenko: Príspevok ku genealógii rodu Riznerovcov ... 11
Maťovčík, Augustín: Osobnosť Ľudovíta Vladimíra Riznera ... 16
Klimeková, Agáta: Ľudovít Vladimír Rizner a retrospektívna národná bibliografia ... 20
Saktorová, Helena: Pramene k životu a dielu Ľudovíta Vladimíra Riznera v Slovenskej národnej knižnici ... 26
Rímsky, Marek: Korešpondencia Ľudovíta Vladimíra Riznera s Eduardom Krajňákom ... 31

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM
Rímsky, Marek: Zbierka archívnych dokumentov Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a jej využitie pre biografický výskum ... 37
Maťovčík, Augustín: Svedectvo denníkov o osudoch Alberta Škarvana ... 52
Valko, Roland: Obraz partizánskeho hnutia na Slovensku v Husákovom Svedectve o Slovenskom národnom povstaní ... 81
Vítek, Peter: Predkovia Jána Nepomuka Bobulu (1844 – 1903) vo svetle cirkevných matrík ... 95

III. SPRÁVY
Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za roky 2013 ... 101
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za roky 2013 ... 103

MENNÝ REGISTER ... 109

 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 36 (2013, pdf)

- pre stiahnutie zborníka kliknite na názov

Martin: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2013. ISSN 0067-8724. Zost. Z. Ďuriška.


OBSAH


I PRÍSPEVKY Z ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PODUJATÍ
SAMO CHALUPKA V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A KULTÚRE
Cabadaj, Peter: Samo Chalupka v kontexte štúrovcov ... 11
Ďuriška, Zdenko: Genealógia rodu Chalupkovcov ... 14
Maťovčík, Augustín: Príspevok k životopisu Sama Chalupku ... 41
Parenička, Pavol: Básnické dielo Sama Chalupku ... 55
Bilińska, Irena: Ideové východiská konštrukcie slovenského národno-politického priestoru v Spevoch Sama Chalupku ... 58
Sabov, Peter: Chalupkiana – Knižnica Sama Chalupku ... 79
Šišmišová, Karin: Niekoľko poznámok k rukopisom Sama Chalupku v Literárnom archíve SNK ... 84
Borguľová, Jana: Samo Chalupka v aktivitách Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici ... 90

STANOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE A POLITIKE
Ďuriška, Zdenko: Z minulosti rodu Stanovcov ... 97
Maťovčík, Augustín: Mikuláš Stano (Prispevok k životopisu polonistu a prekladateľa) ... 132
Kovačka, Miloš: Bibliograf Pavol Stano (26. 12. 1910 – 11. 6. 1988) (Pri stom výročí narodenia) ... 139
Letz, Robert: Pôsobenie Júliusa Stana v slovenskom politickom a verejnom živote v rokoch 1918 – 1938 ... 151

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM
Maťovčík, Augustín: Kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra ... 175
Brindza, Peter: Príspevok k problematike výskumu mestských elít v 17. storočí (na príklade Trenčína) ... 211
Ďuranová, Ľudmila – Šourková, Anna – Táborecká, Alena: Lexikón slovenských žien (doplnky 2001 – 2005) ... 223
Fišer, Zdeněk: Želmira Hurbanova a Viktor Lorenc (Příběh jednoho manželství) ... 242

III. SPRÁVY
Správy o činnosti Národného biografického ústavu SNK za roky 2010 – 2012 ... 261
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za roky 2010 – 2012 ... 267

MENNÝ REGISTER ... 293

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 35 (2010)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2010. ISSN 1338-0354. 368 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH


Na margo malého jubilea (Zostavovateľ)  5

I. REFERÁTY Z VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

SEMINÁR K 100. VÝROČIU NARODENIA JOZEFA G. CINCÍKA

Jozef Markuš: Tvár a tváre Jozefa Cincíka       11
Augustín Maťovčík: Životná anabáza Jozefa G. Cincíka       16
Pavol Parenička: Účasť Jozefa Cincíka na činnosti Matice slovenskej     22
Peter Cabadaj: Jozef Cincík v kontexte slovenskej exilovej kultúry        38
Štefan Baranovič: Sochárske umenie v diele Dr. Jozefa Cincíka            48
Jozef Beňovský: Jozef Cincík v zbierkach Slovenského národného literárneho múzea SNK             56
Magdaléna Brincková: Rukopisná pozostalosť Jozefa Cincíka v Archíve literatúry a umenia SNK     60
Marek Ďurčo: Jozef Cincík ako matičný pracovník                      64
Mária Rapošová: Počiatky priateľstva J. Cincíka s J. Okáľom      69
Michal Eliáš: Biografické práce Jozefa Cincíka                           78
Mišo A. Kováč: Jozef Cincík ako literárny archeológ                   85

 

VEDECKÁ KONFERENCIA K 110. VÝROČIU NARODENIA ANTONA A. BANÍKA
Augustín Maťovčík: Na margo životných osudov Antona A. Baníka           93
Peter Liba: O životnej filozofii Antona A. Baníka                                     99
Dušan Katuščák: Baníkova koncepcia Slovenskej národnej knižnice        109
Pavol Parenička: Jazykovedné aktivity Antona A. Baníka                        116
Imrich Šimig: Klavírna tvorba Antona A. Baníka                                    120
Róbert Letz: Baníkova Dialektická podstata slovenského konfesionalizmu 130
Peter Cabadaj: Anton A. Baník v redakcii novín Slovák                          147
Igor Thurzo: Baníkove predstavy o Devíne a ich širšie súvislosti             150
Mišo A. Kováč: Príprava a osud zborníka Priateľské príhovory slovom a hudbou    157
Magdaléna Brincková: Pôsobenie Antona A. Baníka v archívnych komisiách v Prahe a v Bratislave               165
Viera Sedláková: Kontakty Bélu Bartóka s Antonom A. Baníkom a vydanie zbierky Slovenské ľudové piesne  172
Zdenka Sojková: Setkávání s panem docentem A. A. Baníkem       181
Anton Augustín Baník: Curriculum vitae         185

JUBILEJNÉ STRETNUTIE K 115. VÝROČIU NARODENIA PAVLA FLOREKA

Augustín Maťovčík: Niekoľko poznámok k životu a dielu Pavla Floreka             193
Pavol Parenička: Pavol Florek ako historik    197
Stanislav Florek: Rodinná sága                   201

K 80. NARODENINÁM MIŠA A. KOVÁČA

Pavol Parenička: Život a dielo Michala Kováča v kontexte jeho 80. výročia narodenia         241
Jozef Beňovský: Mišo A. Kováč ako literárny múzejník               248
Vladimír Štefko: Medzi historiografiou, etnografiou a divadlom   251
Miloš Kovačka: Mišo A. Kováč - architekt národného bibliografického systému Slovenska   259
Július Vanovič: Lístok 80-ročnému Mišovi A. Kováčovi       273
Polstoročie v nás (Rozhovor Júliusa Vanoviča s Mišom A. Kováčom)                 277
Peter Cabadaj: Posledný mohykán (alebo skromná pocta Mišovi A. Kováčovi)    294
Augustín Maťovčík: Rozpamätávanie na časy mladosti                         297
Peter Liba: Pravda v príbehu (reflexie k 80. jubileu M. A. Kováča)         300
Jaroslav Rezník: Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca   304

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

J. M. Rydlo: Jozef Heriban        313
Ľudmila Ďuranová – Anna Šourková – Alena Táborecká: Lexikón slovenských žien (doplnky – druhá časť)         319
Augustín Maťovčík a kol.: 40. výročie založenia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice   333

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2009                       343
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2009   345
Menný register      351
Obsah v nemeckom jazyku


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 34 (2010)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2010. ISSN 1338-0354. 162 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

I. Príspevky z vedeckých a odborných podujatí

SEMINÁR URAMOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Uramovcov    9
Pavol Parenička: Rehor Uram-Podtatranský (1846 – 1924)     23
Daniela Fiačanová: Rehor Uram-Podtatranský a Liptovský Mikuláš     27
Augustín Maťovčík: Osobnosť pedagóga a spisovateľa Jána Urama    33
Július Vajó – Marta Jiroušková: Jozef Uram - prvý riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach    42

SEMINÁR K 110. VÝROČIU NARODENIA JÁNA SMREKA

Vladimír Petrík: Básnické dielo Jána Smreka    49
Peter Cabadaj: Básne vnútorného exilu Jána Smreka    53
Augustín Maťovčík: Pramene k životu a dielu básnika Jána Smreka v Slovenskej národnej knižnici    56
Pavol Parenička: Ján Smrek v redakcii Národných novín    64

II. Príspevky k životopisom  dielam

Augustín Maťovčík: Hviezdoslavove pobyty v kúpeľoch          69
Augustín Maťovčík: Školské roky Antona Augustína Baníka    79
Ľudmila Ďuranová - Anna Šourková - Alena Táborecká: Lexikón slovenských žien (doplnky)    93
Libor Bernát: Rod Doršicovcov vo svetle ich denníkov        112
Libor Bernát: Puchalovci vo svetle rodového denníka          123
Augustín Maťovčík: Autobiografia Antona Augustína Baníka z roku 1958          130

III. Správy

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2008                               137
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2008         139

Menný register                        147
Obsah v nemeckom jazyku      159


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 33 (2008)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2008. ISSN 1338-0354. 177 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

I. REFERÁTY Z VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

BIOGRAFISTIKA AKO FENOMÉN VÝSKUMU

Ludwig Richter: Heslá slovenských spisovateľov v nemeckých, rakúskych a švajčiarskych lexikónoch svetovej literatúry 1946 – 2006    9
Peter Liba: Medzi vedou a umením   48
Vladimír Petrík: Životopisný román a biografistika     55
Pavol Parenička: Fenomén osobnosti v dejinách       63
Mišo A. Kováč: Sociografické registre v biografiách   67
Peter Cabadaj: Zborník Biografické štúdie                71
Augustín Maťovčík: Biografia ako dobrodružstvo poznania   73

JUBILEJNÉ POZDRAVY

Jozef Leikert: Osobné a neosobné o Augustínovi Maťovčíkovi a jeho spolupracovníkoch   79
Marek Maďarič:Pozdrav k jubileu Augustína Maťovčíka   84
Vladimír Petrík: Jubilejný pozdrav   86
Dušan Katuščák: K jubileu Augustína Maťovčíka    87
Edmund Hleba: Laudácia k jubileu   89
Jozef Beňovský: Jubilejný príhovor   91

OSOBNOSTI V ZRKADLE DEJÍN

Augustín Maťovčík: Koncepcia Národného biografického ústavu SNK a spracovanie Biografického lexikónu Slovenska    97
Pavol Parenička: Zásady a kritériá výberu osobností do biografických slovníkov    101
Ľudmila Ďuranová: Dokumentácia a pramene pre tvorbu biografických slovníkov  105

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Kohútovcov z Ústia nad Oravou   111
Augustín Maťovčík: Bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle názorov Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára    126
Tibor Fabiny: Kollárove peštianske roky      136
Zdenko Ďuriška: Rod Alexandra Kubíniho    143

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2007     153
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2007   155
Menný register   165
Obsah v nemčine


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 32 (2007)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2007. ISSN 1338-0354. 256 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na úvod (Vladimír Petrík)  5

I. REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ 

SEMINÁR O JOZEFOVI CÍGEROVI HRONSKOM

Vladimír Petrík: Peripetie tvorby Jozefa Cígera Hronského  13
Augustín Maťovčík: Obraz života a diela Jozefa Cígera Hronského v súčasnom bádaní   18
Peter Cabadaj: Jozef Cíger Hronský ako výtvarník   36
Mišo A. Kováč: Dramatická konkretizácia Hronského diela  44

SEMINÁR PIETROVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Pietrovcov   49
Pavol Parenička: Pietrovci v slovenskej politike  58
Augustín Maťovčík: Niekoľko poznámok ku knihe Ambra Pietra:  Nápor – odpor   64
Krátky vlastnoručný životopis (Ambróz Vekoslav Pietor)  68
Mišo A. Kováč: Ochotnícke tradície v rodine Pietrovcov  70
Vladimír Štefko: Naďa Hejná – princezná komédie, kráľovná drámy  76
Ladislav Čavojský: Režisér Miloš Pietor  81

II. K  JUBILEU  AUGUSTÍNA  MAŤOVČÍKA

Miloš Kovačka: Podiel Augustína Maťovčíka na zostavovaní a vydávaní  bibliografických diel   91
Peter Liba: Malé rozpamätávanie (K sedemdesiatke A. Maťovčíka)   102
Mišo A. Kováč: Augustín Maťovčík – kultúrny manažér  108
Pavol Parenička: Biografické kalendáriá v spracovaní Augustína Maťovčíka   114
Augustín Maťovčík v personálnej typodokumentácii 1955 – 2006   119

III. PRÍSPEVKY  K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Helena Saktorová: Príspevok ku genealógii rodiny Turzo   175
Klára Komorová: Z genealógie najstarších Révaiovcov v Turci   187
Eva Geršiová: Barónka Natália Ivanovna von Friesenhof – dáma so záhadným pôvodom   194
Ludwig Richter: Jozef Cíger Hronský ako spravodlivý sudca v spore o nemecký preklad novely Margity Figuli „Tri gaštanové kone“ 205

IV. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2005     229
Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2006     231
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2005    233
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2006    238
Menný register   245


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 31 (2005)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2005. ISSN 1338-0354. 224 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Na úvod  5

I. REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ

SEMINÁR O JOZEFOVI AMBRUŠOVI

Peter Liba: Ambrušova koncepcia textológie a editorstva   11
Štefan Drug: Niekoľko pohľadov do korešpondencie Jozefa Ambruša    20
Augustín Maťovčík: Spolupráca Jozefa Ambruša s matičným Literárnym archívom   28
Anna Fischerová: K textologickej metóde Jozefa Ambruša    31
Jarmila Grafová: Literárna pozostalosť Jozefa Ambruša v Archíve  literatúry a umenia SNK v Martine 37
Jeleňa Paštéková: Na pamiatku Jozefa Ambruša (v Hornom Badíne 15. 9. 2004)    43

SEMINÁR O  EXILOVÝCH  SPISOVATEĽOCH

Peter Cabadaj: Rudolf Dilong - mág slovenského slova          47
Augustín Maťovčík: Príspevok ku genealógii Rudolfa Dilonga   51
Ladislav Lajčiak: Vivat Bešeňovský (na pol úst)                      58
Pavol Parenička: Pútnik a literát dvoch svetov - Ján Okáľ        63
Mišo A. Kováč: Konkretizácia Dilongovej hry Gorazd               68
Mária Rapošová: Neprebádaná oblasť v živote a diele Jána Okáľa   71
Karol Okáľ: Zo spomienok na brata    74

II. PRÍSPEVKY  K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Martin Odler: Štefan Krčméry: Dr. Ján Lajčiak, slovenský vedomec     79
Augustín Maťovčík: Z korešpondencie Milá Urbana s Mikulášom Gacekom   97
Zdenko Ďuriska: Laučekovci a Martin                120
Zdenko Ďuriska: Z histórie rodu Holéciovcov      135
Ladislav Lajčiak: Štefan Záhorský a jeho doba   185

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2004        197
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK v roku 2004     199
 
Menný register    209


 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 30 (2004)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2004. ISSN 1338-0354. 298 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    5

I.    REFERÁTY Z VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

SEMINÁR O JOZEFOVI NIŽNÁNSKOM

Vladimír Petrík: Básnik Jožo Nižnánsky   11
Štefan Drug: Z literárnej biografie Joža Nižnánskeho  15
Ivan Sulík: Historicko-dobrodružný román (v podaní Joža Nižnánskeho)   22
Peter Liba: Jozef Nižnánsky v kontexte populárnej prózy v medzivojnovom období  27
Pavol Parenička: Novinár, redaktor a publicista Jožo Nižnánsky 32
Augustín Maťovčík: Dokumenty o Jozefovi Nižnánskom v Archíve literatúry a umenia SNK  41

SEMINÁR: ČAPLOVIČOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Príspevok ku genealógii rodu Čaplovičovcov   49
Augustín Maťovčík: Osobnosť Vavrinca Čaploviča a jeho bibliotéka   85
Katarína Ileninová: Súčasný stav Čaplovičovej knižnice   89
Pavol Parenička: Etnograf Ján Čaplovič (1780- 1847)   94
Miloš Kovačka: Bibliografa historik Ján Čaplovič (1904 - 1976)   99
Ľudmila Ďuranová: Regionálny historik a biograf Ján Čaplovič (1905 - 1979)  131
Margita Ďurovčíková: Literárny historik Vladimír Čaplovič   136
Igor Čerňan: Archeológ Pavol Čaplovič  142
Jana Kurucárová: Archívne pamiatky rodu Čaplovičovcov v Štátnom archíve v Bytči   149

II. PETER CABADAJ - AUGUSTÍN MAŤOVČÍK - PAVOL PARENIČKA: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 20. STOROČIA (DOPLNKY)  157

III. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Ján Debnár: Príspevok k životu a dielu Jozefa Sčasného    213
Ivan Geguš: Zásluhy J. C. Hronského o tlačiareň Neografiu v Martine   226
Augustín Maťovčík: Súpis príspevkov v zborníku Biografické štúdie, zv. 1 - 30 (1970 - 2004)   237

IV. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2003   267
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2003    271
Menný register   275


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 29 (2003)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2003. ISSN 1338-0354. 240 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Na úvod  5

REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ  SEMINÁR  O  TVORBE  BIOGRAFICKÝCH  SLOVNÍKOV

Augustín Maťovčík: Tvorba biografických slovníkov na Slovensku  11
Peter Cabadaj: Slovenská slovníková tvorba v zahraničí  16
Zdenko Duriška: Biografická dokumentácia ako základ tvorby slovníkov   19
Pavol Parenička: Regionálne biografické slovníky na Slovensku   23
Ľudmila Ďuranová: Štruktúra biografického hesla  42
Alena Táborecká: Lexikón slovenských žien  47
Elena Zátopková: Slovník osobností levického regiónu  49
Milan Gonda: Biografické snaženia na Orave  52
Ján Gašpar: Práca na bíobíbliografických slovníkoch v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach   56
Elena Kolivošková: Príbeh Slovníka židovských osobností Košíc a okolia   60

SEMINÁR  O  ANDREJOVI  KAVULJAKOVI

Augustín Maťovčík: Životné osudy historika Oravy a lesníckeho odborníka Andreja Kavuljaka  67
Zdenko Duriška: Andrej Kavuljak o svojom rode  74
Pavol Parenička: Historiografické dielo Andreja Kavuljaka  85
Jana Kurucárová: Kavuljakov Historický míestopis Oravy   95
Jozef Urgela: Lesnícke práce Andreja Kavuljaka  101
Peter Cabadaj: Kavuljakov román Žiare o Veľkej Morave  104
Margita Durovciková: Rukopisná pozostalosť Andreja Kavuljaka  107
Zuzana Vašková: Spomienka na starého otca  109
Katarína Sládeková: Kavuljakove predstavy o smerovaní lesného  hospodárstva  113

SEMINÁRE O ŠTEFANOVI  KRČMÉRYM

Miloš Tomčík: Protirečivé vzťahy medzi kontinuitou v literárnom vývine a tvorivým subjektom  119
Vladimír Petrík: Prozaik Štefan Krčméry  126
Viliam Marčok: Štefan Krčméry ako literárny historik vo svetle antipozitivistického prelomu   131
Karol Tomiš: Všestranná osobnosť slovenskej kultúry   144
Štefan Drug: K vývinu vztahov medzi Štefanom Krčmérym a davistami   149
Augustín Maťovčík: Krčméryovská korešpondencia ako literárno-biografický prameň  158

II. PRÍSPEVKY  K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Augustín Maťovčík: Biografické kalendárium P. J. Šafárika   167
Erik Dulovič: Ján Slávik - kňazská a spoločenská angažovanosť   182
Milan Petráš: Nepoznaný technik Dr. Ing. Bohumil Chorvát (1878 - 1943)   194
Zdenko Ďuriška: Príspevok ku genealógii Kolomana Sokola   208

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2001    215
Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2002    219
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2002   221

Menný register  227


 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 28 (2002)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2002. ISSN 1338-0354. 262 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Na úvod  5

I. REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ  SYMPÓZIUM  O JÁNOVI  HERKEĽOVI

Augustín Maťovčík: Poznámky k životu a slovanskej koncepcii Jána Herkeľa   11
Peter Macho: Jazyk a národ v obranných spisoch Jána Kollára a Jána Herkeľa   15
Ľudmila Buzássyová: Filologická koncepcia Jána Herkeľa v diele Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky   25

VEDECKÝ SEMINÁR: GODROVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška - Helena Saktorová: Genealógia rodu Godrovcov   41
Helena Saktorová: Biografický profil Michala Godru   53
Miroslav Dudok: Jazykovedné dielo Michala Godru   63
Augustín Maťovčík: Knižnica Michala Godru   71
Pavol Parenička: Portrét Samuela Godru   75
Miloš Kovačka: Poézia Samuela Godru    83
Ľudmila Duranová: Ďalší Členovia godrovskej rodiny   92

VEDECKÝ SEMINÁR O KAROLOVI STRMEŇOM

Ján Tužinský: Príhovor       99
Augustín Maťovčík: Mozaika z biografie Karola Strmeňa   101
Peter Cabadaj: Básnická tvorba Karola Strmeňa    107
Imrich Kružliak: „Jeden svätý je viac než masa" (K nedožitým 80. narodeninám Karola Strmeňa)    112
Marina Carnogurská: Výnimočná hodnota Strmeňových básnických prekladov z klasickej čínštiny    120
Imrich Vaško: Triptych Karola Strmeňa (Poézia I, II, III)    131
Pavol Parenička: Publicista Karol Strmeň   137
Gabriela Hamranová: Knižné vydania Karola Strmeňa v Slovenskej národnej knižnici v Martine     142
Jarmila Grafová: Karol Strmeň a jeho písomná pozostalosť v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice    149

II. PRÍSPEVKY K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Augustín Maťovčík - Ľudmila Šimková: Osobnosť  Ľuda Ondrejova v súčasných literárnych súradniciach (Personálna bibliografia za roky 1972-2000)   157
Zdenko Duriška: Genealógia rodu Bazovských   204

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2000     235
Publikačná činnosť pracovníkov Biografického ústavu 1998 – 2000       238

Menný register    249


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 27 (2000)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2000. ISSN 1338-0354. 328 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na úvod    9

SEMINÁR BOHÚŇOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Duriška: Bohúňovci a Ružomberok    8
Zita Ziaranová: Umelecké a ľudské posolstvo Petra Michala Bohúňa   56
Pavol Parenička: Bohém zašlých časov (K storočnici narodenia Ema Bohúňa)   67
Štefan Drug: Osobnosť spisovateľa Jána Bohúňa   82
Milan Petráš: Strojník, konštruktér a včelársky odborník Jozef Bohúň   88

KOLOKVIUM O JOZEFOVI G. CINCÍKOVI

Augustín Maťovčík: Životný príbeh Jozefa G. Cincíka     105
Pavol Parenička: Účasť Jozefa Cincíka na činnosti Matice slovenskej a Neografie    116
Peter Cabadaj: Jozef G. Cincík ako historik umenia a výtvarník   132
Peter Maruniak: Jozef Cincík a snahy o postavenie budovy pre Slovenskú národnú knižnicu   144
Alexander Lilge: Jozef G. Cincík a Neografia    158
Mišo A. Kováč: Jozef Cincík ako literárny archeológ v postupnom objavovaní   160
Peter Sabov: Jozef G. Cincík ako karikaturista    164
Terézia Kaššayová: Rukopisná pozostalosť Jozefa G. Cincíka v Archíve literatúry a umenia SNK   166
Viliam Sokolík: Niekoľko poznámok o vzťahu Jozefa G. Cincíka k obrazovému dokumentu   171

KOLOKVIUM O JOZEFOVI AMBRUŠOVI

Oľga Pavúkova: Privítanie 179
Imrich Kružliak: Roky mladosti Jozefa Ambruša 181 
Vladimír Matula: Ambrušova koncepcia akademického vydania Diela Ľudovíta Štúra 186
Vladimír Petrík: Ambrušovo spoluautorstvo Dejín slovenskej literatúry  193
Augustín Maťovčík: Na margo vydania Listov Jána Kollára    196
Juraj Chovan: Jozef Ambruš v zrkadle času a večnosti    199
Ján Motulko: Spomínanie na Človeka    202
Viliam Turčány: Jozefovi Ambrušovi   205
Beáta Mihalkovičová: Študovňa Jozefa Ambruša v Múzeu Ľ. Štúra v Modre   207

VEDECKÁ KONFERENCIA O ANTONOVI AUGUSTÍNOVI BANÍKOVI

Tomáš Winkler: Storočnica narodenín Antona Augustína Baníka    211
Augustín Maťovčík: Na margo Baníkových úvah o slovenskom konfesionalizme    214
Peter Liba:Baníkova koncepcia kultúry   221
Mišo A. Kováč: Filozofia bytia, spolčovania a tvorby v myslení a konaní Antona A. Baníka    230
Eva Augustínova: Študentské práce Antona Augustína Baníka   235
Štefan Hanakovič: Pôsobenie Antona Augustína Baníka v Spolku sv. Vojtecha   239
Emil Kačala: Anton Augustín Baník a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931   248
Pavol Parenička: Niekoľko poznámok k účasti docenta Antona Augustína Baníka na konštituovaní Slovenskej národnej knižnice   253
Andrej Riško: Anton Augustín Baník ako knihovedec    259
Miloš Kovačka: Baníkov bibliografický program   272
Peter Sabov: Knižnica Antona Augustína Baníka   281
Helena Saktorová: Tlače 16. storočia v knižnici Antona Augustína Baníka   285
Jozef Kuzmík: Moje spomienky na spoluprácu s Antonom A. Baníkom v Slovenskej národnej knižnici 293

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM

Mišo A. Kováč: Životné osudy Michala Fedora a jeho literárne práce i pôsobenia so vzťahom k Martinu a Turcu   299
Správa o činnosti Biografického ústavu za rok 1998   306
Správa o činnosti Biografického ústavu za rok 1999   308
 
Menný register   311


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 26 (1999)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1999. ISSN 1338-0354. 277 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Augustín Maťovčík: Slovo k jubileu    5 3>

SEMINÁR  ŠTEFANOVIČOVCI  V  SLOVENSKEJ  KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Problémy výskumu genealógie rodu Štefanovičovcov    9
Pavol Parenička: Niekoľko poznámok k biografii a osobnosti Samuela Dobroslava Štefanoviča  26
Roman Holec: Miloš Štefanovič v slovenskej politike  31
Milan Krajčovič: Dr. Miloš Štefanovič (1854 - 1904) v stredoeurópskej politike   41
Miloš Kovačka: Knihovníčka Mária Štefanovičová   68
Eva Pástorová: Rukopisná pozostalosť Štefanovičovcov v ALU MS   74

SEMINÁR  STODOLOVCI  V  SLOVENSKEJ  KULTÚRE

Augustín Maťovčík: Slovo na úvod  81
Zdenko Ďuriška: Legendy a skutočnosť   83
Ján Hlavienka: Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola - vedec a technický literát  107
Natália Krajčovičová: Osobnosť Emila Stodolu vo verejnom a politickom živote 111
Miloš Kovačka: Prelom Emila Stodolu 123
Miroslav Fabricius: Kornel Stodola  130
Ladislav Čavojský: Dramatik Ivan Stodola  135
Pavol Parenička: Osudy a memoáre Ivana Stodolu  

142
Branislav Geryk: MUDr. Ivan Stodola ml.  148
Soňa Kovačevičová: Ženy Stodolovskej rodiny v kultúrnom a spoločenskom živote  157
Zuzana Kusá: Stodolovci v súčasnosti  164
Mária Slošiarová: Rukopisná pozostalosť Stodolovcov v ALU MS   170
Iveta Blažeková: Stodolovci v zbierkach Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši  178

SEMINÁR O  PETROVI  KELLNEROVI-ZÁBOJOVI  HOSTINSKOM

 

Augustín Maťovčík: Kontinuita štúrovského programu v etablovaní národnej identity Slovákov 187
Zdenko Ďuriška: Zvolenskí, gemerskí a liptovskí Kellnerovci 190
Pavol Parenička: Biografické súradnice Petra Kellnera-Záboja Hostinského   225
Miloš Kovačka: Básnik a mysliteľ Peter Kellner-Hostinský236
Anna Magdolenová: Historické práce Petra Kellnera-Záboja Hostinského244
Ľubomír Jankovič: Kellnerove heraldické bádania 250

Menný register   255

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 25 (1998)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1998. ISSN 1338-0354. 184 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na úvod (zostavovateľ)   5

SEMINÁR O ERNESTOVI ŽATKOVI-BOROVI

Augustín Maťovčík: Kontúry života a tvorivej aktivity Ernesta Zatka-Bora   9
Pavol Parenička: Príspevok k dielu Jána Elena Bora (Ernesta Žatka) do roku 1945  17
Peter Cabadaj: Ernest Žatko-Bor - kronikár slovenskej emigrácie   28
(A. Maťovčík): Listy E. Žatka-Bora Ľudovi Bešeňovskému  35

SEMINÁR SKYČÁKOVCI NA ORAVE

Ľudmila Ďuranová: František Skyčák - zakladateľ kúpeľov „Slaná Voda"   59
Pavol Parenička: Politik spod Babej hory  63
Augustín Maťovčík: Cirkevný dejateľa filozof František Skyčák (1899-1945)   68
Zdenko Ďuriška: Rod plátenníkov z Klina   72

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Juraj Šebesta: Virgil Klatt   91
Zdenko Ďuriška: Predkovia spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej  100
Augustín Maťovčík: Sára Buganová - známa i neznáma 109
Zdenko Ďuriška: Z minulosti rodu Gašparíkovcov 120
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu Viktora Buššu  129
Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia Jozefa Cígera Hronského (1990-1997)  142

SPRÁVY

Správy o činnosti Biografického ústavu za roky 1996 a 1997    159
Publikačná činnosť pracovníkov Biografického ústavu PNK Matice slovenskej v rokoch 1996 a 1997    163
Resumé 171
Menný register    173


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 24 (1997)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1997. ISSN 1338-0354. 260 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Vedecká konferencia: Jozef Cíger - Hronský

Ivan Hudec: Otvorenie vedeckej konferencie a slávnostných podujatí    5
Jozef Markuš: Slávnostný príhovor v Divadle SNP   7
Ján Stevček: Hronský v slovenskej umeleckej kultúre   17
Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský v genealogických súradniciach   29
Imrich Kružliak:Exilové osudy J. C. Hronského   35
Vladimír Petrík: Hronského "priblíženie k Bohu" v emigrantských prózach   47
Juraj Cíger: Biografické paralely diela Andreas Búr Majster   53
Mária Bátorová: Znova o románe Jozef Mak   56
Mária Součková: O mlčaní a hovorení v prozaických textoch Jozefa Cígera Hronského   67
Oľga Sabolova: Funkcia rámcových komponém vo vybraných prózach Jozefa Cígera Hronského  73
Ján Sabol: Skice o štýle Jozefa Cígera Hronského  80
Ladislav Fonód : Po stopách Hronského románu Svet na Trasovisku  87
Ján Kopal: Z histórie redakčnej a literárnej aktivity J. C. Hronského v Slniečku   95
Ludwig Richter: Kutznerove úsilia o vydanie Hronského próz v nemčine   105
Štefan Drug: K recepcii J. C. Hronského v Poľsku   127
Jozef Čertík: Matuška a Hronský   139
Juraj Cíger: Cígerovci na Slovensku   144
Augustín Maťovčík: Levické štúdiá J. C. Hronského    156
Emil Kačala: Literárne prvotiny Jozefa Cígera Hronského   161
Pavol Parenička: O publicistike Jozefa Cígera Hronského    166
Miloš Kovačka: Účasť Hronského na zostavovaní matičných čítaniek   174
Ivan Geguš: Jozef Cíger Hronský v službách ochotníckeho divadla   180
Alexander Lilge - Ivan Kučma: Jozef Cíger Hronský a Neografia   197
Peter Cabadaj: Jozef Cíger Hronský ako výtvarník   202
Jozef M. Rydlo: Na okraj vydania "vojnového zločinca" J. C. Hronského z Talianska   210
Ľubica Bartalská: Jozef Cíger Hronský a Zahraničná Matica slovenská  222
Viera Žemberová: Próza Juraja Cígera   232
Margita Durovčíková: Ružinákova tlačiareň v Krupine   237
Úsmevno-žartovné zápisky J. C. Hronského   242

Záverečné slovo Vladimíra Petríka  250
Menný register   253


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 23 (1996)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1996. ISSN 1338-0354. 223 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH


Úvod   5

I. ŠTÚDIE

Vedecký seminár o Antonovi Augustínovi Baníkovi

Július Mésároš: O mieste Antona A. Baníka v slovenskej historiografii     9
Augustín Maťovčík: Životná púť Antona Augustína Baníka                    16
Pavol Parenička: Anton Augustín Baník ako kultúrny historik                 23
Peter Maruniak: Doc. A.A.Baník ako bibliotekár a knihovedec               28
Ľubomír Jankovič: Anton Augustín Baník ako bibliofil                           38
Michal Eliáš: Anton Augustín Baník ako archivár                                 43
Emil Kačala: Anton A. Baník ako jazykovedec                                     49
Emanuel Muntág: Anton Augustín Baník - hudobný kritik a skladateľ     53
Margita Ďurovčíková: Rukopisná pozostalosť Antona Augustína Baníka  62
Emanuel Muntág: Mária Beáta Deutscherová - autorka textov piesní Antona Augustína Baníka    66

Seminár: Galandovci v slovenskej kultúre

Augustín Maťovčík:Úvodné slovo      79
Zdenko Ďuriška: Z minulosti rodu Galandovcov    80
Jarmila Kováčova: Život Mikuláša Galandu          99
Viliam Hriadeľ: Divadelník Igor Galanda            107
Eva Králikova: Ján Galanda - múzejník, fotograf   112
Ján Buchanec: Prof. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. - priekopník slovenskej pediatrie, lekár, učiteľ, vedec   117
Katarína Adamicová: Vladimír Galanda - športovec         120
Miloš Kovačka: Slovenská bibliografka Lena Galandová    122
Ján Holécy: Galandovci v Slovenskej Ľupči     127

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Zdenko Ďuriška - Augustín Maťovčík: Príspevok ku genealógii Pavla Jozefa Šafárika   133
Zdenko Ďuriška: Rod Krčméryovcov z Ružomberka    150
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu Pavla Florka    171 
Pavol Parenička: Pavol Florek ako pedagóg, vedec a kultúrny dejateľ   178
Igor Thurzo: Alžbeta Móťovská    184
Ivan Turzo: Z  rozpomienok Miloša Petrikovicha   191
Správa o Činnosti Biografického ústavu MS za rok 1995     198

Menný register    205


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 22 (1995)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1995. ISSN 1338-0354. 255 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod      5

I. ŠTÚDIE

 

Vedecká konferencia o Milovi Urbanovi

Pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky    9
Ján Števček: Archaizácia a modernosť Urbanovho diela   11
Augustín Maťovčík: Príspevok ku genealógii Mila Urbana  18
Imrich Vaško: Zrod a rozlet talentu Mila Urbana   27
Imrich Kružliak: Urbanova slovenská sága   35
Štefan Drug: K trom verziám Urbanových Hmiel na úsvite    55
Zdenko Kasáč: Žánrová špecifickosť románov Mila Urbana Zhasnuté svetlá a Kto seje vietor   62
František Koli: Novelistická tvorba Mila Urbana    70
Stanislav Rakús: Tvarovanie témy v Urbanovej vrcholnej novelistike  79
Vladimír Patráš: K expresivite Urbanovho štýlu  84
Milan Jurčo: Spomienky - variant memoárového žánru (Nad knihou Mila Urbana Zelená krv)    95
Vladimír Petrík: Druhá kniha Urbanových spomienok  107
Ján Medveď: Na tichom fronte s Milom Urbanom  112
Milan Hamada: K svetonázoru Mila Urbana 123
Ján Števček: Diskusný príspevok k referátu M. Hamadu 129
Pavol Parenička: Milo Urban ako redaktor a novinár   132
Jarmila Kováčova: Na margo Urbanových dramatických pokusov    143
Viera Žemberová: Slovenská literárna veda o Milovi Urbanovi     147
Dagmar Mária Anoca: Milo Urban v Rumunsku 155
Mišo A. Kováč: Audiovizuálna konkretizácia diela Mila Urbana     162
Marta Mikitová: Personálna bibliografia Mila Urbana  169
Jozefína Ballová: Literárna pozostalosť Mila Urbana  173

Vedecké kolokvium o Jozefovi Ambrušovi

 

Stanislav Šmatlák: Osobnosť Jozefa Ambruša   181
Augustín Maťovčík: Jozef Ambruš ako editor     187
Vladimír Matula: Význam vydania Listov Ľudovíta Štúra pre slovenskú historiografiu     191
Karol Rosenbaum: Literárny historik Jozef Ambruš   197 
Jozef Mihalkovič: Niekoľko pomyslení     204
Augustín Maťovčík: Memoárové zápisky Jozefa Ambruša     207


II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Augustín Maťovčík: Detstvo P.O. Hviezdoslava a jeho návraty do rodiska     225
Správa o činnosti Biografického ústavu Matice slovenskej roku 1994           238

Menný register   247


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 21 (1994)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1994. ISSN 1338-0354. 188 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod     5

I. ŠTÚDIE A MATERIÁLY (Vedecký seminár o Š. Krčmérym)

Ján Števček: Profil Štefana Krčméryho    9
Augustín Maťovčík: Krčméryho životná dráma   15
Milan Hamada: Pokus o Štefana Krčméryho      20
Július Vanovič: Na chválu Štefana Krčméryho    27
Ján Zambor: Básnikovo Slovo čisté    41
Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotnosťou    52
Vladimír Petrík: Kritik Štefan Krčmery   58
Mišo A. Kováč: Štefan Krčméry divadelník   64
Ján Švantner: Vláda imaginácie   72
Ladislav Cúzy: Štefan Krčméry a romantizmus   76
Štefan Drug: Ešte raz o vzťahu Krčméryho k davistom a naopak    82
Ludvík Patera: Reflexe československých vztahu v listech Š. Krčméryho    88
Rudo Brtáň: Krčméryho neznáme básne   97
Zdenko Duriška: Štefan Krčméry v genealogických súradniciach   103

II. BIO-BIBLIOGRAFIA

 

Lea Mišíková: Bio-bibliografia Adolfa Petra Zátureckého   127
Vladimír Michalička: Ján Kožehuba - pedagóg a publicista   152
Pavol Parenička: Celestín Anton Radvanyi v slovenskej biografistike   158
Biografický ústav Matice slovenskej v roku 1993    165

Resumé   178
Menný register 179

Archív Bibliografický zborník

Archív vydaní Bibliografického zborníka z rokov 1996 - 2012

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2012

Martin : Slovenská národná knižnica, 2013. ISBN 978-80-8149-013-2.

OBSAH

 

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2012

7. – 9. október 2012, Prešov

Česko – slovenské literárne vzťahy

Kubíček, Jaromír / Časopisy k česko-slovenské vzájemnosti do roku 1918 / 1

Kádnerová, Jiřina / Slovenské knihovny a knihovnictví na stránkách českého časopisu Čtenář / 5

Němcová, Lucia / Bohemiká v knižnej pozostalosti Jozefa Repčáka (jazykoveda,  literatúra a literárna veda) /10

Domenová, Marcela – Derfiňák, Patrik / Bohemiká vo fonde Obecnej knižnice mesta Prešov začiatkom  30. rokov 20. storočia /27

Klimková, Tatiana / Božena Němcová a slovenské rozprávky /43

 

Významné osobnosti regiónu v česko – slovenských vzťahoch 

Zlatohlávková, Martina / Významné osobnosti Pardubic se vztahem ke Slovensku /49

Mika, Jiří / Svět je plnej podivnejch krás – pokus o bibliografii ilustrátora Františka Ketzka /52

Filípková, Eva / František Bartoš – sběratel českých, moravských a slovenských písní /56

Lajdová, Nataša –  Uríková, Ivana / Umelecká knižná väzba – Ján Vrtílek /65

Kucianová, Anna / Ľudmila Strohnerová (1952-2006) - fotky  /69

Poláková, Ivana / Alica Masaryková /78

Snopková, Blanka / Zibrínovci – česko - slovenský horolezecký pár /85

Farah, Valéria – Poklembová, Ľubica / Odkrývanie histórie: české osobnosti v Košiciach /100

 

Menšiny v česko – slovenských vzťahoch

Horčáková, Václava / Češi na Slovensku v české historiografii od roku 1993 / prezentácia /109

Lorenzová, Gerda / Slováci a dosídlování Karlovarského regionu na konci 40. a v průběhu 50. let 20. století / 114

Kernerová, Klára / Už vím, co budu číst /117

Džupinková, Zuzana /Ivan Macinský – ukrajinský spisovateľ, literárny historik a prekladateľ : (k  90. výročiu narodenia a 25. výročiu úmrtia) / 122

 

Spolupráca českých a slovenských knižníc

Svobodová, Eva / Spolupráce ŠVK v Banské Bystrici a SVK v Hradci Králové od konce sedmdesátých let do současnosti ve fotografiích a dokumentech / 131

Kříček, Václav / Josef Vítězslav Šimák a jeho spolupráce s regionálními vlastivědnými časopisy s přihlédnutím k severním Čechám  / 185 

 

10. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE TVORCOV BIBLIOGRAFIÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

Zuzana Stanislavová / Hodnoty a trendy najnovšej slovenskej detskej literatúry (literatúra pre deti a mládež posledných piatich rokov) / 190
Tatiana Klimková / Knižka o Tomášovi Janovicovi – výberová personálna bibliografia / 208
Anna Koptová / Literatúra rómskych autorov na Slovensku a v Čechách / 211
Jana Schӧnová / Vplyv zážitkového čítania na edukáciu rómskych detí / 221
Ivana Poláková / Malý slovník slovenských bibliografov / 224

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK z 12. slovenskej bibliografickej konferencie

konanej 7. - 9. novembra 2011 v Slovenskej národnej knižnici v Martine

Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. ISBN 978-80-89301-92-8.

OBSAH

Katalogizačné pravidlá, bibliografické spracovanie a MDT

Jarmila Majerová (SNK, Martin): Katalogizačné pravidlá 3. tisícročia     1
Anna Kucianová (SNK, Martin): Súčasný stav MDT a štandardov     13
Ľudmila Rohoňová (SNK, Martin): Súborný katalóg Články SR - genéza, súčasný stav a predstavy a jeho budúcnosti     19
Alžbeta Martinická (SNK, Martin): Kedy rešeršér ocení bibliografický záznam?     25
Blanka Snopková (ŠVK v Banskej Bystrici): Quo vadis bibliografia? Bibliograf a/alebo tvorca metadát     29
Ľubica Poklembová (ŠVK v Košiciach): Činnosť bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach     35
Jana Šmihlová - Katarína Farbakyová - Emil Rišian (CEIT - SNK, Martin): Využitie KIS MaSK-u pri tvorbe bibliografií a špeciálnych rešerší. Sedemročné skúsenosti a perspektívy ďalšieho rozvoja systému     39
Martin Vojnar (MULTIDATA, Praha): Bibliografie jako nezbytná součást jednotného vyhledávání     47
David Horký (Thomson Reuters, Praha): Book Citation Index - nový citační rejstřík ve Web of Science     61

Súbory autorít - problémy integrovania kooperantov do národného bibliografického systému SR

Anna Peťová (SNK, Martin): Functional Requirements for Authority Data (IFLA UBCIM, 2009)     63
Jana Šubová - Nadežda Andrejčíková (Cosmotron systems s.r.o): Tam kde autority končia, interdisciplinárna spolupráca začína     66

Evidencia publikačnej činnosti - významný ukazovateľ pri hodnotení výsledkov organizácie 

Zuzana Babicová - Agnesa Juhászová - Daniela Džuganová (Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach): Evidencia publikačnej činnosti na Slovensku z pohľadu skúseností UK UPJŠ v Košiciach     72
Dagmar Bugárová - Ingrid Jirásková (Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre): Skúsenosti a spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre s CREPČ-om     75
Peter Haľko (Univerzitná knižnica PU v Prešove): Evidencia publikačnej činnosti v akademickej knižnici. Reflexie z UK PU v Prešove     78
Peter Kružlík - Eugen Trajtel (Univerzitná knižnica UKF v Nitre): Ranking univerzít v kontexte hodnotenia publikačnej činnosti vo svete     85
Marta Dušková - Ľudmila Hrčková (CVTI SR, Bratislava): Zjednoduší novelizovaná smernica evidenciu publikačnej činnosti?     95
Mária Schürgerová (Akademická knižnica VŠBM v Košiciach): Využitie a prínos implementácie nových technológií v knižničnej praxi     98

Slovenská digitálna knižnica a národný bibliografický systém SR

Dušan Katuščák - Jozef Dzivák - Radoslav Ragač - Martin Katuščák (SNK, Martin - SNA, Bratislava - ŽU, Žilina): Digitálna knižnica a digitálny archív     102
Jan Luprich - Marina Milanovic (EBSCO Publishing): EBSCO Discovery Service, aneb Digitální knihovna "all inclusive"    118

Retrospektívna bibliografia - teória a prax. Výskum dejín knižnej kultúry

Eva Augustínová (SNK, Martin): Retrospektívna bibliografia - teória a prax. Výskum dejín knižnej kultúry     125
Klára Komorová (SNK, Martin): Generálny katalóg tlačí 16. storočia     130
Peter Sabov (SNK, Martin): Prezentácia výsledkov výskumu historických knižníc v procese pasportizácie a rekonštrukcií    133
Zlatica Pytlová - Miriam Poriezová - Petronela Bulková (UKB, Bratislava): Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v Kabinete retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice v Bratislave   138
Marcela Domenová (ŠVK v Prešove): Bibliografická činnosť v ŠVK Prešov - spracovanie, výskum a edičná politika (stav a perspektívy)     145
Angela Kurucová (ŠVK v Košiciach): Historické fondy a dejiny knižnej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach     158
Agáta Klimeková (SNK, Martin): Výskum zahraničných slovacík     161
Gabriela Hamranová (SNK, Martin): Zahraničné slovaciká - súčasnosť a perspektívy     164

Regionálna bibliografia - problémy, perspektívy a kooperácia

Viola Bieliková (Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre): Bibliograficko-informačná a edičná činnosť regionálnych knižníc v Nitrianskom samosprávnom kraji     171
Elena Matisková (Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene): Pohľad na činnosť bibliografických pracovísk regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja     175
Mária Feldinszká (Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch): Rôznorodosť činností regionálneho pracoviska, tvorba regionálnej ročenky, jej využitie v praxi, budovanie pracoviska so zreteľom na požiadavky, možnosti a ďalší vývoj - prezentácia ÚBaR pri KAB v Nových Zámkoch     180
Zuzana Mesárošová (Knižnica J. Fándlyho v Trnave): Bibliografická práca v regionálnych knižniciach Trnavského samosprávneho kraja     189
Judita Kontárová (Galantská knižnica v Galante): Vstup Galantskej knižnice do KIS3G. Práca s regionálnou literatúrou v Galantskej knižnici za roky 2007-2011     193
Eva Struhárová (Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne): Regionálna bibliografia - informačná mapa regiónu     197
Nataša Lajdová - Božena Sobolová (Krajská knižnica v Žiline): Edičná a výskumná činnosť regionálnych bibliografických pracovísk Žilinského kraja     199

Závery z 12. slovenskej bibliografickej konferencie


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2011

Martin : Slovenská národná knižnica, 2011. ISBN 978-80-89301-90-4.

OBSAH

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2011

2. - 4. október 2011, Jihlava

Pamäti a regionálne zborníky ako prameň historického bádania

Dvořák PetrRegionální sborníky jako pramen bibliografického bádání     1
Horčáková VáclavaRecenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oboru z pohledu historické bibliografie     9 
Novotná IvanaPaměť kraje Hradeckého v písmu zachovaná     15
Džupinková ZuzanaVedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku     21      Obrazová príloha 
Farah ValériaHistorica Carpatica a jej prínos pre vedecký svet     32
Mika JiříEdice z nadšení - regionální publikace občanských sdružení v Kladně     39

Významné osobnosti regiónu v kontexte bibliografického spracovania so zameraním na vlastivedných publicistov a kronikárov - Spolky v regióne minulé i súčasné a ich obraz v literatúre a tlači

Kubíček JaromírBibliografové historie Jihlavska - František Hoffmann a Jaroslav Vobr     43
Haincová JitkaSpolkový život na Ústecku     46 
Zlatohlávková MartinaVlastivědní pracovníci Pardubicka - minulí i současní     49  
Pekařová KatarínaRočenky regionálnych spolkov ako prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku 1918     51
Matisková ElenaPavol Kuka a Milan Gajdoš v regionálnej historiografii Zvolena v 20. storočí     59
Pršínová TamaraVěroslav Mertl - Soupis díla     65
Hrazdilová AlenaOndřej Boleslav Petr - zapomenutý básnik     68

Česko - slovenské vzťahy v minulosti a súčasnosti v kontexte bibliografického spracovania

Lorenzová GerdaSlovenské stopy v regionu     87
Klimková TatianaPodiel knižníc na východe k čitateľskej gramotnosti - česko-slovenské projekty     93
Kurucová LíviaOdraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov a kalendárov    98
Poláková IvanaEdičné aktivity Slovenskej národnej knižnice v oblasti bibliografie a biografie za posledných 5 rokov    103

9. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE TVORCOV BIBLIOGRAFIÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

22. september 2011, Košice

Antolíková AlžbetaTomáš Čepek     107
Hybáčková BeátaAkademický maliar Jozef Sabol     110
Klimková TatianaPrínos Košíc do literatúry pre deti a mládež - ilustrátori     117
Kucianová AnnaAnalýza problémov a vplyvy nedodržiavania techník citovania na kvalitu prác a uznávania ohlasov    123
Petrášová EvaPeter Čisárik     130
Ráczová NoémiKrátka úvaha o ilustrácii     133

INÉ TEXTY

Kovačka MilošElektronická knižnica slovenských memoránd, prosbopisov, žiadostí a deklarácií. Správa o vytvorení základov knižnice a jej sprístupnení na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice     135

 


JÁN JESSENIUS

Slováci na panovníckych dvoroch : Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 13. - 14. 9. 2011 v Martine

Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. ISBN 978-80-8149-002-6. Ed. Studia historico-bibliographica Turociensia. Zv. 5.

OBSAH

Úvod   8 
Josef Stingl – Vladimír Musil /Struktura a obsah Jesseniovy knihy „Iohannis Jessenii A Iessen, Anatomiae, Pragae, Anno M.D.C. abs se solenniter administratae historia“     11 
František Šimon – Jana Balegov / Jesseniov spis o more     22 
Tomáš Nejeschleba Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurrfiřtovi   32 
Eva Frimmová / Vedecké a politické aktivity Jána Jessenia v čase jeho pražského pobytu     42
Peter Cabadaj Ján Jessenius v umeleckej reflexii    59
Ľubomír Jankovič / Grafické pamiatky k Jánovi Jesseniovi vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine    64 
Jarmila Jamborová / História rodu Jesenskovcov od najstarších čias do konca 16. storočia     72
Miloš Kovačka / Ján Baltazár Jesenský-Gašparé: osobnosť jesseniovskej kontinuity    91
Anna Masliková / Šimon Jesenský – notár Trenčianskej stolice a mesta Trenčín (1580 – 1583)     144 
Eva Augustínová / Rod Jesenských v staršej slovenskej literatúre vydanej na území Slovenska  163
Ján Lukačka / Traja šľachtici slovenského pôvodu na uhorskom kráľovskom dvore  172  
Imrich Nagy / Mikuláš Oláh v službách Márie Habsburskej    184 
Klára Komorová – Helena Saktorová / Slováci na panovníckych dvoroch v 16. a 17. storočí vo vzťahu ku knižnej kultúre    198
Frederik Federmayer / Gašpar Partinger (†1630). Osudy a kariéra kráľovského úradníka na prelome 16. a 17. storočia    220 
Peter Kónya / Jakub Bogdani – maliar anglického kráľovského dvora    237
Vladimír Segeš / Maršal Andrej Hadik (1711 – 1790) – vojvodca a prezident Dvorskej vojnovej rady     250
Agáta Klimeková / Pavol Rádai v službách sedmohradského kniežaťa Františka II. Rákociho a jeho publicistická a literárna činnosť   259
Zoznam autorov    269
Menný register      270

Obsah v nemeckom jazyku
Obsah v anglickom jazyku

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2010

Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. ISBN 978-80-89301-65-2.

OBSAH 

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2010

3. - 5. október 2010, Trnava

Bieliková ViolaBudovanie regionálnej databázy - databáza osobností a udalostí v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre     1
Bydžovská IvaKnížata, světci a vrazi. Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea   10  +  Obrazová príloha
Džupinková  ZuzanaPersonálne bibliografie rusínskych a ukrajinských maliarov Slovenska  vydané v ŠVK Prešov   38  +   prezentácia
Farah ValériaČeskí a moravskí divadelníci v Štátnom divadle v Košiciach od 20.  rokov 20. storočia    46    +  prezentácia
Hainzová JitkaHistorie a současnost zpracování kalendárií v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a poutník Karel Hynek Mácha     59
Horčáková VáclavaObraz historických i současných regionů v českých, moravských a slezských periodikách se zaměřením na regionální dějiny a vlastivědu     63  +  prezentácia
Hrazdilová  AlenaJaromír Nohavica    68  +  pieseň knihovníka 
Kádnerová  JiřinaHistorie středních Čech pohledem bibliografa     73
Kaňka Jan, Pokluda Zdeněk /Bibliografie baťovské literatury a její online prezentace      83   
Kernerová  KláraPoeta Laureatus Ioannes Bocatius (1569-1621)        87  + prezentácia
Klimková Tatiana / Prínos Košíc do literatúry pre deti a mládež     92
Kontárová  JuditaKartotéka regionálnych osobností v Galantskej knižnici   95     
Kubíček, JaromírRetrospektivní regionální bibliografie         97    
Matisková ElenaJan Koutný a Jan Bezrouk v športovom dianí Zvolena   112  + prezentácia
Maťovčík AugustínPôsobenie Antona Augustína Baníka v Trnave    117
Mesárošová ZuzanaBibliografická činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave   120
Mika JiříStřední Čechy spatřené : několik poznámek k máchovské literatuře a bibliografii    123  + prezentácia
Novotná IvanaRegionální monografie Královéhradecka     127  + prezentácia
Salajová IvonaBudovanie regionálnej databázy osobností v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši    130
Straková LibušeMonografie jihočeských měst a obcí 1995-2010    136
Svobodová, BronislavaPersonálie vo výročných správach škôl 1918/19 – 1952/53 (Výsledky bibliografického spracovania v Univerzitnej knižnici v Bratislave)   137  Obrazová príloha
Šváčová Soňa / Personálie v zrkadle banskobystrických kultúrnych inštitúcií      142                  
Vargová Marta /Prehľad spracovávania hungarík v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede   148
Zlatohlávková MartinaPrezentace knihy: "Všední život Pardubáka za druhé světové války 1939-1945"   149 

8. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE TVORCOV BIBLIOGRAFIÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

2. december 2010, Košice

Amrichová, JanaVolali ho slovenský Andersen    151
Dudásová, JuditaOliver Rácz a iní         155
Karafová, JankaDielo Boženy Mačingovej – zážitkové čítanie    157
Kastellová, Dagmara /Všedný deň spisovateľa – spomienky na Jána Štiavnického     161
Klimková, TatianaPrínos Košíc do literatúry pre deti a mládež – prehľad autorov    162
Kucianová AnnaCitácie a techniky citovania      165

JUBILEJNÉ SLOVÁ

Miloš KovačkaVýnimočný bádateľ dejín knižnej kultúry na Slovensku. Slovo na poctu storočnému bibliografovi Imrichovi Kotvanovi (10. 4. 1910 – 21. 3. 1984)   174
Miloš KovačkaMišo A. Kováč – architekt národného bibliografického systému Slovenska    178
Miloš KovačkaPrázdninový list Ladislavovi Lajčiakovi     189
Štefan CifraVzácny človek s veľkým slovenským srdcom oddaným dedičnej roli národnej   190  + foto
Miloš KovačkaBibliograf Pavol Stano (26.12. 1910 - 11.6. 1988). Pri stom výročí narodenia 193

 


Zemianstvo na Slovensku v novoveku
II. – Duchovná a hmotná kultúra

Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine

Martin : Slovenská národná knižnica, ISBN 978-80-89301-56-0.

 

OBSAH

Jana Skladaná / Používanie slovenského jazyka v prostredí strednej a nižšej šľachty na Slovensku v predspisovnom období      3
Martin Holý
 / Nižší šlechta z českých zemí na cestách za vzdelaním a její vychovatelé(1500- 1620)     9
Peter Keresteš
 /(Právne) vzdelanie v živote stoličných funkcionárov v 16. a 17. storočí (na príklade notárov a podžupanov Nitrianskej stolice)    28
Radoslav Ragač
 /Stoličná šľachta a školský mecenát. Niekoľko príkladov zo Zvolenskej stolice     37
Jana Šulcová 
Nižšia šľachta a nobilitovaní mešťania ako úradníci v službách Bratislavského hradu, Uhorskej komory a Pavla Pálfího     46
Veronika Nováková
 / Vzdelávanie šľachty Bratislavskej stolice na domácich a zahraničných univerzitách, vysokých školách a vyšších vzdelávacích inštitúciách od 16. storočia do roku 1848    56
Klára Komorová
 / Literárny mecenát turčianskych zemanov v tlačiach 16. a 17. storočia    72
Gabriela Žibritová
 / Mecenát šľachty pri vydávaní kníh v 16. - 17. storočí   83
Eva Augustínová
 / Literárna činnosť a mecenát turčianskych zemanov v 18. a 19. storočí     89
Eva Frimmová 
Humanista Eliáš Berger v službách Habsburgovcov  100
Viliam Čičaj 
Šľachtická knižnica   116
Andrej Szeghy 
Skonfiškovaná prešovská knižnica a majetok Keczerovcov (Andreja a Gabriela) koncom 80. rokov 17. storočia   123
Helena Saktorová 
/Najstaršie tlače v knižniciach príslušníkov nižšej turčianskej šľachty   138
Ľubomír Jankovič 
Rukopisné, grafické exlibrisy a supralibrosy v zemianskom prostredí Liptova, Turca, Oravy, Považia, Ponitria a Pohronia  148
Katarína Chmelinová 
Umelecký mecenát strednej a nižšej šľachty v dobe baroka Anton Kôrmendy a loretánska kaplnka v Kremnici  165
Miloš Kovačka 
Jesenskovci v duchovných, kultúrnych a politických dejinách   185
Ivan Mrva 
Od slavizmu k hungarizmu. Etnický kontext slovenskej šľachty   206
Ľuboš Kačírek 
/Pokusy Novej školy (1868 - 1875) o získanie šľachty pre národné hnutie   225
Ferdinand Vrábel
 / Len „suchá ratolesť" ? Slovenskí národní buditelia ako vychovávatelia detí v šľachtických rodinách   243
Adelaida Mezeiová 
Postava zemana v slovenskej historickej próze 19. a 20. storočia   257
Miloš Dudáš 
Oravské artikulárne kostoly v nových súvislostiach   264
Barbora Pekariková, Michala Sedláčková
 /Zemianske pamiatky v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea v Martine   281
Kristína Zvedelová 
Charakteristika novovekých sídel strednej šľachty v Turci na príklade stavieb rodu Justh z Necpál    299
Jozef Beňovský 
Reflexie zemianstva vo výtvarnom umení knihy a umeleckej literatúre   333
Vladimír Petrovič 
Rod Kakus z Ráztôk vo svede archívnych a matričných prameňov   351
Júlia Hautová Potomkovia Platyovcov a Mórica Beňovského   375
Mišo A. Kováč Prezentácia videoeseje STV Turčianski zemani dnes  381Register  393
Obsah v nemeckom jazyku   421
Obsah v anglickom jazyku    423 

 


Zemianstvo na Slovensku v novoveku

I. – Postavenie a majetky zemianskych rodov

Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8. - 10. júna 2009 v Martine

Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. ISBN 978-80-89301-55-3.

OBSAH

Úvod editorov     3

Vystúpenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča na vedeckej konferencii Zemianstvo na Slovensku v novoveku v Martine      6
Príhovor zástupcu mesta Martin Alexandra Zacharidesa     8
Príhovor riaditeľa Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice Miloša Kovačku      9
Ján Lukačka
 / Stredná a nižšia šľachta na Slovensku koncom stredoveku   14
Jan Županič
 / Nižší šlechta dedičných zemí a Uherská ve srovnávací perspektíve   19
Miroslav Martinický
 / Poznámky ku kríze zemianskeho stavu v 16. a najmä v 17. storočí   31
Maroš Mačuha
Branná povinnosť šľachty v novoveku (na príklade Turčianskej stolice)    51
Vladimír Segeš
/Tri generácie Polereckovcov v službách boha Marsa    81
István Czigány
/ Úloha stavov (šľachty) v obrannom systéme novozámockého a košického hlavného kapitanátu v rokoch 1600 - 1655    92
Peter Kónya
/ Šľachta v mestečkách a obciach horného Zemplína v 17. - 18.storočí   101
Elena Beňušová Oravské zemianstvo   116
Tomáš Janura
/ Šľachtické úradníctvo Liptovskej stolice v 18. storočí  152
Václav Horčička
Alexander Nuber von Pereked jako rakousko-uherský generálni konzul v NewYorkuvletech 1909-1917  169
Zdenko Ďuriška
/Martinčania s modrou krvou  176
Adriana Švecová 
Dedičské právo šľachty v Uhorsku s prihliadnutím na právne pomery neskorého novoveku a slobodného kráľovského mesta Trnavy  199
Jiŕí Brňovják
Stopy uherské nižší šlechty v kvaternech majestátu a slibú vernosti moravských desk zemských od poloviny 17. do poloviny 19. století   292 
Viera Bernátová Armalista je viac ako mešťan?    313
Mária Hešková
Šľachta v Žiline v 18. storočí        317
Mária Kohútová
/ Zemianstvo na panstvách Holíč a Šaštín   322
Frederik Federmayer
/ Barónska vetva rodu Ruttkay - Vrútocký. Genealógia a vývoj erbu. (Uhorské zemianstvo v habsburských službách)   332
Richard Lacko
Rod Just z Necpál - príklad spoločenského a majetkového postavenia strednej šľachty   353
Zuzana Lopatková
Majetkové postavenie a každodenný život predialistov v novoveku (na príklade zemianskej rodiny Ižoldovcov z Rybníka)  362
                   
Register           375
Obsah v anglickom jazyku    405 
Obsah v nemeckom jazyku   407

 


ROD Révai v slovenských dejinách

Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 16. - 17. septembra 2008 v Martine

Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. ISBN 978-80-89301-62-1.

OBSAH

Úvod editorov 3 Príhovor riaditeľa Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice Miloša Kovačku   5
Július Vanovič
 / Len aristokracia ducha   9
Ján Lukačka
 / Révaiovci v stredoveku    12
Maroš Mačuha
 /Najvýznamnejší Révaiovci v novoveku   17
Géza Pálffy
 / Zvláštna cesta medzi aristokraciuUhorského kráľovstva: rod Révai v 16. storočí    63
Richard Lacko
 /Postavenie a majetky Révaiovcov v Turci   85
Frederik Federmayer
 / Stručný vývoj rodového erbu Révaiovcov  96
Ivan Mrva
 / Rod Révaiovcov a Beckov   111
Kees Teszelszky
 / Ako sa história stala ideológiou. Politické názory Štefana Ilešháziho, Eliáša Bergera a Petra Révaia o uhorskej korune (1608 – 1619)   124
Maroš Mačuha
 / Evanjelickí vzdelanci v službách Révaiovcov (otázky mecenátu a familiarity)           132
Miloš Kovačka
 /Šľachtické ženy rodu Révai v slovenských a turčianskych evanjelických dejinách     152 
Martin Zborovjan
 / Obnovenie Turčianskeho konventu ako Hodnoverného miesta v roku 1615 a písomnosti župana Františka V. Révaia v jeho archíve   189
Daniel Škoviera
 / Synovia Františka Révaia a bardejovský rektor Leonard Stöckel   209
Viliam Čičaj
 / Peter Révai a uhorská história    232
Eva Frimmová
 / Rozprava o uhorskej svätej korune od Petra Révaia z roku 1613  241
Klára Komorová
 / Oratio funebris Petra Révaia  257
Klára Komorová
 / Literárny mecenát Révaiovcov v 16. a 17. storočí   263
Eva Augustínová
 / Literárna činnosť a mecenát Révaiovcov v 18. a 19. storočí        269
Gabriela Žibritová
 / Listy barónky Kataríny Sidónie Révaiovej z rokov 1656 – 1702  278
Ľubomír Jankovič
 / Rukopisné a grafické exlibrisy príslušníkov rodu Révai              287
Ivan Mrva /
 Šimon Révai. Uhorský patriotizmus, karierizmus a slovenské empatie    299
Barbora Pekáriková
 /Révaiovské pamiatky vo fonde SNM v Martine                         313
Kristína Zvedelová
 / Stavebná činosť Révaiovcov v Turci                                        330 
Augustín Maťovčík – Veronika Maťovčíková
/ Révaiovský kaštieľ v Turčianskej Štiavničke a jeho anglický park    350
Ingrid Štibraná
 / Obrazová galéria Révaiovcov – analýza dobového portrétu   356
Radoslav Ragač
 / Súpis sklabinského strieborného pokladu Františka Révaia z roku 1551   373
Zuzana Ludiková
 / Náhrobné pamiatky Révaiovcov v 16. a 17. storočí       380
Martina Orosová
 / Povojnové osudy révaiovských majetkov                      395
Michal Svateník
 / Pôsobenie občianskeho združenia DONJON na hrade Sklabiňa   404 
Poslední Révaiovci v spomienkach obyvateľov Turčianskej Štiavničky    407
Révaiovci v spomienkach Jána Dianovského z Blatnice   409
Menný register    410
Obsah v nemeckom jazyku    431

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2008 - 2009

Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. ISBN 978-80-89301-31-7.

OBSAH

6. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE TVORCOV BIBLIOGRAFIÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

2. október 2008, Košice
Damková Terézia / Motivačné aktivity pre detského čitateľa v mestskej knižnici   1   
Klimková Tatiana / Autorská rozprávka v pôvodnej slovenskej tvorbe pre deti a mládež od roku 2000   8    Prezentácia
Korbová Renáta / Komunikačná klíma v oddelení pre deti so zameraním na dieťa predškolského veku  14    Prezentácia
Poláková Ivana / Výsledky spracovania výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2007 z hľadiska detskej knihy  17

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2008

5. - 7. október 2008, Zvolen

Amrichová Jana /  Projekt 1000 dobrých kníh = podpora čítania    21    
Benciová  Katarína / Rudo Moric   25
Bydžovská Iva
 / Pohádkové a zázračné motivy v kramářských písních  30  Obrazová príloha    
Garaiová Michaela
 / Geniálny dizajnér a model č. 14 – Michael Thonet  39
Horčáková Anna
 /  Život a dílo Boženy Němcové, české spisovatelky,  v novější  literatuře (Legendy a skutečnost) 45
Hrazdilová Alena
 / Jaromír Polášek – sběratel moravskoslezských pověstí, pohádek a legend  49
Kádnerová Jiřina
 /  Josef Lada…..malíř a pohádkář…..pohádkář a malíř….  53
Klimková Tatiana
 / Autorská rozprávka v pôvodnej slovenskej tvorbe pre deti a mládež od roku 2000   59
Kovačka Miloš
 /  Od Slavošoviec po Rožňavu   65
Kubíček Jaromír
 / K problematice české bibliografie  72
Kucianová Anna
 / Ján Jessenius   76   Obrazová príloha
Mika Jiří  / Pohádky v bibliografii kladenských  nakladatelství   81   Obrazová príloha
Nádvorníková Marie
 / Pohádkářka Helena Lisická   84
Novotná Ivana
 / Marie Kubátová   87
Pekařová Katarína
 / Rozprávky v slovenských kalendároch (so zreteľom na českých rozprávkarov)  93
Poklembová Ľubica
 / Priniesli nám poznatky a skúsenosti... prírodné a lekárske vedy v košickom regióne v 30-tych rokoch minulého storočia     98      
Sobolová  Božena / Moravskí františkáni v Žiline       111
Straková Libuše
 / Šumava v bájích a pověstech   115
Šváčová  Soňa
 / Rozprávky Zlaty Solivajsovej alebo príbeh jednej knihy    120 

7. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE TVORCOV BIBLIOGRAFIÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

25. september 2009, Košice

Andričíková Markéta / Prínos literárnych súťaží    124-125
Janečková Danica
 / Pohľad pedagóga – klady a zápory literárnych súťaží  126-127
Kapráľová  Daniela
 / Literárna súťaž Literárnych talentov v Humennom  (prezentácia) 128-147
Klimková Tatiana
 / Prehľad literárnych súťaží pre deti a mládež organizovaných knižnicami (doc) +  (prezentácia148-150
Kucianová Anna
 / Problémy s technikami citovania so zameraním na elektronické dokumenty 151-158
Poláková Ivana / Výsledky spracovania výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2008 z hľadiska detskej knihy (prezentácia) 159-188

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2009

4. - 6. 10. 2009, Olomouc

Amrichová Jana / Literáti a edičná činnosť  knižnice  189-193
Benciová Katarína
 / Vincent Šikula v biografických súradniciach (1936 – 2001)   194-198
Bydžovská Iva
 / Mariánská poutní místa v kramářských tiscích   199-210      Fotofokumentačná príloha 
Džupinková Zuzana / Fedor Lazorik (1913-1969)   211-219
Farah Valéria
 / O rómskej kultúre na stránkach Romano džaniben   220-223
Gajdošíková Pavla, Jan Kaňka
 / Literární místopis Zlínského kraje   224-228
Horčáková Václava
 / Bibliografie dějin Československa v letech 1945-1989. Česko-slovenská spolupráce  229-232
Kádnerová Jiřina
 / Spisovatelé a knihovny   233-242
Klimková Tatiana
 / Múzeum slovenskej detskej knihy v knižnici pre mládež mesta Košice   243-245
Kovačka Miloš
Július Barč–Ivan a Slovenská národná knižnica    246-248
Kubíček Jaromír
 / Společenské vědy v české a slovenské bibliografii    249-252
Kucianová Anna
 / Vavrinec Benedikt z Nedožier (10. 8. 1555 – 4. 6. 1615)     253-260     Prezentácia 
Lorenzová Gerda / Vlastivědné  písemnictví a Karlovy Vary   261-265
Machala Lubomír
 / Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce   266-270
Matisková Elena
 / Mária Ďuríčková v krajine detstva   271-274
Mika Jiří
 / Otakar Zachar – sládek, alchymista a spisovatel   275-278
Nádvorníková Marie / Spisovatel a knihovník Josef Strnadel   279-282
Novotná Ivana
 / Literární tradice východních Čech   283-288
Šváčová Soňa
 / Literárna Banská Bystrica   289-294
Zlatohlávková Martina
 / Zdeněk Vavřík a Jiří Pištora – dva spisovatelé v historii pardubické knihovny    295-297
 


MEMORIALIS – historický spis slovenských stolíc

Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 300. výročia tragických udalostí na počesť turčianskych martýrov Melchiora Rakovského a Krištofa Okoličániho 7. a 8. júna 2007 v Martine

Martin : Slovenská národná knižnica, 2008. ISBN 978-80-89301-28-7.

OBSAH

Miloš Kovačka / Memorialis – turčianske posolstvo Onódskeho snemu v roku 1707. Úvodné slovo k zborníku 3

Dušan Čaplovič / Prejav podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny na tému „Onód a dejiny slovenskej politiky“ 6

Ferdinand Uličný / Vojny sedmohradských kniežat proti uhorským kráľom v 17. až začiatkom 18. storočia 8

Ladislav Tajták / Povstanie Františka II. Rákociho v slovenských dejinách 12

Mária Kohútová / Politicko-hospodárska situácia v Uhorsku pred Onódskym snemom 21

Peter Kónya / Onódsky snem v kontexte udalostí povstania Františka II. Rákócziho 27

Miloslava Bodnárová /Slováci v období Onódskeho snemu 41

Miroslav Kamenický / Onódsky snem v zrkadle novín Wiennerisches Diarium  47

Richard Lacko / Turčianska stolica v čase Onódskeho snemu 57

Radoslav Ragač / Príspevok k biografickým portrétom vyslancov Turčianskej stolice 64

Frederik Federmayer / Krištof Okolicsányi (†1707). Náčrt heraldického vývoja jeho rodového erbu 77

Vladimír Segeš / Medzi pólmi hrdinu a antihrdinu – nevšedný príbeh Ladislava Berčéniho 93

Maroš Mačuha / Príčiny a následky udalostí Onódskeho snemu v Turčianskej stolici 98

Ivan Mrva / Povstalecký snem v Onóde. Neznáme skutočnosti z doby jeho konania 114

Kálmán Mészáros / Novšie pohľady a pramene k dejinám turčianskej „vzbury“ 130

István Czigány / Úloha vojska na Onódskom sneme 172

Mišo A. Kováč /Literárna rezonácia martýria Turčanov na sneme v Onóde 181

Peter Keresteš / Mandát Františka II. Rákociho o náboženskej slobode a jeho ohlas v Nitrianskej stolici (O neznámom rukopise Mikuláša Gostoniho) 189

Karol Dzuriak / Ružomberská synoda evanjelickej cirkvi v kontexte povstania Františka II. Rákocziho 198

Michal Otčenáš / Martýrstvo v dejinách slovenských evanjelikov 239

Miloš Kovačka / Memorialis Turčianskej stolice z roku 1707 v kontexte turčianskych vrstiev, proklamácií a memoránd do roku 1849 244

Eva Králiková / A. Horáková –Gašparová jej práca o Fraňovi Rákoczim 275

Milan Marček – Kristína Zvedelová / Architektúra v stavbe Turčianskeho župného domu – jej história, vývoj a obnova 283

Ľubomír Jankovič / Tematika Onódskeho snemu v kongregačných zápisniciach Turčianskej stolice Štátneho oblastného archívu v Bytči 297

Agáta Klimeková / František II. Rákoci a stavovské povstanie v zrkadle dejín knižnej kultúry 312

Eva Augustínová / Turčianske šľachtické rody v Bibliografii územne slovacikálnych tlačí 18. storočia 318

Memorialis Turčianskej stolice adresovaný Františkovi II. Rákocimu 324

Mišo A. Kováč / Divadlo dejín Martýri za Okolie Tragédia Turčanov na Onódskom sneme kurucov F. Rákociho II.  6. – 9. júna 1707 v dvoch obrazoch 326

Menný register   373

Obsah v maďarčine

Obsah v nemčine

 


CITHARA SANCTORUM 1636 - 2006

Zborník z vedeckej konferencie konanej 22. - 23.11. 2006 v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne

cithara

 

Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. ISBN 978-80-89301-08-9.

 

OBSAH

 

Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD. / Úvodné slovo

Dr. Daniela Komárová / Vážené dámy, vážení páni, milí vzácni hostia, kolegovia!  1-2

Doc. Dr. Eva Tkáčiková / Ján Silván – J. Tranovský – S. Hruškovic a cesty našej duchovnej poézie  3-8
Dr. Gizela Gáfriková, CSc. / Dve duchovné piesne v zošite so zápisom  Slovenských veršov Petra Benického  9-20
Dr. Timotea Vráblová, PhD. / Vzťah cirkevnej piesni Cithary Sanctorum k iným žánrom náboženskej literatúry  21-31
Mgr. Jan Malura,PhD. / Žánrové proměny Cithary sanctorum  32-33
Doc. Dr. Erika Brtáňová, CSc. / Kázňové prvky v cirkevných piesňach  39-44
PhDr. Mária Novacká / Tranovského koncept latinskej duchovnej lyriky v predhovoroch  k Ódam  45-49
Dr. Alexandra Dekanová, CSc. Nad Tranovského Ódami  50-66
PhDr. Silvia Lauková, PhDr. / Cithara sanctorum a Cantus Catholici v literárnom kontexte slovenského baroka  67-70
PhDr. Ľudmila Michalková, CSc. / Lutherove piesne v Cithare Sanctorum 1636  71-74
Ľudovít M. Vajdička / Notované vydania Cithary sanctorum v 17. storočí  75-84  
Doc. PhDr. Marta Hulková, CSc. / Vplyv Cithary sanctorum na rukopisné spevníky v 17. storočí  85-98 
PhDr. Janka Petőczová, CSc. / Cithara Sanctorum a hudobné dianie na Spiši v 17. storočí  99-105
PhDr. Jana Lengová, CSc. / Cithara sanctorum a jej hudobné kontexty v 19. storočí 106-116 
Mgr. Anna Hamadová / Cithara Sanctorum a Škultétyho Melodyatura aneb Pratytura (1798)  117-124
Doc. Dr. Gabriela Žibritová, PhD. /  Slovenské tlače 17. storočia a Cithara sanctorum  125-129
PhDr. Agáta Klimeková / Vydania Cithary sanctorum v 18. storočí  130-134           
Mgr. Eva Augustínová / K problematike vydaní Cithary sanctorum v 19. storočí  135-139
PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD. / Knižničné a archívne dokumenty so vzťahmi k Jurajovi Tranovskému v zbierkach Slovenskej národnej knižnice  140-143                 
Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD. / Elektronická knižnica slovenskej hymnológie (Bibliografické podnety a hymnologické kontexty Cithary sanctorum)  144-180

Miloš Kovačka - Juraj Tranovský - 420/Cithara sanctorum - 215

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2006 - 2007

Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. ISBN 978-80-89023-94-3.

OBSAH

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2006

medzinárodné podujatie

1. - 3. október 2006, Trenčín

Bínová Kádnerová Jiřina / Spolupráca českých, mor. a slov. bibliografov od konca 60. rokov 20. stor. 1
Břeňová Věra
 / Dějiny Česko-Slovenska v bibliografiích 10
Dorčáková Mária
 / Jozef Repčák - 1911 – 1982 - knihovník, bibliograf, osvetový pracovník 14
Karaiová Michaela
 / Stredoveké opevnenie mesta Banská Bystrica 17 
Kříček Václav
 / Zdeněk Václav Tobolka 22     
Kubíček Jaromír / Profesor Jiří Cejpek 28
Kucianová Anna
 / Štefan Ďurovčík  (13. 1. 1936 – 8. 10. 1986)  31
Matisková Elena
 / Pustý hrad - Starý Zvolen. História a súčasnosť 38
Nádvorníková Marie
 / Jiří Mahen 42
Novotná Ivana
 / Ladislav Jan Živný v české bibliografii 46
Pekařová Katarína
/ Kontakty Prírodoved. spolku Trenčianskej župy s prírodovedcami v Čechách a na Morave 54
Poklembová Ľubica – Farah Valéria
 / Doc. PhDr. ThLic. Michal Fedor, CSc. SJ 59
Snopková Blanka /
 Štefan Pasiar (20. 7. 1913 – 11. 4. 1986) 64   
Sobolová Božena / Jozef Kuzmík - bibliograf a kultúrny historik 69
Součková Alena
 / Opevnění Hradce Králové - jeho vývoj a odkazy v literatuře 75
Šírová Marie
 / Slovensko v Knihovně Národního muzea 82
Šváčová Soňa
 / Adam František Kollár - riaditeľ cisársko-kráľovskej Dvorskej knižnice vo Viedni 85
Zemene Marián R
. / Trenčiansky hrad v historických premenách 91

5. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE TVORCOV BIBLIOGRAFIÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

1. jún 2007 – Košice

Amrichová Jana / Úvod do problematiky tvorby personálnych bibliografií 94     prezentácia
Halienová Zuzana / Zahraničné elektronické databázy s literatúrou pre deti a mládež 106    prezentácia
Klimková Tatiana / Čítanie a internet 110
Klimková Tatiana
 / Božena Mačingová – prezentácia personálnej bibliografie 112    prezentácia
Végh Norbert / Webové stránky a detský používateľ 115     prezentácia

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2007

medzinárodné  podujatie
30. 9. - 2. 10. 2007, Strážnice

Amrichová Jana / Príbehy pre budúcnosť   120
Benciová Katarína / Habáni na Slovensku 123
Bínová-Kádnerová Jiřina / Muzea v přírodě ve Středočeském kraji a jejich ohlas v odborné literatuře 128
Ďurná Scarlett / Medzinárodný filmový festival Etnofilm Čadca a etnografický režisér Martin Slivka v regionálnej bibliografii Kysuckej knižnice v Čadci 140 prezentácia
Farah Valéria – Poklembová Ľubica / Po stopách českých a moravských umelcov-etnografov a romistov na východnom Slovensku 143 
Horčáková Václava / Národopis v Bibliografii české historie za léta 1904-1941 148
Hrazdilová Alena / Ludmila Hořká národopisně o Hlučínsku 152
Kaňka Jan– Gajdošíková Pavla / Bibliografická reflexe osobnosti a díla Františka Bartoše 156
Kubíček Jaromír / Časopisy 19. století zdrojem národopisu 160
Kucianová Anna / Karol Plicka a etnografia (14. 10. 1894 - 6. 5. 1987) 162 
Matisková Elena / Folklórne tradície v Detve pod Poľanou 168
Mika Jiří / Mizející stopa kladenského dělníka v české literatuře 173
Nádvorníková Marie / Bibliograf a etnograf Čeněk Zíbrt    177
Novotná Ivana / Krakonoš v literatuře  181 
Sobolová Božena / Fenomén drotárstva v dielach slovenských a českých autorov 189
Bydžovská (Strašilová) Iva / Bibliografie kramářských tisků     195
Šváčová Soňa / Periodická tlač a etnografia v 21. storočí    200

Dodatok

Cempírková Květa / Zorka Soukupová ­1922-1981­ 206

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 11. slovenskej bibliografickej konferencie

konanej 6. – 8. novembra 2006 v Martine v Slovenskej národnej knižnici,

venovaný pamiatke Ľudmily Strohnerovej, ktorá nás opustila na večnosť v priebehu konferencie

Martin : Slovenská národná knižnica, 2006. ISBN 978-80-89301-00-3.

OBSAH

Slová Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD.  (SNK Martin) /  Na úvod konferencie

Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (SNK Martin) / Súčasné otázky bibliografie – všeobecná stratégia   Obr. 1  Obr. 2  Obr. 3
PhDr. Anna Kucianová  a Mgr. Martin Katuščák (SNK Martin) / Národný bibliografický portál SR
Mgr. Jarmila MajerováSystém ISBN – podporný nástroj bibliografickej registrácie
Ing. Ivana Poláková (SNK Martin) / Výsledky, porovnania, novinky a využitie štatistiky KULT 4-01  Graf1  Graf2  Graf 3  Tab1  Tab2   
PhDr. Anna Kucianová (SNK Martin) / Súčasný stav používaných medzinárodných štandardov a perspektívy využitia MDT
Dr. Anna Peťová (SNK Martin) / FRBR, Dublin Core a vecné spracovanie
Ing. Emil Rišian – Katarína Farbakyová (SNK Martin) / Možnosti uplatnenia KIS MaSK 
Mgr. Martin Katuščák (SNK Martin) / Stratégia digitalizácie    Obr. 1    Obr. 2     Obr. 3
Mgr. Ján Grman (SVOP Bratislava) / Automatizácia spracovania elektronických dokumentov rôznych úrovní prístupnosti a ich ukladanie na bezpečné úložisko
Ing. Jana Šmihlová (CEIT Bratislava) / PROFLIBM21 – unifikovaný softvér pre všetky typy knižníc so zabezpečenou kompatibilitou s projektom KIS3G
Dr. Jana Amrichová (Verejná knižnica Jána Bocatia Košice) / Od Biblisu k Virtue 
Mgr. Gabriela Hamranová (SNK Martin) / Perspektívy spolupráce so slovacikálnymi knižnicami v zahraničí v oblasti bibliografického spracovania
Mgr. Nikolína Urbančíková (ŠVK Košice) / Bibliografia technických a prírodovedných odborov v súčasnosti a perspektívach
Mgr. Valéria Farah (ŠVK Košice) / Databáza ROMANO – prínos multietnickým používateľom ŠVK v Košiciach 
Tatiana Klimková (Knižnica pre mládež mesta Košice) / 50 rokov bibliografie pre deti a mládež 
Mgr. Zuzana Mesárošová (Knižnica Juraja Fándlyho Trnava) / Bibliograficko-informačná činnosť regionálnych knižníc v Trnavskom kraji
PhDr. Anežka Strihová (Krajská knižnica Karola Kmeťka Nitra) / Bibliograficko-informačná činnosť v regionálnych knižniciach Nitrianskeho samosprávneho kraja za roky 2001-2006
Mgr. Elena Matisková (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen) / Prezentácia činnosti bibliografických pracovísk regionálnych knižníc v Banskobystrickom kraji
Božena Sobolová (Žilinská knižnica Žilina) / Regionálne bibliografia v Žilinskom kraji a perspektívy jej rozvoja
Mária Lászlóová (Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda) / Od včerajška po dnes: prehľad spracovania hungarík v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede
Zuzana Džupinková (ŠVK Prešov) / Spracovanie rusiník a ukrajiník v ŠVK Prešov a jeho perspektívy
Ing. Peter Haľko, Ing. Milena Maťašovská-Tetřevová, Ing. Žigmund  Maťašovský (Prešov, Košice) / Projekt ETC.SK -  elektronické spracovanie záverečných prác na slovenských vysokých školách
Ing. Peter Haľko – Mgr. Milena Rybarčáková (Univerzitná knižnica PU Prešov) / Evidencia publikačnej činnosti v akademických knižniciach (skúsenosti z UK PU)
Ing. Dagmar Bugárová – PhDr. Ľubica Jedličková (Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra) / Bibliografická databáza Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Obohacovanie obsahu bibliografickej databázy o plné texty 
Mgr. Beáta Mokošová (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Zvolen) / Skúsenosti so spracovaním bibliografie publikačnej činnosti v SLDK
Dr. Lýdia Čelková (Ústredná knižnica SAV Bratislava) / Niekoľko poznámok k doktorským dizertáciám v SAV
Doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, PhD. (Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK Bratislava) / Realita vzdelávania študijného odboru knižnično-informačného štúdia na KKIV Bratislava

Mgr. Klára Komorová, PhD. (SNK Martin) / Výskum dejín knižnej kultúry a retrospektívna bibliografia 
PhDr. Miroslava Domová (SNK Martin) / Prezentácia databázy bibliografia dejín knižnej kultúry 
PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD. (SNK Martin) / Cimelia Slovaca +  Obr.1   Obr. 2  Obr.3   Obr.4
MVDr. Eva Sumková (SNK Martin) / Problematika elektronickej bibliografie Vysokých Tatier
Mgr. Marta Mikitová (Levice) / Bibliografia a výtvarné umenie. Na príklade databázy článkov SNRB 1918–1938
Dr. Agáta Klimeková (SNK Martin) / Slovenská národná retrospektívna bibliografia 19. storočia a výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku
Mgr. Eva Augustínová (SNK Martin) / Slovenská národná retrospektívna bibliografia a zahraničné slovaciká. Vízia, podnety a impulzy 
Mgr. Miriam Poriezová (Univerzitná knižnica Bratislava) / Retrospektívna bibliografia v UK Bratislava 
Mgr. Katarína Pekařová (Univerzitná knižnica Bratislava) / Knižná a online verzia Bibliografie výročných školských správ z územia Slovenska 1701-1850  Obr. 1  Obr. 2  Obr. 3
Mgr. Marcela Domenová (ŠVK Prešov) / Spracovanie historických fondov v ŠVK Prešov 
Mgr. Katarína Barriová (ŠVK Košice) / Prezentácia činnosti retrospektívnej bibliografie ŠVK v Košiciach – rozpis článkov z inorečových novín a časopisov (1901-1918) 
Angela Stahovcová (ŠVK Košice) / Stav spracovania starých tlačí v ŠVK Košice 
PhDr. Blanka Snopková (ŠVK Banská Bystrica) / Pamäť mesta Banská Bystrica 1918 – 2000 : výberová bibliografická databáza v historickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom vývoji mesta 
Doc. PhDr. Milada Písková, CSc. (Slezská univerzita Opava) / Z česko-slovenských kontaktů knižní kultury v 19. století

Slová Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. na záver konferencie

Deklarácia 11. slovenskej bibliografickej konferencie  (Návrh)

Spomienky na Ľudmilu Strohnerovú - Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2004 - 2005

Martin : Slovenská národná knižnica, 2006. ISBN 9788089023745.

OBSAH

JÁN MARTÁK - život a dielo

jubilejný spomienkový seminár pri 100. výročí narodenia správcu Matice slovenskej a prvého riaditeľa Slovenského komorného divadla v rámci osláv 60. výročia založenia Slovenského komorného divadla v Martine

16. január 2004, Martin

Gráfová Jarmila / Z rukopisnej pozostalosti  Jána Martáka v Archíve literatúry a umenia  SNK 1-3

Kováč – Adamov Mišo / Ján Marták a slovenské divadlo 4-11

Kubenková-Kusá Viera / Ján Marták a Slovenské komorné  divadlo mojimi očami 12-15

Marták Ján ml. / Príspevok k semináru „Ján Marták – život a dielo“ 16-17

Oktavec František /Ján Marták  a  matičný proces 18-21

Parenička Pavol / Biografické súradnice Jána Martáka 22-27

Skovajsa Ján PhDr. Ján Marták CSc. a rodáci (Duch a farby rodného kraja) 28-33

 

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2004

medzinárodné podujatie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia G. F. Belopotockého a 175. výročia založenia knižnice G. F. Belopotockého

3. - 5. október 2004, Liptovský Mikuláš

Bínová - Kádnerová Jiřina /Rok české hudby 2004 a hudební vztahy středočesko – slovenské 34-38

Feriančeková Marcela / História a súčasnosť Verejnej knižnice v Liptovskom Mikuláši 39-42

Fiačanová Daniela – Ferenčík Vladimír Knižnica Matúša Blahu – výsledky výskumu 43-45

Fiačanová Daniela /  Gašpar Fejérpataky – Belopotocký - život a dielo 46-49

Kaňka Jan / Bibliografie horolezeckých průvodců po Vysokých Tatrách 50-54

Kolivošková Elena Míľniky regionálnej bibliografie vo verejných knižniciach východného Slovenska 55-57

Kubíček Jaromír Noviny vydávané v ČR pro Slovensko 1918-1938 58-62

Matisková Elena Slovenské lesníctvo v minulosti a podiel českých odborníkov  na jehorozvoji 63-66

Nádvorníková Marie / Osobnost Jiřího Třanovského -  život a dílo do odchodu na Slovensko 67-70

Novotná Ivana Jan Kadavý – hlasatel česko-slovenské vzájemnosti 71-76

Salajová Ivona – Michniková Mária / Počiatky bibliografie v Knižnici G.F. Belopotockého 77-79

Sobolová Božena / Dadanovská exulantská tlačiareň v Žiline 80-83

Strohnerová Ľudmila / Jánošík v regionálnej histórii trenčianskeho regiónu 84-88

Šelepec Jozef / Ohlas Gašpara Fejérpataky-Belopotockého na Ukrajine  89-90

Vítek Peter / Česká šľachta vo vzťahu k Liptovu a liptovská šľachta v Čechách a na Morave 91-95  

 

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2005

medzinárodné podujatie

2. - 4. október 2005, Čejkovice u Hodonína

Amrichová Jana / Hemerkovci v Košiciach 96-99 

Benciová Katarína / Ján Kupecký a Slovensko 100-105

Bínová Kádnerová Jiřina / Výstava Bratři Čapkové a Slovensko    106-109

Farah Valéria / Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach s českými knižnicami a ďalšími kultúrnymi inštitúciami 110-115

Hynek Miloš / K československým vztahům na Moravskoslovenském pomezí 116-119

Kaňka Jan – Gajdošíková Pavla /Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku 120-124

Kubíček Jaromír / Časopisy vydávané v ČR pro Slovensko 1919–1938 125-128

Matisková ElenaStavitelia  českého pôvodu vo Zvolene 129-132

Nádvorníková Marie / Rudolf Těsnohlídek a jeho vztah ke Slovensku 133-136

Novotná Ivana / Loutkářství v Čechách a loutkoherec Zdeněk Říha 137-142

Sobolová Božena / Ivan Hálek - lekár, humanista a veľký priateľ slovenského národa 143-148

Strohnerová Ľudmila /Zuzka Zguriška, literátka z Myjavy 149-153

Šírová Marie / Slovensko v Knihovně Národního muzea 154-156

Šváčová Soňa / Slovenský a český svet spisovateľky Hany Gregorovej 157-161

Vyčichlo Jaroslav / Pokus o analýzu složení knižního fondu České čtenářské společnosti radnické po roce 1850 (s ohledem na zastoupení slovenských autorů) 162-186

 


Jur Ribay (1754-1812) - život, dielo, doba

Zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá bola 9. júna 2004 v Bratislave

Martin : Slovenská národná knižnica, 2008. ISBN 978-80-89301-06-5.

OBSAH

PRÍHOVORY

Príhovor predsedu Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.    1-2

Príhovor riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.       3

Príhovor riaditeľa Národného bibliografického ústavu SNK doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.              4-5

JURAJ RIBAY AKO JAZYKOVEDEC

Vincent Blanár /Ribayov Idioticon Slovacicum z pragmalingvirtického hľadiska  6-15
Milan Majtán
 / Nárečový základ Ribayovho Idioticonu      16-20
Slavomír Ondrejovič
 /  Juraj Ribay a Jozef Dobrovský     21-26
Jana Skladaná
 /Analýza frazém v diele Juraja Ribaya Idioticon Slovacicum z roku 1808 27-32
Miroslav Dudok
 / K jazykovednému dielu Juraja Ribaya a jeho názorom na diverzifikáciu slovenčiny   33-48
Štefan Švagrovský / Juraj Ribay a jeho vzťah ku kultúrnej východoslovenčine   49-52

JURAJ RIBAY AKO BIBLIOGRAF

István Käfer / Ribayova knižnica a národné bibliografie   53-59
Miloš Kovačka
 / Jur Ribay v dejinách Slovenskej národnej nižnice a Slovenskej národnej bibliografie   60-70
Agáta Klimeková
 / Územne slovacikálne tlače 18. storočia v knižnici Juraja Ribaya  71-77
Eva Augustínová
 / Ribayova Typographiae Hungarie (Odkaz Juraja Ribaya pre výskum knižnej kultúry)  78-83

JURAJ RIBAY - MISCELANEA

Milan Šišmiš /K problematike miesta narodenia a ku genealogickým vzťahom Juraja Ribaya   84-92
Jarmila Hodoličová
 / Juraj Ribay a výchovná literatúra pre deti a mládež     93-96
Ivan Tóth
  / Juraj Ribay očami dnešného evanjelického farára na dôchodku  97-102
Jur Ribay
 / Projekt na založenie Ústavu alebo Spoločnosti slovensko-českej medzi Slovákmi v Uhorsku atď. 13. novembra 1793   103-107
Resumé /108-110

Príloha 1    Príloha 2     Príloha 3


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2002 - 2003

Martin : Slovenská národná knižnica, 2005. ISBN 80-89023-73-8.

OBSAH

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2002

medzinárodné podujatie

15. - 16. október 2002, Spišská Sobota 

Amrichová Jana / Ako sme mapovali židovské osobnosti Košíc a okolia 1  

Balejová Anna / Podtatranská knižnica v Poprade 1952-2002 2-6

Bínová Jiřina Kádnerová Slovacika ve Středočeské věd. knihovně v Kladně 7-19

Brožek Aleš / Slovacika v databázích Severočeské vědecké knihovny 20-23

Jesenský  Miloš / Žilinskí autori vo vzťahu k českým krajinám v dejinách regiónu 24-25

Karabínová Katarína / Bohemiká vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 26-29

Kováč Mišo Adamov / Bibliografický výskum z pohľadu múzejníka 30-31

Kušniráková Jana / Podtatranské múzeum v Poprade 32-34

Matisková Elena / Deň bibliografa 35-36

Mesárošová Zuzana Regionálne dokumenty v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 37-38

Nádvorníková Marie / Olomuciana v rukopisném fondu Vědecké knihovny v Olomouci 39-41

Rusnáková Ľuba Edícia Tatranské listy v kontexte person. bibliografie Podtatr. knižnice v Poprade 42-48

Skalková Marta / Uchovávanie a sprístupňovanie reg. period. tlačía reg. dokum.v knižniciach Prešovského kraja 49-53

Strohnerová Ľudmila / Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 54-57

Vyčichlo Jaroslav / A. J. Puchmajer, představitel a organizátor První novočeské básnické školy a jeho almanachy, se zvláštním zřetelem k účasti slovenských autorů 58-62

Zemene R. Marian / Sprístupňovanie archívnych dokumentov regiónu 63-69

Zmeták Igor Výskum historických knižničných fondov  v Trenčianskom kraji 70-74

 

MARTIN LAUČEK (1732 - 1802) - ev. kňaz, biblista a historik

jubilejný seminár v roku 270. výročia narodenia a 200. výročia úmrtia

14. december 2002, Martin

Fircáková Kamila / Diela Martina Laučeka vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave 75-79

Fórišová Marta / Osobnosť Martina Laučeka v archívnych dokumentoch Lyceálnej knižnice v Bratislave 80-88

Saktorová, Helena Knižná zbierka Imricha Laučeka zachovaná vo fondoch Slovenskej národnej knižnice dodatok

JOZEF ŠPETKA

2002

Hanakovič Štefan / Podiel Jozefa Špetku na tvorbe terminologického slovníka 89-91

 

UKRAJINIKÁ A RUSINIKÁ v BIBLIOGRAFII

podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Podduklianskej knižnice vo Svidníku

7. jún 2003 - Svidník

Džupinková Zuzana Spracovanie ukrajinskej a rusínskej bibliografie v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove 92-94

Kudlová Emília / Ukrajiniká-rusiniká vo fondoch PK  a význ. osobnosti regiónu Svidník  v reg. bibliografii Podduklianskej knižnice vo Svidníku 95-99

Sejková Zuzana / Jubilujúca Podduklianska knižnica 100-103

Sopoliga Miroslav / SNM – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku 104-105

Šelepec Jozef /Duchnovič a knihovníctvo na severovýchodnom Slovensku 106-108

Hamranová Gabriela Rusiniká v slovenskej národnej bibliografii

 

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 2003

medzinárodné  podujatie zamerané na Literární vzahy slovensko-české v 19. století a faktografické informace o českých a slovenských vztazích v knihovnách

5. - 7. 10. 2003, Rožňov pod Radhoštěm, Česká republika

Amrichová JanaDr. Emil Černaj a Verejná knihovňa mesta Košíc 109-114  

Fedorová Iveta / Božena Němcová a jej vzťah k Slovensku 115-117

Matisková Elena / Pustý hrad – Starý Zvolen (Bibliografia) 118

Matisková Elena / Božena Němcová a jej vklad do rozvoja česko-slovenskej vzájomnosti 119-123

Registre

 


         

BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 2000 - 2001

Martin : Slovenská národná knižnica, 2005. ISBN 978-80-89023721.

OBSAH

JOZEF KOHUTH - život a dielo

jubilejné podujatie pri 100. výročí úmrtia

15. jún 2000, Dolný Kubín

         Ďuriška Zdenko / Genealógia rodu Kohútovcov  z Ústia nad Oravou 1-12

Maruniak Peter / Jozef Kohuth - život a dielo 13-26

Maťovčík Augustín / Podiel Jozefa Kohutha na poznaní dejov Slov. učeného tovarišstva 27-30

Melníková Marta / Písomná pozostalosť Jozefa Kohutha v Slovenskom národnom archíve 31-33

Parenička Pavol /Historik Jozef Kohuth 34-37

Zemko Pavol / Jozef Kohuth  spisovateľ svedomia slovenského národa 38-42

 

ŠTEFAN HANAKOVIČ

slávnostný seminár venovaný významnému životnému jubileu

21. august 2001, Trnava

Belák Blažej / Osobnosti a inštitúcie v prejavoch ( k životnému jubileu PhDr. Štefana Hanakoviča) 43-45

Behúlová Agneša / Vážený oslávenec, .... 46-47

Chmelík Bohumil /Významné životné jubileum PhDr. Štefana Hanakoviča 48-49

Kováč Mišo Adamov / Konkretizácia knižníc, literatúry a múzeí v bibl. prácach Š.Hanakoviča 50-55

Kucianová Anna / Normalizačné aktivity dr. Štefana Hanakoviča 56-59

Liba Peter /  Štefan Hanakovič zblízka 60-63

Nováková Milada /Spomienky, ktoré nebolia 64-65

Sabov Peter / Vážený pán doktor Hanakovič, ... 66-67

Vrablec Štefan / Vážený pán jubilant ... 68

Blahoprajné listy:

Beňovský Jozef, Blaho PeterBukovský BranislavGrieger, MichalHoffmanová MáriaChovan JurajKatuščák DušanKluvánek PavolKňažko MilanKoperdala, Liba PeterOndruš ŠimonPodolák JánPolák ImrichProkop JozefSedlák ImrichPrednosta KU TTTondra František, Ušák VítZolárek Michal

 

PERSONÁLIA V KNIHOVNÁCH

5. - 6. október 2001, Brno

Amrichová Jana, Matisková Elena, Strohnerová Ľudmila / Personálie v reg. knižniciach na Slovensku 69-75

Gráfová Jarmila / Fotografická dokumentácia v Archíve literatúry a umenia Slovenskej  národnej knižnice 76-79

Knapp František Personalia v české literární bibliografii 80-83

Kubíček Jaromír / České personální bibliografie 1990–2000 84-91

Kucianová Anna /  Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii 92-95

Macurová Naděžda / Digitalizace v literárním archivu památníku národního písem­nictví 96-98

Mika Jiří / Databáze REOS a soubory personálních autorit 99-101   Obr.

Nádvorníková Marie /Biografické elektronické zdroje obrazem ovlivňování kultur 102-104

Novotný Gustav / Biografický slovník českých zemí v roce 2001 105-113

Rusnáková Ľuba /  Edícia Tatranské listy v kontexte pers. bibliografie Podtatr. knižnice v Poprade 114-117

 

10. SLOVENSKÁ BIBLIOGRAFICKÁ KONFERENCIA

23. - 25. 10. 2001, Martin

Amrichová Jana / Postavenie regionálneho bibliografa - bibliografie v knižnici 118-121

Bínová Jiřina / Příspěvek přednesený na 10. bibliografické konferenci SR v Martině 122-125

Čelková Ľudmila / Evidencia publikačnej činnosti a aktivít (EPCA) v SAV 126-127

Fedorová IvetaSpracovávanie historických tlačí vo formáte USMARC v ŠVK BB 128-129

Gašparovičová Anna / Pohľad do histórie a súčasnosti reg. bibliografie Bratislavského kraja 130-132

Gondová Daniela - Petrovičová Eva / Problémy a úlohy  bibliografie v akademických knižniciach 133-136

Guľa Ján / Využitie CD MDT v SlPK v Nitre 137-139

Hamranová Gabriela / Zahraničné slovaciká v slovenskej národnej bibliografii 140-143

Kimlička Štefan Stratégia voľby bibliogr. formátu a systém evidencie publikačnej čin. Pro Sciencia 144-148

Kružlík Peter /PoľnohospodárskabibliografianaSlovenskuporoku1990 149-159

Kucianová Anna / AACR2  a medzinárodné štandardy 160-164

Lovásová Augusta / MDT? MDT!  165-169

Matisková Elena Využívanie elektron. inform. zdrojov v reg. knižniciach  Banskobystrického kraja 170-172

Meleková Mária Využívanie elektronickej verzie SNB v ŠVK Banská Bystrica 173-174

Mesárošová Zuzana / Oddelenie bibliografie a informácií v Krajskej štátnej knižnici Juraja Fándlyhov Trnave 175-178

Okálová Mária / Súbory menných autorít – budovanie a perspektívy 179-181

Orlíková Eva Bibliografická činnosť reg. knižníc Nitrianskeho kraja z  hľ. financovania 182-185

Peťová Anna / Súbory autorít predmetových hesiel   (Predmetové heslá SNK)  186-189

Pytlová Zlatica Slovenská národná retrospektívna bibliografia v Univerzitnej knižnici v Bratislave v rokoch 1997-2001 190-194

Rusnáková Ľuba / Biografistika v regiónoch na báze profesionálnej inštitucionálnej spolupráce 195-198

Rydlo M. Jozef / Niekoľko poznámok k tvorbe bibliografií niekdajších prohibitných osobností a udalostí 199-209

Salajová IvonaSúčasný stav a perspektívy bibliografie vo verej. knižniciach Žilinského kraja 210-212  Príloha_Tab.

Sedláčková LýdiaNárodná bibliografia a súborný katalóg v meniacom sa infor. prostredí 213-219

Slížová DanielaOdbor pre knižničný systém SR 220-223

Strohnerová Ľudmila Regionálna bibliografia Trenčianskeho kraja za roky 1996-2000 224-227

Urbančíková Nikolína Neuralgické body v stratégii rozvoja ŠVK v Košiciach 228-230

Deklarácia  231-236

 

PhDr. MÁRIA KIPSOVÁ

Fircáková Kamila, Gešková Želmíra / PhDr. Mária Kipsová jubiluje  237-241 

ALEXANDER KUBÍNI (1751-1799)

spomienkové podujatie venované 250. výročiu narodenia bibliografa a právnika

13. 12. 2001, Liptovský Mikuláš

Ďuriška Zdenko / Rod Alexandra Kubíniho 242-246
Fiačanová Daniela / Obraz Liptova v 18. storočí 247-248
Komorová Klára / Ondrej Lehocký a Kubíniho Enchiridion 249-251
Salajová Ivona / Náčrt najstarších dejín Demänovej 252-254

 

Registre

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 1998 - 1999

Martin : Slovenská národná knižnica, 2005. ISBN 80-89023-71-1.

OBSAH

Ľudovít Vladimír RIZNER (1849 - 1913)

spomienkový seminár pri príležitosti 150. výročia narodenia, významného slovenského bibliografa

22. - 25. 4. 1999, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Zemianske Podhradie

Augustínová Eva / Tlače 18. storočia v Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského 1-3

Červeňanová Eva / Učiteľské pôsobenie Ľ. V.  Riznera 4-15

Fircáková Kamila / Knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera v Univerzitnej knižnici v Bratislave (II)  16-21

Gešková Želmíra / Osobnosť a dielo Ľudovíta V. Riznera v slovenských kalendároch 22-28

Jurák Ján / Ľudovít Vladimír Rizner – ovocinár 29-37

Karlík Jozef /otvorenie výstavy/  38-39

Kocák Michal / Ľudovít Vladimír Rizner a Jozef Škultéty 40-43

Komorová Klára, Saktorová Helena /  Tlače 16. storočia v Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského 44-47

Machala Ivan /O práci nad knihou Sedem dní 48-49

Schullerová Jana / Ľudovít Vladimír Rizner,  Ľudomil z Považia 50-53

Tóth Ivan / Ľudovít Vladimír Rizner vo vzťahu k cirkvi, všeobecne k náboženstvu 54-60

Tvrdoň Igor / Evanjelická cirkevná hudba v 19. storočí 61-69

Žbirková Viera / Ľudovít V.  Rizner - školský múzejník 70-82

 

Matej HOLKO st. (1719 - 1785)

spomienkové podujatie pri príležitosti 280. výročia narodenia významného slovenského knihovníka a bibliografa, ev. a. v. kňaza
20. 5. 1999, Tisovec

Komorová Klára /Tlače 16. storočia s provenienciou Mateja Holku staršieho 83-87
Parenička Pavol / Biografický portrét Mateja Holku st.  88-92
Žilák Ján / Genealógia rodu Holkovcov z Gemera a Malohontu 93-99
+ Prílohy: Tab. 1 – Holkovci – gemerská vetva Tab. 2 – Holkovci – malohontská vetva

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 1999

medzinárodné podujatie
7.-8.9. 1999 - Košice

Amrichová Jana Postavenie Verejnej knižnice Jána Bocatia a bibliografie v Košickom regióne 100-101

Bínová Jiřina / Postavení regionální knihovny a bibliografie v regionu 102-106

Ďurná Scarlett /Regionálna bibliografia ako prostriedok šírenia informácii 107-108

Farah Valéria / Regionálna bibliografia v Košickom kraji 109-110

Kolivošková Elena /Výtvarné Košice 111

Nadvorníková Marie /Biografické faktografické databáze. Výstupy databáze REGO 112-114

Salajová Ivona / Postavenie regionálnej knižnice a bibliografie v Žilinskom kraji 115-118

Skalková Marta, Džupinková Zuzana / Postavenie regionálnej knižnice  a bibliografie v Prešovskom kraji 119-122

 

Bohuslav TABLIC (1769 - 1832)

spomienkový seminár pri príležitosti 230. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, prekladateľa, literárneho historika a kňaza, 
14. 9. 1999, České Brezovo

Kovačka Miloš / Knižnicu rád by som si žiadal znamenitú ... 123-133
Lomenčík Július / Pedagogická činnosť Bohuslava Tablica 134-141
Parenička Pavol / Osvietenský novátor 142-146
Žilák Ján / Na margo genealógie Bohuslava Tablica 147-150

Jozef BÁNSKY

hudobno- umelcká spomienková slávnosť k 80. výročiu narodenia slovenského bibliografa a literárneho vedca
14. 12. 1999, Senica nad Myjavou

Bánska Katarína J. Bánsky a Mickiewicz 153-155

Bánska Katarína /Príhovor 151-152

Fircáková Kamila Knihovnícka publicistika Jozefa Bánskeho 156-165

Košťál Anton / Jozef Bánsky 166-170

Dodatky

Riško Andrej / Predmetový slovník bibliografického jazyka 171-193

Škovierová Angela / Vydávanie slovenských tlačí (autorov Slovákov) v Čechách do roku 1800 194-250

 


BIBLIOGRAFICKÝ ZBORNÍK 1996 - 1997 

Martin : Slovenská národná knižnica, 2011. ISBN 978-80-89301-75-1.

OBSAH

Miloš Kovačka / Na úvod bibliografického zborníka  11

I. 9. SLOVENSKÁ BIBLIOGRAFICKÁ KONFERENCIA

Miloš KovačkaSlovenská bibliografia 1996  1 5 
Daniela SlížováK otázkam transformácie slovenského knihovníctva    29 
Igor ProkopProgram elektronizácie knižníc ako súčasť rozvoja informačných sietí SR   33 
Dušan KatuščákŠtandardizácia a bibliografia   47 
Anna KucianováBibliografické štandardy a národné katalogizačné pravidlá    53 
Miloš KovačkaNárodný program retrokonverzie a konverzie generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov a klasických slovacikálnych knižničných dokumentov    57 
Jarmila MajerováFormát UNIMARC pre autority: Štruktúra a použitie   87 
Anna Križanová, Mária Okálová, Viera Matejčíková, Gabriela HamranováTvorba autorít    95 
Klára KomorováKartotéka autorít z tlačí 16. storočia    111 
Augustín MaťovčíkKodifikácia mien v Slovenskom biografickom slovníku   115 
Štefan KimličkaManažment bibliografickej teórie a praxe   119 
Anna FöldváriováKoncepcia vydávania slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a edičná činnosť Národného bibliografického ústavu   123 
Elena MidriakováSlovenská kapitola v Príručke nemeckých knižných fondov  133 
Ľubica KriškováSlovenská národná retrospektívna bibliografia v Univerzitnej knižnici v rokoch 1991-1996    137 
Želmíra GeškováVýročné správy ako špeciálne informačné pramene v regionálnej bibliografii   141 
Helena SaktorováGenerálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska            145
Katarína BarriováProblematika retrospektívnej bibliografie v ŠVK Košice. Úlohy a perspektívy     149 
Imrich NagyBibliografia článkov z inorečových novín a časopisov, vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1901-1918   155 
Eva FrimmováVýznam provenienčných záznamov v bibliografii  159 
Ivona Kollárová, Michaela KujovičováBibliografické spracovanie promočných tlačí v intenciách medzinárodných štandardov (UNIMARC, ISBD (A) 167 
Mária FrišničováBibliografia rusínistiky a ukrajinistiky v súčasnom informačnom systéme  183 
Jozef ŠelepecSlovenské knihovníctvo a bibliografia vo východoslovanských ohlasoch  187 
Štefan HanakovičPredpoklady a podmienky vstupu cirkevných a spolkových knižníc do systému slovenskej národnej bibliografie 191 
Mgr. Ľudmila StrohnerováRegionálna bibliografia v Západoslovenskom regióne v rokoch 1992-1996  195 
Eva VicelováProblematika personálnych regionálnych bibliografií  201 
Zuzana MesárošováBudovanie a využívanie elektronických báz dát na oddelení bibliografie a informácií KŠK Juraja Fándlyho v Trnave  205 
Elena Matisková, Priska JoščákováBudovanie regionálnych báz dát a ich využívanie v krajskej štátnej Knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene a v okresných knižniciach stredného Slovenska  209 
Anna RepiskáRegionálna bibliografia v Považskej knižnici  213 
Scarlett ĎurnáVyužívanie regionálnych báz dát v bibliografickej, rešeršnej a informačnej činnosti v Kysuckej knižnici Čadca  217 
Eva MikšíkováInformačná činnosť Okresnej knižnice Prievidza  221 
Jana AmrichováMiesto bibliografických pracovísk v činnosti okresných knižníc  225
Terézia HajdukováPodiel oddelenia bibliografie a informácií na informačnej činnosti Šarišskej knižnice v Prešove   229 
Emília KudlováHeuristika regionálnych dokumentov v Okresnej knižnici vo Svidníku   233 
Ľudmila MatúševskáÚlohy bibliografického pracoviska v informačnej činnosti Hornošarišskej knižnice v Bardejove s využitím výpočtovej techniky  241 
Zuzana PodvojskáRealizácia projektu „Kultúrne a historické pamiatky" v Okresnej knižnici v Spišskej Novej Vsi  245 
Anna GratzerováRegionálna bibliografia v podmienkach ľudových knižníc v Bratislave  249 
Eva SabadošováTvorba a využívanie lokálnej bázy dát regionálnych osobností (REOS) v kontexte s budovaním regionálnej bibliografie v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach  253 
Zuzana DžupinkováSpracovanie regionálnej bibliografie v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove po roku 1990  259 
Darina ŠovčíkováMinulosť a súčasné trendy Bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  263 
Kristína GavalierováSlovenská pedagogická báza dát „Pedagogický bibliografický spravodajca" Kontinuita so slovenskou a českou pedagogickou bibliografiou v rokoch 1975-1995 a jej perspektívy  273 
Ľudmila ČelkováBibliografická činnosť SAV dnes  277 
Alžbeta SedliakováBibliografická činnosť v historickom ústave SAV    281 
Irina FialkováBibliografické bázy dát budované na bibliograficko-rešeršnom oddelení Slovenskej lekárskej knižnice  287 
Daniela GondováSpracovanie publikačnej činnosti pracovníkov Univerzity Komenského v Bratislave  291 
Eva PetrovičováÚstredná knižnica ako súčasť a informačné pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského  295 
Stanislav KovárSNB a bibliograficko-informačná činnosť knižníc a ŠIS STU   299 
Renáta MártonováBibliograficko-informačné oddelenie v systéme SEK         303 
Soňa Lemáková, Libuša Bodnárová, Eva SabolováPublikačná činnosť evidovaná v ÚVIK UVL Košice  311 
Kamila FircákováBibliografia v Univerzitnej knižnici v Bratislave medzi 8. a 9. slovenskou /bibliografickou konferenciou (1992-1996)  315 
Monika Garčárová, Soňa LemákováEvidencia sivej literatúry na UVL Košice   323 
Ida Zacharová /Aktuálnosť odborných bibliografií akademickej knižnice SLDK skúsenosti z praxe   325 
Beata Mokošová, Iveta BeňováAutomatizácia Oddelenia vedeckých informácií v SLDK pri TU vo Zvolene a využitie ISIS-u   327 
Peter KružlíkBudovanie slovenských poľnohospodárskych báz dát v Slovenskej poľnohospodárskej knižnici     331 
Terézia MišovičováVyhodnotenie dotazníka „Prieskum k problematike získavania, spracovávania, uchovávania a sprístupňovania sivej literatúry"     335 
Stanislav KovárAkreditačné aktivity a UNIMARC  341 
Jiřina BínováPríhovor slovenským bibliografom  349 
Marie NádvorníkováO stavu a perspektívach české bibliografie  353 
Vyhlásenie 9. slovenskej bibliografickej konferencie  357

II. Personálie

Miloš KovačkaObec Trnovec, priatelia a spolupracovníci Imricha Kotvana   363 
Miloš KovačkaSpomienkové popoludnie   367 
Miloš KovačkaPavol Halaša (Pri 110. výročí narodenia)    371 
Miloš KovačkaNa palínsku pamiatku Štefana Ďurovčíka    377 
Miloš KovačkaSkica k portrétu PhDr. Štefana Ďurovčíka    383 
Dušan KatuščákPoznámky o mojom vzťahu k Štefanovi Ďurovčíkovi      389 
Peter Liba / Rozpamätávanie: Biografická esej o Štefanovi Ďurovčíkovi     393 
Andrej RiškoZaslúžil sa o rozvoj slovenskej bibliografie     399 
Anna KucianováDr. Štefan Ďurovčík a národné bibliografické programy  403 
Klára KernerováSpomienky na krajana    407 
Vlasta KalinováSpomienky na Ďurovčíka  409 
Miloš KovačkaNa Jána Mišianika  411 
Miloš KovačkaLiterárna história a bibliografia   415 
Marcela HorváthováPrvý riaditeľ Knižnice SAVU - PhDr. Ján Mišianik  423 
Kamila FircákováJán Mišianik: Pracovník knižnice Slovenskej univerzity v Bratislave   431 
Anna Földváriová / Ján Mišianik: Bibliograf a knihovník, autor doplnkov k Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského od najstarších čias do roku 1900    439 
Edmund Hleba /Knižné práce Jána Mišianika  447 
Michal EliášMišianikov výskum slovacík v zahraničných archívoch a knižniciach  451 
Ľuba RusnákováLevoča v čase mladosti Jána Mišianika    457 
Miloš KovačkaNaše rady opustil Boris Cyril Bálent (1912-1994)   461 

III. State a recenzie

Ludmila Mazalová /Ohlas 200. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika v numizmatike a filatelii   466
Darina JanovskáInformačná činnosť v integrovanej Európe   471
Miloš KovačkaZ najnovších vydaní Národného bibliografického ústavu SNK v MS   478
Ľuba RusnákováAkoby načasovaná bibliografia   484
Miloš Kovačka /Prémia Literárneho fondu retrospektívnej bibliografii   490
Miloš KovačkaUNIMARC dostal cenu Mateja Bela   494
Miloš KovačkaVšeobecné a špeciálne v koncepcii retrospektívnej konverzie knižničných katalógov  498

Menný register


 

ĽUDOVÍT VLADIMÍR RIZNER 1849 - 1913

Jubilejný zborník zo seminára k 140. výročiu Riznerovho narodenia.

Martin : Matica slovenská, 1993. ISBN 978-80-89301-77-5.

OBSAH

Miloš Kovačka /  Rizner   5

I. Život a dielo Ľ. V. Riznera

Rudolf SamuelÚvodné slovo    11
Katarína RuttkayováŽivot a dielo Ľ. V. Riznera   14

II. Rizner - knihovník

Štefan HanakovičRizner a súdové slovenské knihovníctvo  43
Blažej BelákRiznerova metóda pasportizácie   54
Juraj EckerKnižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera v Univerzitnej knižnici v Bratislave  60
Ján AgnetK osudom Riznerovej osobnej knižnice  68  

III. Rizner - bibliograf a lexikograf

Miloš KovačkaĽ. V. Rizner - zakladateľ národného bibliografického systému Slovenska a Slovákov     77 
Štefan HanakovičK osudom a významu matičného vydania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského do roku 1900     82 
Anna FöldváriováAlternatívny povinný výtlačok Ľ. V. Riznera    93
Daniela SlížováNiekoľko poznámok k personálnemu a zemepisnému aspektu v Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského   107 
Milan Petráš / Riznerov príspevok k rozvoju slovenskej poľnohospodárskej bibliografie    110 
Lýdia Brezová Personálne bibliografie Ľ. V. Riznera     113
Elena MidriakováĽ. V. Rizner - F. A. Urbánek. (Riznerov zástoj na rozvoji v čs. vzájomnosti)      123
Agáta KlimekováSpolupráca medzi zakladateľmi národných- bibliografií Slovenska a Maďarska   132
Ján Vladimír OrmisRizner v mojej tematike - Klasik v anonymite    139
Jozefína BallováRiznerova lexikografická tvorba    150  

IV. Riznerove vzťahy, väzby a priateľstvá

Vojtech Šarluška / Ku vzťahom Ľ. V. Riznera a F. R. Osvalda    175
Michal Kocák / Rizner - Škultéty - Vlček - Podjavorinská     179
Viliam Sokolík /O nerozlučnom priateľstve slovenských vedcov Ľ. V. Riznera a A. Kmeťa     200 
M. A. KováčĽudovít V. Rizner a A. Halaša      228
Viera SedlákováPríspevok k vzájomným vzťahom Ľ. V. Riznera a A. D. Svobodom     231 
Jaromír KubíčekVzťahy Ľ. V. Riznera k Moravě     240

V. Rizner - redaktor, jazykovedec, historik, pedagóg

Fraňo RuttkayĽ. V. Rizner ako redaktor a publicista        251 
Ivor RipkaĽ. V. Rizner ako jazykovedec a dialektológ     272 
Emil TvrdoňĽ. V. Rizner a slovenská toponomastika       280 
Július ValachĽ. V. Rizner a súveká slovenská historiografia     284
Juraj PaškaĽ. V. Rizner - vynikajúci človek a učiteľ      291
Eva ČerveňanováUčiteľské pôsobenie Ľ. V. Riznera    310 

VI. Riznerova jubilejná akadémia

Karol RosenbaumĽudovít Vladimír Rizner - obor práce      321
Mišo K. Adamov / Listy zo samoty      329

VII. Slovo pietne

Juraj PaškaNad Riznerovým hrobom     343

VIII. Slovo domácich hostiteľov

Rastislav TupýSlovo na posvätnej pôde Zemianskeho Podhradia     347
Ján JurákCéder a limba  353


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

September 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 09 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  02 09 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  03 09 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 09 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 09 2020
6
7
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 09 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  09 09 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  10 09 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 09 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 09 2020
13
14
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 09 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Martin, Slovenská republika
SNK
Slovenská národná knižnica 
Vás pozýva na podujatie  KEĎ SLOVá OSTRIA [...]
Dátum :  16 09 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  17 09 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 09 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 09 2020
20
21
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 09 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  23 09 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  24 09 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany Vás pozýva [...]
Dátum :  25 09 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 09 2020
27
28
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 09 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  30 09 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo