Spolupráca

ilustracny obrazok casopis kniznica

 • Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Knižnica Varšavskej univerzity
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 • Maďarská národná knižnica
 • Národná knižnica Českej republiky
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Žilinská Univerzita v Žiline

Kontakt

ilustracny obrazok casopis kniznica

Vydavateľ: Slovenská národná knižnica
Adresa redakcie:   Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin
E-mail: redakcia@snk.sk
Zodpovedný redaktor:  Ing. Ján Marek, PhD., MBA
E-mail: jan.marek@snk.sk
Telefón: +421/43 2451 304
Jazykový redaktor:  PhDr. Darina Auxová, PhD.
E-mail: 

darina.auxova@snk.sk

Technické a grafické spracovanie:

Mgr. Jana Nemcová

   
Evidenčné číslo: EV 3528/09 
ISSN (online vydanie) 1336-0965

Redakčná rada

ilustracny obrazok casopis kniznica

Predseda:
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – Slovenská národná knižnica


Členovia:
Mgr. Katarína Buzová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Szabolcs Dancs – Maďarská národná knižnica (Országos Széchényi Könyvtár)
doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. – Štátna vedecká knižnica v Prešove
Mgr. Marián Grupač, PhD. - Žilinská Univerzita v Žiline
PhDr. Jana Huňová – Národná knižnica Českej republiky (Národní knihovna České republiky)
Mgr. Iveta Hurná – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Katarzyna Ślaska – Knižnica Varšavskej univerzity (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
Mgr. Michal Sliacky – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Ing. Silvia Stasselová – Univerzitná knižnica v Bratislave
Mgr. Norbert Végh – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Ing. Danica Zendulková – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Edičné novinky

Výber z knižnej produkcie SNK

foto knihy Zivotna odysea M Kukucina

Životná odysea Martina Kukučína

Milovníkov literárnej histórie oslovujeme vydaním nevšednej monografie, prostredníctvom ktorej sú čitateľom odkryté dosiaľ málo známe fakty o osobnosti a neľahkých životných skúškach Martina Kukučína. Osobitnú pozornosť si zaslúžia predovšetkým state zamerané na problematiku správneho písania pseudonymu „Kukučín“ a na kuriozitu súvisiacu s jeho nedávno objavenou vkladnou knižkou.

Mária Rapošová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2022.
15 x 23 / 168 strán
ISBN 978-80-8149-154-2
Cena: 12,40 €

 

foto knihy Stredoveke rukopisne fragmenty

Stredoveké rukopisné fragmenty z fondov Slovenskej národnej knižnice a v knižniciach Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka.

Katalóg nadväzuje na publikáciu vydanú v roku 2019, v ktorej autor analyzoval rukopisné zlomky pochádzajúce z fondov františkánskych knižníc. Druhý diel edície čitateľom sprístupňuje ďalších 94 fragmentov z 11. až 16. storočia, ktoré boli identifikované pri prehľadávaní zbierok Slovenskej národnej knižnice a knižníc Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka. Spracovanie jednotlivých zlomkov spolu so zaradenými odbornými štúdiami prinášajú nové poznatky o knižnej a hudobnej kultúre stredovekého Slovenska a súčasne o činnosti kníhviazačov v novoveku.

Eduard Lazorík 
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
27 x 18,5 / 260 strán
ISBN 978-80-8149-144-3
Cena: 22,40 €

foto knihy Bibliografia inorecovych tlaci

Bibliografia inorečových tlačí z územia Slovenska 1901 – 1918

Bibliografia registruje, spracúva a sprístupňuje záznamy o inorečových, predovšetkým maďarských, nemeckých a latinských tlačiach neperiodického charakteru, ktoré boli v priebehu rokov 1901 – 1918 vydané alebo vytlačené na území dnešného Slovenska. Obsahuje 2 666 abecedne zoradených bibliografických záznamov a sedem registrov. Dielo predstavuje východiskový materiál pre ďalší výskum všeobecných i regionálnych dejín s akcentom na dejiny knižnej kultúry, ako aj pre bádanie v oblasti literatúry, školstva, zdravotníctva a hospodárstva.

Agáta Klimeková – Janka Ondroušková
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
17 x 24 / 416 strán
ISBN 978-80-8149-146-7
Cena: 27,80 €

foto knihy Slovanske muzeum A S Puskina

Slovanské múzeum A. S. Puškina Brodzany. Sprievodca po expozícii

Publikácia v ruskom jazyku sprevádza návštevníkov po expozícii umiestnenej v priestoroch renesančného kaštieľa v Brodzanoch, ktorá sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na prezentáciu životných osudov a aktivít členov friesenhofovsko-oldenburskej rodiny.

Augustín Maťovčík a kol.
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
15 x 21 / 88 strán
ISBN 978-80-8149-144-3
Cena: 5,10 €

foto knihy Slovacikalne tlace

Slovacikálne tlače v sedmohradskej knižnici Batthyaneum v Alba Iulii (16. ‒ 18. storočie)

Sériu publikácií z dielne SNK, ktoré sú zamerané na výskum dejín knižnej kultúry v rámci projektu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, doplnila v roku 2021 práca E. Mârzy Seleckej. Bibliografia pozostáva z 1 049 záznamov slovacikálnych tlačí vydaných na území Slovenska v 16. – 18. storočí a uložených vo fondoch knižnice Batthyaneum v Alba Iulii, ktoré sú dokladom historického prepojenia Slovenska a Rumunska. Kniha zároveň približuje nielen život a pôsobenie zakladateľa sedmohradskej knižnice I. Batthyányho, ale aj históriu tejto inštitúcie a vývin jej zbierok do súčasného stavu.

Eva Mârza Selecká
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021
17 x 24 / 360 strán
ISBN 978-80-8149-147-4
Cena: 28,00 €

foto kihy Dizertacne prace

Dizertačné tlače študentov z územia Slovenska na nemeckých univerzitách v 18. storočí v nemeckých knižniciach

V rámci výskumu a spracovania autorských slovacík vydaných v zahraničí autorka predkladá v poradí už tretí súpis dizertačných tlačí, ktorý sa tentoraz zameriava na práce študentov z územia Slovenska pôsobiacich na nemeckých univerzitách v 18. storočí. Jeho cieľom je poskytnúť bádateľom cenné poznatky predovšetkým z dejín školstva, pedagogiky, prírodných vied či medicíny, ako i z biografistiky. Register obsahuje 366 bibliografických záznamov dizertačných tlačí a 178 s nimi súvisiacich biografických portrétov peregrinantov z územia dnešného Slovenska. Špeciálnu pozornosť v ňom autorka venovala identifikácii miest a regiónov, z ktorých študenti vycestovali za vzdelaním do zahraničia.

Agáta Klimeková
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021
17 x 24 / 220 strán
ISBN 978-80-8149-150-4
Cena: 18,50 €

Kompletná ponuka publikácií na predaj.

logo online katalog snk new grlogo dikda katalog grlogo DIKDAlogo eiz grlogo slovakiana grlogo zond grlogo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
Celý program nájdete v prílohe. Link na prihlásenie. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2023
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo WordDigital Library logo