Archív Knižnica 2017

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 03/2017

obalka Kniznica
(
pdf, 3.3 MB)

 

ŠTÚDIE
Katarína Buzová, Simona Šatarová / Konceptuálny model digitálneho prepojenia knižníc s kníhkupectvami a vydavateľstvami 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vývoja knižničného systému Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2016  13

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Nikola Kianicová / Katalógy Britskej knižnice 38

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Prezentácia školských knižníc na webových sídlach základných a stredných škôl 42

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / ISBD. Úplné vydanie na webe Slovenskej národnej knižnice 45

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Veronika Bakičová / Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. Kabinet pre hudobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť 52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Tlač Augsburskej konfesie z roku 1614 pre Slovákov – realita, alebo mýtus? 500. výročie reformácie 54
Agáta Klimeková / Knižnica rodiny Šenei 59
Lucia Lichnerová / Väzba kníh z ľudskej kože alebo antropodermické kníhviazačstvo 63
Eva Beňová / Periodiká v minulosti a súčasnosti 71

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Elena Holéczyová v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 73
Ivana Weissová / Výber vzácnych litografických pohľadníc v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA
Július Lomenčík / Písanie/Vpisovanie do hĺbok života... (Pri 150. výročí narodenia Boženy Slančíkovej Timravy) 82
Augustín Maťovčík / Každá báseň má svoj čas... (K 90. výročiu narodenia Miroslava Válka) 86
Anna Jónásová / Humanista zabudnutý v 16. storočí? 89
Peter Cabadaj / Trpké ovocie na slnku biblických bolestí (Storočnica narodenia poetky katolíckej moderny Eleny Kamenickej) 97
Peter Cabadaj / Ria Valé alebo môj sen o láske (100. výročie narodenia) 99

 

 

Knižnica 02/2017

obalka Kniznica
(pdf, 3.93 MB)

ŠTÚDIE
Jakub Fázik / Dimenzie informačnej gramotnosti. Prínos Ch. S. Bruceovej do oblasti informačnej gramotnosti 3

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 3. časť Inštitucionalizácia na nových princípoch 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Analýza stavu školských knižníc za rok 2016, 11. medzinárodná konferencia, máj 2017 17

SLUŽBY
Darina Janovská / 19. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Nitre 25

ODBORNÉ PODUJATIA
Daniela Paulďurová / Čo môže dať účasť na konferencii harcovníkom aj elévom v knižniciach. Z konferencie TLib – Trends in Libraries – Trendy v knižničnej praxi 27
Zuzana Prachárová / 21. ročník InfoParty v Centre vedecko-technických informácií SR 30

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Poloniká v uhorských historických knižniciach 16. – 18. storočia (v kontexte prameňov digitálnej knižnej kultúry) 42
Alica Krištofová / Rukopisy 18. a 19. storočia vo fondoch knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne 60
Anna Hučalová / Slovenský ilustrátorský rukopis v českých knihách 63
Daniela Škulová / Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti. Medzinárodná konferencia, máj 2017  72
Lenka Mihová / Kultúrnohistorické eseje 74
Janka Gvoždiaková / Z Božej vôle palatín 76

ARCHÍV
Mária Valová / Portréty spisovateľa Andreja Plávku. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78
Eva Pástorová / Turčianski podomoví obchodníci v Rusku. Denník Matúša Líšku 85

BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Augustín Maťovčík a Národný biografický ústav SNK 88
Peter Cabadaj / 100. výročie narodenia „zabudnutej" poetky (Spomienka na Henny Fiebigovú-Sivákovú) 91
Peter Cabadaj / Rozprávanie o „stratenej poetke" (Sen šťastia Maruše Juskovej) 93

 

Knižnica 01/2017

obalka Kniznica
(pdf, 3.32 MB)

Katarína Mažáriová / Významné návštevy v Slovenskej národnej knižnici 3

ŠTÚDIE
Katarína Buzová, Annamária Brijaková / Využitie metódy eye-trackingu pri optimalizácii rozhraní webových stránok a katalógov knižníc 6

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 2. časť. Od Veľkej francúzskej revolúcie po zákaz verejného sprostredkovania kníh a periodík 14

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v Online katalógu Slovenskej národnej knižnice 18
Zuzana Prachárová / Otvorený prístup do elektronických informačných zdrojov – áno, či nie? 21

BIBLIOGRAFIA
Augustín Maťovčík / Územné slovacikálne tlače 19. storočia z pohľadu bibliografie 29

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2016 (Medzinárodný mesiac školských knižníc) 34

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milan Ševčík / História a súčasnosť jednej knižnej edície. Edícia Stopy vydavateľstva Mladé letá 50
Marta Špániová / Miesto knižnej kultúry v súčasnej humanistike. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie v Inštitúte vedeckých informácií a knihovníctva Vroclavskej univerzity 61
Anna Kucianová / Prínos k regionálnemu výskumu východného Slovenska 63
Lenka Mihová / Kristianizácia prvých storočí 64

ARCHÍV
Augustín Maťovčík / Albert Škarvan v rokoch prvej svetovej vojny (Denníky z rokov 1915 – 1916) 66

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Dvestoročný Jozef Miloslav Hurban. Náčrtky k jeho životopisu a povahopisu alebo Bez „strachúňov a slabúňov" by bolo lepšie 71
Peter Cabadaj / Literatúra ako špecifický výraz vlastnej koncepcie života (Nad dielom Jozefa Miloslava Hurbana) 73
Augustín Maťovčík, Zdenko Ďuriška / „Nežili..., a pritom žijú" 75

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pamiatky na Svetozára Hurbana Vajanského v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice 78

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Za Štefanom Baranovičom (1938 – 2016) 82

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

July 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Dátum :  02 07 2024
3
Dátum :  03 07 2024
4
Dátum :  04 07 2024
5
Dátum :  05 07 2024
6
Dátum :  06 07 2024
7
8
9
Dátum :  09 07 2024
10
Dátum :  10 07 2024
11
Dátum :  11 07 2024
12
Dátum :  12 07 2024
13
Dátum :  13 07 2024
14
15
16
Dátum :  16 07 2024
17
Dátum :  17 07 2024
18
Dátum :  18 07 2024
19
Dátum :  19 07 2024
20
Dátum :  20 07 2024
21
22
23
Dátum :  23 07 2024
24
Dátum :  24 07 2024
25
Dátum :  25 07 2024
26
Dátum :  26 07 2024
27
Dátum :  27 07 2024
28
29
30
Dátum :  30 07 2024
31
Dátum :  31 07 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library