Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Život na šlachtickom dvore v 16. a 17. storočí
  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Archív Knižnica 2009

Časopis KNIŽNICA  | Knižnica 2020 - ročník 21 | Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2009

obalka 11 12 2009

Obsah

 

INFORMAČNÉ SLUŽBY

Darina Janovská / Portál a jeho využitie v službách knižnice  3

Jindřiška Pospíšilová / Portály informačních zdrojů a knihovnických služeb v ČR (budované knihovnami) 7

Andrea Dohovičová / Portál pre obecné knižnice  11

Danica Zendulková / Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – súčasnosť a budúcnosť  13

Simona Hudecová / Portál Ústrednej knižnice SAV a centralizované vyhľadávanie elektronických informačných zdrojov  17

Veronika Sláviková / Portály pre oblasť cestovného ruchu  19

 

VÝROČIA KNIŽNÍC

Tibor Trgiňa, Silvia Stasselová / 90 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave 22

Ľubica Horáková / 40 rokov Knižnice a študijno-informačného strediska na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 26

Marta Weissová / Súkromná knižnica v Nových Zámkoch jubiluje 29

 

PROGNÓZY

Renata Sowada / Budúcnosť knižníc – knižnice budúcnosti 30

 

OCHRANA DOKUMENTOV

Tomasz Trancygier / Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (1. časť) 33

 

BIBLIOGRAFIA

Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (3. časť) 35

Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 2009 45

 

Z KNIŽNÍC

Klára Kernerová / Časopis Knihovník – tridsaťročný jubilant 47

 

KNIŽNÁ KULTÚRA

Agáta Klimeková / Svetská literatúra vo vydavateľskom programe kníhtlačiarní na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 48

Anna Jónásová / Zoznam kníh v testamente Balázsa Teöreöka z roku 1604 55

Helena Saktorová / Vzácny prírastok turzovskej knižnice vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 59

Gabriela Žibritová / Časopis Knihy a dějiny opäť na odbornej scéne 60

Angela Škovierová / Celoslovenská vedecká konferencia Poeta Laureatus Ioannes Bocatius (1569 – 1621) 61

Vincenc Streit / Ve znamení Lincolna 63

 

BIOGRAFISTIKA

Pavol Parenička / Andrej Mráz 67

Mária Rapošová / Rok Jozefa Cígera Hronského 71

Martina Božeková / Eugen Suchoň. Výberová personálna bibliografia 74

Martin Fajmon / Zborník z vedeckej konferencie o Martinovi Rázusovi 75

 

ARCHÍV

Mária Valová / Elena Maróthy-Šoltésová v Archíve literatúry a umenia SNK 76

Žaneta Horváthová / Jozef Lettrich v Archíve literatúry a umenia SNK 83

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 87

 

 

 


 

KNIŽNICA 10/2009

obalka 10 2009

Obsah

 

MLÁDEŽ A ČÍTANIE
Klára Kernerová / Svieti čítaniu červená? 3
Zlata Houšková / Aktivity k podpoře čtení v České republice z pohledu knihoven 6
Ladislav Gorej / Adolescenti v knižnici 12

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Ľudmila Homolová / 55 rokov Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 15

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (2. časť) 19

SLUŽBY
Darina Janovská / Národná komisia pre služby – nástroj pre rozvoj knižnično-informačných služieb 31

OCHRANA DOKUMENTOV

Martin Maršala, Ivan Kuka, Vladimír Bukovský, Daniela Švehlová / Najdôležitejšie parametre hodnotenia stálosti papierových dokumentov 35

SPRÁVY, REPORTÁŽE
Klára Kernerová / Konferencia Knihovny současnosti 2009 39
Martin Fajmon / Vedecká konferencia Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Olexák / Kodikologický výskum Kamaldulskej Biblie 42

RECENZIE
Vincenc Streit / Média a jejich význam v životě 51

BIOGRAFISTIKA
Anna Fischerová-Šebestová / Margita Figuli 54
Mária Rapošová
/ Rodom Moravan, dielom Slovák (K storočnici Františka Kudláča) 58

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 63

 


 

KNIŽNICA 9/2009

obalka 09 2009

Obsah

 

ŠTÚDIE
Renáta Korbová / Komunikačná politika knižnice (Efektívna komunikácia – základná profesionálna zručnosť knihovníka) 3

INFORMAČNÉ ZDROJE
Eva Matušovičová / Elektronické informačné zdroje v prostredí jednej univerzity 7

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v regionálnych knižniciach za rok 2008 (1. časť) 14
Anna Peťová /Medzinárodné desatinné triedenie 25

ŠPECIÁLNE KNIŽNICE
Marta Weissová / Lekárske knižnice v Slovenskej republike v číslach 27

OCHRANA DOKUMENTOV
Dagmar Sabová / Problémy s ochranou starých a vzácnych tlačí v hlavnom depozite Slovenskej národnej knižnice 33
Mária Valová / Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií 35

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové – moderné centrum knižničných a informačných služieb 38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľudovít Petraško / Nakladateľ v rozviedke (Nezvyčajné osudy publicistu Juraja Gajdoša Brezu) 41

SPRÁVY, REPORTÁŽE
Michal Lorenz / Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci 43

RECENZIE
Ludmila Mazalová / Zobrazenie ženy v jarmočných a púťových tlačiach po novom 45
Beáta Murinová / Dlhoočakávané dielo v oblasti katolíckej teológie na Slovensku 46
Anna Kromková / Užitočná pomôcka pre školských knihovníkov 47

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Bohuslav Tablic 48

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Ľubica Moncmanová / Martin Rázus o sebe a o svojom literárnom diele 52

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55

 


 

KNIŽNICA 8/2009

obalka 08 2009

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Ondřej Fabián / Technologie SFX a konkrétní zkušenosti s její implementací 3

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Vyhodnotenie bibliografickej činnosti v štátnych vedeckých knižniciach SR za rok 2008 9

ŠTATISTIKA
Ivana Poláková, Emil Rišian / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 18

ODBORNÉ KNIŽNICE
Igor Zmeták / Historická knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave 22

OSOBNÉ KNIŽNICE
Augustín Maťovčík / Snahy o navrátenie matičných kníh a materiálov z knižnice Jozefa G. Cincíka 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Miloš Kovačka / Slovenská knižná kultúra je pojem hodný chvály (Slovo o knižnej kultúre) 27
Ľubomír Jankovič / České literárne rukopisy a jazykové pamiatky v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 31

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 38

RECENZIE
Lucia Lichnerová / Kniha 2008 44
Andrej Riško / Poslovia božieho slova 47
Miloš Šípka / Personálna bibliografia Zlaty Solivajsovej 48

BIOGRAFISTIKA
Scarlett Ďurná / Štefan A. Brezány 49
Agáta Klimeková, Eva Augustínová, Klára Komorová /Peter Madáč – 280. výročie narodenia 52
Boris Banáry / Portrét muzikológa a hudobného pedagóga Tibora Sedlického 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 59


 

Knižnica 7/2009

obalka 07 2009

Obsah

 

Digitalizácia
Vincenc Streit / Stezka digitálního práva  3


Školské knižnice
Rozália Cenigová / Analýza stavu školských knižníc za rok 2008  7

 

Dejiny knižníc

Štefan Hanakovič / Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Bola Bibliotéka Matice slovenskej aj slovenskou národnou knižnicou? 2. časť)  15

Boris Procházka / Experimentálna novostavba Okresnej knižnice v Čadci  20

 
Z knižníc
Milan Gonda / Dokumentovanie a prezentácia súčasného literárneho života regiónu Orava   22

 
Zo zahraničia
Magdalena Karciarz, Renata Piotrowska / Universum písomníctva v ére elektronickej komunikácie  25

 
Knižná kultúra
Agáta Klimeková / ABDOS 2009   30

Tibor Trgiňa / Bašagićova zbierka sa predstavila v Ríme a Teheráne  35

Klára Komorová / Memorialis – historický spis slovenských stolíc  39

Helena Saktorová / Cithara sanctorum 1636 – 2006 41

Biografistika
Augustín Maťovčík40. výročie založenia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice  44

Pavol Parenička / Štefan Moyzes (Moyses)   48

Miloš Kovačka / Storočnica Júliusa Barča-Ivana    51

Pavol Parenička, Peter Cabadaj, Ivana PolákováMária Jančová (O spomienkovom podujatí pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky)   54

Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana         57

 
Archív
Mária Slošiarová / Z listov o jednej nenapísanej alebo nezvestnej dráme Júliusa Barča-Ivana           61

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev         65

Alena Špániková / Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác        67

Jana Poláková / Poézia členov Literárneho klubu OMEGA  21
Karin Šišmišová
/ Archívy v krízových situáciách  43

 

 


 

KNIŽNICA 6/2009

obalka 06 2009

Obsah

 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM

Dušan Katuščák, Emília Lačná / Štatistika použitia diel vypožičaním v knižničnom systéme Slovenskej republiky 3 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Národná licencia databáz EBSCO na Slovensku po 10 rokoch 7 

BIBLIOGRAFIA
Milan Jurčo / A predsa vzlietla z popola (K zrodu bibliografického endemitu v ekotone Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici) 11 

DEJINY KNIŽNÍC
Štefan Hanakovič / Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Bola Bibliotéka Matice slovenskej aj slovenskou národnou knižnicou?, 1. časť) 16
Augustín Maťovčík / Vavrinec Čaplovič a jeho bibliotéka (K 170. výročiu darovania knižnice Orave r. 1839 22 
Vincenc Streit / Maják pro cesty veřejných knihoven  (Zákon o veřejných knihovnách obecných vznikl již před 90 lety) 23 

Z KNIŽNÍC 
Halina Matras / Poľovačka na nositeľku Nobelovej ceny 30
Veronika Báthoryová, Vlasta Korchanová / Povstaňte, prichádza Kráľovná čitateľov z knižničného kráľovsta 32 

PODUJATIA
Mária Rapošová / Deň Jozefa G. Cincíka (Seminár a otvorenie výstavy) 34
Klára Komorová / Vzácny konvolút z fondu Slovenskej národnej knižnice 36
Ondřej Koupil / Edice Pietas benedictina 41 

RECENZIE
Emília Očková / Slovenský Perikles 46
Darina Janovská / Dejiny čítania ako osobné vyznanie autora 49
Štefan Eliáš / Monografia o oltári sv. Alžbety v košickom Dóme 50

BIOGRAFISTIKA
Eva Pástorová / Zora Jesenská 52
Peter Cabadaj / Európer Dominik Tatarka 56
Mária Rapošová / „Styk s ním bol mi vždy požehnaním“ (Priateľstvo Jozefa Cincíka s Jánom Okáľom) 58

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Jozef Beňovský šesťdesiatročný 64
Kolektív / Naša kolegyňa Mgr. Jarmila Majerová jubiluje… 66

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67


 

KNIŽNICA 4-5/2009

obalka 04 05 2009

Obsah 

 

Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations Sections v Bratislave 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc 9

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / 4. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 36

OCHRANA DOKUMENTOV
Jana Križanová / Rodinný album typu carte-de-visite (Nedeštruktívny výskum fotografií metódou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie a infračervenej spektrometrie a ich reštaurovanie, 2. časť) 38

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 44

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová Švajčiarske vydania v najstarších knižniciach na území Slovenska (Levoča, Bardejov) 49
Klára Komorová / Hrôzostrašné priznania v tlačenej podobe 55

RECENZIE
Darina Janovská / Knihovnícke etické kódexy vo svete 57
Igor Zmeták / „Luk & lyra“ 58
Anna Kucianová / Bibliografia významnej osobnosti 59

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Ján Hollý 61
Anna Šourková / Úspešná fotografka Anna Matzová 65

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / 55. výročie založenia Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 67

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Martina Skachová / Piliere jej života. List Márie Rázusovej Martákovej Zlatkovi Klátikovi 70

PODUJATIA
Mišo A. Kováč, Augustín Maťovčík / Spomienkové oslavy pri 130. výročí narodenia dramatika Jozefa Hollého 74
Mišo A. Kováč / Slávnosti obnoveného Národného domu a 65. výročia Slovenského komorného divadla 76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 78

 


 

KNIŽNICA 3/2009

obalka 03 2009

Obsah

 

Silvia Stasselová / Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations v Univerzitnej knižnici v Bratislave v dňoch 12. – 14. februára 2009 (Úvodný príhovor) 3

VÝSKUM
Pavol Rankov / Vzťah dospelých a dospievajúcich čitateľov literatúry k iným druhom umenia 4

PROFESIA
Helena Ondriašová / Knihovník a jeho učiteľská identita 7

Z KNIŽNÍC
Renáta Korbová / Komunikačná klíma v oddelení literatúry pre deti a mládež 12

DEJINY KNIŽNÍC
Augustín Maťovčík / Anton Augustín Baník – tvorca koncepcie Slovenskej národnej knižnice 18
Vincenc Streit / Historie knihovny Thomase Jeffersona a její obnova 21

OCHRANA DOKUMENTOV
Jana Križanová / Rodinný album typu carte-de-visite (Reštaurovanie albumu, 1. časť) 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Príležitostné tlače – obľúbený vydavateľský žáner v prvej polovici 18. storočia 31
Daniela Paulďurová / Ilustrácia vydaní rozprávkových diel Pavla Dobšinského 36
Klára Komorová, Helena Saktorová / K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc 46

RECENZIE
Mária Balkóciová / Finančné prostriedky v knižnici 49

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Renesančná osobnosť (Storočnica narodenia Jozefa G. Cincíka) 52
Juraj Kuniak / Hrozno sa premenilo na víno (Za Milanom Rúfusom) 57

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Janka Alexyho v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 60

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj /Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 67

 


 

KNIŽNICA 2/2009

obalka 02 2009

Obsah

 

Peter Cabadaj / Zomrel básnik slovenskej ľudskosti (Venované pamiatke Milana Rúfusa) 3

PROFESIA
Helena Ondriašová / Identita a vzdelávanie knihovníkov v informačnej a znalostnej spoločnosti 5

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Práva školských knižníc v Slovenskej republike 9

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková, Ľubomír Jankovič / Projekt Pergameny v Slovenskej národnej knižnici 11
Martina Bajzíková
/ Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008 15

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Martina Božeková / Seminár hudobných knihovníkov 17
Boris Banáry
/ Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v mnografii Karola Medňanského 18

ZO ZAHRANIČIA
Vincenc Streit / Historie, struktura a funkce knihoven na Maltě 20
Malgorzata Grabowska-Popow
/ Vedecká knižnica Inštitútu morského rybolovu v Poľsku 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Katechizmy, učebnice a školské vydania z prvej polovice 18. storočia z územia Slovenska 27
Klára Komorová
  / Jesseniov Traktát o krvi 33
Igor Zmeták
/ Historické knižničné fondy 2008 - trendy z konferencií v Olomouci a v Prahe 37
Vojtech Čelko
/ Cesty slovenskej knihy v Galérii Klementínum v Prahe 38
Augustín Maťovčík
/ Etela Farkašová: Fragmenty 40

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Országh Hviezdoslav 42

ARCHÍV
Magdaléna Brincková / Ohlas Williama Rittera v súdobej tlači a dokumentoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Základne inštitucionalizovaného literárneho múzejníctva 51
Mária Rapošová
/ Podujatia k storočnici Ľudovíta Nováka 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58

 


 

KNIŽNICA 1/2009

obalka 01 2009

Obsah

 

VÝSKUM
Pavol Rankov / Slovensko a paradigmatické zmeny v komunikácii súvisiace s elektronizáciou 3

OCHRANA DOKUMENTOV
Dušan Katuščák, Vladimír Bukovský, Svetozár Katuščák, Peter Sabov, Martina Bajzíková, Mária Trnková, Katarína Krištofová, Martin Katuščák / Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska 7

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Problematika stagnujúcich verejných knižníc v SR 15

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografické aktivity 2008 18
Ivana Poláková / Spracovanie ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2007 – podľa typu titulu – detské knihy 20

ODBORNÉ PODUJATIA
Vincenc Streit / 97. Bibliothekartag v Mannheimu 23
Alena Maková, Ľubomír Jankovič / Medzinárodný seminár a workshop o konzervovaní a reštaurovaní pergamenu 26
Tomasz Trancygier / V Dolnom Kubíne rokovali nielen o poľskej detskej literatúre 29

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Evanjelická náboženská literatúra vydaná na Slovensku v prvej polovici 18. storočia 31
Peter Sabov / Portrétne exlibrisy významných osobností vo fondoch Slovenskej národnej knižnice 36
Jacek Wojciechovski / Zo zahraničnej odbornej literatúry 39

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Pred 90 rokmi sa narodil Ladislav Mňačko 44
Augustín Maťovčík / Biograficko-literárne portréty dejateľov obce Liesek – Duchovní dejatelia obce Liesek 46
Pavol Parenička / Umelecko-literárne osobnosti obce Liesek 48
Peter Cabadaj / Stotožniť sa so svojím osudom 51
Viera Sedláková / Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch 53

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Fraňa Štefunku v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 56
Mariana Hatalová / Záhadný nápis z roku 1452 64

LITERÁRNE ARCHIVÁLIE
Dana Lacková / Zomrel s túžbou po domove 66

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Magdaléna Mintálová / Podoby slovenských dejateľov na minciach a medailách 69

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 75


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

September 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 09 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  02 09 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  03 09 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 09 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 09 2020
6
7
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 09 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  09 09 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  10 09 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 09 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 09 2020
13
14
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 09 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Martin, Slovenská republika
SNK
Slovenská národná knižnica 
Vás pozýva na podujatie  KEĎ SLOVá OSTRIA [...]
Dátum :  16 09 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  17 09 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 09 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 09 2020
20
21
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 09 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  23 09 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  24 09 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  25 09 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 09 2020
27
28
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 09 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  30 09 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo