Aponiovská knižnica: Výstava o zrode knihy

Aponiovská knižnica: Výstava o zrode knihy

Zrod knihy je názov 8. ročníka výstavy Gutenbergova knižnica, ktorú každoročne pripravuje Slovenská národná knižnica v priestoroch Aponiovskej knižnice. Tentokrát sa v čase vrátime až do obdobia, kedy vznikali prvé tlačené knihy.

Čítať ďalej ...

Zisťujeme vašu spokojnosť s našimi službami

Zisťujeme vašu spokojnosť s našimi službam

Milí naši používatelia, opäť sa na vás obraciame s prosbou o vyplnenie dotazníka, zameraného na prieskum spokojnosti. Našim cieľom je ponúknuť služby, ktoré sa prispôsobia vašim požiadavkám a taktiež skvalitniť už existujúce služby. Dotazník je anonymný a obsahuje 14 zväčša uzavretých otázok. Zber údajov bude ukončený 31. 5. 2024.

Čítať ďalej ...

Vyšlo číslo 4/2023 časopisu Knižnica

Vyšlo nové číslo časopisu Knižnica

Posledné tohtoročné vydanie časopisu Knižnica je venované významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa svojou činnosťou neustále zasadzujú o vyzdvihovanie múdrosti, zvedavosti a tvorivosti. Umožňujú nám tak vystúpiť z tieňa pasivity a negativizmu, ktoré sú vplyvom aktuálnych spoločenských udalostí viditeľné v čoraz väčšej miere.

Čítať ďalej ...

Slovenčina naša (každodenná)

Slovenčina naša (každodenná)

Učíme sa ju od perinky – prihovárajú sa nám ňou rodičia, súrodenci, starí rodičia, „bľabocú“ ňou na nás tety v obchode. A predsa máme od jej dokonalého ovládania ďaleko. Prečo je to tak a ako sa zmenil slovenský jazyk za posledné roky, nám porozprávala naša najznámejšia jazykovedkyňa, spisovateľka a popularizátorka slovenčiny Sibyla Mislovičová.

Čítať ďalej ...

Model CAF

Slovenská národná knižnica začala v septembri 2023 s implementáciou systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF. Prostredníctvom tohto modelu sa usiluje o zvyšovanie svojej celkovej výkonnosti, s cieľom skvalitniť riadenie a skvalitniť poskytované služby. Úlohou je vytvoriť pre SNK také postupy, ktoré ju nasmerujú k trvalému zlepšovaniu a skvalitňovaniu služieb, ktoré poskytuje svojim používateľom. Vyššia kvalita poskytovaných služieb zas zvýši ich spokojnosť. Ide o prvý európsky nástroj manažérstva kvality, vyvinutý verejným sektorom.

Projekt implementácie modelu CAF bude v Slovenskej národnej knižnici prebiehať do konca 31. októbra 2024 v týchto štyroch fázach:

  •  Fáza 1 – Príprava implementácie (do konca Septembra 2023)
  •  Fáza 2 – Proces samohodnotenia (do konca februára 2024)
  •  Fáza 3 – Proces zlepšovania (výber projektov pre Akčný plán zlepšovania do konca Apríla 2024 a jeho implementácia bude prebiehať 2 roky)
  •  Fáza 4 – Externá spätná väzba modelu CAF (do konca Októbra 2024).

Do 30. septembra 2023 v SNK prebieha prvá fáza implementácie modelu CAF, v rámci ktorej generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová vymenovala garanta CAF a metodika CAF. Títo na základe stanovených kritérií vyberajú spomedzi zamestnancov SNK vhodných členov do CAF tímu. Keďže tento výber nie je jednoduchý, 13. septembra 2023 sa uskutočnilo školenie k správnemu výberu členov CAF tímu. Školiteľ a konzultant doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. živo diskutoval s generálnou riaditeľkou SNK, metodikom CAF a garantom CAF najmä o samotnej implementácii modelu CAF v podmienkach našej národnej knižnice a o budúcom zložení CAF tímu, ktorí bude zložený zo zamestnancov SNK.

foto CAF team                                                                                         CAF tím Slovenskej národnej knižnice 

SNK vstúpila do druhej fázy implementácie. Prvým krokom v procese samohodnotenia bolo školenie 4. a 5. októbra 2023, ktoré viedol konzultant doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 

foto CAF team 3 foto team 4

foto CAF team 5 foto CAF team 6

Názov CAF (Common assessment framework) znamená spoločný rámec hodnotenia. Model CAF je založený na samohodnotení organizácie, čo sa dá považovať za východisko pre systematický proces zlepšovania. Ide o všeobecný, komplexný, voľne dostupný a široko podporovaný model posudzovania a zvyšovania kvality verejnej správy v celej Európe a dokonca mimo nej.

foto caf tímu foto caf tímu

Členovia CAF tímu sa pravidelne stretávajú s garantom CAF, metodikom a konzultantaom doc. Ing. Miroslavom Hrnčiarom, PhD a pracujú na samohodnotiacej správe - odovzdávajú si svoje skúsenosti, poznatky a postrehy, ktoré získavajú počas tohto procesu. Práve v spolupráci s konzultantom definujú oblasti, ktoré je potrebné v samohodnotiacej správe spresniť, doplniť alebo podrobnejšie rozpracovať. Členovia tímu sa zároveň vzájomne informujú, ako vysporiadali pripomienky k samohodnotiacej správe,  ktoré vyplynuli z ich práce na predchádzajúcich spoločných mítingoch.

tím CAF 1 tím CAF 2

tím CAF 3 tím CAF 4

Na poslednom stretnutí 11. - 12. januára 2024 CAF tím s konzultantom doc. Ing. M.Hrnčiarom, PhD. kreovali finálnu verziu samohodnotiacej správy a prideľovali bodové hodnotenie pre jednotlivé kritéria. Samohodnotiacu správu budú teraz pripomienkovať zamestnanci SNK a jej konečná verzia bude do konca januára predložená na schválenie generálnej riaditeľke SNK. Tým sa zavŕši druhá fáza implementácie modelu CAF v SNK.

tím CAF 5 tím CAF 6

tím CAF 7

Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová schválila v plánovanom termíne podľa harmonogramu implementácie modelu CAF v SNK (t.j. do 30.01.2024) konečnú verziu samohodnotiacej správy. V nasledujúcich týždňoch očakávame jej posúdenie na mieste Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), čím sa zavŕši druhá fáza implementácie - t.j. proces samohodnotenia.

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 02 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 02 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 02 2024
4
5
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 02 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 02 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 02 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 02 2024
11
12
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 02 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 02 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 02 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 02 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 02 2024
18
19
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 02 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 02 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 02 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 02 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 02 2024
25
26
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 02 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 02 2024
29
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 02 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library