XXXII

I - A |  II - B  |  III - C  |  IV - MJ  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Brincková, Magdaléna: Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. XXXII. Fondy 249 – 254. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 132 s.

všetky dokumenty (formát * PDF)

Obsah:
249 Ernest Žatko (1907 - 1991) (110.38 KB)

250 Viliam Ries (1904 - 1989) (521.94 KB)

251 Ladislav Kiss-Jánsky (1914 - 1989) (154.3 KB)

252 Aurel Styk (1864 - 1958) (46.49 KB)

253 Leopold Lahola (1918 - 1968) (69.43 KB)

254 Kníhtlačiareň, knihárstvo J. Pešan v Holíči (64.14 KB)

Register mien   
Register inštitúcií   

 

 

XXX

I - A |  II - B  |  III - C  |  IV - MJ  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Pástorová, Eva: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXX. Fond 216. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010.

 všetky dokumenty (subor*DOC)

Obsah:

Úvod
  5

ŽIVENA
Korešpondencia adresovaná Živene, vydavateľskému družstvu v Turčianskom Sv. Martine 15
Korešpondencia odoslaná Živenou, vydavateľským družstvom v Turčianskom Sv. Martine 58
Korešpondencia adresovaná Živene, spolku slovenských žien; Živene – Zväzu slovenských žien a Zväzu slovenských žien 99
Korešpondencia odoslaná Živenou, spolkom slovenských žien; Živenou – Zväzom slovenských žien a Zväzom slovenských žien 103 
Korešpondencia adresovaná Živene, spolku slovenských žien, miestnemu odboru v Bratislave 105
Korešpondencia odoslaná Živenou, spolkom slovenských žien, miestnym odborom v Bratislave 112
Korešpondencia iných miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien a Živeny, spolku slovenských žien, západného okresu v Bratislave 121
Korešpondencia iná
 121

Práce
A: príspevky do časopisu Živena
   a) poézia 126
   b) próza a dráma 130
   c) články, štúdie, recenzie 136
   d) preklady poézie, prózy a drámy 160
   e) správy a oznamy 166
B: knihy vydané Živenou
   a) pôvodná slovenská tvorba 168
   b) preklady zo zahraničnej literatúry 168
C: práce iné (poézia, próza, dráma, články, recenzie, posudky, prednášky, prejavy, ktoré neboli uverejnené v časopise Živena) 172

Dokumentárny materiál Živeny, vydavateľského družstva v Turčianskom Sv. Martine 174
Dokumentárny materiál Živeny, spolku slovenských žien, ústredia v Turčianskom Sv. Martine; Živeny – Zväzu slovenských žien, ústredia v Bratislave a Živeny – Československému zväzu žien, ústredia v Bratislave 209
Dokumentárny materiál Živeny, spolku slovenských žien, miestneho odboru v Bratislave 211
Dokumentárny materiál iných miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien 214
Dokumentárny materiál iný 215

Tlače:
a) knihy vydané Živenou 218
b) recenzie na knihy vydané Živenou v tlači; správy o činnosti spolku Živena v tlači a iné tlače, ktoré súvisia s prácou Živeny, vydavateľského družstva a Živeny, spolku slovenských žien 219
c) tlače iné 221

JESENSKOVCI
Korešpondencia adresovaná Zore Jesenskej 222
Korešpondencia odoslaná Zorou Jesenskou 235
Korešpondencia adresovaná Fedorovi Jesenskému st. 237
Korešpondencia odoslaná Fedorom Jesenským st. 242
Korešpondencia adresovaná Fedorovi Jesenskému ml. 245
Korešpondencia odoslaná Fedorom Jesenským ml. 247
Korešpondencia adresovaná Miline Jesenskej 248
Korešpondencia odoslaná Milinou Jesenskou 248
Korešpondencia adresovaná Márii Jesenskej-Masárovej 248
Korešpondencia odoslaná Máriou Jesenskou-Masárovou 249
Korešpondencia adresovaná Jankovi Jesenskému 249
Korešpondencia odoslaná Jankom Jesenským 249
Korešpondencia odoslaná Vladimírom Jesenským 249
Korešpondencia ďalších členov rodiny 249
Korešpondencia adresovaná redakcii Kultúrneho života v Bratislave 250
Korešpondencia iná 250

Práce Zory Jesenskej:
    Poézia 251
    Próza a dráma 255
    Prednášky, prejavy, interview, články, štúdie, recenzie, noticky 255
    Preklady:
       a) poézie 270
       b) krátkej prózy a úryvkov z kníh 272
       c) súborov poviedok a románov 274
       d) drámy 277
       e) štúdií, článkov 280
    Fragmenty prác 280
    Zošity rôznych prác 281
    Poznámky a výpisky 281
Práce Fedora Jesenského st.:
    Poézia, próza, dráma 283
    Články, recenzie, interview, výpisky 284
    Preklady 285
Práce Fedora Jesenského ml.:
    Vlastné 286
    Preklady 287
Práce Janka Jesenského:
    Poézia 287
    Próza 288
    Preklady 288
Práce Márie Jesenskej-Masárovej 289
Práce cudzie:
    Príspevky čitateľov do Kultúrneho života 289
    Tézy k referátom z celoštátnej lexikologickej a lexikografickej konferencie v Bratislave 5. - 7. júna 1952   290
    Iné práce 291

Dokumentárny materiál Zory Jesenskej 295
Dokumentárny materiál Fedora Jesenského st. 298
Dokumentárny materiál Fedora Jesenského ml. 299
Dokumentárny materiál Miliny Jesenskej 300
Dokumentárny materiál Márie Jesenskej-Masárovej 301
Dokumentárny materiál Janka Jesenského 301
Dokumentárny materiál ďalších členov rodiny 302
Dokumentárny materiál Zväzu slovenských nakladateľov a kníhkupcov v Turčianskom Sv. Martine 302
Dokumentárny materiál iný 303


Tlače:
Práce Zory Jesenskej
   a) vlastné 306
   b) preklady 306
Články v tlači o Zore Jesenskej a jej diele 308
Iné tlače súvisiace s činnosťou Zory Jesenskej 308
Práce Fedora Jesenského ml. 309
Práce Janka Jesenského 309
Iné tlače 309


NÁRODNIE NOVINY – REDAKCIA, TURČIANSKY SV. MARTIN
Korešpondencia adresovaná redakcii Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 310
Korešpondencia odoslaná redakciou Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 314
Korešpondencia k inzercii adresovaná redakcii Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 318
Korešpondencia k inzercii odoslaná redakciou Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 322
Korešpondencia iná 323
Práce 324
Dokumentárny materiál 324


Register mien
Register inštitúcií

XXIX

I - A |  II - B  |  III - C  |  IV - MJ  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Šišmišová, Karin: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXIX. Fondy 211 – 232 (okrem 216). Martin : Slovenská národná knižnica, 2006.

všetky dokumenty (subor*DOC)

Obsah:
Úvod   5
211 Viktor Šipos (1904 – 1973)   8
212 Ladislav Vanai (1827 – 1901)   45
213 Ján Emanuel Dobrucký (1854 – 1921)   47
214 Jozef Ignác Bajza (1755 – 1836)   50
215 Július Thurzo (1882 – 1950)   53
216 ŽIVENA (vyjde v samostatnom inventári)
217 Boleslav Bratislavský (1894 – 1975)   56
218 Ján Horáček (1894 –1989)   63
219 Holéczyovci   67
      Ervín HOLÉCZY (Peter ZVÁN) (1897 – 1977)
      Elena HOLÉCZYOVÁ (1906 – 1983)
220 Miloslav Okál (1913 – 1997)   105
221 Jozef Cincík (1909 – 1992)   138
222 Rudo Moric (1921 – 1985)   152
223 Alice Garrigue Masaryková (1879 – 1966)    176
224 Štefan Drozd (1907 – 1979)   191
225 Evanjelický a. v. farský úrad v Drienčanoch   203
226 Mária Rázusová-Martáková (1905 - 1964)   216
227 Liptovský evanjelický seniorský úrad a. v. vo
      Veľkej Paludzi
   249
228 Artur Grosz (1884 – 1964)   258
229 Móric Mittelmann Dedinský (1914 – 1989)   276
230 Zlata Dančová-Horňáková (1908 – ?)    305
231 Karol Ľudovít Bobok (1799 – 1844)   308
232 Adalbert Tholt-Veľkoštiavnický (1852 –1940)   310

Register mien
Register inštitúcií 

XXVIII

I - A |  II - B  |  III - C  |  IV - MJ  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Moncmanová, Ľubica: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXVIII. Fondy 191 – 210. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005.

všetky dokumenty (subor*DOC)

Obsah:
Úvod 5
191 Svoboda, Milan (1883 - 1948) 7
192 Palkovič, Juraj (1763 – 1835) 12
193 Jurkovičová , Oľga (1905 - 1973) 19
194 Gregorec, Ján (1914 – 1982) 35
195 Mišečka, Bernard ( 1894 – 1964) 42
196 Kliman, Andrej ( 1902 – 1980); Ďateľ, Ján (1847 - 1928) 71
197 Martinka, Jozef (1893 - 1974) 89
198 Valehrachová - Matulayová, Margita ( 1909 – 1990) 107
199 Dlhý, Milan (1891 – 1961) 141
200 Kokeš - Kýčerký, Pavol (1856 - 1933) 145
201 Kratochvíl , Rudolf (1886 -1950 ) 147
202 Kubiš , Andrej (1883 - 1953) 150
203 Kiszely, Karol (1881 – 1947) 151
204 Lorenc, Ladislav (1907 – 1964) 154
205 Oříšek, Martin (1887- 1966) 156
206 Paulovič, Augustín (1850 – 1927) 161
207 Mallý, Ján Dusarov (1829 – 1902) 163
208 Dula, Matúš (1846 – 1926) 165
209 Novomeský, Ladislav (1904 -1976) 167
210 Silan, Janko (1914 – 1984) 185 
      Oliva, Paľo (1914 – 1941)

Register mien
Register inštitúcií

XXVII

I - A |  II - B  |  III - C  |  IV - MJ  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Kaššayová, Terézia: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXVII. Fondy 184 – 190. Martin : Slovenská národná knižnica, 2004.

všetky dokumenty (subor*DOC)

Obsah:
Úvod 5
184 Bendová, Krista (1923 - 1988) 6
185 Hečko, František (1905 - 1960) 95
186 Skalka, Ján (1900 - 1982) 125
187 Goláň, Karol (1895 - 1961) 143
188 Kolísek, Alois (1868 - 1931) 192
189 Beblavý, Pavel (1847 - 1910) 196
190 Bakoš, Mikuláš (1914 - 1972) 202

Register mien
Register inštitúcií 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 02 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 02 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 02 2024
4
5
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 02 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 02 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 02 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 02 2024
11
12
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 02 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 02 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 02 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 02 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 02 2024
18
19
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 02 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 02 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 02 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 02 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 02 2024
25
26
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 02 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 02 2024
29
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 02 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library