Osobné fondy - hudobné rukopisy

 

Údaje uvádzané pri popise fondov
Signatúra (sign.) - názov fondu - popis - počet dokumentov (jd.) - počet škatúľ (šk.) - časový rozsah fondu - archívne pomôcky (I - inventár, S - súpis, K - katalóg)

 

Sign. A XCVIII Ivan Ballo, 1909 – 1977, hudobný kritik

                      749 jd., 8 šk., 1926 – 1976, K, S

                      Stiahnuť v pdf A XCVIII

Sign. A V         Blažej Bulla, 1853 – 1911, architekt, skladateľ, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní

                      1 074 jd., 26 šk., K, S

Sign. A XXXVII Anton Cíger, 1911 – 1976, hudobný pedagóg, skladateľ, dirigent

                      132 šk., K, S

Sign. A XLIX    Štefan Fajnor, (1844 – 1909), hudobný skladateľ

                      138 jd., 2 šk., K, S

Sign. A XXIV    Viliam Figuš-Bystrý, 1875 – 1937, hudobný skladateľ

                      448 jd., 27 šk., 1892 – 1942, I, K, S

                      Stiahnuť v pdf A XXIV

Sign. A XXV     Miloslav Francisci, 1854 – 1926, lekár, hudobný skladateľ

                      85 jd., 6 šk., 1905 – 1920, I, K, S

                      Stiahnuť v pdf A XXV

Sign. A XXVI    Jozef Kolarčík-Fintický, 1899 – 1963, učiteľ, národopisný zberateľ

                      5 062 jd., 34 šk., 1920 – 1960, I, K, S

                      Stiahnuť v pdf A XXVI

Sign. A XXXVIII Vševlad Jozef Gajdoš, 1907 – 1978, historik, knihovník

                       71 jd., 12 šk., 1594 – 1975, K, S

Sign. A XLII     Dezső Deme, učiteľ, zberateľ

                      744 jd., 2 šk., 1946 – 1967, K

Sign. A LXX     Ján Orságh, 1884 – 1937, hudobný skladateľ, zbormajster

                     155 jd., 6 šk., 1940 – 1972, K, S

Sign. A XXIII   Juraj Potúček, 1923 – 2006 , hudobný bibliograf

                      345 jd., 11 šk., K, S

Sign. A XXVII  Milan Pavol Sloboda, 1883 – 1964, redaktor, editor

                      230 jd., 3 šk., 1860 – 1922, K, S

Sign. A CI        Ladislav Stanček, 1898 – 1979, učiteľ, hudobný skladateľ

                      934 jd., 8 šk., 1920 – 1978, K, S

                      Stiahnuť v pdf A CI

Sign. A LXVIII Anton Dobroslav Svoboda-Vršatský, 1861 – 1922, učiteľ, literát a prekladateľ,
                      zberateľ slovenských ľudových piesní

                      509 jd., 8 šk., 1880 – 1920, K

Sign. A XXXVII Jozef Tvrdoň, 1911 – 1990, vysokoškolský pedagóg, muzikológ, publicista

                      566 jd., 7 šk., 50. – 70. roky 20. stor., K, S

Sign. A XCVII Vojtech Wick, 1908 – 1985, právnik, hudobný skladateľ

                     212 jd., 3 šk., K, S

Osobné fondy

Údaje uvádzané pri popise fondov:
Názov fondu - časový rozsah fondu - počet škatúľ (šk.) - archívne pomôcky (S - súpis)

A B C Č D F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A
Mária Adamková, 1920 – 1979, 1 šk., S
Štefan Adamovič (dodatky), 1923 – 1949, 1 šk., S
Rodina Alexyovcov (dodatky), 1894 – 1970, 1 šk., S
Jozef Ambruš, (1800) 1914 – 1993 (1999), 46 šk., S
B
Ján Bakoš, 1924 – 1967 (1980), 1 šk., S
Anton Baláž, 1966 – 1992, 1 šk., S
Boris Bálent, (1776) 1922 – 1994, 26 šk., S
Ján Balko, 1901 – 1993, 5 šk., S
Darina Bancíková, 1939 – 1999, 12 šk., S
Dezider Banga, 1963 – 2010, 2 šk., S
Alexander Barica, (1925) 1933 – 1994, 4 šk., S
Alfonz Bednár, 1952 – 1989, 35 šk., S
Štefan Bednár, (1882) 1909 – 1975, 4 šk., S
Vlado Bednár, 1923 – 1984, 16 šk., S
Emil Benčík, 1939 – 2013, 4 šk. S
Valentín Beniak (dodatky), 1894 – 1973, 7 šk., S
Ján Beňo, 1961 – 2009, 9 šk., S
Ľudo Bešeňovský, 1946 – 1994, 2 šk., S
Jozef Bily, 1971 – 2001, 1 šk., S
Björnstjerne Björnson, 1901 – 1910 (1982), 1 šk., S
Vincent Blanár, 1934 – 2000, 7 šk., S
Štefan Blaško, 1944 – 1995, 1 šk., S
Ján Boďa, 1957 – 1966, 2 šk., S
Ján Bodenek, 1928 – 1985 (1999), 9 šk., S
Emanuel Teodor Böhm, 1937 – 1990, 6 šk., S
Emo Bohúň, 1941 – 1959 (1966), 1 šk., S
František Bokes (dodatky), (1504) 1907 – 1968 (1990), 6 šk. , S
Emília Boldišová, (1953) 1954 – 2003, 7 šk., S
Ján Boor, 1945 – 1988, 3 šk., S
Arpád Boršický, 1900 – 1940, 2 šk., S
Július Botto (dodatky), (1825) 1848 – 1879, 1 šk., S
Štefan Atila Brezány, 1927 – 1992, 14 šk., S
Ján Brezina, 1928 – 1997, 19 šk., S
Rudolf Brtáň, (1574) 1907 – 1989, 159 šk., S
Pavel Bujnák, (1834) 1907 – 1933 (1959), 11 šk., S
Ivan Bukovčan, 1968 – 1973, 9 šk., S
Ján Bukovinka, 1901 – 1948, 2 šk., S
Pavel Bunčák, (1866) 1915 – , 1 šk., S
Ján Buzássy, 1940 – 2010, 6 šk., S
C
Bohuslav Cambel, (1912) 1919 – 1997, 32 šk., S
František Citovský, 1960 – 1992, 1 šk., S

Č
Ján Čajak ml., (1772) 1896 – 1944 (1989), 1 šk., S
Marína Čarnogurská-Ferancová, 1968 – 2003, 30 šk., S
Vojtech Čelko, 1946 – 2013, 6 šk., S
Oskár Čepan, (1775) 1925 – 1992, 26 šk (+ tuba), S
Marína Čeretková-Gállová, 1959 – 2004, 17 šk., S
Matúš Černák, 1937 – 1942, 1 šk., S

D
Ivan Dérer (dodatky), (1878) 1884 – 1972, 2 šk., S
Jozef Dieška, 1956 – 1990, 1 šk., S
Rudolf Dilong (dodatky), 1978 – 1986 (1992), 1 šk., S
Ján Domasta, 1909 – 1989, 18 šk., S
Zlata Dônčová, 1939 – 1985, 15 šk., S
Peter Pavol Doval, 1906 – 1992, 4 šk., S
Boris Droppa, 1953 – 2008, 3 šk., S
Štefan Drug, (1909) 1931 – 2009, 38 šk., S
František Ďuriač, 1919 – 1938, 1 šk., S
Dionýz Ďurišin, (1826) 1929 – 1997 (2003), 27 šk., S
Štefan Ďurovčík, 1956 – 1986 (1987), 17 šk., S
E
Michal Eliáš, 1942 – 2007, 26 šk., S
Valentín Erben, 1940 – 1970, 1 šk., S

F
Blanka Fábryová (dodatky), (1827) 1893 – 1964 (1965), 3 šk., S
Michal Faltin, (1593) 1907 – 1981, 23 šk., S
Ján Fedák, 1936 – 1946, 1 šk., S
Ján Fekete, 1981 – 2006, 7 šk., S
Ľubomír Feldek, b.d., 1 šk., S
Jozef Felix, (1912) 1913 – 1977, 55 šk., S
Jozef Ferančík (dodatky), 1920 – 1972, 2 šk., S
Ján Ferenčík, 1945 – 1978, 18 šk., S
Jerguš Ferko, 1992 – 2002, 2 šk., S
Milan Ferko, (1918) 1929 – 2010 (2012), 95 šk., S
Vladimír Ferko, (1901) 1928 – 2002 (2003), 50 šk., S
Hana Ferková, 1933 – 2003, 3 šk., S
Margita Figuli, 1951 – 1976, 1 šk., S
Pavol Florek (dodatky), (1750) 1907 – 1963 (2010), 3 šk., S
Ján Frátrik, 1937 – 2000 (2006), 30 šk., S
Libuša Friedová, 1933 – 2005, 4 šk., S
Imrich G. Fuzy, 1946 – 1998, 1 šk., S

G
Ferdinand Gabaj, 1930 – 1974, 5 šk., S
Mikuláš Gacek (dodatky), 1923 – 1971 (1996), 5 šk., S
Michal Gáfrik, 1951 – 2012, 7 šk., S
D. Carleton Gajdušek, 1975 – 2003, 9 šk., S
Vladimír Gallay, 1901 – 1932, 1 šk., S
Pavol Gallo (dodatky), 1895 – 1964 (1965), 8 šk., S
Ján Karol Garaj, 1953 – 1973, 14 šk. (+ lístkovnice), S
Tido J. Gašpar (dodatky), (1883) 1893 – 1965, 2 šk., S
Eleonóra Gašparová, 1946 – 2003, 2 šk., S
Mária Gavorníková, 1932 – 1977 (1978), 8 šk., S
Koloman K. Geraldini, 1926 – 1991, 1 šk., S
Eduard Gombala, 1961 – 2005, 1 šk., S
Štefan Gráf, 1911 – 1989, 7 šk., S
Anton Granatier, 1930 – 1954 (1965), 2 šk., S
Rodina Gregorovcov (dodatky), 1918 – 2004, 9 šk., S
František Greguš, (1849) 1911 – 1979, 3 šk., S
Marián Grupač, 1995 – 2009, 2 šk, S.
Peter Gula, 1946 – 1966, 11 šk., S

H
Maša Haľamová, 1918 – 1995 (2008), 6 šk., S
Rodina Halašovcov (dodatky), 1910 – 1968, 6 šk., S
Štefan Hanakovič, b.d., 1 šk., S
Mária Haštová, (1903) 1922 – 1961, 1 šk., S
Mila Haugová, 1950 – 2008, 18 šk., S
Bedřich Heckel, (1855) 1913 – 1989, 13 šk., S
Blahoslav Hečko, 1956 – 1992, 14 šk., S
Víťazoslav Hečko, (1849) 1919 – 1972 (1990), 9 šk., S
Naďa Hejná, (1860) 1906 – 1990, 14 šk., S
Marcel Herz, (1904) 1925 – 1944, 2 šk., S
Michal Hirjak, 1956 – 1990, 55 šk., S
Alexander Hirner, (1805) 1920 – 1987 (2012), 42 šk., S
Edmund Hleba, (1706) 1927 – 2011, 20 šk., S
Ján Hložka, (1880) 1911 – 1951, 1 šk., S
Rodina Holkovcov, 1808 – 1903, 1 šk., S
Ján Holý, 1939 – 1993, 1 šk., S
Jozef Ľudovít Holuby, 1881 – 1923 (1971), 1 šk., S
Konštantín Horecký, (1849) 1925 – 1995, 3 šk., S
Ivan Horváth, 1928 – 1957 (1979), 3 šk. (+ tuba), S
Pavel Horváth, 1947 – 1992, 23 šk., S
Jozef Cíger Hronský (dodatky), 1933 – 1960 (1993), 1 šk., S
František Hrušovský (dodatky), 1922 – 1956 (2005), 2 šk., S
Ján Hrušovský (dodatky), 1918 – 1972, 1 šk., S
Viliam Hrušovský, 1887 – 1950, 1 šk., S
Mikuláš Huba, 1933 – 1986, 6 šk., S
Ján Hudák, 1930 – 1996, 11 šk., S
Štefan Hudák, (1889) 1923 – 1996, 1 šk., S
Ivan Hudec, 1968 – 1994, 10 šk., S
Zina Hudobová, (1592) 1915 – 1959, 1 šk., S
Viktor Hujík, 1964 – 2004, 23 šk., S
Rodina Hurbanovcov (dodatky), 1838 – 1948, 2 šk. , S
Miroslav Anton Huska, (1789) 1905 – 1975 (1993), 21 šk. (+ tuba), S
Pavol Országh Hviezdoslav (dodatky), 1879 – 1921 (1936), 1 šk., S

CH
Paula Chabré-Kokešová, (1831) 1860 – 1935 (1976), 5 šk., S
Emil Charous, (1908) 1962 – 2006, 3 šk., S
Igor Chromek, 1932 – 2005, 6 šk., S

I
Ján Irmler, 1932 – 1971, 1 šk., S
Ľudovít Ján Izák, (1864) 1921 – 1978 (1979), 41 šk., S
Karol Izakovič, 1913 – 1966, 45 šk., S

J
Štefan Jančo, 1939 – 1983 (1984), 9 šk., S
Mária Jančová, 1918 – 2000, 10 šk. (+obal, + tuba), S
Jozef Janek, (1740) 1901 – 1997, 2 šk., S
Anton Jánošík, 1936 – 1953, 1 šk., S
Jur Janoška (dodatky), (1537) 1856 – 1920, 6 šk., S
Klára Jarunková, 1951 – 2005, 18 šk., S
Rudolf Jašík (dodatky), 1929 – 1960 (1974), 2 šk., S
Fraňo Jesenský, 1920 – 1940, 2 šk., S
Janko Jesenský, 1898 – 1945 (1956), 1 šk., S
Eugen Jóna, (1898) 1909 – 1993, 17 šk., S
Jozef Jurzet, (1797) 1952 – 1983, 6 šk., S

K
Ján Kačala, 1963 – 2005, 21 šk., S
Ivan Kadlečík, (1873) 1938 – 2007, 10 šk., S
Ján Kadlečík, 1880 – 1910, 1 šk., S
Rudolf Kalenčík, 1972-1981, 1 šk., S
Ladislav Ján Kalina, 1934 – 1971, 5 šk., S
Jaroslav Kalný, (1920) 1929 – 2013, 20 šk., S
Drahotína Kardossová-Križková (dodatky), (1851) 1867 – 1944, 1 šk., S
Peter Karvaš, 1938 – 1999, 49 šk., S
Štefan Kasarda, 1935 – 2002, 1 šk., S
Matúš Kavec, 1926 – 1960, 2 šk., S
Vladimír Kedrovič, (1894) 1907 – 1960, 1 šk., S
Rudolf Kľačko, 1950 – 1970, 2 šk., S
Eugen Klementis, (1823) 1922 – 1967, 1 šk., S
Milan Kleň, 1965 – 1998 (2005), 4 šk., S
Michal Kocák, 1990 – 1995, 26 šk., S
Viktor Kochol, 1925 – 1984, 9 šk., S
Viliam Koričánsky, (1882) 1900 – 1973 (1990), 1 šk., S
Ján Kostra, 1922 – 1975, 48 šk., S
Ján Košecký, 1941 – 2002, 1 šk., S
Rudolf Koštial, (1764) 1913 – 1986, 7 šk. (+obal), S
Imrich Kotvan, (1783) 1910 – 1984 (2000), 51 šk., S
Marian Kováčik, 1940 – 1991, 2 šk., S
Peter Kováčik, 1970 – 2006, 3 šk., S
Pavla Kováčová, 1952 – 2003, 19 šk., S
Viliam Kovár, 1964 – 1978, 12 šk., S
Rodina Kraftovcov, (1845) 1877 – 1946, 1 šk., S
Jozef Kráľ, 1942 – 2012, 5 šk., S
Štefan Králik, 1940 – 1983 (1985), 31 šk., S
Ivan Krasko (dodatky), 1954 – 1958 (2001), 2 šk., S
Cyril Kraus, (1905) 1928 – 2006, 25 šk. (+ 2 tuby), S
Milan Kraus, 1930 – 2005, 9 šk., S
Nora Krausová, 1934 – 2009, 13 šk. (+ tuba), S
Július Krčméry, 1907 – 1965, 1 šk., S
Štefan Krčméry (dodatky), (1866) 1892 – 1953, 2 šk., S
Rodina Križanovcov, 1846 – 1921, 1 šk., S
Dalibor Miloš Krno, (1899) 1901 – 1918, 6 šk., S
Miloš Krno, 1922 – 2003, 2 šk., S
Imrich Kružliak, 1950 – 2001, 29 šk., S
Martin Kukučín (dodatky), 1867 – 1928 (1991), 1 šk., S
Samuel Kupčok, 1875 – 1914 (1985), 1 šk., S
Ivan Kupec, (1813) 1922 – 1986, 2 šk., S
Alojz Kuruc, 1940 – 1988, 1 šk., S
Ivan Kusý, (1878) 1921 – 1999, 32 šk., S
Jozef Kuzmík, 1945 – 2001 (2002), 13 šk.
Dušan Kužel, 1962 – 1985 (1993), 3 šk., S
Štefan Kýška, 1960 – 1984, 2 šk., S

L
Blažej Laco, 1962 – 1968, 1 šk., S
Ladislav Lajčiak, (1842) 1945 – 2011, 18 šk., S
Milan Lajčiak, (1919) 1926 – 1987 (1992), 20 šk., S
Katarína Lazarová, 1914 – 1995, 1 šk., S
Ján Lenčo, (1929) 1933 – 2009, 59 šk., S
Božena Lenčová, (1935) 1937 – 2000, 1 šk., S
Július Lenko, 1921 – 1998, 7 šk., S
Andrej Lettrich, (1913) 1922 – 1993, 10 šk. (+ tuba), S
Jozef Lettrich, 1912 – 1970 (2005), 64 šk., S
Peter Liba, (1907) 1931 – 2011, 37 šk., S
Ivan Lilge-Lysecký, 1898 – 1918 (1940), 1 šk., S
Óndra Łysohorský, 1922 – 1989 (1999), 41 šk., S

M
Božena Mačingová-Čonková, 1948 – 1993, 11 šk., S
Drahoslav Machala, (1911) 1992 – 2005, 2 šk., S
Ján Majerník, 1923 – 2008, 4 šk., S
Dušan Makovický (dodatky), 1885 – 1911, 1 šk., S
Ján Maliarik, – (1990), 1 šk., S
Albert Marenčin, 1939 – 2004, 13 šk., S
Jozef Markov, 1911 – 1970, 6 šk., S
Viera Markovičová-Záturecká, (1881)1910 – 1953 (2009), 6 šk., S
Juraj Maro, 1865 – 1910, 1 šk., S
Ján Marták, 1927 – 1969, 10 šk. (+ tuba), S
Ján Martiš, 1943 – 1990 (1996), 6 šk., S
Augustín Maťovčík, (1825) 1937 – 2013, 65 šk., S
Vladimír Matula, (1811) 1928 – 2010, 21 šk., S
Magdaléna Matuštíková, – 1968, 1 šk., S
Stanislav Mečiar (dodatky), 1918 – 1940, 1 šk., S
Gregor Medvecký, (1881) 1899 – 1976, 22 šk. (+2 tuby), S
Ján Menšík, 1885 – 1949 (1956), 1 šk., S
Rodina Mičátkovcov, 1832 - 2007, 12 šk. (+ tuba), S
Klement Michalík, 1769 – 1853, 12 šk. (+ kniha), S
František Miko, (1612) 1920 – 2005, 19 šk., S
Jozef A. Mikuš, 1929 – 2004 (2008), 33 šk., S
Mikuláš Milan, (1878) 1915 – 1975, 21 šk., S
Ján Milov, 1967 – 1970, 1 šk., S
Vladimír Mináč, 1945 – 1995, 13 šk., S
Libuša Mináčová, 1945 – 2001, 5 šk., S
Ivan Minárik, 1959 – 1967 (1970), 1 šk., S
Vladimír Miro, 1929 – 1972, 2 šk., S
Ján Mišianik, (1500) 1914 – 1972, 60 šk., S
Vladimír Mišík, (1883) 1920 – 1962, 1 šk., S
Jozef Mlynarčík, (1850) 1934 – 1993, 8 šk., S
Štefan Moravčík, 1943 – 2004, 4 šk., S
Ján Motulko, 1988 – 2002, 1 šk., S

N
Alexander Nagy-Šárovský, 1960 – 1990, 1 šk., S
František Nemeš, 1951 – 1957, 1 šk., S
Jozef Nižnánsky, (1816) 1918 – 1976, 9 šk., S
Július Noge, (1841) 1946 – 1993 (2001), 32 šk., S

O
Daniel Okáli, 1925 – 1986, 35 šk. (+ tuba), S
Viktor Okályi, 1900 – 1950, 6 šk., S
František Oktavec, 1900 – 1991, 19 šk., S
Peter Ondrejček, 1987 – , 1 šk., S
Zlatica Oravcová, b.d., 1 šk., S
Hieronym Oravský, 1943 – 1980, 14 šk., S
Jozef Orlovský, (1773) 1908 – 1983, 33 šk., S
Ján Vladimír Ormis, (1778) 1903 – 1993 (2009), 118 šk., S

P
Juraj Pado, (1902) 1922 – 1996, 29 šk., S
Konštantín Palkovič, 1947 – 1990, 2 šk., S
František Paňák, 1913 – 1935, 1 šk., S
Ján Papp, 1949 – 1998, 22 šk., S
Štefánia Pártošová, (1873) 1913 – 1987 (1988), 37 šk., S
Ján Patarák, 1948, 1 šk., S
Eugen Pauliny, 1942 – 1979, 45 šk. (+ tuba), S
Viliam Pauliny-Tóth (dodatky), – 1887 (1924), 1 šk., S
Jozef Pavlovič, 1956 – 2009, 3 šk., S
Vladimír Petrík, (1842) 1929 – 2009, 10 šk., S
Rodina Petrikovichovcov, 1873 – 1995, 13 šk., S
Pavol Petrus, (1907) 1927 – 2001, 14 šk., S
Peter Pfneisl, b.d., 1 šk., S
Emil Philadelphy, 1974 – 1981, 2 šk., S
Mikuláš Písch, 1934 – 2000, 9 šk., S
Milan Pišút, 1925 – 1981, 51 šk., S
Ambróz Pivko, (1817) 1832 – 1910 (1914), 7 šk., S
Andrej Plávka, (1902) 1907 – 1982 (1995), 25 šk., S
Ľudmila Podjavorinská (dodatky), 1882 – 1951 (1960), 1 šk., S
Ján Podolák, 1943 – 2012, 110 šk., S
Milan Polák, 1962 – 2012, 6 šk., S
Štefan Polakovič, 1937 – 1994, 10 šk., S
Ján Poliak, – 1977, 1 šk., S
Mária Poloncová, 1920 – 1989, 2 šk., S
Jozef Ponec, 1943 – 2005, 8 šk., S
Hana Ponická, 1930 – 1996, 16 šk. (+ tuba), S
Ján Poničan, 1902 – 1978 (1983), 22 šk., S
Michal Potocký, (1891) 1912 – 1996, 1 šk., S
Juraj Potúček, (1881) 1923 – 2000, 25 šk., S
Daniela Příhodová, 1959 – 2011, 3 šk., S
Mária Pucalová-Totková, 1926 – 1971, 1 šk., S

R
Zoltán Rampák, (1918) 1920 – 1970, 5 šk., S
Ľudmila Rampáková, 1955 – 2003, 2 šk., S
Gabo Rapoš, 1918 – 1957, 3 šk., S
Karol Rapoš, 1915 – 1945, 1 šk., S
Ľudmila Reichlová, (1865) 1904 – 1983 (1984), 1 šk., S
Vladimír Reisel, 1935 – 1986, 5 šk., S
Pavol Repin, 1917 – 1966, 2 šk., S
Andrej Rolík, 1925 – 1971, 1 šk., S
Dušan Roll, 1937 – 2008, 31 šk., S
Ján Romanovský, (1860) 1916 – 1989, 6 šk., S
Karol Rosenbaum, (1800, 1894) 1920 – 2000, 111 šk., S
Ján Rozner, (1850) 1922 – 2006 (2010), 5 šk., S
Július Rudinský, 1970 – 1980 (1984), 3 šk., S
Július Rybák, (1930) 1933 – 2013, 54 šk., S
Jozef M Rydlo, 1964 – 2010, 1 šk., S
Štefan Rysuľa, 1930 – 1955, 1 šk., S

S
Ján Sedlák, 1931 – 2007, 10 šk., S
Božena Semanová, (1861) 1912 – 1982, 1 šk., S
Artúr Slatinský, l920 – 1961 (1962), 3 šk., S
Pavel Smatana-Lehoťan, 1937 – 1972, 3 šk., S
Zdenka Sojková, 1950 – 2005, 2 šk., S
Koloman Sokol, 1982 – 1991, 1 šk., S
Štefan Martin Sokol, 1974 – 2005, 1 šk., S
Andrej Sokolík, 1898 – 1912 (1919), 1 šk., S
Ján Solovič, (1884) 1934 – 2006, 6 šk., S
Mikuláš Stano, 1927 – 1962 (1963), 2 šk., S
Pavol Stano, (1834) 1922 – 1979 (1992), 36 šk., S
Jozef Staško, 1925 – 1999, 20 šk., S
Ivan Stodola (dodatky), (1796) 1888 – 1977 (2001), 12 šk., S
Pavol Strauss, 1947 – 1982, 4 šk., S
Karol Strmeň, 1946 – 1994 (1998), 12 šk., S
Ladislav Suchý, (1811) 1903 – 1988, 9 šk., S

Š
Vincent Šabík, 1959 – 2004, 12 šk., S
Pavol Jozef Šafárik (dodatky), (1741), 2 šk., S
Elo Šándor (dodatky), 1915 – 1952 (1988), 6 šk., S
Vojtech Šarluška, (1631) 1935 – 1997, 17 šk., S
Ján Šenšel, (1873) 1891 – 1987, 2 šk., S
Ľudovít Šenšel, (1705) 1888 – 1956 (1991), 24 šk., S
Vincent Šikula, 1948 – 2001 (2010), 8 šk., S
Ján Šimko, 1938 – 2001, 1 šk., S
Rodina Šimkovcov, (1665) 1904 – 1927, 1 šk., S
Oto Škrovina, 1896 – 1938, 2 šk., S
Jozef Škultéty (dodatky), (1651) 1853 – 1948 (1989), 23 šk., S
Pavel Šolc, 1765 – 1850, 3 šk., S
Elena Maróthy Šoltésová (dodatky), 1877 – 1939 (1950), 2 šk., S
Jozef Špetko, 1950 – 2005, 7 šk., S
Juraj Špitzer, 1942 – 1995 (1996), 20 šk., S
Mikuláš Šprinc, 1946 – 1978, 4 šk., S
Jozef Šrámek, 1948 – 1989, 2 šk., S
Anton Štefánek (dodatky), 1916 – 1964 (1983), 1 šk., S
Ján Štefánik, 1923 – 1981, 10 šk., S
Kazimír Štefánik, 1909 – 1952, 1 šk., S
Rodina Štefanovičovcov, 1878 – 1978, 1 šk., S
Jozef Štefko, 1918 – 1972, 5 šk., S
Marie Štechová, 1913 – 1970, 7 šk., S
Ferdinand Šteller-Šteliar (dodatky), 1912 – 1982 (2009), 4 šk., S
Ján Štepita, (1903) 1949 – 2013, 28 šk., S
Viera Štetková, (1904) 1912 – 2001 (2012), 10 šk., S
Miloš Štilla, 1965 – 1981, 1 šk., S
Jarmila Štítnická, 1945 – 1971, 6 šk., S
Tomáš Štrauss, 1954 – 2011, 1 šk., S
Peter Štrelinger, (1904) 1946 – 2008, 11 šk., S
Dušan Šulc, 1948 – 1994, 1 šk., S
Ladislav Švihran, 1957 – 2013, 6 šk., S

T
Nataša Tanská, 1947 – 2009, 14 šk., S
Dominik Tatarka, 1971 – 1984, 1 šk., S
Ladislav Ťažký, 1964 – 1984, 7 šk., S
Jozef Telgársky, (1829) 1919 – 1998 (2013), 23 šk., S
Jan Tesař, 1977 – 1989, 1 šk., S
Oľga Textorisová, 1900 – 1938, 1 šk., S
Ján Thomka, 1942 – 1977, 1 šk., S
Fedor Thurzo, 1957 – 1986 (1999), 4 šk., S
Ján Tibenský, 1984 – 1999, 2 šk., S
Božena Slančíková Timrava (dodatky), 1908 – 1951, 1 šk., S
Miloš Tomčík, 1963 – 2007, 3 šk., S
Katarína Trokanová, (1900) 1911 – 1964, 1 šk., S
Břetislav Truhlář, (1916) 1926 – 1990 (1992), 47 šk., S
Ivan Turzo, (1872) 1914 – 1983, 3 šk., S
Ján Tvarožek, 1916 – 1966, 1 šk., S
Mária Tvarožková, 1957 – 2010, 1 šk., S
Peter Tvrdý, 1900 – 1932, 1 šk., S

U
Rudolf Uhlár, 1930 (1986), 1 šk., S
Vladimír Uhlár, 1971 – 1986, 2 šk., S
Jan Úlehla, 1919 – 1932, 1 šk., S
Rehor Uram-Podtatranský (dodatky), 1895 – 1924 (1937), 1 šk., S
Milo Urban, 1956 – 1973, 4 šk., S
Ferko Urbánek (dodatky), 1875 – 1934 (1995), 3 šk., S

V
Melichar Václav, 1933 – 1993, 5 šk., S
Jozef Vágovič, 1949 – 1996, 1 šk., S
Ján Valašťan-Dolinský, b.d., 8 šk., S
Gejza Vámoš (dodatky), 1917 – 1956 (1957), 1 šk., S
Rodina Vanovičovcov, (1641) 1915 – 1972, 8 šk., S
Marian Váross, (1921) 1923 – 1988 (1993), 16 šk., S
Jozef Vavro, 1969 – 1970, 1 šk., S
Svetloslav Veigl, 1950 – 2004, 19 šk., S
Július Verčík, 1904 – 1946, 1 šk., S
Ján Vojtas, (1857) 1906 – 1977, 25 šk., S
Helena Volanská, 1945 – 1992, 1 šk., S
Pavol Vongrej, 1954 – 2001 (2004), b.d., 19 šk., S
Veronika Vrbková, (1914) 1930 – 2010, 8 šk., S

Z
Andrej Zábredský, 1932 – 1995, 28 šk., S
František Zagiba, (1874) 1912 – 1948, 2 šk., S
Vojtech Zamarovský, b.d., 15 šk., S
Adolf Peter Záturecký (dodatky), 1869 – 1900, 1 šk., S
Julo Zborovjan, 1940 – 1974, 15 šk., S
Ľudo Zelienka, 1945 – 1977 (1985), 20 šk., S
Hana Zelinová, 1927 – 1996, 2 šk., S
Peter Pavol Zgúth, 1890 – 1940, 2 šk., S
Rodina Zochovcov (dodatky), 1854 – 1911, 1 šk., S
Jozef Zorvan, 1935 – 1945, 1 šk., S
Ľudovít Zúbek, 1930 – 1965, 14 šk., S
Želmíra Zuriaňová, 1910 – 1966, 3 šk., S

Ž
Andrej Žarnov, 1903 – 1982 (1999), 1 šk., S
Ján Žatkuliak, 1929 – 1988 (1989), 7 šk., S
Rodina Žuffovcov, 1853 – 1951, 1 šk., S

 

Germaniká

RHKS I.  |  RHKS II.  |  RHKS III. (Marianka)  |  RHKS IV. (Jasov)  |  MSS  |  Slaviká  |  Gremaniká

Mruškovič, Viliam: Germaniká v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Súpis. Spracoval, zostavil a úvod do nemčiny a angličtiny preložil Viliam Mruškovič. Martin : Matica slovenská, 1997.

 

 

všetky dokumenty (subor*PDF)

 

Úvod   5

Germaniká lato sensu — práce   26

Germaniká lato sensu — dokumentárny materiál   26

Germaniká stricto sensu — práce   26

Germaniká stricto sensu — korešpondencia   58

Germaniká stricto sensu — dokumentárny materiál   113

Germaniká strictissimo sensu — práce   138

Germaniká strictissimo sensu — korešpondencia 166  (1. časť – po s. 176)

 

Germaniká strictissimo sensu — korešpondencia  177 (2. časť – od s. 177)

Germaniká strictissimo sensu — dokumentárny materiál   194

Austriaká — práce   198

Austriaká — korešpondencia   210

Austriaká — dokumentárny materiál   233

Helvetiká — práce   237

Helvetiká — korešpondencia   239

Helvetiká — dokumentárny materiál   241

Ostatné germaniká stricto sensu — práce   241

Ostatné germaniká stricto sensu — korešpondencia   243

Ostatné germaniká stricto sensu — dokumentárny materiál   252

Judaiká — práce   254

Bataviká — práce   255

Bataviká — korešpondencia   255

Bataviká — dokumentárny materiál   256

Afrikaniká — práce   256

Angliká lato sensu — práce   256

Angliká lato sensu — korešpondencia   258

Angliká lato sensu — dokumentárny materiál   259

Angliká stricto sensu — práce   259

Angliká stricto sensu — korešpondencia   266

Angliká stricto sensu — dokumentárny materiál   269

Amerikaniká — práce   270

Amerikaniká — korešpondencia   273

Amerikaniká — dokumentárny materiál  277

Skotiká — práce   278

Skotiká — korešpondencia   279

Skotiká — dokumentárny materiál   279

Ostatné angliká — práce   279

Ostatné angliká — korešpondencia   279

Sueciká — práce   280

Sueciká — korešpondencia   281

Sueciká — dokumentárny materiál   282

Daniká — práce   282

Daniká — korešpondencia   282

Norvegiká — práce   283

Norvegiká — korešpondencia   284 

Doplnky   286

Register   289

 

 

Slaviká

RHKS I.  |  RHKS II.  |  RHKS III. (Marianka)  |  RHKS IV. (Jasov)  |  MSS  |  Slaviká  |  Gremaniká

Mruškovič, Viliam: Slaviká v Archíve literatúry a umenia Matice slovenskej. Súpis. Spracoval, zostavil a úvod do ruštiny a nemčiny preložil Viliam Mruškovič. Martin : Matica slovenská, 1993.

 

všetky dokumenty (subor*PDF)

 

Úvod    5 

Slaviká všeobecne – práce        27

Slaviká všeobecne –  korešpondencia       36

Slaviká všeobecne –  dokumentárny materiál    37

Rusiká – práce   39        

Rusiká – korešpondencia   66

Rusiká – dokumentárny materiál   87

Ukrainiká a ruteniká – práce    90

Ukrainiká a ruteniká – korešpondencia   95
Ukrainiká a ruteniká – dokumentárny materiál   98
Belorusiká – práce   99

Belorusiká – korešpondencia   99      

Poloniká – práce   99 (1. časť - po s. 105)

 

Poloniká – práce  106 (2. časť - od s. 106)

Poloniká – korešpondencia   110

Poloniká – dokumentárny materiál    123

Kasubiká – práce    124

Sorabiká – práce     124

Sorabiká – korešpondencia    125

Sorabiká – dokumentárny materiál   126

Serbiká – práce   126

Serbiká – korešpondencia   131

Serbiká – dokumentárny materiál   136

Kroatiká – práce   136

Kroatiká – korešpondencia   141

Kroatiká – dokumentárny materiál   150

Sloveniká – práce   153

Sloveniká – korešpondencia   154

Sloveniká – dokumentárny materiál   156

Macedoniká – práce    156

Macedoniká – korešpondencia   157

Jugoslaviká – práce 157

Jugoslaviká – korešpondencia   158

Jugoslaviká – dokumentárny materiál 159

Bulgariká – práce    159

Bulgariká – korešpondencia    161

Bulgariká – dokumentárny materiál    163

Baltiká – práce    163

Baltiká – korešpondencia   163

Doplnky    164

Register     165

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library