Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Slovenská národná knižnica prezentuje umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia

Slovenská národná knižnica vydala reprezentačnú obrazovo-textovú monografiu Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia. Na viac ako 300 plnofarebných stranách približuje odbornej i laickej verejnosti umelecky a historicky najcennejšie pamiatky ranej éry kníhtlače, zachované v jej viac než 500 zväzkovej zbierke.

Inkunábuly, za ktoré sa považujú prvé tlačené vydania od vynálezu kníhtlače (1447) do roku 1500, sa na naše územie dostávali spočiatku prostredníctvom študentov európskych univerzít. Neskôr, v druhej polovici 15. storočia, aj cez dvor humanisticky orientovaného panovníka Mateja Korvína, kláštorných, kapitulských a biskupských biblioték. V 18. storočí sa zriedkavo objavujú aj v zbierkach slovenských osvietenských vzdelancov – Mateja Bela či Adama Františka Kollára. Ich hodnotu poznala aj obrodenecká inteligencia, ktorej bibliotéky sa v podobe darov stali základom historických knižných zbierok Matice slovenskej. Do zbierok Slovenskej národnej knižnice sa sporadicky dostávali v medzivojnovom období, a potom najmä v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia po konfiškáciách kláštorných a šľachtických knižníc. Doplňovali sa i akvizíciou cez antikvariáty.

2015-01-22 SNK Inkunabuly 1  2015-01-22 SNK Inkunabuly 3 

Tvorcovia diela PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD., historik knižnej kultúry z Odboru Národná bibliografia SNK spolu s akad. maliarom a grafikom Ivanom Bílým sa v monografii snažili podrobnejšie zdokumentovať a komplexne zhodnotiť vybraný pramenný materiál a príťažlivo odprezentovať umelecky najhodnotnejšie časti martinského súboru.

„Inkunábulám predchádzal stáročný vývoj rukopisných foriem knihy – kódexov. Ich výzdobu predstavovali špecifické žánre výtvarného umenia i umeleckých remesiel – knižná maľba (iluminácia), kaligrafia a perokresba, gotické kníhviazačstvo so svojimi výzdobnými systémami. Všetky našli uplatnenie aj po revolučnom Gutenbergovom vynáleze modernej technológie kníhtlače založenom na objave písmolejárstva a formách usporiadanej sadzby. Spolu s využitím drevorezovej ilustrácie a typografie prvotlače z umenovedného hľadiska poskytujú niekoľko významných tém, čo ovplyvnilo profil a štruktúru diela, jeho heuristický záber aj metodológiu výskumu," vysvetľuje historik Ľubomír Jankovič.

Publikácia popri úvodných textoch k jednotlivým problematikám a bohatej komentovanej obrazovej výbave podáva aj prehľad historického vývoja zbierky inkunábul SNK od polovice 19. storočia do súčasnosti, anotované záznamy k vybraným prvotlačiam s ich bibliografickými citáciami, bio-bibliografické profily tlačiarov, nakladateľov a vydavateľov. Dopĺňa ich bohatý zoznam použitej literatúry, on-line zdrojov i rozsiahlejšie resumé v anglickom a nemeckom jazyku.

Je potrebné pripomenúť, že zbierka inkunábul SNK sa v druhej polovici minulého storočia stala súčasťou celoslovenského katalógu prvotlačí zostaveného Dr. Imrichom Kotvanom (Inkunábuly na Slovensku. Martin, Matica slovenská, 1979) i samostatného bibliograficky zameraného katalógového diela Imricha Kotvana a Dr. Evy Frimmovej (Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Martin, Matica slovenská, 1988).

„Slovenská národná knižnica chce vo vydávaní publikácií tohto typu pokračovať aj v najbližšom období. Realizuje sa projekt výskumu historických máp a vedút, ktorého ambíciou je predstaviť historické územie Slovenska, jeho mestá a významné sídla v kontextoch jeho dejinného politického i kultúrneho vývoja," doplnila riaditeľka SNK Ing. Katarína Krištofová, PhD.


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

July 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo