Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Databáza obchodne nedostupných diel sprístupnená

Novela Autorského zákona umožní masovú digitalizáciu a slobodné používanie osirelých a obchodne nedostupných diel

Martin, 3. november 2014 - Dňa 29. októbra 2014 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. Účelom legislatívnej úpravy je vytvorenie základného právneho rámca, ktorý umožní masovú digitalizáciu a slobodné používanie osirelých a obchodne nedostupných diel tak, aby sa na ne vzťahovala zákonná výnimka z povinnosti získať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a sprístupňovanie verejnosti. Získanie súhlasu na vyhotovenie rozmnoženiny obchodne nedostupného diela, sprístupňovanie tejto rozmnoženiny verejnosti a jej rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa realizuje prostredníctvom poverenej organizácie kolektívnej správy práv.

Obchodne nedostupné diela sú slovesné diela vyjadrené v písomnej forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín (príp. fotografií alebo ilustrácií, ktoré tvoria súčasť uvedených diel), ktoré sú síce chránené autorským právom, ale ich rozmnoženiny viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch, nie je ich teda možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva. Z daného prevodu vlastníckeho práva je pritom vylúčená kúpa použitej veci.

banner ZOND 740

V súvislosti s uvedenou právnou úpravou bol vytvorený verejne prístupný zoznam obchodne nedostupných diel, nachádzajúcich sa v knižných fondoch SNK, ktoré boli vydané na území Slovenska v rokoch 1989 - 1995. Následne bude doplňovaný titulmi, ktoré boli na Slovensku vydané od 40. rokov do súčasnosti. Daný zoznam vytvorila a spravuje Slovenská národná knižnica. Tá priebežne podáva návrhy na zaradenie diel do zoznamu obchodne nedostupných diel. Návrhy na zaradenie diel môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. Následne SNK bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu. Slovenská národná knižnica zaradí dielo do zoznamu, ak v lehote 3 mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu nebude možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ani po vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a autor nebude písomne pripomienkovať zaradenie diela do zoznamu. Fyzické a právnické osoby budú môcť požiadať o zaradenie, resp. vyňatie titulu z databázy písomne na adresu Slovenskej národnej knižnice alebo priamo na emailovú adresu administrátora (kontakt: zond@snk.sk). Zoznam obchodne nedostupných diel obsahuje nasledujúce údaje: autor, názov, názov vydavateľstva (oficiálny dobový názov), miesto vydania, rok vydania, číslo ISBN, status („návrh na zaradenie“, resp. „obchodne nedostupné dielo“).

Okrem bibliografických údajov jednotlivých titulov zoznam obsahuje aj príslušný status, vzťahujúci sa na komerčnú dostupnosť zapísaných diel. Východiskovým statusom je návrh na zaradenie titulu do zoznamu obchodne nedostupných diel. Ak v lehote 3 mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu autor, vydavateľ, resp. iný nositeľ autorských práv, nepožiada písomnou formou o vyradenie navrhovaného diela z databázy, zmení administrátor status titulu na obchodne nedostupné dielo. V opačnom prípade administrátor databázy vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti nositeľa autorských práv. Kompletnú informáciu o zozname obchodne nedostupných diel nájdete na adrese: http://snk.sk/sk/sluzby/v-sidelnej-budove/sluzby-vydavatelom/katalog-obchodne-nedostupnych-diel.html

Aktuálne informácie o projekte Obchodne nedostupné diela nájdete na http://www.lita.sk/obchodne-nedostupne-diela


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

May 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  01 05 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  02 05 2020
3
4
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  05 05 2020
6
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  06 05 2020
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  07 05 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  08 05 2020
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo