Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Databáza osirelých diel – zasadnutie národných autorít v Alicante

Martin, 20. apríla 2015 - Dňa 14. 4. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie kompetentných národných autorít a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ktoré sa konalo v centrále Úradu v španielskom Alicante. Hlavnými témami stretnutia boli databáza osirelých diel a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.

Kompetentná národná autorita je organizácia usadená na území členského štátu EÚ a EHS, ktorá je na vnútroštátnej úrovni zodpovedná za schvaľovanie údajov, zaznamenaných do databázy osirelých diel.

Tieto organizácie si jednotlivé štáty určujú sami. Na stretnutí sa tak zišli predstavitelia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a Európskej komisie s reprezentantmi ministerstiev, patentových a známkových úradov a národných knižníc z 27 európskych krajín. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala Slovenská národná knižnica.

Hlavným cieľom stretnutia bolo stanovenie konkrétnych krokov k aktívnej spolupráci medzi národnými autoritami a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia európskej verejnosti a kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií o databáze osirelých diel a smernici 2012/28/EÚ. Prednesené návrhy zahŕňali napr. organizovanie vzdelávacích seminárov a tréningových podujatí, zameraných na školenie pracovníkov vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, ktorých úlohou je evidencia digitalizovaných osirelých diel z ich zbierok do databázy, ale i šírenie osvety o európskom riešení otázky osirelých diel prostredníctvom internetu a tlačených propagačných materiálov.

Súčasťou programu stretnutia bola aj diskusia účastníkov o priebehu a dôsledkoch implementácie smernice do národných legislatív a skúsenostiach s využívaním databázy osirelých diel, ako aj s realizáciou tzv. dôsledného vyhľadávania (získavanie informácií z príslušných zdrojov v dobrej viere na účely stanovenia, či je dané dielo osirelým dielom).

Za osirelé dielo sa podľa zákona č. 283/2014 Z.z. považuje slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny (ale napr. aj ilustrácia či fotografia, pokiaľ je jej súčasťou), hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme a audiovizuálne dielo, prvýkrát vydané alebo odvysielané v niektorom členskom štáte EÚ, ktorého autora nemožno určiť, alebo, ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené v zbierkach vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií alebo v zákonnom depozitári. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) je orgán zastupujúci práva duševného vlastníctva vo všetkých štátoch EÚ, ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú on-line databázu osirelých diel z celej Európskej únie. Databáza je umiestnená na webovom sídle Úradu. Pre viac informácií kontaktujte správcu databázy na emailovej adrese dod@snk.sk.

Mgr. Juraj Valko
Národná bibliografia
Slovenská národná knižnica


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

July 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo