Cenu J. M. Hurbana za biografické diela roku 2013 získala Situeta generácie: Osobnosti činohry SND

Martin, 18. júla 2014 – Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice (SNK) udelil v stredu 16. júla Cenu a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za pôvodné odborné diela životopisného žánru vydané v roku 2013.

Podľa riaditeľa Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc., je úroveň biografických diel porovnateľná s minulým rokom. Spomedzi stovky evidovaných diel získala Cenu J. M. Hurbana monografia Ladislava Lajcha s názvom Situeta generácie: Osobnosti činohry SND (Bratislava 2013, 584 s.). Dielo mapuje druhú slovenskú činohernú generáciu SND. V diele nechýbajú také osobnosti ako dramaturgovia a režiséri F. Hoffmann, J. Felix, I. Terén, J. Rozner, J. Slivko, J. Jamnický, J. Budský, I. Lichard, M. Kraľovičová, E. Kristínová, M. Gregor a ďalších. Profily sú spracované komplexne a erudovane vo vzájomnej interakcii doby a stavu divadla v danej vývinovej etape, autor sa v nich zameriava nielen na umeleckú činnosť, ale odkrýva aj ľudské kvality, postoje, pohnútky a príčiny konania umelcov v exponovaných situáciách doby. Sú tak prameňom poznania osudov jednotlivých osobností, prinášajú prehľad o ich pôsobiskách a základných inscenáciách, ku ktorým autor na dokreslenie cituje aj recenzie z dobovej tlače.

Prémie J. M. Hurbana získali tri publikácie:
Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773 od Libora Bernáta (Bratislava 2013, 378 s.) prináša biografické heslá početných pedagógov, pôsobiacich na trenčianskom jezuitskom gymnáziu v týchto rokoch. Abecedne usporiadané heslá sú spracované na základe poznania širokej škály archívnych a tlačených materiálov, starších i najnovších biografických slovníkov a bibliografií. Heslá v prehľadnej štruktúre obsahujú základné životopisné údaje, prehľad štúdia a učiteľského pôsobenie dejateľa, až po evidenciu literárnej činnosti a odkazy na literatúru a pramene.

Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova od Zdenka Ďurišku (Martin 2013, 540 s.) predstavuje históriu jedného z popredných slovenských podnikateľských rodov. Monografia komponovaná v prehľadných kapitolách, podrobne a detailne mapuje osudy vyše stovky príslušníkov rodu a ich prepojenie s ďalšími významnými slovenskými rodinami (Stodolovci, Makovickovci, Lackovci ...). Rozsiahly výskum osudov rozvetveného rodu Pálkovcov sa opiera o dobovú i súčasnú odbornú literatúru, dostupné archívne pramene, citované v bohatom poznámkovom aparáte (1046 odkazov), ako aj o viaceré rodinné archívy a poskytnuté informácie od žijúcich členov Pálkovcov i ďalších príbuzných rodín.

Pavol Strauss, hľadač pravdy od Martina Kolejáka (Gelnica 2013, 300 s.) je venovaná Straussovej biografii, udalostiam a okolnostiam, ktoré podstatne ovplyvnili jeho myslenie a rozhodovanie. Poznanie jeho biografie je základom pre pochopenie jeho filozoficko-teologického uvažovania. práve preto, že Strauss sa k jednotlivým témam vracal, no nespracovával ich systematicky, každá kapitola predstavuje jednu tému. Ide pritom o syntézu Straussovho uvažovania o danej téme, zasadenú do rámca filozoficko-teologickej reflexie. Z nich vidieť, že Strauss vo svojom diele odpovedá na mnohé citlivé filozofické či teologické problémy.

Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. 
manažérka publicity DIKDA zastupujúca hovorkyňa

logo online katalog snk new grlogo dikda katalog grlogo DIKDAlogo eiz grlogo slovakiana grlogo zond grlogo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

August 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  01 08 2022
2
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  02 08 2022
3
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  03 08 2022
4
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  04 08 2022
5
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  05 08 2022
6
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  06 08 2022
7
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  07 08 2022
8
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  08 08 2022
9
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  09 08 2022
10
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  10 08 2022
11
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  11 08 2022
12
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  12 08 2022
13
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  13 08 2022
14
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  14 08 2022
15
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  15 08 2022
16
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  16 08 2022
17
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  17 08 2022
18
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  18 08 2022
19
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  19 08 2022
20
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  20 08 2022
21
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  21 08 2022
22
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  22 08 2022
23
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  23 08 2022
24
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  24 08 2022
25
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  25 08 2022
26
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  26 08 2022
27
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  27 08 2022
28
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  28 08 2022
29
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Dátum :  29 08 2022
30
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  30 08 2022
31
Výstava je prístupná denne od 9.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky od 12.00 do 16.00 a potrvá [...]
Viac o výstave sa dovzievete v tlačovej správe. Tešáme sa na Vás.
Dátum :  31 08 2022

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo