Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Zástupcovia Európskej komisie v Martine ocenili stav realizácie projektu DIKDA

Martin, 28. marca 2014 – Zástupcovia Európskej komisie (EK) sa dnes na pôde Slovenskej národnej knižnice (SNK) oboznámili a vysoko ocenili priebeh realizácie národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zastupcovia EK v SNK Z navstevy zastupcov EK v SNK

„Projekt DIKDA je najväčším národným projektom v oblasti digitalizácie na Slovensku. Zástupcovia EK sa zaujímali o stav realizácie projektu a vysoko ocenili dosiahnuté výsledky", uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Ešte v novembri minulého roku schválil Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS (SORO) zmenu realizácie národného projektu, čím sa upravila aj výška nenávratného finančného príspevku (NFP) čerpaného z fondov Európskej únie z pôvodných 48,040 milióna eur na 41,541 milióna eur. „Zmenu projektu si vyžiadala jednak realokácia finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, o ktorej rozhodla vláda SR v roku 2012, ale aj potreba optimalizácie a zefektívnenia nastavenia väčšiny aktivít národného projektu v súlade s možnosťami a potrebami národnej knižnice, a to pri zachovaní jeho cieľov", vysvetlila Katarína Krištofová.

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia viac než 2,5 milióna objektov, z ktorých polovicu tvoria objekty zo slovacikálneho konzervačného fondu SNK, ako sú monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a odborných periodík a špeciálne dokumenty ako mapy či pohľadnice. Druhú polovicu objektov tvoria archívne dokumenty zo zbierok Slovenského národného archívu (SNA), z ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia. Predmetom digitalizácie v SNA budú tiež archívne dokumenty ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 až 1989.

Prvou hlavnou aktivitou národného projektu je Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie, ktorá zahŕňa zabezpečenie prevádzkových podmienok pre konzervačné a sterilizačné práce, expedíciu a triedenie dokumentov pre následné konzervačné ošetrenie a digitalizáciu, konzervačné technológie a vstupno-výstupnú kontrolu kvality.

Druhou hlavnou aktivitou projektu je Digitalizácia, ktorá zahŕňa triedenie dokumentov pre digitalizáciu, skenovanie, spracovanie obrazových súborov a tvorbu metadát, vybudovanie dátového centra, pracovného úložiska dát a technologickej infraštruktúry projektu, ako aj implementácie systému pre riadenie a správu digitálnych dát. Digitalizácia sa začala v pilotnej prevádzke realizovať po presťahovaní existujúcich šiestich skenerov do Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach v auguste 2012 a po dodávke siedmich nových skenerov v novembri 2012 prešla do plnej jednozmennej prevádzky. Tá sa v apríli 2013 zmenila na dvojzmennú prevádzku, v ktorej sa bude pokračovať až do konca projektu. V novembri 2013 bolo dodaných ďalších sedem skenerov a v apríli 2014 budú dodané posledné dva. Súbežne prebieha postprocessing, zahŕňajúci najmä úpravu obrazových súborov, tzv. image treatment, optické rozpoznávanie znakov (OCR) a kontrolu kvality ako prípravu produkcie PSP (producer submission package) a SIP balíčkov na archivovanie a ďalšie používanie. V súčasnosti prebieha implementácia softvérového riešenia digitalizačného workflow systému, ktorý automatizuje a výrazne zefektívni väčšinu procesov súvisiacich s digitalizáciou a logistikou dokumentov.

Zároveň so spustením digitalizácie vo Vrútkach sa začalo s budovaním potrebnej informačno-komunikačnej technologickej (IKT) infraštruktúry projektu. V priebehu roka 2013 sa vybudovalo špičkové dátové centrum, v ktorom je tiež umiestnená jedna z lokalít CDA ako národného infraštruktúrneho projektu PO2 OPIS UKB. „V blízkom čase bude IKT infraštruktúra projektu plne dobudovaná a plne sa sfunkční aj operatívne pracovné úložisko dát. V druhej polovici roku 2014 bude implementovaný softvérový systém na správu a riadenie digitálnych dát", dodala generálna riaditeľka SNK.

Poslednou hlavnou aktivitou projektu je Archív, v rámci ktorej sa budú digitalizovať dokumenty SNA. Došlo k dohode SNK a SNA o zmene spôsobu realizácie digitalizácie archívnych fondov SNA tak, že digitalizácia archívu bude prebiehať v Bratislave a komplexne ju bude zabezpečovať externý dodávateľ.

V oblasti riadenia projektu bol v roku 2012 vytvorený projektový tím, ktorý sa postupne rozrastá a v súčasnosti na projekte pracuje 148 zamestnancov, z toho 113 na 100 % svojho pracovného úväzku a 35 sa na ňom podieľa čiastočne. V rámci implementácie národného projektu sa doposiaľ vytvorilo 107 nových pracovných miest. K dnešnému dňu je zdigitalizovaných cca 30 % objektov, čo predstavuje počet viac než 800 000.

Miriam Michaela Štefková 
hovorkyňa SNK


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

August 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 08 2020
2
3
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 08 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 08 2020
6
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  06 08 2020
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  07 08 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 08 2020
9
10
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 08 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 08 2020
13
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  13 08 2020
14
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  14 08 2020
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 08 2020
16
17
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 08 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 08 2020
20
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  20 08 2020
21
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  21 08 2020
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 08 2020
23
24
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  25 08 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 08 2020
27
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  27 08 2020
28
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  28 08 2020
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 08 2020
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo