Poďte do parku, nielen po prvomájový bozk

Brodzany sú otvorené romantikom aj športovcom

Slnečné jarné dni sa usadili aj u nás. Na vychádzky po prírode lákajú rozmanité vône, farby a onedlho otvorená letná turistická sezóna. Jedným z príjemných cieľov je iste dedinka Brodzany v partizánskom okrese a jej očarujúci kaštieľny areál.

Čítať ďalej ...

Program a podujatia LM SNK

Múzeá Slovenskej národnej knižnice

foto Literárne múzeum SNK, Martin

LITERÁRNE MÚZEUM SNK

  M. R. Štefánika 11
  036 01 Martin
  Tel.:     +421 43 2451 610 
  Mapa       E-mail:  literarne.muzeum@snk.sk
Otváracieh hodiny   Viac o múzeu

 

 

foto Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany

SLOVANSKÉ MÚZEUM A. S. PUŠKINA, Brodzany

  
  Brodzany

  958 42  Brodzany
  
  Tel.:     +421 38 2452 650,  651
              +421 38 2452 653 
  Mapa:   zobraziť polohu         E-mail:  slovanske.muzeum@snk.sk 
 Otváracie hodiny   Viac o múzeu

 

APONIOVSKÁ KNIŽNICA
- Bibliotheca Apponiana, Oponice foto Aponiovská knižnica, Oponice

Odbor správy a spracovania HKD a HKF, pracovisko Oponice
956 14 Oponice 271

Mapa Otváracie hodiny
Viac o knižnici  
Kontakt pre bádateľov:

Tel.:     +421 43 2451 236
E-mail:  historicke.fondy@snk.sk    

Kontakt pre exkurzie:

Tel.:     +421 918 398 656
            +421 915 851 883
E-mail:  aponi.kniznica@snk.sk

Literárne múzeum

Literárne múzeum SNK - gif obrázok 

Literárne múzeum SNK (LM SNK) sídli v centre Martina v historickej budove z konca 19. storočia. Samotná budova, ako prvé sídlo Matice slovenskej, bola v roku 1961 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Už v roku 1870 v nej bola návštevníkom sprístupnená prvá národná múzejná expozícia archívneho, knižného, galerijného a národopisného zamerania. Dnes slúži ako priestor na prezentáciu dejín slovenskej literatúry a knižnej kultúry:

 

Aktuálne otváracie hodiny.

Kontakt

 

Informácie a rezervovanie lektorovaných prehliadok stálej expozície a Národného cintorína:

E-mail: literarne.muzeum@snk.sk 

Telefón: +421 43 2451 610

Podujatia LM SNK a vzdelávacie programy:

E-mail: martina.jesenska@snk.sk 

Telefón: +421 43 2451 311

Kurátor zbierok LM SNK:

E-mail: adriana.brazdova@snk.sk 

Telefón: +421 43 2451 603

Informácie o možnostiach výpožičky výstav (prehľad výstav):

e-mail: ivana.dankova@snk.sk 

telefón: +421 43 2451 611

 

 
Zväčšiť mapu

Cenník služieb

Vstupné do Literárneho múzea upravuje Cenník poplatkov v SNK.

  Stála expozícia dejín slovenskej literatúry

  foto Literárne múzeum, Martin - Stála expozícia dejín slovenskej literatúry

  Stála expozícia LM SNK Vás prevedie storočiami vývoja slovenskej literatúry.

  Expozícia je rozdelená chronologicky:

  • Národná dvorana – svetlica alebo výborovňa 1. Matice slovenskej
  • Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva /800 – 1000/  
   Obdobie Veľkomoravskej ríše prezentujú faksimile vzácnych staroslovienskych kódexov, ktoré dokumentujú náboženskú, administratívno-právnu a literárnu tvorbu na našom území.
  • Stredoveká literatúra po vzniku Uhorského štátu – Medieval Literature /1000 – 1500/   
   Nitrianske kniežatstvo ovplyvnilo vznik nového Uhorského štátu na prelome tisícročí. Prácu stredovekých pisárov v kláštorných dielňach, skriptóriách, v expozícii stvárňuje rekonštrukcia katedry s dobovými pisárskymi pomôckami.
  • Renesančná a humanistická literatúra  /1500 – 1650/  
   Vzdelanecké prostredie obdobia renesancie a humanizmu evokujú kópia bardejovskej knižnice s prvotlačami a renesančný písací stôl.
  • Literatúra na Slovensku v období baroka /1650 – 1780/   
   Obdobie baroka je charakteristické bojmi s Turkami, rekatolizáciou a početnými protihabsburskými povstaniami, pričom tieto udalosti sa odzrkadlili v dobovej literatúre. Svetskú prózu zastupujú cestopisy, memoáre a biografie, inšpirované tureckými vpádmi a osudmi prenasledovaných, drámu latinské školské hry, ale aj slovenské dialogické scénky.
  • Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia  /1780 – 1820/
   Oživenie slovenského národného povedomia je predstavené prostredníctvom prác J. Papánka a J. Sklenára. Základom národného obrodenia sa stal jazyk. Expozícia predstavuje prvý román v slovenčine René mládenca, príhodi a skúsenosti od J. I. Bajzu. Kodifikáciu spisovného jazyka na základe „kultúrnej západoslovenčiny" A. Bernolákom reprezentuje gramatická práca Slowár ... vydaná až po smrti autora. V bibličtine sú zastúpené práce básnika B. Tablica, prozaika, dramatika J. Palkoviča ako aj ďalších osobností.
  • Klasicizmus /1820 – 1840/ 
   Hlavnými predstaviteľmi Klasicizmu v slovenskej literatúre sú J. Kollár a P. J. Šafárik, ktorí sa hlásili k slovanskej vzájomnosti a upozorňovali na kultúrnu jedinečnosť Slovákov v Uhorsku. Veľký význam mala zberateľská práca, zapisovanie ľudovej slovesnosti a editorská činnosť pri vydávaní piesní.
  • Romantizmus /1840 – 1880/ a matičné roky  /1863 – 1875/  
   V expozícii sú začiatky romantizmu znázornené prostredníctvom študentských spolkov pri evanjelických lýceách. Predstavené sú výrazné osobnosti: Ľ. Štúr, J. M. Hurban, S. Chalupka, J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kalinčiak a predstavitelia mesianizmu M. M. Hodža, S. B. Hroboň a ďalší. Osobitne sú prezentované revolučné roky 1848 – 1849. Návštevník má možnosť nahliadnuť do redakcie 1. slovenských politických novín - Slovenskje národnje novini s literárnou prílohou Orol tatránski. Memorandum slovenského národa (1861) a založenie Matice slovenskej (1863) poukazujú na počiatky rozvíjajúcej sa vedeckej a kultúrnej činnosti.
  • Realizmus a slovenská moderna /1870 – 1918/  
   Po zrušení troch slovenských gymnázií a rozpustení Matice slovenskej sa novým centrom kultúrneho a národného života stal Národný dom v Martine, kde pravidelne vystupoval Slovenský spevokol a sídlili redakcie Slovenských pohľadov (1871) a Národných novín. Prvé obdobie realizmu sa spája s dielami P. Országha Hviezdoslava. M. Kukučína, S. Hurbana-Vajanského, E. Maróthy – Šoltésovej a T. Vansovej. Druhú fázu reprezentujú mená: B. Slančíková Timrava, J. Gregor – Tajovský, J. Jesenský. Ku konci prezentovaného obdobia sa v slovenskej poézii objavujú prvky nastupujúcej moderny v autorskom zastúpení I. Krasko, I. Gáll, V. Roy.

  Stálu expozíciu rozširujú doplnkové expozície predstavujúce ďalšie etapy vývinu slovenskej literatúry:

  • Nestála expozícia + /1918 - 1945/

  Výstava zachytáva vývin slovenskej literatúry v období búrlivých spoločensko-politických zmien, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku prvej Československej republiky, v období svetovej hospodárskej krízy a nastupujúceho fašizmu v Európe. Výstavný projekt približuje diela a autorov novosymbolizmu, vitalizmu, proletárskej literatúry, socialistického realizmu, nadrealizmu, katolíckej moderny, sociálno-psychologického realizmu a lyrizačné tendencie v próze, naturizmus, dramatickú a literárnovednú tvorbu.

  • Nestála expozícia ++ /od r. 1945/

  Voľné pokračovanie stálej expozície poskytne prehľad o vývine literatúry po 2. svetovej vojne, keď jej charakter určovali zložité politické podmienky. Štátna ideológia predpisovala autorom obsah, témy, ale aj formy literatúry. Výstava prezentuje mnohých spisovateľov, redaktorov a vydavateľov, ktorí boli prenasledovaní, nesmeli tvoriť a zapájať sa do verejného života.

  Komentovanú prehliadku stálej expozície LM SNK si môžete objednať.

  logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

  Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

  logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

  Prejsť na menu

  Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

  Kalendár podujatí SNK

  April 2024
  pon uto str štv pia sob ned
  1
  2
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  02 04 2024
  3
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  03 04 2024
  4
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  04 04 2024
  5
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  05 04 2024
  6
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  06 04 2024
  7
  8
  9
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  09 04 2024
  10
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  10 04 2024
  11
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  11 04 2024
  12
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  12 04 2024
  13
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  13 04 2024
  14
  15
  16
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  16 04 2024
  17
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  17 04 2024
  18
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  18 04 2024
  19
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  19 04 2024
  20
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  20 04 2024
  21
  22
  23
  Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  23 04 2024
  24
  Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  24 04 2024
  25
  Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
  Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  25 04 2024
  26
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  26 04 2024
  27
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  27 04 2024
  28
  29
  30
  Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
  Dátum :  30 04 2024

   

  Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

   

  Všetky podujatia SNK 

  Navštívte nás

  Slovenská národná knižnica

  Námestie J. C. Hronského 1
  036 01 Martin

   

  Google mapa

   

  Navštívte aj múzeá SNK

   

  Digitálne knižnice

    

  loga dikda eu   loga dikda snk sk

   

  logo Slovakiana 90     europeana 

   Kniznica logo logo library