Metodické aktivity

Vážené kolegyne a kolegovia, na tejto stránke nájdete zápisy zorád ri paditeľov a metodikov a príspevky z aktuálnych podujatí z oblasti metodických aktivít.

Zápisy z porád riaditeľov a metodikov v rámci krajov SR

Rok  2018 2017 2016 2015   2014    2013 - 2012 
Zápisnice (pdf) pdf-icon
(146.88 KB)
pdf-icon
(129.31 KB)
pdf-icon
(101.8 KB)
pdf-icon
(195.23 KB)
 pdf-icon
(1.22 MB)
 pdf-icon
(602.56 KB)

Príspevky z podujatí v oblasti metodiky v knižničnom systéme SR

 

 

Online katalóg, SNK, Martin, 13. 3. 2019 

Online katalog foto  Online katalog foto

Referenčné a informačné služby v knižnici (pdf, 2.77 MB)
Mgr. Zuzana Prachárová - vedúca oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK
Rererenčné služby zamerané na používateľa
PhDr. Janka Drobková - vedúca oddelenia študovní SNK

2019 03 13 Online katalog 3  2019 03 13 Online katalog 4

Súborné katalógy na Slovensku a v Čechách
Mgr. Ivana Frkáňová - pracovníčka oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK
Súborné katalógy frankofónnych krajín
PhDr. Darina Janovská
Zahraničné súborné katalógy
Mgr. Nikola Kianicová - pracovníčka oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK

 2019 03 13 Online katalog 52019 03 13 Online katalog 6 2019 03 13 Online katalog 7

Online katalóg, SNK, Martin, 15. 3. 2018

2018-03-15 OS online katalog seminar

Spolužitie otvoreného fondu a online katalógu
Mgr. Katarína Matúšková - vedúca Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity

Kniha budúcnosti v online katalógu 
Mgr. Zuzana Prachárová - vedúca oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK

Čo skrýva online katalóg? Povedzme to používateľom 
Ing. Alžbeta Martinická - vedúca oddelenia výpožičných služieb a MVS SNK

2018-03-15 OS online katalog seminar 2

Ako prinášajú digitálne zdroje informácie medzi nás 
Mgr. Peter Jahnátek - pracovník skenovacích služieb SNK

Online katalógy Francúzskej národnej knižnice a digitálna knižnica Gallica 
PhDr. Darina Janovská - riaditeľka odboru Služby SNK 

Online katalógy Britskej knižnice - bohaté zdroje pre informácie 
Mgr. Nikola Kianicová - pracovníčka oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK

 

Celoživotné vzdelávanie v knihovníckej profesii: Aktuality, perspektívy, skúsenosti, Martin, 15. 11. 2017

2017-11-15 OS Celozivotne vzdelavanie seminar prispevky 

Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 
Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Čo sa za mladi naučíš ....už zajtra nebude stačiť
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov. Proces, ktorý sa nedá zastaviť...
PhDr. Daniela Džuganová
Univerzitná knižnica, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Vzdelávanie ako súčasť knihovníckeho života
Mgr. Monika Lobodášová 
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Nitra

Vzdelávacie aktivity pre knihovníkov v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra
Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Vzdelávanie knihovníkov – ponuka kurzov vzdelávacích inštitúcií. 
Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť v SNK
Mgr. Eva Hollá 
Slovenská národná knižnica, Martin

 

Online katalóg, SNK, Martin, 8. 3. 2017

2017-03-08 OS seminar Online katalog 1a 2017-03-08 OS seminar Online katalog 2

Mgr. Daniela Paulďurová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Knižnice na sociálnych sieťach

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Elektronické služby v knižnici 

2017-03-08 OS seminar Online katalog 3 2017-03-08 OS seminar Online katalog 4

Mgr. Mária Budzová, Slovenská národná knižnica, Martin 
(Ne)známe bibliografie ako dôležitý zdroj informácií 

Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica, Martin 
Informačné zdroje pre MVS 

2017-03-08 OS seminar Online katalog 5 2017-03-08 OS seminar Online katalog 6

Mgr. Nikola Kianicová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Vyhľadávanie v online katalógu

 

Užitočný Open Access v EIZ, SNK, Martin, 21. 9. 2016

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Otvorený prístup do EIZ - áno či nie?

Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica, Martin 
MVS trochu inak, aj Open Access je cesta

Mgr. Denisa Krajčírová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Zoznámenie sa s Open Access zdrojmi DOAJ a SHERPA

Mgr. Nikola Kianicová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Práca s vybranými Open Access EIZ

 

Elektronické knihy v knižniciach, SNK, Martin, 27. 4. 2016

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
E-booky a ich dostupnosť v SNK

PhDr. Blanka Snopková, PhD. – Mgr. Michal Majer, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Ebrary - skúsenosti s využívaním databázy e-kníh v ŠVK v Banskej Bystrici (text)

Mgr. Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica, Pezinok 
Elektronické knihy vo verejných knižniciach na Slovensku

PhDr. Alena Mičicová, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Žilina
E-booky ako most do informačnej budúcnosti

Mgr. Nikola Kianicová, Slovenská národná knižnica, Martin 
E-booky vo voľne dostupných EIZ

Mgr. Michal Hvorecký, Knižnica Goetheho inštitútu, Bratislava 
Digitálna knižnica Onleihe v Goetheho inštitúte. História a perspektívy

Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava
Komerčné modely poskytovania e-kníh

Mgr. Radovan Ščibrany, Martinus, Bratislava
Teoretické východiská pre zapojenie knižníc do distribučného modelu elektronických kníh na Slovensku

2016-04-27 E-knihy Pracharova 2016-04-27 E-knihy Micicova

Dostupnosť e-kníh vo fondoch národnej a akademickej knižnice charakterizovali Z. Prachárová a A. Mičicová

2016-04-27 E-knihy Hvorecky 2016-04-27 E-knihy Scibrany

Digitálnu knižnicu Onleihe v Goetheho inštitúte predstavil M. Hvorecký, o zapojení knižníc do distribučného modelu e-kníh v SR hovoril R. Ščibrany

 

Profesia Knihovník III. - Metodik, SNK, Martin, 3. 11. 2015

PhDr. Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
Profese metodik

PhDr. Daniela Džuganová, Univerzitná knižnica UPJŠ Košice 
Potreba metodiky pre akademické knižnice? Áno alebo nie?

Mgr. Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica 
Metodická práca pre sieť školských knižníc

Mgr. Marta Skalková, Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove 
Metodik verejnej knižnice včera a dnes: odporúčané činnosti

 

Dni verejných knižníc, SNK, Martin, 10. - 11. 6. 2015

Ing. Margita Galová, Mestská knižnica, Piešťany
90 rokov knižnice v Piešťanoch – vývoj a výsledky spolupráce so samosprávou

Mgr. Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava 
14 rokov s Andersenom 

Mgr. Iveta Majvitorová, Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce 
Organizovanie Noci s Andersenom

Mgr. Zlatica Brodnianska, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen 
Organizovanie podujatia Noc s Andersenom v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

PhDr. Halina Molinová, Regionální knihovna, Karviná
Tvůrčí aktivity v Regionální knihovně Karviné

Helena Brezovská, Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra 
Zdravotne znevýhodnení používatelia knižnice

Jarmila Majová, Mestská knižnica, Senec 
Zlatá jeseň života

Bc. Andrea Kráľovičová, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov 
My oslavujeme, Vy dostávate darčeky!

Mgr. Monika Albertiová, Novohradská knižnica, Lučenec 
Živá knižnica

Mgr. Veronika Šikulová, Mgr. Michaela Kosová, Malokarpatská knižnica, Pezinok 
Hľadaj knižku, knižka nájde teba

Michaela Jotovová, Krajská knižnica, Žilina 
Komunitné aktivity vo vybraných verejných knižniciach v USA

Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica, Martin 
Verejná knižnica v Amsterdame

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
EIZ

Mgr. Juraj Valko, Slovenská národná knižnica, Martin
Zákonné a praktické riešenie osirelých diel 
Zákonné a praktické riešenie obchodne nedostupných diel

PhDr. Iveta Kilárová, CSc., Slovenská národná knižnica, Martin 
Informácie k štatistike vo verejných knižniciach

PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica, Martin 
ISIL (Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice) – možnosti jeho zavedenia v slovenských knižniciach

 

 

Dobrovoľníci v knižniciach, SNK, Martin, 14. 5. 2015

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - Dobrovoľníctvo ako sociálno-politická platforma a spoločenská objednávka (pdf)

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. - Service learning ako metóda vzdelávania pre dobrovoľníctvo a jej využitie v priestore knižníc (pdf)

Mgr. Zuzana Ježková - Dobrovolně ve veřejných knihovnách ČR – Cesta k intenzivnějšímu využívání dobrovolníků v činnosti veřejných knihoven ČR (pdf)

Mgr. Marta Skalková - Motivácia a možnosti dobrovoľníctva v knižnici (pdf)

Ing. Svatava Sukopová, Mgr. Denisa Machů - Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně Karviná (pdf)

Jakub Žaludko - Európsky rok rozvoja 2015– globálne výzvy a ich kreatívne riešenia (pdf)

2015-05-14 Dobrovolnici seminar 1 2015-05-14 Dobrovolnici seminar 2

Príspevky charakterizujúce dobrovoľníctvo a service-learning predniesli Beáta Balogová a Denisa Šoltésová
(Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Prešov)

 

Výskumná správa Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc v r. 2007 a 2014 (pdf)

 

Profesia Knihovník II., SNK, Martin, 24. 11. 2014

 

Richter, Vít et al. - Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 1998 -2004 – 2012 (pdf)

Kilárová, Iveta - Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc v r. 2007 a 2014 (pdf)

Houšková, Zlata - Jak na celoživotní vzdělávání knihovníků (pdf)

Hájková, Zuzana - Půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (pdf)

 

2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 1 otvorenie 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 4 Houskova 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 5 Hajkova
PhDr. Darina Janovská pri otvorení konferencie Profesia Knihovník II, Zlata Houšková a Zuzana Hájková prednášajúce príspevky  

2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 3Richter 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 6 Kilarova
Vít Richter a Iveta Kilárová pri analýzach štruktúry pracovníkov knižníc v ČR a SR

 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 2 knihovnici

Účastníci konferencie Profesia Knihovník II

 

Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii s problémovými čitateľmi, SNK, Martin, 26. 3. 2015

- príspevky z odborného seminára:

PhDr. Štefánia Petercová, Štátna vedecká knižnica, Košice:
Bez konfliktov to nejde. Konflikty, ich vznik a riešenie (pdf)

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., Inštitút ekológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:
Ako si vieme v knižnici poradiť s neprispôsobivým, agresívnym a manipulatívnym čitateľom? (pdf)

Por. PhDr. Ľudmila Húsková, referent špecialista Skupiny prevencie, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine:
Prevencia sociálno-patologických javov v knižničnom prostredí (pdf)

Ing. Petra Procházková, Národní technická knihovna, Praha:
Řešení konfliktů s problémovými zákazníky Národní technické knihovny (pdf)

PhDr. Iveta Hurná, Knižnica pre mládež mesta Košice:
Aktivity Knižnice pre mládež mesta Košice na Luníku IX (pdf)

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 02 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 02 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 02 2024
4
5
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 02 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 02 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 02 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 02 2024
11
12
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 02 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 02 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 02 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 02 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 02 2024
18
19
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 02 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 02 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 02 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 02 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 02 2024
25
26
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 02 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 02 2024
29
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 02 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library