Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

 • Diár 2020
 • #30rokovslobody
 • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
 • Slovenská národná knižnica - Novinky v Katalógu Digitálnej knižnice SNK


Metóda konspektu

METÓDA KONSPEKTU

Konspekt - štandard pre popis a koordinované budovanie knižničných fondov

Jedným z výstupov projektu Jednotná informačná brána je aplikácia národného štandardu pre popis a koordinované budovanie a využívanie fondov. Bližšie sa s touto metódou môžete zoznámiť na adrese: Konspekt

Aplikácia metódy Konspektu v SNK 

Metóda Konspektu (ppt, seminár 09/2007)

Aktualizácia skupín Konspektu (verzia 2010, zdroj: NKP)

Aktualizácia skupín Konspektu (verzia 2018, zdroj: UDC Consortium, SNK, NKP)

 

Kategórie a skupiny Konpektu

 1. Antropológia, etnografia
 2. Biologické vedy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vedy, obchod
 5. Filozofia a náboženstvo 
 6. Fyzika a príbuzné vedy
 7. Geografia. Geológia. Vedy o zemi
 8. História a pomocné vedy historické. Biografické štúdie
 9. Hudba
 10. Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy
 11. Jazyk, jazykoveda a literatúra
 12. Knihovníctvo, informatika, všeobecnosti, referenčná literatúra
 13. Matematika
 14. Medicína
 15. Politické vedy (politológia, politika, verejná správa, vojenstvo)
 16. Právo
 17. Psychológia
 18. Sociológia
 19. Technika, technológia, inžinierstvo
 20. Telesná výchova a šport. Rekreácia
 21. Umenie, architektúra
 22. Výchova a vzdelávanie
 23. Výpočtová technika
 24. Poľnohospodárstvo
 25. Beletria
 26. Literatúra pre deti a mládež

 

Aktualizácia stránky: 23. 3. 2018, Mgr. Radoslav Maslík

 

Metodické aktivity

Vážené kolegyne a kolegovia, na tejto stránke nájdete zápisy z porád riaditeľov a metodikov a príspevky z aktuálnych podujatí z oblasti metodických aktivít.

Zápisy z porád riaditeľov a metodikov v rámci krajov SR

Rok  2018 2017 2016 2015   2014    2013 - 2012 
Zápisnice (pdf) pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon  pdf-icon  pdf-icon

Príspevky z podujatí v oblasti metodiky v knižničnom systéme SR

 

 

Online katalóg, SNK, Martin, 13. 3. 2019 

2019 03 13 Online katalog  2019 03 13 Online katalog 2

Referenčné a informačné služby v knižnici
Mgr. Zuzana Prachárová - vedúca oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK
Rererenčné služby zamerané na používateľa
PhDr. Janka Drobková - vedúca oddelenia študovní SNK

2019 03 13 Online katalog 3  2019 03 13 Online katalog 4

Súborné katalógy na Slovensku a v Čechách
Mgr. Ivana Frkáňová - pracovníčka oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK
Súborné katalógy frankofónnych krajín
PhDr. Darina Janovská
Zahraničné súborné katalógy
Mgr. Nikola Kianicová - pracovníčka oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK

 2019 03 13 Online katalog 52019 03 13 Online katalog 6 2019 03 13 Online katalog 7

Online katalóg, SNK, Martin, 15. 3. 2018

2018-03-15 OS online katalog seminar

Spolužitie otvoreného fondu a online katalógu
Mgr. Katarína Matúšková - vedúca Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity

Kniha budúcnosti v online katalógu 
Mgr. Zuzana Prachárová - vedúca oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK

Čo skrýva online katalóg? Povedzme to používateľom 
Ing. Alžbeta Martinická - vedúca oddelenia výpožičných služieb a MVS SNK

2018-03-15 OS online katalog seminar 2

Ako prinášajú digitálne zdroje informácie medzi nás 
Mgr. Peter Jahnátek - pracovník skenovacích služieb SNK

Online katalógy Francúzskej národnej knižnice a digitálna knižnica Gallica 
PhDr. Darina Janovská - riaditeľka odboru Služby SNK 

Online katalógy Britskej knižnice - bohaté zdroje pre informácie 
Mgr. Nikola Kianicová - pracovníčka oddelenia rešeršných a referenčných služieb SNK

 

Celoživotné vzdelávanie v knihovníckej profesii: Aktuality, perspektívy, skúsenosti, Martin, 15. 11. 2017

2017-11-15 OS Celozivotne vzdelavanie seminar prispevky 

Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 
Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Čo sa za mladi naučíš ....už zajtra nebude stačiť
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov. Proces, ktorý sa nedá zastaviť...
PhDr. Daniela Džuganová
Univerzitná knižnica, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Vzdelávanie ako súčasť knihovníckeho života
Mgr. Monika Lobodášová 
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Nitra

Vzdelávacie aktivity pre knihovníkov v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra
Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Vzdelávanie knihovníkov – ponuka kurzov vzdelávacích inštitúcií. 
Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť v SNK
Mgr. Eva Hollá 
Slovenská národná knižnica, Martin

 

Online katalóg, SNK, Martin, 8. 3. 2017

2017-03-08 OS seminar Online katalog 1a 2017-03-08 OS seminar Online katalog 2

Mgr. Daniela Paulďurová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Knižnice na sociálnych sieťach

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Elektronické služby v knižnici 

2017-03-08 OS seminar Online katalog 3 2017-03-08 OS seminar Online katalog 4

Mgr. Mária Budzová, Slovenská národná knižnica, Martin 
(Ne)známe bibliografie ako dôležitý zdroj informácií 

Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica, Martin 
Informačné zdroje pre MVS 

2017-03-08 OS seminar Online katalog 5 2017-03-08 OS seminar Online katalog 6

Mgr. Nikola Kianicová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Vyhľadávanie v online katalógu

 

Užitočný Open Access v EIZ, SNK, Martin, 21. 9. 2016

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Otvorený prístup do EIZ - áno či nie?

Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica, Martin 
MVS trochu inak, aj Open Access je cesta

Mgr. Denisa Krajčírová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Zoznámenie sa s Open Access zdrojmi DOAJ a SHERPA

Mgr. Nikola Kianicová, Slovenská národná knižnica, Martin 
Práca s vybranými Open Access EIZ

 

Elektronické knihy v knižniciach, SNK, Martin, 27. 4. 2016

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
E-booky a ich dostupnosť v SNK

PhDr. Blanka Snopková, PhD. – Mgr. Michal Majer, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Ebrary - skúsenosti s využívaním databázy e-kníh v ŠVK v Banskej Bystrici (text)

Mgr. Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica, Pezinok 
Elektronické knihy vo verejných knižniciach na Slovensku

PhDr. Alena Mičicová, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Žilina
E-booky ako most do informačnej budúcnosti

Mgr. Nikola Kianicová, Slovenská národná knižnica, Martin 
E-booky vo voľne dostupných EIZ

Mgr. Michal Hvorecký, Knižnica Goetheho inštitútu, Bratislava 
Digitálna knižnica Onleihe v Goetheho inštitúte. História a perspektívy

Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava
Komerčné modely poskytovania e-kníh

Mgr. Radovan Ščibrany, Martinus, Bratislava
Teoretické východiská pre zapojenie knižníc do distribučného modelu elektronických kníh na Slovensku

2016-04-27 E-knihy Pracharova 2016-04-27 E-knihy Micicova

Dostupnosť e-kníh vo fondoch národnej a akademickej knižnice charakterizovali Z. Prachárová a A. Mičicová

2016-04-27 E-knihy Hvorecky 2016-04-27 E-knihy Scibrany

Digitálnu knižnicu Onleihe v Goetheho inštitúte predstavil M. Hvorecký, o zapojení knižníc do distribučného modelu e-kníh v SR hovoril R. Ščibrany

 

Profesia Knihovník III. - Metodik, SNK, Martin, 3. 11. 2015

PhDr. Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
Profese metodik

PhDr. Daniela Džuganová, Univerzitná knižnica UPJŠ Košice 
Potreba metodiky pre akademické knižnice? Áno alebo nie?

Mgr. Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica 
Metodická práca pre sieť školských knižníc

Mgr. Marta Skalková, Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove 
Metodik verejnej knižnice včera a dnes: odporúčané činnosti

 

Dni verejných knižníc, SNK, Martin, 10. - 11. 6. 2015

Ing. Margita Galová, Mestská knižnica, Piešťany
90 rokov knižnice v Piešťanoch – vývoj a výsledky spolupráce so samosprávou

Mgr. Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava 
14 rokov s Andersenom 

Mgr. Iveta Majvitorová, Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce 
Organizovanie Noci s Andersenom

Mgr. Zlatica Brodnianska, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen 
Organizovanie podujatia Noc s Andersenom v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

PhDr. Halina Molinová, Regionální knihovna, Karviná
Tvůrčí aktivity v Regionální knihovně Karviné

Helena Brezovská, Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra 
Zdravotne znevýhodnení používatelia knižnice

Jarmila Majová, Mestská knižnica, Senec 
Zlatá jeseň života

Bc. Andrea Kráľovičová, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov 
My oslavujeme, Vy dostávate darčeky!

Mgr. Monika Albertiová, Novohradská knižnica, Lučenec 
Živá knižnica

Mgr. Veronika Šikulová, Mgr. Michaela Kosová, Malokarpatská knižnica, Pezinok 
Hľadaj knižku, knižka nájde teba

Michaela Jotovová, Krajská knižnica, Žilina 
Komunitné aktivity vo vybraných verejných knižniciach v USA

Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica, Martin 
Verejná knižnica v Amsterdame

Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin 
EIZ

Mgr. Juraj Valko, Slovenská národná knižnica, Martin
Zákonné a praktické riešenie osirelých diel 
Zákonné a praktické riešenie obchodne nedostupných diel

PhDr. Iveta Kilárová, CSc., Slovenská národná knižnica, Martin 
Informácie k štatistike vo verejných knižniciach

PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica, Martin 
ISIL (Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice) – možnosti jeho zavedenia v slovenských knižniciach

 

 

Dobrovoľníci v knižniciach, SNK, Martin, 14. 5. 2015

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - Dobrovoľníctvo ako sociálno-politická platforma a spoločenská objednávka (pdf)

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. - Service learning ako metóda vzdelávania pre dobrovoľníctvo a jej využitie v priestore knižníc (pdf)

Mgr. Zuzana Ježková - Dobrovolně ve veřejných knihovnách ČR – Cesta k intenzivnějšímu využívání dobrovolníků v činnosti veřejných knihoven ČR (pdf)

Mgr. Marta Skalková - Motivácia a možnosti dobrovoľníctva v knižnici (pdf)

Ing. Svatava Sukopová, Mgr. Denisa Machů - Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně Karviná (pdf)

Jakub Žaludko - Európsky rok rozvoja 2015– globálne výzvy a ich kreatívne riešenia (pdf)

2015-05-14 Dobrovolnici seminar 1 2015-05-14 Dobrovolnici seminar 2

Príspevky charakterizujúce dobrovoľníctvo a service-learning predniesli Beáta Balogová a Denisa Šoltésová
(Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Prešov)

 

Výskumná správa Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc v r. 2007 a 2014 (pdf)

 

Profesia Knihovník II., SNK, Martin, 24. 11. 2014

 

Richter, Vít et al. - Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 1998 -2004 – 2012 (pdf)

Kilárová, Iveta - Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc v r. 2007 a 2014 (pdf)

Houšková, Zlata - Jak na celoživotní vzdělávání knihovníků (pdf)

Hájková, Zuzana - Půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (pdf)

 

2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 1 otvorenie 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 4 Houskova 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 5 Hajkova
PhDr. Darina Janovská pri otvorení konferencie Profesia Knihovník II, Zlata Houšková a Zuzana Hájková prednášajúce príspevky  

2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 3Richter 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 6 Kilarova
Vít Richter a Iveta Kilárová pri analýzach štruktúry pracovníkov knižníc v ČR a SR

 2014-11-24 kon profesia Knihovnik II 2 knihovnici

Účastníci konferencie Profesia Knihovník II

 

Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii s problémovými čitateľmi, SNK, Martin, 26. 3. 2015

- príspevky z odborného seminára:

PhDr. Štefánia Petercová, Štátna vedecká knižnica, Košice:
Bez konfliktov to nejde. Konflikty, ich vznik a riešenie (pdf)

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., Inštitút ekológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:
Ako si vieme v knižnici poradiť s neprispôsobivým, agresívnym a manipulatívnym čitateľom? (pdf)

Por. PhDr. Ľudmila Húsková, referent špecialista Skupiny prevencie, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine:
Prevencia sociálno-patologických javov v knižničnom prostredí (pdf)

Ing. Petra Procházková, Národní technická knihovna, Praha:
Řešení konfliktů s problémovými zákazníky Národní technické knihovny (pdf)

PhDr. Iveta Hurná, Knižnica pre mládež mesta Košice:
Aktivity Knižnice pre mládež mesta Košice na Luníku IX (pdf)

 

Užitočné linky

Medzinárodná agentúra ISBN
http://www.isbn-international.org/

EAN International 
http://www.ean-int.org/ 

Uniform Code Council (UCC) 
http://www.uc-council.org/ 

Digital Object Identifier (DOI) 
http://www.doi.org/ 

Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych dokumentov (ISAN) 
http://www.isan.org/ 

Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN) 
http://www.ismn-international.org/ 

Medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov (ISRC) 
http://www.ifpi.org/isrc 

Medzinárodné štandardné číslo seriálov (ISSN) 
http://www.issn.org/ 

Medzinárodný štandardný kód textu (ISTC) 
http://www.cisac.org/ 

Medzinárodný štandardný kód hudobných diel (ISWC) 
http://www.cisac.org/ 

Medzinárodný štandard na reprezentáciu a komunikáciu informácií o knižnom obchode (ONIX) 
http://www.editeur.org/ 

Registračný formulár

banner caslin 2014

Ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa seminára CASLIN 2014 - registrácia je už uzavretá! 

V prípade Vášho záujmu o účasť na seminári CASLIN 2014, vyplňte prosím do 20. augusta 2014 nasledujúci registračný formulár.

Registrácia účastníka CASLIN 2014
(16. 9. - 20. 9. 2014, Oponice, Slovenská republika) 


Prihlasovacie údaje:

Meno: *
Názov inštitúcie: *
Pracovná pozícia: *
E-mail: *
Telefón: *
-
Typ účastníka: *
Krajina: *

Fakturačná adresa:

Názov firmy: *
Adresa: *
IČO: *
DIČ: *
Číslo účtu (IBAN): *

Doplňujúce údaje:

Strava: *
Ubytovanie(napr. spolubývajúci, ...):
Poznámky pre organizátora:
Odpíšte overovací kód:

Po odoslaní registračného formulára, Vám bude na zadanú e-mailovú adresu do 48 hodín zaslaný e-mail s výzvou na úhradu účastníckeho poplatku. Ak vám táto výzva nebude doručená alebo máte nejaké otázky ohľadom seminára, kontaktujte nás na adrese viera.hatarova@snk.sk.
Ukončenie registrácie - 20. august 2014.

Pokyny k platbe účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok (bez refundácie za prípadné nevyužité dni)     250,- EUR (vrátane DPH)

Poplatok zahŕňa program na seminári, ubytovanie a plnú penziu v hoteli Chateau Appony v Oponiciach.

Poplatok uhraďte výlučne bankovým prevodom do 28. augusta 2014 na adresu a číslo účtu prijímateľa platby: 

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
Slovenská republika


Štátna pokladnica
Radlinského 32 
810 05 Bratislava
účet/account/IBAN:   SK60 8180 0000 0070 0007 1804
SWIFT:                    SPSRSKBA

Variabilný symbol: do variabilného symbolu uveďte IČO Vašej organizácie. 
Do správy pre príjemcu uveďte MENO a PRIEZVISKO osoby, za ktorú bol poplatok uhradený.

Upozorňujeme, že všetky bankové poplatky hradí účastník!

Daňový doklad Vám bude vydaný pri registračnom pulte počas konania seminára.


Vrátenie účastníckeho poplatku /STORNO/

V prípade, že účasť odrieknete písomnou formou najneskôr do 28. augusta 2014, vrátime Vám 100 % uhradenej čiastky, ak účasť odrieknete 29. 8.- 11. 9. 2014, vrátime Vám 50 % uhradenej čiastky. Po 11. 9. 2014 je poplatok nevratný. Poplatok je možné previesť na inú osobu v prípade, že sa registrovaný účastník nebude môcť konferencie zúčastniť.

Kontaktná osoba v prípade ďalších otázok:
Mgr. Viera Hatarová, Manažér marketingu SNK, viera.hatarova@snk.sk, tel.: +421 43 2451 199, mobil: 0905 724 067

Fotodokumentácia

CASLIN 2014 - SCENARIO WORKSHOP PLANNING

Princípy a metodika strategického plánovania v pracovných skupinách:

1. fáza - identifikácia problému a hnacích síl
2. fáza - schéma možných svetov
3. fáza - výsledok - 4 modelové riešenia

Pracovná skupina - vedúci PS 1. fáza  2. fáza 3. fáza
Manažment ľudských zdrojov v knižniciach 
- Ivan Kostolný

pdf-icon

pdf-icon

pdf-icon

Kooperatívna katalogizácia - užitočný súborný katalóg 
- Alojz Androvič, Nadežda Andrejčíková

pdf-icon

pdf-icon

pdf-icon

Knižnice pre digital natives 
- Pavel Kocourek

pdf-icon

pdf-icon

pdf-icon

E-knihy v knižniciach 
- Jirka Pavlík

pdf-icon

pdf-icon

pdf-icon


Seminár CASLIN 2014

Všetky FOTO zo seminára CASLIN 2014 - © Lukáš Buzek a Zdeněk Tichý

SNK CASLIN otvorenie Lass Kristofova Sipila SNK CASLIN prof Lass 
Z otvorenia seminára CASLIN 2014 a príhovor prof. A. Lassa z Mount Holyoke College, USA

SNK CASLIN IFLA Sinikka Sipila SNK CASLIN praca v skupinach

Prednáška The IFLA Trend Report v podaní prezidentky IFLA - p. Sinikka Sipilä a práca na seminári počas workhopu

caslin 2014 Aponiovska kniznica

Účastníci seminára CASLIN pri prehliadke historickej Aponiovskej knižnice v Oponiciach

Prezentácie - úvod do problematiky a čiastkové výstupy workshopov

Manažment ľudských zdrojov v knižniciach - Ivan Kostolný

manazment LZ foto 1 manazment LZ foto 2

Kooperatívna katalogizácia - užitočný súborný katalóg - Alojz Androvič, Nadežda Andrejčíková

katalogizacia foto 1 katalogizacia foto 2

Knižnice pre digital natives - Pavel Kocourek

digital natives foto 1 digital natives foto 2

E-knihy v knižniciach - Jirka Pavlík

e-book foto 1 e-book foto 2


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

January 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  01 01 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  02 01 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  03 01 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  04 01 2020
5
6
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  07 01 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  08 01 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  09 01 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  10 01 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  11 01 2020
12
13
14
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  14 01 2020
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  15 01 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  16 01 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  17 01 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  18 01 2020
19
20
21
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  21 01 2020
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  22 01 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  23 01 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  24 01 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  25 01 2020
26
27
28
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  28 01 2020
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  29 01 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  30 01 2020
31
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  31 01 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo