Licencované EIZ

Licencované elektronické informačné zdroje Licensed Electronic Information Resources

Licencované databázy alebo licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú bibliografické databázy alebo databázy plných textov (článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod. od renomovaných svetových vydavateľov a producentov) prístupné registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Preto je prístup ku nim obmedzený:
Licencované databázy si môžete prezerať len v priestoroch Slovenskej národnej knižnice . Na vstup do jednotlivých databáz slúži logo vydavateľa alebo názov databázy. Licencované databázy sprístupňujú informácie o dokumentoch prevažne v anglickom jazyku (dokumenty sú uvádzané aj v iných jazykoch).
Licensed databases or licensed electronic information resources (EIR) are bibliographic databases or full-text databases accessible to registered library users under license agreements and fees. Therefore, access to them is limited. Access is available only inside the building of the Slovak National Library. For entering the database click on the logo of database or name of publisher.

  

Licencované elektronické informačné zdroje / Licensed Electronic Information Resources

Databáza


Charakteristika

EBSCO logo 
Ebsco eBooks

Databáza obsahuje elektronické knihy, audioknihy, články z odborných a vedeckých časopisov všetkých vedných odborov.

Springer_link_logo

 
Springer Link

Svetová kolekcia elektronických kníh a časopisov zo všetkých vedných odborov v plnotextovej podobe

elsevier logo 

ScienceDirect

Multiodborová databáza, ktorá obsahuje plné texty e-kníh a článkov z odborných a vedeckých časopisov.

SAGE_logo

SAGE

 Otvorený prístup k vedeckým recenzovaným článkom z vydavateľstva Sage z oblasti spoločenských a humanitných vied.

 

Logo Emerald Insight 

 

Emerald

 

 Databáza plnotextových článkov z oblasti manažmentu, marketingu, účtovníctva, obchodu.

Wiley Online Library logo

Wiley

Recenzované vedecké časopisy z oblasti biológie, chémie a zdravotníctva.

 

IET Digital Library logo 

 

IET Digital Library

 

 

Databáza plnotextových článkov z oblasti informačných technológií.

eu patent office logo 

European patent applications
and specifications (EPAB)

Vyhľadávací nástroj určený na monitorovanie európskych patentových prihlášok a udelených patentov.

eu patent office logo

European patent bulletin

Komplexný prístup k mnohým bibliografickým a procesným údajom o všetkých európskych patentových prihlášok a udelených patentov. Prístup k informáciám o európskej patentovej prihláške.

eu patent office foto

Global patent index (GPI)

Pokročilý nástroj pre vyhľadávanie EPO celosvetových patentových dát, ktoré obsahujú viac ako 80 miliónov patentov.

eu patent office logo

PATSTAT Online (Beta)

PATSTAT (EPO Celosvetová Patentová Štatistická Databáza), obsahuje asi 30 tabuliek s bibliografickými údajmi a citáciami približne 70 miliónov aplikácií z asi 90 krajín.

portal normy logo 

Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR

Databáza STN noriem - prístup len v multimediálnej študovni SNK

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Events calendar

September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Date :  01 09 2023
2
Date :  02 09 2023
3
4
5
Date :  05 09 2023
6
Date :  06 09 2023
7
Date :  07 09 2023
8
Date :  08 09 2023
9
Date :  09 09 2023
10
11
12
Date :  12 09 2023
13
Date :  13 09 2023
14
Date :  14 09 2023
15
Date :  15 09 2023
16
Date :  16 09 2023
17
18
19
Date :  19 09 2023
20
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Date :  20 09 2023
21
Date :  21 09 2023
22
Date :  22 09 2023
23
Date :  23 09 2023
24
25
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Date :  25 09 2023
26
Date :  26 09 2023
27
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Date :  27 09 2023
28
Date :  28 09 2023
29
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Date :  29 09 2023
30
Date :  30 09 2023

SNK visit us

Visit the SNL and its museums

 

Residency SNL  /Martin/

 

Slovak National Library
Namestie J. C. Hronskeho 1
036 01 Martin
Google maps

 

See also museums of the SNL

Digital Libraries

  

  logo DIKDA logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo WDL logo