Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Katalógy iných knižníc

On-line katalógy svetových národných knižníc | Odborné on-line katalógy | Súborné katalógy | Vedecké knižnice | Akademické knižnice | Portály | Iné

ON-LINE KATALÓGY SVETOVÝCH NÁRODNÝCH KNIŽNÍC

Portál národných európskych knižníc: http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/  

Slovenská národná knižnica (Slovenská republika) 

Česká národní knihovna (Česká republika)

British Library (Veľká Británia)

Deutsche Nationalbibliothek (Nemecko)

Bibliothèque nationale de France (Francúzsko)

Biblioteca Nacional (Španielsko)

Biblioteca de Catalunya (Španielsko)

Library of Congress (USA)

Rossiiskaia Natsional’naia Biblioteka, St. Petersburg (Rusko)

Rossiiskaia Gosudarstvennaia Biblioteka, Moskva (Rusko)

Országos Széchényi Könyvtár (Maďarko)

Biblioteka Narodowa (Poľsko)

Biblioteka Verkhovnoï Radi Ukraïni (Ukrajina)

ODBORNÉ ON-LINE KATALÓGY

National Agricultural Library – z oblasti poľnohospodárstva

National Library Of Medicine - z oblasti lekárstva

Lyceálna knižnica Kežmarok - historická knižnica

ERIC (the Education Resources Information Center) - oblasť vzdelávania

SÚBORNÉ KATALÓGY

IFLA - Directory of National Union Catalogue IFLA - Directory of National Union Catalogue: http://www.ifla.org/VI/2/duc/index.htm

Slovenská knižnica - online katalóg kníh, časopisov z fondov vybraných knižníc SR, spravovaný Slovenskou národnou knižnicou

Súborný katalóg periodík - celoštátny online katalóg budovaný v Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci knižnicami SR

Prehľad súborných katalógov ČR

Souborný katalog ČR (Národní knihovna ČR, Praha) - záznamy českých a zahraničných tlačených monografií, špeciálnych dokumentov a seriálov dostupných v knižniciach Českej republiky, ktoré prispievajú do súborného katalógu ČR

Souborný katalog Masarykovy univerzity Brno

Souborný katalog Vysokého učení technického v Brně

MEDVIK - medicínska virtuálna knižnica

Souborný katalog knihoven VŠE - katalóg knižníc Vysokej školy ekonomickej v Prahe

Souborný katalog Univerzity Karlovy Praha

Souborný katalog knih - SKAT Lanius

KVK - Karlsruhe Virtual Katalog

 • Obsahuje katalógy spolkových krajín Nemecka, Katalóg Kongresovej knižnice vo Washingtone, katalógy národnych knižníc, súborné katalógy, kníhkupecké katalógy
 • katalóg

GBV

 • Rôzne databázy vrátane kníh a periodík, asi 14 miliónov titulov v knižniciach 5 spolkových krajín
 • katalóg  

On-line katalóg rakúskych knižníc

Libris: katalóg švédskych knižníc

Súborný katalóg francúzskych knižníc

Švajčiarsky katalóg kníh a periodík

VEDECKÉ KNIŽNICE

Univerzitná knižnica, Bratislava

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica, Košice

Štátna vedecká knižnica, Prešov

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Slovenská ekonomická knižnica EU, Bratislava

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen

Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra

AKADEMICKÉ KNIŽNICE

Akadémia Policajného zboru, Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 • web, katalóg

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Akademická knižnica

 • web, katalóg

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Akademická knižnica Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave, Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica

Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

 • web, katalóg

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzitná knižnica

 • web, katalóg

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín

Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 • web, katalóg

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica

 • web, katalóg

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Knižnica Vysokej školy manažmentu

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko

 • web, katalóg

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ústredná knižnica

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica

Akademická knižnica Univerzity Komenského

 • web, katalóg

STU - Virtuálna knižnica

PORTÁLY

Jednotní informační brána

The European Library

Portál knižníc ČR

Európska únia

INÉ

Slovenský ústav technickej normalizácie

Úrad priemyselného vlastníctva

Ministerstvo kultúry

 


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

OPIS Button-180x71

logo portal navstevnik obdlznik

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Events calendar

January 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  02 01 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  03 01 2018
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  04 01 2018
5
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  05 01 2018
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  06 01 2018
7
8
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  09 01 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  10 01 2018
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  11 01 2018
12
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  12 01 2018
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  13 01 2018
14
15
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  16 01 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  17 01 2018
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  18 01 2018
19
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  19 01 2018
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  20 01 2018
21
22
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  23 01 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  24 01 2018
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  25 01 2018
26
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  26 01 2018
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  27 01 2018
28
29
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  30 01 2018
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Date :  31 01 2018

SNK visit us

Visit the SNL and its museums

 

Residency SNL  /Martin/

 

Slovak National Library
Namestie J. C. Hronskeho 1
036 01 Martin
Google maps

 

See also museums of the SNL

Digital Libraries

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo