Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  XXX

I Starý fond - A |  II Starý fond - B – Literárne práce  |  III Starý fond - C – Náučné a iné práce  |  IV Archív Slovenského národného múzea - MJ 1 – MJ 1020 Rôzna proveniencia  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Pástorová, Eva: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXX. Fond 216. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010.

 všetky dokumenty (subor*DOC)

Obsah:

Úvod
  5

ŽIVENA
Korešpondencia adresovaná Živene, vydavateľskému družstvu v Turčianskom Sv. Martine 15
Korešpondencia odoslaná Živenou, vydavateľským družstvom v Turčianskom Sv. Martine 58
Korešpondencia adresovaná Živene, spolku slovenských žien; Živene – Zväzu slovenských žien a Zväzu slovenských žien 99
Korešpondencia odoslaná Živenou, spolkom slovenských žien; Živenou – Zväzom slovenských žien a Zväzom slovenských žien 103 
Korešpondencia adresovaná Živene, spolku slovenských žien, miestnemu odboru v Bratislave 105
Korešpondencia odoslaná Živenou, spolkom slovenských žien, miestnym odborom v Bratislave 112
Korešpondencia iných miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien a Živeny, spolku slovenských žien, západného okresu v Bratislave 121
Korešpondencia iná
 121

Práce
A: príspevky do časopisu Živena
   a) poézia 126
   b) próza a dráma 130
   c) články, štúdie, recenzie 136
   d) preklady poézie, prózy a drámy 160
   e) správy a oznamy 166
B: knihy vydané Živenou
   a) pôvodná slovenská tvorba 168
   b) preklady zo zahraničnej literatúry 168
C: práce iné (poézia, próza, dráma, články, recenzie, posudky, prednášky, prejavy, ktoré neboli uverejnené v časopise Živena) 172

Dokumentárny materiál Živeny, vydavateľského družstva v Turčianskom Sv. Martine 174
Dokumentárny materiál Živeny, spolku slovenských žien, ústredia v Turčianskom Sv. Martine; Živeny – Zväzu slovenských žien, ústredia v Bratislave a Živeny – Československému zväzu žien, ústredia v Bratislave 209
Dokumentárny materiál Živeny, spolku slovenských žien, miestneho odboru v Bratislave 211
Dokumentárny materiál iných miestnych odborov Živeny, spolku slovenských žien 214
Dokumentárny materiál iný 215

Tlače:
a) knihy vydané Živenou 218
b) recenzie na knihy vydané Živenou v tlači; správy o činnosti spolku Živena v tlači a iné tlače, ktoré súvisia s prácou Živeny, vydavateľského družstva a Živeny, spolku slovenských žien 219
c) tlače iné 221

JESENSKOVCI
Korešpondencia adresovaná Zore Jesenskej 222
Korešpondencia odoslaná Zorou Jesenskou 235
Korešpondencia adresovaná Fedorovi Jesenskému st. 237
Korešpondencia odoslaná Fedorom Jesenským st. 242
Korešpondencia adresovaná Fedorovi Jesenskému ml. 245
Korešpondencia odoslaná Fedorom Jesenským ml. 247
Korešpondencia adresovaná Miline Jesenskej 248
Korešpondencia odoslaná Milinou Jesenskou 248
Korešpondencia adresovaná Márii Jesenskej-Masárovej 248
Korešpondencia odoslaná Máriou Jesenskou-Masárovou 249
Korešpondencia adresovaná Jankovi Jesenskému 249
Korešpondencia odoslaná Jankom Jesenským 249
Korešpondencia odoslaná Vladimírom Jesenským 249
Korešpondencia ďalších členov rodiny 249
Korešpondencia adresovaná redakcii Kultúrneho života v Bratislave 250
Korešpondencia iná 250

Práce Zory Jesenskej:
    Poézia 251
    Próza a dráma 255
    Prednášky, prejavy, interview, články, štúdie, recenzie, noticky 255
    Preklady:
       a) poézie 270
       b) krátkej prózy a úryvkov z kníh 272
       c) súborov poviedok a románov 274
       d) drámy 277
       e) štúdií, článkov 280
    Fragmenty prác 280
    Zošity rôznych prác 281
    Poznámky a výpisky 281
Práce Fedora Jesenského st.:
    Poézia, próza, dráma 283
    Články, recenzie, interview, výpisky 284
    Preklady 285
Práce Fedora Jesenského ml.:
    Vlastné 286
    Preklady 287
Práce Janka Jesenského:
    Poézia 287
    Próza 288
    Preklady 288
Práce Márie Jesenskej-Masárovej 289
Práce cudzie:
    Príspevky čitateľov do Kultúrneho života 289
    Tézy k referátom z celoštátnej lexikologickej a lexikografickej konferencie v Bratislave 5. - 7. júna 1952   290
    Iné práce 291

Dokumentárny materiál Zory Jesenskej 295
Dokumentárny materiál Fedora Jesenského st. 298
Dokumentárny materiál Fedora Jesenského ml. 299
Dokumentárny materiál Miliny Jesenskej 300
Dokumentárny materiál Márie Jesenskej-Masárovej 301
Dokumentárny materiál Janka Jesenského 301
Dokumentárny materiál ďalších členov rodiny 302
Dokumentárny materiál Zväzu slovenských nakladateľov a kníhkupcov v Turčianskom Sv. Martine 302
Dokumentárny materiál iný 303


Tlače:
Práce Zory Jesenskej
   a) vlastné 306
   b) preklady 306
Články v tlači o Zore Jesenskej a jej diele 308
Iné tlače súvisiace s činnosťou Zory Jesenskej 308
Práce Fedora Jesenského ml. 309
Práce Janka Jesenského 309
Iné tlače 309


NÁRODNIE NOVINY – REDAKCIA, TURČIANSKY SV. MARTIN
Korešpondencia adresovaná redakcii Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 310
Korešpondencia odoslaná redakciou Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 314
Korešpondencia k inzercii adresovaná redakcii Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 318
Korešpondencia k inzercii odoslaná redakciou Národných novín v Turčianskom Sv. Martine 322
Korešpondencia iná 323
Práce 324
Dokumentárny materiál 324


Register mien
Register inštitúcií


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

OPIS Button-180x71

logo portal navstevnik obdlznik

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

April 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  01 04 2017
2
3
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  04 04 2017
5
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica (Národná bibliografia) Vás pozýva na metodicko-koordinačný [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
...ak ste na tom rovnako, príďte k nám, spoločne sa započúvame a začítame do tých [...]
Dátum :  05 04 2017
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Martin, Slovensko
SNK
Ženy spisovateľky hovoria o tom, že ženu v dnešnej literatúre a filme treba zobraziť v [...]
Dátum :  06 04 2017
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  07 04 2017
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica 
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany 
Dátum :  08 04 2017
9
10
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  11 04 2017
12
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  12 04 2017
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  13 04 2017
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  14 04 2017
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  15 04 2017
16
17
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  18 04 2017
19
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  19 04 2017
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  20 04 2017
21
Bratislava, Slovensko
Univerzitná knižnica v Bratislave
Slovenská národná knižnica (Národná bibliografia) Vás pozýva na metodicko-koordinačný [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  21 04 2017
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  22 04 2017
23
24
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Cyklus vzdelávacích podujatí venovaný vybraným kapitolám a osobnostiam slovenskej literatúry [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  25 04 2017
26
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Cyklus vzdelávacích podujatí venovaný vybraným kapitolám a osobnostiam slovenskej literatúry [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  26 04 2017
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  27 04 2017
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  28 04 2017
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Vás pozýva zoznámiť sa s tvorbou študentov Ateliéru papír a [...]
Dátum :  29 04 2017
30

 

Všetky podujatia SNK 

perex Remeslo a kniha 

 

Navštívte výstavu v LM SNK:

2017-03-13 LM SNK vystava fenomen atelier perex

Navštívte nás

navstivte nas gif expo

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo