Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Voľne prístupné EIZ

Po kliknutí na obrázok databázy sa prepojíte na www stránku danej databázy

Vedný odbor Databáza / Periodikum Databáza / Vydavateľ Charakteristika Typ databázy (plný text / abstrakt)
BIOLÓGIA Wiley logo  Wiley Open Access 
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z mnohých výskumných odborov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
  plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
  BioOne logo / BioOne

POPIS: časopisy zamerané na odvetvie biologických, ekologických a environmentálnych vied. Otvorené časopisy sú označené

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  TSBR logo Terminologický slovník biológie rastlín / Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra POPIS: obsahuje ↑ 4,9 tis. pojmov a hesiel z cytológie a všeobecnej botaniky. Pridávané budú pojmy zo systematickej botaniky, fyziológie rastlín, ekológie rastlín. Súčasťou slovníka sú i obrázky a ilustrácie
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: slovník
Plný text
CHÉMIA Chemistry central logo  Chemistry Central 
/ Springer
POPIS: prístup k odborným recenzovaným časopisom z oblasti výskumu v chémii
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
  Wiley logo Wiley Open Access 
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z mnohých výskumných odborov 
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
KNIŽNIČNO-INFORMAĆNÉ VEDY  snk logo Časopis Knižnica Časopis Knižnica 
/ Slovenská národná knižnica
POPIS: Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
  itlib logo
ITlib Informačné technológie a knižnice
ITlib 
/ Centrum vedecko - technických informácií SR
POPIS: vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
  SLLKInfoMedLib InfoMedLib 
/ Národné centrum zdravotníckych informácií
POPIS: prináša príspevky z oblasti knižničnej štatistiky, informačných technológií, knižnično – informačnej a vzdelávacej činnosti
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
 

sak logo

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc 
/ Slovenská asociácia knižníc 
POPIS: všetko z oblasti knihovníckych noviniek
JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
 

Knihovna logo 

Knihovna / Národná knižnica ČR POPIS: časopis vydávaný Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice ČR. Prináša teoretické štúdie z odboru knihovníctva, informuje o úspešných projektoch českých a zahraničných knižníc
JAZYK: čeština, slovenčina
DOKUMENTY: články
Plný text
 

Knihovna plus logo

Knihovna plus / Národná knižnica ČR POPIS: časopis vydávaný Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice ČR. Časopis prinášajúci správy z konferencií, seminárov a ďalších knihovníckych udalostiach

JAZYK: čeština, slovenčina

DOKUMENTY: články

Plný text
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE ICfSotPaRoCP logo / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property POPIS: databáza dokumentov z konferencií z Lisabonu (2011), Melbourne (2014) a z Kodane (2017)

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: články z konferencií

Plný text
  CSiCH logo Conservation Science in Cultural Heritage POPIS: časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
  JAIC logo Journal of the American Institute for Conservation / Taylor & Francis POPIS: časopis uverejňuje odborné štúdie, výskumné práce a diskusie týkajúce sa širokej oblasti ochrany a uchovania historických a kultúrnych diel
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
  ENCoRE logo European Network for Conservation-Restoration Education POPIS: ENCoRE je sieťová organizácia vysokých škôl v oblasti ochrany a obnovy s hlavným cieľom podporiť výskum a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: rôzne dokumenty
Plný text
  CeROArt CeROArt POPIS: časopis o otázkach ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel
JAZYK: angličtina a francúzština
DOKUMENTY: časopis
Plný text
  IPN logo International Preservation NewsInternational Preservation News / IFLA POPIS: Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: správy

Plný text
  JoCaMS logo The Journal of Conservation and Museum Studies POPIS: časopis sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok a výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
  IoC logo Institute of Conservation POPIS: časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
MATEMATIKA dml-cz logo DML - CZ 
/ Institute of Mathematics CAS
POPIS: Open access do matematických časopisov, zborníkov a kníh, ktoré vychádzali na území Čiech
JAZYK: čeština a angličtina
DOKUMENTY: knihy, časopisy, zborníky
Plný text
 

EMIS logo

EMIS
/ European Mathematical Information Service
POPIS: elektronická knižnica matematiky obsahuje zborníky; elektronické knihy a viac ako 100 časopisov
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy, časopisy, zborníky
Plný text
  logo bulletin mathematique ssm / Bulletin Mathématique POPIS: plné texty časopisu Bulletin Mathématique
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopis
Plný text
MEDICÍNA BioMed Central Bio Med Central 
/ Springer
POPIS: prístup k 287 plnotextovým recenzovaným časopisom z oblasti biológie, biomedicíny a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
  Wiley logo Wiley Open Access
John Wiley & Sons
POPIS: časopisy z mnohých výskumných odborov 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
  plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny 
JAZYK: angličtina 
DOKUMENTY: články
Plný text
  PMC logo PMC / U.S. National Library of Medicine POPIS: plnotextový archív časopiseckej literatúry z oblasti biomedicíny a vied o živej prírode
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text 
  FMI logo FMI / Free Medical Information POPIS: plnotextová databáza medicínskych kníh, časopisov a štatistických informácií
JAZYK: angličtina a iné
DOKUMENTY: knihy, časopisy
Plný text
  ise 2 Zborníky konferencií ISE
/ ISCE
POPIS: zbierka zborníkov z výročných kongresov (digitalizované a publikované online SNK) - zahŕňa materiály z konferencií na tému elektrokardiológia od r. 1959
JAZYK: najmä angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: zborníky konferencií ISE (International Society of Electrocardiology) a ISCE (International Society for Computerized Electrocardiology)
Plný text
  bmj-journals logo BMJ / BMJ POPIS: 16 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva BMJ z oblasti medicíny Plný text
SPOLOČENSKÉ A HUMANITNÉ VEDY

SAGE Open 
/ SAGE
POPIS: otvorený prístup k vedeckým recenzovaným článkom z vydavateľstva Sage pokrývajú celé spektrum spoločenských a humanitných vied
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy
Plný text
  CEEOL logo Central and Eastern European Online Library / C.E.E.O.L. POPIS: online archív, ktorý poskytuje prístup k plným textom článkov z 1,180 časopisov a dokumentov vzťahujúcich sa k témam zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy

JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  cejsh logo The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) POPIS: databáza, ktorá sa venuje spoločenským a humanitným vedám najmä z Českej republiky, Maďarska, Poľska, a na Slovensku. Ale aj v iných krajinách ako v Bosne a Hercegovine, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Srbsku, Slovinsku a Ukrajine
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: články
Plný text
  digital humanities logo Digital Humanities POPIS: portál Digital Humanities sprístupňuje informačné zdroje z oblasti humanitných a spoločenských vied spravovaných v Akadémií vied Českej republiky
JAZYK: viacjazyčná
DOKUMENTY: knihy, online zdroje, projekty
Abstrakt
  oapen logo OAPEN Foundation POPIS: Obsahuje voľne prístupné akademické knihy.
JAZYK: multilanguage
DOKUMENTY: knihy
Plný text
  neweurodocs logo EuroDocs / Harold B. Lee Library POPIS:Online zdroj pre európsku históriu
JAZYK: multilanguage
DOKUMENTY: archívne dokumenty
Plný text
PEDAGOGIKA, VZDELÁVANIE

ERIC - Institute of Education Sciences

ERIC – the Education Resources Information Center POPIS: on-line digitálna knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií. Obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry a kolekciu plných textov

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy / časopisy / ale aj iné dokumenty

Plný text
  nadacia pontis logo Nadácia Pontis e-knihy / Nadácia Pontis POPIS: knihy zaoberajúce sa podporou vzdelávania a zvyšovanie informovanosti verejnosti o témach súvisiacich s medzinárodnou rozvojovou spoluprácou

JAZYK: slovenčina a angličtina
DOKUMENTY: knihy – rozvojová literatúra

Plný text
  komensky cas logo Komenský / Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno POPIS: časopis Komenský je určený predovšetkým učiteľom základných škôl, študentom učiteľstva a blízkych odborov, ale taktiež širokej verejnosti, ktorá má záujem o problematiku vzdelávania. Prináša odborné články.
JAZYK: český
DOKUMENTY: články
Plný text
  logo seen SEEN / Knight communications POPIS: časopis zahŕňa oblasť pedagogiky
JAZYK: anglický
DOKUMENTY: články
Plný text 
PRÍRODNÉ VEDY GeoRef Logo GeoRef 
American Geosciences Institute
POPIS: poskytuje prístup k zoznamu odkazov na plnotextové odborné články v časopisoch zameraných na tému súvisiacu s planétou Zem

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  Geobibline Geografická bibliografie ČR POPIS: obsahuje špecializované dokumenty českých / zahraničných autorov, ktoré sa venujú českým geografickým reáliám (od r. 1510 po súčasnosť)

JAZYK: najmä čeština
DOKUMENTY: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články, zborníky, e-dokumenty, vysokoškolské kvalifikačné práce

Plný text
  logo-national-bibliothek Ansichtskarten Online / Österreichische Nationalbibliothek POPIS: Digitalizovaná zbierka 65tisíc pohľadníc a vedút európskych miest
JAZYK: nemecký
DOKUMENTY: pohľadnice a veduty
Plný text
  plos logo Public Library of Science POPIS: elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny
JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: články
Plný text
  greenfile logo GreenFile / Ebsco Industries POPIS: databáza poskytuje vedecké, vládne a všeobecné dokumenty týkajúce sa vplyvov jednotlivcov, firiem a vlád na životné prostredie a ako minimalizovať negatívne vplyvy
JAZYK: najmä angličtina; ale aj všetky svetové jazyky
DOKUMENTY: články a časopisy
Plný text
PRÁVO slov-lex logo Slov-Lex 
/ Ministerstvo spravodlivosti SR
POPIS: jednotný automatizovaný systém právnych informácií - otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte

JAZYK: slovenčina
DOKUMENTY: právne predpisy / zákony / vyhlášky

Plný text
  min vnitra cr logo  

Sbírka zákonů ČR 
/ Ministerstvo vnitra ČR  

POPIS: Zbiera zákonov ČR od r. 1945 až po súčasnosť - zbierka zákonov ČR a medzinárodných zmlúv

JAZYK: čeština
DOKUMENTY: zákony

Plný text
MULTIODBOROVÉ, VŠEOBECNÉ  SpringerOpen SpringerOpen 
/ Springer
POPIS: viac ako 160 recenzovaných voľne prístupných časopisov a od roku 2012 aj kolekcia voľne prístupných kníh

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: knihy / časopisy

Plný text
  sciencedirect logo ScienceDirect
/ Elsevier
POPIS: otvorený prístup k vedeckým časopisom, recenzovaným článkom a aj do vybraných dokumentov v archíve

JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  asian oj logo Asian Online Journals
/ Asian Journals
POPIS: zahŕňajú voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  Trove logo Trove
/ National Library of Australia

POPIS: obsahuje online zdroje ako knihy, obrazy, historické noviny, mapy, archívy a ďalšie, ktoré súvisia s Austráliou
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
  le temps logo Le Temps

 / Le Temps SA

POPIS: plnotextové články zo švajčiarskych novín pokrývajúce témy ako ekonómia, veda, šport, spoločnosť a kultúra vo Švajčiarsku
JAZYK: francúzština
DOKUMENTY: články

Plný text
  OpenDOAR logo OpenDOAR

/ University of Nottingham, UK

POPIS: adresár autorít vedeckých repozitárov s otvoreným prístupom - prehľadne rozdelené podľa kategórií
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
  hrcak logo Hrcak Portal of scientific journals of Croatia
/ Srce
POPIS: centrálny portál chorvátskych vedeckých časopisov, celkovo 391 časopisov

JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  U.S.C. USC Open Journal System 
/ Universidade de Santiago de Compostela
POPIS: časopisy z rôznych disciplín, napr. filozofia, literatúra, kriminológia, vzdelávanie, história, ekonómia a iné

JAZYK: najmä španielčina; ale aj: angličtina, francúzština, nemčina, portugalčina, taliančina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
   Scientific Electronic Library Online Scientific Electronic Library Online POPIS: vedecká elektronická knižnica pokrývajúca vybranú kolekciu brazílskych vedeckých časopisov

JAZYK: portugalčina, španielčina, angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  Directory of Open Access Journals Directory of Open Access Journals 
/ DOAJ
POPIS: adresár voľne dostupných časopisov zahŕňa viac ako 10 000 časopisov zo všetkých vedných oblastí

JAZYK: najmä angličtina; ale aj všetky svetové jazyky
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  degiZeit logo DigiZeitschriften POPIS: archív plnotextových článkov z prevažne nemeckých časopisov

JAZYK: najmä nemčina; ale aj angličtina
DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  repozytorium logo Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 
/ University of Lodz
POPIS: repozitár sprístupňuje elektronické dokumenty, ktoré boli vydané najmä vedeckými zamestnancami na Univerzite v Lodži

JAZYK: najmä poľština, ruština a angličtina; ale aj iné jazyky
DOKUMENTY: dizertačné práce, články, príspevky učebné materiály, vedecké časopisy

Plný text
  American Doctoral Disertations logo
American Doctoral Dissertations 1933 - 1955
/ EBSCO Information Services
POPIS: prístup k jedinej komplexnej databáze dizertačných prác prijatých americkými univerzitami počas obdobia 1933-1955

JAZYK: angličtina
DOKUMENTY: indexy dizertačných prác

Abstrakt
  brill opna logo
Brill Open 
/ Brill
POPIS: dokumenty z humanitných a sociálnych vied, medzinárodného práva a ďalších vybraných oblasti

JAZYK: najmä angličtina; ale aj: nemčina, francúzština a iné
DOKUMENTY: knihy / časopisy / ale aj iné dokumenty

Plný text
  oecdilibrary logo

OECDiLibrary 
/ Organisation for Economic Cooperation and Development

POPIS: on-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup k plným textom a faktografickým informáciám z celej produkcie platformy OECD iLibrary.

JAZYK: najmä angličtina a francúzština, a iné

DOKUMENTY: knihy, štatistiky, slovníky a iné dokumenty

Plný text
  projectgutenberg logo Project Gutenberg / Project Gutenberg POPIS: katalóg obsahuje vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh

JAZYK: najmä angličtina; ale aj: nemčina, francúzština, portugalčina a taliančina, a iné

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  pqdtopen logo
PDTQ Open
/ ProQuest

POPIS: Open Access databáza dizertácií od ProQuest sprístupňuje viac ako 3 mil. dizertačných a diplomových prác publikovaných od roku 1637

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: dizertačné práce

Plný text
  MKP logo Mestská knižnica v Prahe 

POPIS: online projekt Mestskej knižnice v Prahe - tituly pre pohodlné čítanie v elektronickej podobe (viac ako 670 e-kníh voľne na stiahnutie). Sú tu aj ďalšie e-zdroje: hudba, film, umenie a veda.
JAZYK: najmä čeština a angličtina, a iné
DOKUMENTY: elektronické knihy, odborné články a periodiká a iné

Plný text
  manuscriptorium logo Manuscriptorium / Európska digitálna knižnica rukopisov

POPIS: knižnica digitálnych dokumentov z oblasti písaného kultúrneho dedičstva. Obsahuje viac ako 385 000 záznamov a viac ako 46 200 plne digitalizovaných dokumentov v 123 inštitúciach a 24 krajinách.

JAZYK: najmä latinčina

DOKUMENTY: rukopisy, inkunábule, ranné novoveké tlače, mapy, listiny a iné

Plný text
  gallica logo Gallica - Francúzska digitálna knižnica / BnF POPIS: databáza s voľným prístupom k 90 000 digitalizovaných zväzkov z oblasti literatúry, práva, ekonómie, histórie, vedy i politických vied

JAZYK: francúzština

DOKUMENTY: knihy, zvukové nahrávky autorov 

Plný text
  bookzz logo BookZZ POPIS: databáza viac ako 2,5 milióna elektronických kníh voľne dostupných na stiahnutie v 10 rôznych formátoch

JAZYK: angličtina, nemčina, ruština

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  eKnizky logo eKnizky.sk POPIS: digitálna platforma - poskytuje elektronické dokumenty profesionálnych autorov, ale aj študentov a entuziastov

JAZYK: slovenčina a čeština

DOKUMENTY: knihy, časopisy, katalógy a noviny

Plný text
   CDL logo Česká digitálna knižnica

POPIS: ČDK obsahuje metadáta priebežne zozbierané z digitálnych knižníc v Českej republike (Národná knižnica ČR, Moravská zemská knižnica v Brne, Knižnica akadémie vied ČR a Národná technická knižnica).

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: monografie, periodiká, rukopisy, mapy, hudobniny a grafiky

Plný text
  ASEP repozitar logo Repozitář Akademie věd ČRepozitár Akademie věd ČR

POPIS: ASEP je inštitucionálny repozitár Akadémie vied ČR, slúžiaci k spracovaniu a uchovávaniu informácií o publikačných výstupoch základného výskumu vedeckých pracovníkov ústavu AV ČR
JAZYK: čeština, angličtina
DOKUMENTY: knihy, periodiká

Plný text
  BCBT logo Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 (BCBT)

POPIS: BCBT je odborná databáza, ktorá mapuje tlačiarenskú produkciu cudzojazyčných bohemík z obdobia 16.-18. storočia

JAZYK: viacjazyčná

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  CSVP logo Českoslovenští váleční parašutisté 1941-1945 POPIS: BCBT je odborná databáza, ktorá mapuje tlačiarenskú produkciu cudzojazyčných bohemík z obdobia 16.-18. storočia

JAZYK: viacjazyčná

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  DAVCR logo Digitální knihovna Akademie věd ČR POPIS: databáza obsahuje 173 periodík a 2115 monografií z produkcie Akadémie vied ČR a jej historických predchodcov, prevažne z rozmedzí 19. a 20. storočia

JAZYK: viacjazyčná

DOKUMENTY: knihy, periodiká

Plný text
  visegrad fund logo Visegrad digital parliamentary library

POPIS: Višegrádská digitálna parlamentná knižnica slúži pre prístup k súčasným a historickým hlavným parlamentným dokumentom krajín V4 a Rakúska, ktoré utvárali právne prostredie stredoeurópskeho priestoru
JAZYK: angličtina, nemčina, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina
DOKUMENTY: parlamentné dokumenty

Plný text
  ORO logo Open Research Online (ORO)

POPIS: databáza viac ako 30 000 výstupov z výskumov naprieč širokému spektru od vedy k umeniu

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: výskumy

Plný text
  ResearchGate logo ResearchGate  POPIS: databáza postavená na princípe vedci vedcom. V súčasnosti má ResearchGate viac ako 10 miliónov členov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
  oldmapsonline-logo

Old Maps Online 

POPIS: databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta

DOKUMENTY: mapy

Mapy
  SPACE 40 logo Space 40

 

POPIS: databáza obsahuje prehľad všetkých úspešných kozmických štartov od roku 1957 do roku 2012, vrátane opisu jednotlivých družíc a sond a stručného prehľadu astronautov, kozmodrómov, nosných rakiet, projektov či nehôd

JAZYK: čeština

DOKUMENTY: zoznamy

Plný text
  NLofN logo / The National Library of Norway

POPIS: databáza viac ako 360 tisíc novín, cca 32 tisíc kníh, 240 tisíc fotografií a rukopisy. V databáze je možné prezerať filmy, rádio nahrávky

JAZYK: nórčina, angličtina

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
  elementa logo / Elementa Science of the Anthropocene

POPIS: časopis Elementa – veda o antropocéne publikuje výskumy nových poznatkov o fyzických, chemických a biologických zemských systémoch

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopis

Plný text
  internet archive logo / Internet Archive

POPIS: Internet Archive je nezisková knižnica, ktorá obsahuje milióny kníh, filmov, hudby, webových stránok a mnoho ďalších dokumentov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
  pdf knihy logo / PDF knihy

POPIS: databáza obsahuje legálne stiahnuteľné knihy vo formáte .pdf, ktoré už nespadajú pod autorský zákon

JAZYK: najmä čeština, ale aj iné

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  doab logo OAPEN Foundation

POPIS: Obsahuje viac ako 8 000 akademických vedeckých kníh a kapitol v plnom texte od 213 vydavateľov sveta.

JAZYK: multilanguage

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  ODA logo

ODA - Open Digital Archive / Oslo/Akershus University College

POPIS: Digitálny repozitár obsahuje výber článkov, kapitol kníh, doktorandské a záverečné práce z Oslo a Akershus University College
JAZYK: anglický
DOKUMENTY: články, kapitoly kníh, záverečné práce

Plný text
  the ORB logo

The Open Repository Binghampton / Binghampton university

POPIS: ORB je otvorená platforma pre zdieľanie a objavovanie vedeckých a kreatívnych prác spojených s Binghamptonskou univerzitou.

Plný text
  logo-royal-society

Royal Society Open Science

POPIS: multiodborový časopis
JAZYK: anglický
DOKUMENTY: časopis

Plný text
  ubiquitypress logo Ubiquity Press / Ubiquity Press Limited POPIS: Ubiquity Press je vydavateľ otvoreného prístupu k odborným časopisom a knižným publikáciám zo všetkých vedných odborov

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: knihy, časopisy

Plný text
  tfo logo / Taylor & Francis Group POPIS: v databáze je možné vyhľadávať vo viac ako 2 700 časopisov od skupiny Taylor & Francis Group

JAZYK: angličtina

DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  hrvatska eciklopedija logo

/ Croatian Encyclopaedia

POPIS: Obe multiodborové encyklopédie zdôrazňujú obsah chorvátskeho národného dedičstva. Spolu tvoria viac ako 120 000 článkov. Sú priebežne aktualizované a rozšírené.

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: články

Plný text
  proleksis lzmk logo Proleksis Encyclopaedia

 

  portal of knowledge lzmk logo The Portal of Knowledge – Leksikografski Zavod Miroslav Krleža

 

POPIS: databáza viac ako 60 000 článkov zo siedmich digitalizovaných encyklopédií a lexikónov (chorvátske biografické slovníky, encyklopédia Miroslava Krleža, Lexikón filmu atď.)

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: články

Plný text
  studia lexikografica logo Studia lexicographica

 

POPIS: vedecký časopis Studia lexicographica je interdisciplinárny časopis lexikografie a encyklopédie. Publikuje vedecké a odborné články najmä z oblasti humanitných vied ako základ pre lexikografické a encyklopedické aktivity.

JAZYK: chorvátčina

DOKUMENTY: časopis 

Plný text
  logo DK MZK / Moravská zemská knihovna POPIS: databáza digitálnej knižnice spravuje tisíce digitalizovaných kníh a periodík z českých knižníc na jednom mieste
JAZYK: všetky jazyky
DOKUMENTY: všetky dokumenty
Plný text
  logo thefreelibrary / The Free Library POPIS: fulltextová databáza zo všetkých vedných odborov

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: časopisy a knihy

Plný text
  logo theonlinebookspage
/ The Online Books Page  POPIS: celosvetová databáza, plné texty kníh

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: knihy

Plný text
  logo oxford-academic-journals / Oxford Journals POPIS: časopisy Oxford University Press, najnovšie čísla abstraktové, staršie čísla fulltextové

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: časopisy

Plný text
  logo wdl / The World Digital Library POPIS: Svetová digitálna knižnica - členenie podľa kontinentov, krajín, rokov vydania, vedných odborov, druhov dokumentu a inštitúcií, v ktorých sa digitalizovaný dokument nachádza

JAZYK: všetky jazyky

DOKUMENTY: všetky dokumenty

Plný text
ŠPORT nar encyklopedia sportu logo

Národná encyklopédia športu

Mgr. René Bábela - SPORTDATA

POPIS: faktograficky dokumentuje a propaguje históriu a súčasnosť športu na území Slovenska v reálnom čase

JAZYK: slovenský

DOKUMENTY: články, fotografie, audiozáznamy

Plný text


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

OPIS Button-180x71

logo portal navstevnik obdlznik

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

February 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Dátum :  01 02 2018
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Dátum :  02 02 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Dátum :  03 02 2018
4
5
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  06 02 2018
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  07 02 2018
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  08 02 2018
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  09 02 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  10 02 2018
11
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  11 02 2018
12
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  12 02 2018
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  13 02 2018
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  14 02 2018
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  15 02 2018
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  16 02 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  17 02 2018
18
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  18 02 2018
19
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  19 02 2018
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  20 02 2018
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  21 02 2018
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica v rámci podujatí Kultúra na kopci, pozýva cestovateľov na [...]
Dátum :  22 02 2018
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  23 02 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  24 02 2018
25
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  25 02 2018
26
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  26 02 2018
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
/Vyučovacia hodina pre žiakov 4. – 6. ročníka ZŠ, ktorá prístupnou formou podáva tému [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  27 02 2018
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  28 02 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo