Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Knižnice

KNIŽNICE, KTORÉ BOLI ZAPOJENÉ DO NÁRODNEJ LICENCIE DATABÁZ EBSCO 

(po kliknutí na názov knižnice sa v novom okne otvorí www stránka danej knižnice)

 

Názov knižnice

1

Agroinštitút Nitra, Depozitná knižnica FAO, Nitra

2

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

3

Akademická knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici

4

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

5

Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

6

Centrum vedecko-technických informácií SR, špecializovaná vedecká knižnica, Bratislava

7

Dom kultúry v Námestove, Knižnica

8

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

9

Galantská knižnica v Galante

10

Galéria Jána Koniarka v Trnave

11

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

12

Gemersko-malohontské múzeum, Knižnica, Rimavská Sobota

13

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

14

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

15

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

16

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica

17

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave

18

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

19

Knižnica Galérie mesta Bratislavy

20

Knižnica Horehronského múzea, Brezno

21

Knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

22

Knižnica Hudobného centra, Bratislava

23

Knižnica Jána Kollára, Kremnica

24

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

25

Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava

26

Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

27

Knižnica Múzea mesta Bratislavy

28

Knižnica Múzea Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

29

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

30

Knižnica pre mládež mesta Košice

31

Knižnica Slovenského filmového ústavu, Bratislava

32

Knižnica Slovenskej národnej galérie, Bratislava

33

Knižnica SNM - Múzea Červený Kameň, Častá

34

Knižnica SNM - Spišského múzea v Levoči (v štatistikách pod: Ústredná knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave)

35

Knižnica Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

36

Knižnica Šarišskej galérie v Prešove

37

Knižnica Tribečského múzea v Topoľčanoch

38

Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby, Bratislava

39

Knižnica Vojenského historického ústavu

40

Knižnica výskumného ústavu potravinárskeho, Bratislava

41

Knižnica Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava

42

Knižnica Záhorského múzea v Skalici

43

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave

44

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

45

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

46

Krajská knižnica v Žiline

47

Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly – Thege, Hurbanovo - Knižnica

48

Kysucká knižnica v Čadci

49

Lekárska knižnica UNB, Bratislava

50

Lekárska knižnica, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

51

Lekárska knižnica, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

52

Lekárska knižnica, FN Nitra

53

Lekárska knižnica, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

54

Lekárska knižnica, FnsP Nové Zámky

55

Lekárska knižnica, FnsP Spanyola, Žilina

56

Lekárska knižnica, Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa

57

Lekárska knižnica, Národný onkologický ústav, Bratislava

58

Lekárska knižnica, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

59

Lekárska knižnica, Nemocnica Brezno

60

Lekárska knižnica, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

61

Lekárska knižnica, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

62

Lekárska knižnica, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

63

Lekárska knižnica, Nemocnice s poliklinikami, Topoľčany

64

Lekárska knižnica, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava

65

Lekárska knižnica, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

66

Lekárska knižnica, Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o., Nitra

67

Lekárska knižnica, Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec

68

Lekárska knižnica, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

69

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

70

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice, Martin

71

Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa

72

Malokarpatská knižnica v Pezinku

73

Mestská knižnica Brezno

74

Mestská knižnica Bytča

75

Mestská knižnica Dom kultúry Ilava

76

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom

77

Mestská knižnica Hany Zelinovej, Vrútky

78

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali

79

Mestská knižnica Krompachy

80

Mestská knižnica Krupina

81

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

82

Mestská knižnica Michala Matunáka v Šuranoch

83

Mestská knižnica Nová Baňa

84

Mestská knižnica Rajecké Teplice

85

Mestská knižnica Ružomberok

86

Mestská knižnica Skalica

87

Mestská knižnica Sliač

88

Mestská knižnica Snina

89

Mestská knižnica Svit

90

Mestská knižnica Šahy

91

Mestská knižnica v Bratislave

92

Mestská knižnica v Novej Dubnici

93

Mestská knižnica vo Fiľakove

94

Mestská knižnica Želiezovce

95

Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica

96

Miestna knižnica Petržalka, Bratislava

97

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

98

Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská lekárska knižnica, Bratislava

99

Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru, Bratislava

100

Novohradská knižnica, Lučenec

101

NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva VTEI, Bratislava

102

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

103

NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, pracovisko Poprad a pracovisko Banská Bystrica

104

Odborná knižnica Ministerstva financií SR, Bratislava

105

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

106

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

107

Parlamentná knižnica NR SR, Bratislava

108

Podtatranská knižnica v Poprade

109

Pohronské múzeum v Novej Bani

110

Považská knižnica v Považskej Bystrici

111

Považské múzeum v Žiline

112

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

113

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (v štatistikách pod: Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava)

114

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (v štatistikách pod: Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava)

115

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

116

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

117

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

118

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

119

Slovenská národná knižnica, Martin

120

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

121

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

122

Slovenská technická univerzita v Bratislave

123

Slovenské banské múzeum – knižnica, Banská Štiavnica

124

Spišská knižnica, Spišská Nová Ves

125

Spojená škola, školská knižnica, Žilina-Bytčica

126

Staromestská knižnica, Bratislava

127

Šarišské múzeum, Bardejov

128

Školská hudobná knižnica Konzervatória v Žiline

129

Školská knižnica Konzervatória v Košiciach

130

Školská knižnica, Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

131

Školská knižnica, SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava

132

Školská knižnica, Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Nové Zámky

133

Školská knižnica, Stredná zdravotnícka škola Nitra

134

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

135

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

136

Štátna vedecká knižnica v Prešove

137

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava

138

Tekovská knižnica v Leviciach

139

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

140

Turčianska knižnica v Martine

141

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov

142

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

143

Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

144

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Trenčín

145

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, Trnava

146

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

147

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

148

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

149

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

150

Univerzitná knižnica v Bratislave

151

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Žilina

152

Úrad priemyselného vlastníctva SR – knižnica, Banská Bystrica

153

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava – knižnica

154

Ústav vedeckých informácií a knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

155

Ústavná knižnica - ZIS Parazitologického ústavu SAV, Košice

156

Ústredná knižnica a  študijno-informačné stredisko Vysokej školy múzických umení v Bratislave

157

Ústredná knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave

158

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava

159

Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice

160

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

161

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

162

Vihorlatská knižnica, Humenné

163

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

164

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

165

Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica

166

Záhorská knižnica Senica

167

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

168

Zemplínska knižnica v Trebišove

169

Zemplínske múzeum Michalovce - Knižnica

 

Ak sa v zozname knižníc nenachádzate, požiadajte o bezplatný prístup do vedeckých databáz od spoločnosti EBSCO Publishing prostredníctvom národnej licencie koordinátorku:

Mgr. Zuzana Pracharová, tel. 043 2451 411, zuzana.pracharova(at)snk.sk
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

April 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 04 2018
3
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 04 2018
4
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 04 2018
5
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  05 04 2018
6
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  06 04 2018
7
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 04 2018
8
9
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 04 2018
10
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva odbornú verejnosť na odborné semináre Katalogizačné [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 04 2018
11
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 04 2018
12
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  12 04 2018
13
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  13 04 2018
14
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 04 2018
15
16
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 04 2018
17
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 04 2018
18
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 04 2018
19
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  19 04 2018
20
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  20 04 2018
21
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 04 2018
22
23
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 04 2018
24
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 04 2018
25
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 04 2018
26
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  26 04 2018
27
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  27 04 2018
28
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 04 2018
29
30
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 04 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo