Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Národná licencia EBSCO databáz

Národná licencia databáz EBSCO bola ukončená k 31. 12. 2016. Prístup do elektronických informačných zdrojov na národnej úrovni rieši Ministerstvo kultúry SR.
O novinkách a ďalších aktualitách Vás budeme postupne informovať.

Research databases

 

  • Databázy EBSCO sa objavili na Slovensku už koncom roku 1999 v rámci projektu eIFL Direct (Electronic Information For Libraries Direct), na ktorom spolupracovala Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave. Viac o projekte - v článku Ľubice Koskovej a Márie Kollárovej - Elektronické informácie pre knižnice na Slovensku  

    Od roku 2000 sa na financovaní databázy EBSCO na Slovensku pre slovenské knižnice spolupodieľali Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave, Ministerstvo školstva SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica zo Štátneho fondu zdravia (Ministerstvo zdravotníctva SR), Ministerstvo kultúry SR (Štátny fond Pro Slovakia, Univerzitná knižnica v Bratislave) a Slovenská národná knižnica v Martine

    Od roku 2003 na základe zmluvy so spoločnosťou EBSCO Publishing financuje databázy EBSCO len Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu pre všetky slovenské akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice (od 1. marca 2008 nová licenčná zmluva s rozšírením elektronických informačných zdrojov).

  • Prístup k týmto databázam majú všetky typy nekomerčných knižníc – akademické, vedecké, lekárske, verejné, národná a parlamentná, knižnice ministerstiev, nevládne organizácie, ktoré poskytujú služby verejnosti. V rámci Národnej licencie EBSCO bolo registrovaných a plne aktívnych 169 slovenských knižníc.

EBSCO DATABÁZY 

V rámci národnej licencie EBSCO boli sprístupnené viaceré databázy so širokým i špecifickým záberom.

Prístup do EBSCO databáz:  EBSCO prístup k databázam SNK alebo cez vzdialený prístup do EIZ.

Academic Search Complete (ASC) -najväčšia svetová multidisciplinárna databázas viac ako 8 500 plnotextovými časopismy, z čoho 7 3000 časopisov je recenzovaných. Články sú spracované retrospektívne až do roku 1887. Plné texty článkov sú buď vo formáte PDF aleho HTML. Zameranie databázy: oblasť humanitných, spoločenských a prírodných vied

Business Source Premier (BSP) - najpoužívanejšia priemyselno-obchodná databáza poskytujúca plné texty z viac ako 2 300 časopisov, vrátane plných textov z takmer 1 1000  recenzovaných časopisov. Taktiež sú tu plné texty článkov spätne až do roku 1886 ako aj citácie odkazov od roku 1998.Zameranie: všetky disciplíny obchodu vrátane marketingu, manažmentu, MIS, POM, účtovníctva, financií a ekonomiky. Databáza je denne aktualizovaná.

Humanities International Complete, ktorá obsahuje viac ako 2000 časopisov a 2 milióny záznamov, pričom 730 časopisov sa nachádza v plnom texte. Táto databáza spĺňa základné kritéria pre potreby vedeckých pracovníkov, študentov, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku humanitných vie

Health Source – Consumer Edition (HS-CE) 
- je najbohatšou databázou informácií o zdravotnej starostlivosti pre bežného čitateľa. Je dostupná v knižniciach na celom svete, poskytujúca informácie o mnohých témach z oblasti zdravotníctva, vrátane lekárskych vied, stravovania, starostlivosti o deti, lekárskej starostlivosti o športovcov a o všeobecnej starostlivosti o zdravie. Databáza ponúka prístup takmer 80 plnotextovým zdravotníckym časopisom.

Health Source: Nursing/Academic Edition (HS:N/AE) - obsahuje 550 plnotextových časopisov a je najbohatšou databázou informácií o zdravotnej starostlivosti pre bežného čitateľa

MEDLINE with Full Text - poskytuje autoritatívne informácie z oblasti medicíny, ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, zubného lekárstva, zdravotného systému a veteriny. Plné texty sú z viac ako 1 470 indexovaných časopisov. Viac ako 558 z nich nie je možné nájsť v žiadnej inej databáze

Master File Premier (MFP) - je navrhnutá hlavne pre verejné knižnice, je to multidisciplinárna databáza poskytujúca plné texty z takmer 1 700 periodík spätne až do roku 1975. Zahŕňa virtuálne každú predmetovú oblasť verejného záujmu. Obsahuje plné texty približne 500 referenčných prác a viac ako 164 000 primárnych zdrojových dokumentov, taktiež tu je možné nájsť aj obrazovú zbierku 592 000 fotografií, máp a ďalších obrazových materiálov. Databáza je aktualizovaná denne

Newspaper Source (NS) - poskytuje plné texty z viac ako štyridsiatich amerických a iných zahraničných novín. Databáza obsahuje vybrané plné texty z 389 regionálnych amerických novín. Okrem toho sú tu prepisy televíznych a rozhlasových správ

GreenFILE  - ponúka dobre vyhľadávateľné informácie z oblasti environmentalistiky. Obsahuje zbierku vedeckých, vládnych dokumentov, taktiež tituly z oblasti verejného záujmu vrátane obsahov ma tému globálne hrozby, zelené stavby, znečistenie, udržateľné poľnohospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, recyklácia a mnohé ďalšie. Databáza poskytuje indexy a abstrakty k viac ako 384 000 záznamom ako aj otvorený prístup k plným textom z viac ako 4 700 záznamov

ERIC (Education Resource Information Center/Informačné centrum zdrojov vzdelávania) - obsahuje viac ako 1,3 milióna záznamov a odkazov k 323 000 plnotextovým dokumentom spätne do roku 1966 z oblasti výchovy a vzdelávania. Databáza je voľne dostupná aj s plnými textami dokumentov.

LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts) - obsahuje indexy (registre) vybraných časopisov  plus knihy a vedecké štúdie. Časopisy sú z oblasti knihovníctva, klasifikácie, katalogizácie,  informačného manažmentu a mnoho ďalších. Databáza je rozšírená spätne až do roku 1960  

AGRICOLA obsahuje bibliografické záznamy z Národnej poľnohospodárskej knižnice Úradu Spojených štátov. Záznamy sú spracované spätne od roku 1970. Je možné tu nájsť aj citácie, takmer 4,8 milióna, ktoré pochádzajú z článkov časopisov, monografií, patentov, softvéru, audiovizuálnych materiálov a technických správ súvisiacich s poľnohospodárstvom. 

RILM Abstracts of Music Literature - len pre členov národnej skupiny IAML

Softvér pre vyhľadávanie v databázach EBSCO sa neustále obnovuje, pričom sa využívajú poznatky jednotlivých užívateľov, na zlepšenie, zjednodušenie a zefektívnenie práce.

ODPORÚČAME

Niečo viac o EBSCO Publishing nájdete v článku od Jennifer Caroll a Katy Ginanni.

KONTAKT:

Knižnice, ktoré majú záujem získať databázy EBSCO, môžu kontaktovať koordinátorku národnej licencie a požiadať o bezplatný prístup na:

Mgr. Zuzana Pracharová - zuzana.pracharova(at)snk.sk
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
tel. 043 2451 411

 


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

April 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 04 2018
3
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 04 2018
4
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 04 2018
5
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  05 04 2018
6
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  06 04 2018
7
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 04 2018
8
9
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 04 2018
10
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva odbornú verejnosť na odborné semináre Katalogizačné [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 04 2018
11
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 04 2018
12
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  12 04 2018
13
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  13 04 2018
14
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 04 2018
15
16
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 04 2018
17
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 04 2018
18
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 04 2018
19
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  19 04 2018
20
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  20 04 2018
21
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 04 2018
22
23
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 04 2018
24
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 04 2018
25
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 04 2018
26
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  26 04 2018
27
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  27 04 2018
28
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 04 2018
29
30
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 04 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo