Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Cenu J. M. Hurbana za biografické diela roku 2013 získala Situeta generácie: Osobnosti činohry SND

Martin, 18. júla 2014 – Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice (SNK) udelil v stredu 16. júla Cenu a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za pôvodné odborné diela životopisného žánru vydané v roku 2013.

Podľa riaditeľa Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc., je úroveň biografických diel porovnateľná s minulým rokom. Spomedzi stovky evidovaných diel získala Cenu J. M. Hurbana monografia Ladislava Lajcha s názvom Situeta generácie: Osobnosti činohry SND (Bratislava 2013, 584 s.). Dielo mapuje druhú slovenskú činohernú generáciu SND. V diele nechýbajú také osobnosti ako dramaturgovia a režiséri F. Hoffmann, J. Felix, I. Terén, J. Rozner, J. Slivko, J. Jamnický, J. Budský, I. Lichard, M. Kraľovičová, E. Kristínová, M. Gregor a ďalších. Profily sú spracované komplexne a erudovane vo vzájomnej interakcii doby a stavu divadla v danej vývinovej etape, autor sa v nich zameriava nielen na umeleckú činnosť, ale odkrýva aj ľudské kvality, postoje, pohnútky a príčiny konania umelcov v exponovaných situáciách doby. Sú tak prameňom poznania osudov jednotlivých osobností, prinášajú prehľad o ich pôsobiskách a základných inscenáciách, ku ktorým autor na dokreslenie cituje aj recenzie z dobovej tlače.

Prémie J. M. Hurbana získali tri publikácie:
Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773 od Libora Bernáta (Bratislava 2013, 378 s.) prináša biografické heslá početných pedagógov, pôsobiacich na trenčianskom jezuitskom gymnáziu v týchto rokoch. Abecedne usporiadané heslá sú spracované na základe poznania širokej škály archívnych a tlačených materiálov, starších i najnovších biografických slovníkov a bibliografií. Heslá v prehľadnej štruktúre obsahujú základné životopisné údaje, prehľad štúdia a učiteľského pôsobenie dejateľa, až po evidenciu literárnej činnosti a odkazy na literatúru a pramene.

Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova od Zdenka Ďurišku (Martin 2013, 540 s.) predstavuje históriu jedného z popredných slovenských podnikateľských rodov. Monografia komponovaná v prehľadných kapitolách, podrobne a detailne mapuje osudy vyše stovky príslušníkov rodu a ich prepojenie s ďalšími významnými slovenskými rodinami (Stodolovci, Makovickovci, Lackovci ...). Rozsiahly výskum osudov rozvetveného rodu Pálkovcov sa opiera o dobovú i súčasnú odbornú literatúru, dostupné archívne pramene, citované v bohatom poznámkovom aparáte (1046 odkazov), ako aj o viaceré rodinné archívy a poskytnuté informácie od žijúcich členov Pálkovcov i ďalších príbuzných rodín.

Pavol Strauss, hľadač pravdy od Martina Kolejáka (Gelnica 2013, 300 s.) je venovaná Straussovej biografii, udalostiam a okolnostiam, ktoré podstatne ovplyvnili jeho myslenie a rozhodovanie. Poznanie jeho biografie je základom pre pochopenie jeho filozoficko-teologického uvažovania. práve preto, že Strauss sa k jednotlivým témam vracal, no nespracovával ich systematicky, každá kapitola predstavuje jednu tému. Ide pritom o syntézu Straussovho uvažovania o danej téme, zasadenú do rámca filozoficko-teologickej reflexie. Z nich vidieť, že Strauss vo svojom diele odpovedá na mnohé citlivé filozofické či teologické problémy.

Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. 
manažérka publicity DIKDA zastupujúca hovorkyňa


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

January 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  01 01 2020
2
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  02 01 2020
3
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  03 01 2020
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  04 01 2020
5
6
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  07 01 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  08 01 2020
9
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  09 01 2020
10
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  10 01 2020
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  11 01 2020
12
13
14
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  14 01 2020
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  15 01 2020
16
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  16 01 2020
17
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  17 01 2020
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  18 01 2020
19
20
21
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  21 01 2020
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  22 01 2020
23
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  23 01 2020
24
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  24 01 2020
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  25 01 2020
26
27
28
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  28 01 2020
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  29 01 2020
30
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  30 01 2020
31
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum SNK
vás pozýva na Tri odysey Martina [...]
Dátum :  31 01 2020

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo