Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Prečo Slovanské múzeum A. S. Puškina?

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany Slovanské múzeum A. S. Puškina - diela A. S. Puškina v lístkovom katalógu SNK

„... Bol úžasný čas, strašný deň: 
naň čerstvé ešte spomínanie ... 
Priatelia moji, pre vás chcem 
započať svoje rozprávanie. 
Je smutné, čo vám rozpoviem ...“
 
29. októbra 1833 (1) 

Spisovateľ sa čitateľovi prihovára slovami svojich hrdinov a verše z úvodu poémy Medený jazdec akoby sami chceli rozpovedať aj príbeh života svojho autora.

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - Podobizne A. S. Puškina

Nebol to nik iný ako najznámejší ruský básnik – tak totiž charakterizuje osobnosť Alexandra Sergejeviča Puškina (rus. Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин, 6. 6. 1799 Moskva – 10. 2. 1837 Petrohrad) väčšina encyklopédií a slovníkov. Vo veľkom množstve z nich sa dočítate aj o tom, že jeho prastarý otec Ibrahim Hannibal bol krstným synom samotného Petra I. Veľkého alebo, že nadaný básnik študoval v Cárskom Sele a za svoju poéziu bol raz velebený a inokedy hanený a trestaný. Jeho život pripomínal antickú drámu, ktorá končila katastrofou – no v každej dobrej tragédii sú aj svetlé momenty, v prípade Puškinovho života je to jeho tvorba, ktorá aj v súčasnosti hovorí Puškinovou rečou ...

Čítať a rozoberať Puškina sa snažili mnohí – od žiačikov, ktorých upútala jeho Skazka (rozprávka) o rybárovi a rybke, cez študentov lúskajúcich Kapitánovu dcéru až po literárnych vedcov vysvetľujúcich jeho epigramy. Každý hodnotí Puškina zo svojho pohľadu no Slovenská národná knižnica Vám ponúka jedinečnú možnosť spoznať osobnosť A. S. Puškina cez literárne a rodinné vzťahy so Slovenskom.

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - kaštieľ Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - salón A. Gončarovovej - Friesenhofovej

Brodzany – kaštieľ rodiny von Friesenhof – dnes Slovanské múzeum A. S. Puškina a pohľad do expozície rodinných salónov

Fondy Slovenskej národnej knižnice sú bohaté na dokumenty a pamiatky týkajúce sa Puškina a jeho diela. U nás ale nespoznáte Puškina iba cez litery jeho textov, pretože SNK Vám dáva možnosť navštíviť Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch a in situ sa tak zoznámiť s jeho dielom a prostredím, v ktorom žila jeho rodina. Ako je to možné? Francúzi by povedali iba "cherchez la femme" alebo za všetkým hľadajte ženu ... Puškin to vo svojom epigrame vyjadril zasa veršom:

"U sudcu hluchého sa hluchý s hluchým hádal,
"Nech kravu vráti mi!" si hluchý s krikom žiadal.
- No, odpusť, - hluchému dá hluchý odpoveď:
- ten poľa kúštiček užíval už môj ded.
A sudca rozriešil: "Čo má ísť brat na brata?
Ani ten, ani ten, dievka je vinovatá." 
1830 (2)

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - Prečo múzeum A. S. Puškina?

Brodziansky kaštieľ bol totiž sídlom rodiny von Friesenhof, do ktorej sa vydala Puškinova švagriná – Alexandra Gončarovová – Friesenhofová. V Brodzanoch potom Alexandru navštevovala sestra Natália Nikolajevna - Puškinova manželka aj ich deti. Prechádzka rodinnými salónmi, v ktorých nájdete napríklad aj veraje dverí s označením výšky jednotlivých členov rodiny a Puškinových najbližších, Vás vtiahne do atmosféry cárskeho Ruska z jeho literárnych diel. 

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - portréty Alexandra Gončarovová a Georg Friesenhof

Alexandra Gončarovová – Friesenhofová, Puškinova švagriná a jej manžel diplomat v Rusku - barón von Friesenhof

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - veraje dverí s označením výšky členov rodiny Friesenhof aj Puškinových detí Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - veraje dverí s označením výšky členov rodiny Friesenhof aj Puškinových detí

Veraje dverí s označením výšky členov rodiny Friesenhof aj Puškinových detí

Literárne práce A. S. Puškina boli už za jeho života prijímané pomerne rozporuplne, kým poéma Ruslan a Ľudmila alebo román vo veršoch Eugen Onegin boli pýchou ruskej literatúry, poému Medený jazdec o povodni v Petrohrade cenzúra zakázala. Všetky Puškinove diela, ale vyvolávali nebývalý ohlas aj v ostatných slovanských literatúrach a teda ani predstavitelia našej romantickej a realistickej literatúry nezostali imúnni voči sile jeho veršov. Preklady jeho poézie a próz nájdeme už v almanachu Hronka (preklady Karola Kuzmányho) a u všetkých štúrovcov na čele s A. B. Sládkovičom, inšpirovali sa ním však aj predstavitelia realizmu – Pavol Országh - Hviezdoslav, Janko Jesenský a reprezentanti modernej slovenskej literatúry ako Ján Smrek, Ján Rob - Poničan, Rudo Brtáň, či Ľubomír Feldek, Ján Štrasser a iní.

A. S. Puškin: Eugen Onegin - autorova predstava hlavnej postavy z roku 1830Puškin A. S. - Eugen OneginPuskin Eugen Onegin 1837

A. S. Puškin a jeho Eugen Onegin – autorova predstava o hrdinovi, publikovaná v kompletnom vydaní diel A. S. Puškina z r. 1909 (6-zväzkov), prvé vydanie románu vo veršoch z roku 1833 a vydanie z roku 1837

Alexander Sergejevič do svojich diel „vložil svoju dušu“, tak ako to opísal Svetozár Hurban - Vajanský (In: State o svetovej literatúre) a sám v nich akoby predvídal svoj tragický koniec, keď bonviván Eugen Onegin, ktorý odmietol lásku krásnej Taťjany, v súboji žiali nad smrťou priateľa Lenského. Puškin sa stane „priateľom“, ktorý v nezmyselnom súboji o česť pištoľou zranený na zem padne. Bude sa biť za česť svojej lásky – manželky Natálie Nikolajevny Gončarovovej, ktorú spoločnosť prezývala Afrodita Nevy alebo Venuša Petrohradu. Súboj však prehrá - na následky zranenia umiera a zrodí sa legenda menom Puškin. Do histórie sa ale zapíše aj meno druhého duelanta, ktorý svet pripravil o Puškina a jeho ďalšie diela – George d´Anthés sa stane prízrakom z jeho poém.

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany - portréty Puškin s manželkou a D´Anthes

Alexander S. Puškin, Natália Nikolajevna Puškinová - Lanská, rod. Gončarovová a George d´Anthés, duelant, ktorý zranil básnika

Puškin však vo veršoch vyjadroval všetky pocity – od nenávisti až k láske a práve láskou je presiaknuté aj „Pismo Taťjany k Oneginu“ (List Tatiany Oneginovi)  

"Drahý!... Nie, s nikým na tomto svete 
už s takým rýdzim ohlasom 
nebudú moje túžby späté... 
Ja z vôle božej tvoja som. 
Môj celý život, milovaný, 
sľuboval mi ťa naveky, 
až po hrob si mi nebom daný, 
ochranca blízky, ďaleký ..."

Aj ďalšie verše lásku znajú a či slová našich básnikov hovoria rečou Puškina - posúďte sami:

Я вас любил... / Mal som vás rád / Ľúbil som Vás ... 

Slovami Janka Jesenského (2)

Mal som vás rád, a možno moja duša 
že prechováva ešte lásky cit, 
no nech vás ona nepokúša, 
ja vás už nechcem ničím rozžialiť. 
Mal som vás rád bez nádeje a nemý, 
raz skromný som bol, žiarlil druhý raz, 
mal som vás rád zo srdca, roznežnený, 
jak, božedaj, by druhý ľúbil vás.

V preklade Jána Smreka (3)

Ľúbil som vás: snáď ešte, možné 
to je, 
v duši mi cele nestlel lásky cit, 
no nech vás ona neznepokojuje, 
ja by vás ničím nechcel zarmútiť. 
Ľúbil som beznádejne, mlčky, snivo,
mučený žiarlivosťou toľko ráz, 
tak nežne miloval som, opravdivo, 
ja, boh daj, aby iný ľúbil vás.

A pre porovnanie 
v prebásnení Ľubomíra Feldeka (4)

Mal som vás rád a možno ešte v duši 
mi z pahreby tej lásky stúpa dym. 
No nech vás z pokoja viac nevyruší. 
Ničím vás rozosmútiť nemienim. 
Mal som vás rád tak mlčky, beznádejne,
červenel som sa, žiarlil mnohokrát. 
Mal som vás rád tak nežne, neochvejne
- bodaj by druhý mal vás takto rád.

Pripomeňte si s nami Alexandra Sergejeviča Puškina čítaním jeho diel – vyberte si zo širokej ponuky prekladov i originálnych vydaní na www.kis3g.sk alebo prijmite naše pozvanie na prechádzku rodinnými salónmi a parkom kaštieľa Slovanského múzea v Brodzanoch. Veď, ako sám Puškin v básni Exegi monumentum (1836) hovorí:

„Nie celý neumriem. Tá duša neumrie mi,
 čo v svoju lýru som ja vedel položiť - 
a slávnym budem ja, kým na tejto tu zemi 
hoc jeden básnik bude žiť.“ 
(2)

Prehliadku expozície Slovanského múzea A. S. Puškina si môžete objednať TU.

 

Zoznam bibliografických odkazov

(1)    JESENSKÝ, Janko. 1947. Z epiky A. S. Puškina. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1947. 
        s. 55. Medený jazdec (Petrohradská povesť).

(2)    JESENSKÝ, Janko. 1947. Z lyriky A. S. Puškina. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1947. 
        s. 134. Mal som vás rád, s. 158 Exegi monumentum

(3)    SMREK, J. 1978. Preklady / François Villon, Aleksandr Sergejevič Puškin, Sándor Petőfi, Endre Ady, József Attila.
        Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1978.  531 s.

(4)    FELDEK, Ľ. 1995. Severná ruža / Alexander Sergejevič Puškin ; [Z rus. orig. vybr. a prel. Ľubomír Feldek].
        Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1995. 119 s. ISBN 8022005991.

 


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  01 08 2018
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 08 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 08 2018
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 08 2018
5
6
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 08 2018
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  08 08 2018
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 08 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 08 2018
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 08 2018
12
13
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 08 2018
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  15 08 2018
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 08 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 08 2018
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 08 2018
19
20
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 08 2018
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  22 08 2018
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 08 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 08 2018
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 08 2018
26
27
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 08 2018
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  29 08 2018
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 08 2018
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  31 08 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo