Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Sektor A


Mapa hrobov významných osobností NC - sektor A - výberový menoslov 

Legenda: 
XY (bold) - číslo náhrobníka na mape sektora / h. č. WZ - číslo hrobu - parcely

Fotografie: Radoslav Ondrašovič

73 / h.č. 20  Zora Jesenská (1909 – 1972) – spisovateľka, prekladateľka, redaktorka, literárna kritička a činovníčka Živeny, neter Janka Jesenského. Publikovala pod pseudonymom Neznáma čitateľka a E. Letričková. Zaoberala sa najmä teóriou a kritikou prekladu. Po roku 1968 bola jej činnosť tabuizovaná.

75 / h.č. 18 Janko Jesenský (1874 – 1945) – právnik, spisovateľ. Všestranne literárne činný, autor poézie – zbierky Verše, Zo zajatia, Proti noci, ale aj prózy – poviedky Malomestské rozprávky či román Demokrati. Autor pomníka: Fraňo Štefunko.

93 / h.č. 17 Karol Kuzmány (1806 – 1866) – spisovateľ, cirkevný hodnostár a národný buditeľ. Písal náboženskú spisbu, vydával almanach Hronka. Aktívne sa zúčastnil na založení Matice slovenskej, stal sa jej prvým podpredsedom, výrazne tiež prispel k založeniu slovenského gymnázia v Martine. Na národnom cintoríne bol pochovaný ako prvá významná osobnosť, pričom jeho hrobka bola v roku 1990 zreštaurovaná (Jozef Pavle) podľa pôvodnej fotografie z roku 1867.

32 / h.č. 16 Ján Francisci Rimavský (1822 – 1905) – politik, spisovateľ, redaktor. Ako aktívny člen štúrovskej generácie stál pri zrode spolku Tatrín (1844), Žiadostí slovenského národa (1844), spoluorganizoval Memorandum národa slovenského (1981) i vznik Matice slovenskej (1863), bol jej doživotným čestným predsedom. Založil a redigoval aj Pešťbudínske vedomosti a ako prvý vydal Slovenské povesti.

NC A 75 Hrobka rodiny Jesenskych   NC A 93 Hrobka rodiny Kuzmany
          Hrobka rodiny Jesenských                                 Hrobka rodiny Kuzmány a náhrobník J. F. Rimavského

84 / h.č. 15 Andrej Kmeť (1841 – 1908) – teológ, ľudovýchovný pracovník, vlastivedný bádateľ a zakladateľ slovenskej muzeológie. Organizoval celoslovenský botanický, archeologický, mineralogický a paleontologický výskum, no popularizoval aj ľudovú výšivku a čipku. Jeho najvýznamnejším dielom je Veleba Sitna. V roku l893 založil Muzeálnu slovenskú spoločnosť. Autorom jeho pomníka vybudovaného podľa starého slovanského zvyku – navŕšené skaly, na ktorých je umiestnený kríž, bol martinský architekt Blažej Bulla (1909).

48 / h.č. 83 František Hečko (1905 – 1960) – redaktor, spisovateľ. Básnické dielo (zbierky Na pravé poludnie, Slovanské verše) je v úzadí prózy – romány: Červené víno, odráža dynamiku spoločnosti, Drevená dedina je typickým príkladom socialistického realizmu. Pomník, na mieste, kde je pochovaná aj manželka F. Hečku - Mária Jančová (spisovateľka pre deti a mládež), navrhol Fraňo Štefunko.

 4 / h.č. 84 Július Barč–Ivan (1909 – 1953) – spisovateľ, dramatik. Z divadelných hier sú najinscenovanejšie veselohra Mastný hrniec a dráma Matka, v ktorej rozobral etické problémy a odsúdil fašizmus. Autor pomníka: Fraňo Štefunko.

87 / h.č. 85 Janko Kráľ (1822 – 1876) – básnik, advokát. Ako najrevolučnejší zo štúrovcov (organizoval ľudové povstania) už v almanachu Nitra II publikoval svoje balady a lyriku: Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko, Zverbovaný, Povesť. Jeho pozostatky boli na NC prevezené v roku 1942 zo Zlatých Moraviec. Autori náhrobníka: Alexander Ilečko, Peter Peressényi (1992).

83 / h.č. 86 Ján Kalinčiak (1822 – 1871) – spisovateľ, literárny kritik. Jeho prozaická tvorba je na rozhraní romantizmu a realizmu – historické povesti: Milkov hrob, Púť lásky, Knieža liptovské. Najznámejšia je ale Reštavrácia – Obrazy z nedávneho života, hovorí o zákulisí volieb podžupana. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej aj členom jej výboru.

    NC_A_15_Kmet   NC_A_85_Kral   NC_A_86_Kalinciak
Náhrobníky Andreja Kmeťa, Janka Kráľa a Jána Kalinčiaka

23 / h.č. 5 Štefan Marko Daxner (1822 – 1892) – právnik, publicista, ideológ národného hnutia, ktorého ako jedného z „troch sokolov“ v roku 1848 odsúdili na smrť. Bol spoluautorom Žiadostí slovenského národa (1844) aj Memoranda národa slovenského (1863).

18 / h.č. 6 Jozef Cíger Hronský (1896 – 1960) - spisovateľ, publicista, maliar, kultúrny pracovník a manažér. Písal pre deti a mládež (Smelý zajko, Smelý Zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka) i dospelých (Jozef Mak, Svet na Trasovisku) sa zaslúžil aj o vybudovanie modernej tlačiarne Neografia. V argentínskom exile ako pracovník textilky tvoril literárne aj výtvarne (cyklus obrazov (vitráží) Zázračný život Panny Márie Lujánskej), ale spoluzakladal aj Zahraničnú MS. Ostatky J. C. Hronského a jeho manželky Valérie boli prevezené z Argentíny v roku 1993 pri príležitosti 130. výročia založenia MS. Autori náhrobníka: Ladislav Berák s manželkou.

89 / h.č. 7 Štefan Krčméry (1892 – 1955) – básnik, prozaik, historik a prekladateľ, organizátor literárneho a kultúrneho života. Vo svojej tvorbe sa opieral o našu literárnu modernu, ale aj o európskych romantikov a symbolistov. Ako prvý vyjadril myšlienku, aby martinský cintorín bol národným ...

 7 / h.č. 10 Martin Benka (1888 – 1971) - maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg. Ako prvý slovenský výtvarník sa venoval aj scénickému výtvarníctvu (opona a výzdoba divadla v Martine) a grafickej a ilustračnej tvorbe (ilustrácie k Dobšinského Prostonárodným povestiam slovenským). V Martine je po ňom pomenovaná galéria, prezentujúca jeho pozostalosť. Autor busty: Fraňo Štefunko.

  NC_A_Hronsky_Krcmery_Benka   NC_A_Kukucin_Skultety_Roy  
   Pohľad na náhrobky M. Benku, Š. Krčméryho, J. C. Hronského, Š. M. Daxnera a náhrobky V. Roya, J. Škultétyho a M. Kukučína

132 / h.č. 11 Vladimír Roy (1885 – 1936) – básnik, ev. farár. Spolu s I. Kraskom a J. Jesenským reprezentoval 2. vlnu slovenskej moderny. Autor náhrobníka (žena s lýrou): Fraňo Štefunko (1945).

148 / h.č. 13 Jozef Škultéty (1853 – 1948) – literárny vedec, redaktor Národných novín a Slovenských pohľadov, publicista. Od roku 1919 správca Matice slovenskej. Autor náhrobníka: Fraňo Štefunko.

92 / h.č. 14 Martin Kukučín (vl. m. Matej Bencúr, 1860 – 1928 Lipik, býv. Juhoslávia) – lekár, spisovateľ. Po štúdiách sa usadil na ostrove Brač, pôsobil aj v Južnej Amerike a neskôr v býv. Juhoslávii. Predstaviteľ realizmu v próze – poviedky Neprebudený, Mišo, Veľkou lyžicou, Rysavá jalovica, Keď báčik z Chochoľova umrie a novela Mladé letá. Vrcholom bol ale román Dom v stráni a románová kronika Mať volá. Pozostatky M. Kukučína na boli NC prevezené v roku 1928, v roku 1971 tu bola pochovaná aj jeho manželka Perica Didolićová. Autor náhrobníka: Dušan Jurkovič (1931).

19 / h.č. 39 Samuel Czambel (1850 – 1909) – jazykovedec, prekladateľ. Dosiahol pozoruhodné výsledky vo výskume slovenských nárečí a a ľudovej slovesnosti.

    / h.č. 95 Gorazd Zvonický (vl. m. Andrej Šándor, 1913 – 1995 Rím, Taliansko) - básnik, prozaik, prekladateľ a redaktor, saleziánsky kňaz. Tvoril v intenciách katolíckej moderny, prekladal taliansku literatúru do slovenčiny a ako prvý Slovák bol poctený Rytierskym radom Za zásluhy o Taliansku republiku. Jeho pozostatky boli na NC prevezené v roku 1996.

103 / h.č. 47 Hana Rapantová - Meličková (1900 – 1978) – herečka. Stvárnila takmer 180 postáv a desiatky filmových, rozhlasových a televíznych kreácií. Bola významnou interpretkou poézie. Manžel Hany Meličkovej – prof. Daniel Rapant, bol historik, slavista, autor 13-zväzkového diela Slovenské povstanie roku 1848-49.

35 / h.č. 104 Mikuláš Galanda (1895 – 1938) – kresliar, grafik, typograf a ilustrátor, snažiaci sa zobraziť sociálnu skutočnosť. Laureát Striebornej medaily za knižnú grafiku na Svetovej výstave v Paríži z roku 1937. Jeho náhrobok zdobí reliéfom Madonny s dieťaťom – jeho vlastné dielo.

65 / h.č. 344 Anna Hurbanová-Jurkovičová (1824 – 1905) – prvá slovenská ochotnícka divadelná herečka, manželka J. M. Hurbana a matka S. Hurbana-Vajanského.

63 / h.č. 211 Svetozár Hurban-Vajanský (1847 – 1916) – spisovateľ, redaktor, ideológ. Redigoval Národné noviny, Slovenské pohľady. Ako člen 1. vlny realizmu vydal básnickú zbierku Tatry a more, ale aj romány - napr. Kotlín.

NC_A_344_Hurbanova-Jurkovicova  NC_A_211_Vajansky  NC_A_688_Hodza_Milan
          Náhrobníky Aničky Hurbanovej-Jurkovičovej, jej syna Svetozára Hurbana-Vajanského a Dr. Milana Hodžu

106 / h.č. 352 Milan Thomka Mitrovský (1875 – 1943 Mníchov, Nemecko) – akademický maliar, spisovateľ. Absolvent AVU, ktorý sa v tvorbe inšpiroval nemeckým novoklasicizmom i talianskou klasickou školou. Autor zbierky noviel Pani Heléne.

151 / h.č. 791 Elena Maróthy-Šoltésová (1855 – 1939) – spisovateľka a priekopníčka ženského hnutia, zakladateľka a predsedníčka spolku Živena a organizátorka zakladania slovenských dievčenských škôl. Predstaviteľka realistickej prózy so sentimentálnymi prvkami – spomienkovo-reflexívna kniha Moje deti.

55 / h.č. 688 Dr. Milan Hodža (1878 – 1944, Clearwater, USA) - slovenský politik, štátnik a publicista. Bol úradujúci prezident Česko-slovenskej republiky, 11. predseda vlády Česko-Slovenska (prvý slovenský) a viackrát minister. Synovec Michala Miloslava Hodžu.

 / h.č. 677 prof. Viliam Marčok (1935 – 2013) – literárny vedec, literárny kritik, básnik, vysokoškolský pedagóg, editor. Autor III. zväzku Dejín slovenskej literatúry - Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia.

8 / h.č. 771 Ján Bodenek (1911 – 1985) – redaktor a prozaik, autor novely Ivkova biela mať, ktorej akoby „ilustráciu“ vidíme i na jeho náhrobku, tvoril silne sociálne orientované dielo, určené najmä mladému čitateľovi.

193 Ferdinand Hoffmann – divadelný režisér, dramaturg, prekladateľ, publicista i dramatik, ktorý musel emigrovať a bol z dejín našej teatrológie umelo vymazaný. Až v Buenos Aires naštudoval niekoľko divadelných hier. Jeho pozostatky boli uložené na NC v rámci Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže v roku 1995.

17 / h.č. 972 Dr. Jozef J. Cincík (1909 – 1992, USA) – maliar, sochár, scénograf a historik umenia.

210 Belo Polla (1917 - 2000) – matičný činovník, archeológ, archivár a historik.

139 / h.č. 985 Ivan Stodola (1888 -1977) – lekár, dramatik, inovátor realistickej hry z ľudového prostredia, tvorca modernej spoločenskej komédie a historickej hry - Bačova žena, Jožko Púčik a jeho kariéra. Pracoval ako hlavný župný lekár, inšpektor a úradník ministerstva zdravotníctva. Výstižný je pomníček na hrobe – otvorená kniha.

95 / h.č. 990 Jozef Lettrich (1905 – 1969, New York, USA) – právnik, politik, predseda Slovenskej národnej rady (1945 – 1948).


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  01 08 2018
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  02 08 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  03 08 2018
4
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  04 08 2018
5
6
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  07 08 2018
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  08 08 2018
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  09 08 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  10 08 2018
11
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  11 08 2018
12
13
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  14 08 2018
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  15 08 2018
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  16 08 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  17 08 2018
18
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  18 08 2018
19
20
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  21 08 2018
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  22 08 2018
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  23 08 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  24 08 2018
25
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  25 08 2018
26
27
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  28 08 2018
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  29 08 2018
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  30 08 2018
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica pozýva malých aj veľkých na výstavu  Rozprávky nielen [...]
Dátum :  31 08 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo