Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Jozef Miloslav Hurban /vedecká konferencia/

Martin, 9. júna 2017 – Štíhly sediaci pán, aj z fotografie z roku 1849 vidno, že bol vysoký. Polodlhé cestičkou rozdelené vlasy, husté fúzy a brada, na prste pečatný prsteň – aj tak zachytilo Jozefa Miloslava Hurbana pred zhruba 169 rokmi šikovné oko fotografa. Aj tento vzácny kalotyp odprezentovala Slovenská národná knižnica na vedeckej konferencii venovanej 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

Vzácna fotografia

„Tento kolorovaný portrét J. M. Hurbana na slanom papieri, tzv. kalotyp, pochádza z roku 1849 a pravdepodobne ho vyhotovil srbský fotograf Anastas Jovanović vo Viedni. Fotografia sa do nášho archívu dostala kúpou, od rodiny Hurbanovcov v roku 1973," uviedla Mária Valová zo Slovenskej národnej knižnice počas svojho príspevku. Tzv. slaný proces patrí k najstarším fotografickým technikám, ktorá sa používali v rokoch 1834 - 1855. K vzácnym nesporne patria aj dagerotypy, na ktorých je Hurbanova manželka Anna Jurkovičová-Hurbanová s dvojročným Svetozárom Hurbanom Vajanským (1849). Veľmi cenným z historického hľadiska je aj dagerotyp, ktorý zobrazuje členov slovenského vyslanectva z roku 1849 a zachytáva aj Ľudovíta Štúra.

2017-06-08 OSaVPP Hurban LA K 4a 158 2017-06-08 Hurban J M konferencia pozvanka

Kalotyp s portrétom J. Miloslava Hurbana z fondov Literárneho archívu SNK (LA SNK, sign. K 4a), pozvánka a program konferencie

Do pomníka zamurovali prsť z bojísk

Peter Macho z Historického ústavu SAV sa v príspevku zameral na prvý Hurbanov pomník, ktorý mu na Slovensku postavili v roku 1928 v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky. „Symbol Hurbana bol skutočne vtiahnutý do celonárodnej symboliky a prejavilo sa to okrem iného aj tým, že do podstavca tohto pomníka bola vložená prsť z viacerých bojísk – napr. z bojiska neďaleko Starej Turej, kde bojovali počas revolúcie 1848 hurbanovskí dobrovoľníci. Zároveň tam vložili prsť z francúzskych bojísk z 1. svetovej vojny, kde bojovali československí legionári," uviedol Peter Macho. Dodal, že prsť, teda zeminu z bojísk, na ktorých bojovali československí legionári, venovali sami obyvatelia Nového Mesta nad Váhom - „napr. riaditeľ miestneho gymnázia daroval prsť z hrobu svojho brata, legionára, ktorý zahynul v bojoch na uhorskom fronte. Takéto prepájanie, pomocou zeminy z bojísk, bola bežné v medzivojnovom období. Pri spätnom pohľade do minulosti si uvedomíme, že Slováci nemali až tak veľa hrdinských bojovníkov, takže ich potrebovali prepojiť so súčasnosťou," uzavrel P. Macho.

Predkovia vlastnili mlyn

Predkovia J. M. Hurbana pochádzali zo Sobotišťa, kde v 18. storočí vládol živo sa rozvíjajúci obchod i remeselníctvo. Hurbanovci po niekoľko generácií vlastnili jeden z tunajších mlynov a patrili k relatívne slobodnej vrstve obyvateľstva. „Základné informácie o pôvode rodu Hurbanovcov poznáme od samotného Jozefa Miloslava – v jeho pozostalosti sa totiž zachoval náčrt rodokmeňa, do ktorého zaznamenal, že jeho otec bol Pavel bol synom klobučníka Jána a ten bol zas synom Jána Hurbana, majiteľa mlyna Hurbanových v Sobotišti," zdôraznil Zdenko Ďuriška zo Slovenskej národnej knižnice. O tom, kedy bol mlyn postavený a kde presne stál, sa zatiaľ nepodarilo zistiť informácie. V prameňoch z obdobia, z ktorého sa nám zachovali mapy, sa už nespomína. Mlyn sa spomína sa už v roku 1655, keď Štefan Urbani predal svoj podiel na mlyne synovcovi Pavlovi za 200 zlatých a 5 grošov.

2017-06-08 OSaVPP Hurban konferencia Duriska

Do minulosti rodu Hurbanovcov prítomských zasvätil Z. Ďuriška (SNK), ktorý upozornil aj na mätúce údaje z matrík.

Hurban a národní hrdinovia

Daniela Kodajová z Historického ústavu SAV zas vysvetlila pohľad Hurbana na národný príbeh o Slovensku a Slovákoch a rozobrala jeho verziu slávnej histórie nášho národa, ktorá bola zdrojom národnej hrdosti našich predkov. Typickou črtou obdobia nacionalizmu bolo písanie historických a historizujúcich literárnych a dramatických útvarov, ospevovanie skutkov postáv národného dávnoveku. Historická hodnovernosť opísaných skutkov je irelevantná. „Diela mali spĺňať ideologické a estetické kritériá, prebúdzať a formovať národné povedomie o sebe a sebavedomie. Hurban nebol ani historik ani literárny vedec. Hurbanova generácia si však uvedomovala, že v 40. rokoch 19. storočia prežívajú dobu, ktorá speje k veľkým a rozhodujúcim udalostiam a pri takýchto nemôže byť nič mdlé, nevýrazné, nerozoznateľné," uviedla D. Kodajová.

2017-06-08 OSaVPP Hurban konferencia Kodajova 2017-06-08 OSaVPP Hurban konferencia Chmel 2017-06-08 OSaVPP Hurban konferencia Matovcik

Život a dielo J. M. Hurbana v príspevkoch rozoberali aj Daniela Kodajová, Rudolf Chmel a Augustín Maťovčík

Na odbornom podujatí odzneli príspevky aj o tom, akej ideológie sa náš národný dejateľ pridŕžal. Literárny vedec a slovakista Rudolf Chmel priblížil Hurbanov zápas za národnú identitu, Miriam Viršinská z Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozrejmila Hurbanovu duchovnú prácu v cirkevnom zbore v Hlbokom. Edíciu dokumentov a korešpondencie ev. farára Daniela Slobodu obsahujúcu aj listy J. M. Hurbana, pripravenú Zdeňkom Fišerom z Moravského múzea v Brne priblížil a zhodnotil prof. Dušan Škvarna z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Genézu Hurbanovho životopisu Ľudovíta Štúra rozobral Augustín Maťovčík zo SNK.

Katarína Mažáriová 
hovorkyňa SNK


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

June 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  01 06 2018
2
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  02 06 2018
3
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  03 06 2018
4
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  04 06 2018
5
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  05 06 2018
6
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Prešov, Slovensko
ŠVK Prešov
Jubilejné 20. zasadnutie komisie zameranej na nové trendy a aktuálne problémy v oblasti [...]
Dátum :  06 06 2018
7
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Prešov, Slovensko
ŠVK Prešov
Jubilejné 20. zasadnutie komisie zameranej na nové trendy a aktuálne problémy v oblasti [...]
Dátum :  07 06 2018
8
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  08 06 2018
9
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  09 06 2018
10
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  10 06 2018
11
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  11 06 2018
12
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  12 06 2018
13
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany Vás pozýva na [...]
Dátum :  13 06 2018
14
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  14 06 2018
15
Bratislava, Slovensko
UKB
Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave a Univerzitná [...]
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  15 06 2018
16
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  16 06 2018
17
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  17 06 2018
18
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  18 06 2018
19
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  19 06 2018
20
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  20 06 2018
21
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  21 06 2018
22
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  22 06 2018
23
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  23 06 2018
24
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  24 06 2018
25
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica
si Vás dovoľuje informovať, že od 25. do 27. júna 2018 a [...]
Dátum :  25 06 2018
26
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica
si Vás dovoľuje informovať, že od 25. do 27. júna 2018 a [...]
Dátum :  26 06 2018
27
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica
si Vás dovoľuje informovať, že od 25. do 27. júna 2018 a [...]
Dátum :  27 06 2018
28
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  28 06 2018
29
30

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo