Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Konferencia Remeslo a kniha: vypočujte si odborníkov zo Slovenska a zahraničia

Slovenská národná knižnica organizuje v dňoch 10. až 12. mája 2017 konferenciu Remeslo a kniha. Na konferencii odznie množstvo zaujímavých príspevkov od odborníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie a vypočuť si prednášajúcich, môžete tak urobiť do 5. apríla.

header 2017 Remeslo a kniha

Slovenská národná knižnica, ako organizátor konferencie, sa odprezentuje niekoľkými príspevkami: Počas reštaurovania knihy Europae totius terrarum orbis partis praestantissimae hľadali odborníci súvislosti medzi kníhtlačiarom, vydavateľom, kníhkupcom, viazačom kníh a objednávateľom, ktoré im pomohli pri záchrane knihy a jej väzby. Druhý príspevok sa zaoberá reštaurovaním pergamenovej listiny, na ktorej je maľovaný rodostrom šľachtického rodu Sztáray. Poster zachytáva jednotlivé reštaurátorské postupy, ktoré boli použité pri záchrane dokumentu.

Ako reštaurovať tak, aby nevznikli škody? Je správne, ak reštaurátor postupuje inak pri reštaurovaní knižného bloku a inak pri oprave väzby? Konkrétne príklady z praxe uvedú kolegovia z Fakulty reštaurovania, Univerzity Pardubice. Pochvália sa, ako sa im podarilo komplexne zreštaurovať Melantrichovu Biblie z roku 1557. Poskytnú svoj návod, ako docieliť, aby sa faksimile kópia stala skutočným dvojčaťom originálu - konkrétne faksimile fólia 133 Litomyšlského graduálu z roku 1563.

Pôsobenie Litografickej dielne Hlavného komorsko-grófskeho úradu, ktorý spravoval banskú činnosť v stredoslovenskej banskej oblasti, rozoberú odborníci zo Slovenského banského múzea. Dielňa tlačila najmä banské mapy, zachytávajúce predovšetkým trasy rudných žíl a banských diel a tiež prednášky profesorov Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Dielňa pôsobila v Banskej Štiavnici od začiatku 19. storočia do prvej štvrtiny 20. storočia.

Kolegovia z Múzea hlavného mesta Praha sa podelia o skúsenosti s konzervovaním a reštaurovaním niekoľkých stoviek grafických listov v rámci výstavy Pražské veduty 18. storočia. Šesť reštaurátorov si muselo zjednotiť názory na konzervovanie jednotlivých grafík, ktoré si síce vyžadovali individuálny prístup, ale zároveň bolo nevyhnutné, aby bola zachovaná jednota v miere reštaurovania.

Archeologický ústav SAV bude interpretovať svoje skúsenosti s problémami a nadobudnutými poznatkami v oblasti konzervovania kovových nálezov doby medenej, eneolitu, dobe bronzovej a železnej, ktoré naši predkovia využívali na pracovné i estetické účely.

Viacerými príspevkami odovzdá svoje odborné vedomosti aj Národní knihovna ČR. Odprezentuje proces reštaurovania fyzicky poškodenej väzby pergamenového kódexu zo začiatku 14. stor., ktorá je bohatá na iluminovácie - metódou in situ. Tento nádherný exemplár následne zapožičali Fitzwilliamsovmu múzeu v Cambridgei na výstavu iluminovaných rukopisov, ktoré mapovali vývoj európskej knižnej maľby od 8. až po 17. stor. 
Na problematiku reštaurovania plastových knižných väzieb, ktoré sa začali objavovať v druhej polovici 20. storočia, sa doteraz nezameriaval žiadny výskum. Kolegovia z Národní knihovny ČR preto ponúkajú dielčie výsledky výskumu zamerané na čistenie, ambulantné opravy a uloženie knižných väzieb so syntetickými prvkami poťahov a dosiek. Výskum prebiehal v rámci projektu NAKI „Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie"
Zhruba 96 % z fondov Národní knihovny ČR spadá do tzv. novodobých fondov (t.j. po roku 1801). V rokoch 1845-1850 však dochádza ku zmenám v technológii výroby papiera, ktoré však znižujú jeho životnosť. Fondy knižnice sú preto hromadne odkysľované. O výsledkoch testovania technológie Papersave Swiss, ktorú testovali na vzorkách v roku 2016, sa podelia počas svojej prednášky.

Univerzitná knižnica v Bratislave prispeje odborným príspevkom o stanovení plesní a mikroorganizmov pred a po dezinfekcii vybraným médiom.

Moravský zemský archív v Brne vystúpi s podrobnou ukážkou a popisom rekonštrukcie Mestskej knihy z rokov 1585–1628, ktorá bola v minulosti už niekoľkokrát opravovaná. Náhradná väzba v štýle 19. storočia zachránila tento z veľkej časti poškodený rukopis pred úplnou deštrukciou. Papierová podložka bola „klížení papírové podložky želatinou". Na veľmi rozdielne zložky knižného bloku použili brnenskí reštaurátori konzervačnú väzbu s vystuženým chrbtom podľa K. Křenka.

Kolegovia z Národnej knižnice zo Skopje ponúknu posterovú prednášku, ktorá odhalí príčiny zhoršenia slovanského rukopisu zo 16. storočia, ktorý patrí Národnej knižnici Grigora Prličeva - Ohrid, pomocou kombinácie nedeštruktívnych a mikro-deštruktívnych analytických techník.

Odborníci zo Slovenského národného archívu odprezentujú v príspevkoch reštaurovanie súboru novinových výstrižkov z rokov 1939 - 1940 o slávnom, ale zabudnutom židovskom vzpieračovi pochádzajúcom zo Slovenska. Oboznámia o využití hydroxypropylcelulózy rady Klucel na prípravu laminačných fólií vhodných na reštaurovanie pauzovacích papierov s krátkou filmovou ukážkou prípravy fólií. Podelia sa s nami o skúsenosti pri reštaurovaní prevádzkovej knihy z rokov 1789/99 a skorších gotických kníh tzv. sáčkovou väzbou. Nemenej zaujímavou bude istotne aj prednáška o reštaurovaní dreveného zdobeného rámu, v ktorom bola zarámovaná fotografia vojaka z doby Rakúska-Uhorska.

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe obohatí program konferencie o krátky príspevok, ktorý pojednáva o účinnosti rôznych anorganických retardérov horenia, ktoré sa aplikujú na reálne vzorky archívnych lepeniek. 
V posterovej prezentácii budú informovať o výsledkoch svojho prieskumu, ktorý realizovali v niekoľkých inštitúciách. Týkal sa tvorby takých ochranných prvkov, ktoré by pomohli archiválie identifikovať bez toho, aby narušili ich vizuál a umeleckú podstatu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU odprezentuje skúsenosti s dezinfekčným prípravkom Sanosil. Prípravok predstavuje ekologický, efektívny a bezpečný systém eliminácie mikrobiologickej kontaminácie, ktorá ohrozuje nielen objekty kultúrneho dedičstva, ale aj mnohých pracovníkov či bádateľov. 
V inom príspevku pracovníci fakulty zbilancujú grantový projekt Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou PlasmArt. Konkrétne pôjde o štúdiu vplyvu plazmy na historické fotografie s ohľadom na výsledný estetický aspekt a prípadný degradačný účinok z dlhodobého hľadiska.

Účastníci konferencie sa však dozvedia aj množstvo informácií o najnovších trendoch v oblasti čistenia povrchových vrstiev: enzymatické čistenie, čistenie pomocou gélov a mikroemulzií, modulárne čistenie, využitie viackompozitných materiálov a nanomateriálov.

Uzávierka prihlášok účastníkov konferencie Remeslo a kniha BEZ PRÍSPEVKU je 5. apríla 2017.


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

June 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  01 06 2018
2
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  02 06 2018
3
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  03 06 2018
4
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  04 06 2018
5
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  05 06 2018
6
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Prešov, Slovensko
ŠVK Prešov
Jubilejné 20. zasadnutie komisie zameranej na nové trendy a aktuálne problémy v oblasti [...]
Dátum :  06 06 2018
7
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Prešov, Slovensko
ŠVK Prešov
Jubilejné 20. zasadnutie komisie zameranej na nové trendy a aktuálne problémy v oblasti [...]
Dátum :  07 06 2018
8
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  08 06 2018
9
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  09 06 2018
10
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  10 06 2018
11
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  11 06 2018
12
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  12 06 2018
13
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Brodzany, Slovensko
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Slovenská národná knižnica Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany Vás pozýva na [...]
Dátum :  13 06 2018
14
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  14 06 2018
15
Bratislava, Slovensko
UKB
Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave a Univerzitná [...]
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  15 06 2018
16
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  16 06 2018
17
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  17 06 2018
18
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  18 06 2018
19
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  19 06 2018
20
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  20 06 2018
21
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  21 06 2018
22
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  22 06 2018
23
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  23 06 2018
24
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  24 06 2018
25
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica
si Vás dovoľuje informovať, že od 25. do 27. júna 2018 a [...]
Dátum :  25 06 2018
26
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica
si Vás dovoľuje informovať, že od 25. do 27. júna 2018 a [...]
Dátum :  26 06 2018
27
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica
si Vás dovoľuje informovať, že od 25. do 27. júna 2018 a [...]
Dátum :  27 06 2018
28
Bratislava, Slovensko
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná knižnica  Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  28 06 2018
29
30

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo