Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  Edičná činnosť

Novinky z knižnej produkcie SNK

2017 OSaVPP Biograficky lexikon VI perex

 

Biografický lexikón Slovenska VI., M - N 

Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2017. 795 s. 

Šiesty zväzok lexikónu prináša podrobné heslá cca 1800 osobností Slovenska s uzavretým životom a dielom zo všetkých oblastí tvorivej práce, kultúrneho, vedeckého, spoločenského, hospodárskeho a politického života od Veľkej Moravy po súčasnosť - viac o publikácii

 

2017 Slovensko Europa svet 2017 perex


Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice
. / Ľubomír Jankovič

Martin : Slovenská národná knižnica, 2017. 390 s.

Publikácia predstavuje vzácne kartografické dokumenty z fondov SNK - viac o publikácii

 

2017 obalka Kniznica perex

Časopis KNIŽNICA

Revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok

 

  

Vydania SNK po roku 2000:

Národný biografický ústav

Slovenský biografický slovník 1 - 6. Martin 1986 - 1994.
 - lexikografické dielo obsahuje 12 630 životopisných hesiel slovenských a slovacikálnych osobností zo všetkých oblastí národno-kultúrneho života Slovákov od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Súčasťou posledného zväzku je menný register.

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Martin – Bratislava, 2001.
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Martin – SNK - LIC, 2008.
 - lexikón obsahuje biograficko-literárne heslá básnikov, prozaikov, dramatikov, prekladateľov, literárnych a kultúrnych historikov, vedcov a kritikov, tvorcov literatúry pre deti a mládež, autorov literatúry faktu, nežijúcich i žijúcich na Slovensku i v zahraničí, ktorí tvorili v 20. storočí.

Slovak biographical dictionary. Martin, 2002.
 - anglická verzia Reprezentačného biografického lexikónu Slovenska (1999), obsahuje takmer 1000 biografických hesiel osobností slovenských dejín.

Biografické štúdie (1970 - súčasnosť) odborný zborník pracoviska, obsahuje materiály z vedeckých seminárov a podujatí organizovaných Národným biografickým ústavom a ďalšie príspevky biografického a genealogického charakteru.
Archív Biografické štúdie 1 - 20 (1970 - 1993), Biografické štúdie 21 - ... (1994 - súčasnosť)

Biografický lexikón Slovenska 
edícia nadväzuje na Slovenský biografický slovník, ktorý ako celok už nie je dostupný. Ide o nové spracovanie projektu biografického slovníka (plán: 8 zväzkov), do ktorého budú zaradené aj nové heslá menej známych a dosiaľ zabudnutých osobností a osobností, kt. zomreli v r. 1985 - 2000 (okrem 1. zväzku - uzavretý r. 1995).
- zväzky edície:
I. (A - B), Martin : SNK, 2002.
II. (C - F), Martin : SNK, 2006.
III. (G - H), Martin : SNK, 2007.
IV. (CH - Kl), Martin : SNK, 2010.
V. (Km - L), Martin : SNK, 2013. 
VI. (M - N)Martin : SNK, 2017.

Ďuranová, Ľ. – Šourková, A. – Táborecká, A. : Lexikón slovenských žien. Martin, 2003
 - heslá 800 ženských osobností z oblasti spoločenského, kultúrneho, vedeckého, politického, náboženského a krajanského života od 13. do 20. storočia s uzavretým životom a dielom (osobnosti, kt. zomreli do r. 2000)

Ďuriška, Z.: Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. Martin : SNK a MS, 2007.

Ďuriška, Z.: Medzi mlynmi a bankami - Dejiny rodu Makovickovcov. Martin : SGHS, 2007.

Maťovčík, A. – Parenička, P.: Biografistika. Martin : SNK, 2005. 
- publikácia zhŕňa biografickú problematiku a určuje základy biografistiky ako vedeckej disciplíny - biografická problematika všeobecne, význam osobností, stav bádania v tejto oblasti, charakteristika významných biografických bádateľov, popis doterajších encyklopédií a slovníkov a štruktúra biografického hesla, vrátane prepisov historických priezvisk, biografická i bibliografická dokumentácia. 

Parenička, P.: Tatrínska sednica čachtická (portréty účastníkov). Martin : SNK a Trenčianske osvetové stredisko, 2007.

Genealogicko-heraldický hlas

 - časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti
http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/slovak.htm

Literárny archív

Hudobný archív 13. Zostavila Miriam Lehotská a Emanuel Muntág. Martin : Matica slovenská, 2000. 

Literárny archív 35/98. Zostavila Terézia Kaššayová. Martin : Matica slovenská, 2000. 

Kaššayová, T.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXV. Fondy 169 – 175. Martin : SNK, 2001.

Literárny archív 36/01 - 37/02. Zostavila Terézia Kaššayová. Martin : SNK, 2002. 

Kaššayová, T.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXVI. Fondy 176 – 183. Martin : SNK, 2004.

Kaššayová, T.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXVII. Fondy 184 – 190. Martin : SNK, 2004.

Literárny archív 38/04. Zostavila Terézia Kaššayová. Martin : SNK, 2004.

Moncmanová, Ľ.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXVIII. Fondy 191 – 210. Martin : SNK, 2005. 

Hudobný archív 14. Zostavila Viera Sedláková. Martin : SNK, 2006.

Hudobný archív 15. Zostavila Viera Sedláková. Martin : SNK, 2006.

Šišmišová, K.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej. XXIX. Fondy 211 – 232 (okrem 216). Martin : SNK, 2006. 

Šarluška, V.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Rukopisy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Martin : SNK, 2008.

Hudobný archív 16. Zostavila Viera Sedláková. Martin : SNK, 2009.

Mruškovič, V.: Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov od najstarších čias po prvú fázu národného obrodenia v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (Tematický inventár). Martin : SNK, 2009. 

Šarluška, V.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Rukopisy historických knižníc na Slovensku III. (Marianka). Martin : SNK, 2009.

Pástorová, E.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXX. Fond 216. Martin : SNK, 2010.

Šarluška, V.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Rukopisy historických knižníc na Slovensku IV (Jasov). Martin : SNK, 2010.

Šišmišová, K.: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXXI. Fondy 233 - 248 (okrem 240). Martin : SNK, 2011. 

Brincková, M.: Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. XXXII. Fondy 249 – 254. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 

Literárny archív 39. Zostavila: Magdaléna Brincková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 

Brincková, M.: Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. XXXIII. Fondy 256 – 263. Martin : Slovenská národná knižnica 2015.

Literárny archív 40. Zostavila: Magdaléna Brincková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2016.

 

 

Národná bibliografia 

Kompletná ponuka a ceny publikácií z edičnej činnosti Národnej bibliografie: publikácie na predaj

Jankovič, Ľ.: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017. 390 s.

Jankovič, Ľ.: Inkunábuly : umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 358 s.

Edícia: Slovenská národná retrospektívna bibliografia   Séria: A – E

Klimeková, A. – Augustínová, E.: Bibliografia divadelných plagátov z územia Slovenska. Zv. 3 - 3a. Košice. Martin : Matica slovenská,  2002.

Klimeková, A. – Augustínová, E.: Bibliografia divadelných plagátov z územia Slovenska. Zv. 4. P – Ž. Martin : Matica slovenská, 2002.

Sumková, E. a kol.: Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 – 1945. Národopis na Slovensku 1918 – 1939. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005.

Kovačka, M. a kol.: Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafárika. Martin : Slovenská národná knižnica, 2004. Diel 1. a 2.

Tökölyová, O.: Výberová bibliografia literatúry o Rómoch do roku 1918Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. 

Klimeková, A. – Augustínová, E. – Ondroušková, J.: Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. zväzok I. - V. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008.

Edícia: Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku       Séria: Katalógy    

Modrá krv – tlačiarenská čerň. Šľachtické knižnice 1500 – 1700. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005. 

Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska

Fábryová, L.: Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre. IXc. zv. Martin : Slovenská národná knižnica, 2000.

Komorová, K. – Saktorová, H. – Petrenková, E.: Tlače 16. storočia v knižnici A. A. Baníka. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005.

Historické knižničné fondy na Slovensku. Zv. 2. Výskumy č. 45. Zost. A. Földváriová. Martin 1996. 

Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009.

Pitáková, M. – Tomo, T. Tlače 16. storočia vo fondoch Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017.

Klenoty knižnej kultúry (pdf)

Saktorová, H.: Turzovské knižnice : osobné knižné zbierky a knihy dedikované členom roduTurzovcov. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009.

Edícia: Memoria Slovaciae medii aevi manuscripta

Sopko, J. – Jankovič, Ľ. – Buran, D.: Bratislavský antifonár I. - V. CD-ROM. Ed. Memoria Slovaciae medii aevi manuscripta. Martin : Slovenská národná knižnica,  2004 - 2007.

Jankovič, Ľ.: Kronika Jána z Utino. DVD. Ed. Memoria Slovaciae medii aevi manuscripta. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008.

Edícia: Teória a výskum     Séria: Vedecké zborníky

Kniha 1997 – 1998 - 2011. Zost. M. Domová, A. Valjašková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2000 - 2012.    

Kniha 2012Zost. A. Valjašková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013.  

Kniha 2016. Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Zost. D. Škulová. Martin : Slovenská národná knižnica, 2016.  

Bibliografické zborníky (archív e-vydaní BZ od r. 1996 a od r. 2013):

Bibliografický zborník 1998-2006. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007.
Bibliografický zborník 2006-2013. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007 - 2014.
Bibliografický zborník z 12. slovenskej bibliografickej konferencie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2012.
Bibliografický zborník z 11. slovenskej bibliografickej konferencie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007.
Ján Jessenius : Slováci na panovníckych dvoroch : Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. Ed. Studia historico-bibliographica Turociensia. Zv. 5.
Bibliografický zborník - Cithara sanctorum (1636 - 2006). Martin : Slovenská národná knižnica, 2007.
Kovačka, M. - Dudok, M.: Juraj Ribay 1754 - 1812. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007.
Memorialis - historický spis slovenských stolíc, zborník prác ..., Martin : Slovenská národná knižnica, 2008.
Zemianstvo na Slovensku v novoveku - časť I. - Postavenie a majetky zemianskych rodov. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009.
Zemianstvo na Slovensku v novoveku - časť II. - Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009.
ROD Révai v slovenských dejinách : Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 16. - 17. septembra 2008 v Martine. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010.
Ľudovít Vladimír Rizner 1849 - 1913 : jubilejný zborník zo seminára k 140. výročiu Riznerovho narodenia. Martin : Slovenská národná knižnica, 2011.

 

Edícia: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie  Séria: Výskumy        

Štefan Ďurovčík 1936-1986 - personálna bibliografia / Irena Bohatová, spolupracovali: Anna Kucianová, Ivana Poláková. Martin : Slovenská národná knižnica 2007.

Miroslav Tuma : personálna biobibliografia. Zost. I. Poláková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2006. 

Cyril Kraus : personálna bibliografia / zost.: Ľudmila Rohoňová, Mária Gašparová. Martin: Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav, 2009. 

Pavol Strauss : personálna bibliografia / zost.: Ľudmila Rohoňová, Mária Gašparová. Martin: Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav, 2010.

Edícia: Pramene k duchovným dejinám Slovenska

Elektronická knižnica slovenských memoránd, prosbopisov a žiadostí

Metodiky:

ISBD Medzinárodný štandardný bibliografický popis : Úplné vydanie / Anna Kucianová. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017.

Metodika spracovania hudobných dokumentov vo formáte MARC 21 (Príručka používateľa. Verzia 2.1) / Anna Kucianová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2015.

Metodika popisu článkov vo formáte MARC21  (Príručka používateľa. Verzia 3.1)  / Ľudmila Rohoňová, Mária Gašparová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007.

ISBD(CR) - Medzinárodný štandardný bibliografický popis pre seriály a iné zdroje / preklad: Mária Okálová.  Martin: Slovenská národná knižnica, 2003.

ISBD(ER) - Medzinárodný štandardný bibliografický popis pre elektronické zdroje. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002.

 

Iné

Kimlička, Š. Informačné systémy. Martin : Slovenská národná knižnica, 2006.

Végh, N. a kol. Redakčné systémy v knižniciach - príručka. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. (tiráž)

 

Jednotlivé publikácie si môžete objednať na adrese:

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin

Telefón: +421 43 2451 228, 251, 160

E-mail:   objednavky_knihy@snk.sk


logo dikda katalog gr
logo dikda grlogo online katalog snk new grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo tak grlogo spytajte sa gr 

OPIS Button-180x71

logo portal navstevnik obdlznik

sn facebooksn googlesn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

February 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Dátum :  01 02 2018
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Dátum :  02 02 2018
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Dátum :  03 02 2018
4
5
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  06 02 2018
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  07 02 2018
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  08 02 2018
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  09 02 2018
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  10 02 2018
11
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  11 02 2018
12
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  12 02 2018
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  13 02 2018
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  14 02 2018
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  15 02 2018
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  16 02 2018
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  17 02 2018
18
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  18 02 2018
19
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  19 02 2018
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  20 02 2018
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  21 02 2018
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Martin, Slovensko
SNK
Slovenská národná knižnica v rámci podujatí Kultúra na kopci, pozýva cestovateľov na [...]
Dátum :  22 02 2018
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  23 02 2018
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  24 02 2018
25
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  25 02 2018
26
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  26 02 2018
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
/Vyučovacia hodina pre žiakov 4. – 6. ročníka ZŠ, ktorá prístupnou formou podáva tému [...]
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  27 02 2018
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Vernisáž výstavy sa koná 1. decembra 2017 ∗ 17:00
Predmetom výstavy je historická [...]
Košice, Slovensko
Kunsthalle Košice
Slovenská národná knižnica a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej [...]
Dátum :  28 02 2018

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda TEL logo  

 

logo Slovakiana 90     europeana 

logo dikda katalog WDL logo