Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Cválajúce dni Jána Smreka
  • Remeslo a kniha 2020
  • Po stopách hviezdy
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
  • Slovenská národná knižnica - Novinky v Katalógu Digitálnej knižnice SNK


Archív Knižnica 2016

Časopis KNIŽNICA  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2016

2016 04 obalka Kniznica

Slávka Gulánová / Bilaterálny projekt medzi Slovenskou národnou knižnicou a Nórskou národnou knižnicou 3

ŠTÚDIE
Ľudmila Hrdináková, Zuzana Struháriková / Vyhľadávacie nástroje pre detského recipienta 5
Andrea Hrčková, Jakub Laurenčík / Zážitok používateľa pri orientácii v priestoroch knižnice. Pilotná štúdia 11

LEGISLATÍVA
Henrieta Gábrišová / Verejné licencie a ich používanie v online prostredí knižníc 15

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 1. časť 21

BIBLIOGRAFIA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry 2000 – 2016 / Deutsche Übersetzungen aus der slowakischen Literatur 2000 – 2016  27

VZDELÁVANIE
Eva Hollá / E-learningový portál Slovenskej národnej knižnice 42

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Užitočné open access databázy elektronických informačných zdrojov 48

OCHRANA DOKUMENTOV
Beáta Vojteková, Anna Múčková, Mária Trnková, Ondrej Híreš, Nora Rapavá / Reštaurovanie pergamenovej listiny zo Zemplínskeho múzea 51

ŠPECIÁLNE KNIŽNICE
Jana Adamusová / Činnosť knižnice Považského múzea v Žiline 54

ODBORNÉ PODUJATIA
Anna Kucianová / Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2016 56
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby VI. 58

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 60

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Rod Šemšei v zrkadle dejín knižnej kultúry 18. a 19. storočia 70

BIOGRAFISTIKA
Monika Kapráliková / Genesis a exodus alebo čo Ján Smrek vo svojich pamätiach nenapísal 75
Pavel Matejovič / Znovuobjavovanie Vladimíra Mináča 84
Peter Cabadaj / „Ostanú s tebou už len slová mojej básne ..." (Storočnica narodenia Jána Frátrika) 86
Nataša Lajdová / Pocta Jankovi Frátrikovi 89

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Jarmila Kováčová / Feldekovo umenie neodísť 91

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Zomrel profesor Imrich Sedlák – osobnosť prelomových období 94

 

Knižnica 03/2016

2016 03 obalka Kniznica

ŠTÚDIE
Henrieta Gábrišová / Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach vo svete a na Slovensku 3
Jakub Fázik / Modely informačnej gramotnosti a úloha knižníc v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov. Prístupy vybraných autorov modelov 9

INFORMATIZÁCIA
Františka Tomoriová, Lucia Labačová / Informačná etika v kontexte knižníc 21

PODPORA ČÍTANIA
Oľga Zápotočná / Písaná kultúra a jej význam v psychickom vývine dieťaťa 28
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 10. jubilejná medzinárodná konferencia, máj 2016  32

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / E-booky a ich dostupnosť v Slovenskej národnej knižnici 39

OCHRANA FONDOV
Milan Ševčík, Katarína Lukáčová / Knižné dielo Imago Primi Saeculi Societatis Jesu a jeho reštaurovanie 44
Peter Oravec / Reštaurovanie čínskej listiny od majstra Žen Fažunga 52

PODUJATIA, UDALOSTI
Libuše Foberová / Redefinování role knihoven ve 21. století 55
Alžbeta Martinická / Helsinki – mesto, v ktorom sa hovorilo aj o patentoch 58
Anna Polievková / Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 70. výročia založenia organizácie 62

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Prešporský duch alebo o tlači v slovenčine (?) zo 17. storočia 65
Peter Mišák / Viliam Marčok ako básnik a prozaik. Rozmery ranej tvorby Viliama Marčoka 67
Eva Miklošová / Slovenskí saleziáni v Bazileji a náboženská literatúra počas totality 70

ARCHÍV
Karin Šišmišová / Najzaujímavejšie dokumenty z Literárneho archívu ??? 72
Miroslava Trnovská / Drahé deti moje! Z rukopisnej pozostalosti Alexandra Hirnera v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Dve jubileá organizátora národného, kultúrneho a cirkevného života Karola Kuzmányho. 210. výročie narodenia a 150. výročie smrti 80
Peter Cabadaj / Autor obnaženého privatissima (Pred 140 rokmi sa narodil básnik Ivan Krasko) 83
Peter Cabadaj / Najslávnejší riaditeľ Argentínskej národnej knižnice (Pred 30 rokmi zomrel svetoznámy spisovateľ Jorge Luis Borges) 85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Augustín Maťovčík / Biografický aspekt personálnych výstav a expozícií (K 50. výročiu založenia Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice) 88

 

Knižnica 02/2016

2016 02 obalka Kniznica

Katarína Mažáriová / Vzácna návšteva v Slovenskej národnej knižnici 3

LEGISLATÍVA
Lenka Topľanská / Nový autorský zákon a knižnice 6

DIGITALIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová, Ľuboš Glončák / Knihovník 21. storočia: Ako digitalizácia mení prácu knihovníka 11
Kolektív
/ Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív. História a súčasnosť 15

KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ
Renáta Salátová / Česká oborová periodika se představují 19

VZDELÁVANIE
Ivana Plichtová / Riešenie konfliktov na pracovisku 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Ako ľahko a jednoducho využívať online katalóg Chamo a digitálnu knižnicu SNK (Odborný seminár spojený s workshopom, Slovenská národná knižnica 2016) 29

ŠTANDARDY
Anna Kucianová / Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie – ISIL 33

ŠTATISTIKA
Mária Červíková / Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2015 36

HISTORICKÉ KNIŽNICE
Janka Cabadajová / Zachránená historická farská knižnica v Mojmírovciach 38

AKADEMICKÉ KNIŽNICE
Ivana Švrková / Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 42

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Príležitosť pre školských knihovníkov na skvalitnenie knižničnej práce 46

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 47

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Jónásová / Ženy rodu Esterházyovcov v dobovej literatúre 55
Mária Pitáková
/ Astronóm Peter Apian a jeho dielo 62
Janka Dropková
/ Pôvodná a prekladová bieloruská literatúra vo fonde Slovenskej národnej knižnice 68
Angela Škovierová
/ Knižnice ako fenomén kultúry a vzdelanosti. Správa z medzinárodnej konferencie, Slovenská národná knižnica 2016 70

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Z rukopisnej pozostalosti Martina Hollého st. v Literárnom archíve SNK 75
Eva Pástorová
/ Vzácna žena (Spomienka na Oľgu Textorisovú) 78

BIOGRAFISTIKA
Peter Mišák / Svetozár Hurban Vajanský (Nielen kritické zamyslenie na storočnicu úmrtia) 81
Peter Cabadaj
/ Popredný lyrik katolíckej moderny (Pred 30 rokmi zomrel básnik Mikuláš Šprinc) 83

JUBILEÁ
Gabriela Žibritová / Životné jubileum Istvána Monoka 86
Slavomíra Očenášová-Štrbová
/ Jubilantka Jana Borguľová 88

 

Knižnica 01/2016

2016 01 obalka Kniznica

LEGISLATÍVA
Monika Lopušanová / Knižničný zákon 3
Barbora Belianska
/ Legislatíva Slovenskej republiky a Veľkej Británie v oblasti knižničného systému so zameraním na národné knižnice 6

PROFESIA KNIHOVNÍK
Silvia Stasselová / Knihovnícke profesie v Národnej sústave povolaní 10

ŠTATISTIKA
Iveta Kilárová / Nová koncepcia spracovania štatistiky o knižniciach 36
Anna Kucianová
/ Ročný výkaz o neperiodických publikáciách v novej úprave 41

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2015 (Medzinárodný mesiac školských knižníc 2015) 43

SLUŽBY
Darina Janovská / Výpožičné služby v KIS Virtua po 10 rokoch 50

PODUJATIA, UDALOSTI
Silvia Stasselová / Vzácna návšteva generálneho tajomníka OSN v Univerzitnej knižnici v Bratislave 53
Anna Kucianová
/ Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2015  56

KNIŽNÁ KULTÚRA
Monika Kapráliková / Na okraj Mazáčovho Slovenského kníhkupectva v Prahe 59
Gabriela Žibritová, Maria Juda
/ Tlačiarenské privilégiá a ich miesto vo výskume dejín knižnej kultúry. O tlačiarenských privilégiách (a trochu aj o všeličom inom) hovoríme s prof. Mariou Juda, riaditeľkou Inštitútu vedeckých informácií a knihovníctva na Univerzite Marie Curie-Sklodowskej v Lubline 66
Michaela Sibylová
/ Studia Bibliographica Posoniensia 2015  68
Gabriela Žibritová
/ Spolok všeobecnej vzdelanosti Karola Kuzmányho (1847 – 1848). Epilóg k téme školy, knihy a knižnice štúrovského obdobia 69

ARCHÍV
Mária Valová / Portréty rodeného lyrika Jána Kostru. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 73
Ivana Weissová
/ Obrázky zo života rodiny Rehora Urama-Podtatranského. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78
Ľubica Moncmanová
/ Spomienka na literárnu archivárku Anastáziu Šarluškovú (29. 1. 1936 – 25. 12. 2014)  85

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Životné osudy tolstojovca Alberta Škarvana (K 90. výročiu úmrtia dejateľa) 88
Peter Cabadaj
/ Písať o sebe, myslieť na iných (Mikuláš Gacek vo víre dejín) 93 

 

Archív Knižnica 2017

Časopis KNIŽNICA  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 03/2017

2017 03 obalka Kniznica

ŠTÚDIE
Katarína Buzová, Simona Šatarová / Konceptuálny model digitálneho prepojenia knižníc s kníhkupectvami a vydavateľstvami 3

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vývoja knižničného systému Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2016  13

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Nikola Kianicová / Katalógy Britskej knižnice 38

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Prezentácia školských knižníc na webových sídlach základných a stredných škôl 42

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / ISBD. Úplné vydanie na webe Slovenskej národnej knižnice 45

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Veronika Bakičová / Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. Kabinet pre hudobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť 52

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriela Žibritová / Tlač Augsburskej konfesie z roku 1614 pre Slovákov – realita, alebo mýtus? 500. výročie reformácie 54
Agáta Klimeková / Knižnica rodiny Šenei 59
Lucia Lichnerová / Väzba kníh z ľudskej kože alebo antropodermické kníhviazačstvo 63
Eva Beňová / Periodiká v minulosti a súčasnosti 71

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Elena Holéczyová v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 73
Ivana Weissová / Výber vzácnych litografických pohľadníc v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA
Július Lomenčík / Písanie/Vpisovanie do hĺbok života... (Pri 150. výročí narodenia Boženy Slančíkovej Timravy) 82
Augustín Maťovčík / Každá báseň má svoj čas... (K 90. výročiu narodenia Miroslava Válka) 86
Anna Jónásová / Humanista zabudnutý v 16. storočí? 89
Peter Cabadaj / Trpké ovocie na slnku biblických bolestí (Storočnica narodenia poetky katolíckej moderny Eleny Kamenickej) 97
Peter Cabadaj / Ria Valé alebo môj sen o láske (100. výročie narodenia) 99

 

 

Knižnica 02/2017

2017 02 obalka Kniznica

ŠTÚDIE
Jakub Fázik / Dimenzie informačnej gramotnosti. Prínos Ch. S. Bruceovej do oblasti informačnej gramotnosti 3

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 3. časť Inštitucionalizácia na nových princípoch 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Analýza stavu školských knižníc za rok 2016, 11. medzinárodná konferencia, máj 2017 17

SLUŽBY
Darina Janovská / 19. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Nitre 25

ODBORNÉ PODUJATIA
Daniela Paulďurová / Čo môže dať účasť na konferencii harcovníkom aj elévom v knižniciach. Z konferencie TLib – Trends in Libraries – Trendy v knižničnej praxi 27
Zuzana Prachárová / 21. ročník InfoParty v Centre vedecko-technických informácií SR 30

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 32

KNIŽNÁ KULTÚRA
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Poloniká v uhorských historických knižniciach 16. – 18. storočia (v kontexte prameňov digitálnej knižnej kultúry) 42
Alica Krištofová / Rukopisy 18. a 19. storočia vo fondoch knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne 60
Anna Hučalová / Slovenský ilustrátorský rukopis v českých knihách 63
Daniela Škulová / Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti. Medzinárodná konferencia, máj 2017  72
Lenka Mihová / Kultúrnohistorické eseje 74
Janka Gvoždiaková / Z Božej vôle palatín 76

ARCHÍV
Mária Valová / Portréty spisovateľa Andreja Plávku. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78
Eva Pástorová / Turčianski podomoví obchodníci v Rusku. Denník Matúša Líšku 85

BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Augustín Maťovčík a Národný biografický ústav SNK 88
Peter Cabadaj / 100. výročie narodenia „zabudnutej" poetky (Spomienka na Henny Fiebigovú-Sivákovú) 91
Peter Cabadaj / Rozprávanie o „stratenej poetke" (Sen šťastia Maruše Juskovej) 93

 

Knižnica 01/2017

2017 01 obalka Kniznica

Katarína Mažáriová / Významné návštevy v Slovenskej národnej knižnici 3

ŠTÚDIE
Katarína Buzová, Annamária Brijaková / Využitie metódy eye-trackingu pri optimalizácii rozhraní webových stránok a katalógov knižníc 6

DEJINY KNIŽNÍC
Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 2. časť. Od Veľkej francúzskej revolúcie po zákaz verejného sprostredkovania kníh a periodík 14

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v Online katalógu Slovenskej národnej knižnice 18
Zuzana Prachárová / Otvorený prístup do elektronických informačných zdrojov – áno, či nie? 21

BIBLIOGRAFIA
Augustín Maťovčík / Územné slovacikálne tlače 19. storočia z pohľadu bibliografie 29

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2016 (Medzinárodný mesiac školských knižníc) 34

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 41

KNIŽNÁ KULTÚRA
Milan Ševčík / História a súčasnosť jednej knižnej edície. Edícia Stopy vydavateľstva Mladé letá 50
Marta Špániová / Miesto knižnej kultúry v súčasnej humanistike. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie v Inštitúte vedeckých informácií a knihovníctva Vroclavskej univerzity 61
Anna Kucianová / Prínos k regionálnemu výskumu východného Slovenska 63
Lenka Mihová / Kristianizácia prvých storočí 64

ARCHÍV
Augustín Maťovčík / Albert Škarvan v rokoch prvej svetovej vojny (Denníky z rokov 1915 – 1916) 66

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Dvestoročný Jozef Miloslav Hurban. Náčrtky k jeho životopisu a povahopisu alebo Bez „strachúňov a slabúňov" by bolo lepšie 71
Peter Cabadaj / Literatúra ako špecifický výraz vlastnej koncepcie života (Nad dielom Jozefa Miloslava Hurbana) 73
Augustín Maťovčík, Zdenko Ďuriška / „Nežili..., a pritom žijú" 75

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Pamiatky na Svetozára Hurbana Vajanského v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice 78

NEKROLÓG
Pavol Parenička / Za Štefanom Baranovičom (1938 – 2016) 82

 

Archív Knižnica 2018

Časopis KNIŽNICA  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 04/2018

 

 

2018 04 obalka kniznica 4

PODPORA ČÍTANIA
Františka Nováková / Význam hlasného čítania pre podporu kongitívnych a nonkongitívnych schopností detského poslucháča  3 

VZDELÁVANIE 
Eva Hollá / Celoživotné vzdelávanie ako nástroj osobnostného rozvoja v profesii knihovník  13 

DIGITÁLNE KNIŽNICE 
Darina Janovská / Digitálná knižnica Gallicaigitálná knižnica Gallica  22 

BIBLIOGRAFIE
Jarmila Přibylová / Implementace katalogizačních pravidel RDA v České republicemplementace katalogizačních pravidel RDA v České republice  24 

ODBORNÉ PODUJATIA
Juraj Valko / Kultúrne dedičstvo pre všetkých!Konferencia (nielen) pre knihovníkov  28
Nikola Kianicová / O efektívnej komunikácii v knižnici  35
Ivana Frkáňová / Knihovnícky barcamp 2018  36

ZO ZAHRANIČIA
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry zahraničnej odbornej literatúry  38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Rúfusova poézia v nemčine.Prehľad recepčných snáh  47

Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej  61
Agáta Klímeková / Bibliotheca antiqua. Konferencia o problematikehistorických a vzácnych fondovhistorických a vzácnych fondov  65

RECENZIE
Peter Cabadaj / Potopené duše alebo (znovu)objavovanieslovenskej ženskej poézieslovenskej ženskej poézie  69

ARCHÍV
Eva Pástorová / Spomienka na nezabudnuteľnú Máriu Jančovú  71

RECENZIE
Peter Cabadaj / Poetka Sláva Manicová. K storočnici narodenia  74

 

Knižnica 03/2018

2018 03 obalka kniznica

Juraj Valko / Úvodník  3

ŠTÚDIE
Michaela Melicherová / Digitálne kompetencie informačných profesionálov. Informačný profesionál - Knihovník 2.0  4

DEJINY ČÍTANIA 
Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín. 2. časť. Stredovek a novovek  13

VZDELÁVANIE 
Libuše Foberová / Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita  22

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Darina Janovská / Online katalógy Francúzskej národnej knižnice  26 

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Analýza školských knižníc ako informačných a kultúrnych centier škôl. 12. medzinárnodná konferencia, máj 2018  35

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Voľné dostupné databázy od spoločnosti EBSCO  42

ODBORNÉ PODUJATIA
Viera Nagyová / Patentové informácie a PATLIB  44
Ivana Frkáňová
 / Vzdelávanie na Úrade priemyselného vlastníctva SR  48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová / Druhý autograf Philippa Melanchthona v Univerzitnej knižnici v Bratislave  50
Peter Cabadaj
 / Nemlčali ani slovenské poetky. 50. výročie augustovej okupácie Československa  58

RECENZIE
Katarína Pekařová / Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch  60
Beáta Bellérová / O maketingu knižníc  61
Lenka Mihová / Stredoveká komunikácia  62

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Martina Benku v zbierkach Literárneho archívu SNK  65

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Prozaik z kategórie výnimočných. Pred 10 rokmi zomrel Ján Johanides   73
Peter Cabadaj / Rozprávanie o tajnom písme. Pred 90 rokmi zomrel Martin Kukučín  75

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Literárne múzeum Rakúskej národnej knižnice vo Viedni  78

 

Knižnica 02/2018

2018 02 obalka Kniznica

VÝSKUM ČÍTANIA 
Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter / Děti, knihy, knihovny: proměny mezi roky 2013 a 2017  3

DEJINY ČÍTANIA 
Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín. Starovek a antika (1. časť)   8

NÁRODNÉ KNIŽNICE 
Lucia Lichnerová / Dejiny Rakúskej národnej knižnice. Pripomíname si 650. výročie založenia tejto významnej inštitúcie  19

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 
Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2017 (Medzinárodný mesiac školských knižníc)  25

SLUŽBY 
Zuzana Prachárová / Odborný seminár Online katalóg*  33 
Zuzana Prachárová
/ Budúcnosť knihy a jej postavenie v online katalógu  34

OCHRANA DOKUMENTOV 
Eliška Jindrová / Ohlédnutí se za I. ročníkem mezinárodní konference Remeslo a kniha  39
Peter Oravec
/ Reštaurovanie diela Sebastiana Münstera Cosmographia z roku 1548  40

ZO ZAHRANIČIA 
Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry  44

ODBORNÉ PODUJATIA
Nikola Kianicová / XVII. ročník odborného seminára pre knihovníkov TLib – Trends in Libraries  55
Anna Kucianová
/ Jubilejné stretnutie českých, moravských a slovenských bibliografov  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Hučalová / Preklady slovenskej literatúry na podnose  60
Peter Cabadaj
/ Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948 (dokončenie)  79
Daniela Škulová
/ Bibliotheca Antiqua 2017   83
ARCHÍV
Eva Pástorová / Prvá svetová vojna vo fonde Belo Klein-Tesnoskalský v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice   85

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Knihovník kliesniaci cestu budúcnosti. Pred tristo rokmi sa narodil Adam František Kollár  87
Augustín Maťovčík / Za literárnym kritikom Jozefom Bžochom   91
Eva Pástorová / Spomienka na literárneho vedca a archivára Michala Eliáša (1934 – 2018)  94

 

Knižnica 01/2018

2018 01 obalka Kniznica

 

VÝSKUM ČÍTANIA
Judita Kopáčiková / Mládež a knižnice. Výsledky výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov na Slovensku  3

VZDELÁVANIE
Daniela Džuganová / Potrebujeme vzdelaných knihovníkov. Bolo to tak v minulosti a je to tak aj v súčasnosti  7
Beáta Balogová
/ Aktivizácia kľúčových spôsobilostí učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovník v kontexte celoživotného vzdelávania  14

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Vít Richter, Vladana Pillerová / Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2017  21

SLUŽBY
Nikola Kianicová / Elektronické informačné zdroje v Slovenskej národnej knižnici  29

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby VII  32

PODUJATIA/UDALOSTI
Darina Janovská / Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti  35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Slovensko, Európa i svet na starých mapách a v grafických obrazoch (rozhovor)  38
Helena Saktorová
/ Kuchárske knihy 16. storočia v Zaiovskej knižnici  47
Peter Cabadaj
/ Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948 (1. časť)  53
Ivona Kollárová
/ Tlačená kniha v novoveku ako funkčný model  59
Lenka Mihová
/ Náčrt personalizmu Slovanov  61
Ľudovít Petraško
/ Pre potešenie, z vnútornej potreby  64
Mária Červíková, Anna Kucianová
/ Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2016   65

ARCHÍV
Mária Valová / Albumy naplnené históriou. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice  68

BIOGRAFISTIKA
Pavol Parenička / Svornosť, horlivosť, rozumovosť. 220 rokov od narodenia Štefana Moyzesa  76
Peter Cabadaj
/ Cítil sa ako človek bez životopisu. Spomienka na Leopolda Laholu  79
Zdenko Ďuriška
/ Ďalší slovník slovenských a slovacikálnych osobností  81
Zdenko Ďuriška
/ Biografie na prahu nového tisícročia  82

NEKROLÓG
Augustín Maťovčík / In memoriam Vladimíra Petríka  85
Peter Cabadaj
/ Spomienka na Eugena Meššu (Venované pamiatke knihovníka a vysokoškolského pedagóga)  86

 

 

Archív Knižnica 2019

Časopis KNIŽNICA  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica – v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 01/2019

 

 

2019 1 obalka Kniznica

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Jane Andresoo / The Hundred-Year-Old National Library’s Speech to Future Generations  3  

PODPORA ČÍTANIA 
Dávid Baranko, Ľudmila Hrdináková / Čítanie a videohry. Spoluhráči, alebo protivníci  7  

VZDELÁVANIE 
Lucia Lichnerová, Ľudmila Hrdináková / Výzvy a bariéry vzdelávania v odbore knižnično-informačné štúdiá  21

BIBLIOGRAFIA
Adriana Shearman / Vedecká komunikácia, bibliografické údaje a ich využitie v bibliometrii  34 

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Národná licencia elektronických informačných zdrojov na Slovensku  47
Nikola Kianicová / Vyhľadávanie v databázach spoločnosti Gale  49

AKTUALITY
Andrea Doktorová / Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019  55
Emília Lačná / Súťaž Knižnica roka  57

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vlasta Okoličányová, Katarína Deverová, Gabriela Žibritová / Zásnuby Františka Nádašdyho a Alžbety Bátoriovej ako spoločenská a literárna udalosť 16. storočia  59 
Ivica Hajdučeková / O básnickej inšpirácii Maše Haľamovej  61

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Žiadna krivda nezostane utajená. Venované 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka  67
Helena Saktorová / Spomíname na knihovníka a spisovateľa Jozefa Telgárskeho. 100. výročie narodenia  71 
Peter Cabadaj / Svet práce znamenal pre neho život. 170. výročie narodenia Ľ. V. Riznera  74
Ingrid Guzmická / 100. výročie narodenia Jána Albrechta  77

JUBILEÁ
Pavel Matejovič / Romantik bez ilúzií. K osemdesiatinám Rudolfa Chmela  81 

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Bjørnstjerne Bjørnson, hviezda zo severu  84

 

 

Archív Knižnica 2015

Časopis KNIŽNICA  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 4/2015

2015 04 Obalka kniznica 

DIGITALIZÁCIA
Katarína Mažáriová / Slovenská národná knižnica úspešne ukončila projekt digitalizácie  3

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Rok Ľudovíta Štúra v Slovenskej národnej knižnici (Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, 17. september 2015)  6
Peter Liba / Dejinné pôsobenie Ľudovíta Štúra 7
Vladimír Petrík / Testament alebo politický triler? 8
Marína Čarnogurská / Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov" v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov 11
Ludwig Richter / Ľudovít Štúr v nemeckých encyklopédiách a slovníkoch 13
Mišo A. Kováč / Štúrovské múzeá a expozície 17
Gabriela Žibritová / Ľudovít Štúr a školy, knihy, knižnice 20
Mária Valová / Ľudovít Štúr a Hradec Králové 27
Augustín Maťovčík / „Taký tvor sa zriedka rodí..." (Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka) 31

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc SR. Výsledky prieskumu 35

SLUŽBY
Darina Janovská / Služby Slovenskej národnej knižnice v kontexte služieb národných knižníc 45
Darina Janovská / 17. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Slovenskej pedagogickej knižnici 50
Nikola Kianicová / Elektronické knihy v SNK a v knižniciach na verejných a štátnych vysokých školách na Slovensku 52

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (4. časť). Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie 56

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby V  61

ZO ZAHRANIČIA
Michaela Jotovová / Projekt Americké knižnice 2014   63
Alžbeta Martinická / Openbare Bibliotheek Amsterdam 68

Z KNIŽNÍC
Naďa Mičáková / Prázdninové programy v Podduklianskej knižnici 71

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová, Dominika Radičová / Detské časopisy vydávané na Slovensku v rokoch 1919 – 1938   73
Monika Kapráliková / Per aspera ad astram. Komorná knižnica Jána Smreka 81
Agáta Klimeková / Zrod a cesty knihy. Medzinárodná konferencia, máj 2015   89
Marek Rímsky / O čom si písali dve protikladné osobnosti slovenskej vedy 91
Anna Hučalová / Vychádza nejako veľa kníh 93

ARCHÍV
Mária Valová / Básnik Pavol Horov v zbierkach Literárneho archívu SNK  95

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Najväčšou hodnotou mu bola rodina a literárna tvorba 102
Peter Cabadaj / Svetloslav Veigl a Slovenská katolícka moderna 113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Podujatia na počesť Františka Hečka 116

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka jubiluje 117

 

Knižnica 3/2015

2015 03 Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová, Daniela Gondová / Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť 3

SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Medzinárodná spolupráca knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4. Úspešné príklady z histórie a zo súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 11
Oľga Doktorová / Bratislavský hrad hostil 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. Začalo sa druhé kolo stretnutí 21

ROZHOVOR
Katarína Krištofová, Katarína Mažáriová / Práca doma prináša medzinárodné úspechy 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Marketingová stratégia Slovenskej národnej knižnice na podporu využívania elektronických informačných zdrojov 27
Zuzana Prachárová / Nové eBooky v Slovenskej národnej knižnici 31

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 9. medzinárodná konferencia – máj 2015  33
Rozália Cenigová / Integrácia školských knižníc a verejných knižníc. Prvé skúsenosti 40

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (3. časť). Metódy detekcie a identifikácie mikrobiologickej kontaminácie 45
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby citlivé na rozpúšťadlo alkohol (2. časť) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Kníhkupecké povolania na európskom knižnom trhu 15. storočia 54
Helena Saktorová / Nové doplnky k turzovským knižniciam 63
Alica Krištofová / Posesorské záznamy v starých tlačiach v knižnici Trenčianskeho múzea 67
Marta Špániová / Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz 70
Ľudmila Ďuranová / Osobnosti metropoly východného Slovenska 72
Anna Šourková / Monografia o významnom slovenskom architektovi 73
Igor Válek / O krajanoch (nielen) pre krajanov 74

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ivana Stodolu v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 76

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Jozef Šafárik a jeho knihovnícke názory (K 220. výročiu narodenia dejateľa) 83
Peter Cabadaj / Rúbal perom, písal mečom (Pred 110 rokmi sa narodil Rudolf Dilong) 86
Mišo A. Kováč / 100. výročie narodenia Juraja Pašku, správcu Matice slovenskej ako národnej knižnice 88
Milan Gonda, Peter Cabadaj / Odišiel mladý (Spomienka na historika, básnika a publicistu Petra Maťovčíka pri príležitosti jeho nedožitých 50. narodenín) 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K sedemdesiatke básnika a kolegu Ladislava Lajčiaka 93

 

Knižnica 02/2015

2015 02 Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová / Úvodné slovo k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 3
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 4
VZDELÁVANIE
Zlata Houšková / Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR aneb Otázky (zatím) bez odpovědí 11
SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Pätnásť rokov národnej licencie elektronických informačných zdrojov 15
OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (2. časť). Prejavy mikrobiologickej degradácie knižničných a archívnych materiálov 20
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby na poťahu a predsádke citlivé na rozpúšťadlo alkohol 22
DEJINY KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Podnety na spracovanie dejín Slovenskej národnej knižnice po jej poštátnení 27
KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry o druhej svetovej vojne 32
Kolektív / Tractatus Cometographicus... (Žilina 1681) v dimenziách dobového Uhorska 35
Gabriela Žibritová / Úvod 35
Farkas Gábor Farkas / Pozorovania kométy z roku 1680 v Karpatskej kotline – dokumenty a záznamy 36
Gabriela Žibritová / Žilinská tlačiareň a Tractatus Cometographicus... 39
Jana Skladaná / Jazyková analýza pamiatky Tractatus Cometographicus... z roku 1681 42
Ladislav Druga / Tractatus Cometographicus... – pohľad astronóma 43
Gabriela Žibritová / Záver 44
Daniela Nazadová, Matej Maruniak / Theologia scripta 8 – kniha františkánov 45
Milan Ševčík / Zbierka exlibrisov Borisa Bálenta v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave 49
Augustín Maťovčík / 180. výročie literárneho almanachu Zora 54
Augustín Maťovčík / Prezentácia nových publikácií o Ľudovítovi Štúrovi 56
BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Ctiboh Zoch (1815 – 1865). 200. výročie narodenia významného príslušníka štúrovskej generácie 58
Augustín Maťovčík / Dvojnásobné jubileum Michala Chrásteka (1825 – 1900)   63
Peter Cabadaj / „Prvný ke kňihám slováckim led lámal..." (260. výročie narodenia Jozefa Ignáca Bajzu) 65
Dana Lacková / Slovenský spev mu bol jedným z najkrajších. Pripomíname si 10. výročie úmrtia operného speváka Ladislava Pudiša 68
LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (2. časť) 70
Mišo A. Kováč / Bábky a ich knižní kamaráti. Bábkové divadlo v múzeu a knižnici 79
JUBILEÁ
Jaroslav Rezník / Vždy s nesmiernym zaujatím. Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca 81
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Ešte k jubileu Pavla Rankova 84
NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Zomrel literárny vedec Michal Gáfrik 88

 

Knižnica 01/2015

2015 01 Obalka Kniznica 

RÓMSKA KULTÚRA V KNIŽNICI
Roman Čonka / Rómska kultúra v digitálnej podobe. Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3
Roman Čonka / Erika Godlová: Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju budúcnosť 6
Erika Godlová / Barbora Botošová: Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja do fraku 8

KNIHOVNÍCKE INŠTITÚCIE
Vít Richter, Bedřiška Štěpánová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven 11

OCHRANA FONDOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov. Mikroorganizmy v prostredí knižníc a archívov (1. časť) 20

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2014 23

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby IV 28

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium bibliografov 2014 30

ROZHOVOR
Gabriela Žibritová / Verejná knižnica – oáza pokoja v mediálnom hluku. Rozhovor o minulosti aj budúcnosti knižníc s PhDr. Klárou Kernerovou, bývalou riaditeľkou Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 32

Z KNIŽNÍC
Emília Kudlová, Nadežda Mičáková / Dvadsať rokov práce so študentmi v rámci Hodín bibliografie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Projekt výskumu prvotlačí z umenovedných hľadísk 42
Mária Pitáková / Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Vedecká konferencia v Oponiciach, 23. – 24. október 2014   52
Augustín Maťovčík / Príspevok k životopisu Vševlada Jozefa Gajdoša. Prednesené na vedeckej konferencii v Oponiciach 53
Dalibor Mikuláš / Slovenská emigrácia a slovenské lexikografické anglistické práce v Severnej Amerike 57
Gabriela Žibritová / Vzácne slovaciká na dosah... (Slovaciká v českom antikvariáte) 61

ARCHÍV
Mária Valová / Osobnosť Štefana Krčméryho vo svete fotografie. Z obrazových zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 62
Mária Slošiarová / Čo Slovák – to človek alebo Karol Salva – človek – učiteľ 67
Peter Vítek / Osudy Jána Kristiána Flitnera a jeho súkromnej knižnice 73

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak a štúrovci. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 76
Peter Mišák / Janko Jesenský (1874 – 1945) 78
Pavol Parenička / Tomáš Winkler (75-ročný) 81
Augustín Maťovčík / Spisovatelia Slovenska. Biografické príspevky o slovenských spisovateľoch a dejateľoch v časopise Knižnica (v rokoch 2005 – 2013)  84

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa. Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (1. časť) 86

 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  01 08 2019
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  02 08 2019
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  03 08 2019
4
5
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  06 08 2019
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  07 08 2019
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  08 08 2019
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  09 08 2019
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  10 08 2019
11
12
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  13 08 2019
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  14 08 2019
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  15 08 2019
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  16 08 2019
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  17 08 2019
18
19
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  20 08 2019
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  21 08 2019
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  22 08 2019
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  23 08 2019
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  24 08 2019
25
26
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  27 08 2019
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  28 08 2019
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  29 08 2019
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  30 08 2019
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  31 08 2019

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo