Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Cválajúce dni Jána Smreka
  • Remeslo a kniha 2020
  • Po stopách hviezdy
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK
  • Slovenská národná knižnica - Novinky v Katalógu Digitálnej knižnice SNK


XXXIII

I Starý fond - A |  II Starý fond - B – Literárne práce  |  III Starý fond - C – Náučné a iné práce  |  IV Archív Slovenského národného múzea - MJ 1 – MJ 1020 Rôzna proveniencia  |  V  |  VI  |  VII  |  VIII  |  IX |  X  |  XI  |  XII  |  XIII  |  XIV  |  XV  |  XVI  |  XVII |  XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI |  XXII  |  XXIII  |  XXIV  |  XXV |  XXVI  |  XXVII  |  XXVIII  |  XXIX  |  XXX  |  XXXI |  XXXII  |  XXXIII 

Brincková, Magdaléna: Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. XXXIII. Fondy 256 – 263. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. 205 s.

všetky dokumenty (formát * PDF)

Obsah:

Úvod   5

256   Karol Salva (1849 - 1913)

257   Jozef Mátej (1923 - 1987)

258   Kazimír Bezek (1908 - 1952)

259   Ľubomír Kupčok (1906 - 1964)

260   Martin Hollý (1904 - 1965)

261   Vladimír Krivoš (1865 - 1942)

262   Bohumil Klimo - Hájomil (1882 - 1952)

        Rodina Pepichovcov 

263   Jonáš Bohumil Guoth (1811 - 1888)

 

Register mien      175

Register inštitúcií  190

Ústredná evidencia HKD a HKF

Na základe zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach Slovenská národná knižnica od roku 2000 vedie ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (HKD a HKF). To znamená, že vytipované jednotliviny a súbory dokumentov dostávajú legislatívnou formou lepšie možnosti ochrany, ako aj privilegované postavenie v procese získavania finančných prostriedkov. SNK zabezpečuje vybudovanie elektronickej evidencie navrhovaných titulov, pripravuje komplexné návrhy, komunikuje s vlastníkmi a správcami a v konečnej fáze vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností, ktoré pre majiteľov HKD a HKF vyplývajú zo zákona.

Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 22 písm. 1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie. Písm. 2) Slovenská národná knižnica najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný fond zapíše tento historický knižničný fond do ústrednej evidencie a zápis oznámi vlastníkovi alebo správcovi.

  

Číslo vyhlásenia Vlastník/Správca Názov
MK-462/97-400 Univerzitná knižnica v Bratislave Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave
ŠKK BJ č.173/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - evanjeliár (1670)
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev Rukopis prekladu Písma Svätého (Preklad kamaldulský) - 18. stor.
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev Rukopis prekladu Písma Svätého (Preklad kamaldulský)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1866)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.stor.)
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev MEFFRETH. Sermones Meffreth de tempore et de sanctis sive Hortulus reginae. Pars I, III. Norimbergae, Antonius Koberger; 24.VIII.1496. 2°.
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev BIBLIA latina cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S.Hieronymi... Norimbergae, Ant.Koberger 1487. 2°.
ŠKK BA č.7/67 Rímskokatolícka cirkev BIBLIA latina. [Argentinae, Johannes Grüninger]; 1483. 2°et 4°.
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1905)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (kon.19.stor.)
ŠKK BJ č.173/67 Gréckokatolícka cirkev Knihy bohoslužobné - prvopisy
MK-356/98-400 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1891)
KK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev srbská v Slovenskej republike Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1651-1686)
ŠKK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1644)
ŠKK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (o.1650)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (začiatok 20. stor.)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.storočia)
ŠKK ZH č.40/68 Evanjelická a.v. cirkev Biblia (1756)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.stor.)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1.pol.19.stor.)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (zač.19.stor.)
ŠKK NR č.27/68 Rímskokatolícka cirkev - Nitra Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (14.stor.)
MK 3266-1-25/2001-400 Rímskokatolícka cirkev Tlače 16. a 17. storočia
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (zač.20.stor.)
ŠKK TO č.27/68 Evanjelická a.v. cirkev Kralická Biblia (1613)
ŠKK SN č.406/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (kon.19.stor.)
ŠKK HE č.95/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon ilustrovaný (1651)
ŠKK PO č.25/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon s reliéfmi (1882)
R-ONV PO 230/81 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon s medailónmi (2.pol.19.st.)
MK 2171/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1897)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1842)
ŠKK LV č.21/68 Rímskokatolícka cirkev MISSALE Strigoniense. Norimbergae, Antonius Koberger, ult.Aug. [31.VIII.], 1484. 2°.
ŠKK LV č.21/68 Rímskokatolícka cirkev THOMAS de Aquino: Summa theologiae. Pars I-III. Basileae, [Michael Wenssler]; [Pars I] 1485, [Pars III] 1485.
ŠKK RS č.53/67 Reformovaná cirkev Kronika (1775)
ŠKK RS č.53/67 Reformovaná cirkev Kronika (1782)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (kon.19.stor.)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (3/3 19.stor.)
MK 452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1866)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (3/3 19.stor.)
ŠKK ONV TN Rímskokatolícka cirkev Bratstvo Sv. Jána Nepomuckého (1751) - Kniha
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Modlitebná (1883)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Modlitebná (1877)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1891)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Litánie (1639)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1897)
ŠKK DS č.2/68 Rímskokatolícka cirkev Kronika (Náray) (1677)
ŠKK DS č.2/68 Rímskokatolícka cirkev Kronika (Báthyány) (1781)
MK 3267/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Martina Hamuljaka
MK 3271/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Adama Chalupku
MK 3270/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica biskupa Berchtolda
MK 3265/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica biskupa Rimelyho
MK 3272/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Michala Rešetku
MK 3268/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice
MK 5275/2001-400 Lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Dictionartium graecum copiosissimum ... Venetiis, 1497.
MK 3091/2001-400 Provincialát Rehole piaristov na Slovensku Zbierka prvotlačí piaristických kláštorov
MK 1253-1-74/2002-400 Trenčianske múzeum Tlače 15., 16. a 17. storočia
MK 2329/2002-400 Cirkevný zbor ECAV Bratislava Lyceálna knižnica - rukopisy, prvotlače, tlače 16. storočia
MK 4074/2002-400 Štátna vedecká knižnica v Košiciach Prvotlače (inkunábuly) ŠVK v Košiciach
MK 5332/2002-400 Slovenská pedagogická knižnica Tlače 16. storočia Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
MK 473/2003-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Malý katechizmus Dr. Martina Luthera. Bardejov, Gutgesel 1571.
MK 924/2003-400 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica Ľudovíta Štúra
MK 2211-2232/2004-400 Slovenské národné múzeum v Bratislave Tlače 16. storočia
MK 6599/2004-400 Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Banskej Bystrici Knižnica Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici (časť)
MK 9375/2005-400/20970-21083 Gemersko-malohontské múzeum a galéria Tlače 16. storočia
MK 11812/2005-400/30034 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Trnava Münster, Sebastian: Cosmographia Universalis Libri VI. In quibus iuxta certioris ... Basilea, Petrini, 1572. 1318 s.
MK 11812/2005-400/30036 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Trnava Die Bibel. Das Alte Testament. Die Propheten all Teutsch. Das Neuwe Testament. Franckfurt am Mayn, 1583.
MK 3055/2006-400/11266 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Myjava Knižnica Daniela Krmana ml. (tlače 16. - 19. storočia)
MK-5090/2006-400/20158 Trenčiansky samosprávny kraj Osobná knižnica Jána Lipského
MK-1274/2007-52/3346 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica Dr. Dušana Makovického
MK-2283/2007-52/6949 Žilinský samosprávny kraj Prvotlače Čaplovičovej knižnice
MK-3098/2007-52/10967 Evanjelická a.v. cirkev na Slovensku Blahovská knižnica
MK-3581/2007-52/12965 Tranoscius, a.s. Tranovského knižnica
MK-524/2008-52/2498 Evanjelicky cirkevný a.v. zboz v Levoči Farská historická knižnica v Levoči
MK-1756/2008-52/7072 Slovenská republika - Štátny archív Poprad Prvotlače Štátneho archívu v Poprade
MK 5482/2004-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica Andreja Kmeťa
MK-4311/2007-52/16420 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Oponická knižnica
MK-3485/2008-52/14178 Evanjelická cirkev - Kežmarok Lyceálna knižnica v Kežmarku
MK-3970-52/16249 Žilinský samosprávny kraj Rukopisy Čaplovičovej knižnice
MK-3166/2009-52/6005 Slovenská republika - UK Bratislava Osobná knižnica Safveta bega Basagića
MK-3817/2009-52/9415 Slovenská republika - Slovenská pedagogická knižnica Tlače 17. storočia Slovenskej pedagogickej knižnice
MK-1714/2010-52/8835 Slovenské národné múzeum Knižnica Slovenského ústavu pri bývalom evanjelickom gymnáziu
MK-2331/2010-52/12462 Prešovský samosprávny kraj Tlače 16. storočia Podtatranského múzea v Poprade
MK-894/2011-52/3900-3911 Podjavorinské múzeum - Trenčianske múzeum - Trenčín Tlače 16. a 17. storočia
MK-1596/2011-52/7852 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Historická knižnica Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela
MK-2289/2011-52/11590 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Zaiovská knižnica - 1. časť
MK-2635/2011-52/13718 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Zaiovská knižnica - 2. časť
MK-3109/2011-52/17382 Slovenská republika - ŠVK Košice Tlače 16. storočia ŠVK Košice
MK-2469/2012-52/13814 Mesto Revúca Historická knižnica 1. slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej
MK 3073/2012-52/18436 Slovenská republika - Múzeum TANAP-u Vittkay, Pavol: Flora Arvensis (1822) - rukopis
MK 1159/2013-222/3956 Slovenská republika - ŠVK Prešov Rukopisy a tlače 16.-19. storočia z fondu Štátnej vedeckej knižnice v PO
MK 2377/2013-222/11765 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. storočia františkánskej knižnice z Kremnice
MK 2997/2013-222/17554 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. a 17. storočia Lontovskej knižnice
MK 3463/2013-222/21693 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Historický knižničný fond SLDK pri TU vo Zvolene
MK 1703/2014-222/8658 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Historická knižnica Malohontskej učenej spoločnosti
MK-1918/2015-222/6308 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. storočia z Baníkovej knižnice

 

 

 

Zborníky konferencií ISE/ISCE

Collection of Proceedings of Annual Congress of Electrocardiology of International Society of Electrocardiology and International Society for Computerized Electrocardiology (Digitized and published online by Slovak National Library with permissions of editors in 2014 - 2015)

ISE 

ICE

Issue/Location/ Organizer/ Editor

1959

Spatial Vectorcardiography. Symposium on theory, technique and clinical application, 21 – 24 October 1959 Wroclaw, Poland; Ed: Kowarzyk H.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11188/

1961

Probleme der Räumlichen Vektorkardiographie.
Internationales Coloquium, 1961.
Starý Smokovec, Slovakia;
Eds: Kowarzyk H., Ruttkay-Nedecky I., 1963.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11186/

1970

Sources and Surface Representation of the Cardiac Electric Field.
7th International Colloquium Vectorcardiograficum. 13 – 16 September 1966 Smolenice, Slovakia; Ed: Ruttkay-Nedecky I., 1970

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11200/

1969

Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Science.
10
th International Colloquium Vectorcardiograficum. 27 – 31 October 1969 Jablonna, Poland. Ed. Kowarzykova Z.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11187/

1983 a

Electrocardiology ´83

Proceedings of the 10th Annual Congress of Electrocardiology,
16 – 19 August 1983 Bratislava, Slovakia; Ed: Ruttkay-Nedecky I., Macfarlane P.

ISBN 0-444-80585-0

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11198/

1983 b

Electrocardiology ´83
Cardiac Rhythm, Arrhythmias, Conduction Disturbances : Selected Papers of the 10h Annual Congress of Electrocardiology
, 16 – 19 August 1983

Bratislava, Slovakia; Ed: Ruttkay-Nedecky I., Macfarlane P.

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11199/

1995

Building Bridges in Electrocardiology

Proceedings of the 22nd Annual Congress of Electrocardiology,
22 – 29 June 1995 Nijmegen, The Netherlands. Ed.: van Oosterom A.

ISBN 90-9008399-5

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11197/

1999

Electrocardiology 2000

Proceedings of the 26h Annual Congress of Electrocardiology,
26 June – 3 July 1999 Syktyvkar, Komi, Russia; Ed: Roshchevski

ISBN 5-900280-75-6

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11201/

2000

Electrocardiology 2000

Proceedings of the 27h Annual Congress of Electrocardiology,
26 June – 1July 2001Milan, Italy; Ed.: de Ambroggi L.

ISBN 88-86062-64-8

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11202/

2001

Electrocardiology 2001

Proceedings of the 28h Annual Congress of Electrocardiology,
26 – 30 June 2001Sao Paulo, Brazil; Ed.: Pastore C. A.

ISBN 85-7379-542-5

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11203/

2002

International Journal of Biomagmetism
Special issue on Electrocardiology and Neuropsychology,

Volume 4, N. 2, 2002

Montreal, Canada; Ed. Malmivuo et al.

ISSN 1456-7865 (online issue), ISSN 1458-7857 (printed)

http://www.ijbem.org/volume4/number2/index.htm

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11204/

2003

International Journal of Biomagmetism
Advances in Bioelectrocartdiology
, Volume 5, N. 1, 2003

Helsinki, Finland; Ed.: Malmivuo J. et al.

ISSN 1456-7865 (online issue), ISSN 1458-7857 (printed)

http://www.ijbem.org/volume5/number1/index.htm

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11205/

2007

Electrocardiology 2007

Proceedings of the 34th Annual Congress of Electrocardiology
and 48
th Symposium on Vectorcardiography, 27 – 30 June 2007,
Istanbul; Anatolian Journal of Cardiology, Volume 7, Suppl. 1, July 2007

ISSN 1302-8723

Link: www.anakander.com

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11206/

2009

Electrocardiology 2009

Proceedings of the 36th Annual Congress of Electrocardiology
and 50th Symposium on Vectorcardiography, 24 – 27 June 2009,

Wroclaw, Poland; Eds.: Sobieszczanska M., Jagielski J.

ISBN 978-83-928209-5-6

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11207/

isce  

ISCE


Issue/Location/ Organizer/ Editor

1979 c

Computerized Interpretation of the ECG IV

Pacific Grove, CA, USA, 1979; Eds: T. A. Pryor, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11189/

1980 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Pacific Grove, CA, USA, 1980; Eds: G.D. Tolan, T. A. Pryor

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11193/

1981 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Santa Barbara, CA, USA; Eds: R.E. Bonner, T.A. Pryor, M.M. Laks, S.S. Cole

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11192/

1982 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Santa Barbara, CA, USA; Eds: M.M. Laks, S.S. Cole

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11191/

1983 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Banff Springs, Canada; Eds: R.H.Selvester, D. Geselowitz

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11190/

1984 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram

Easton, Maryland, USA; Eds: D.W. Mortara, R.E.Ideker, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11196/

1985 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram X

Santa Barbara, CA, USA; Eds: G.S. Wagner, B.J.Scherlag, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11195/

1986 c

Computerized Interpretation of the Electrocardiogram XI

Santa Barbara, CA, USA; Eds: P.Kligfield, D.W. Mortara, J.J. Bailey

http://mi.memoria.sk/zoom/i/11194/

Zbierky SNK na mikrofilme

Zbierky SNK na mikrofilme

V Slovenskej národnej knižnici možno v podobe mikrofilmových záznamov skúmať nasledujúce zbierky z fondov SNK:

Nové tituly vo fonde mikrofilmovej študovne:

EMIGRANT, 1928 – 1938
EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ NOVINY, 1861
JEDNOTA – PRVÁ SLOVENSKÁ KATOLÍCKA JEDNOTA V USA, 1958 – 1960 – neúplné roky
JIHOAMERICKÝ ČECHOSLOVÁK, 1923, 1924 – neúplné roky
JIHOAMERICKÝ SVĚT, 1930 - 1932
JIHOAMERICKÉ ILUSTROVANÉ LISTY, 1927, 1928
JIHOAMERIČAN, 1925 - 1927 – neúplné roky, 1929 – 1931, 1933, 1935
KASSAI UJSÁG, 1910, 1915,1916, 1918 – 1921, 1934 – do 30.9.1938
KRAJAN, 1934 – 1938
NAŠE ZAHRANIČÍ, 1921 – 1931
NOVÁ DOBA, 1931 – 1934,1935 – neúplný rok, 1936 – 1939, 1948, 1949, 1956 – 1960 – neúplné roky
VENKOV ČAKEŇSKÝ , 1934 – 1938, 1947 - 1949
VYSTĚHOVALEC, 1923 – do 15.4.1939

- abecedné poradie titulov - zoznam mikrofilmov dostupných v mikrofilmovej študovni (pdf na stiahnutie)

ABAUJMEGYEI KOZLONY (15.9.1866-12.9.1867)
ADALÉKOK (1967)
ALFÖLDI LAPOK (Dolnozemskie listy) r. 1883
A HISTORY OF THE CZECHS AND SLOVAKS (1966)
AMERIKÁNSKO-SLOVENSKÉ NOVINY, r. 1893-1904
AMERICKÝ TLUMAČ (1887)

BARS (Tekov), r. 1881-1944
BIBLIA NEMECKÁ (1570)
BOHUMIL, r. 1848
BOJOVNÍK (1922-1924)
BRATISLAVSKÉ NOVINY (1.11.-30.12.1922, 3.1.-31.12.1923)

CIRKEWNÍ LISTY (1863-1875)
CITHARA SANCTORUM (1636, 1653)
CIZINECKÝ RUCH A TURISTIKA, r. 1932
CYRILL A METHOD (1850-1865, 1870)
ČAS (17.9.-25.10.1944, 19.4.-29.12.1945, 1946, 1947, -22.2.1948, 24.2.-29.12.1990)
ČASOPIS MUZEÁLNEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI (1898-1914)
ČERNÁKOV ODKAZ (1962-1975)
ČERNOKŇAŽNÍK (1861-1864, 1876-1910)
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVEDA - NÁRODOPIS
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVEDA - JAZYK
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVEDA - REJSTŘÍK K SVAZKU I-X

DAS KASCHAU - EPERJESER KUNDSCHAFTS - BLATT (1847,1852,1854,1856,1858-1861,1865-1867,1870-1871) - neúplné roky

DE VI ELECTRICA CARMEN DIDACTIKUM (1746)
DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO (diel I. 1869-1870 a diel II. 1871)
DEMOKRAT (1945-1948)
DENNICA (1898-1908, 1910-1914)
DEUTSCHE STIMMEN (1938-10.3.1945)
DEUTSCHE PRESSEBRIEFE AUS SLOWAKEI (1940)
DIE KARPATENPOST (1998-2000)
DOLNOZEMSKÝ SLOVÁK (15.10.1902-15.7.1914)
DOMINO - EFEKT (8.1.1993-2.10.1997)
DOMINO - FÓRUM (3.10.1997-2007,-30.4.2008)

ERDESZETI KISERLETEK (1899-1918)
EVANJELICKÝ CIRKEVNÍK (r. 1870-1874,1876-1918)

FELVÍDEK (1875, 1913-1914)
Felsomagyarországi Kozlony
FELVIDÉK (1.1.1865-12.7.1866)
FELSOMAGYARORSZÁG (1905, 1908-1918)
FELVIDÉKI TANUGY (1880-1884)
FREIE PRESSE KORESPONDENZ (1959-1971)

GARDISTA (1939-1945)
GAZDASÁGI LAPOK (15.2.1917-15.1.1918)
GRENZBOTE (1938-1945)

HADERECH (1939)
HLAS (1912-1913)
HLAS ROBOTNÍCTVA (1937)
HONTIANSKY SLOVÁK (1922)
HOSPODÁRSKE NOVINY (1995-2009)
HOTELOVÝ A GASTRONOMICKÝ MANAŽMENT (1999)
HRONKA (1836-1838)

CHÉMIA PRE I., II., III. ROČNÍK OU A UŠ (1978)

IDEGENFORGALOM (1912-1918)
IPEL A RIMAVA, r.1913 (č.1-5)

JEDNOTA (1893-1940, 1942-1945, 1948-1953, 1958-1966, 1970-1983, 1986, 1988)
JEDNOTA KATOLÍCKEHO ĽUDU (1908-1918)
JUDISCHE VOLKSZEITUNG (Židovské ľudové noviny), r. 1928 (č. 1-44)

KALENDER DER DEUTSCHEN IN DER SLOWAKEI (1941)
KARPATEN JAHRBUCH (1950-1974, 1979, 1981)
KARPATEN POST (1880-1881, 1887-1917)
KATOLÍCKE NOVINY (1849-1856, 1870-1906)
KATOLÍCKY SOKOL (1920-1927, 1930-1931, 1935-1939, 1953-1954, 1966-1979, 1985-1986, 1988-1993, 1995)
KNIŽNÁ REVUE (1991-1994,1997,1999,2000,2001,2006-2009)
KOCÚR (1940-4.1.1945)
KONFESSIONÁLNA ŠKOLA (1871-1873)
KONŠTRUOVANIE SO SYSTÉMOM Pro/ENGINEER
KORIDOR (1992-jan.1993)
KOROMPA, r. 1912-1914
KORPONA ÉS VIDÉKE, r. 1898-1902
KORPONAI KOZLONY, r.1907-1918
KORPONA (1848-1849)
KOŽEROBOTNÍK, r. 1906-1907
KRAJAN, r. 1904-1918 (niektoré čísla nie sú úplné)
KRESŤAN, r. 1894-1918 ( niektoré čísla nie sú úplné)
KULTÚRNY ŽIVOT (1946-1968, 1990-1995, 3.1.2001-31.7.2002)

LATIN-MAGYAR ISKOLAI SZÓTÁR (1884)
LIPTÓ VARMEGYE NEMES
LISTY (1989)
LISTY SVATÉHO ANTONA, r. 1901-1911
LITERÁRNÍ LISTY (1968)
LISTY TÝDENÍK (1968-1969)
LUCKER NACHRICHTEN, r. 1916
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK (21.9.1988-1989, 1991-2009)
ĽUD (1948-22.2.1990)
ĽUDOVÁ POLITIKA (1925-1938)
ĽUDOVÉ ČÍTANIE (1955-1958)
ĽUDOVÉ NOVINY (1897-1903, 1907-1910)
ĽUDOVÉ NOVINY STENOVÉ (1943-1945)
ĽUDOVÉ ZVESTI (1946-1990)
ĽUDOVÉ ZVESTI (1977-1986) Toronto

MAGYAR KÖNYVÉSZET (1876-1885)
MAGYAR NEMES CSALÁDOK (1911-1915, 1931-1932)
MATIČNÉ ČÍTANIE (1946-1954,1968-1970-1977)
MLADÁ FRONTA DNES (1995-2000, 2002 , 2004, 2005,2006,.2007)
MLADÝ SVĚT (1990-2004,-16.6.2005)
MOSTY (28.4.1992-3.8.2007)

NATIONALISM IN THE USSR
NÁRODNÁ JEDNOTA, r. 1929, 1939, 1940
NÁRODNÁ OBRODA (1945-1948, 1990-31.5.2005)
NÁRODNÍ LISTY (1889-1890)
NÁRODNIE NOVINY (1870-1948)
NÁRODNÝ HLÁSNIK (1868-1914)
NÁRODNÝ DENNÍK (1924-14.9.1935)
NÁŠ BOJ (sept.1942-15.12.1942)
NEW YORKSKÝ DENNÍK (1950-1962)
NOVÉ PRÚDY (28.10.1945-22.2.1948)
NOVÉ SLOVENSKO (1940-jún 1944)
NOVÉ SLOVO (24.9.1944-1947, 1949-24.4.1952, 23.5.1968-1990)
NOVÝ ČAS (2003-2008)
NOWÝ A STARÝ KALENDÁR (1797)

OBERUNGARISCHER LLOYD (5.7.-25.12.1872)
OBZOR (1889-1905)
OBZOR (1907-1918) Myjava
OBZORY (1945-1948)
ORGANIZAČNÉ ZVESTI (1941, 1942, 1944)
OROL (1870-1880)
OROL TATRANSKÝ (1845-1848)
ORSZEM (1910-1911)
OSADNÉ HLASY (1930-1931)

PEŠŤBUDÍNSKE VEDOMOSTI (19.3.1861-5.3.1870)
PIARUM SCHOLARUM (1808)
POD ZÁSTAVOU SOCIALIZMU (1952-1957)
POKROK (1903-1914)
POLITICKÁ ŠKOLA (1941, 1942, 1943, 1944)
PRÁCA (20.3.1946-31.12.1992)
PRAKTICKÝ VČELÁR, jún 1904-1908
PRAVDA (1944-1947, 1948-2009)
PRAVDA (1926-1935)
PRAVDA CHUDOBY (1920-1935)
PRÁVO (1993-2003-2007)
PRESSPURSKÉ NOVINY (1784-1787)
PRIATEĽ DIETOK (1906-1907)
PRIATEĽ ĽUDU (1873-1874)
PRIATEĽ ŠKOLY A LITERATÚRY (1859-1861)
PRIEKOPNÍK (1959-1964, 1979-1986, 1988-1996)
PRÍRUČKA PRE MATURANTOV - SVETOVÁ LITERATÚRA (1996)
PRÚDY (1909-1914, 1922-1938)

RARÁŠEK (1870-1874)
RAYMUNDI CECCHETTI: ORATIO IN FUNERE JO. ERNESTI HARRACHII EPISCOPI NITTRIENSIS (ulož. v poč.)
RESPEKT (1990-2004)
ROBOTNÍCKE NOVINY (1904-1938) do roku 1909 Slov. rob. noviny
RODINA A ŠKOLA (1900-1904)
RUDÉ PRÁVO viď (PRÁVO)
RUDÉ PRÁVO, september 1920-september 1938, máj 1945-december 1992

SÁROSMEGYEI KOZLONY (1887-1889)
SLOBODNÉ SLOVENSKO (1952-1980)
SLOVÁCKE NOVINY (1848)
SLOVÁK (1919-1945)
SLOVÁK PONDELNÍK (1941-1944)
SLOVÁK TÝŽDENNÍK (1919-1945)
SLOVÁK V AMERIKE, r. jún 1894-jún 1904, r. 1911-1938
SLOVÁK ZAHRANIČNÝ, r. 22.11.1919-1921
SLOVENSKÁ KRV, Erce, 1942
SLOVENSKÁ MLÁDEŽ (1916-1919)
SLOVENSKÁ POLITIKA (1921-1945)
SLOVENSKÁ PRAVDA (1920-1945)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1995-30.6.1998)
SLOVENSKÉ HLASY (1919-1921, 1925-1933)
SLOVENSKÉ LISTY (1897-1899)
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY (15.4.1910-15.12.1922 )
SLOVENSKÉ POHĽADY (1846, 1847, 1851, 1852, 1919, 1922-1992, 2003-2006)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY (2001-2003, 2005-2007, 2009)
SLOVENSKÉ NOVINY (1849-1861, 1868-1874, 1886-30.6.1902,1903-1905,1907-1918)
SLOVENSKÉ ROBOTNÍCKE NOVINY viď Robot. noviny
SLOVENSKÝ DENNÍK (2.10.-30.12.1900, 1910-1915, 1918-1938)
SLOVENSKÝ DOMOV (1938)
SLOVENSKÝ HOSPODÁR (1908-1909)
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLE (1955-2005)
SLOVENSKÝ MÁJ (1909)
SLOVENSKÝ KRESŤANSKÝ SOCIALISTA, r. 1921-1923
SLOVENSKÝ PEŇAŽNÍK (1921-1922)
SLOVENSKÝ ROBOTNÍK (1920)
SLOVENSKÝ TÝŽDENNÍK (1903-1921,1923-1938, 1949)
SLOVENSKÝ VEČERNÍK (1929-1935)
SLOVENSKÝ ZÁKONNÍK (1939-1945)
SLOWAKEI (1963-1991)
SLOWAKISCHE KORRESPONDENZ (1953-1965)
SLOWAKISCHE RUNDSCHAU (1941-1944)
SME (1993-2009)
SMENA (1950-1975)
SMER (1949-1990)
SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA
SOKOL (1860-1861)
SPRÁVY HOSPODÁR. SPOLKU NITRY, r. 1888-1894, 1899-1900, 1902
SPARTAKUS (1922-1925)
SPOLKOVÉ SPRÁVY (1947)
STRÁŽ NA SIONE (1893-1918)
SVATÁ RODINA (1929)
SVĚTOZOR (1858-1861)
SZÁZADUNK NÉVVÁLTOZTATÁSAI (1880-1893)
SZEPESI ERTESITO-ZIPSER ANZEIGER (1870-1873)
ŠTATISTICKÝ LEXIKÓN OBCÍ V ČECHÁCH

TATRANSKÉ HLASY (1939-1945)
TECHNOLÓGIA OPATROVANIA VČELÍCH RODÍN...
TREND (1991-2009)
TRIBÚNA (1947-1950)
TYPOGRAPHIA (1911-1915)
TÝDENNÍK (1812)

UČITEĽSKÉ NOVINY (1951-2003)
ÚDRŽBA A OPRAVY AUTOMOBILU PEUGEOT 809 od roku 1990

VATRA (19.4.1945-4.8.1946)
VÁROSI KOZLONY (1912-1918)
VČELKA (1878-1883)
VEREJNOSŤ (1989-1992)
VLASŤ A SVET, r. 1886-1919
VÝCHODOSLOVENSKÁ PRAVDA (1.2.1945-27.4.1952)
VYCHOVÁVATEĽ (1962-2003)

ZÁBOJNÍK JURAJ (1867-1883)
ZÁBORSKÝ JONÁŠ - BÁJKY
I. Zo života zvierat a vecí
II. Zo života ľudí a božství
Košice 1926
ZÁVEREČNÉ ÚČTY - KRUPINA (1900)
ZDRAVOTNÍCKE NOVINY (1996-2008)
ZIPSER BOTE (1877-1879)
ŽIDOVSKÁ ROČENKA PRE SLOVENSKO (1940)
ŽILINSKÝ VEČERNÍK (2002-2009)
ŽIVENA (1910-1918)

Inventáre fondov a zbierok

Inventáre literárnych fondov a zbierok LA:

I. Zbierka korešpondencie
II. Zbierka literárných prác
III. Zbierka náučných a iných prác
IV. Archív Slovenského národného múzea - MJ 1 – MJ 1020 Rôzna proveniencia
V. Fondy M 1 - M 50
VI. Fondy M 51 - M 120
VII. Fondy 1 - 30
VIII. Fondy 31 - 41
IX. Fondy 42 - 45
X. Fondy 46 - 51
XI. Fondy 52 - 60
XII. Fondy 61 - 70
XIII. Fondy 71 - 85
XIV. Fondy 86 - 91
XV. Fondy 92 - 105
XVI. Fondy 106 - 116
XVII. Fondy 117 - 126
XVIII. Fondy 127 - 131
XIX. Fondy 132 - 133
XX. Fondy 134 - 138
XXI. Fondy 139 - 151
XXII. Fondy 152 - 154
XXIII. Fondy 155 - 158
XXIV. Fondy 159 - 168
XXV. Fondy 169 - 175
XXVI. Fondy 176 - 183
XXVII. Fondy 184 - 190
XXVIII. Fondy 191 - 210
XXIX. Fondy 211 - 232
XXX. Fond 216
XXXI. Fondy 233 - 248 
XXXII. Fondy 249 - 254  
XXXIII. Fondy 256 - 263 


Rukopisy historických knižníc na Slovensku I /RHKS I/
Rukopisy historických knižníc na Slovensku II /RHKS II/
Rukopisy historických knižníc na Slovensku III (Marianka)
Rukopisy historických knižníc na Slovensku IV (Jasov)
Rukopisy Muzeálnej slovenskej spoločnosti
Slaviká
Germaniká

Inventáre hudobných fondov a zbierok LA:

Súpis redakčného archívu slovenských spevov, A I
Súpis notového archívu slovenského spevokolu v Martine, A II
Viliam Figuš-Bystrý, hudobná pozostalosť, A XXIV
Miloslav Francisci, hudobná pozostalosť, A XXV
Súpis pozostalosti Jozefa Kolarčíka-Fintického, A XXVI
Súpis notového archívu baníckej dychovej hudby na Vindšachte, A XXXVI
Súpis notového archívu bratislavského robotníckeho speváckeho spolku Typografia, A XLVIII
Hudobniny z knižnice grófov Zayovcov z Uhrovca, D I 
Súpis hudobnín rím.-kat. kostola v Banskej Štiavnici, D II/I - II
Súpis hudobnín rím.-kat. kostola v Banskej Štiavnici, D II/III
Súpis hudobnín z bývalého premonštrátskeho kláštora v Jasove, D III/I
Súpis hudobnín z bývalého premonštrátskeho kláštora v Jasove, D III/II
Súpis hudobnín z bývalého premonštrátskeho kláštora v Jasove, D III/III
Súpis hudobnín z bývalého premonštrátskeho kláštora v Jasove, D III/IV

 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik cb 1
    logo GIS cb    logo EYCH2018 cb

sn facebooksn twittersn youtubesn linkedin

Kalendár podujatí SNK

August 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  01 08 2019
2
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  02 08 2019
3
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  03 08 2019
4
5
6
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  06 08 2019
7
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  07 08 2019
8
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  08 08 2019
9
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  09 08 2019
10
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  10 08 2019
11
12
13
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  13 08 2019
14
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  14 08 2019
15
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  15 08 2019
16
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  16 08 2019
17
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  17 08 2019
18
19
20
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  20 08 2019
21
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  21 08 2019
22
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  22 08 2019
23
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  23 08 2019
24
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  24 08 2019
25
26
27
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  27 08 2019
28
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  28 08 2019
29
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  29 08 2019
30
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  30 08 2019
31
Martin, Slovensko
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica
Literárne múzeum Vás pozýva na výstavu Cválajúce dni [...]
Dátum :  31 08 2019

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo