Skočiť na obsah

  Kontakty  Mapa stránok   RSS   Spýtajte sa knižnice   FAQ   rss

    
Úvod : Služby vydavateľom (ISBN) : Ohlásené knihy : 2003

knihy_16-31_júl_2003


             A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Ž

Advent Orion
Bielik, Stanislav - Bieliková, Marcela
Poďme si čítať! 8 : Príbehy na každý deň. - 1. - Vrútky : Advent Orion
ISBN 80-8071-019-8 (brož.)
Advent-Orion
Bielik, Stanislav - Bieliková, Marcela
Pojďme si číst! 8 : Příběhy na každý den. - 1. - Vrútky : Advent-Orion
ISBN 80-8071-020-1 (brož.)
Dnešok v biblickej perspektíve XV. IV/3 : Biblické úlohy mládeže. - 1. - Vrútky : Advent-Orion
ISBN 80-8071-021-X (brož.)
Dnešek v biblické perspektivě XV. IV/3 : Biblické úkoly pro mládež. - 1. - Vrútky : Advent-Orion
ISBN 80-8071-022-8 (brož.)
Pamplona, George D. - Roger, M.D.
Zdravie a sila v potrave : Kniha o správnom a nesprávnom výbere toho, čo jeme. - 1. - Vrútky : Advent-Orion
ISBN 80-88719-19-4 (viaz.)
Agentúra Hana
Tvary dreva 2003. - 1. - Bratislava : Agentúra Hana
ISBN 80-968991-0-4 (brož.)
Agroinštitút
Riadenie podnikov v agropotravinárstve v podmienkach vstupu do EÚ : Zborník. - 1. - Nitra : Agroinštitút
ISBN 80-7139-099-2 (brož.)
Anton Pižurný
Pižurný, Anton
Sézam / Dotyky s nekonečnom. - 1. - Banská Štiavnica : Anton Pižurný
ISBN 80-968953-7-0 (brož.)
Arimes
Diabetická polyneuropatia II. : Vybrané komplikácie diabetickej neuropatie. - 1. - Bratislava : Arimes
ISBN 80-88942-04-7 (viaz.)
Art area
Lockerová, Jiřina
Moje zvieratko. - 1. - Bratislava : Art area
ISBN 80-89109-04-7 (viaz.)
Rodiny zvířátek. - 1. - Bratislava : Art area
ISBN 80-89109-05-5 (viaz.)
Na dvore. - 1. - Bratislava : Art area
ISBN 80-89109-06-3 (brož.)
Nemčina do dlane pre ZŠ. - 1. - Bratislava : Art area
ISBN 80-89109-07-1 (brož.)
Nemčina do dlane pre SŠ. - 1. - Bratislava : Art area
ISBN 80-89109-08-X (brož.)
ART Lines
Socha a objekt VIII.. - 1. - Bratislava : ART Lines
ISBN 80-968038-4-0 (brož.)
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Stašenková, Božena
Environmentálna výroba a spotreba : Zborník. - 1. - Stará Ľubovňa : Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
ISBN 80-968953-1-1 (brož.)
Astor Slovakia
Buno, Milan
Poraďme si navzájom 2. - 1. - Bratislava : Astor Slovakia
ISBN 80-89152-00-7 (brož.)
AT Publishing
Zoznam a rozsah použitia povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín. - 1. - Bratislava : AT Publishing
ISBN 80-88954-24-X (brož.)
Bens
Jurko, Jozef
Diár 2003-2004 : Rok C. - 1. - Kapušany : Bens
ISBN 80-88998-47-6 (viaz.)
Jurko, Jozef
Minidiár 2003-2004. - 1. - Kapušany : Bens
ISBN 80-88998-48-4 (brož.)
Bratia Sabovci
Koper, Ján
Mechanizmy vzniku moderného politického systému. - 1. - Zvolen : Bratia Sabovci
ISBN 80-89029-67-1 (brož.)
CROCUS
Orlovský, Daniel
Učebné osnovy športovej prípravy v bedmintone pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-50-8 (brož.)
Čillík, Ivan
Učebné osnovy športovej prípravy v atletike pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-51-6 (brož.)
Učebné osnovy športovej prípravy v basketbale pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-52-4 (brož.)
Varga, Gabriel - Perečinská, Květa
Učebné osnovy športovej prípravy v športovej gymnastike pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá - chlapci. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-53-2 (brož.)
Kútik, Stanislav - Perečinská, Květa
Učebné osnovy športovej prípravy v športovej gymnastike pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá - dievčatá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-54-0 (brož.)
Zapletalová, Ludmila - Hiadlovský, Ivan
Učebné osnovy športovej prípravy vo volejbale pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-55-9 (brož.)
Povrazník, Kamil
Učebné osnovy športovej prípravy v zjazdovom lyžovaní pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-56-7 (brož.)
Schlank, Gustáv
Učebné osnovy športovej prípravy v bežeckom lyžovaní pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-57-5 (brož.)
Učebné osnovy športovej prípravy v hádzanej pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-58-3 (brož.)
Učebné osnovy športovej prípravy v plávaní pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-59-1 (brož.)
Učebné osnovy športovej prípravy v ľadovom hokeji pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : CROCUS
ISBN 80-88992-60-5 (brož.)
Crocus
Demetrovič, Ernest - Koprda, Jarolím
Učebné osnovy športovej prípravy v stolnom tenise pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : Crocus
ISBN 80-88992-61-3 (brož.)
Schwarcz, Vladimír - Gönci, Jozef
Učebné osnovy športovej prípravy v športovej streľbe pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : Crocus
ISBN 80-88992-62-1 (brož.)
Peráček, Pavol - Hucko, Ján
Učebné osnovy športovej prípravy vo futbale pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. - 1. - Nové Zámky : Crocus
ISBN 80-88992-63-X (brož.)
Labudová, Jela
Experimentálne učebné osnovy športovej prípravy žiakov s telesným postihnutím pre športové triedy a triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy v stredných školách (kolektívne a individuálne športy). - 1. - Nové Zámky : Crocus
ISBN 80-88992-64-8 (brož.)
Novotný, Adolf
NATO a medzinárodná bezpečnosť. - 1. - Nové Zámky : Crocus
ISBN 80-88992-65-6 (brož.)
Mečiar, Vladimír
Otázky o NATO. - 1. - Nové Zámky : Crocus
ISBN 80-88992-66-4 (brož.)
Dom techniky
Cestná konferencia 2003. Road Conference 2003 : Zborník konferencie. - 1. - Bratislava : Dom techniky
ISBN 80-233-0487-9 (brož.)
14. medzinárodná konferencie Svetlo 2003 Light 2003 : Zborník konferencie. - 1. - Bratislava : Dom techniky
ISBN 80-233-0488-7 (brož.)
Ochrana ovzdušia 2003 Air protection : Zborník konferencie. - 1. - Bratislava : Dom techniky
ISBN 80-233-0489-5 (brož.)
Poruchy stavebných konštrukcií : Zborník konferencie. - 1. - Bratislava : Dom techniky
ISBN 80-233-0490-9 (brož.)
Dom techniky ZSVTS
Informatika 2003 : Zborník. Proceedings. - 1. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS
ISBN 80-233-0491-7 (brož.)
Slovensko a Európska únia z pohľadu rozvoja slovenského priemyslu : Zborník konferencie. - 1. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS
ISBN 80-233-0492-5 (brož.)
Eko-konzult
Šokujúca pravda o zločinoch komunizmu : Čo vám v škole nepovedali. - 1. - Bratislava : Eko-konzult
ISBN 80-89044-76-X (brož.)
Ekonomická univerzita
Sobek, Otto
Menová teória a politika. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1618-X (brož.)
Volosin, Martin
Strategický manažment podniku. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1628-7 (brož.)
Mihalčová, Bohuslava - Bosáková, Mária - Olexová, Cecília
Vybrané kapitoly z organizácie manažérskej práce. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1630-9 (brož.)
Pauleová, Milada - Roček, František
Španielsko-slovenský ekonomická slovník. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1634-1 (brož.)
Smoleňová, Elena
Slovensko-taliansky, taliansko-slovenský ekonomický slovník. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1648-1 (brož.)
Adaptácia medzinárodného marketingu v slovenských podmienkach : Zborník. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1656-2 (brož.)
Nesterak, Janusz - Bobáková, Viktória
Controlling : Novodobý systém riadenia podniku. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1660-0 (brož.)
Hypotekárne bankovníctvo a finančné nástroje na podporu bytovej výstavby v SR. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1669-4 (brož.)
Medzinárodné vzťahy 2002 : Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Zborník. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1674-0 (brož.)
Európska únia : Vybrané kapitoly. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1693-7 (brož.)
Rusev, Stojan - Pardelová, Ružena
Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti : Zborník. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1700-3 (brož.)
Eštvaník, Andrej
Almanach 2002. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1701-1 (brož.)
Slovensko a NATO : Zborník. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1702-X (brož.)
Přivarová, Magdalena
Économie générale. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 80-225-1706-2 (brož.)
Ekonomická univezita
Strelková, Katarína
Cesty k lepšej komunikácii v ruskom jazyku. - 2. - Bratislava : Ekonomická univezita
ISBN 80-225-1704-6 (brož.)
Enigma
Daniel, Jozef
Prehľad všeobecnej psychológie. - 1. - Nitra : Enigma
ISBN 80-89132-05-7 (brož.)
Epos
Gašparíková, Božena - Gallovič, Peter
Komentár k zákonu o obaloch s vykonávacími a súvisiacimi predpismi. - 1. - Bratislava : Epos
ISBN 80-8057-541-X (viaz.)
Šostroneková, Marta
Nové podvojné účtovníctvo pre podnikateľov s príkladmi. - 1. - Bratislava : Epos
ISBN 80-8057-542-8 (viaz.)
Minársky, Ján
Príručka k dani z pridanej hodnoty : Doplnok č. 3. - 1. - Bratislava : Epos
ISBN 80-8057-543-6 (brož.)
Gastro Gold 2003 - 2004. - 1. - Bratislava : Epos
ISBN 80-8057-544-4 (brož.)
Werner, J. Egli
Volanie vlka. - 2. - Ružomberok : Epos
ISBN 80-88977-81-9 (viaz.)
Eterna
Rosenbaum, Marsha
Bezpečnoť na prvom mieste: Prístup k teenagerom a drogám postavený na reálnych základoch a náuka o drogách. - 1. - Bratislava : Eterna
ISBN 80-968359-7-1 (brož.)
Eugenika Pbl.
Schumann-Antelme, Ruth - Rossini, Stéphane
Tajemství bohyně Hathor. - 1. - Bratislava : Eugenika Pbl.
ISBN 80-89115-28-4 (brož.)
Lazarev, S.N.
Diagnostika karmy 1 : Samoregulace biopole. - 1. - Bratislava : Eugenika Pbl.
ISBN 80-89115-29-2 (brož.)
Traugott, Hannelore
Lilit : Temná žena v našem nitru. - 1. - Bratislava : Eugenika Pbl.
ISBN 80-89115-30-6 (brož.)
Sherwood, Keith
Čakrová léčba : Jsme energetické bytosti. - 1. - Bratislava : Eugenika Pbl.
ISBN 80-89115-31-4 (brož.)
FICE-Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít
Bulletin 2002 : FICE. Prednášky zo seminára. - 1. - Bratislava : FICE-Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít
ISBN 80-968987-0-1 (brož.)
Foxi
Hričovský, Ivan
Rok v záhrade - Leto. - 1. - Bratislava : Foxi
ISBN 80-7147-299-9 (brož.)
Fraus
Kettnerová, Drahomíra
Píšeme telefonujeme nemecky. - 1. - Bratislava : Fraus
ISBN 80-88844-54-1 (brož.)
Galéria Jána Koniarka
Trienále plagátu Trnava : 5.9.-23.11.2003. - 1. - Trnava : Galéria Jána Koniarka
ISBN 80-85132-40-0 (brož.)
Grafické štúdio
Halaj, Dušan - Moncoľ, Ľubomír - Stanislav, Ján
Francúzi v Slovenskom národnom povstaní. - 1. - Bratislava : Grafické štúdio
ISBN 80-89112-02-1 (brož.)
Grafon
Detská ozdravovňa Železnô. - 1. - Liptovský Mikuláš : Grafon
ISBN 80-89130-12-7 (brož.)
Hela
Lehotský, Ivan
Nekonečnosť hľadania. - 1. - Trenčín : Hela
ISBN 80-967321-8-8 (brož.)
Hudobný fond
Zeljenka, Ilja
Koncert pre klavír a orchester č. 3 partitúra - faksimile. - 1. - Bratislava : Hudobný fond
ISBN 80-8051-227-2 (brož.)
Zeljenka, Ilja
Všetko má svoj čas pre alt a organ. - . - Bratislava : Hudobný fond
ISBN 80-8051-228-0 (brož.)
Zeljenka, Ilja
Sonáta - elégia pre violu sólo. - 1. - Bratislava : Hudobný fond
ISBN 80-8051-229-9 (brož.)
Zeljenka, Ilja
Koncert pre husle a orchester č. 3 : partitúra - faksimile. - 1. - Bratislava : Hudobný fond
ISBN 80-8051-230-2 (brož.)
Bázlik, Miro
Pastorále pre dychy a čembalo. - 1. - Bratislava : Hudobný fond
ISBN 80-8051-231-0 (brož.)
Martinček, Peter
Žalmové piesne pre stredný hlas a klavír. - 1. - Bratislava : Hudobný fond
ISBN 80-8051-232-9 (brož.)
Humanitas
Supeková, Mariana - Lukšík, Ivan
Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach. - 1. - Bratislava : Humanitas
ISBN 80-89124-01-1 (brož.)
CHARIS
Syndróm chorých budov. - 1. - Bratislava : CHARIS
ISBN 80-88743-52-4 (brož.)
Impreso
Slančová, Dana - Timková, Renáta
Porovnávacia analýza vybraných diskurzov v slovenskom a anglickom jazyku. - 1. - Prešov : Impreso
ISBN 80-968557-8-6 (brož.)
Ing.Ján Šperka - Hortiservis
Záhradnícky katalóg 2004 : Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbezných odborov. - 1. - Banská Bystrica : Ing.Ján Šperka - Hortiservis
ISBN 80-968953-4-6 (brož.)
IRIS
Smreková, Dagmar - Palovičová, Zuzana
Dobro a cnosť : Etická tradícia a súčasnosť. - 1. - Bratislava : IRIS
ISBN 80-89018-15-7 (viaz.)
Ister science
Haluška, Ján
The Mathematical Theory of Tome Systems. - 1. - Bratislava : Ister science
ISBN 80-88683-28-9 (viaz.)
Iura edition
Lisý, Ján
Ekonómia - všeobecná ekonomická teória. - 5. - Bratislava : Iura edition
ISBN 80-89047-75-0 (viaz.)
Hontyová, Kajetana
Ekonómia - testy, otázky a príklady. - 5. - Bratislava : Iura edition
ISBN 80-89047-76-9 (brož.)
Táncošová, Judita
Ekonómia - metodická pomôcka na semináre. - 5. - Bratislava : Iura edition
ISBN 80-89047-77-7 (brož.)
Jozef Včela
Včela, Jozef
Spomienky nestarnú.... - 1. - Košice : Jozef Včela
ISBN 80-968953-2-X (brož.)
Juraj Karlík
Polun, Juraj
Výpočtový model prognóz počasia. - 1. - Poltár : Juraj Karlík
ISBN 80-968953-9-7 (brož.)
Kabinet divadla a filmu SAV
Podmaková, Dagmar
Jozef Króner - talent, intuícia, pokora herca : Zborník. - 1. - Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV
ISBN 80-967283-7-7 (brož.)
Kalligram
Báthori, Csaba
Üvegfilm. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 80-7149-575-1 (viaz.)
Baricco, Alessandro
Tisícdeväťsto : Divadelný monológ. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 80-7149-576-X (brož.)
Russell, Bertrand
Analýza poznania. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 80-7149-577-8 (brož.)
Rusnáková, Katarína
5 x New York. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 80-7149-578-6 (brož.)
Katolícka univerzita
Renker, Bohuš
Zmeny väzbovej kapacity sériových bielkovín viažúcich tyroxín pri chorobách štítnej žľazy. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 80-89039-33-2 (brož.)
Lacko, Anton - Renker, Bohuš - Hruboň, Antonín
Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo - vyšetrovacie metódy v kardiológii a angiológii. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 80-89039-34-0 (brož.)
Lacko, Anton - Renker, Bohuš - Hruboň, Antonín
Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo I.. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 80-89039-35-9 (brož.)
Lacko, Anton - Chalachanová, Jana - Renker, Bohuš
Základy nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 80-89039-36-7 (brož.)
Knižné centrum
Buchta, Stanislav
Rubín rosy. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-176-5 (viaz.)
Lenčová, Jana
Belasé záblesky. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-177-3 (viaz.)
Bartoš, Miroslav
Kto ťa pohladí. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-178-1 (viaz.)
Ďurkovský, Peter
Evanjelium podľa Piláta. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-179-X (viaz.)
Lenčo, Ján
Zmluva s diablom. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-180-3 (viaz.)
Rákay, Anton
Rozprávky tatranské. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-181-1 (viaz.)
Šimulčíková, Jana
Nebuď labuť! : Úlet k protinožcom. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 80-8064-182-X (viaz.)
Kontakt Plus
Masek, Ivan
Teória jazdy pre 2. ročník. - 1. - Bratislava : Kontakt Plus
ISBN 80-88855-48-9 (brož.)
Kontakt plus
Košťanová, Mária - Příhoda, Juraj
Rybárska technológia 3. - 1. - Bratislava : Kontakt plus
ISBN 80-88855-49-7 (brož.)
Ľubica Krempová
Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský mliekarenský slovník. - 1. - Prievidza : Ľubica Krempová
ISBN 80-968988-0-9 (brož.)
Lúč
Blahoslavená sestra Zdenka : Životopis, modlitby, myšlienky. - 1. - Bratislava : Lúč
ISBN 80-7114-427-4 (brož.)
Mapa Slovakia
Autoatlas Slovenská republika 1:200 000 : Road atlas. Autoatlas. - 4. - Bratislava : Mapa Slovakia
ISBN 80-8067-080-3 (brož.)
Maquita
Tašková, Mária
Brúsime si jazýčky 5-6 : Jazyková výchova. - 1. - Prievidza : Maquita
ISBN 80-88936-59-4 (brož.)
Matys
Moje šteniatko. - 1. - Bratislava : Matys
ISBN 80-89147-06-2 (viaz.)
Šlabikár slušného správania pre maličkých. - 1. - Bratislava : Matys
ISBN 80-89147-07-0 (viaz.)
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny
Mozaika rodiny 2003 : Vychádza v roku 2003. - 1. - Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny
ISBN 80-89048-09-9 (brož.)
Méry ratio
Vályi, András
Magyar országnak leírása I.. - 1. - Šamorín : Méry ratio
ISBN 80-88837-53-7 (viaz.)
Vályi, András
Magyar országnak leírás II.. - 1. - Šamorín : Méry ratio
ISBN 80-88837-54-5 (viaz.)
Vályi, András
Magyar országnak leírása III.. - 1. - Šamorín : Méry ratio
ISBN 80-88837-55-3 (viaz.)
Mestský úrad
Kamasová, Marta - Beňo, Bohuslav
Vinohradníctvo a vinárstvo v okrese Veľký Krtíš. - 1. - Veľký Krtíš : Mestský úrad
ISBN 80-968953-3-8 (brož.)
Bosák, Ľubomír - Kýška, Patrik
Vrbovčania v službe Božej a v službe národa : Životopisy kňazov pochádzajúcich z Vrbového. - 2. - Vrbové : Mestský úrad
ISBN 80-968987-3-6 (brož.)
Metodické centrum
Katalóg ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a odborno-metodickej pomoci školám a školským zariadeniam v školskom roku 2003/2004. - 1. - Prešov : Metodické centrum
ISBN 80-8045-219-9 (brož.)
Metodicko-pedagogické centrum mesta
Vargová, Dáša - Pilátová, Naďa
Ako učiť ekologickú etiku. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta
ISBN 80-7164-369-6 (brož.)
Valentovičová, Jana
Individuálna logopedická starostlivosť v 1. ročníku špeciálnych základných škôl. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta
ISBN 80-7164-370-X (brož.)
Michal Vaško
Mordel, Štefan
Svedectvo Cypriána o živote a viere prvých kresťanov. - 1. - Prešov : Michal Vaško
ISBN 80-7165-407-8 (brož.)
Bz1 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky. - 1. - Prešov : Michal Vaško
ISBN 80-7165-408-6 (brož.)
Milan Kováč
Kováč, Milan
Lovčan na Lovciach. - 1. - Lovce : Milan Kováč
ISBN 80-968953-8-9 (brož.)
Náboženské vydavateľstvo Petra
Bystrá 2003 - Spevníček. - 1. - Prešov : Náboženské vydavateľstvo Petra
ISBN 80-89007-35-X (brož.)
Nadácia City University
Čichovský, Ludvík - Kašík, Milan
Moderné trendy v marketingu : Kniha 5. - 1. - Bratislava : Nadácia City University
ISBN 80-89045-65-0 (brož.)
Nadácia pre deti Slovenska
Výročná správa 2002. - 1. - Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska
ISBN 80-968987-4-4 (brož.)
Nadácia škola dokorán
Výchova a vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti : Príručka pre školiteľa. - 1. - Žiar nad Hronom : Nadácia škola dokorán
ISBN 80-89103-03-0 (brož.)
NAP
Liszka, Győrgyi
A család kalendáriuma 2004 : Szívderítő NAP. - 1. - Dunajská Streda : NAP
ISBN 80-89032-36-2 (brož.)
Národná banka Slovenska
Exhibition The First Ten Years of Slovak Currency. - 1. - Bratislava : Národná banka Slovenska
ISBN 80-8043-082-9 (brož.)
Nestor
Seneca Lucius Annaeus : Aforizmy, citáty, myšlienky. - 1. - Bratislava : Nestor
ISBN 80-89000-78-9 (viaz.)
Jirásek, Alois
Staré pověsti české. - 1. - Bratislava : Nestor
ISBN 80-89000-79-7 (viaz.)
Lucius Annaeus Seneca /čes./ : Aforismy, citáty, myšlenky. - 1. - Bratislava : Nestor
ISBN 80-89000-80-0 (viaz.)
Nezávislosť
Ježek, Zdenek
Mäsožravé rastliny. - 1. - Bratislava : Nezávislosť
ISBN 80-85217-86-4 (brož.)
NITECH
Mattová, Irina
Globalizácia : Vybrané kapitoly. - 1. - Prešov : NITECH
ISBN 80-968875-3-X (brož.)
Nomi
Nováková, Mária
Matematika predškoláka 5-6. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-48-2 (brož.)
Nováková, Mária
Písanka predškoláka : Vizuálno-motorická príprava 5-6 ročných detí na písanie. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-49-0 (brož.)
Nováková, Mária
Svet predškoláka 5-6. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-50-4 (brož.)
Nováková, Mária
Škôlkár počíta 4-5. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-51-2 (brož.)
Nováková, Mária
Písanka škôlkára : Vizuálno-motorická príprava 4-5 ročných detí na písanie. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-52-0 (brož.)
Nováková, Mária
Škôlkár poznáva 3-5. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-53-9 (brož.)
Nováková, Mária
Jyzýček šikovníček (pre 5-6 ročné deti). - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-54-7 (brož.)
Nováková, Mária
Chrobáčik poznáva a počíta : Pracovný zošit pre maličkých škôlkárov na celý rok. - 1. - Košice : Nomi
ISBN 80-88958-55-5 (brož.)
Občianske združenie Studňa
Hľadanie zmyslu : Dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritéria. - 1. - Bratislava : Občianske združenie Studňa
ISBN 80-968493-7-9 (brož.)
Obecný úrad
Buček, František
Úľany nad Žitavou : Dejiny osídlenia a bývania. - 1. - Úľany nad Žitavou : Obecný úrad
ISBN 80-968987-2-8 (brož.)
Osveta
Péč, Martin
Mastocytózy. - 1. - Martin : Osveta
ISBN 80-8063-124-7 (brož.)
Partner
Benčaťová, Marta
Letí, letí lienka. - 1. - Banská Bystrica : Partner
ISBN 80-968931-7-3 (brož.)
Pedagogická fakulta UK
Wiegerová, Adriana
Študentské fórum VI. : Zborník príspevkov študentov doktorandského štúdia. - 1. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK
ISBN 80-88868-84-X (brož.)
Poradca
Zdravotná starostlivosť. Ochrana zdravia ľudí. - 1. - Žilina : Poradca
ISBN 80-88927-66-8 (brož.)
Porta libri
Plantinga, Cornelius Jr.
Breviář hříchu : O věcech, které měli být úplně jinak. - 1. - Bratislava : Porta libri
ISBN 80-89067-11-5 (viaz.)
Dobson, James
Výchova chlapcov. - 1. - Bratislava : Porta libri
ISBN 80-89067-12-3 (brož.)
Baldwinová, Joyce G.
Kniha Daniel : Stará zmluva. Komentár. - 1. - Bratislava : Porta libri
ISBN 80-89067-13-1 (brož.)
Porta Libri
Allender, Dan B.
Cesta uzdravení. - 1. - Bratislava : Porta Libri
ISBN 80-89067-14-X (viaz.)
Prešovská univerzita
Pavelka, Jozef - Butoracová, Adriana
Výročná správa o činnosti Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2002. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 80-8068-218-6 (brož.)
Prešovský hudobný spolok SÚZVUK
Schneiderová, Metodeja
Les a hudba : 3. časť hudobno-pedagogického projektu Deti a hudba. - 1. - Prešov : Prešovský hudobný spolok SÚZVUK
ISBN 80-968949-3-5 (brož.)
PROFEKO
Britvík, Milan
Hardvér Microsft Windows 98, Internet, Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002. - 1. - Dolný Kubín : PROFEKO
ISBN 80-967815-4-5 (brož.)
Regent
Vianočný receptár : 200 receptov. - 1. - Bratislava : Regent
ISBN 80-88904-21-8 (brož.)
respo Slovakia
Čečot, Vladimír
Dopravné nehody. - 1. - Malacky : respo Slovakia
ISBN 80-968953-5-4 (viaz.)
Ri-El/CAD
Kozaňák, Jozef
Základy inteligencie. - 1. - Bratislava : Ri-El/CAD
ISBN 80-88969-15-8 (brož.)
Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša
Dr. Štefan Hések - 50. výročie úmrtia : Monotematický zborník z odborného sympózia v Prešove 24.4.2003. - 1. - Prešov : Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša
ISBN 80-968987-1-X (brož.)
Road
Belčáková, Ingrid - Petríková, Dagmar
Environmentálne plánovanie : zborník. - 1. - Bratislava : Road
ISBN 80-88999-21-9 (brož.)
Mielcarková, Jana - Trabalka, Valerian
Agada a Halacha. - 1. - Bratislava : Road
ISBN 80-88999-22-7 (brož.)
Rusínska obroda
Jabur, Vasiľ - Plišková, Anna
Rusiňskyj jazyk pro 2. klasu serednich škol. - 1. - Prešov : Rusínska obroda
ISBN 80-88769-48-5 (brož.)
Choma, Vasiľ
Rusíňska literatura pro 2. klasu serednich škol. - 1. - Prešov : Rusínska obroda
ISBN 80-88769-49-3 (brož.)
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Kukan, Eduard
Pracujem pre Slovensko doma aj v zahraničí. - 1. - Bratislava : Slovenská demokratická a kresťanská únia
ISBN 80-968953-6-2 (brož.)
Konferencia SDKÚ, Slovensko v európskom kontexte : Prešov, 12. júla 2003. - 1. - Bratislava : Slovenská demokratická a kresťanská únia
ISBN 80-968992-0-1 (brož.)
Slovenská knižnica pre nevidiacich
Lászlová, Karin
Únik zo samoty. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich
ISBN 80-8047-477-X (viaz.)
Webb, Peggy
Sobotnajšie rána. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich
ISBN 80-8047-488-5 (brož.)
Dahl, Roald
Cesta do neba. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich
ISBN 80-8047-499-0 (viaz.)
Mokoš, Jozef
Štyri nočné obdobia. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich
ISBN 80-8047-508-3 (viaz.)
Bodenek, Ján
Koza rohatá a jež. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich
ISBN 80-8047-513-X (viaz.)
Scheepmansová, Adrienne
Dobrodružstvá červeného autíčka. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich
ISBN 80-8047-551-2 (viaz.)
Slovenská knižnica pre nevidiaich
Pavlo, Ľudovít
Pod cudzím nebom. - 1. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiaich
ISBN 80-8047-506-7 (viaz.)
Slovenská komora audítorov
Príručka medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku. - 1. - Bratislava : Slovenská komora audítorov
ISBN 80-968990-0-7 (brož.)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Súbor dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie pre sestry a pôrodné asistentky (2). - 1. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
ISBN 80-967818-5-5 (brož.)
Slovenská národná galéria
Galéria 2002 : Ročenka Slovenskej národnej galérie 2002. - 1. - Bratislava : Slovenská národná galéria
ISBN 80-8059-079-6 (brož.)
Slovenská národná knižnica
Maťovčík, Augustín
Vývoj myšlienky Slovenskej národnej knižnice. - 1. - Martin : Slovenská národná knižnica
ISBN 80-89023-32-0 (brož.)
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Novohrad, Gemer - Nógrád : Sprievodca regiónom. - 1. - Lučenec : Slovenská obchodná a priemyselná komora
ISBN 80-89105-11-4 (brož.)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Technológia a technika výroby zemiakov : Zborník. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-211-4 (brož.)
Podolák, Anton - Lenďák, Peter
Motorové vozidlá 1 Spaľovacie motory : Vybrané kapitoly. - 2. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-212-2 (brož.)
Červeňanský, Marián
Index plantarum. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-213-0 (brož.)
Košťál, Jaroslav
Geobotanika. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-214-9 (brož.)
Bafrncová, Eva
Reader of Agricultural texts with Exercises I.. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-215-7 (brož.)
Roháľová, Edita
Úvod do vysokoškolského štúdia. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-216-5 (brož.)
Balla, Jozef - Mikuš, Rastislav - Cviková, Helena
Náuka o materiáloch : Návody na cvičenia. - 3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-217-3 (brož.)
Vargová, Elena
Zeleninárstvo. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-218-1 (brož.)
Šiška, Bernard - Repa, Štefan
Klimatická charakteristika roku 2002 v Nitre. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-219-X (brož.)
Bielik, Peter - Gurčík, Ľubomír - Gajdoš, Ivan
Faktory výkonnosti a dôchodkovosti poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-220-3 (brož.)
Stehlíková, Beáta
Štatistická analýza systémov SAS. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-221-1 (brož.)
Bandlerová, Anna - Marišová, Eleonóra - Vetrák, Milan
Fytosanitárna legislatíva : Modul 1. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-222-X (brož.)
Supuka, Ján - Hreško, Juraj - Končeková, Lýdia
Krajinná ekológia. - 1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
ISBN 80-8069-223-8 (brož.)
Slovenský Tatran
Kužel, Dušan
Dielo I. - 1. - Bratislava : Slovenský Tatran
ISBN 80-222-0510-9 (viaz.) ISBN 80-222-0509-5 (sub.)
Kužel, Dušan
Dielo II. - 1. - Bratislava : Slovenský Tatran
ISBN 80-222-0511-7 (viaz.) ISBN 80-222-0509-5 (sub.)
Tisíc a jedna noc. - 1. - Bratislava : Slovenský Tatran
ISBN 80-222-0512-5 (viaz.) ISBN 80-222-097-2 (sub.)
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačná techniku
Katalóg 2003 firiem v odbore chladiaca a klimatizačná technika 2003 : Zborník. - 1. - Rovinka : Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačná techniku
ISBN 80-968986-0-4 (brož.)
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Klimatizácia a chladenie 2003 : Zborník prednášok z konferencie. - 1. - Rovinka : Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
ISBN 80-968986-1-2 (brož.)
SNM - Spišské múzeum
Molenda, Maria - Piwocka, Magdalena - Slota, Beata
Elegancia stredoveku a nádhera renesancie. - 1. - Levoča : SNM - Spišské múzeum
ISBN 80-85167-31-X (brož.)
Sociálna práca
Brnula, Peter - Špaleková, Marta
Sociálna práca - univerzitné vzdelávanie, podmienky, formy a štruktúra výčby. - 1. - Bratislava : Sociálna práca
ISBN 80-968927-5-4 (brož.)
SOFA
Kupčo, Marek
Čierna diera. - 1. - Bratislava : SOFA
ISBN 80-89033-33-4 (brož.)
SPN - Mladé letá
Brezina, Thomas
Záchrana v poslednej chvíli : Sedem labiek za Penny. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00116-3 (viaz.)
Információelmélet a középiskolák számára. - 2. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00117-1 (brož.)
Bellušová, Mária, Mário - Zimanová, Ružena
Információelmélet algoritmusok Pascal nyelvben a középiskolák számára. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00118-X (brož.)
Varga, Jozef
Slovenská literatúra pre 4.ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00145-7 (brož.)
Hlavatá, Margita - Varsányi, László
Feladatlapok a speciális alapiskola 3. psztálya számára. - 3. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00160-0 (brož.)
Varsányiová, Marta
Slovenský jazyk pre 1.ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. - 4. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00163-5 (brož.)
Nemčíková, Margita - Nemčík, Ján
Šlabikár - Lipka : Šlabikár pre 1.ročník ZŠ 1.časť - Lipka. - 6. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00171-6 (viaz.)
Kolouchová, Jana - Řepová, Jana - Šobr, Václav
Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU. - 5. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00186-4 (brož.)
Svoboda, Emanuel
Fyzika pre technické odbory stredných odborných škôl. - 6. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00188-0 (brož.)
Höppnerová, Věra
Nemčina pre odbory spoločného stravovania. - 4. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00196-1 (brož.)
Anglický jazyk 2 pre 2.ročník stredných škôl. - 7. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 80-10-00237-2 (brož.)
Spolok Glória
Albán, József
Gondolat-ABC. - 1. - Bratislava : Spolok Glória
ISBN 80-88959-11-X (brož.)
Strom života
Zdechovanová, Denisa
Krajina pokladov - Pamiatky okolo nás : Metodická príručka. Projekty. - 1. - Bratislava : Strom života
ISBN 80-88688-43-4 (brož.)
Zdechovanová, Denisa
Krajina pokladov - Pamiatky okolo nás : Pracovné listy. Projekt. - 1. - Bratislava : Strom života
ISBN 80-88688-44-2 (brož.)
Štúdio humoru
Laščiaková, Darina
Život s piesňou. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-18-2 (brož.)
Laščiaková, Darina
Život s piesňou. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-19-0 (viaz.)
Nosáľ, Jozef - Stano, Milan
Humoresky Vladimíra Nosáľa. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-20-4 (brož.)
Nosáľ, Jozef - Stano, Milan
Humoresky Vladimíra Nosáľa. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-21-2 (viaz.)
Humorislav na dereši. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-22-0 (brož.)
Grexa, Ján - Stano, Milan
Humorista na dereši. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-23-9 (brož.)
Čechovičová, Mária
Išlo vajce na vandrovku. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-24-7 (viaz.)
Szabó, Ivan - Stano, Milan
Osudy slávnych zbojníkov. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-25-5 (viaz.)
Szabó, Ivan - Stano, Milan
Osudy slávnych zbojníkov. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-26-3 (brož.)
Solovič, Ján
Maharadža z Royalu. - 1. - Bratislava : Štúdio humoru
ISBN 80-85451-27-1 (viaz.)
Technická univerzita
Študijný program Technickej univerzity vo Zvolene na školský rok 2003/2004. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1253-6 (brož.)
Longauer, Jaroslav
Technická úprava vôd a ich čistenie : Návody na cvičenia - Konštrukčné podklady. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1254-4 (brož.)
Vološčuk, Ivan
Ochrana prírody a krajiny. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1255-2 (viaz.)
Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2003 : zborník referátov. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1256-0 (brož.)
Pavlík, Štefan
Lesnícka entomológia. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1257-9 (brož.)
Sedliačik, Ján - Sedliačik, Milan
Lepidlá a lepenie dreva. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1258-7 (brož.)
Kurz chémie. - 1. - Zvolen : Technická univerzita
ISBN 80-228-1260-9 (brož.)
Tristanpress
Rozpis majstrovských futbalových súťaží ZsFZ pre súťažný ročník 2003/2004. - 1. - Topoľčany : Tristanpress
ISBN 80-968969-3-8 (brož.)
Rozpis súťaží riadených SZĽH 2003/2004. - 1. - Topoľčany : Tristanpress
ISBN 80-968969-4-6 (brož.)
Trnavská univerzita
Gazdíková, Viola
Základy dištančného elektronického vzdelávania. - 1. - Trnava : Trnavská univerzita
ISBN 80-89074-67-7 (brož.)
TypeStyle
Kagan, Robert
O raji a moci. - 1. - Bratislava : TypeStyle
ISBN 80-968189-6-1 (brož.)
Univerzita Konštantína Filozofa
Študijné programy. Sprievodca štúdiom Akademické roky 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 : Základné interné štúdium 2005/2006. - 1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
ISBN 80-8050-617-5 (brož.)
Študijné programy neučiteľských študijných odborov : akademický rok 2003/2004. - 1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
ISBN 80-8050-618-3 (brož.)
Univerzita Mateja Bela
Doušková, Alena
Učenie sa žiaka v prírodovednom a spločenskom kontexte. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
ISBN 80-8055-807-8 (brož.)
Študijný program kreditového systému štúdia pre 1. až 5. ročník 2003/2004 : Právnická fakulta. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
ISBN 80-8055-808-6 (brož.)
Študijný program kreditového systému štúdia pre 3. až 5. ročník 2003/2004 : Právnická fakulta. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
ISBN 80-8055-810-8 (brož.)
Študijný program pre 4.-5. ročník štúdia 2003/2004 : Právnická fakulta. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
ISBN 80-8055-811-6 (brož.)
Korim, Vojtech - Gašparová, Miroslava
Základy vlastivedného vzdelávania. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
ISBN 80-8055-813-2 (brož.)
Univerzita MB
Novotná, Naďa
Gymnastika - vybrané kapitoly. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita MB
ISBN 80-8055-809-4 (brož.)
Acta Universitatis Matthiae Belii. Series Mathematics. Number 10. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita MB
ISBN 80-8055-812-4 (brož.)
Univerzita P.J.Šafárika
4th Workshop on Data Analysis. WDA '2003 : Proceedings. - 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-523-7 (brož.)
Radoňák, Jozef - Kitka, Miroslav - Firment, Jozef
Prvá pomoc : Učebné texty pre medikov. - 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-524-5 (brož.)
Čeplíková, Margita
Základy sociológie pre medikov. - 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-525-3 (brož.)
Kulcsár, Štefan - Kulcsárová, Oľga
Zbierka úloh z matematickej analýzy I. : Elementy matematickej logiky, množinová algebra a vlastnosti číselných množín. - 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-527-X (brož.)
Harminc, Matúš
Elementárna teória čísel 1. časť. - 2. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-528-8 (brož.)
Čipkár, Ján
Profesijná etika pre právnika. - 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-529-6 (brož.)
Surmánek, Štefan
Základy politológie. - 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika
ISBN 80-7097-530-X (brož.)
Univerzita sv.Cyrila a Metoda
Program štúdia na akademický rok 2003/2004 - Filozofická fakulta UCM. - 1. - Trnava : Univerzita sv.Cyrila a Metoda
ISBN 80-89034-45-4 (brož.)
Program štúdia na akademický rok 2003/2004 - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. - 1. - Trnava : Univerzita sv.Cyrila a Metoda
ISBN 80-89034-46-2 (brož.)
Program štúdia na akademický rok 2003/2004 - Fakulta prírodných vied. - 1. - Trnava : Univerzita sv.Cyrila a Metoda
ISBN 80-89034-47-0 (brož.)
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Nagy, J.
Hygiena alimentorum XXIV - Poultry, eggs, fish and game as source of safe food. - 1. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva
ISBN 80-88985-93-5 (brož.)
XII. medzinárodné sympózium o ekológii vo vybraných aglomeráciach Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša. - 1. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva
ISBN 80-88985-94-3 (brož.)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Metodický návod na vyhotovenie identifikácie parciel. - 1. - Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
ISBN 80-85672-67-7 (brož.)
Úrad jadrového dozoru SR
Zborník IRPA 2003. - 1. - Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR
ISBN 80-88806-42-9 (brož.)
Ústav informácií a prognóz školstva
Činnosť PPP v školskom roku 2001/2002 : (separát). - 1. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva
ISBN 80-7098-354-X (brož.)
Verejná knižnica Michala Rešetku
Strohnerová, Ľudmila
Jozef Korený - vojak vo svete pošty, filatelie a numizmatiky : Personálna bibliografia. - 1. - Trenčín : Verejná knižnica Michala Rešetku
ISBN 80-85135-23-X (brož.)
VTS pri Žilinskej univerzite
Numerical Methods in Continuum Mechanics. - 1. - Žilina : VTS pri Žilinskej univerzite
ISBN 80-968823-4-1 (CD-ROM)
Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov - Lineárna a nelineárna analýza : Modelovanie v Ansyse. - 1. - Žilina : VTS pri Žilinskej univerzite
ISBN 80-968823-5-X (brož.)
VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline
Numerical Methods in Continuum Mechanics. - 1. - Žilina : VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline
ISBN 80-968823-3-3 (viaz.)
Vydavateľstvo Anna Nagyová
Kesselová, Jana
Morfológia v komunikácii dieťaťa. - 1. - Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová
ISBN 80-967845-5-2 (viaz.)
Vydavateľstvo Don Bosco
Sandtner, Štefan
Kňaz naveky. - 1. - Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco
ISBN 80-8074-000-3 (viaz.)
Teresio Bosco
Svätci saleziánskej rodiny. - 1. - Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco
ISBN 80-88933-99-4 (brož.)
Vydavateľstvo F
Dulcan, Mina K. - Martini, Richard D.
Detská a dorastová psychiatria : Stručný sprievodca. - 1. - Trenčín : Vydavateľstvo F
ISBN 80-88952-12-3 (brož.)
Spar, James E. - La Rue, Asenath
Geriatrická psychiatria - Stručný sprievodca. - 1. - Trenčín : Vydavateľstvo F
ISBN 80-88952-13-1 (brož.)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Agrárne trhové informácie Slovenska 1996-2002. - 1. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
ISBN 80-8058-104-5 (CD-ROM)
Žilinská knižnica
Valachová, Milada
Bibliografický súpis k histórii mesta Žiliny. - 1. - Žilina : Žilinská knižnica
ISBN 80-85148-23-4 (brož.)
Žilinská univerzita
Ročenka Gymnázia bilingválneho : So slovensko-francúzskou a slovensko-španielskou sekciou, školský rok 2002/2003. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-111-3 (brož.)
Degradácia konštrukčných materiálov : VIII. celoštátna konferencia so zahraničnou účasťou. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-112-1 (brož.)
Míka, Vladimír
Mikroekonómia. Vybrané prednášky z mikroekonómie a podnikovej ekonomiky pre študentov bezpečnostného manažmentu. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-113-X (brož.)
Bujňák, Ján
Manažment v stavebnej doprave. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-114-8 (brož.)
Gašparíková, Ľudmila - Vavríková, Danuša
English for Students of the University of Žilina. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-115-6 (brož.)
Živica
Klíma nás spája - metodická príručka pre učiteľov. - 1. - Bratislava : Živica
ISBN 80-968989-0-6 (brož.)
Klíma nás spája : Pracovné listy pre žiakov. - 1. - Bratislava : Živica
ISBN 80-968989-1-4 (brož.)
 
 

Zadajte Vašu e-mailovú adresu,
na ktorú si prajete zasielať informácie.

 
Copyright SNK 2007 - 2013. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.