Skočiť na obsah

  Kontakty  Mapa stránok   RSS   Spýtajte sa knižnice   FAQ   rss

    
Úvod : Služby vydavateľom (ISBN) : Ohlásené knihy : 2007

knihy_01-15_december_2007


             A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž 2

Actoris System
Sirotka, Vladimír
Štart k podnikateľskej činnosti. - 1. - Bratislava : Actoris System
ISBN 978-80-969724-1-8 (viaz.)
ADIN
Rončák, Ivan
Ako to vidia občania. - 1. - Prešov : ADIN
ISBN 978-80-89244-23-2 (brož.)
AEPress
Ferková, Eva
Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny. - 1. - Bratislava : AEPress
ISBN 978-80-88880-78-3 (brož.)
Bystrický, Valerián
Vznik slovenského štátu 14. marca 1939. - 1. - Bratislava : AEPress
ISBN 978-80-88880-79-0 (viaz.)
Agroinštitút
Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi III. - zvieratá chované na hospodárske účely. - 1. - Nitra : Agroinštitút
ISBN 978-80-7139-113-5 (brož.)
Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi I. - chov ošípaných. - 1. - Nitra : Agroinštitút
ISBN 978-80-7139-114-2 (brož.)
Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi II. - chov teliat. - 1. - Nitra : Agroinštitút
ISBN 978-80-7139-115-9 (brož.)
Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva SR na roky 2007-2013. - 1. - Nitra : Agroinštitút
ISBN 978-80-7139-116-6 (brož.)
Kompetencie pôdohospodárskeho poradcu. - 1. - Notra : Agroinštitút
ISBN 978-80-7139-117-3 (brož.)
Pôdohospodársky poradenský systém v kocke. - 1. - Nitra : Agroinštitút
ISBN 978-80-7139-118-0 (brož.)
AHO3
Török, Marek Marcel
Večnosť vo svetle nádeje. - 1. - Dunajská Lužná : AHO3
ISBN 978-80-968432-8-2 (brož.)
Akadémia ozbrojených síl PZ
Manažment - teória, výučba a prax 2007 : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia. - 1. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl PZ
ISBN 978-80-8040-327-0 (CD-ROM)
Akadémia umení
Maťašík, Andrej - Polakovič, Pavol
Klasická dráma a výchova mladých profesionálnych divadelných umelcov : zborník. - 1. - Banská Bystrica : Akadémia umení
ISBN 978-80-89078-33-2 (brož.)
Rusnáková, Katarína
Heterotopia knižnica : katalóg. - 1. - Banská Bystrica : Akadémia umení
ISBN 978-80-89078-34-9 (brož.)
Maťašík - Polakovič
Klasická dráma a výchova 2007 : zborník. - 1. - Banská Bystrica : Akadémia umení
ISBN 978-80-89078-35-6 (brož.)
AlumniPress
Jasenák, Jozef
Technologické aspekty spevňovania niklových návarov. - 1. - Trnava : AlumniPress
ISBN 978-80-8096-045-2 (CD-ROM)
Ametyst
Gašek, Štefan
Svedectvá o stvoriteľovi. - 1. - Dohňany-Zbora : Ametyst
ISBN 978-80-89031-40-5 (brož.)
AnaPress
Lacleta, Maria José
Guia de Maturitas. - 1. - Bratislava : AnaPress
ISBN 978-80-89137-35-0 (brož.)
Fernández, Ángela
Cuaderno de Actividades de Historia y Geografia II. - 1. - Bratislava : AnaPress
ISBN 978-80-89137-36-7 (brož.)
Artis Omnis
Marec, Jozef
Vili víly vence. - 1. - Žilina : Artis Omnis
ISBN 978-80-968845-9-9 (viaz.)
Asklepios
Böhmer, D. - Danišovič, Ľ.
Aktuality súčasného medicínskeho výskumu I.. - 1. - Bratislava : Asklepios
ISBN 978-80-7167-120-6 (brož.)
Atrakt Art
Duchová, Zuzana
BA!. - 1. - Bratislava : Atrakt Art
ISBN 978-80-969847-7-0 (viaz.)
Bahájske spoločenstvo v SR
Povstať k službe. - 1. - Bratislava : Bahájske spoločenstvo v SR
ISBN 978-80-969868-0-4 (viaz.)
Belimex
Oňová, Gizela - Paveleková, Magda
Jedna papá, druhá varí, pritom jedna druhú baví. - 2. - Bratislava : Belimex
ISBN 978-80-89272-31-0 (viaz.)
Book and Book
Čunderlíková, Beata
Tissue distribution of photo sensitizers. - 1. - Bratislava : Book and Book
ISBN 978-80-969099-6-4 (brož.)
Božena Fornadľová
Fornadľová, Božena
Ľudové piesne z Raslavíc - Tanečné piesne. - 1. - Bratislava : Božena Fornadľová
ISBN 978-80-969851-6-6 (brož.)
Fornadľová, Božena
Ľudové piesne z Raslavíc - Príležitostné piesne. - 1. - Bratislava : Božena Fornadľová
ISBN 978-80-969851-7-3 (brož.)
Fornadľová, Božena
Ľudové piesne z Raslavíc - Obradové piesne. - 1. - Bratislava : Božena Fornadľová
ISBN 978-80-969851-8-0 (brož.)
CBS
Spiš : Multimediálna prezentácia. - 1. - Banská Bystrica : CBS
ISBN 978-80-89321-04-9 (CD-ROM)
Cicero
Pauditšová, Eva
Krajinnoekologický výskum a geografický informačný systém. - 1. - Bratislava : Cicero
ISBN 978-80-969678-4-1 (brož.)
D.A.H.
Babčák, Marián - Rácz, Oliver
Diabetes a hypertenzia : Druhy hypertenzie diabetikov. - 1. - Prešov : D.A.H.
ISBN 978-80-969865-0-7 (brož.)
Dali-BB
Mičianik, Pavel
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. : V operácii Barbarossa. - 1. - Banská Bystrica : Dali-BB
ISBN 978-80-89090-37-2 (viaz.)
DAXE
Faktorová, Xénia
Prečo myšky pištia z výšky. - 1. - Bratislava : DAXE
ISBN 978-80-969768-2-9 (viaz.)
Didaktis
Konkoľ, Štefan
1001 English Phrasal Verbs. - 1. - Bratislava : Didaktis
ISBN 978-80-89160-54-9 (brož.)
Tarábková, Mária
Budem vedieť nemecký jazyk 1. - 1. - Bratislava : Didaktis
ISBN 978-80-89160-55-6 (brož.)
Divadelný ústav
Navara, Andrej
Divadlá na Slovensku v sezóne 2005/2006. - 1. - Bratislava : Divadelný ústav
ISBN 978-80-88987-93-2 (brož.)
Dobrá kniha
Marinčák, Simon
Diritto particolare nel sistema del CCEO, Aspetti teoretici e produzione nomativa celle Chiese orientali cattoliche. - Tvorba noriem partikulárneho práva Cirkvi sui iuris. - 1. - Trnava : Dobrá kniha
ISBN 978-80-7141-588-6 (brož.)
Barczyňski, Pawel
Nebo - krajina detí. - 1. - Trnava : Dobrá kniha
ISBN 978-80-7141-589-3 (brož.)
Piekutová, Beata
Listy svätej sestry Faustínyui iuris. - 1. - Trnava : Dobrá kniha
ISBN 978-80-7141-590-9 (brož.)
Letáková, Mária T.
Kamaráti od Sovej skaly. - 1. - Trnava : Dobrá kniha
ISBN 978-80-7141-591-6 (brož.)
Takáč, Ferdiš
Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu. - 1. - Trnava : Dobrá kniha
ISBN 978-80-7141-592-3 (brož.)
Puss, Alexander
A szüzesség eszménye. - 1. - Trnava : Dobrá kniha
ISBN 978-80-7141-593-0 (viaz.)
Dokumentačné stredisko holokaustu
Vrzgulová, Monika
Deti holokaustu. - 1. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu
ISBN 978-80-969857-0-8 (viaz.)
Dominant Nitra
Memcová, Jana
Invencie interpretácie mystifikácie. - 1. - Nitra : Dominant Nitra
ISBN 978-80-969795-1-6 (brož.)
Eastone
Kotter, John - Rathgeber, Hogler
Náš ľadovec sa roztápa. - 1. - Bratislava : Eastone
ISBN 978-80-89217-78-6 (viaz.)
Ekonomická univerzita
Richterová, Kornélia
Marketingový výskum. - 2. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2362-2 (brož.)
Baraňová-Čiderová, Denisa
Rozšírenie EÚ na východ : Prínosy a riziká rozšírenia Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2385-1 (brož.)
Horvátová, Eva
Operácie komerčných bánk. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2386-8 (brož.)
Šlosár, Rudolf - Novák, Jaromír
Didaktika účtovníctva III. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2389-9 (brož.)
Dudáš, Tomáš
Rozvojová pomoc a spolupráca vybrané kapitoly. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2393-6 (brož.)
Čihovská, Viera
Manažment obchodného podniku. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2396-7 (brož.)
Vybíralová, Júlia, Füzyová - Marečková, Zuzana
Tvorba a ochrana životného prostredia : praktikum. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2397-4 (brož.)
Foltýnová, Alžbeta
Nákladový controlling - príklady. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2398-1 (brož.)
Teória a politika zamestnanosti : aplikačné praktikum. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2400-1 (brož.)
Trochanová, Hana
Informatika A : praktikum. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2401-8 (brož.)
Poisťovníctvo : Praktikum. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2403-2 (brož.)
Stradiotová, E.
Economic Informatics. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2404-9 (brož.)
Pašková, Hana
Glosár k učebnici English for business studies. - 3. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2405-6 (brož.)
Hvoždarová, Janka
Konsolidácia účtovnej závierky : Praktikum. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2406-3 (brož.)
Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2407-0 (brož.)
Lipková, Ľ. - Ondrušek, M.
Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2410-0 (brož.)
Viestová, Kristína
Vedecká rozprava k téme Súčasné trendy v obchode a spotrebe. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2414-8 (brož.)
Barátová, Jana
Rétorika a štylistika. - 3. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2415-5 (brož.)
Piovarčiová, Veronika
Zbierka úloh z ekonómie. - 2. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2416 (brož.)
ININFOS 2007 - Univerzitné informačné systémy : Zborník príspevkov. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2418-6 (brož.)
Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej Európy: trendy v uplynulom desaťročí. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2419-3 (brož.)
Sodomová, Eva
Štatistické metódy v ekonómii : Zborník príspevkov. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2423-0 (brož.)
Tumpach, Miloš
Manažérske účtovníctvo : praktikum. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2428-5 (brož.)
Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. - 1. - Bratislava : Ekonomická univerzita
ISBN 978-80-225-2437-7 (brož.)
Elfa
Suhányiová, Alžbeta
Účtovníctvo I. Základy podvojného účtovníctva podnikateľov. - 1. - Košice : Elfa
ISBN 978-80-8086-072-1 (brož.)
Fórum inštitút pre výskum menšín
Lampl, Zsuzsanna
Magyarnak lenni : Szociológiai tanulmányok a szlovákiai magyarokról. - 1. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín
ISBN 978-80-89249-15-2 (viaz.)
Fragment
Stratený svet v podzemí. - 1. - Bratislava : Fragment
ISBN 978-80-8089-205-0 (viaz.)
František Rajec
Rajec, Fero
O deň skôr. - 1. - Holíč : František Rajec
ISBN 978-80-969851-9-7 (viaz.)
Galéria mesta Bratislavy
Čarná, Daniela
Umenie zblízka 02 : Z galérie do školy, zo školy do galérie. Metodický materiál k celoslovenskému vzdelávaciemu programu Galérie mesta Bratislavy pre školy. - 1. - Bratislava : Galéria mesta Bratislavy
ISBN 978-80-88762-99-7 (brož.)
Galéria NOVA
Súčasné slovenské sklo. - 1. - Bratislava : Galéria NOVA
ISBN 978-80-969285-3-8 (viaz.)
Geofyzikálny ústav SAV
Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - 1. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV
ISBN 978-80-85754-17-9 (CD-ROM)
Global Water Partnership Central and Eastern Europe
Stijka sanitariaja v centralnij ta schidnij Evropi. - 1. - Bratislava : Global Water Partnership Central and Eastern Europe
ISBN 978-80-969745-6-6 (brož.)
Darnus nuoteku tvarkymas vidurio ir rytu Europoje. - 1. - Bratislava : Global Water Partnership Central and Eastern Europe
ISBN 978-80-969745-7-3 (brož.)
Ustoičibi sistemi na kanalizacia v Centralna i Iztočna Evropa. - 1. - Bratislava : Global Water Partnership Central and Eastern Europe
ISBN 978-80-969745-8-0 (brož.)
Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy. - 1. - Bratislava : Global Water Partnership Central and Eastern Europe
ISBN 978-80-969745-9-7 (brož.)
Hudobné centrum
Šikulíncová, Gabriela - Spišáková, Ladislava
Hudobné udalosti na Slovensku 2008. - 1. - Bratislava : Hudobné centrum
ISBN 978-80-88884-90-3 (brož.)
Hydropneutech
Müllerová, Jana - Kriššák, Peter
Základy termomechaniky I.. - 1. - Žilina : Hydropneutech
ISBN 978-80-968479-3-8 (viaz.)
Ikar
Cook, Robin
Únosné riziko. - 2. - Bratislava : Ikar
ISBN 978-80-551-1657-0 (viaz.)
Márquez, Gabriel García
Generál v labyrinte. - 2. - Bratislava : Ikar
ISBN 978-80-551-1658-7 (viaz.)
Richterová, Gabriele - Proll, Thomas
Ruže. - 1. - Bratislava : Ikar
ISBN 978-80-551-1659-4 (viaz.)
McEwan, Ian
Pokánie. - 1. - Bratislava : Ikar
ISBN 978-80-551-1660-0 (viaz.)
Guggenheim, Bill - Guggenheimová, Juddy
Pozdrav z neba. - 1. - Bratislava : Ikar
ISBN 978-80-551-1661-7 (viaz.)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Bystrický, Pavel - Sabolová, Gabriela - Dičáková, Zuzana
Senzorické posudzovanie čerstvého mäsa. - 1. - Košice : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
ISBN 978-80-89280-13-1 (brož.)
Remža, Jaroslav - Sabolová, Gabriela
Hodnotenie kvality konzumných zemiakov. - 1. - Košice : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
ISBN 978-80-89280-14-8 (brož.)
Iris
Štefanko, Milan
Veda a každodenné vedomie. - 1. - Bratislava : Iris
ISBN 978-80-89256-15-0 (viaz.)
Janka Čižmárová - Partner
Daniš, Dušan
Vplyv foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. - 1. - Poniky : Janka Čižmárová - Partner
ISBN 978-80-89183-35-7 (brož.)
Nemec, M. - Štefaňák, P.
Tréner futbalu : Učebné texty pre trénerov EURO B licencie. - 1. - Poniky : Janka Čižmárová - Partner
ISBN 978-80-89183-36-4 (brož.)
Kalligram
Štúr, Ľudovít
Dielo. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 978-80-8101-020-0 (viaz.)
Smrek, Ján
Básnické dielo. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 978-80-8101-021-7 (viaz.)
Lahola, Leopold
Posledná vec a iné. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 978-80-8101-022-4 (viaz.)
Ballek, Ladislav
Južná pošta - Pomocník. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 978-80-8101-023-1 (viaz.)
Zajac, Peter
Sondy. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. - 1. - Bratislava : Kalligram
ISBN 978-80-8101-024-8 (viaz.)
Kartprint
Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK : Zborník. - 1. - Bratislava : Kartprint
ISBN 978-80-88870-70-8 (CD-ROM)
Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí : Zborník. - 1. - Bratislava : Kartprint
ISBN 978-80-88870-71-5 (CD-ROM)
Katolícka univerzita
Kekeliaková, Monika
Poetika a interpretácia SNA 1.. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 978-80-8084-252-9 (viaz.)
Stollárová, Nadežda
Rýchle stanovenie rádiojódu izotopovou výmenou u živočíšnych vzoriek. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 978-80-8084-253-6 (brož.)
Akimjak, Amantius - Jurina, Jozef
Vybrané kapitoly z dejín filozofie. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 978-80-8084-254-3 (brož.)
Glončák, Pavol - Durdiak, Jaroslav
Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 978-80-8084-255-0 (brož.)
Kamanová, Irena
Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 978-80-8084-256-7 (brož.)
Koreňovská, Oľga
Sociálny poradca mesta Ružomberok. - 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita
ISBN 978-80-89253-19-7 (viaz.)
Klemo
Maňkovská, Blanka
České stopy ve Zvolenu. - 1. - Zvolen : Klemo
ISBN 978-80-89304-05-9 (brož.)
Knižné centrum
Hrubý, Ladislav
Tajomstvá hackovských záhrad. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 978-80-8064-301-0 (brož.)
Janas, Karol
Od kúpeľov k nemocnici s poliklinikou. - 1. - Žilina : Knižné centrum
ISBN 978-80-8064-302-7 (brož.)
Knižnica G.F.Belopotockého
Salajová, Ivona - Michníková, Mária
Karol Sidor 1901-1953 : výberová personálna bibliografia. - 1. - Liptovský Mikuláš : Knižnica G.F.Belopotockého
ISBN 978-80-85702-96-5 (brož.)
Knižnica Jána Kollára
Madudová, Alžbeta
Rodáci Andrejovi Kmeťovi : personálna bibliografia. - 1. - Kremnica : Knižnica Jána Kollára
ISBN 978-80-85141-92-4 (brož.)
Madudová, Alžbeta
Žili a tvorili v Novej Bani : výberová bibliografia. - 1. - Kremnica : Knižnica Jána Kollára
ISBN 978-80-85141-93-1 (brož.)
Komárňanské tlačiarne
Langschadl, Štefan
Diakovce. - 1. - Komárno : Komárňanské tlačiarne
ISBN 978-80-8056-617-3 (brož.)
Krajská knižnica K.Kmeťka
Bieliková, Viola
Kalendár osobností na rok 2008 : Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. - 1. - Nitra : Krajská knižnica K.Kmeťka
ISBN 978-80-85143-46-1 (brož.)
Pernická, MArta - Mižáková, Helena
JUDr. Štefan Valent : Personálna bibliografia. - 1. - Nitra : Krajská knižnica K.Kmeťka
ISBN 978-80-85143-47-8 (brož.)
Krajské osvetové stredisko
Zborník III. ročníka literárno-výtvarnej súťaže o Cenu Zlaty Dônčovej. - 1. - Nitra : Krajské osvetové stredisko
ISBN 978-80-216-0038-6 (brož.)
Kostrábová, Soňa
Tradičné jedlá na východe Slovenska. - 1. - Košice : Krajské osvetové stredisko
ISBN 978-80-89224-22-7 (brož.)
Kavaschová, Jana
Teória a prax dramatickej výchovy v materskej škole. - 1. - Košice : Krajské osvetové stredisko
ISBN 978-80-89224-23-4 (brož.)
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR
Vojenská osveta 2008. - 1. - Trenčín : Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR
ISBN 978-80-969458-4-9 (brož.)
Liptovské osvetové stredisko
Sto rokov na divadelných doskách : Pamätnica ochotníckeho divadla v Smrečanoch. - 1. - Liptovský Mikuláš : Liptovské osvetové stredisko
ISBN 978-80-85154-35-1 (brož.)
Lúč
Katechizmus pre veľkých i malých. - 1. - Bratislava : Lúč
ISBN 978-80-7114-664-3 (brož.)
Suško, Ladislav
Das deutsche reich und die Slowakische Republik 1938-1945 Dokumente : Von Muenchen bis Salzburg 1938-1940. - 1. - Bratislava : Lúč
ISBN 978-80-7114-665-0 (brož.)
Mária Drenková
Drenková, Mária
Don´t Be Afraid of the State Examination. - 1. - Lučenec : Mária Drenková
ISBN 978-80-969826-8-4 (brož.)
MARKAB
Elektroenergetika. - 1. - Žilina : MARKAB
ISBN 978-80-89072-41-5 (CD-ROM)
Matys 242
Tyranosaurus - kráľ dinosaurov. - 1. - Bratislava : Matys 242
ISBN 978-80-8088-137-5 (brož.)
Piráti. - 1. - Bratislava : Matys 242
ISBN 978-80-8088-138-2 (brož.)
MEDIA/ST
Čilliková, Mária - Pilc, Jozef - Mádl, Jan
Top trendy v obrábaní VI. : Procesné médiá. - 1. - Žilina : MEDIA/ST
ISBN 978-80-969789-3-9 (brož.)
Medistar
Maďar, Rastislav
Epidemiologie vybraných přenosných infekcí : Podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví. - 1. - Zvolen : Medistar
ISBN 978-80-969842-3-7 (brož.)
Merkury
Sysáková, Viera - Nináčová, Valéria
Úvod do teórie financií a meny. - 1. - Bratislava : Merkury
ISBN 978-80-89143-59-7 (brož.)
Čejková, Viktória - Martinovičová, Dana
Poisťovníctvo : Úvod do teórie. - 1. - Bratislava : Merkury
ISBN 978-80-89143-60-3 (brož.)
Mesto Prievidza
Prievidzskí radniční páni. - 1. - Prievidza : Mesto Prievidza
ISBN 978-80-969851-3-5 (brož.)
Prievidzskí radniční páni - nem. vyd.. - 1. - Prievidza : Mesto Prievidza
ISBN 978-80-969851-4-2 (brož.)
Prievidzskí radniční páni - angl. vyd.. - 1. - Prievidza : Mesto Prievidza
ISBN 978-80-969851-5-9 (brož.)
Mestský úrad
Reško, Alexander
Dyčka - história a súčasnosť /1367-2007/. - 1. - Vráble : Mestský úrad
ISBN 978-80-969860-4-0 (brož.)
Metodicko-pedagogické centrum
A Guide to the Internal Speaking and Writing Sections of the Maturita Examination for Teachers of English. - 1. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8041-530-3 (brož.)
Zbierka maturitných zadaní z práva a ekonomiky. - 1. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8041-531-0 (CD-ROM)
Maturitné úlohy z chémie. - 1. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8041-532-7 (CD-ROM)
Námety na inovatívne učebné a maturitné úlohy z biológie. - 1. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8041-533-4 (CD-ROM)
Námety na tvorbu maturitných zadaní z informatiky. - 1. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8041-534-1 (CD-ROM)
Zadania maturitných tém z estetických predmetov. - 1. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8041-535-8 (CD-ROM)
Ustohalová, Tatiana - Muličáková, Andrea
Psychomotorické hry v škole. - 1. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8045-496-8 (viaz.)
Alexovičová, Tatiana - Hrabková, Anna
Pracovná výchova inými očami. - 1. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8045-497-5 (viaz.)
Gmitrová, Vlasta - Podhájecká, Mária
Pedagogické diagnostikovanie v edukačnom procese v MŠ. - 1. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8045-498-2 (viaz.)
Ako sa nestratiť v živote - metodická príručka pre učiteľov. - 1. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8045-499-9 (viaz.)
Ako sa nestratiť v živote - pracovný zošit. - 1. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8045-500-2 (viaz.)
Gmitrová, Vlasta
Plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. - 1. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8045-501-9 (viaz.)
Zoznam katolíckych škôl na Slovensku. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-302-2 (brož.)
Valachová, D.
Pedagogická diagnostika v materskej škole. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-303-9 (brož.)
Kopecká, H.
Základy politológie. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-304-6 (CD-ROM)
Kopecká, H. - Mrázková, V.
Rodinné právo. - 2. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-305-3 (CD-ROM)
Mezeiová, A.
Texty k maturitným skúškam. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-306-0 (CD-ROM)
Višňovská, J.
Maturitné zadanie z biológie. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-307-7 (CD-ROM)
Bartkovjaková, J. - Bezák, I.
Návrh zadaní internej časti maturitnej skúšky z matematiky. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-308-4 (CD-ROM)
Matula, Š. - Surová Čulíková, A.
Cesta k tolerancii II. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
ISBN 978-80-8052-309-1 (brož.)
Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja
Gajdošová, E.
Program rozvoja tolerancie v školách. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja
ISBN 978-80-7164-439-2 (brož.)
Kučera, P. - Hanulová, E.
Maturita z informatiky. Tvorba zadaní. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja
ISBN 978-80-7164-440-8 (brož.)
Dubenová, S.
Myslite globálne. Príručka základných zručností k aktívnemu globálnemu občianstvu. - 1. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja
ISBN 978-80-7164-441-5 (brož.)
Metropolitná rada pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Pravoslávny kalendár - ročenka na r. 2008. - 1. - Prešov : Metropolitná rada pravoslávnej cirkvi na Slovensku
ISBN 978-80-969437-1-5 (brož.)
Milan Štefanko - IRIS
Vašek, Martin
Aurelius Augustinus o vôli, milosti a predurčení. - 1. - Bratislava : Milan Štefanko - IRIS
ISBN 978-80-89256-13-6 (viaz.)
Mitterpach, Klement
Bytie, čas, priestor v myslení Martina Heideggere. - 1. - Bratislava : Milan Štefanko - IRIS
ISBN 978-80-89256-14-3 (viaz.)
Ministerstvo životného prostredia
Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2006. - 1. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia
ISBN 978-80-88833-48-2 (brož.)
Report on Water Management in the Slovak Republic for 2006. - 1. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia
ISBN 978-80-88833-49-9 (brož.)
Múzeum mesta Bratislavy
Zborník Múzea mesta Bratislavy XIX. 2007. - 1. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy
ISBN 978-80-969864-0-8 (brož.)
Nadácia pre deti Slovenska
Hochelová, Mirina
Rodina, dieťa, násilie. - 1. - Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska
ISBN 978-80-969349-6-6 (brož.)
Nadežda Sobeková
Sobeková, Nadežda
Taká láska. - 1. - Svidník : Nadežda Sobeková
ISBN 978-80-969860-0-2 (brož.)
Sobeková, Nadežda
Bože odpusť. - 1. - Svidník : Nadežda Sobeková
ISBN 978-80-969860-1-9 (brož.)
NAP Kiadó
Pomogáts, Béla
Cselényi László. - 1. - Dunajská Streda : NAP Kiadó
ISBN 978-80-8104-004-7 (brož.)
Beke, Zsolt
Az irónia hurka. - 1. - Dunajská Streda : NAP Kiadó
ISBN 978-80-8104-005-4 (brož.)
Národné lesnícke centrum
Hlásny, Tomáš
Geografické informačné systémy - priestorové analýzy. - 1. - Zvolen : Národné lesnícke centrum
ISBN 978-80-8093-029-5 (brož.)
Folia venatoria. - 1. - Zvolen : Národné lesnícke centrum
ISBN 978-80-8093-030-1 (brož.)
Národné osvetové centrum
Dúžek, Stanislav - Bernard, Garaj - Klepáčová, Eleonóra
Ľudové tance Šariša : Ľudové tance slovenských regiónov. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-284-3 (brož.)
Dúžek, Stanislav - Garaj, Bernard - Klepáčová, Eleonóra
Ľudové tance Spiša : Ľudové tance slovenských regiónov. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-285-0 (brož.)
Hunčagová, Eleonóra
Zborový spev v koncepcii pôsobenia Národného osvetového centra v rokoch 1993-2007. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-286-7 (viaz.)
Hupková, Ingrid - Kuchárová, Barbora
Prevencia v praxi 2. : Námety hier a aktivít v prevencii závislostí. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-287-4
Kresané do dreva : Súčasť folklórneho festivalu Východná. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-288-1 (brož.)
Blaho, Vladimír
Festival slovenskej zborovej tvorby 1999. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-289-8 (CD-ROM)
Blaho, Vladimír
Festival slovenskej zborovej tvorby 1996. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-290-4 (CD-ROM)
Blaho, Vladimír
Mládež spieva 1998. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-291-1 (CD-ROM)
Blaho, Vladimír
Mládež spieva 2005. - 1. - Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 978-80-7121-292-8 (CD-ROM)
Národný inšpektorát práce
Gecelovská, Daniela - Gažiová, Miroslava
Zásady BOZP pri práci so zobrazovacími jednotkami (bezpečne s počítačmi) : Inšpekcia práce všetkým zamestnávateľslým subjektom. - 1. - Košice : Národný inšpektorát práce
ISBN 978-80-969859-0-6 (brož.)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
10 rokov pôsobenia v nových priestoroch 1997-2007. - 1. - Bratislava : Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
ISBN 978-80-969799-1-2 (viaz.)
NETRI
Žák, Štefan
Informačné a komunikačné technológie v marketingovom výskume. - 1. - Bratislava : NETRI
ISBN 978-80-969567-5-3 (brož.)
Hasprová, Mária
Marketing finančných inštitúcií - vybrané problémy. - 1. - Bratislava : NETRI
ISBN 978-80-969567-6-0 (brož.)
NISPAcee
Brusis, Martin - Staroňová, Katarína - Zubek, Radoslaw
Strategic policy making in central and eastern Europe. - 1. - Bratislava : NISPAcee
ISBN 978-80-89013-34-0 (brož.)
Nitech
Škurla, Michal
Ladomirová. - 1. - Prešov : Nitech
ISBN 978-80-89196-07-4 (brož.)
NITECH
Coková, Mária
Bukvar. - 2. - Prešov : NITECH
ISBN 978-80-89196-08-1 (brož.)
Nitrianska galéria
Geržová, Barbora
Zrkadlo ako nástroj ilúzie. - 1. - Nitra : Nitrianska galéria
ISBN 978-80-85746-37-2 (viaz.)
Novohradské osvetové stredisko
Drenko, Jozef
Klub dôchodcov v Lučenci (1973-2007). - 1. - Lučenec : Novohradské osvetové stredisko
ISBN 978-80-85155-40-2 (brož.)
Občianske združenie Luluďi
Tavali, Ladislav
Nemenná krv. - 1. - Bratislava : Občianske združenie Luluďi
ISBN 978-80-969849-0-9 (viaz.)
Banga, Dezider
Čierni vlas. - 2. - Bratislava : Občianske združenie Luluďi
ISBN 978-80-969849-1-6 (viaz.)
Obecný úrad
Jaklovce od histórie k súčasnosti 1282-2007. - 1. - Jaklovce : Obecný úrad
ISBN 978-80-969847-6-3 (viaz.)
Ostrolúcka - Poláková
Baška 1247 až 2007. - 1. - Baška : Obecný úrad
ISBN 978-80-969851-2-8 (viaz.)
Omega Info
Toma, Štefan - Šebesta, Radovan - Cvengroš, Ján
Chémia a využitie organokovových zlúčenín. - 1. - Bratislava : Omega Info
ISBN 978-80-89337-00-2 (CD-ROM)
Orbis Pictus Istropolitana
Virgovičová, L.
Čítanka pre 1. ročník ZŠ. - 5. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana
ISBN 978-80-7158-854-2 (brož.)
Kubovičová, M.
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ - učebnica 2. časť. - 4. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana
ISBN 978-80-7158-855-9 (brož.)
OZ Financ
Applications of Mathematics and Statistics in Economy : Proceedings of 10 th International Scientific Conference. - 1. - Banská Bystrica : OZ Financ
ISBN 978-80-969535-7-8 (CD-ROM)
Pavol Prikryl - VOX
Prikryl, Pavol
Úvrate v nás. - 1. - Bratislava : Pavol Prikryl - VOX
ISBN 978-80-969852-0-3 (brož.)
Pectus
Poemat 2007 : zborník interaktívnej vytvorenej poézie. - 1. - Košice : Pectus
ISBN 978-80-969793-1-8 (brož.)
Perfekt
Čomaj, Ján
Návraty Arpáda Račka. - 1. - Bratislava : Perfekt
ISBN 978-80-8046-384-7 (viaz.)
Petra
Dancák, František
Veľké tajomstvo. - 1. - Prešov : Petra
ISBN 978-80-8099-008-4 (brož.)
Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Bardejov a okolie. - 1. - Prešov : Petra
ISBN 978-80-8099-009-1 (viaz.)
Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Svidník a okolie. - 1. - Prešov : Petra
ISBN 978-80-8099-010-7 (viaz.)
Petrus
Pergaud, Luis
Gombíková vojna : próza. - 1. - Bratislava : Petrus
ISBN 978-80-89233-08-3 (viaz.)
Pomoc ohrozenému dieťaťu, o.z.
Protidrogové fórum 2006/2007 : zborník. - 1. - Piešťany : Pomoc ohrozenému dieťaťu, o.z.
ISBN 978-80-969851-0-4 (brož.)
Poradca
Mediamatika - nové médium. - 1. - Žilina : Poradca
ISBN 978-80-89213-65-8 (CD-ROM)
Post Scriptum
Lauček, Anton
Černovčania : Andrej/Cez utrpenie. - 1. - Bratislava : Post Scriptum
ISBN 978-80-969850-0-5 (viaz.)
Právnická fakulta UK
Škultéty, Peter
Správne právo hmotné. Osobitná časť. - 2. - Bratislava : Právnická fakulta UK
ISBN 978-80-7160-252-1 (brož.)
Ficová, Svetlana
Ochrana práv maloletých v civilnom procese. - 1. - Bratislava : Právnická fakulta UK
ISBN 978-80-7160-253-8 (brož.)
Prešovská univerzita
Pekár, Martin
Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-669-7 (brož.)
Ružbarská, Ingrid - Turek, Milan
Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-670-3 (brož.)
Žemberová, Viera
Teória umeleckého diela II.. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-672-7 (viaz.)
Součková, Marta
Z problematiky literárnej vedy : zborník pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Pavla Petrusa, DrSc.. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-673-4 (brož.)
Kubáni, Viliam
Psychologická revue II.. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-674-1 (CD-ROM)
Živčák, Jozef
Biomechanika hybnosti. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-675-8 (CD-ROM)
Husár, Ján
Zborník zo študentskej vedeckej konferencie. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-676-5 (CD-ROM)
Cap, Alexander
Asketické učenie sv. Gregora Palamu. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-677-2 (CD-ROM)
Živčák, Jozef
Biofyzika a biomechanika. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-678-9 (CD-ROM)
Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič 1888-1960 v súradniciach času a doby - záverečné reflexie. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-679-6 (brož.)
Kušnír, Jaroslav
Literatures in English in the Context of Post-Colonialism, Postmodernism and the Present : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-680-2 (brož.)
Kušnír, Jaroslav - Labudová, Katarína - Rojtášová, Patrícia
Postmodernism in Literatures of the English Speaking Countries : učebnica. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-681-9 (brož.)
Kubáni, Viliam
Všeobecná psychológia. - 9. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-682-6 (brož.)
Kubáni, Viliam
Psychológia práce : učebné texty. - 3. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-683-3 (brož.)
Zozuľak, Ján
Život a dielo svätého Jána Zlatoústeho : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-684-0 (CD-ROM)
Kocvar, Vladimír
Aktuálne otázky praktického bohoslovia Pravoslávnej Cirkvi : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-685-7 (CD-ROM)
Husár, Ján
Pravoslávny teologický zborník XXXII 17 - 2007 : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-686-4 (CD-ROM)
Hricová, Andrea - Pella, Alexander
Práca s textovým editorom : učebný text. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-687-1 (CD-ROM)
Husár, Ján
Pravoslávny teologický zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-688-8 (viaz.)
Hečková, Jaroslava
Podnikové financie. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-689-5 (viaz.)
Pirohová, Ivana
Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-691-8 (CD-ROM)
Dancák, Pavol
Sapienciálny charakter antropológie Jána Pavla II. a európska integrácia. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-692-5 (brož.)
Zozuľak, Ján
Ortodoxia a ortopraxia. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-693-2 (viaz.)
Ološtiak, M. - Ološtiaková, L.
Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-694-9 (viaz.)
Štefko, Robert
Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : Súbor štúdií projektu VEGA č.1/4638/07. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-695-6 (brož.)
Gavura, J.
Jedna báseň, dva jazyky : eseje. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-696-3 (viaz.)
Matulayová
Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andragogiky a sociálnej práce (monografia). - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-697-0 (CD-ROM)
Lukáč, Eduard
Bibliografia k dejinám najstarších ústavov na Slovensku (1819-1945). - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-698-7 (brož.)
Sošková, J.
Filozoficko-estetické reflexie "posthistorického" umenia. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-699-4 (brož.)
Matulayová, T.
Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andragogiky a sociálnej práce. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-700-7 (viaz.)
Slančová, Daniela
Štúdie o detskej reči : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-701-4 (brož.)
Leščišin, Jozef - Marušin, Ján - Rákoš, Juraj
Finančný manažment podnikov v terciárnej sfére. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-702-1 (brož.)
Darák, Milan - Šuťáková, Valentína - Ferencová, Janka
Učebné kompetencie žiakov v kontexte školskej edukácie : monografia. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-703-8 (brož.)
Hrušovský, Jozef
Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska : Ľudová hudba a piesne Zámutova - monografia. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-704-5 (brož.)
Belás, Ľubomír
Človek - dejiny - kultúra. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-705-2 (brož.)
Lukáč, Eduard
Dejiny najstarších učiteľských ústavov na Slovensku 1819-1945. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-706-9 (viaz.)
Součková, Marta
K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 I.. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-707-6 (brož.)
Kolisnyk, Prokip
Tajomstvo plátna : umelecká monografia. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-708-3 (CD-ROM)
Šebeňová, Iveta
Remeselné činnosti v mimoškolských formách práce. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-709-0 (viaz.)
Plišková, Anna
Jazyková kultúra a jazyková norma v rusinskom jazyku : zborník. - 1. - Prešov : Prešovská univerzita
ISBN 978-80-8068-710-6 (viaz.)
Priatelia Zeme - CEPA
Žúdel, Branislav - Mojžiš, Miroslav - Sedlačko, Michal
Limity ekonomického rastu : Kvalita života v regiónoch SR. - 1. - Poniky : Priatelia Zeme - CEPA
ISBN 978-80-969861-0-1 (brož.)
Prometheus
Dolan, Chester
Obžaloba náboženstva II.. - 1. - Bratislava : Prometheus
ISBN 978-80-969847-9-4 (brož.)
Proti Prúdu, o.z.
Metodika individuálnej práce s bezdomovcami. - 1. - Bratislava : Proti Prúdu, o.z.
ISBN 978-80-969860-2-6 (brož.)
Publica
Brodek, Peter
Blahoslavenstvá a blahoslavení. - 1. - Golianovo : Publica
ISBN 978-80-969738-1-1 (brož.)
Q-EX
Sabo, Ladislav
Ladislav Sabo. - 1. - Trenčín : Q-EX
ISBN 978-80-969598-6-0 (viaz.)
Reader´s Digest Výber Slovensko
Moja zeleninová záhradka. - 1. - Bratislava : Reader´s Digest Výber Slovensko
ISBN 978-80-8097-009-3 (viaz.)
Feldek, Ľubomír
Najkrajšie rozprávky na svete. - 2. - Bratislava : Reader´s Digest Výber Slovensko
ISBN 978-80-8097-010-9 (viaz.)
ROWEX
Markovová, Gabriela
Postery. Aktuálne otázky v manažmente karcinómu prsníka. - 1. - Bratislava : ROWEX
ISBN 978-80-969863-0-9 (brož.)
Sapara Juraj
Sapara, Juraj
Juraj Sapara - Kontinuita ako kontext, kontext ako kontinuita : katalóg. - 1. - Bratislava : Sapara Juraj
ISBN 978-80-969847-4-9 (viaz.)
Slovart
Judt, Tony
Povojná Európa : História po roku 1945. - 1. - Bratislava : Slovart
ISBN 978-80-8085-185-9 (viaz.)
Slovenská biologická spoločnosť
Biomedicínsky výskum v súčasnosti I.. - 1. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť
ISBN 978-80-969225-4-3 (brož.)
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Pokroky v biomedicíne 2007. - 1. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV
ISBN 978-80-969225-5-0 (brož.)
F. Liszt a jeho domovina. - 1. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV
ISBN 978-80-969225-6-7 (brož.)
Slovenská e-akadémia
Huba, Mikuláš
Nelineárne systémy : Návrh riadenia s rešpektovaním obmedzení. - 1. - Bratislava : Slovenská e-akadémia
ISBN 978-80-89316-05-2 (brož.)
Roháľ, Boris - Iľkiv, Cyril Belavý
Praktické aspekty prediktívneho riadenia. - 1. - Bratislava : Slovenská e-akadémia
ISBN 978-80-89316-06-9 (brož.)
Žalman, Milan - Jovankovič, Ján
Inteligentné servosystémy. - 1. - Bratislava : Slovenská e-akadémia
ISBN 978-80-89316-07-6 (brož.)
Fikar, Miroslav
Dynamická optimalizácia procesov. - 1. - Bratislava : Slovenská e-akadémia
ISBN 978-80-89316-08-3 (brož.)
Huba, Mikuláš
Proceedings of the 8th International Conference Virtual University, Bratislava 2007. - 1. - Bratislava : Slovenská e-akadémia
ISBN 978-80-89316-09-0 (brož.)
Slovenská fyzikálna spoločnosť
Reiffers, M.
Proccedings of 16th conference of slovak physicists. - 1. - Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť
ISBN 978-80-969124-5-2 (brož.)
Slovenská národná knižnica
Šarluška, Vojtech
Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice - Rukopisy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. - 1. - Martin : Slovenská národná knižnica
ISBN 978-80-89301-11-9 (brož.)
Slovenská zváračská spoločnosť
Inovatívne technológie zvárania a NDT : zborník. - 1. - Bratislava : Slovenská zváračská spoločnosť
ISBN 978-80-89296-02-6 (brož.)
Slovenské centrum produktivity
Banaszak, Zbigniew - Gregor, Milan - Matuszek, Józef
Applied computer science. Business process optimisation : Vol. 2. 2007. - 1. - Žilina : Slovenské centrum produktivity
ISBN 978-80-89333-01-1 (brož.)
Slovenské národné múzeum
Zborník SNM - Prírodné vedy 2007, LIII. - 1. - Bratislava : Slovenské národné múzeum
ISBN 978-80-8060-214-7 (brož.)
Malečková, Katarína
Secesia : zborník príspevkov zo sympózia. - 1. - Bratislava : Slovenské národné múzeum
ISBN 978-80-8060-215-4 (brož.)
Smaragd
Tóth, Rastislav
Politické strany. - 1. - Bratislava : Smaragd
ISBN 978-80-89063-19-2 (brož.)
Sociologický ústav SAV
Piscová, Magdalena - Bahna, Miloslav - Zeman, Milan
Podoby ženy. - 1. - Bratislava : Sociologický ústav SAV
ISBN 978-80-85544-52-7 (brož.)
S.P.A.C.E.
Čo vieme o náhradnom rodičovstve?. - 1. - Bratislava : S.P.A.C.E.
ISBN 978-80-88991-29-8 (viaz.)
SPN - Mladé letá
Ušáková, Katarína
Biológia pre gymnáziá 7 : Praktické cvičenia a seminár 1. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-00766-0 (brož.)
Melišková, Lýdia
Matematika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl : pracovný zošit. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-00858-2 (brož.)
Blaho, Andrej
Tvorivá informatika : 1. zošit o práci s textom CD. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-00888-9 (brož.)
Verčimáková, Ľudmila
Technológia prípravy pokrmov 1 pre 1. ročník študijného odboru hotelová akadémia. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-00894-0 (brož.)
Križanová, Daniela
Teória a metodika animačných činností 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-00958-9 (brož.)
Šedivý, Ondrej
Matematika pre 6. ročník ZŠ. - 4. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-00982-4 (brož.)
Hohlbein, Wolfgang
Vládcovia morských hlbín. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01162-9 (viaz.)
Orsovics, Yvette
Zenei nevelés az alapiskola 4. osztálya számára : Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01164-3 (brož.)
Chapron, Jean
Praktická španielska gramatika : Jazyky pre všetkých. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01168-1 (brož.)
Ušáková, Katarína
Biológia a gimnáziumok számára Biológiai gyakorlatok 1 : Biológia 7 - Praktické cvičenia a seminár z biológie 1. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01172-8 (brož.)
Šimulčíková, Jana
Dievča s bocianími nohami. - 2. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01202-2 (viaz.)
Batesová, Michelle
Jazda za mesačného svitu : Jazdecký chodník. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01231-2 (brož.)
Kupkovič, Alexander
Nemecký jazyk pre 4. ročník SŠ. - 6. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01241-1 (brož.)
Dobšinský, Pavol
Zlatá kniha rozprávok Pavla Dobšinského. - 3. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01246-6 (viaz.)
Sima, František
Slovensko-maďarský, maďarsko-slovenský vreckový slovník. - 4. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01251-0 (viaz.)
Reesová, Gwyneth
Mama v podozrení. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01263-3 (brož.)
Mistrík, Jozef
Basic slovak. - 7. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01272-5 (brož.)
Melišková, Lýdia
Prírodopis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl : pracovný zošit. - 1. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01287-9 (brož.)
Žikavská, Mária
Hudobná výchova pre 5. ročník špeciálnych základných škôl. - 2. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01332-6 (brož.)
Žikavská, Mária
Hudobná výchova pre 6. ročník špeciálnych základných škôl. - 2. - Bratislava : SPN - Mladé letá
ISBN 978-80-10-01333-3 (brož.)
Spoločnosť Pro Historia
Leikert, Jozef
Politik s dušou filozofa : Miesto T.G.Masaryka v česko-slovenských dejinách. - 1. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia
ISBN 978-80-969847-2-5 (viaz.)
Spolok sv. Vojtecha
Malý, Vincent - Javor, Ferdinand
Liturgické čítania na každý deň. - 1. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha
ISBN 978-80-7162-696-1 (viaz.)
Dokumenty Svätej stolice č.71 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. - 1. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha
ISBN 978-80-7162-697-8 (brož.)
Stanislav Lubina
Lubina, Stanislav
Svetová zbierka abecedy prstov. - 1. - Nová Dubnica : Stanislav Lubina
ISBN 978-80-969847-8-7 (viaz.)
Stanislav Marček
Marček, Stano
Esperanto tríd an Modh Díreach. - 18. - Martin : Stanislav Marček
ISBN 978-80-89312-05-4 (viaz.)
Stimul
K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia : zborník. - 1. - Bratislava : Stimul
ISBN 978-80-89236-33-6 (brož.)
Krčméryová, Eleonóra
Pohľad na slovenskú "mladú prózu" 90. rokov: Poznámky k prozaickej (de)generácii. - 1. - Bratislava : Stimul
ISBN 978-80-89236-34-3 (brož.)
Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia : zborník. - 1. - Bratislava : Stimul
ISBN 978-80-89236-35-0 (brož.)
Stredoslovenské múzeum
Drugová, Zuzana - Sklenka, Vladimír
Stredné Slovensko 11 - zborník múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja - spoločenské vedy. - 1. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum
ISBN 978-80-969866-0-6 (brož.)
Galvánek, Juraj
Stredné Slovensko 11 - zborník múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja - prírodné vedy. - 1. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum
ISBN 978-80-969866-1-3 (brož.)
Svojtka&Co.
Dubaj : Do vrecka. - 1. - Bratislava : Svojtka&Co.
ISBN 978-80-89246-92-2 (brož.)
Praha : Do vrecka. - 1. - Bratislava : Svojtka&Co.
ISBN 978-80-89246-93-9 (brož.)
Šarišská galéria
Hrebíčková, Marta
Zbierka drevenej plastiky 15.-19. storočia. - 1. - Prešov : Šarišská galéria
ISBN 978-80-85133-34-9 (brož.)
Štátne divadlo
Interferencie priateľov tanca. - 1. - Košice : Štátne divadlo
ISBN 978-80-969847-5-6 (brož.)
Štúdio Harmony
Slovenské banské múzeum - sprievodca po mineralogických expozíciách. - 1. - Banská Bystrica : Štúdio Harmony
ISBN 978-80-89151-16-5 (brož.)
Technická univerzita
Kuľka, Jozef
Implementácia CAD systémov do procesu návrhu, vývoja a výroby nových zariadení. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-821-8 (brož.)
Komová, Eva
Vybrané kapitoly z fyziky pre letecké odbory. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-896-9 (brož.)
Blonski, Tadeusz - Weiss, Eduard - Wohlfahrt, Peter
Dizajn - prezentácia tvorby. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-897-6 (viaz.)
Informatika I.. - 2. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-898-3 (CD-ROM)
Chémia. - 2. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-899-0 (brož.)
Hloch, Sergej - Dobranský, Jozef - Urbanová, Zuzana
Technology Systems Operation Proceedings of the 8th International Scientific Conference. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-900-3 (brož.)
Ševčíková, Jarmila - Hagarová, Mária
Povrchové inžinierstvo. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-901-0 (brož.)
Šoltés, Vincent - Vravec, Ján
Finančné trhy. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-902-7 (CD-ROM)
Soroková, Tatiana
Psychológia sociálnej komunikácie. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-903-4 (CD-ROM)
Cimbala, Roman
Starnutie vysokonapäťových izolačných systémov. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-904-1 (viaz.)
Blonski, Tadeusz Z.
11. dni poľskej kultúry - Košice 2007. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-905-8 (brož.)
Malindžáková, Marcela
Štandardy pre environment. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-906-5 (brož.)
Bogdanovská, Gabriela
Štandardy pre BOZP. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-907-2 (brož.)
Blonski, Tadeusz Z. - Blonski, Tomáš Agat
Ury Art Danova 2007. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-908-9 (viaz.)
Blonska Zaborska, Zdenka - Blonski, Tadeusz Z.
Krokom k umeniu. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-909-6 (viaz.)
Macurová, Anna
About Solution of the Non-Linear Differential Equations. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-910-2 (viaz.)
Macurová, Anna - Macura, Dušan
Mathematics. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-911-9 (viaz.)
Technology Systems Operation. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-912-6 (CD-ROM)
Macurová, Anna - Hrehová, Stella
Základy štatistiky pre technikov. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-913-3 (viaz.)
Navrátilová, Daniela
Socio-kultúrna realita v procese technologického vzdelávania. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-914-0 (CD-ROM)
Horodníková, Jana - Khouri, Samer
Organizácia a riadenie výroby. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-915-7 (viaz.)
Základy strojníctva. - 2. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-916-4 (brož.)
Kaduková, Jana - Hoang Trung, Zuzana - Lacko, Rastislav
Zborník abstraktov z medzinárodného kola EKO 2007. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-917-1 (brož.)
Slota, Ján
Počítačová simulácia procesu hlbokého ťahania plechov. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-918-8 (viaz.)
Slota, Ján
Modelovanie medzných pretvorení tenkých plechov pri rôznych napäťovo-deformačných stavoch. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-919-5 (viaz.)
Kuľka, Jozef
Využitie CAD systémov v oblasti dopravnej a manipulačnej techiky. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-920-1 (brož.)
Novus Scientia 2007. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-922-5 (CD-ROM)
Technology Systems Operation. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-923-2 (CD-ROM)
Šimšík, D. - Galajdová, A. - Dolná, Z.
Biomedicínske inžinierstvo. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-924-9 (brož.)
Systémy a matematika. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-925-6 (viaz.)
Zahradníček, Rudolf - Semrád, Karol
Pružnosť a pevnosť I.. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-926-3 (CD-ROM)
Zahradníček, Rudolf - Semrád, Karol
Pružnosť a pevnosť II.. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-927-0 (CD-ROM)
Brezinová, Janette
Finalizácia polymérnych komponentov v automobilovom priemysle. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-928-7 (brož.)
Brezinová, Janette
Nové poznatky v procese mechanického zinkovania tryskaním. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-929-4 (brož.)
Kozlovská, Mária - Struková, Zuzana
Bezpečná stavba. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-930-0 (CD-ROM)
Kochaník, Ján - Vojtko, Imrich
Metóda konečných prvkov v teórii a príkladoch. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-931-7 (viaz.)
Labant, Slavomír - Kalatovičová, Lucia
Zborník vedeckých prác doktorandov. - 2. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-932-4 (brož.)
Kuzevič, Štefan - Pavolová, Henrieta - Kyncl, Miroslav
Ochrana životného prostredia. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-933-1 (brož.)
Final Report of Transnational Pertnership. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-934-8 (brož.)
Kolcun, Michal
Spolupráca Katedry elektroenergetiky FEI TU v Košiciach s energetickou praxou. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-935-5 (CD-ROM)
Environmentalistika - Alternatívne pohony automobilov. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-937-9 (brož.)
Pruša, Jiří
Svet leteckej dopravy. - 1. - Košice : Technická univerzita
ISBN 978-80-8073-938-6 (brož.)
TESFO
Lauček, Anton
Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja. - 1. - Ružomberok : TESFO
ISBN 978-80-89253-20-3 (brož.)
TIRNA
Horváth, Peter - Šimko, Zdenko
Mosty z medailí. - 1. - Trnava : TIRNA
ISBN 978-80-969858-0-7 (viaz.)
Tlačiareň J+K
Bučko, Peter
História armádneho vrcholového športu na Slovensku. - 1. - Trenčín : Tlačiareň J+K
ISBN 978-80-969853-0-2 (brož.)
Tripsoft
Hluchová, Jarmila - Klčo, Marián
Objektívom Petra Kolaroviča. - 1. - Trnava : Tripsoft
ISBN 978-80-89291-12-0 (brož.)
Trnavská univerzita
Paveleková, Ivona - Linkešová, Mária
Vybrané výrobné technológie. - 1. - Trnava : Trnavská univerzita
ISBN 978-80-8082-170-8 (CD-ROM)
Kratochvílová, Emília
Pedagogika voľného času - teória a prax. - 1. - Trnava : Trnavská univerzita
ISBN 978-80-8082-171-5 (brož.)
Rusnák, M - Rusnáková, V.
Bioštatistika. - 1. - Trnava : Trnavská univerzita
ISBN 978-80-8082-172-2 (CD-ROM)
TypoPress - Tlačiareň
Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky. - 1. - Košice : TypoPress - Tlačiareň
ISBN 978-80-89089-67-3 (brož.)
ÚIPŠ
Bieloková, M.
Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv žiakov základnej školy a strednej školy. - 1. - Bratislava : ÚIPŠ
ISBN 978-80-7098-459-8 (brož.)
Bieliková, M.
Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv žiakov ZŠ a SS z pohľadu učiteľa. - 1. - Bratislava : ÚIPŠ
ISBN 978-80-7098-460-4 (brož.)
UKF
Vondráková, Eva
Postavenie práva v sociálnej práci. - 1. - Nitra : UKF
ISBN 978-80-8094-243-4 (viaz.)
Sollárová, Eva - Popelková, Marta
Zážitkové učenie a podpora rozvoja osobnosti : zborník. - 1. - Nitra : UKF
ISBN 978-80-8094-244-1 (CD-ROM)
Čiefová, Martina
Klavírne umenie v Bratislave v 19. storočí. - 1. - Nitra : UKF
ISBN 978-80-8094-245-8 (brož.)
Univerzita Komenského
Křenek, Peter
Analýza organických látok : Laboratórne cvičenia. - 2. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2300-0 (brož.)
Lekárska biochémia : Seminárna a praktická časť. - 3. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2304-8 (brož.)
Gajdoš, Martin - Nosáľová, Gabriela
Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie : Liečba aterosklerózy. Liečba osteoporózy. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2320-8 (brož.)
Ročenka. Akademický rok 2007/2008. Lekárska fakulty. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2333-8 (brož.)
Year book. Academic year 2007/2008. Faculty of Medicine. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2334-5 (brož.)
Study program. Academic year 2007/2008. Jessenius faculty of medicine in Martin. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2336-9 (brož.)
Ročenka UK PdF pre 1.-3. rok štúdia. Akademický rok 2007/2008. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2343-7 (brož.)
Ročenka UK PdF pre 4.-5. rok štúdia. Akademický rok 2007/2008. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2344-4 (brož.)
Zemanová, Alena - Gombárik, Pavel
Angličtina pre študentov FMFI. - 2. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2355-0 (brož.)
Gombárik, Pavel
Angličtina pre študentov FMFI Matematika. - 2. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2356-7 (brož.)
Klátiková, Elena
Ruština pre začiatočníkov. - 2. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2357-4 (brož.)
Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie : Topograficko-anatomické oblasti a orientačné body. - 2. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2364-2 (brož.)
Smolinský, Radovan - Vongrej, Viliam - Kautman, Ján
Fauna Bratislavy. Obojživelníky a plazy Bratislavy a okolia. - 1. - Bratislava : Univerzita Komenského
ISBN 978-80-223-2377-2 (brož.)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Trnka, Andrej
Metodická príručka. Ročníková práca, bakalárska práca, štátna skúška. - 1. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda
ISBN 978-80-8105-002-2 (brož.)
Trnka, Andrej
Základy jazyka XHTML a CSS. - 1. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda
ISBN 978-80-8105-003-9
Magál, Slavomír - Mistrík, M. - Petranová, D.
Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. - 1. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda
ISBN 978-80-8105-004-6 (brož.)
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Vajda, V.
Biologická kontrola úrovne výživy v chove dojníc. - 1. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva
ISBN 978-80-8077-075-4 (brož.)
Korimová, J. - Hadbavný, M.
Základy účtovníctva a finančného riadenia. - 1. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva
ISBN 978-80-8077-076-1 (brož.)
Univerzitná knižnica
Fircáková, Kamila
Juraj Ecker. Marta Frátričová : personálna bibliografia. - 1. - Bratislava : Univerzitná knižnica
ISBN 978-80-89303-04-5 (viaz.)
UPJŠ
Orosz, Ladislav - Dobrovičová, Gabriela
15 rokov Ústavy Slovenskej republiky - zborník. - 1. - Košice : UPJŠ
ISBN 978-80-7097-699-9 (brož.)
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor školstva
Psotová, Helena
Odborné vzdelávanie na stredných školách v podmienkach Európskej únie 3. - 1. - Nitra : Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor školstva
ISBN 978-80-969847-3-2 (brož.)
Ústav informatiky SAV
Rusko, Milan - Trnka, Marián
Akustika a spracovanie reči : Zborník. - 1. - Bratislava : Ústav informatiky SAV
ISBN 978-80-969202-8-0 (brož.)
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Halámek, Jiří
Výroba z kože. - 1. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby
ISBN 978-80-88852-54-4 (brož.)
Veda
Šimková, Mária
Insight into the Slovak and Czech corpus linguistic. - 1. - Bratislava : Veda
ISBN 80-224-0880-8 (brož.)
Vihorlatské múzeum
Drabbová, Mária
Farebné stopy : zborník literárnych prác. - 1. - Humenné : Vihorlatské múzeum
ISBN 978-80-969860-3-3 (brož.)
VIVAEDUCA
Paulová, Iveta
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. - 1. - Trnava : VIVAEDUCA
ISBN 978-80-969827-2-1 (CD-ROM)
Vlastivedné múzeum
Kotorová, Mária - Šafranko, Peter
Východoslovenské roľnícke povstanie 1831 : Referáty zo seminára. - 1. - Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum
ISBN 978-80-969862-0-0 (brož.)
VÚEPaP
Klimeš, J. - Haspra, R.
Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR za rok 2006. - 1. - Bratislava : VÚEPaP
ISBN 978-80-8058-473-3 (brož.)
Vydavateľstvo BEN&M
Schubert, Boris - Schubertová, Jana
Jazz v integrovanej estetickej výchove. - 1. - Turčianske Teplice : Vydavateľstvo BEN&M
ISBN 978-80-969860-5-7 (brož.)
Vydavateľstvo NOI
Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic 2007 : Green Report. - 1. - Bratislava : Vydavateľstvo NOI
ISBN 978-80-89088-61-4 (brož.)
Vydavateľstvo Osveta
Totková, Anna - Klobušický, Milan - Valent, Valent
Lekárska parazitológia. - 1. - Martin : Vydavateľstvo Osveta
ISBN 978-80-8063-263-2 (viaz.)
Boledovičová, Mária
Dojčenie. - 1. - Martin : Vydavateľstvo Osveta
ISBN 978-80-8063-264-9 (viaz.)
Maďar, Rastislav
Zdravotní nástrahy cestovatelů. - 1. - Martin : Vydavateľstvo Osveta
ISBN 978-80-8063-265-6 (viaz.)
Vydavateľstvo PTK ECHO
Laucká, Barbora - Leginský, Peter
Noci v lakovkách (Dvaja medzi smotánkou). - 1. - Bratislava : Vydavateľstvo PTK ECHO
ISBN 978-80-88753-21-6 (viaz.)
Vydavateľstvo SSS
Garana, Pavol
Smrť zahroteným prstom. - 1. - Bratislava : Vydavateľstvo SSS
ISBN 978-80-8061-294-8 (viaz.)
Križka, Teodor
Bozk slzou. - 1. - Bratislava : Vydavateľstvo SSS
ISBN 978-80-8061-295-5 (viaz.)
Východoslovenská galéria
Alexander Eckerdt 1932-1992. - 1. - Košice : Východoslovenská galéria
ISBN 978-80-85745-59-7 (sviaz.)
Východoslovenské múzeum
Denárové mincovníctvo 11.-13. storočie : Katalóg. - 1. - Košice : Východoslovenské múzeum
ISBN 978-80-89093-18-2 (brož.)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Uhrinčaťová, E. - Brodová, M.
Komoditné a nekomoditné výstupy a ich definovanie na úrovni odvetvia poľnohospodárstva v matici spoločenského účtovníctva. - 1. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
ISBN 978-80-8058-474-0 (brož.)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Hríbik, Ján
Úsporné technológie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby. - 1. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
ISBN 978-80-89128-38-9 (brož.)
Výskumný ústav stavebnej informatiky
Mesárošová, Margita
Psychologické determinanty zvládania onkologických ochorení. - 1. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky
ISBN 978-80-89338-00-9 (viaz.)
Manažment znalostí ako jeden z faktorov zvyšovania konkurencieschopností slovenských podnikov na jednotnom európskom trhu : Zborník. - 1. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky
ISBN 978-80-89338-01-6 (CD-ROM)
Výskumný ústav zváračský
Radič, Pavol
Plnenie požiadaviek na kvalitu pri zváraní. - 1. - Bratislava : Výskumný ústav zváračský
ISBN 978-80-88734-59-8 (brož.)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
Virčíková, Edita - Palfy, Pavol
Environmentálne manažérstvo - teória a metodika. - 1. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
ISBN 978-80-89282-20-3 (brož.)
Vysoká škola Vyšegrádu
Klus, Martin
Verejná politika : Priestor, Efektívnosť, Nástroje, Nové výzvy. - 1. - Sládkovičovo : Vysoká škola Vyšegrádu
ISBN 978-80-89267-10-1 (viaz.)
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety
Pavelová, Ľuba
Vybrané kapitoly z poradenstva pre sociálnych pracovníkov. - 1. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety
ISBN 978-80-89271-29-0 (brož.)
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Wittgrúber, Peter
Nezabudnúť... : Zborník spomienok na druhú svetovú vojnu, SNP a protifašistický odboj. - 1. - Pezinok : Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
ISBN 978-80-969813-9-7 (brož.)
Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov
Ducárová, Katarína
NetHovory o divadle. - 1. - Bratislava : Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov
ISBN 978-80-969266-2-6 (brož.)
Združenie šperkárov AURA
Medzinárodné sympózium Kremnica ´07. - 1. - Bratislava : Združenie šperkárov AURA
ISBN 978-80-969854-0-1 (brož.)
Zemplínska knižnica
Hakala, Robert
Medzi nebom a zemou. - 1. - Trebišov : Zemplínska knižnica
ISBN 978-80-969855-0-0 (brož.)
Žilinská knižnica
Lajdová, Nataša
Peter Ďurkovský - výberová personálna bibliografia k 40. výročiu narodenia. - 1. - Žilina : Žilinská knižnica
ISBN 978-80-85148-45-9 (brož.)
Žilinská univerzita
Chlebíková, Darina
Ekonomika dopravného podniku. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-600-X (CD-ROM)
Veda a krízové situácie. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-601-8 (CD-ROM)
Manažment v železničnej doprave 2006. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-613-1 (CD-ROM)
Krajčivič, Martin
Logistika II. : Návody na cvičenia. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-615-8 (CD-ROM)
Tarjányi, N. - Turek, I.
Photorefractivity of lithium niobate. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-616-6 (CD-ROM)
Brunová - Dostál
Alternatívne zdroje energie ALTER 2006. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-625-5 (CD-ROM)
Stroka, Roman - Čuboňová, Nadežda
Automatizované programovanie v CAD/CAM systéme ALPHACAM. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-626-3 (CD-ROM)
Kříž, Josef
Metodika pilotného výcviku - časť A. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-632-8 (CD-ROM)
Kříž, J. - Novák, A.
Tvorba digitálneho obsahu pre internet portál vzdelávania v oblasti dopravy. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-633-6 (CD-ROM)
Digital Technologies 2006. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 80-8070-637-9 (CD-ROM)
Geosyntetika v stavebníctve. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-657-9 (CD-ROM)
Janotova, Helena
Podnikateľská etiketa: spoločenský styk. - 2. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-660-9
Veda 2006 : Zborník vedeckých príspevkov. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-663-0 (CD-ROM)
Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom letectve a vojenskom letectve - 2007 : Medzinárodná konferncia. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-665-4 (brož.)
Pamätné chvíle života : Zbierka príležitostných domácich pobožností. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-666-1 (brož.)
Grenčík, Juraj - Murín, Adolf - Stuchlý, Vladimír
Organizácia údržby a údržbové systémy 1. - 4. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-667-8 (brož.)
Pačaiová, Hana
Analýza príčin a následky porúch. - 4. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-668-5 (brož.)
Stuchlý, Vladimír - Poprocký, Roman
Použitie výpočtovej techniky v údržbe. - 4. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-669-2 (brož.)
Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-671-5 (CD-ROM)
Manažment ťudského potenciálu v podniku : Zborník príspevkov. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-672-2 (brož.)
Cabanová, Vlasta - Kubalíková, Andrea
Vybrané kapitoly zo všeobecnej didaktiky. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-673-9 (brož.)
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : Učebné texty. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-674-6 (brož.)
Gnap, Jozef - Královenský, Jozef - Poliak, Miloš
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : učebné texty. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-675-3 (brož.)
Ližbetin, Ján
Dopravné a prepravné prostriedky. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-676-0 (CD-ROM)
Národné fórum údržby 2007 : Zborník prednášok. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-677-7 (brož.)
Eurnex - Žel 2007 : Zborník prednášok. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-678-4 (brož.)
Eurnex - Žel 2007 : Zborník prednášok. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-679-1 (brož.)
Hulan, Bohumír - Dzurjaková, Jana
Sociálna etika : vybrané kapitoly. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-680-7 (brož.)
Moravec, Ján - Moravcová, Marta
Brodno v toku času a histórie : Monografia sídlištného celku. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-681-4 (brož.)
Hreusík, Stanislav
Enviromentálna ekonomika a manažment. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-683-8 (brož.)
Eurnex - Žel 2007 : Towards the competetive rail system in Europe. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-684-5 (CD-ROM)
Surovec, Pavol
Hromadná osobná doprava. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-686-9 (brož.)
Bitterer, Ladislav
Katastrálne mapovanie : Meranie, zobrazovanie a vytyčovanie katastra nehnuteľností. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-687-6 (CD-ROM)
DID Žilina 2007 : Zborník príspevkov. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-688-3 (CD-ROM)
DID Žilina 2007 : Zborník príspevkov. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-689-0 (brož.)
Vaculík, Juraj
Telematické služby 2. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-690-6 (CD-ROM)
Transcom 2007. Proceedings : Section 1. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-692-0 (brož.)
Transcom 2007. Section 3 : Information and Communication Technologies. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-693-7 (brož.)
Transcom 2007. Section 4. Section 5 : Proceedings. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-694-4 (brož.)
Transcom 2007. Section 6 : Material Engineering Mechanical Engineering Technologies. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-695-1 (brož.)
Transcom 2007. Section 7 : Machines and Equiment Applied Mechanics. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-696-8 (brož.)
Transcom 2007. Section 9 : Social Sciences. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-697-5 (brož.)
Transcom 2007. Section 10 : Security Engineering. Forensic Engineering. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-698-2 (brož.)
Nekonvenčné technológie 2007. NT ´07 : Medzinárodná vedecká konferencia. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-699-9 (brož.)
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 1. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-700-2 (brož.)
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-701-9 (CD-ROM)
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-702-6 (brož.)
Žilinská detská univerzita 2007. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-703-3 (brož.)
Sosedová, Jarmila
Obchodno-prevádzková činnosť vodnej dopravy. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-704-0 (brož.)
Košíková, K. - Francová, M.
Slovník technických pojmov : francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky, anglicko-slovenský, slovensko-anglický. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-705-7 (brož.)
Transcom 2007. Section 2 part 1 : Economics and Management. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-706-4 (brož.)
Transcom 2007. Section 2 : Economics and Management. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-707-1 (brož.)
Transcom 2007. Section 8 : Civil Engineering. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-708-8 (brož.)
Proceedings 2007. Applied Physics of Condensed Matter. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-709-5 (brož.)
Teplička nad Váhom v Obrazoch. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-710-1 (viaz.)
Kišš, Igor - Horňáková, Sidónia
Žena v cirkvi. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-712-5 (brož.)
Nekonvenčné technológie NT ´07. - 1. - Žilina : Žilinská univerzita
ISBN 978-80-8070-714-9 (CD-ROM)
Žilinský samosprávny kraj
Jesenský, Miloš
Kalendárium Žilinského kraja. - 1. - Žilina : Žilinský samosprávny kraj
ISBN 978-80-969851-1-1 (brož.)
Žitnoostrovná knižnica
Vargová, Marta
Győry Attila : personálna bibliografia. - 1. - Dunajská Streda : Žitnoostrovná knižnica
ISBN 978-80-88768-19-7 (brož.)
228, s.r.o.
Rózsa, Zoltán
Manažment projektov vo verejnom sektore. - 1. - Bratislava : 228, s.r.o.
ISBN 978-80-969856-0-9 (brož.)
Marketing manažmentu II. Ako postupovať v súčasnom trhovom prostredí. - 1. - Bratislava : 228, s.r.o.
ISBN 978-80-969856-1-6 (brož.)
 
 

Zadajte Vašu e-mailovú adresu,
na ktorú si prajete zasielať informácie.

 
Copyright SNK 2007 - 2013. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.