Skočiť na obsah

  Kontakty  Mapa stránok   RSS   Spýtajte sa knižnice   FAQ   rss

    

Juraj Ribay - 2004 - bibliografický zborník

         Názov diela

     

 

Jur Ribay 1754-1812,
život, dielo, doba

Zborník prác
z medzinárodnej konferencie,

ktorá bola 9. júna 2004
v Bratislave

Technická redakcia a elektronická sadzba online edície


Ing. Ivana Poláková

 

Vydala

Slovenská národná knižnica,
Národný bibliografický ústav v Martine, 2008

ISBN

978-80-89301-06-5 

Čiarový kód (EAN)

9788089301065

Rozsah

110  s.

Umiestnenie

http://www.snk.sk/?BZ_2004_Ribay

Dostupné od

2008

 

OBSAH

PRÍHOVORY

Príhovor predsedu Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV         1-2

Príhovor riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.
riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV                          3


Príhovor riaditeľa Národného bibliografického ústavu SNK
doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.
riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK                    4-5

JURAJ RIBAY AKO JAZYKOVEDEC

Vincent Blanár /Ribayov Idioticon Slovacicum z pragmalingvirtického hľadiska  6-15
Milan Majtán
/ Nárečový základ Ribayovho Idioticonu      16-20
Slavomír Ondrejovič
Juraj Ribay a Jozef Dobrovský     21-26
Jana Skladaná
/Analýza frazém v diele Juraja Ribaya Idioticon Slovacicum z roku 1808    27-32
Miroslav Dudok
K jazykovednému dielu Juraja Ribaya a jeho názorom na diverzifikáciu slovenčiny   33-48
Štefan Švagrovský / Juraj Ribay a jeho vzťah ku kultúrnej východoslovenčine   49-52

JURAJ RIBAY AKO BIBLIOGRAF

István Käfer / Ribayova knižnica a národné bibliografie   53-59
Miloš Kovačka
/ Jur Ribay v dejinách Slovenskej národnej nižnice a Slovenskej národnej bibliografie   60-70
Agáta Klimeková
/ Územne slovacikálne tlače 18. storočia v knižnici Juraja Ribaya  71-77
Eva Augustínová
/ Ribayova Typographiae Hungarie (Odkaz Juraja Ribaya pre výskum knižnej kultúry)  78-83

JURAJ RIBAY - MISCELANEA

Milan Šišmiš /K problematike miesta narodenia a ku genealogickým vzťahom Juraja Ribaya   84-92
Jarmila Hodoličová
/ Juraj Ribay a výchovná literatúra pre deti a mládež     93-96
Ivan Tóth
  / Juraj Ribay očami dnešného evanjelického farára na dôchodku  97-102
Jur Ribay
/ Projekt na založenie Ústavu alebo Spoločnosti slovensko-českej medzi Slovákmi v Uhorsku atď. 13. novembra 1793   103-107
Resumé /
108-110

Obr. 1     Obr. 2      Obr. 3

 

 

 
 

Zadajte Vašu e-mailovú adresu,
na ktorú si prajete zasielať informácie.

 
Copyright SNK 2007 - 2013. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.